بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات در سال ت

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات در سال تحصیلی 86-1385

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 48 کیلو بایت

تعداد صفحات : 63

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه ........................................................................................................... 1

بیان مسئله .................................................................................................... 4

اهمیت و ضرورت پژوهش ............................................................................ 6

اهداف پژوهش ............................................................................................. 8

فرضیه‌های پژوهش ....................................................................................... 8

تعریف متغیرها ............................................................................................. 9

فصل دوم : پایه‌های نظری و پیشنة تحقیق

مقدمه .......................................................................................................... 11

اضطراب ..................................................................................................... 11

علائم اضطراب ............................................................................................ 19

بیماری‌های كه در اثر اضطراب ایجاد می شوند................................................. 20

رویكردهای نظری به اضطراب ...................................................................... 24

اضطراب امتحان ........................................................................................... 32

پیشینه تحقیقات ........................................................................................... 39

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه .......................................................................................................... 45

عنوان

صفحه

جامعه آماری ............................................................................................... 45

نمونه آماری ................................................................................................. 45

شیوه اجرای تحقیق ..................................................................................... 49

روش‌های آماری .......................................................................................... 49

فصل چهارم : یافته‌های پژوهشی

مقدمه .......................................................................................................... 51

یافته‌های توصیفی ......................................................................................... 52

یافته‌های استنباطی ........................................................................................ 55

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه .......................................................................................................... 57

بحث و نتیجه‌گیری ....................................................................................... 57

پیشنهادهای كاربردی .................................................................................... 60

پیشنهادهای پژوهشی ................................................................................... 61

محدودیت‌های پژوهش ................................................................................ 62

منابع و ضمائم ............................................................................................. 63

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 5:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دیگر امکانات