مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت(فصل دوم تحقیق)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت(فصل دوم تحقیق)

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 546 کیلو بایت

تعداد صفحات : 33

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ ایثار و شهادت(فصل دوم تحقیق)

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوهAPA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

وقتى كه از ایثار سخن به میان مى آید، مى توان بر اساس دو جنبه آن، یعنى «مخاطب» و «سطح»به تشریح دقیق تر موضوع اقدام كرد. ایثار حكایت از عملى دارد كهدر ارتباط با مخاطبى ظهور مى یابد. این مخاطب از حیث فاصله واقعى و ذهنى مى تواندنزدیك یا دور باشد. منظور از مخاطب نزدیك، مخاطب واقعى و عینى است. ایثار براىاشخاصى از خانواده، در این گروه قرار مى گیرد. منظور از مخاطب دور، مخاطبى است كه انتزاعى است. ایثار براى خداوند از این نوع است.

ایثار از حیث سطح نیز داراى مراتبى است. در بالاترین سطح ایثار، شهادت قرار مىگیرد كه با اهداى هستى معنى مى یابد. مفهوم شهادت داراى بار ارزشى ویژه ای است که با خود، یگانه بودن، قداست و رشد را نشان می دهد و از چنان ارزش والایی برخوردار است که بر هر عملی نتوان آن را اطلاق کرد. این سطح عالى در بردارنده سطوح دیگر نیز است. سطوح دیگر ایثار شامل دو جنبه مادی و معنوی است (موسی پور، 1391).

2-2. فرهنگ ایثار و شهادت در پرتو قرآن

آیاتفراوانیازقرآنكریمبهایثار و شهادتاختصاصدارد کهدراینقسمتبهبرخیازآن هااشارهمیشود :

1. «وَ لاتَحسَبَّنَّالَّذینَقُتِلُوافیسَبیلِاللهِاَمواتاًبَلاَحیاءٌعِندَ رَبِّهِمیُرزَقونَ» (آل عمران: 169)

گماننكنید کسانیكهدرراهخداكشتهشدهاندمردهاند،بلكهآنانزندهاندونزدپروردگارشانروزیمیخورند.

2. «وَ لاتَقُولُوالِمَنیُقتَلُفیسَبیلِاللّهِأَمواتٌبَلاَحیاءٌوَلكِنلاتَشعُرُون» (بقره: 154)

بهكسانیكهدرراهخداكشتهمیشوند،مردهنگویید،بلكهآنانزندهاند،ولیشمادركنمیكنید.

3. «وَالَّذینَقُتِلُوافیسَبیلِاللهِفَلَنیُضِلَّاَعمالَهُمسَیَهدیهِموَیُصلِحُبالَهُموَیُدخِلُهُمُالجَنَّهعَرَّفَهالَهم» (محمد :

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 6:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دیگر امکانات