پرسشنامه استاندارد شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه استاندارد شیوه فرزند پروری والدین

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 14 کیلو بایت

تعداد صفحات : 3

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پرسشنامه استاندارد شیوه فرزند پروری والدین (دیانا بامریند، 1973)، در قالب word و در 3صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

توضیح :

پرسشنامه 30 سوالی شیوه­ های فرزندپروری (بامریند) که فرم اولیه این پرسشنامه دارای 30 گویه است که توسط دیانا بامریند (1973) طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه توسط حسین پور (1381) شده است. این پرسشنامه شیوه ­های فرزندپروری والدین را در سه عامل اندازه­ گیری می ­کند.

ویژگی پرسشنامه ( بطور خلاصه ) :

تعداد گویه ها : 30

تعداد مولفه : 3 مولفه (آزادگذاری مطلق، آمرانه و اقتدار منطقی)

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 3

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 3:03 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه شیوه زندگی

پرسشنامه شیوه زندگی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 14 کیلو بایت

تعداد صفحات : 2

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه شیوه زندگی در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


روش نمره گذاری

مقیاس شیوه زندگی، تکنیکی را به کار می برد که گرچه در آزمون سازی رایج است، در آزمون های دیگر این کتاب مورد استفاده قرار نگرفته است. این تکنیک عبارت است از طرح «سوال های منحرف کننده» برای پنهان نگه داشتن هدف آزمون. بنابریان، با این که 43 سوال در آزمون مطرح شده است، فقط 21 سوال آن به هدف مربوط می شوند. برای محاسبه نمره خود، تعداد پاسخ های «صحیح» را که به سوال های شماره 2، 3، 7، 9، 10، 12، 15، 17، 18، 19، 21، 24، 28، 29، 30، 32، 35، 37، 38، 39 و 40 داده اید، با هم جمع کنید.ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)


تعداد سوال ها: 43

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 3:03 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه شناسایی ارتباطات

پرسشنامه شناسایی ارتباطات

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 17 کیلو بایت

تعداد صفحات : 5

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه شناسایی ارتباطات


مشخصات « پرسشنامه شناسایی ارتباطات»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 3 بند چند سوالی
نوع فایل: word

در تحقیق مشرفی (1391) جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادی از اساتید توزیع و تایید شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماری توزیع شد. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه¬گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می¬گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می¬شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شناسایی ارتباطات برابر با 81/0 بدست آمد که بیانگر پایایی خوب این ابزار می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 3:03 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه شكست های شناختی شغلی

پرسشنامه شكست های شناختی شغلی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 20 کیلو بایت

تعداد صفحات : 3

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

روش نمره گذاری و تفسیر

بررسی حوادث نشان می دهد كه وقوع بیش از 90 درصد حوادث صنعتی به خطاهای انسانی مربوط است. خطاهای شناختی، خطا هایی با پایه شناختی هستند كه در طی انجام وظیفه ای كه فرد معمولا قادر است آن را بدون خطا انجام دهد. این خطاها در حوزه های مختلف شناختی از قبیل حافظه، توجه و عمل رخ می دهند. بنابراین، هدف از این ابزار اندازه گیری شكست های شناختی در محیط كار می باشد. این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینهکاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم

امتیاز12345

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. این امتیاز دامنه ای از 35 تا 175 خواهد داشت. نمرات بالاتر نشان دهنده شكست های شناختی بالاتر در محیط كار خواهد بود و برعکس.
پایایی و روایی : دارد

منبع : دارد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 3:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه استاندارد شرایط خانوادگی

پرسشنامه استاندارد شرایط خانوادگی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 20 کیلو بایت

تعداد صفحات : 3

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پرسشنامه استاندارد شرایط خانوادگی، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

توضیح :

این پرسشنامه دارای 22 سوال بوده و هدف آن بررسی شرایط خانوادگی افراد از ابعاد مختلف (شرایط اقتصادی، شرایط تحصیلی، شرایط فرهنگی، شرایط عاطفی، تعداد فرزندان) است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 22

تعداد مولفه : 5 مولفه (شرایط اقتصادی، شرایط تحصیلی، شرایط فرهنگی، شرایط عاطفی، تعداد فرزندان)

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 3

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 3:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)

پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 32 کیلو بایت

تعداد صفحات : 14

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ)

پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون (GWPQ) : ارزیابی میزان فعالیت سیستم های مغزی / رفتاری و مولفه های آن

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 120 است و برای هر یک از سوال های پرسشنامه سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم وجود دارد. آزمودنی گزینه نمی دانم را در صورتی انتخاب می کندکه به هیچ وجه نتواند یکی از گزینه های بلی یا خیر را انتخاب کند.

برای هر ماده با علامت +، «بلی» 2 نمره، «نمی دانم» 1 نمره و «خیر» صفر نمره؛ و برای هر ماده با علامت -، «بلی» صفر نمره، «نمی دانم» 1 نمره، و «خیر» 2 نمره تعلق می گیرد (جدول شماره 1)

جدول 1- مولفه ها و سوال های پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون

مولفه هاعلامتسوال ها

روی آوری+1-13-25-37-49-61-73-85-97-109

–7-19-31-43-55-67-79-91-103-115

اجتناب فعال+8-20-33-44-56-68-80-92-104-116

–2-14-26-38-50-62-74-86-98-110

اجتناب منفعل+3-15-27-39-51-63-75-87-99-111

–9-21-33-45-57-69-81-93-105-117

خاموشی+10-22-34-46-58-70-82-94-106-118

–4-16-28-40-52-64-76-88-100-112

جنگ+5-17-29-41-53-65-77-89-101-113

–11-23-35-47-59-71-83-95-107-119

گریز+12-24-36-48-60-72-84-96-108-120

–6-18-30-42-54-66-78-90-102-114


پایایی و روایی : دارد

منبع : دارد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 3:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند جنبه ای (برن رویتر)

پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند جنبه ای (برن رویتر)

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 55 کیلو بایت

تعداد صفحات : 24

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند جنبه ای (برن رویتر)، در قالب word و در 24 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…
توضیح :

این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است . شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از16 سال به بالا کاربرد دارد. این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است . از اعتبار و پایایی برخوردار است . برای تشخیص آزمون مناسبی است .

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 125

تعداد مولفه : 6 مولفه (تمایلات روان نژندی، درون گرایی – برون گرایی، اکتفا به خود، سلطه گری – سلطه پذیری، اعتماد به نفس، اجتماعی بودن)

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : word و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 3:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 13 کیلو بایت

تعداد صفحات : 3

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان

این پرسشنامه دارای عوامل ( پرخاشگری , روان آزرده گرایی , برون گرایی و دروغ ) میباشد.

روش نمره گذاری و تفسیر

برای هر یک از مواد پرسشنامه دو گزینه بلی و خیر وجود دارد، که در برخی موارد گزینه بلی ۱ نمره و گزینه خیر صفر نمره و در برخی دیگر، گزینه بلی صفر نمره و گزینه خیر ۱ نمره می گیرد. نحوه نممره گذاری فرم کودکان و نوجوانان در جدول زیر آمده است:

عواملماده ها

پرخاشگری pبلی۳-۷-۱۲-۱۵-۱۹-۲۳-۳۲-۳۵-۳۹-۴۲-۴۶-۵۰-۵۴-۵۷

خیر۳۰-۶۳-۷۲

روان آزرده گرایی Nبلی۲-۶-۱۰-۱۴-۱۸-۲۲-۲۶-۲۹-۳۴-۳۸-۴۵-۴۹-۵۳-۵۹-۶۲-۶۶-۶۸-۷۱-۷۷-۸۰

خیر—

برون گرایی Eبلی۱-۵-۱۳-۱۷-۲۱-۲۵-۲۸-۳۳-۳۷-۴۱-۴۴-۵۲-۵۶-۵۸-۶۱-۶۵-۶۷-۷۰-۷۴-۷۹-۸۱

خیر۹-۴۸-۷۶

دروغ Lبلی۸-۲۴-۲۷-۳۱-۳۶-۴۳-۴۷-۵۱-۵۵-۶۰-۷۳

خیر۴-۱۱-۱۶-۲۰-۴۰-۶۴-۶۹-۷۵-۷۸

شیوه تفسیر نمرات

جهت تفسیر نمرات بدست امده باید به جدول میانگین و انحراف معیار عامل ها (جدول های ۱ و ۲) توجه شود. به عنوان مثال: برای آزمودنی های زن ۱۹ ساله:

۱- در عامل L، نمره خام بالای ۱۲ معرف این است که اعبار آزمون بدست آمده ضعیف است و باید با احتیاط به عوامل دیگر توجه کرد. این عامل برای تشخیص افرادی است که پاسخ ها را جعل می کنند تا خود را بهتر جلوه دهند.

L حساسیت و تمایل به مقبولیت اجتماعی را می رساند. L بالا نشان دهنده ی این است که حساسیت و تمایل به مقبولیت اجتماعی در فرد زیاد است.

۲- در عامل N، نمره های بالای ۱۶ معرف این است که آزمودنی به سمت افرادی که دارای صفت هیجان پذیری، بی ثباتی و روان آزردگی هستند، حرکت می کند.

بعد خلق نااستوار روان آزرده گرایی با صفاتی چون عبی، دمدمی، زودرنج، بی قرار پرخاشگر، تحریک پذیر، افسرده، مضطرب، خجالتی، انعطاف ناپذیر و با عزت نفس پایین توصیف می شود.

۳- در عامل E نمره خام بالای ۱۲ معرف این است که آزمودن یصفت و ویژگی های برون گرایی را داراست و هر چه نمره از ۱۲ بالاتر رود، می گوییم برون گرایی غالب است هر چه نمره فرد از ۱۲ پایین تر بیاید می گوییم که درون گرایی غالب است.

معمولا فرد برون گرا فردی است اجتماعی، علاقه مند به مهمانی، دارای دوستان زیاد و طالب هیجان، که بدون فکر و اندیشه و به صورت تکانشی عمل می کند. بر خلاف آن، فرد درون گرا، فردی است آرام، در خود فرو رفته، خوددار و تاملی که به احساسات آنی اعتماد نمی کند و زندگی با نظم و قاعده را بر زندگی بر مبنای شانس و خطر ترجیح می دهد.

۴- در عامل P نمره خام بالای ۵ معرف این است که فرد به سمت روان گسسته گرایی تمایل دارد. اینها افرادی منزوی، بی احساس، تکانشی، خودمحور، پرخاشگر، سخت دل، خلاق، فاقد همدلی و بی توجه به دیگرانند.

با توجه به نمره دریافتی برای N و E می توان یکی از حالت های زیر را برای فرد در نظر گرفت:

برون گرای بی ثباتبالا N + بالا E

برون گرای با ثباتپایین N + بالا E

درون گرای با ثباتپایین N + پایین E

درون گرای بی ثباتبالا N + پایین E

اگر فردی نمره P بالا ولی E و N پایین داشته باشد، در واقع یک انسان سالم و خلاق است. اکثریت عمده بیماران روان آزرده، نمرات بالایی در N و نمرات پایینی در E کسب می کنند. متقابلا مجریمن و اشخاص ضد اجتماعی، نمرات بالایی در هر سه عامل E، P، بدست می آورند (پروین و جان، ۱۳۸۶، به نقل از فتحی آشتیانی، ۱۳۸۸).

P بالا در افراد تحصیل کرده، می تواند مخالفت با نظم موجود را نشان دهد. P و E معمولا در مردان بالاتر است.
پایایی و روایی : دارد

منبع : دارد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 3:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 12 کیلو بایت

تعداد صفحات : 2

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16) در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 16 جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته است. طیف پاسخگویی آن بدین صورت است که متشکل از جفت گویه هایی است که پاسخ دهنده باید یکی از آنها را انتخاب نماید. برای هر سوال انتخاب شده از ردیف الف ا امتیاز و برای هر سوال انتخاب شده از ردیف ب 0 امتیاز در نظر گرفته می شود. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. ایم امتیاز دامنه ای از 0 تا 16 را خواهد داشت. امتیاز بالاتر بیانگر خودشیفتگی بالاتر فرد خواهد بود و برعکس. به عنوان یک نقطه برش، امتیاز 8 به بالا بیانگر شخصیت خودشیفته در فرد است.ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)


تعداد سوال ها: 16

روایی و پایایی: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 3:00 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 19 کیلو بایت

تعداد صفحات : 3

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

این پرسشنامه دارای 27 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی از ابعاد مختلف (ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی، تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی، حمایت فردی و مشاوره با بیمار، ارجاع به متخصصان، نگرش درباره معنویت بیمار، ارتباطات) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

کاملا مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کاملا موافقم

امتیاز

1

2

3

4

5

پرسشنامه فوق دارای شش بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد

سوالات مربوطه

ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی

6-1

تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی

12-6

حمایت فردی و مشاوره با بیمار

18-13

ارجاع به متخصصان

21-19

نگرش درباره معنویت بیمار

25-22

ارتباطات

27-26

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر بیانگر شایستگی بیشتر دانشجو خواهد بود و برعکس.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 3:00 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات