پیشگیری وضعی از جرم و تاثیر آن در کاهش جرم سرقت

پیشگیری وضعی از جرم و تاثیر آن در کاهش جرم سرقت

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 731 کیلو بایت

تعداد صفحات : 172

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول ـ کلیات تحقیق.. 1

1-1: مقدمه. 2

1-2: بیان مسأله. 3

1-3: اهمیت وضرورت انجام تحقیق. 4

1-4: پیشینه تحقیق. 5

1-5: جنبه جدید ونوآوری در تحقیق. 6

1-6: اهداف تحقیق. 7

1-7: سوالات تحقیق. 7

1-8: فرضیات تحقیق. 7

1-9: تعریف واژه‌ها واصطلاحات به صورت مفهومی و عملیاتی. 8

1-10: روش تحقیق. 9

1-11: دشواری و محدودیت‌های تحقیق. 9

1-12: ساختار تحقیق. 10

فصل دوم ـ کلیات پیشگیری از جرم. 11

2-1: معانی ومفاهیم واهمیت پیشگیری ازجرم. 12

2-1-1: معانی لغوی واصطلاحی پیشگیری از جرم. 12

2-1-1-1: معنی لغوی پیشگیری. 12

2-1-1-2: مفهوم اصطلاحی پیشگیری. 13

2-1-2: تعریف پیشگیری از جرم واهمیت پیشگیری از جرم. 15

2-1-2-1: تعریف پیشگیری از جرم. 15

2-1-2-2: اهمیت پیشگیری از جرم. 16

2-2: تاریخچه پیشگیری از جرم. 17

2-2-1: تاریخچه پیشگیری از جرم در جهان. 17

2-2-2: تاریخچه پیشگیری از جرم در ایران. 19

2-3: نقش اسلام و باورهای دینی در پیشگیری از جرم. 21

2-3-1: پیشگیری از جرم در اسلام وآیات و روایات.. 21

2-3-2: پیشگیری وضعی ازجرم خصوصا سرقت از نگاه آموزه‌های اسلامی و قرآنی. 24

2-4: انواع پیشگیری از جرم. 28

2-4-1: انواع پیشگیری از جرم بر حسب تاریخ ظهور آن. 28

2-4-1-1: پیشگیری متداول. 28

2-4-1-2: پیشگیری جدید. 31

2-4-2: تقسیم بندی بر اساس ماهیت اقدامات پیشگیرانه. 32

2-4-3: انواع پیشگیری از جرم در رهنمود‌های سازمان ملل متحد. 34

2-4-3-1: پیشگیری اولیه وپیشگیری از تکرار جرم. 34

2-4-3-2: پیشگیری اجتماعی، وضعی و پیشگیری از جرایم سازمان یافته. 35

فصل سوم: شیوه‌های پیشگیری وضعی وبازدارندگی درجرم سرقت.. 38

3-1: ویژگی‌ها واهداف ومبانی پیشگیری وضعی. 39

3-1-1: ویژگی‌هاواهداف پیشگیری وضعی. 39

3-1-1-1: ویژگی‌ها پیشگیری وضعی از جرم. 39

3-1-1-2: اهمیت واهداف پیشگیری وضعی. 41

3-1-2: مبانی پیشگیری وضعی از جرم. 43

3-1-2-1: دیدگاه انتخاب عقلانی. 43

3-1-2-2: نظریه فعالیت روزمره 44

3-1-2-3: نظریه الگوی جرم. 46

3-2: فنون یا شیوه‌های پیشگیرانه وضعی. 47

3-2-1: شیوه‌های مبتنی بر افزایش تلاش وزحمت ارتکاب جرم. 48

3-2-2: شیوه‌های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی در ارتکاب جرم. 50

3-2-3: کاهش منافع قابل پیش بینی از جرم یا همان سود حاصله. 53

3-2-4: شیوه‌های مبتنی برکاهش تحریک بزهکاران. 56

3-2-5: شیوه‌های از بین بردن بهانه‌ها 59

3-3: محافظت از آماج وبازدارندگی در پیشگیری وضعی از سرقت.. 61

3-3-1: حفاظت فیزیکی از آماج‌ها 61

3-3-2: حفاظت الکترونیکی از آماج‌های جرم. 65

3-3-3: شناسایی اجناس در معرض خطر سرقت وپیشگیری ازوقوع سرقت آنها وراهبردهای پیشگیری از سرقت منازل وسرقت خودرو ولوازم داخل آن با بهره گیری از تکنیک‌های پیشگیرانه وضعی. 70

3-3-3-1: شناسایی اجناس در معرض خطر سرقت و پیشگیری از وقوع آن. 71

3-3-4: بازدارندگی در پیشگیری وضعی. 75

فصل چهارم ـ پیشگیری وضعی محیطی از طریق تغییر و طراحی محیطی.. 79

4-1: امنیت محیط وعاری از ترس از جرم. 80

4-1-1: امنیت ومفهوم آن. 80

4-1-2: محیط اجتماعی ومحیط جرم. 82

4-1-3: تأثیر ناامنی ذهنی مجرم در پیشگیری وترس از وقوع جرم. 84

4-2: اصول پیشگیری از جرم وارتقای امنیت با استفاده از طراحی محیطی. 87

4-2-1: قلمروگرایی وتقویت آن. 88

4-2-2: ارتقاء نظارت برمحیط واماکن. 90

4-2-3: کنترل دسترسی یا ورودی. 95

4-2-4: تعمیر ونگهداری محیط.. 97

4-3: استراتژی‌های طراحی محیطی ومدیریت در پیشگیری وضعی از جرم. 100

4-3-1: خطوط دید یا شعاع دید. 100

4-3-2: پیوستگی بافت شهری. 102

4-3-3: نورپردازی. 104

4-3-4: مالکیت ،نگهداری ومدیریت.. 107

4-4: مناطق جرم خیر وحاشیه نشینی به عنوان یکی از مناطق جرم خیز 108

4-4-1: تعریف مناطق جرم خیز واهمیت آن. 109

4-4-2: ابزار شناسایی مکان‌ها ی جرم خیز 112

4-4-2-1: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 113

4-4-2-2: بکارگیری سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) 114

4-4-2-3: نقشه جرم ومراحل ایجاد آن. 115

4-4-3: حاشیه نشینی به عنوان یکی از مناطق جرم خیزوعلل به وجود آمدن آن. 117

4-4-3-1: مفهوم حاشیه نشینی و انواع حاشیه نشینی. 117

4-4-3-2: علل به وجود آمدن حاشیه نشینی. 119

4-4-4: سرقت به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه بعد از شکل گیری حاشیه نشینی ونقش شهرداری در پیشگیری وکاهش جرایم از جمله سرقت در این مناطق. 121

4-4-4-1: سرقت به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه بعد از شکل گیری حاشیه نشینی. 121

4-4-4-2: نقش شهرداری در پیشگیری وکاهش جرایم از جمله سرقت در مناطق حاشیه نشین. 123

فصل پنجم ـ پیشگیری وضعی انتظامی یا پلیسی.. 126

5-1: اقدامات وضعی پلیسی یا انتظامی. 127

5-1-1: اقدامات پیشگیرانه کلاسیک«سرکوبی وحضورپلیس در صحنه » پلیس... 127

5-1-2: اقدامات نوین پیشگیری پلیسی. 131

5-1-2-1: پلیس جامعه محور واهداف آن. 131

5-1-2-2: پلیس مسأله محور 134

5-2: طبقه­بندی مکان‌های مرتبط با مسائل عام پلیسی وحضور گشتی‌های پلیس در مکان‌های جرم خیز 137

5-2-1: طبقه بندی مکان‌های مرتبط با مسائل عام یا امورپلیسی. 137

5-2-2: حضور گشتی‌های پلیس در مکان‌های جرم خیز 141

5-3: پلیس محله یا نگهبان محله. 144

5-3-1: نقش پلیس محله «نگهبان محله» در پیشگیری از وقوع جرم وتفاوت آن با پلیس سنتی. 145

5-3-1-1: تعریف ونقش نگهبان محله در پیشگیری از وقوع جرم به ویژه سرقت.. 145

5-3-1-2: مقایسه پلیس محله با پلیس سنتی. 147

5-3-2: ساختار و فعالیت‌های موسسات انتظام و وظایف پلیس یا نگهبان محله. 148

5-3-2-1: ساختار مراکز انتظام و نوع فعالیت‌های مؤسسات حفاظتی و مراقبتی نگهبان محله 148

5-3-2-2: وظایف پلیس محله و کلانتری ناجا در قبال مؤسسات مراقبتی و حفاظتی. 150

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها 152

6-1: نتیجه گیری. 153

6-2: پیشنهادها 158

منابع. 160

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 229 کیلو بایت

تعداد صفحات : 135

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فـهــرست مــطـالب

عناوین صفحه

فصل اول کلیات تحقیق ------------------------------- 1-7

(1-1) – مقدمه 1

(1-2) - بیان مسئله 2

(1-3) – ضرورت واهمیت تحقیق 3

(1-4) – اهداف تحقیق 4

(1-5) – سئوالات تحقیق 4

(1-6) – فرضیه های تحقیق 5

(1-7) – تعریف اصطلاحات 5

فصل دوم ادبیات نظری تحقیق ------------------------------ 8-75

(2-1) – مقدمه 9

(2-2) – تاریخچه بانکداری 10

(2-2-1) – تاریخچه بانکداری درجهان و ایران 10

(2-2-1-1) – تاریخچه بانکداری در جهان 10

(2-2-1-2) – تاریخچه بانکداری در ایران 12

(2-2-1-2-1)- بانک سپه 13

(2-2-1-2-1)- موسسه رهنی ایران 13

(2-2-1-2-1)- بانک ملی 14

(2-3)- بانک قوامین 14

(2-3-1) – عملکرد اعتباری بانک قوامین 14

(2-3-2)- فعالیت های اصلی بانک قوامین 15

(2-3-3) – ماموریت بانک قوامین 16

(2-4)- وظایف وماموریت های بانک ها 16

(2-5)- ویژگیهای متمایز بانک نسبت به سایر موسسات تجاری 17

(2-6) – اصول تسهیلات بانکی 18

(2-6-1) – اصل نقدینگی 18

(2-6-2) – اصل منفعت 18

(2-6-3) – اصل امنیت 19

(2-6-4)– اصل نظارت 19

(2-7) – اصل تخصیص 19

(2-7-1) – اصل تخصیص بانکی از نظر انگلیس 20

(2-7-2) – اصل تخصیص بانکی از نظر آلمان 20

(2-7-3) – اصل تخصیص بانکی از نظر فرانسه 21

(2-8) – سپرده های بانکی 21

(2-8-1) - سپرده های قرض الحسنه 21

(2-8-1-1) – سپرده های جاری 22

(2-8-1-2) –سپرده های پس انداز 22

(2-8-2)- سپرده های مدت دار 22

(2-9-1)- تسهیلات اعتباری 22

(2-9-1) – قرض الحسنه 23

(2-9-2) – مضاربه 24

(2-9-3) – مشارکت مدنی 24

(2-9-4) – مشارکت حقوقی 24

(2-9-5) – فروش اقساطی 25

(2-9-6) – اجاره به شرط تملیک 25

(2-9-7) – معاملات سلف 25

(2-9-7-1) – شرایط محصولات پیش فروش سلف 26

(2-9-8) – جعاله 26

(2-9-9) – مزارعه 26

(2-9-10) – مساقات 27

(2-10) – انواع تسهیلات از لحاظ مدت 27

(2-10-1) – تسهیلات کوتا مدت 27

(2-10-2) – تسهیلات میان مدت 27

(2-10-3) – تسهیلات بلند مدت 28

(2-11) – فعالیت های مربوط به اعطای اعتبار بدون نقص 28

(2-12)- نظارت 28

(2-12-1)- نظارت سازمانی 29

(2-12-2)- اهداف نظارت سازمانی 30

(2-12-3)- نظارت بانکی 30

(2-12-3-1)- انواع نظارت بانکی 31

(2-12-3-2)- نظارت عمومی 31

(2-12-3-1-1)- نقش نظارت در اجرای صحیح سیاستهای پولی 33

(2-12-3-1-2)- نظارت اداری 33

(2-12-3-1-3)- نظارت عملیاتی 33

(2-12-3-2) – مراحل نظارت عملیاتی 34

(2-12-3-2-1) –نظارت به هنگام بررسی تقاضای تخصیص منابع 34

(2-12-3-2-2) –نظارت بر نحوه مصرف 34

(2-12-3-2-3) –نظارت بر بازگشت منابع وسود مورد انتظار آن 34

(2-12-4) – اهداف نظارت بانکی 35

(2-13) – عوامل اساسی ومعیار های تعین اعطای تسهیلات 35

(2-13-1) – شخصیت 36

(2-13-2) – ظرفیت 36

(2-13-3) – سرمایه 36

(2-13-4) – وثیقه 37

(2-13-4-1) – عوامل موثر در اخذ وثیقه 37

(2-13-4-1-1) – قابلیت اجرای طرح ها 37

(2-13-4-1-2) – نظارت بر معامله 38

(2-13-4-1-3) – شرایط اقتصادی 38

(2-13-4-2) - وثایق قابل قبول 38

(2-13-4-3) – انواع وثایق 38

(2-13-4-3-1)- اموال 38

(2-13-4-3-2) – اسناد تضمینی 40

(2-13-4-3-3) – انواع اسناد تضمینی 41

(2-13-4-3-4) – انواع قرار دادها 43

(2-14) – سیستم مدیریت ریسک وساختار آن در نظام بانکی 44

(2-14-1) – اجزاء تشکیل دهنده سیستم مدیریت ریسک 44

(2-14-2) – انواع ریسک های اساسی بانک 47

(2-14-2-1) – ریسک عملیاتی 48

(2-14-2-2) – ریسک نقدینگی 48

(2-14-2-3) – ریسک بازار 48

(2-14-2-4) – ریسک اعتبار ی 49

(2-14- 3)- سود (بهره) بانکی 53

(2-14-3-1) – کارکرد نرخ های بهره در اقتصاد 53

(2-14-3-2) – نرخ بهره در بانکداری متعارف 54

(2-14-3-3) – مکانیزم تعین نرخ بهره 55

(2-14-4) - نرخ سود در اقتصاد ایران 56

(2-14-5) - تاثیر ریسک در دو نوع قرار داد وام تسهیلات ربوی ومشارکت 57

(2-14-6) – تاثیر نرخ سود در ایجاد اقساط معوق 59

(2-15) – اعتبار سنجی ورتبه بندی مشتریان بانک 59

(2-16) – عوامل برون سازمانی افزایش مطالبات معوق 61

(2-16-1) – نوسانات بازار در افزایش نرخ تورم 62

(2-16-2) – مسکن 62

(2-16-2-1) - تفاوت نرخ بازدهی مسکن نسبت به نرخ تسهیلات اعطایی 62

(2-16-2-2) - افت قیمت مسکن وقفل شدن اعتبارات 63

(2-16-3) – قابل رقابت نبودن کالای داخلی با کالای خارجی 63

(2-16-4) – ورود کالای قاچاق 64

(2-16-5) – اقدامات بانک مرکزی 64

(2-16-6) – عملکرد سیاسی دولت 64

(2-16-7) – تحریم اقتصادی کشور 65

(2-17) – پیشگیری از ایجاد اقساط معوق 65

(2-17-1) – نقش محوری مسئولین شعب در پشگیری وکاهش اقساط معوق 66

(2-17-2) – نقش مدیریت زمان در پیشگیری وکاهش اقساط معوق 66

(2-17-3) – نقش مذاکره در پیشگیری وکاهش اقساط معوق 67

(2-18) - تعریف اصطلاحات 68

(2-19) – پیشینه 69

(2-19-1) – آقای هاشمی نودهی – عوامل موثر بر ایحاد مطلبات بانک مسکن 71

(2-19-2) – آقای مهدی اکبری – عوامل موثر برافزایش مطالبات بانک ملی قم 71

(2-19-3) – آقای جعفر برادری – عوامل موثر بر پیدایش مطالبات بانک صادرات 71

(2-19-4) – آقای علیرضا رضایی سیروس بیمه تسهیلات ونقش آن در کاهش 73

میزان مطالبات معوق بانک

مدل مفــــــــــــــهومی 75

فصل سوم روش تحقیق ------------------------------ 76-82

(3-1) – مقدمه 77

(3-2) – تعریف متغیر ها 78

(3-3) – روش تحقیق 78

(3-4)- ابزار گردآوری اطلاعات 79

(3-5)– قلمرو مکانی وزمانی تحقیق 79

(3-6) – شناسایی متغیر ها (مستقل و وابسته) 80

(3-7) – سئوالات اصلی که برای سنجش متغیر ها در نظر گرفته شده است 80

(3-8) – جامعه آماری ونمونه آماری 81

(3-9) – اعتماد ابزار اندازه گیری (پایایی) 81

(3-10) – اعتبار اندازه گیری ( روایی) 81

(3-11) – روش تجزیه وتحلیل داده ها 82

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ---------- ------- ---- 83-114

(4-1) – مقدمه 84

(4-2) – توصیف داده های عمومی جمعیت شناسی 85

(4-2-1) – تعداد پاسخ دهنده گان 85

(4-2-2) – قابلیت اطمینان 85

(4-2-3) – سطح تسهیلات 86

(4-2-4) – محل خدمت 87

( 4-2-5 ) – سابقه خدمت 88

(4-3) – توصیف داده های تخصصی 89

(4-3-1) – فرضیه اول 89

(4-3-1-1) – تاثیر عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات، در ایجاد اقساط معوق 91

(4-3-1-2) – تاثیر عدم توجیه اقتصادی تحقیق ها، در ایجاد اقساط معوق 92

(4-3-1-3)– تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی سرپرستی بر شعب، درایجاد اقساط معوق 93

(4-3-1-4) – تاثیر عدم تطبیق تسهیلات پرداختی با فعالیت مشتریان، درایجاد اقساط معوق 94

(4-3-1-5) – تاثیر عدم کنترل کافی اسناد ومدارک، در ایجاد اقساط معوق 95

(4-3-1-6) – تاثیر عدم شناسایی مشتریان بد حساب، در ایجاد اقساط معوق 96

(4-3-1-7) – تاثیر عدم نظارت کافی بر پیشرفت تحقیق ها، در ایجاد اقساط معوق 97

(4-3-2) – فرضیه دوم 98

(4-3-2-1) – تاثیر عدم توجه به شرایط اجتماعی، قضایی ضامنین، در ایجاد اقساط معوق 99

(4-3-2-2) – تاثیر عدم اخذ مجموعه ای از تضمینات، در ایجاد اقساط معوق 100

(4-3-2-3) – تاثیر عدم استفاده از کارمندان بعنوان ضامن، در ایجاد اقساط معوق 101

(4-3-2-4) – تاثیر عدم توانایی کافی اسناد تضمینی، در ایجاد اقساط معوق 102

(4-3-2-5) –تاثیر عدم استحکام لازم و وثایق ترهینی، در ایجاد اقساط معوق 103

(4-3-2-6) – تاثیر عدم همکاری ادارات صادر کننده تعهد نامه، در ایجاد اقساط معوق 104

(4-3-2-7) – تاثیر عدم توانایی مالی ضامنین، در ایجاد اقساط معوق 105

(4-3-3) - فرضیه شماره سه 106

(4-3-3-1)–تاثیر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالابه افراد بی تفاوت درایجاد اقساط معوق 107

(4-3-3-2)– تاثیر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالابه افراد بدهکار درایجاد اقساط معوق 108

(4-3-3-3) – تاثیر عدم تمکین مالی مشتریان در پرداخت اقساط در ایجاد اقساط معوق 109

(4-3-3-4) – تاثیر نارضایتی مشتری از نرخ بالای تسهیلات اعطای در ایجاد اقساط معوق 110

(4-4)- آزمون فرضیات 111

(4-4-1) – فرضیه اول 111

(4-4-2) – فرضیه دوم 112

(4-4-3) – فرضیه سوم 113

(4-5) – اولویت بندی فرضیات 114

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ----------------------- 115-125

(5-1) – مقدمه 116

(5-2) – خلاصه تحقیق 117

(5-3) – فرضیه ها ونتایج تحقیق 118

(5-3-1) فرضیه اول 118

(5-3-2) – فرضیه دوم 120

(5-3-3) – فرضیه سوم 121

(5-4) – مقایسه نتایج تحقیق باسایر تحقیقات 122

(5-4) – پیشنهادات تحقیق 123

(5-4-1) – پیشنهادات تحقیق در جهت بهبود روش بر اساس نتایج تحقیق 123

(5-4-2) – پیشنهادات تجربی تحقیق 125

(5-5-3) - پیشنهادات پژوهشی تحقیق 125

(5-5) - محدودیت های تحقیق 125

منابع ضمائم

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی عوامل مؤثربرمطالبات معوق بانك

بررسی عوامل مؤثربرمطالبات معوق بانك

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 177 کیلو بایت

تعداد صفحات : 81

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- كلیات تحقیق

مقدمه.......................................................................2 بیان مسئله...................................................................3

اهمیت و ضرورت تحقیق.........................................................................4

اهداف تحقیق.........................................................................................5

فرضیه های تحقیق..................................................................................6

روش تحقیق .........................................................................................7

محدودیت های تحقیق...............................................................................7

قلمرومكانی تحقیق..................................................................................8

مفاهیم یا اصطلاحات كاربردی...................................................................9

فصل دوم – ادبیات تحقیق

پیدایش بانكداری...................................................................................16

تاریخچه بانكداری و بانك مركزی در جهان.................................................16

تاریخچه بانداری در ایران......................................................................17

ملی شدن بانك ها..................................................................................17

تاریخچه بانك تجارت.............................................................................19

مفاهیم بانك تجارت...............................................................................22

نظام اعتباری در ایران..........................................................................22

شرایط پولی و اعتباری قبل از انقلاب اسلامی .............................................23

فعالیت های بانكداری بعد از انقلاب اسلامی ................................................24

اهداف نظام بانكی و اصول و معیارهای اعطای تسهیلات در بانكداری اسلامی.....25

شاخص های ارزیابی مشتریان در اعطای تسهیلات ......................................26

ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ..............................................27

فرآیند نظارت و پیشینه آن بر فعالیت های بانكی در ایران................................34

انواع نظارت در سیستم بانكی..................................................................35

تقسیم بندی و تعریف اولیه تسهیلات اعطایی از بخش های مختلف اقتصادی........

نحوه بررسی و ارزیابی واحد های اقتصادی فعال از نقطه نظر سرمایه در گردش40

انواع مطالبات معوق ............................................................................42

طبفه بندی انواع مطالبات معوق ..............................................................44

نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشكوك الوصول ...........................................46

اركان تعیین كننده ذخیره مطالبات مشكوك الوصول.......................................46

عوامل مؤثردر پیش بینی ذخیره مطالبات مشكوك الوصول..............................47

نحوه محاسبه ذخیره خاص مطالبات مشكوك الوصول ....................................47

مسائل بانكداری در كشورهای در حال توسعه..............................................49

خلاصه فصل دوم.................................................................................51

فصل سوم –روش انجام تحقیق

مقدمه................................................................................................53

روش تحقیق........................................................................................54

جامعه آماری ......................................................................................54

حجم نمونه و روش محاسبه آن.................................................................54

ابزارهای اندازه گیری و نحوه ساخت و اجرا...............................................54

تشریح متغیر های مستقل.......................................................................55

معرفی الگو........................................................................................58

فصل چهارم- یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه................................................................................................61

تاًثیر میزان تسهیلات بانكی ....................................................................68

تاًثیر نوع تسهیلات بانكی........................................................................69

تاًثیر سنین در یافت كنندگان تسهیلات.........................................................70

تاًثیر میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات...........................................71

تاًثیر نوع وثیقه وام گیرندگان...................................................................72

الگوی حاصل.....................................................................................73

فصل پنجم- نتایج تحقیق

خلاصه و نتیجه گیری ..........................................................................75

محدودیت های تحقیق............................................................................77

پیشنهادها...........................................................................................78

فهرست منابع ....................................................................................80

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مطالعه تطبیقی گواهی و ارزش اثباتی آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس

مطالعه تطبیقی گواهی و ارزش اثباتی آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 104 کیلو بایت

تعداد صفحات : 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه: 1

مبحث اول- کلیات. 3

گفتار اول :تعریف گواهی. 3

گفتار دوم مبانی گواهی در حقوق موضوعه 6

گفتار سوم عناصر گواهی. 9

مبحث دوم- شرایط اعتبار گواهی. 12

گفتار اول شرایط مربوط به گواه 12

گفتار دوم شرایط مربوط به ادای گواهی. 24

نتیجه گیری: 27

منابع: 28

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی و نظریه های شادکامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی و نظریه های شادکامی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 45 کیلو بایت

تعداد صفحات : 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این فایل فهرست ندارد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی و نظریه های شادکامی

خصوصیات محصول:

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : 31

بخشی از متن :

شادكامی[1]

واژه شادكامی چندین مفهوم متفاوت را به ذهن متبادر می كند ( برای مثال شادی ، ‌خشنودی ، لذت ، خوشایندی و ... ) از این رو تعدادی از روان شناسان به اصطلاح بهزیستی ذهنی اشاره می كنند كه یك اصطلاح چتری و در برگیرنده انواع ارزشیابی هایی است كه فرد از خود و زندگی اش به عمل می آورد ( دانیر ، 2002). این ارزشیابی ها ، مواردی از قبیل رضایت از زندگی ، هیجان و خلق مثبت و فقدان افسردگی و اضطراب را شامل می شود و جنبه های مختلف آن نیز به شكل شناخت ها و عواطف است ( دانیر و ساه ، 1997). در صورتی كه افراد از شرایط زندگی راضی بوده و عواطف مثبت بیشتر و عواطف منفی كمتری را تجربه كنند ،‌گفته می شود كه از بهزیستی ذهنی بالایی برخوردارند. اصطلاح بهزیستی ذهنی ، اصطلاح روان شناختی معادل شادی است كه به دلیل مفاهیم بسیاری كه در خود نهفته دارد ، ارجح است . اما با این وجود در ادبیات مربوط به جای یكدیگر بكار می روند ( ادینگتون و شومن ، 2004).

شادی صرفنظر از چگونگی كسب آن می تواند سلامت جسمانی را بهبود بخشد. افراد شاد احساس سرزندگی بیشتری می كنند، آسانتر تصمیم می گیرند ،‌ روحیه مشاركتی بیشتری دارند و نسبت به كسانی كه با آنها زندگی می كنند ، بیشتر احساس رضایت می كنند ( مایرز ،‌2002).

به نظر كارلسون (1380) عادی ترین حالت ذهنی ما ،‌ حالت خشنودی و شادی است. موانعی كه ما از دستیابی و تجربه كردن احساس شادی باز می دارد و یا در فاصله قرار می دهد ، فرایندهای منفی اكتسابی هستند. وقتی كه احساس مثبت ذاتی را كشف می كنیم و موانعی كه ما را از رسیدن به آن باز می دارد ، از سر راه برمـی داریم ، به تجربه بسـیار معنـی دارتر و زیباتر زندگی دست می یابیم. این احساسات مثبت ، عواطف گذرایی نیستند كه صرفاً با تغییر اوضاع بیایند و بروند ، بلكه در زندگی ما نفوذ می كنند و جزئی از ما می شوند. یافتن این حالت ذهنی به ما اجازه می دهد سرزنده و بی تكلف باشیم ، ‌چه این اوضاع ، این دیدگاه مثبت را توجیه كند و یا نكند.

دیدگاه های نظری در مورد شادكامی

دیدگاه لذت گرایی

تاریخچه طولانی این دیدگاه به قرن چهارم قبل از میلاد می رسد. برخی از فیلسوفان یونانی هدف از زندگی را تجربه لذت و به حداكثر رساندن آن می دانستند. از نظر آنان ، شادكامی ،كل لحظات لذت بخش زندگی افراد است. این از طریق افراد دیگر از جمله هابز ، دی سد و بنتهام [2]پیروی گردیده است. هابز معتقد بود كه شادكامی ، دنبال كردن موفقیت آمیز امیال ذاتی انسان است . دی سد بر این باور بود كه دنبال كردن احساس لذت ، هدف نهایی زندگی است. بنتهام نیز ادعا داشت كه برای ساختن یك جامعه خوب ،‌كوشش افراد برای به حداكثر رساندن لذت و علائق فردی مهم می باشد ( به نقل از رایان و دسی[3] ، 2001).

دامنه توجه دیدگاه لذت گرایی ، از لذت های بدنی تا امیال ذاتی و علائق فردی در نوسان می باشد. روان شناسانی كه این نظریه را می پذیرند بر مفهوم گسترده ای از لذت گرایی تاكید دارند كه شامل رجحان ها و لذائذ ذهنی و بدنی است( كوبووی[4]، 1999 ؛ به نقل از یزدانی ، 1382) .

كانمنو دانیر و شوارز (1999) روان شناسی لذت گرایی را مطالعه امور و پدیده هایی می دانند كه تجارب لـذت بخش و غیــر لذت بخــش زنـدگی را به وجــود می آورند. در واقع دیدگاه مسلط در بین روان شناسان لذت گرا آن است كه خوشبختی شامل بهزیستی ذهنی و تجارب لذت بخش می باشد. اكثر پژوهشگران در روانشناسی لذت گرایی جدید ، از مفهوم بهزیستی ذهنی به عنوان متغیر اصلی استفاده می كنند. این مفهوم شامل سه جزء یعنی رضایت از زندگی ، وجود خلق مثبت و فقدان خلق منفی می‌باشد كه غالباً تحت عنوان شادكامی نامیده می شود (به نقل از دانیر و لوكاس[5] ، 2002 ).

دیدگاه معنوی :

برغم رواج دیدگاه لذت گرایی ، تعدادی از فلاسفه ، صاحب نظران و علمای دینی چه در شرق و چه در غرب این موضوع را زیر سوال برده اند كه شادكامی بخودی خود به عنوان ملاك اصلی خوشبختی باشد( رایان و دسی ، 2001). از نظر فروم (1375) برای درك شادكامی واقعی باید بین امیال و نیازهایی كه به صورت ذهنی احساس می شوند و خشنودی در آنها منجر به لذت های زودگذر می گردد و آن دسته از نیازهایی كه در ماهیت انسان ریشه داشته و تحقق آنها ، نمو انسان و فراهم ساختن معنویت یعنی خوشبختی و شادكامی واقعی را به همراه دارد ، تمایز قائل شد. واترمن ( 1990) معتقد است كه مفهوم معنوی از شادكامی ، خوشبختی و شادكامی مردم را بر اساس خود واقعی آنها تبیین می كند. بر طبق نظر وی این نوع شادكامی ، موقعی به دست می آید كه فعالیت های زندگی افراد بیشترین همگرایی یا جور بودن را با ارزش های عمیق داشته باشد و آنان نسبت به این ارزش ها متعهد گردند. تحت چنین شرایطی ، احساس نشاط و اطمینان به وجود می آید. واترمن این حالت را به عنوان « جلوه فردی » نامید و همبستگی بالایی بین آن و اندازه های خوشبختی و شادكامی بدست آورد. ریف و سینگر (1998) خوشبختی و شادكامی را دست یابی ساده به لذت نمی دانند ، بلكه آن را به عنوان كوششی در جهت كمال در نظر می گیرند كه بیانگر تحقق توان بالقوه واقعی فرد است. کروت (1979) موضوع خوشبختی را با بسط نظریه عمر در رابطه با رشد و پیشرفت انسان مورد بررسی قرار داد ، او از نوعی بهزیستی روان شناختی سخن به میان آورد كه از بهزیستی ذهنی متمایز است و برای اندازه گیری آن یك رویكرد چند بعدی شامل شش جنبه متمایز در رابطه با شكوفایی انسان ارائه داد. این شش جنبه عبارتند از : خود مختاری ،‌ نمو فردی ، پذیرش خویشتن ، هدفمندی زندگی و روابط مثبت.ریف وسنیگر (1998) این شش جنبه را بیانگر تعریف نظریه و عملی بهزیستی روانشناختی می دانند كه مشخص كننده عواملی است كه باعث ارتقاء سلامت جسمانی و هیجانی می باشد. آنان شواهدی ارائه نموده اند كه نشان می دهد ، ‌زندگی كردن به صورت معنوی كه حاكی از بهزیستی روانشناختی است ، بر سیستم های فیزیولوژیكی خاص ، تاثیر می گذارد كه مربوط به كاركرد دستگاه ایمنی است و ارتقاء سلامتی را در پی دارد. به طور كلی می توان گفت كه رویكردهای لذت گرایی و معنوی به ظاهر متضاد می باشند و هر كدام با تعریف متفاوتی از شادكامی ، انواع متفاوتی از تحقیق را در مورد علل ، پیامدها و پویایی های این موضوع باعث شده اند ، اما از آنجا كه شادكامی و بهزیستی ذهنی یك پدیده چند بعدی است ، جنبه هایی از دو رویكرد را در بردارد. در این رابطه كامپتون و همكاران ( 1996؛ به نقل از یزدانی ،‌1382) دریافتند كه دیدگاه های لذت گرایی و معنوی از شادكامی ،‌ همپوشی و در عین حال تمایز با هم دارند و درك ما را از شادكامی و بهزیستی ذهنی از طریق روش های متفاوت اندازه گیری ، افزایش خواهند داد ( به نقل از كشاورز ، 1384) .


[1]- happiness

[2]- Hobbes & Desade & Bentham

[3]-.Rayan & Dessay

[4]ـ Kuboyy

[5] ـ Diener, Lucas

مطالب مرتبط :

مبانی نظری کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، شادکامیبررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:07 ] [ احمد احمد ]
[ ]

چگونه دختر دار یا پسردار شویم

چگونه دختر دار یا پسردار شویم

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 223 کیلو بایت

تعداد صفحات : 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فرمت: پاور پوینت تعداد اسلاید :34 قابل ویرایش و آماده پرینت


قسمتی از مطالب اسلاید نمونه:

اولین و اصلی ترین عالم، خدا و اراده خداوند است، که محیط بر تمام عوامل است و چنانچه او بخواهد با عوامل دیگر که به عنوان وسیله ای برای ظهور خواست خداوند هستند امر مربوطه حاصل می شود.

چگونه دختر دار یا پسردار شویم

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:06 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 153 کیلو بایت

تعداد صفحات : 63

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

خصوصیات محصول:

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : 63

بخشی از متن:

فهرست

چکیده.....................................................................................................................8

فصل اول : طرح تحقیق..............................................................................................9

1-1 : مقدمه ...........................................................................................................10

2-1 : بیان مسله .......................................................................................................11

3-1 : اهمیت موضوع .................................................................................................13

4-1 : سوالات پژوهشی ..............................................................................................13

5-1 : تعریف عملیاتی واژه ها ........................................................................................14

فصل دوم: پیشنه ی تحقیق.............................................................................................15

1-2 : اعتماد به نفس بیرونی .....................................................................................16

2-2 : بهترین راه برای تقویت اعتماد به نفس بیرونی............................................................16

3-2: اعتماد به نفس درونی ...........................................................................................16

1-3-2 : تعریف عزت نفس ...........................................................................................18

فصل سوم:روش تحقیق................................................................................................63

1-3 : روش تحقیق .................................................................................................64

2-3 : جامعه آماری ....................................................................................................64

3-3 : روش نمونه گیری ...............................................................................................64

4-3 : ابزار سنجش ...................................................................................................65

5-3 : روش جمع آواری اطلاعات ....................................................................................67

6-3 : روش تجزیه و تحصیل اطلاعات ..............................................................................67

فصل چهارم: نتایج تحقیق.............................................................................................69

1-4 : توزیع فراوان جنست.............................................................................................70

2-4: شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری.....................................................................70

3-4 : شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری برای دختران و پسران ........................................71

4-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری ................................................................................72

5-4: بین عزت نفس و یادگیری در دانش آموزان پسر رابطه معکوس وجود دارد ..............................72

6-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در پسران ...................................................................72

7-4: بین عزت نفس و یادگیری دانش آموزان دختر رابطه معکوس وجود دارد ................................73

8-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در دختران .................................................................73

9-4: آزمون T برای مقایسه میانگین عزت نفس دختران و پسران ..............................................74

10-4: آزمون T برای مقایسه میانگین یادگیری دختران و پسران ..............................................75

فصل پنجم :...........................................................................................................76

1- 5 : نتیجه گیری و بحث ......................................................................................77

2-5 : محدودیت ها .................................................................................................78

3-5 : پیشنهادات ....................................................................................................78

منابع و ماخذ ..........................................................................................................81

پرسشنامه .............................................................................................................83

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی وشادکامی در دانش آموزان متوسطهبود. بدین منظور ازجامعه آماری دانش آموز ان 200 نفر بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. دراین پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی و شادکامی آکسفورد استفاده شد . نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی ارتباط معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش هیجانی و شادکامی در مجموع 54 درصد شادکامی آنان را به طورمعناداری تبیین می کند (P<0/05).

کلمات کلیدی : هوش هیجانی،شادکامی، دانش آموزان متوسطه.

مقدمه

نقش و کارگر مدارس در آستانه هزاره ی سوم میلادی تغییر و جهش چشمگیری پیدا کرده است افزدن برایفای نقش سنتی مدارس مبنی بر تربیت افرادی فرهیخته مدارس عهده‌دار پرورش شهروندانی مسوؤل و رشد یافته و برخوردار از مهارت‌های اجتماعی و عاطفی نیز هستند (پلیتری[1]، 2006). از این‌رو توجّه جدّی و همه جانبه به عواملی كه بستر لازم جهت دستیابی به این هدف را فراهم می‌سازند، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بدین منظور توجّه جدّی به رشد عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان یكی از راهبردهای اساسی در نیل به این هدف بشمار می‌رود.

رویكرد یادگیری اجتماعی- عاطفی[2] مبتنی بر این باور است كه كلیة فرایندها و بخش‌های یك نظام آموزشی اعمّ از طرّاحی و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مدیران، معلّمان، كاركنان، و مطالب و موضوعات درسی می‌بایست در خدمت آموزش و بهبود مهارت‌های اجتماعی و عاطفی یادگیرندگان، ‌قرار گیرند. آموزش مهارت‌های هوش هیجانی «قطعه گمشده» آموزش‌های اجتماعی و هیجانی است که از ذهن بسیاری از معلمان مغفول مانده است. محیط اجتماعی مدرسه نمونه کوچکی از نظام اجتماعی جامعه تلقی می‌گردد. روابطی که دانش‌آموزان با معلمان و همسالان خود در مدارس برقرار می‌کنند، نقش اساسی در اکتساب نگرش‌ها، باورها و ارزش‌های بنیادین اجتماعی دارد و درک دانش‌آموزان را از جامعه و محیطی که در آن قرار دارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدرسه یکی از مهمترین بافت‌های یادگیری مهارت‌های هیجانی است. آموزش هیجانی می‌تواند از طریق گستره‌ای از تلاش‌ها مانند آموزش کلاسی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، جو و شرایط حمایتی مدرسه، و درگیر کردن دانش‌آموزان، معلمان و والدین در فعالیت‌های اجتماعی صورت گیرد. در صورتی که فرآیند اجتماعی شدن و رشد مهارت‌های هیجانی در محیط اولیه خانواده مطلوب نباشد، این امکان وجود دارد تا مدارس از طریق آموزش‌های ترمیمی به جبران این کاستی‌ها بپردازند. براین اساس بسیاری از مربیان و روانشناسان نسبت به توجه و توسعه آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی در مدارس تاکید کرده‌اند (به نقل از مایر و سالووی، 1997).


[1]. Pellitteri

[2]. Social emotional learning

مطالب مرتبط :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهوازبررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهوازبررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:06 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی

بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 92 کیلو بایت

تعداد صفحات : 84

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق کامل با موضوع بررسی ارتباطبینتیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی

آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟

خصوصیات محصول:

 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : 84

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

هدف پژوهش

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

پرسش پژوهش

فرضیه پژوهش

تعریف مفاهیم

تعریف مفهومیتیپ شخصیتی (درون گرا–برون گرا)

تعریف عملیاتی تیپ شخصیتی (درون گرا و برون گرا)

تعریف مفهومی فرسودگی شغلی

تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی

فصل دوم

عوارض و اثرات فرسودگی شغلی

اثرات عمده فرسودگی شغلی

رابطه فرسودگی شغلی و ویژگیهای شخصیتی

1) استراتژی اول: تمرکز

2) استراتژی دوم: اهرم

3) استراتژی سوم: تفویض اختیار

4) استراتژی چهارم: مدیریت زمان

5) استراتژی پنجم: تمایز قائل شدن بین فعالیت ها

تعریف شخصیت

الف) روان تحلیل گری

ب) رویکرد روان تحلیل گری جدید

ج) رفتارگرایی

د) دیدگاه یادگیری اجتماعی

هـ) دیدگاه شناختی

و) دیدگاه سرشتی

ز) دیدگاه انسان گرایی

تئوری بازداری

تئوری انگیختگی

تئوری انگیختگی و درون گرایی- برون گرایی

1- برون گرایی

2- درون گرایی

3- روان رنجورخویی

فعالیت خودکار و روان رنجورخویی

4- روان پریش خویی

مروری بر تحقیقات گذشته

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

فصل سوم

مقدمه

روش آماری در پژوهش

جامعه آماری

شیوه نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

فصل چهارم

خلاصه

ضریب همبتسگی پیرسون

بخش اول) تجزیه و تحلیل توصیفی

بخش دوم) بررسی فرضیه پژوهش

بخش اول) تجزیه و تحلیل توصیفی

چکیده

در سالهای اخیر روان شناسان نسبتا به مطالعه و تحقیق در باب پدیده ای به نام فرسودگی شغلی علاقه مند شده و پژوهش های متعددی را دراین زمینه انجام داده اند فرسودگی کاری در حقیقت آن نوع از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا استرسهای مربوطه به شغل و محیظ کار توام گشته است این اختلال در میان انواع شاغل مددرسان و یاری دهنده نظیر مشاوران ، معلمان، مددکاران اجتماعی، مواردی از این قبیل مشاهده شده و با محرکهایی تنش زا مانند داشتن مراجعان بیش از حد در یک زمان نداشتن وقت کافی و فقدان حمایت یا قدردانی مرتبط است. پژوهش حاضر با هدف پاسخ دان به این سوال که آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ انجام گرفته است در این پژوهش نمونه ای به حجم 80 نفر از کارکنان شرکت پدار انتخاب گردیده که ابزار گردآوری اطلاعات از آنان شامل دو پرسشنامه استاندارد بوده یکی پرسشنامه «تیپ شخصیتی آیزنگ» که شامل 90 سوال آری، خیر و دیگری پرسشنامه فرسودگی شغلی «مازلاک» که شامل 22 سوال بوده و سه مولفه را مورد سنجش قرار داده است و این دو پرسشنامه که امروز دقیق ترین و رایج ترین ابزار اندازه گیری تیپ شخصیتی و فرسودگی شغلی محسوب می شوند و از روایی و پایایی بالایی هم برخوردارند.

اطلاعاتی حاصل از این پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از یافته های مهم تحقیق این است که: آیا بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی :تیپ شخصیتی،درون گرا، برون گرا،پرسشنامه فرسودگی،آیزنگ.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:06 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن

دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 226 کیلو بایت

تعداد صفحات : 79

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده

در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند. قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد.

هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن می باشد.

هر چند علما و فقها نسبت به تعیین موانع ارثی متفق القول نیستند، قتل تنها مانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگیزه ارث باشد و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه برخی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و برخی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.

چكیده1

مقدمه: فصل اول

کلیات3

1- كلیات4

1-1- طرح تحقیق4

1-1-1- بیان مسأله4

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق6

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق7

1-1-4- اهداف تحقیق7

1-1-5- سوابق تحقیق7

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق9

1-1-7- روش تحقیق9

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات9

1-2- تعاریف10

فصل دوم: بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی

2- بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی13

2-1- تعریف مانع ارث در کتاب‌های حقوقی14

2-2- علت تامه، علت ناقصه15

2-3- سبب16

2-4- شرط16

2-5- مانع17

2-6- مانع ارث و تعریف حقوقی آن17

2-7- احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی19

2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه امامیه19

2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهای سایر مذاهب اسلامی21

2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنفی21

2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهای مالکی22

2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنبلی22

2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهای شافعی22

2-8- بحث اجمالی در برخی موانع ارث23

2-8-1- ارتداد23

2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثین:25

2-8-3- کافر حربی28

2-8-4- دور حکمی28

2-8-5- نبوت31

فصل سوم: مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت

3- مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت36

3-1- تعریف قتل و اقسام آن37

3-2- شرایط قتل مانع ارث39

3-2-1- شرایط قتل مانع ارث39

3-2-1-1-عمدی بودن قتل39

3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث43

3-2-1-3- نامشروع بودن قتل44

3-2-2- شرایط قتل عمدی غیر مانع ارث45

3-2-2-1- قتل عمدی به حق و به حکم قانون46

3-2-2-2- ارتکاب قتل در مقام دفاع و در فراش49

3-2-2-3- قتل در فراش54

3-2-3- سقط جنین55

3-3- ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون57

3-3-1- دیدگاه فقهای شافعی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون58

3-3-2- دیدگاه فقهای حنفی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

3-3-3- دیدگاه فقهای حنبلی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

3-3-4- دیدگاه فقهای مالکی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59

3-3-5- دیدگاه فقهای زیدی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون60

3-4- آثار حقوقی قتل مانع ارث60

3-4-1- آثار حقوقی عمدی نسبت به وارث کشندة مورث خود60

نتیجه‌گیری64

پیشنهادات67

فهرست منابع68

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:06 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد Word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

دانلود فایل ورد Word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 393 کیلو بایت

تعداد صفحات : 110

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می­نماید، صدور قرار تامین است. شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. اخذ تامین از متهم و یا بازداشت پیش از محاکمه، دارای سابقه فقهی و تاریخی است به نحوی که در شرع انعقاد عقد کفالت و یا در زمان پیامبرگرامی اسلام (ص) نگهداری متهم به به قتل به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده است هدف از این تحقیق تبین و شناسایی مبنا و پیشینه فقهی و شرعی بازداشت موقت و بررسی کتب حقوقی و قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اینکه آیا موارد ذکر شده در قانون آیین دادرسی در رابطه با بازداشت موقت منطبق با موازین شرعی است و رسیدن به این نتیجه که برخی از موارد ذکر شده در قانون در زمینه صدور قرار بازداشت موقت, در شرع بدان تصریح شده است هدف بعدی دنبال می کنیم تبیین علل صدور قرار بازداشت موقت و موارد اجباری و اختیاری صدور قرار بازداشت موقت و سکوت مقنن در خصوص راهی برای جبران خسارت متهمی که در بازداشت بسر می برد و حکم برائت وی صادر گردیده است.

کلید واژگان: قرار تأمین، بازداشت موقت، حقوق متهم، اصل برائت.

فایل word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی


فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 5

1-6- فرضیه‏های تحقیق.. 6

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- تعاریف بازداشت موقت… 8

2-2- تاریخچه شکل گیری بازداشت موقت در اسلام. 8

2-3- اقسام زندان در اسلام. 13

فصل سوم: بررسی فقهی بازداشت موقت

3-1- کرامت انسانی و بازداشت موقت در شرع. 17

3-2- دلائل مشروعیت بازداشت موقت… 18

3-2-1 قرآن. 18

3-2-2 سنت… 20

3-2-3 اجماع. 21

3-2-4 عقل.. 22

3-3- انگیزه و هدف شارع از تعیین بازداشت موقت… 22

3-4- موارد ذکر شده از بازداشت موقت در فقه. 23

3-4-1 بازداشت موقت متهم به قتل.. 23

3-4-2 بازداشت موقت تروریست‌ 28

3-4-3 بازداشت موقت جانی، تا زمان تكمیل شروط از سوی اولیای دم‌ 29

3-4-4 بازداشت موقت متهم به دزدی‌ 30

3-4-5 بازداشت موقت برای اقامه حد. 31

3-4-6 بازداشت كفیل‌ 32

3-4-7 بازداشت شهود تا وقت نماز عصر‌ 33

3-5- حقوق بازداشت شدگان در فقه. 36

3-5-1 حق بازداشتی در صورت تبرئه‌ 36

3-5-2 حق بازداشتی برای حضور در مراسم مذهبی‌ 39

3-5-3 حق ملاقات با نزدیكان. 40

3-5-4 حق رفاه‌ 40

3-5-5 حق تعجیل در محاكمه‌ 41

3-5-6 حق خلوت کردن بازداشتی با همسرش… 42

3-5-7 حق مداوای بازداشتی و پرداخت مخارج معالجه. 43

3-6- احکام بازداشتگاه 44

3-6-1 جداسازی بازداشتگاه زنان و مردان. 44

3-6-2 جداسازی بازداشتگاه افراد بزرگسال و اطفال و مسلمانان از غیر مسلمانان. 45

3-6-3 تحریم شكنجه بازداشت شدگان برای گرفتن اقرار‌ 47

فصل چهارم: بازداشت موقت در حقوق

4-1- قرارهای تامین کیفری.. 50

4-2- ماهیت قرار بازداشت موقت… 53

4-3- انتقادات وارد شده بر بازداشت موقت… 55

4-3-1 مغایرت داشتن با اصل برائت… 56

4-3-2 پیدایش پیش داوری منفی نسبت به متهمان. 57

4-3-3 تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری.. 58

4-3-4 پرهزینه بودن بازداشت موقت… 59

4-3-5 لطمه به حیثیت و موقعیت اجتماعی متهم. 60

4-4- اهداف بازداشت موقت… 60

4-4-1 شدت مجازات قانونی.. 61

4-4-2 جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم. 62

4-4-3 محو نمودن آثار جرم و تبانی.. 62

4-5- اقسام بازداشت موقت در حقوق موضوعه. 63

4-5-1 موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت… 63

4-5-2 موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت… 67

4-6- تشریفات شکلی صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض به آن. 76

4-6-1 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت… 76

4-6-2 مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت… 81

4-6-3 مدت قراربازداشت موقت… 82

4-6-4 اعتراض به قرار بازداشت موقت… 85

4-7- حقوق فرد بازداشت شده 88

4-7-1 احتساب مدت بازداشت موقت… 88

4-7-2 جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت… 90

4-8- بازداشت غیرقانونی و برخورد کیفری با آن. 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 98

5-2- پیشنهادات… 101

منابع و مآخذ. 102

فهرست منابع فارسی.. 102

فهرست منابع عربی.. 104

چکیده انگلیسی.. 106

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:05 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات