مقاله کردشگری استان کرمانشاه

مقاله کردشگری استان کرمانشاه

دسته بندی : عمومی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.122 مگا بایت

تعداد صفحات : 44

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله کردشگری استان کرمانشاه

توضیحات:اگر می خواهید از جاهای دیدنی استان کرمانشاه در تعطیلات عید دیدن کنید این مجموعه را ببینید. کوهها ورود خانه ها و سرابها وجنگلها و تالب های بسیار دیدنی ای استان را توضیح داده و به تصویر کشیده است.

نوع فایل:w0rd

سایز:1.09mb

تعداد صفحه:44

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کتاب پرستاری داخلی و جراحی

کتاب پرستاری داخلی و جراحی

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 17.09 مگا بایت

تعداد صفحات : 261

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کتاب پرستاری داخلی و جراحی

توضیحات محصول :کتاب های خلاصه منابع رشته پرستاری و مراقبت های ویژه به همراه مجموعه تست با پاسخ های تشریحی

پاتوفیزیولوژی
«ویرشو» وضعیتهایی را که در زمینهی پیدایش ترومبوز وریدی را مساعد میکنند، به شرح زیر توصیف کرد: 1) استاز؛
2) وارد شدن ترومای موضعی به دیواره ی عروق؛ و 3) افزایش قابلیت انعقادی. خطر هریک از این مسایل، در جریان
حاملگی طبیعی افزایش پیدا میکند. کاهش سرعت جریان خون وریدی ساق پاها، ثابتترین عامل خطر زمین هساز برای
ترومبوز وریدی است. افزایش چشمگیر ساخت اکثر فاکتورهای انعقادی در دوران حاملگی نیز در جهت تسریع انعقاد عمل
میکند .

ترومبوفیلیها
چند پروتئینِ تنظیمی مهم، در آبشار انعقادی بهعنوان مهارکننده عمل میکنند. کمبود ارثی یا اکتسابی این پروتئی نهای
مهاری، مجموعاً ترومبوفیلی نامیده میشود که ممکن است سبب افزایش انعقادپذیری و ترومبوآمبولیسم وریدی راجعه
شود. اختلالات مذکور عامل بیش از 50 درصد تمام حوادث ترومبوآمبولیک در دوران حاملگی محسوب میشوند

آمبولی ریه
آمبولی ریه عامل حدود 10 درصد مرگهای مادری محسوب میشود، اما در دوران حاملگی و نفاس نسبتاً ناشایع است.
میزان شیوع آمبولی در دورهی قبل از زایمان و بعد از زایمان تقریباً یکسان است، اما آمبولیهایی که در دور هی بعد از
زایمان رخ میدهند مرگومیر بیشتری دارند .

و ....

نوع فایل:PDF

9.94MBسایز:

تعداد صفحه261:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت کامل روشهای تحقیق پروژه

پاورپوینت کامل روشهای تحقیق پروژه

دسته بندی : عمومی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3.958 مگا بایت

تعداد صفحات : 67

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت کامل روشهای تحقیق تحقیق

توضیحات محصول

کسانی که در نوشتن تحقیق مشکل دارند حتما این محصول را دانلود کنند مطمئنا موفق

خواهید شد.

مناسب برای دانشجویان و دانش آموزان و علاقه مندان.
دارای 357 اسلاید .با ظاهری زیبا و مطالبی مختصر و مفید میباشد.
پاورپوینت تکنیک های خلاقیت
دارای 357 اسلایدpower point
با ظاهری زیبا و متفاوت ، قابل ویرایش ، هر اسلاید طراحی زیبا و جداگانه ای دارد


شامل مطالب زیر میباشد

مراحل تفضیلی اجرای طرح تحقیق علمی

مراحل تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی

شرایط انتخاب موضوع

منابع و مراجع موجود برای
انتخاب موضوع تحقیق

مسأله تحقیق

ویژگی‌های مسأله تحقیق

ویژگی‌های یک بیان مسئله خوب

گزاره‌های مسئله و نحوه بیان آن‌ها

رده‌بندی سئوالات تحقیق

اجزاء گزاره مسئله

منطق زیر بنایی فرضیه‌ها

فرضیه تحقیق

سازه و متغیر


انواع تعریف عملیاتی

انواع متغیرها

بررسی
پیشینه تحقیق


ابزار جمع آوری
اطلاعات و مقیاس‌های
اندازه‌ گیری

ابزار اندازه‌گیری در تحقیق

پرسشنامه
مصاحبه
مشاهده

و خیلی موارد دیگر که باید ببینید.....

نوع فایل:power point

سایز:3.86 MB

تعداد اسلاید:357

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

راهـنـمـای نـگـارش پـایـان نـامـه در مـقـطـع كـارشـنـاسـی ارشـد

راهـنـمـای نـگـارش پـایـان نـامـه در مـقـطـع كـارشـنـاسـی ارشـد

دسته بندی : عمومی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 302 کیلو بایت

تعداد صفحات : 21

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

راهـنـمـای نـگـارش پـایـان نـامـه در مـقـطـع كـارشـنـاسـی ارشـد

توضیحات محصول : این مجموعه راهنمای کامل تهیه و نگارش پایاننامه در مقطع كارشناسی ارشد را توضیح داده است.

بسمه تعالی
فهرست مطالب
مقدمه -1
2- فرآیند كلی ته هی و نگارش پایاننامه
3- تعیین و شیپالا موضوع تحق قی
3 -1- تبد لی یا دههای پژوهشی به سؤال تحقیق
3 -2- تعیین سؤالات تحق قی و ارائه فرضیه
4- نوشتن طرح یپ شنهادی تحقیق4
-1- عنوان تحقیق
4 -2- تشر حی و یب ان موضوع
4 -3- هدف از انجام تحق قی
4 -4- سابقه مطالعات و تحقیقات شیپ ین
4 -5- یب ان مسأله و فرضیات تحق قی
4- -6 نتا جی مورد انتظار از یاجرا تحق قی
4 -7- روش تحق قی
دادهها جمعآوری -4 -8
4 -9- تعر فی واژهها و اصطلاحات تخصصی
4 10- - زمانبندی یاجرا تحق قی
4 11- - منابع و مĤخ
4 12- - نكاتی در باب ته هی طرح یپ شنهادی تحق قی 5- ساختار گزارش پایاننامه
عنوان صفحه -5 -1
5 -2- چكیده تحق قی
مطالب فهرست -5 -3
جداول فهرست -5 -4
10 .. نمودارها فهرست -5 -5
10 . پژوهش متن 5- -6
-1-6-5 فصل اول: كلیات تحقیق
-2-6-5 فصل دوم: مبانی نظری و یشیپ نه تحقیق.
-3-6-5 فصل سوم: روش تحق قی
-4-6-5 فصل چهارم: تجز هی و تحل لی داده ها و آزمون فرضیات
-5-6-5 فصل پنجم: تحل لی یافتهها و نتیجه گیری
DataKala.comراهنمای تهیه و نگارش پایاننامه در مقطع كارشناسی ارشد 2

5 -7- فهرست منابع و مĤخذ
5 -8- ضمائم و یپ وستها ( اختیاری
6- ذكر منابع خذ در تحقیق
6- -1 ارجاع به منابع در درون متن
6- -2 فهرست منابع و مĤخذ در انتهای گزارش..
فارسی منابع 6- -2 -1
7- سا یر نكات قابل توجه در نگارش گزارش تحقیق
7 -1- حاش هی صفحات :
..صفحات شمارهگذاری -7 -2
. خطوط فاصله -7 -3
.. متن قلم -7 -4
. سرفصلها -7 -5
7-منابع م8
7 -7- یز رنو سی ها
7 -8- شكلها و نمودارها
19 جداول -7 -9
7 10- - نقل قول مستقیم
7 11- - موارد نگارشی و املائی

1 مقدمه
تهیه و ارائه یك تحقیق تحقیقاتی، یكی از الزامات تعیـین شـده جهـت اتمـام و اخـذ درجـه تحصـیلی مقطـع
كارشناسی ارشد دانشكده مدیریت و حسابداری است. موفقیت دانشجویان در اجرای چنین پژوهشی، در واقع
نمایان گر توانایی و آمادگی آنهـا در برنامـهریـزی، اجـرا و گـزارش یـك مطالعـه علمـی بـه طـور مسـتقل و
سازمان دهی شده در ارتباط با حوزه موضوعی تخصصی تحصیل خود میباشد كه یكی از اهـداف نهـایی دوره
آموزشی یاد شده است.
بدین منظور، دانشجویان شاغل به تحصیل در كلیه رشتهها و گرایشهای تحصیلی مقطع كارشناسی ارشد در
دانشكده، بایستی مبادرت به نگارش یك تحقیق علمی در قالب "پایاننامه كارشناسی ارشد" نمایند كه ارزش
آن در ارزیابی كلی این مقطع معادل 4 واحد درسی میباشد.

راهنمای حاضر، كه به اهتمام آقای بهادر نایبی و با الهام از دستورالعملهای مشابه در دانشگاههای بزرگ دنیا
آماده و در اختیار قرار گرفته است، فرآیند كلی اجرای طـرح تحقیقـاتی را تبیـین نمـوده و بـا بیـان مراحـل
عملیاتی تهیه چنین پژوهشی، سعی در یاری رساندن به دانشجویان در مورد این گام مهم از مراحل تحصـیل
در مقطع كارشناسی ارشد را دارد.

2- فرآیند كلی تهیه و نگارش پایاننامه
آغاز فرآیند تفكر و تصمیمگیری در مورد حوزه مطالعه پایاننامه پس از كسـب اطلاعـات كلـی از حـوزههـای
تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی آغاز میگردد كه این امر بهطور معمـول، پـس از نخسـتین تـرم تحصـیلی
حاصل میشود. آغاز زودهنگام مطالعات لازم بهمنظور یافتن حوزه مورد علاقه جهت اجرای تحقیق، میتوانـد
تا حدود زیادی موفقیت نهایی پژوهش شما را تضمین نماید . بهطـور كلـی فرآینـد اجـرای پـروژه تحقیقـاتی
بهمنظور ارائه در قالب یك پایاننامه در مقطع كارشناسی ارشد را مـیتـوان در سـه بخـش اصـلی "تعیـین و
تصویب موضوع تحقیق"، "انجام پژوهش و نگارش گزارش" و "دفاع از پایـان نامـه" تقسـیمبنـدی نمـود كـه
مراحل اصلی لازم برای هر یك از این سه مرحله در نمودار صفحه بعد ارائه گردیده است.

نوع فایل:word

سایز:302 kb

تعدادصفحه:21

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاور پوینت زبان (اسامی لوازم خانگی)

پاور پوینت زبان (اسامی لوازم خانگی)

دسته بندی : زبان خارجه

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 5.637 مگا بایت

تعداد صفحات : 67

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاور پوینت زبان (اسامی لوازم خانگی)

توضیحات:

… مناسب برای دانش آموزان و دانشجویان و علاقه مندان و ..

دارای 67 اسلاید .با ظاهری زیبا و مطالبی مختصر و مفید میباشد.،

هر اسلاید طراحی زیبا و جداگانه ای دارد.

اولین پاور پوینتی که اسامی لوازم خانگی کاملا تصویری همراه با زبان انگلیس

نوع فایل:power point

سایز: 5.50 mb

تعداد اسلاید:67

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 2

مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 2

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 13.152 مگا بایت

تعداد صفحات : 245

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 2

نکات پرستاری مراقبت های ویژه همراه با بیش از 600 سئوال تستی با پاسخنامه

فهرست مطالب
پرستاری داخلی - جراحی ......................................................................................................................8
بهداشت روان ................................................................................................................................ ..60
مجموعه سوالات 72......................................................................................................................CCU
پاسخ های 149 ...........................................................................................................................CCU
سوالات ICUو ید زیال ....................................................................................................................... 183
پاسخ یها ICU زیالیود .................................................................................................................... 219
منابع ................................................................................................................................ ......... 246
پرستاری داخلی - جراحی
نکته: منجمد کردن بافت سرویکس با کمک اسید ازت را کرایوتراپی سرویکس می گویند. این روش تشخیصی به صورت
سرپایی و با کمک لیزر انجام می شود و از عوارض آن کرامپ، حالت غش، ترشحات آبکی از ناحیه سرویکس است.
نکته: سرکوب مغز استخوان و سیستم ایمنی یکی از پیامدهای مورد انتظار در شـیمی درمـانی اسـت. شناسـایی عوامـل
خطر خونریزی لازم است. به بیمار توصیه می شود از دهانشویه تجاری استفاده نکند چون الکل موجود در مایع دهانشویه
تجاری بافت دهان را خشک کرده و احتمالاً موجب تخریب آن می شود. می توان از نـرم کننـده لـب بـرای پیشـگیری از
خشک شدن و کاهش خطر خونریزی استفاده کرد.از گرفتن درجه حرارت از طریق رکتال یا به کار بردن شـیاف و تنقیـه
باید خودداری شود زیرا وارد کردن ترمومتر باعث ضربه به بافـت رکتـوم شـده و خطـر خـونریزی را افـزایش مـی دهـد.
استراحت مطلق تنها زمانی که شمارش پلاکت ها کمتر از 20000 میلی متر مکعب باشد، توصیه می شود.
نکته: در بیماران کاندید پیوند مغز استخوان در روزهای قبل از شروع پیوند ممکن است یمار تحـت اشـعه u بـه منظـور
ریشه کردن احتمالی سلول های متاستازی قرار گیرد. لذا مراقبت از پوست و چشم این بیماران اهمیت ویژه ای دارد. باید
به این بیماران توصیه کرد که در هنگام قرار گرفتن در معرض اشعه چشم های خود را ببندند و یا از چشم بنـد اسـتفاده
کنند. برای حفظ تمامیت پوستی باید از قرار گرفتن در نور آفتاب خودداری نمایند و از اسپری هـای حـاوی الکـل و یـا
صابون های معطر و دئودورانت ها استفاده نکنند.
نکته: باید به بیمار آموزش داد برای جلوگیری از کم ابی و دهیدراتاسیون هـر سـاعت مایعـات بنوشـد و سـطح گلـوکز و
کتون های ادرار و خون بیمار هر 4-3 ساعت اندازه گیری شود. باید به وی خاطرنشان کرد کـه در صـورت بـروز تهـوع و
استفراغ، مصرف انسولین را قطع نکند و مطـابق دسـتور پزشـک انسـولین دریـافتی خـود را ادامـه دهـد و مقـدار کمـی
کربوهیدرات ساده را به طور مرتب مصرف کند.
نکته: برای کاهش ادم مغزی می توان از دیورتیک های اسموتیک برای از دست رفتن آب اضـافی در مغـز و کـاهش ادم
مغزی استفاده کرد. این داروها آب را به داخل غشاهای سالم در مغز کشانده و در نتیجه سبب کـاهش حجـم مغـز و آب
اضافی درون سلولی می گردند. یکی دیگر از شیوه های کاهش ادم مغزی مصرف مایعات می باشـد. پـایین آوردن درجـه
حرارت بدن موجب کاهش نیازهای متابولیک و نیاز به اکسیژن در مغز می شود و باعث کاهش ادم مغزی می شود. بـرای
بالا بردن سر تخت -30 45 درجه باعث کاهش ادم مغزی و فشار داخل جمجمه می شود.
نکته: پنومونی، علایم و نشانه های متفاوتی بسته به نوع میکروارگانیسم ها و بیماری زمینـه ای بیمـار ایجـاد مـی کنـد.
بسته به انواع پنومونی علایم هم متفاوت می باشند. معمولاً این بیماری با لرز و افزایش درجه حرارت شروع می شود. درد
پلورتیک قفسه سینه، نبض سریع و جهنده، تنگی نفس، بثورات جلدی، ارتوپنه، دفـع خلـط چرکـی و موکـوس از علایـم
پنومونی است.
در پنومونی شدید گونه های بیمار قرمز گشته، لب ها و بستر ناخن ها سیانوز مرکزی را نشان می دهند (علامت تـاخیری
اکسیژناسیون کم [هیپوکسمی]). به دنبال هیپوکسی ممکن است فرد کاهش سطح هوشیاری و علایـم گیجـی را داشـته
باشد بنابراین باید به دقت از این نظر مانیتور شود.
نکته: لازم است پس از پروسیجر تنقیه باریم به بیمار آموزش داده شود که سفیدی رنگ مدفوع مربوط به آزمایش اسـت
و جای نگرانی ندارد و نیاز به مراجعه به پزشک نیست. لازم است به بیمار در خصوص افـزایش مصـرف مایعـات، بررسـی
حرکات روده ای از نظر دفع باریم را خاطرنشان کرد. ماده حاجب بلافاصله پس از آزمایش دفع می شود و نیاز به استفاده
از ملین نیست.
نکته: گرما، کاهش وزن، استراحت دادن به مفصل و اجتناب از استفاده بیش از حد از مفصل از جمله اقـدامات پرسـتاری
در استئوآرتریت می باشد. لازم است این بیماران به انجام ورزش های ایزومتریک و وضعیتی و تمرینـات هـوازی تشـویق
شوند. استفاده از وسایل ارتوپدیک به منظور حمایت از مفاصل ملتهب نظیر آتل ها و بریس ها هم توصیه می شود.
مجموعه سوالات CCU
-1 کدام یک از داروهای زیر آنتاگونیست کلسیم می باشد؟
1) نیفدپین (آدالات) 2 ) ایزوردیل
3) ایندرال 4) لازیکس
-2 کدام یک از علایم زیر نشان دهنده مسمومیت با دیژیتال می باشد؟
1) سایکوز 2) آریتمی قلب
3) تاکیکاردی 4) هیپرکالمی
-3 استفاده از کدام یک از داروهای زیر در آنژین پرینزمتال موثرتر است؟
1) نیتروگلیسیرین 2 ) پروپرانول
3) نفیدیپین (آدلات) 4) ایزوپروتونول پرستاری مراقبت های ویژه(قسمت دوم) « 73»

-4 در مواردی که بیمار قلبی (MI) از درد قفسه سینه، تنگی نفس، نبض پارادوکس و اتسـاع وریـد گردنـی
شکایت دارد، احتمال کدام اشکال زیر وجود دارد؟
1) آنژین صدری 2 ) پریکاردیت
3) انفارکتوس مجدد 4) تامپوناد قلبی
-5 شایع ترین علت مرگ نزد بیماران با انفارکتوس میوکارد چیست؟
1) پریکاردیت 2) آنوریسم بطن چپ
3) شوك قلبی و آریتمی 4 ) آندوکاردیت
-6 کدام یک از رژیم های غذایی زیر برای بیماران قلبی مناسب است؟
1 -) کم نمک پر پروتئین 2 -) کم نمک کم چربی
3 -) کم چربی پر کالری 4) مایعات فراوان - کم کالری
-7 درد قفسه سینه توام با سرفه و تنفس عمیق در کدام یک از موارد زیر مشاهده می شود؟
1) انفارکتوس قلبی 2) آنژین صدری
3) آترواسکلروزیس 4 ) پریکاردیت
-8 کدام یک از موارد زیر جزو عوارض جانبی نیتروگلیسرین نمی باشد؟
1) برادیکاردی 2) کاهش فشار خون
3) تاکیکاردی 4) سردرد
-9 از نقطه نظر پرستاری، استفاده از کدام اقدام پرستاری زیر در بیماران انفارکتوس (MI) کجاز نیست؟
1) ملین 2) اکسیژن تراپی
3) شیاف 4) رژیم کم نمک
-10 شخصی مبتلا به انفارکتوس پس از یک هفته Chest Pain که با دم و سرفه تشدید مـی یابـد، مراجعـه
کرده است که به مرفین جواب نمی دهد. احتمال کدام عارضه وجود دارد؟
1) ادم ریه 2 ) پریکارد
و الی اخر....

نوع فایل:pdf

سایز:7.77mb

تعداد صفحه:245

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

فوریتها،دیالیز) I.C.U،،C.C.U) مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 1

فوریتها،دیالیز) I.C.U،،C.C.U) مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 1

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2.069 مگا بایت

تعداد صفحات : 111

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فوریتها،دیالیز) I.C.U،،C.C.U) مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 1

توضیحات: این پروزه بیش از 550 نکته پزشکی می باشد.
مجموعه نکات1
C.C.U
1- تهویه مناسب در بخش مراقبتهای ویژه باید دارای شرایط ذیل باشد:
دمای هوای بخش مراقبتهای ویژه باید متعادل و در حدود 21 تا 26 درجه باشد- رطوبت بخش باید 30% تا 60% باشد.
هوای اتاق 15 تا 20 بار در ساعت تعویض شود. در صورت نیاز مجهز به بیوفیلتر باشد. در بخشهای ICU به ازای هر
بیمار، یک پرستار و در بخشهای CCU به ازای 2 تا 3 بیمار، یک پرستار نیاز است.
2- اهداف عمده پرستاری در حیطه روانی بخشهای ویژه
پیشگیری از بروز علایم ناشی از افزایش یا کاهش بیش از حد تحریکات میباشد که از این جهت استرس زیادی به این
بیماری وارد میشود. اولسرپتیک ناشی از استرس زیاد در این بیماران دیده میشود؛ برای جلوگیری از آن، آنتیاسید در
اکثر بیماران ICU تجویز میگردد. تحریکات حسی مراحل پیچیدهای دارد که مبدأ آن 5 عضو حسی، «چشم، گوش،
پوست، بینی، زبان» میباشد که تحریکات را از محیط گرفته و ازطریق راههای عصبی به مغز میفرستند و در مغز تجزیه
و تحلیل و تفسیر میشوند.
3- عوامل مؤثربر اعمال جنسی شامل: عوامل محیطی (تحریکات محیطی) عوامل بیولوژیکی (اختلال در گیرندههای
عصبی و اختلال در مراکز اصلی دریافت تحریکات حسی)
4- در حیطه روانی بخشهای ویژه محرومیت از تحریکات حسی مطرح میشود یعنی: تحریکات حسی ناکافی، افرادی که
سیستم حسی آنها طبیعی است، ولی محرکات کافی در محیط وجود ندارد، به همان اندازهی افرادی که اختلال
درحواس پنجگانه دارند، دچار صدمه میشوند.
5- عوامل مؤثر در محرومیت از تحریکات حسی عبارتاند از:
حداقل تماس با دنیای خارج، محدودیت تماس با خانواده و دوستان، کم بودن نور صدا، گم کردن زمان و مکان، ساده و
مات بودن رنگ دیوار، عدم تحریکات به دلیل مشکلات ارتوپدی و شکستگی، فقدان بینایی وشنوایی و ...
6- علایم SD محرومیت حسی عبارتاند از:
هذیان و توهم بینایی و شنوایی، عدم توانایی در تمرکز افکار و قضاوت، از دست دادن حس و ادراك زمان، احساس
غیرواقعی بودن یا قرارگرفتن درمحیط خیالی، اختلال در وضعیت احساسی و عاطفی، خیالبافی، ابراز ناراحتیهاینکات پرستاری ویژه ( ,CCU,ICU دیالیز و فوریت ها )«5 »
جسمی، حالت اضطراب و سوءظن و عصبانیت.
7- نقش یک پرستار در محرومیت حسی
پیشگیری از محرومیت حسی در بیماران در معرض خطر، تشخیص محرومیت حسی، کمک به بیمار برای مقابله با
محرومیت حسی
8- راهکارهای یک پرستار درمحرومیت حسی
در اختیار قراردادن ساعت، تقویم و رادیو به بیمار، قراردادن عکس افرادی که بیمار آنها را دوست دارد، محیط بیرون
قابل دیدن باشد.
9- افزایش تحریکات حسی (sensory overload) یا همان SO به معنای بمباران فرد توسط تحریکات بسیار زیاد
میباشد.
10- عوامل مؤثر در افزایش تحریکات حسی sensory overload
روشن بودن لامپهای بخش- صدای هشدار دستگاهها- صدای دستگاه ونتیلاتور، ترالی غذال، ترالی دارو و ... کنترل
مداوم علایم حیاتی- کنفرانسهای پرستار یا پزشکان بالای سربیمار.
11- برای پیشگیری از افزایش تحریکات حسی میبایست اقدامات زیر را انجام داد
استراحت بیمار را نباید جز در مواقع ضروری مختل کرد- صدای اضافی باید حذف شود- شبها، نور بخشها کمتر شود-
ملاقاتها کاهش یابد- مانیتور در معرض دید بیمار قرار نگیرد.
12- اهداف عمدهی مراقبتی و وظایف پرستار در بخش مراقبتهای ویژه
حمایت، حفظ و پایش عملکرد فیزیولوژیک دستگاههای بدن «قلب، ریه و کلیه و مغز» پیشگیری از بروز صدماتی که در
بخشهای ویژه و روشهای تهاجمی ایجاد میشوند. حفظ تعادل مایعات و الکترولیتها- حفظ تغذیه مناسب و پیشگیری
از سوءتغذیه- حفظ راحتی جسمانی، عدم وجود درد، خواب مناسب- پیشگیری از عوارض عدم تحرك مثل زخم بستر و
عفونتهای تنفسی- حمایت روانی و روحی از بیماران و جلوگیری از بروز محرومیت حسی و افزایش تحریکات حسی.
13- چهاردریچهی قلب به خون اجازه میدهد تا خون در یک جهت حرکت کند، دونوع دریچهی دهلیزی بطنی و
نیمههلالی در قلب وجود دارد.
14- دریچههای دهلیزی بطنی، دهلیزها را از بطن جدا میکند ولی بین دو دهلیز و بین دو بطن دریچهای وجود ندارد.
«6» نکات مراقبت های ویژه ( CCU ,ICU ،دیالیز،فوریت ها)


15- دریچهی میترال و تریکوسپید یا دریچههای دولتی و سه لتی حین دیاستول باز هستند و اجازه میدهند که خون به
راحتی به بطنهای منبسط جریان یابد.
16- به محض شروع شدن سیستول بطنی، بطنها منقبض میشوند و خون به طرف بالا و درون لتهای دریچههای
میترال و تریکوسپید جریان مییابد که موجب بسته شدن دریچهها میشود تا از پس زدن خون به دهلیزها درحین
خروج سریع خون به شریانهای آئورت و ریوی جلوگیری شود.
17- دریچههای نیمه هلالی که سه لت هلالی تشکیل شده است، عبارتاند از:
دریچهی ریوی «بین بطن راست و شریان ریوی» و دریچهی آئورت «بین بطن چپ و شریان آئورت» که در هنگام
سیستول بطنی، باز و موجب خروج خون به شرایین و در هنگام دیاستول، بسته میباشد.
18- باید توجه نمود که باز و بسته شدن دریچههای قلب به صورت غیرفعال (پاسیو) میباشد و وابسته به اختلاف فشار
خطرات قلب است و بین وریدهای بزرگ و دهلیزها، دریچهای وجود ندارد.
19- گره AV دارای سه کارکرد اساسی است
وظیفه اصلی آن آهسته کردن هدایت ایمپالس از دهلیز به بطنهاست، تا دهلیزها فرصت کافی پیدا کرده، خون خود را
به درون بطنها تخلیه کنند- ریت اتوماتیستی آن 40 تا 60 ضربان دردقیقه است ودرصورتی که گره سینسوسی
کارنکند، میتواند به عنوان ریت پشتیبان عمل کند- ایمپالس سریع را غربال میکند تا در هنگام ریت خیلی سریع
دهلیزی،بطنها را از ریتهای سریع و خطرناك حفظ کند.
20- گره دهلیزی بطنی یا Avnode قسمتی از دستگاه هدایتی قلب میباشد که در دیوارهی دهلیز راست نزدیک
دریچهی تریکوسپید یا سه لتی قرار گرفته است.
21- ایمپالس الکتریکی توسط SA node تولید و در سرتاسر میوکارد دهلیز از طریق سه رشتهی بین گرهای هدایت
میشوند، به AV node میرسند و پس از هماهنگ شدن ایمپالسها و کمی تأخیر از AV به دستهجات هیس و سپس
به دو شاخهی راست و شاخهی چپ هدایت میشود.
22- در یک فرد بالغ SA node به طورطبیعی در حال استراحت توانایی تولید ذاتی 60 تا 100 ایمپالی در دقیقه را دارد
که برحسب نیازهای متابولیک بدن تغییر میکند.

نکات پرستاری ویژه ( ,CCU,ICU دیالیز و فوریت ها )«7 »
SA node -23 در دهلیز راست و درنزدیک ورید اجوف فوقانی (SVC) قرار گرفته است و ایمپالس تولیدشده در آن از
سه مسیر بین گرهای (اینترنودال) قدامی، میانی و خلفی به گره AV میرسد و چهارمین راه باندل باضمن است که از راه
قدامی جدا شده و ایمپالس را به دهلیز چپ منتقل میکند.
24- شاخههای کرونر راست و چپ، خونرسانی به قلب را تأمین میکنند. این شریانها از آئورت، دست بالای لت
دریچهی آئورت منشأ میگیرند. برخلاف سایر شریانها، شریان کرونری در طول دیاستول خونگیری انجام میدهد.
25- شریان کرونر پس از منشعب شدن از آئورت به دو شاخهی کرونر راست و چپ تقسیم میشود. کرونر چپ یا
L.C.A قسمت کوتاهی به نام ساقهی اصلی به دو شاخهی نزولی قدامی چپ و شریان سیرکومفلکس تقسیم میشود.
Left Anterior Descending) LAD -26): وارد شیار بین بطنی میشود که دو شاخه دارد، یکی در سطح آزاد بطن و
دیگری در سپتوم بین بطن قرار میگیرد که جریان خود میوکارد بطن چپ، سپتوم، عضلهی پاپیلر قدامی و قسمتهای
از بطن راست را تأمین میکند.
CA -27: شاخهای که از کرونر چپ جدا میشود و زاویه 90 درجه با آن میسازد که به قسمت اعظم دهلیز چپ و
قسمت جانبی یا لترال بطن چپ و قسمتی از دیوارهی خلفی بطن چپ خونرسانی میکند.
28- شریان کرونر راست RCA از شریان آئورت جدا شده که خونرسانی به بطن راست و قسمت تحتانی و گره AV را
به عهده دارد. در 55% افراد، خونرسانی گره SA از شریان کرونر راست و در 45% از کرونر چپ است. در 85-%90%
افراد گره AV را کرونر راست به عهده دارد.
29- حجم ضربهای تأثیر عمدهای برروی برونده قلبی داشته و به وسیله سه عامل تعیین میشود: پیشبار، پسبار، قدرت
انقباضی قلب، حجم ضربهای، حجم از خون است که در هر انقباض از بطن چپ تخلیه میشود و مقدار طبیعی آن حدود
70 میباشد و با فرمول روبرو محاسبه میگردد: SV = EDV – ESV
30- پیشبار: میزان کشش رشتههای عضلانی قلب در انتهای دیاستول است و به میزان خون بازگشتی از دهلیزها
بستگی دارد. پسبار: میزان مقاومت در مقابل تخلیه خون از بطنهاست که به دو دسته مقاومت عروق سیستمیک
(مقاومت در مقابل تخلیهی بطن چپ) و مقاومت عروق ریوی (مقاومت در مقابل تخلیه بطن راست) تقسیم میشود.
قدرت انقباضی قلب: نیروی تولید شده توسط میوکارد در حال انقباض است.
31-والی اخر...

نوع فایل:pdf

سایز:2.02mb

تعداد صفحه:111

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران

مقاله نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران

دسته بندی : مدیریت هتلداری

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 139 کیلو بایت

تعداد صفحات : 110

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران

توضیحات:میهن عزیزمان ، ایران، سرزمینی است سرشار وپربركت وازهر نظر مشحون ازقابلیت ها وجاذبه های باالقوه ا ی كه می توانند این كشور را به یكی ازمهم ترین مراكز جلب مسافر درجهان تبدیل كرد.
موقعیت جغرافیایی
قرارگرفتن ایران دریكی ازحساس ترین و مهم ترین مناطق جهان، منطقه ا ی كه همچون پلی ازسپیده دمان تاریخ بشری ، كانون مهم فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی وتمدن های مختلف جهان را به هم پیوند می دهد، همجواری با كشورهای آسیای میانه وقفقازاز یك سو وافغانستان وپاكستان وعراق ازسوی دیگر ونزدیكی با كشورهای غربی خلیج فارس ودریای عمان ، به ایران موقعیتی راهبردی بخشیده است.


درتابستان ، به سبب گرمی وشرجی بودن هوا ، برای سیروسیاحت وتفریحات دریایی ( شنا، اسكی روی آب ، ماهیگیری ) مناسب نیست. ازطرفی درزمستان زمانی كه شدت سرما دربخش های شمالی وغربی ایران به 10-تا 15- درجه سانتی گراد كاهش می یابد، سواحل جنوبی جزایر قشم ، كیش ، سیری و… بهترین فرصت را برای مسافران گریزان ازسرمای زمستانی فراهم می آورد، مسافرانی كه خواستارگذران چند روزتعطیلی وفراغت درهوایی معتدل ودیدن چشم اندازهای زیبای مناظر دریا هستند كه با جنگل های سرسبز و كم نظیر حراء تزئین شده اند. وانگهی، واقع شدن مهمترین مناطق آزاد تجاری ایران، قشم، كیش و چابهار در این ناحیه امكان خرید و تجارت را برای مسافران و بازرگانان فراهم می سازد.
ازاین دوران پرشكوه تاریخ ایران ، كاخ ها‌ ، عبادتگاه ها وبناهایی درفارس (تخت جمشید پاسارگاد، نقش رستم ) ، دركاشان ( تپه سیلك ) ، تپه حصاردامغان ، همدان و … به جای مانده كه برای مسافران بسیار پرجاذبه است. پس ازفروپاشی سلسله هخامنشی به دست اسكندر مقدونی و ویران شدن تخت جمشید، جانشینان او یعنی سلوكیان بر ایران سلطه یافتند كه نتیجه آن آمیزش فرهنگ ایرانی با فرهنگ یونانی بود. بالاخره، ساسانیان پس از پیروزی بر پارت ها كه از اقوام آریایی بودند، در سده سومین میلادی امپراطوری جدیدی بنیان نهادند كه تا میانه سده هفتم میلادی پایدار ماند. از دوران ساسانیان كه از تابناك ترین دوران مجد و عظمت ایران پیش از اسلام است، میراث هایی گران بها و بناهای تاریخی فراوانی در فیروز آباد، كازرون، طاق بستان، سروستان، نیشابورو… بر جای مانده است كه از مهمترین جاذبه های جهانگردی ایران باستان محسوب می شوند.

نوع فایل:word
سایز:139 kb
تعدادصفحه:110

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری+ تحقیق جهانگردی و هتلداری

مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری+ تحقیق جهانگردی و هتلداری

دسته بندی : علوم اجتماعی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.559 مگا بایت

تعداد صفحات : 222

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری+ تحقیق جهانگردی و هتلداری

توضیحات: دو پروزه در یک محصول: یک مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری دو جهانگردی و هتلداری که در 222 صفحه اماده شده است.

مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری

شواهد زیادی وجود دارد که کاهش تقاضای ناگهانی و غیرمنتظره ای در صنعت گردشگری یک یا چند کشور به وجود می آید. سیاست گذاران با وضعی خطرناک مواجه شده اند بدین ترتیب که چگونه می توانند چنین بحرانهایی را در غیاب تحقیقات تأثیرات مربوطه واکنشهای مختلف، حل و فصل نمایند. کاهش تقاضا در صنعت گردشگری ایالات متحده در پی 11 سپتامبر، مثال روشنی از بحران در این صنعت است. اگر چنین رکوردی طبیعت موقتی داشته باشد سیاست دولت گرایش به هدف گذاری در جهت کاهش سطح خرید و فروشی است که اتفاق خواهد افتاد. اگر این رکود دائمی تشخیص داده شود، سیاستهای دولت به سمت هدف گذاری در جهت انجام خرید و فروش به شکل متعادل اقتصادی جدید در کاهش گرایی خواهد بود.

جهانگردی و هتلداری: امكانات ارتباطی كه دوران معاصر و كنونی در اختیار انسان قرار می‌دهد امكان جا به جا شدن شمار قابل ملاحظه ای انسان را در پهنه نسبتا وسیعی ممكن كرده است و حركت واقعی جهانگردی، جهانگردی توده ای و گروهی به سوی كشف افق‌های دور دست خصوصا افق هایی كه دارای فرهنگ و عاد فرهنگی اصیل و كهن می‌باشند از مدتها قبل شكل گرفته و اكنون در حال گسترش می‌باشد. اگر جابجایی جمعیت را در درون كشورها به این مسئله بیفزاییم اهمیت مسافرت بعنوان یك نیاز طبیعی، روحی، روانی، اجتماعی و ... از هر نظر بیشتر روشن خواهد شد. زمانی گردشگری معنای واقعی خود را خواهد یافت كه علاوه بر تسهیل شرایط انجام آن در فضایی مطلوب اتفاق افتد.

نوع فایل:word

سایز: 4.45 mb

تعداد صفحه:222

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران

جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3.787 مگا بایت

تعداد صفحات : 185

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ

ازمون ................................................................................................................................ .........169

پاسخ ................................................................................................................................ ......... 172

مجموعه تست............................................................................................................................... 174« 8» راه سازی و روسازی

پاسخ ................................................................................................................................ .........177

مجموعه تست ...............................................................................................................................179

پاسخ آزمون................................................................................................................................ ..182

مجموعه تست ...............................................................................................................................184

پاسخ ................................................................................................................................ ......... 186

فصل اول:تعاریف و اصطلاحات راهسازی:

به طور کلی راه عبارتست از: بخشی از زمین به شکل دراز و باریک است که بین نواحی مختلف به شکلی ساخته میشود

که وسایل نقلیهی خودرو بتوانند انواع مسافرین و کالاهای مختلف را در آن حمل و نقل نمایند. راه را می توان اولین و

طبیعیترین وسیلهی ارتباط بین بشر نام برد.

اصولاً راهها را به سه دسته تقسیمبندی : میکنند

-1 راه دشتی -2 راه تپهماهوری -3 راه کوهستانی

ساختمان راه نیز از دو بخش متمایز تشکیل میگردد. یکی زیرسازی راه و دیگری روسازی.

پروفیل طولی:

فصل مشترك مسیر راه را با زمین پروفیل یا برش یا نیمرخ طولی میگویند. برای اینکه ارتفاع قابل تجسم باشد مقیاس

ارتفاع را 10 را برابر مقیاس طولی فرض میکنند. سپس به کمک ارتفاع میخهای مسیر و همچنین با داشتن فاصل هی

بین میخها خط منکسری بهدست میآید که خط زمین نام دارد.

مسیر نهایی به وسیلهی خطی به نام خط تحقیق رسم میگردد. در رسم خط تحقیق باید به نکات زیر توجه کرد:

-1 شیب راه از مقدار مجاز بی . شتر نگردد

-2 طول شیب از حد معینی بی . شتر نشود

-3 در عین حال با در نظر گرفتن شیب کم مقدار طول راه نیز زیاد نشود.

-4 سعی گردد حجم خاكبرداریها و خاكریزیها حتیالمقدور مساوی باشد تا احتیاج به دپو و قرضه گرفتن خاك ها

نباشد.

-5 خط تحقیق از نقاط اجباری بگذرد.

6 - در زمینهای سطح خط تحقیق باید از سطح زمین بالاتر قرار گیرد.

اصولاً در پروفیلهای طولی باید کیلومتر میخها و شمارهی آنها، ارتفاع خط زمین و تحقیق و همچنین قو سهای قائم و

افقی و شیب و علائم اختصاری پلها و آبروها و غیره آورده شود.

فصل دوم:انقباض، تورم و روشهای محاسبه اصطکاك

حمل و نقل خا : كها

در بسیاری از مسیرها یکی از عوامل عمده در طراحی خط تحقیق یا محور راه برقراری تعادل بین مجموع کل خاك ریز و

خاكبرداری در محدودهی کار است. این اصل متکی بر یک فرضیهی اقتصادی است که تمام مواد حاصله از خاك برداری

در محل خاكریز مصرف شوند. نتیجتاً مقداری نیروی انسانی و اتلاف وقت جهت کندن و تهیه و محل خاك جهت

مصرف در خاكریز صرفهجویی میگردد. همچنین در عمل فاکتورهایی وجود دارند که رسیدن به این اصل را مشکل

میکند که در زیر به آنها اشاره : میکنیم

:1( ) انقباض

اگر یک متر مکعب از خاك را قبل از خاكبرداری به وسیلهی سطح مقطعش اندازهگیری مینماییم و سپس هم چنین

یک متر مکعب خاك را جابهجا کرده و در یک خاکریز استفاده کنیم و آن را متراکم کنیم دارای حجم کم تری خواهد

شد.

این کمبود حجم یا انقباض در مواد درشتدانه مثل شن و ماسه بسیار کم و در ریزدانه مثل رس و لای بسیار زیاد و حتی

گاهی به 30 درصد میرسد. همچنین انقباض علاوه بر نوع خاك به درصد رطوبت هنگام متراکم کردن و نوع ماشین آلات

نیز مرتبط است اما بهطور معمولی انقباض برای خاك ها بین 10 تا 15% در نظر گرفته می . شود

-2 تورم:

تورم معمولاً به ندرت در عمل پیش میآید مگر در مواقعی که خاكبرداری در زمینهای بسیار متراکم انجام گیرد و علت

اصلی آن وجود هوا بین ذرات و نیز جنس خاك است. مثلاً خاك رس با جذب رطوبت متورم . میشود

-3 نشت:

این پدیده موقعی انجام میگیرد که کار ساختمانی خاكریز خاتمه یافته باشد و علت آن تراکم آهستهی خا كریز در

زمان طولانی در اثر عبور وسایط نقلیه و نیز در اثر حرکت پلاستیکی نشت خاكریز انجام میگیرد.

مجموعه تست

-1 چنانچه عدد ضخامت کل یک روسازی برابر /4 0 و ضخامت لایههای رویه آسفالت و اساس سنگی آن بـه ترتیـب

برابر 10 و 20 سانتیمتر باشند و ضرایب قشر لایههای آسفالتی و اساس و زیراساس نیز بترتیب برابر 0/ 44 و 0 /14 و

0/10 باشند، ضخامت لایه زیراساس چند سانتیمتر است؟

31 (4 28 (3 26 (2 21 (1

-2 افزایش مقدار فیلتر در بتن آسفالتی باعث کدامیک از موارد زیر میشود؟

1) افزایش مقاومت در برابر تراکم و کاهش زاویه اصطکاك داخلی آسفالت

2) افزایش قدرت باربری و کاهش تغییر شکل نسبی آسفالت

3) افزایش مقاومت در برابر ضربه و افزایش قدرت باربری

4) ازدیاد مقاومت در برابر تأثیر آب و افزایش زاویه اصطکاکی داخلی آسفالت

-3 چنانچه وزن کل یک محور، معادل /16 4 تن باشد، ضریب تقریبی بار همارز چه خواهد بود؟

16 (4 (8 3 (2 2 0/ 14 (1

-4 بزرگترین دانه مصالح سنگی یک نمونه از الک 50 میلیمتری عبور میکند، بـرای داشـتن بیشـترین تـراکم، چـه

درصدی از وزن کل مصالح باید از الک 5/12 میلیمتری عبور کند؟

50 (4 25 (3 12 (5/ 2 (4 1

-5 خاکی که با نسبت باربری کالیفرنیا معادل 5، در کدامیک از لایههای روسازی قابل استفاده میباشد؟

1) اساس 2) اساس تثبیت شده با قیر 3 ) خاك بستر 4) زیراساس

پاسخنامه

-1 (پاسخ صحیح گزینه 3): به سوالهای شماره 9 و 11 و 13 و 15 متن کتاب مراجعه شود.

N

D cm a / S (a D a D a D )

D cm a /

D ? a / ( / / D / ) D cm

1 1 1 1 2 2 3 3

2 2

3 3 3 3

2

10 0 44

5

20 0 14

2

0 1 4 10 0 44 20 0 14 0 1 28

5

= = Þ = + +

= =

= = Þ = ´ + ´ + ´ Þ =

-2 (پاسخ صحیح گزینه 7 1): به توجه متن کتاب مراجعه شود.

افزایش فیلتر در بتن آسفالتی: «افزایش مقاومت در برابر تراکم» - «افزایش مقاومـت برشـی» - «افـزایش دوام و مقاومـت در برابـر

تأثیر آب» - «افزایش مقاومت در برابر ضربه» - «افزایش قدرت باربری»

توجه: از همه مهمتر: افزایش مقاومت در برابر تأثیر آب است.

-3 (پاسخ صحیح گزینه 4):

/

EWLF ( ) ( )

/

4 16 4 164

8 2

=

= = ضریب بارهم ارز

-4 (پاسخ صحیح گزینه 4):

i n /

i

d /

Pi ( ) P ( ) / %

D

12 5 0 5 0 5 100 50

50

= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾® = = ´ =

-5 (پاسخ صحیح گزینه 3 ): نکات تستهای سراسری شماره 13 متن کتاب مراجعه شود.

خاك بستر R3/43/43/4 CBR = -o 7 R3/43/4 خاك بستر

اساس ¾¾® CBR = - 20 50

زیراساس ¾¾® CBR = - 7 2

نوع فایل:Pdf

سایز :3.69 MB

تعداد صفحه:185

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات