پیشینه تحقیق درباره درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی

پیشینه تحقیق درباره درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 87 کیلو بایت

تعداد صفحات : 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی

دارای منابع کامل

رفرنس دهی منظم

درمان شناختی رفتاری

اختلال اضطراب اجتماعی مبتنی بر الگوی هافمن

این درمان بدین منظور طراحی شده است تا مجموعه ی نظام داری از فرضصت ها را برای مراجعان فراهم سازد، به طوری که آنها بیاموزند موقعیتهای اجتماعی تهدید کننده نیستند، خطاهای اجتماعی مهلک و شرم آور نیستند، و نقایص و کاستیها در عملکرد اجتماعی به اندازه ای که پیش بینی می کنند فاجعه آمیز نیستند. در طی جلسات، وظیفه درمانگر این است تا، در حالی که به روش های مختلفی که درمانجو یادگیری این الگوهای جدید را از خود دریغ می کند توجه کند، این فرصتهای یادگیری جدید را نیز برای وی فراهم آورد. درمانگر به عنوان یک مربی خبره عمل می کند، فرصت های یادگیری را تنظیم می کند، درمانجو را برای اتخاذ تفاسیر صحیح از عملکرد جاری خود راهنمایی می کند، و با شوخ طبعی، انگیزه دادن، تشویق کردن و دیگر فنون، زمینه ای را برای مراجع فراهم می کند تا تفاسیر و جایگزینهای جدیدی را در مورد اکثر موقعیتهای اجتماعی ترس آور در معرض آزمایش قرار دهند. در طی پیشرفت درمان، با کمک کردن به مراجعان برای تبدیل شدن به درمانگر خودشان، ماندگاری درمان بیشتر می شود؛ این کار از طریق فهم و به کاربرد تدابیر درمانی بر روی خودشان صورت می گیرد. چنین استقلال عملی در به کار بردن مهارت های درمانی، با فراهم کردن یک الگو از اختلال توسط درمانگر آغاز می شود. این الگو یک راهنما برای دنبال کردن مداخلات فراهم می کند، و به مراجعان کمک می کند ببینند که هر جزء از مداخلات بخشی از یک طرح کلی است که عوامل نگهدارنده اختلال اضطراب اجتماعی را حذف می کند. همچنین این الگو فضایی برای مراجعان فراهم می کند تا به گونه ای به اختلال خود بنگرند که ممکن است به آنها کمک کند تا تلاش های حل مسئله ناکارآمد خود را رها کنند، و به طور متفاوتی به ناهماهنگی و هجوم علائم خود که در لحظات ترس بروز می یابند، پاسخ دهند (هافمن و اتو،2010؛ خانزاده، سلطانی و سعیدیان اصل، 1392).

پس از این الگو آموزشی ارائه شد، ابزار اصلی برای تغییر، مواجهه گام به گام است. در اینجا وظیفه ی درمانگر کمک به یادگیری مراجعان از طریق عمل کردن است تا این مواجهه ها را انجام دهند، به اندازه کافی در موقعیت های اجتماعی قرار بگیرند، و به طور منطقی آنچه که در آن موقعیت در حال رخ دادن است را ارزشیابی کنند؛ با این کار بر ترس خود غلبه می کنند و انتظارات غلط آنها تصحیح می شود. اگر مواجهه گام به گام ابزار اصلی یادگیری درمانی باشد، بنابراین هنر تحقیق این یادگیری از توانایی درمانگر ناشی می شود تا این دیدگاه را برای مراجعان فراهم کند که اضطراب اجتماعی شان می تواند با نوعی جدید از تمرینات اجتماعی تغییر کند. این تمرینات اجتماعی، مواجهه های اجتماعی فشرده تر و پی در پی را در بر می گیرد که با یادگیری ارزشیابی بی طرفانه تر و درست تر تجارب ترکیب شده است. بینش حاصل شده از این تمرینات از مداخلات آموزشی و شناختی ناشی می شود و این حس را در مراجعان ایجاد می کند که ممکن است مواجهه اجتماعی در زمان درمان در مقایسه با مواجهه هایی که خودشان انجام می دهند تاثیرات متفاوتی را در بر داشته باشد. توجه به این نکته ضروری است زیرا اکثر مراجعان برای سالها مواجهه های اجتماعی را به سبک خود انجام می دهند و بنابراین برای وارد شدن دوباره به این موقعیتها دودل و مردد هستند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودنظم دهی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودنظم دهی

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 43 کیلو بایت

تعداد صفحات : 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره خودنظم دهی

دارای منابع کامل

رفرنس دهی منظم

یادگیری خودنظم بخش

یادگیری خود نظم بخش نوعی فرایند ساختاری فعال است که از طریق آن یادگیرندگان اهدافی را برای یادگیری شان تعیین می کنند سپس می کوشند تا شناخت، انگیزش، و رفتارشان را نظارت، تنظیم و کنترل کنند (پنتریج، 2000؛ به نقل از شانک، 2005). این فرایند مستلزم فراگیرانی است که به طور مستقل یادگیری شان را طراحی، نظارت و ارزیابی می کنند. بسیاری از پژوهش های اولیه در مورد خود نظم بخشی ماهیت درمانی دارند که طی آنها پژوهشگران به آزمودنی هایشان آموزش می دادند تا رفتارهایی از قبیل پرخاشگری، اعتیاد و سایر مشکلات رفتاری خود را تغییر دهند (شانک، 2005). با این حال پژوهشگرزان اکنون اصول خودنظم بخشی را برای مطالعه تحصیلی و دیگر شکل های یادگیری از قبیل مهارت های اجتماعی و حرکتی به کار می برند (بوکارتس، پنتریچ و زیدنر،2000؛ زیمرمن و شانک، 2001؛ به نقل از شانک، 2005).

تعاریف و مدل های گوناگونی از یادگیری خود نظم بخش وجود دارد که در آنها سعی شده است که نحوه خود نظم بخشی دانش آموزان در فرایند یادگیری تبیین شود. به طور کلی در این دیدگاه ها بر نقش فعال دانش آموز در فرایند یادگیری تاکید می شود. براساس این نظریه ها، یادگیری چیزی نیست که توسط دیگران برای دانش آموز اتفاق می افتد بلکه آن چیزی است که توسط خود دانش آموز صورت می گیرد. ویژگی های خاصی که اغلب به یادگیرندگان خود نظم بخش نسبت داده می شود مرتبط با باورهای انگیزشی یا نگرش ها، استفاده از راهبردهای شناختی و توانایی فراشناختی شان است. به عبارت دیگر، یادگیرندگان خود نظم بخش دانش آموزانی هستند که از لحاظ انگیزشی، شناختی، فراشناختی و رفتاری برای پیشرفت تحصیلی خود به فعالیت می پردازد. از لحاظ انگیزشی، تصور می شود که یادگیرندگان خود نظم بخش مجموعه ای از باورها و نگرش های انطباقی دارند که تمایل آنان را برای درگیرشدن و پایداری در تکلیف تحصیلی شکل می دهند. برای مثال، دانش آموزان خود نظم بخش گرایش به خود بسندگی دارند، بر افزایش سطح تسلط شان تمرکز دارند و موضوعات درسی را ارزشمند، جالب و مفید می دانند (شانک و ارتمر، 2000؛ ویگ فلد، 1994؛ به نقل از ولترز، 2003). از لحاظ شناختی، یادگیرندگان خودنظم بخش خزانه ای غنی از راهبردهای شناختی دارند و می توانند آنها را با آمادگی و مهارت برای انجام تکالیف مختلف تحصیلی ره کار برند. برای مثال، این دانش آموزان در راهبردهای شناختی یادگیری از قبیل مرور کردن، بسط دادن و سازمان دهی کردن ماهر هستند (الکساندر، گراهام و هاریس، 1998؛ وینشتاین و می یر، 1986؛ به نقل از ولترز، 2003). این دانش آموزان از لحاظ فراشناختی، اندوخته ای بزرگ از دانش فراشناختی درباره راهبردهای یادگیری (به طور خاص) و درباره فرآیند یادگیری (به طور عام) دارند (زیمرمن، 1986؛ بورکواسکی، کار، ریلینگر و پرسلی، 1990؛ پنتریج، ولترز و بکستر، 2000؛ به نقل از ولترز، 2003). آنان قادر به نظارت بر یادگیری و تولید بازخورد درونی درباره پردازش شناختی شان هستند (باتلر و وین، 1995؛ به نقل از ولترز، 2003).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد word ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های ITIL بر مبنای نقاط عملکردی (KPI) به سیستم مدی

دانلود فایل ورد word ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های ITIL بر مبنای نقاط عملکردی (KPI) به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

دسته بندی : امنیت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 677 کیلو بایت

تعداد صفحات : 83

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت فناوری اطلاعات باITIL

ITILیک روش یا توصیه پیشنهاد شده توسط یک سازمان یا موسسه نیست، بلکه مجموعه ای از بهترین تجربیات شرکت های بزرگ دنیا طی سالهای گوناگون در مدیریت سرویس های IT می باشد. این استاندارد در دنیا با استقبال بسیاری مواجه شده است و آمار های معتبر نشان دهنده تمایل شرکت ها و سازمان های مختلف ارائه کننده سرویس های IT به انطباق و به کارگیری روال های ITIL در مدیریت سرویس های IT می باشند.همچنین از جمله دلایل لزوم پیاده سازی ITIL وابستگی امور کسب و کار به فناوری اطلاعات و ارتباطات و لزوم تغییر در مدیریت سنتی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و مشکلات مدیریت سنتی و صرف زمان و هزینه کمتر می باشد.

به طور کلی ITIL از ۵ فاز اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:[۳]

استراتژی سرویس (Service Strategy)

طراحی سرویس (Service Design)

انتقال سرویس (Service Transition)

عملیات سرویس (Service Operation)

بهبود مداوم سرویس Continual Service Improvement(csi)

فواید استفاده از ITIL

برخی بر این باور هستند که ITIL هزینه زیادی را بر سازمان ها وارد می آورد. ولی با وجود تحمیل هزینه هایی در زمان پیاده سازی، فواید زیادی را برای سازمان به همراه خواهد داشت که در قسمت زیر به بررسی مهمترین آن ها می پردازیم:[۳]

ایجاد فرهنگ استفاده از مدیریت فناوری اطلاعات

نظم بیشتر در سازمان

کیفیت بیشتر در برنامه ریزی های سازمان

سود دهی بیشتر (در کاربردهای تجاری)

ضرر دهی کمتر

مدیریت هزینه های فناوری اطلاعات

افزایش رضایت مندی مشتریان

اندازه گیری کیفیت خدمات فناوری اطلاعات

فـرمت: DOC
تعداد صفحات: ۸۳ صفحه
رشتــه : کامپیوتر

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی

دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی

دسته بندی : هوش مصنوعی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 741 کیلو بایت

تعداد صفحات : 89

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فرمت فایل اصلی : فایل ورد قابل ویرایش

89 صفحه

امروزه محبوبیت سایت های شبکه های اجتماعی در بین افراد غیر قابل انکار است، سایت هایی که امکانات زیادی را برای ارتباطات بین افراد در اختیار کاربران قرار می دهند. یکی از مشکلات اساسی در آنالیز این نوع شبکه ها پیش بینی ارتباطات جدید بین افراد شبکه می باشد.

روش فازی به عنوان یکی از روش های مطرح در هوش مصنوعی، راه ساده ای را برای ساخت نتیجه ی صریح، مبهم، نویزدار و مفقود شده را مهیا می سازد. در نتیجه منطق فازی به ابزاری برای مدل کردن پیچیدگی های دنیای واقعی بدل شده است. این مدل ها معمولا از موارد مشابه خود بسیار دقیق تر بوده و نتایج دقیق تری به ما ارائه می دهند. به همین دلیل منطق فازی پتانسیل لازم برای ارئه ی لینک پیشنهادی دقیق تر را خواهد داشت و چارچوبی که در این تحقیق ارائه خواهیم داد بر اساس این منطق توسعه خواهد یافت.

با توجه به رویکرد های فوق ما در این تحقیق با ارائه ی چارچوبی پیشنهادی جهت ارائه ی الگوریتمی هوشمند بر اساس ترکیب منطق فازی با الگوریتم های CN، Jaccard ، PAکهالگوریتم هایی برای پیش بینی لینک در گراف اجتماعی هستند، سعی در بهبود نتایج حاصله نمودیم. بررسی نتایج حاصله نشان داد که الگوریتم پیشنهادی دقت بیشتری در پیش بینی لینک داشته اما به دلیل وجود مراحل فازی و دفازی سازی، سرعت کمتری را دارا می باشد.

کلمات کلیدی:

پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی- منطق فازی- الگوریتم های پیش بینی لینک بر مبنای شباهت


۱۰ چکیده
۱۱ فصل اول: مقدمه و طرح مسئله
۱۲ ۱-۱-مقدمه
۱۳ ۱-۲- شبکه های اجتماعی
۱۴ ۱-۳-تحلیل شبکه های اجتماعی
۱۶ ۱-۴- مقدمه ای برای منطق فازی
۱۹ ۱-۵- بیان مسئله
۲۲ ۱-۶- توصیف ریاضی مسئله پیش بینی لینک ها
۲۳ ۱-۷- ساختار تحقیق

۲۴ فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
۲۵ ۲-۱- مقدمه
۲۵ ۲-۲-مفاهیم اولیه در زمینه پیشنهاد لینک در شبکه
۲۵ ۲-۲-۱- گراف
۲۵ ۲-۲-۲-گراف اجتماعی
۲۶ ۲-۲-۳- تحلیل شبکه‌های اجتماعی
۲۷ ۲-۲-۴-منابع داده کاوی در شبکه های اجتماعی
۲۷ ۲-۳- انواع روش های پیش بینی لینک
۲۸ ۲-۳-۱- الگوریتم های بر مبنای شباهت
۲۹ ۲-۳-۱-۱-شاخص شباهت محلی
۲۹ ۱٫ روش همسایگان مشترک (CN)
۲۹ ۲٫ شاخص سالتون
۳۰ ۳٫ شاخص جاکارد
۳۰ ۴٫ شاخس سورنسن
۳۰ ۵٫ شاخص HPI
۳۰ ۶٫ شاخص HDI
۳۱ ۷٫ شاخص LHN1
۳۱ ۸٫ شاخص PA
۳۱ ۹٫ شاخص AA
۳۲ ۱۰٫ شاخص تخصیص منابع (RA)
۳۲ ۲-۳-۱-۲- شاخص های شباهت سراسری
۳۲ ۱٫ روش کتز
۳۳ ۲٫ شاخص LHN2
۳۳ ۳٫ شاخصACT
۳۴ ۴٫ روش کسینوسی بر مبنای
۳۴ ۵٫ روش RWR
۳۵ ۶٫ روش SimRank
۳۵ ۷٫ روش MFI
۳۶ ۲-۳-۱-۳- شاخص های شباهت شبه محلی
۳۶ ۱٫ شاخص
۳۷ ۲٫ روش گام برداشتن تصادفی محلی (LRW)
۳۷ ۳٫ روش گام برداشتن تصادفی انطباقی (SRW)
۳۸ ۲-۳-۲-متدهای بیشترین احتمال
۳۸ ۲-۳-۲-۱-روش های مبتنی بر بیش ترین احتمال
۳۸ ۱٫ مدل ساختار سلسله مراتبی
۴۱ ۲٫ مدل بلاک احتمالی (SBM)
۴۲ ۲-۴-منطق فازی
۴۲ ۲-۴-۱- مدل فازی متغیرها
۴۴ ۲-۴-۲- تعریف متغیر زبانی
۴۵ ۲-۴-۳-روش چهار مرحله ای استفاده از منطق فازی
۴۶ ۲-۴-۴- عملیات بر روی مجموعه های فازی
۴۶ ۲-۴-۴-۱-عملگر مکمل
۴۷ ۲-۴-۴-۲- عملگر اجتماع
۴۸ ۲-۴-۴-۳-عملگر اشتراک
۴۹ ۲-۴-۵- رابطه بین مجموعه های فازی
۴۹ ۲-۴-۶- ترکیب روابط فازی
۴۹ ۲-۴-۷-اتصال دهنده ها
۵۱ ۲-۴-۸-رابطه ایجاب
۵۱ ۲-۴-۹-رابطه استنتاج
۵۲ ۲-۵- مروری بر کارهای انجام شده در زمینه پیشنهاد لینک

۶۰ فصل سوم:روش پیشنهادی
۶۱ ۳-۱- مقدمه
۶۱ ۳-۲- روش پیشنهادی
۶۴ ۳-۲-۱- تشریح ورودی های سیستم فازی
۶۶ ۳-۲-۲- فازی سازی پارامترهای ورودی سیستم فازی پیشنهادی
۶۸ ۳-۲-۳- قوانین پایگاه دانش سیستم فازی
۷۱ ۳-۲-۴- خروجی سیستم فازی پیشنهادی
۷۱ ۳-۳- جمع بندی

۷۳ فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق
۷۴ ۴-۱- مقدمه
۷۴ ۴-۲- مشخصات پایگاه داده مورد استفاده:
۷۵ ۴-۳-آماده سازی داده ها و شبیه سازی روش پیشنهادی
۷۸ ۴-۴-روش ارزیابی نتیجه خروجی
۸۰ ۴-۵- مقایسه ی نتایج حاصل از اجرای روش پیشنهادی و روش های CN و Jaccard
۸۱ ۴-۶- جمع بندی و نتیجه گیری

۸۳ فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۸۴
۵-۱- نتیجه گیری
۸۵ ۵-۲- کارهای آینده

۸۶ فهرست مراجع
۹۰ Abstract

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:00 ] [ احمد احمد ]
[ ]

اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران از سال 1392 الی 1395

اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران از سال 1392 الی 1395

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : xls

حجم فایل : 441 کیلو بایت

تعداد صفحات : 100

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران از سال 1392 الی 1395

دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد

فرمت: Excel

این فایل شامل اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران برای بازه 4 ساله سالهای 1392 الی 1395 می باشد که در آن اطلاعات و داده های بازار، نوع بازار، شرکت، خرید حقیقی ( شامل تعداد نفرات، تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات)، خرید حقوقی (شامل تعداد نفرات، تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات )، فروش حقیقی (شامل تعداد نفرات، تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات )، فروش حقوقی (شامل تعداد نفرات، تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات ) و مجموع ( تعداد خریداران، تعداد فروشندگان، تعداد دفعات معامله، حجم معاملات، ارزش معاملات )می باشد که برای انجام تحقیقات و تحقیق های دانشگاهی رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:00 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد word پروژه ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گ

دانلود فایل ورد word پروژه ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور

دسته بندی : برق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.541 مگا بایت

تعداد صفحات : 127

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

چکیده
ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحدهای اندازه گیری فازور

ارزیابی سریع امنیت در شبکه های قدرت در شرایط اضطراری و بروز خطاهای مختلف، امری حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی و ایجاد قطعی های سراسری می باشد. لذا، ارزیابی به هنگام امنیت در شبکه قدرت می تواند کنترل پیشگیرانه و موثری درجهت کارکرد مطمئن و کارآمد شبکه های برق در سراسر جهان داشته باشد.
در این مطالعه، انواع مختلف امنیت اعم از امنیت استاتیک و امنیت دینامیک بررسی گردیده است. در مطالعات استاتیک، رفتار سیستم در حالت دائمی مورد بررسی قرار می گیرد و با یک سری پیش بین وضعیت امنیت در شبکه قدرت بررسی گردیده است. از آنجا که حجم این اطلاعات دریافتی از شبکه های قدرت بزرگ بسیار زیاد می گردد، با ارائه روش های مختلف انتخاب ویژگی مانند آنالیز همبستگی و یا استخراج ویژگی مانند آنالیز اجزای اصلی در پی کاهش حجم اطلاعات تا حد امکان هستیم. داده های کاهش یافته به عنوان ورودی به شبکه های هوشمند همچون درخت تصمیم گیری داده می شوند و ارزیابی وضعیت امنیت از روی این درخت های آموزش دیده ی بهینه صورت می گیرد.
در ارزیابی امنیت دینامیک پس از ایجاد شرایط کاری مختلف، رفتار سیستم با استفاده از داده های دریافتی از PMU ها بررسی می گردد. این داده های دریافتی در حوزه ی زمان و فرکانس پردازش داده می شوند و به عنوان ورودی به تکنیک های هوشمند مانند درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های پشتیبان داده می شوند تا امنیت دینامیکی شبکه قدرت بررسی گردد. در این رویکرد نیز تاثیر روش های کاهش داده همچون PCA، برای ایجاد SVM و DT های بهینه و کارآمد، بررسی شده است. علاوه براین، ایده ای برای جایابی PMU با رویکرد رویت پذیری شبکه و همچنین ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه های قدرت با استفاده از درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های محافظ ارائه شده است. بدین صورت که با وارد کردن اطلاعات هر باس بار به صورت تک تک و یا خارج نمودن اطلاعات آن باس بار از اطلاعات موجود شبکه و بررسی تغییر خطای پیش بینی دسته کننده های نامبرده، مهمترین باس ها برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه انتخاب می شوند. روش های ارائه شده بر روی شبکه ی نمونه ۳۹ باسه و شبکه عملی بخشی از ایران پیاده سازی شده و نتایج ارائه گردیده است.
کلید واژه: واحد اندازه گیری فازور، درخت تصمیم گیری، بردار ماشین های پشتیبان، پایداری استاتیک، پایداری دینامیک
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
۱-۱-بیان مسئله 2
۱-۲ پیشینه ی تحقیق 3
۱-۲-۱ روش های کلاسیک: 4
۱- ۲ –2 روش های نوین با استفاده از داده های PMU 5
۱-۳ هدف تحقیق 8
۱-۴ اهمیت تحقیق 9
۱-۵ فصل های تحقیق 10
فصل دوم : انواع مسائل پایداری
۲- انواع مسائل پایداری 13
۲-۱ ملاک های دسته بندی پایداری 13
۲-۲ تعریف پایداری استاتیک و دینامیک 13
۲-۲-۱ پایداری استاتیكی (ماندگار) 13
۲-۲-۲ پایداری دینامیکی (گذرا) 14
۲-۳ انواع مسائل پایداری 14
۲-۳-۱ پایداری زاویه ای روتور 14
۲-۳-۲ پایداری ولتاژ 16
۲-۳-۳ پایداری فرکانس 17
فصل سوم: ارزیابی امنیت استاتیک ولتاژ
۳-۱ بیان مسئله 21
۳-۱-۱جمع آوری داده های مورد نیاز برای ارزیابی امنیت استاتیک با استفاده از داده های PMU 22
۳-۲ معرفی و آموزش درخت تصمیم گیری : 24
۳-۲-۱ درخت تصمیم گیری: 25
۳-۲-۲ طراحی و آموزش درخت تصمیم گیری برای ارزیابی امنیت استاتیک ولتاژ 27
۳-۳ بررسی روش های کاهش حجم داده 28
۳-۳-۱روش های مبتنی بر استخراج ویژگی 29
۳-۳-۱روش Principal Component analysis یا PCA 30
الگوریتم PCA 32
۳-۳-۲ روش انتخاب ویژگی با استفاده از آنالیز همبستگی 35
۳-۴ الگوریتم پیشنهادی جهت ارزیابی سریع امنیت ولتاژ در سیستم های قدرت 36
۳-۴-۱ فلوچارت الگوریتم ارزیابی امنیت استاتیک با استفاده از داده های دریافتی از PMU ها 40
۳-۵ جمع بندی 41
فصل ۴:ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه های قدرت
۴-بیان مسئله 43
۴-۱ جمع آوری داده برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه قدرت 43
۴-۲- معرفی شاخص‌های تصمیم‌گیری 43
۴-۲-۱- سیگنال‌های COI 44
۴-۲-۲- ویژگیها در حوزه زمان 45
۴-۲-۳- محاسبه سریع WASI در حوزه فرکانس 47
۴-۲-۴-شاخص Categorical 49
۴-۳ بردار ماشین های پشتیبان 50
۴-۳-۱ ساختار بردار ماشین های پشتیبان(SVM) 51
۴-۳-۲ طراحی و آموزش بردار ماشین های پشتیبان برای ارزیابی امنیت دینامیک سیستم 55
۴-۴- طراحی و آموزش درخت تصمیم گیری برای ارزیابی امنیت دینامیک سیستم 56
۴-۵ جایابی بهینه PMU ها با رویکرد ارزیابی امنیت دینامیک و با استفاده از تکنیک های هوشمند 56
4-5-1 معرفی تکنیک گام به جلو برای جایابی PMU در شبکه قدرت 57
۴-۵-۲ معرفی تکنیک گام به عقب برای جایابی PMU در شبکه قدرت 58
۴-۶ بررسی روش کاهش حجم داده (PCA) در ارزیابی امنیت دینامیک سیستم قدرت 58
فصل ۵: نتایج شبیه سازی
۵-۱- معرفی شبكه های مورد مطالعه 61
۵-۲- معرفی نرم‌افزار شبیه‌ساز DIgSILENT 62
۵-۳ مطالعات استاتیک ولتاژ در شبکه قدرت نمونه ۳۹-باسه 62
۵-۳-۱ طراحی درختان تصمیم گیری محلی برای شبکه ۳۹-باسه 63
۵-۳-۲ آموز ش درخت تصمیم گیری کلی برای شبکه ۳۹-باسه با استفاده از تکنیک های کاهش بعد 64
پیش بین ها 65
۵-۳-۳ آموزش درخت تصمیم گیری کلی برای قسمتی از ایران با استفاده از تکنیک های کاهش حجم داده 68
فصل ۵-۴ مطالعات دینامیک شبکه ۳۹ باسه نمونه 72
۵-۴-۱ محاسبه شاخص ها : 72
۵-۴-۲ طراحی و آموزش درخت تصمیم گیری برای ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه ۳۹ باسه 73
۵-۴-۳ طراحی و آموزش بردار ماشین های پشتیبان برای ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه ۳۹ باسه 77
۵-۵ استفاده از روش کاهش حجم داده (PCA) در ارزیابی امنیت شبکه ۳۹ باسه 81
۵-۵-۱ استفاده از PCA و DT برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه ۳۹ باسه 81
۵-۵-۲ استفاده از PCA و SVM برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه ۳۹ باسه 83
۵-۵-۳ تاثیر PCA در کاهش اثر نویز در داده های دریافتی از PMU ها 84
۵-۶- جایابی PMU با رویکرد ارزیابی امنیت دینامیک و با استفاده از تکنیک های هوشمند DT و SVM 85
۵-۶-۱ جایابی PMU با استفاده از تکنیک گام به جلو و درخت تصمیم گیری 86
۵-۶-۲ جایابی PMU با استفاده از تکنیک گام به جلو و SVM 88
۵-۶-۳جایابی PMU با استفاده از تکنیک گام به عقب و SVM 89
۵-۶-۴جایابی PMU با استفاده از تکنیک گام به عقب و DT 90
۵-۷ ارزیابی امنیت دینامیک شبکه واقعی جنوب ایران 93
۵-۸- جمع بندی 94
فصل۶: نتیجه گیری و پیشنهادات
۶-۱ نتیجه گیری 96
۶-۲- پیشنهادات 97
فهرست مراجع 98

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:00 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد word پروژه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد

دانلود فایل ورد word پروژه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد

دسته بندی : فناوری اطلاعات

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.42 مگا بایت

تعداد صفحات : 145

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فرمت فایل اصلی : ورد قابل ویرایش

عنوان:ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد

تعداد صفحات :149

چکیده:

امروزه با گسترش و رشد روز افزون اطلاعات در فضای مجازی و وجود انبوهی از کالا یا خدماتی که در وب سایتهای تجاری و خدماتی ارائه می­گردند کاربران را با این مشکل مواجه نموده است که چگونه کالا یا خدمت مورد نظر خود را به راحتی و با صرف کمترین زمان ممکن بیابند. در این میان سیستمهای توصیه­گر با هدف تسهیل و یاری رساندن به کاربران در زمینه انتخاب و یافتن کالای مورد نیاز ایشان با استفاده از علوم و روشهای مبتنی بر داده کاوی اطلاعات، ایجاد و توسعه یافته­اند. همچنین در سالهای اخیر ظهور و گسترش شبکه­های اجتماعی و شبکه­های مبتنی بر رابطه اعتماد میان کاربران، باعث گشوده شدن افق جدیدی در ارائه سیستمهای توصیه­گر و توسعه نسل جدیدی از اینگونه سیستمها گردیده است و آنرا به یکی از موضوعات جذاب و مورد توجه محققان تبدیل نموده است.

از میان روشها و مدل­های موجود در زمینه سیستمهای توصیه­گر روش پالایش گروهی به لحاظ سادگی پیاده­سازی از محبوبیت قابل ملاحظه­ای برخوردار است اما این روش در ارائه پیشنهادات مناسب و قابل قبول به کاربران تازه وارد دارای ضعف­های جدی می­باشد. سیستمهای توصیه ­گر مبتنی بر اعتماد، با بهره­گیری از رابطه اعتماد میان کاربران، در جهت رفع نقاط ضعف بیان شده و خصوصا ارائه پیشنهادات مناسب به کاربران تازه وارد گامهای موثری برداشته­اند. در این تحقیق سعی شده است تا از تلفیق و ترکیب روش­های موجود در زمینه پالایش گروهی و همچنین مدلهای مبتنی بر اعتماد و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها مدلی نوین و توسعه یافته ارائه گردد که در آن نتایج از خطای کمتر و دقت بالاتری برخوردار بوده و با افزایش معیار پوشش بتوان به درصد بیشتری از کاربران پاسخ مناسب ارائه نمود. برای این منظور در میان انواع روشهای پالایش گروهی، روش مبتنی بر آیتم و برای پیمایش شبکه اعتماد میان کاربران نیز از روش پیمایش تصادفی بهره گرفته شده است، همچنین با تفسیر و تعدیل نظرات کاربران و اتخاذ شیوه­ای مناسب جهت محاسبه مقدار دقیق اعتماد میان کاربران و تغییر در نحوه پیمایش شبکه اعتماد میان ایشان سعی در بهبود و کاهش خطاهای نتایج گردیده است. در نهایت، جهت ارزیابی و برآورد مدل ترکیبی ارائه شده، نتایج و آمارهای حاصل از اجرای مدل پیشنهادی بر روی مجموعه داده های Epinions و Movielens و مقایسه آنها با نتایج مدل پایه TrustWalkerبه عنوان یکی از بهترین مدلهای ترکیبی ارائه شده در زمینه سیستمهای توصیه گر مبتنی بر اعتماد، ارائه می­گردد.

فصل اول: مقدمه ای بر انواع سیستم های توصیه گر

1-1- مقدمه

گسترش سریع و روز افزون اطلاعات ارائه شده بر روی شبکه جهانی اینترنت، کاربران را با مشکلات عدیده و قابل تاملی در خصوص انتخاب منابع و اطلاعات مورد نیاز ایشان مواجه نموده است و چه بسا که بدون راهنمایی و هدایت صحیح، کاربران در اخذ تصمیمات صحیح یا انتخاب کالا و خدمات مورد نیازشان دچار اشتباه شده که این امر تبعات عدیده­ای از جمله نارضایتی، سلب اطمینان کاربران و مشتریان سایتهای موجود بر روی اینترنت را به همراه خواهد داشت. از اینرو وجود ابزار و سیستمهایی برای کمک به کاربران در انتخاب اطلاعات مناسب و مورد نیاز ایشان کاملا ضروری به نظر می­رسد. در سالهای اخیر برای برآورده سازی این نیازها سیستمهای توصیه­گرمطرح و توسعه یافته­اند و الگوریتمها ، مقالات و متون علمی بسیار متنوع و مختلفی در این زمینه مطرح گردیده است .

در این میان، ایجاد و گسترش شبکه­های اجتماعی، شبکه­های اعتماد و وجود انواع روابط میان کاربران این شبکه­ها افق جدیدی را برروی محققان و توسعه دهندگان سیستمهای توصیه­گر گشوده است تا با بهره­گیری از علوم اجتماعی و علوم روان شناختی حاکم در این شبکه­ها و خصوصا وجود رابطه اعتماد میان کاربران بتوانند نسل جدیدی از سیستمهای توصیه­گر را تحت عنوان “سیستمهای توصیه­گر مبتنی بر اعتماد[1]“معرفی و عرضه نمایند. این سیستمها قادر هستند تا به درصد بیشتری از کاربران پاسخ مناسب را ارائه دهند و همچنین نتایج آنها از دقت بالاتری برخوردار می­باشد.

با توجه به کثرت کاربران و افراد عضو شبکه­های مبتنی بر اعتماد و شبکه­های اجتماعی، همچنین تنوع رفتار و ویژگی­های ایشان، تنها یک شیوه یا یک مدل قادر به پاسخگویی و ارائه پیشنهادات دقیق و قابل قبول نمی­باشد که این امر باعث ظهور سیستمهای توصیه­گر ترکیبی[2]گردیده است. در این سیستمها سعی شده است تا با ترکیب انواع مختلفی از سیستمهای توصیه­گر بتوان سیستمی تولید نمود که دارای مزایای حداکثری و معایب حداقلی باشد.

در این تحقیق سعی شده است تا با تغییر، اصلاح، تلفیق و ترکیب تعدادی از روشها و الگوریتم­های مطرح و قابل قبول در سطح جهانی، مدلی ارائه گردد که نسبت به مدل­های پیشین دارای دقت و درصد پوشش بالاتری باشد و همچنین بتواند نقایص مدلهای پیشین خصوصا در رابطه با ارائه پیشنهاد به کاربران تازه وارد[3] را تا حد قابل قبولی مرتفع نماید.

1-2- سیستمهای توصیه ­گر

تعاریف متفاوتی برای سیستم‌های توصیه‌گر ارائه شده‌است. عده­ای از محققان سیستمهای توصیه­گر را زیرمجموعه‌ای ازسیستمهای تصمیم­یار[4] می‌دانند و آنها را سیستم‌های اطلاعاتی[5] تعریف می‌کنند که توانایی تحلیل رفتارهای گذشته و ارائه توصیه‌هایی برای مسائل جاری را دارا می­باشند[1]. به زبان ساده‌تر در سیستم‌های توصیه‌گر تلاش بر این است تا با حدس زدن شیوه تفکر کاربر به کمک اطلاعاتی که از نحوه رفتار وی یا کاربران مشابه و نظرات آنها داریم مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین کالا یا خدمت به سلیقه او را شناسایی و پیشنهاد کنیم. این سیستم‌ها در حقیقت سعی دارند فرایندی را که ما در زندگی روزمره خود بکار می‌بریم و طی آن تلاش می‌کنیم تا افرادی با سلایق نزدیک به خود را پیدا کرده و از آنها در مورد انتخاب‌هایمان نظر بخواهیم را شبیه سازی نمایند.

به صورت کلی­تر سیستمهای توصیه­گر زیر مجموعه­ای از سیستمهای پالایش اطلاعات[6]هستند که وظیفه آنها جستجو برای بیان پیش­بینی امتیاز(درجه)[7] یا بیان سلایق و ترجیحات[8] یک کاربر در خصوص یک موضوع[9] ( مانند موسیقی، کتاب یا فیلم) یا یک عنصر اجتماعی مانند افراد و گروهها می­باشد[2]–[4].

1-3- انواع سیستمهای توصیه ­گر از لحاظ عملکردی

سیستمهای توصیه­گر به لحاظ نحوه ارائه نتایج و پیشنهادات به کاربران خود، به شیوه های متفاوتی عمل می نمایند که در ذیل به پاره­ ای از آنها به صورت فهرست وار اشاره می­گردد:

– پیشنهاد لیستی متشکل از n کالا یا محصول برتر (معمولا n برابر 10 است )

– پیشنهادات فصلی و موردی مانند پیشنهاد یک هتل دارای تخفیف جهت تعطیلات

– بیان درصد علاقه­مندی سایر کاربران به یک محصول خاص، به عنوان مثال: “80 درصد کاربران از خرید این محصول راضی بوده اند “

– پیش بینی میزان امتیازی که یک کاربر به یک محصول خاص خواهد داد

در این تحقیق سعی در ایجاد مدلی است که بتواند نظر و امتیاز تخصیص داده شده توسط یک کاربر خاص به یک محصول یا آیتم خاص را پیش­بینی نماید.

1-4- مزایا و اهمیت یک سیستم توصیه ­گر کارآمد

طبق آمار رسمی ارائه شده توسط سایت فروش کتاب Amazon[10] ، 35 درصد از فروش این سایت به واسطه وجود سیستم توصیه­گر و ارائه پیشنهادات مناسب به علاقه­مندان کتاب می باشد[5] همچنین سایت اجاره فیلم Netflix برای بهبود 10 درصدی دقت سیستم توصیه­گر خود موسوم به Cinematch[11]جایزه ای بالغ بر یک میلیون دلار برای محققان در نظر گرفته است. هر دو مثال فوق نشان دهنده اهمیت سیستمهای توصیه­گر و نقش آنها در تجارت می­باشد. در ذیل تعدادی از دلایل اهمیت وجود یک سیستم توصیه­گر مناسب و کارآمد در یک سایت تجارت الکترونیک برشمرده می­گردد:

– راهنمایی کاربران و بازدید کنندگان در انتخاب کالا ، محصول یا خدمت مناسب

– تسریع در زمان انتخاب کالای مورد نظر مشتری مانند انتخاب یک فیلم مناسب در میان میلیونها فیلم موجود در سایت

– جمع­ آوری اطلاعات ارزشمند در خصوص سلایق و رفتار کاربران جهت برنامه­ ریزی­ های آتی

– جذب مشتریان و بازدید کنندگانی که برای اولین بار است از سایت بازدید می­کنند

– افزایش میزان رضایتمندی کاربران و طبیعتا افزایش سود سرمایه گذاران تجاری

– ایجاد احساس اطمینان در مشتری با ارائه آمار نظرات سایر کاربران

– بهبود معیارهای سنجش رتبه و درجه پورتال یا سایت

– توجه به جنبه­ های روان­شناختی کاربران

– افزایش آگاهی کاربر در زمینه مورد علاقه وی

[1] Trust-Based Recommendation Systems(TBRS)

[2] Hybrid Recommender System

[3] Cold Start Users

[4] Decision Support Systems(DSS)

[5] Information Systems(IS)

[6] Information Filtering Systems

[7] Ratings

[8] Preferences

[9] Item

[10]http://www.amazon.com

[11] http://www.netflixprize.com

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه­ای بر انواع سیستم توصیه­ گر

1-1- مقدمه

1-2- سیستمهای توصیه­ گر

1-3- انواع سیستمهای توصیه ­گر از لحاظ عملکردی

1-4- مزایا و اهمیت یک سیستم توصیه­ گر کارآمد

1-5- معایب و مشکلات کلی سیستمهای توصیه ­گر

1-6- انواع رویکردها و مدلهای موجود در زمینه پیاده­ سازی سیستمهای توصیه­ گر

1-7- تشریح و بیان مسئله

1-8- اهداف تحقیق

1-9- سوالات و فرضیه­ های تحقیق

1-10- مراحل تحقیق

1-11- فصول تحقیق

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه

2-2- پالایش گروهی (Collaborative Filtering)

2-2-1- پالایش گروهی مبتنی بر حافظه(Memory Based)

2-2-1-1- روش پالایش گروهی مبتنی بر آیتم

2-2-1-2- امتیازدهی به صورت پیش فرض

2-2-1-3- تشدید حالت(Case Amplification)

2-2-2- پالایش گروهی مبتنی بر مدل(Model Based)

2-3- پالایش محتوایی (Content Based Filtering)

2-4- تکنیکهای ترکیبی

2-5- سیستمهای توصیه­ گر مبتنی بر رابطه اعتماد میان کاربران

2-5-1- چگونگی کارکرد سیستم توصیه­ گر مبتنی بر اعتماد

2-5-2- مزایا و معایب

2-5-3- انتشار اعتماد و تجمیع اعتماد

2-6- چالش ها و محدودیتهای موجود

2-6-1- نقصان و کاستی اطلاعات

2-6-2- مشکل کاربران تازه وارد

2-6-3- کلاهبرداری و تقلب

2-6-4- پیچیدگی های محاسباتی و زمانی

2-7- معیارهای ارزیابی سیستمهای توصیه­ گر

2-7-1- خطای جذر میانگین مربعات (RMSE)

2-7-2- معیار درصد پوشش

2-7-3- معیار دقت

2-7-4- معیار F-Measure

فصل سوم : مروری بر مطالعات و تحقیقات پیشین

3-1- مقدمه

3-2- مرور کارهای گذشته

3-2-1- مدل MoleTrust

3-2-2- مدل TidalTrust

3-2-3- مدل دانه سیب

3-2-4- مدل ارائه شده توسط Anderson

3-2-5- مدل ارائه شده توسط O’Donovan

3-2-6- مدل TrustWalker

3-2-6-1- ساختار مدل TrustWalker

3-2-6-2- تشابه آیتم ها

3-2-6-3- خصوصیات ویژه مدل TrustWalker

3-2-6-3-1- فراگیری و عمومیت مدل

3-2-6-3-2- اطمینان به نتایج حاصل

3-2-6-3-3- تفسیرپذیری و قابل توضیح بودن نتایج

3-2-6-4- نمایش ماتریسی مدل TrustWalker

3-2-6-5- نتیجه گیری در خصوص مدل TrustWalker

فصل چهارم : تشریح مدل ترکیبی پیشنهادی و چگونگی توسعه و بهبود مدل پایه

4-1- مقدمه

4-2- تشریح مدل کلی TrustWalker

4-2-1- علائم نشانه گذاری و متغیرهای مدل

4-2-2- روند یک پیمایش تصادفی در شبکه

4-2-3- انتخاب تصادفی یک کاربر

4-2-4- انتخاب یک آیتم مشابه

4-2-5- تشابه آیتم ها

4-2-6- محاسبه احتمال ماندن در یک گره شبکه اعتماد

4-2-7- چگونگی انجام پیش­بینی امتیاز

4-2-8- چگونگی محاسبه احتمال

4-2-9- چگونگی محاسبه عملی

4-2-10- شرط اتمام کلی مدل

4-3- بهبود و توسعه مدل TrustWalker

4-3-1- استفاده از فرمول jaccard جهت محاسبه تشابه آیتم ها

4-3-2- حذف میانگین از فرمول پیرسون

4-3-3- استفاده از تکنیک مبتنی بر آیتم خالص

4-3-4- تعدیل و تفسیر نظرات کاربران

4-3-5- محاسبه دقیق مقدار اعتماد یا امتیاز رابطه میان دو کاربر

4-3-6- محاسبه ترکیبی امتیاز رابطه میان کاربران

فصل پنجم : تشریح روند انجام آزمایشات و نتایج حاصل

5-1- مقدمه

5-2- معرفی مجموعه داده epinions

5-2-1- ویژگیهای مجموعه داده epinions

5-2-2- آماده سازی و نحوه پالایش داده­ها

5-2-3- ایجاد مجموعه داده نمونه

5-3- مجموعه داده movielens

5-3-1- ویژگیهای مجموعه داده movielens

5-4- نیازمندیهای نرم افزاری

5-5- نیازمندیهای سخت افزاری

5-6- متدولوژی نرم افزاری

5-7- پارامترهای پیش فرض انجام آزمایشات

5-8- نتایج اجرای آزمایشات با مجموعه داده epinions و movielens

5-8-1- بررسی تاثیر عمق پیمایش بر روی نتایج حاصل در خصوص کاربران تازه وارد

5-8-2- بررسی تاثیر تاریخ اعلام نظرات توسط کاربران

5-8-3- بررسی تاثیر تغییر فرمول محاسبه تشابه آیتمها

5-8-4- بررسی تاثیر بکارگیری مکانیزم تفسیر و تعدیل نظرات کاربران

5-8-5- بررسی تاثیر بکارگیری انواع روشهای ترکیبی برای انتخاب کاربران و پیمایش شبکه

5-8-5-1- نحوه محاسبه امتیاز رابطه موجود میان کاربران

5-8-5-2- بررسی تاثیر بکارگیری روشهای ترکیبی در عملکرد سیستم برای تمامی کاربران

5-8-5-3- بررسی تاثیر بکارگیری روشهای ترکیبی در عملکرد سیستم برای کاربران تازه وارد

5-8-6- بررسی تاثیر بکارگیری توام مکانیزم تفسیر امتیازات کاربران به همراه استفاده از روشهای ترکیبی انتخاب کاربران و پیمایش شبکه اعتماد

5-9- انجام آزمایشات با مجموعه داده movielens

5-9-1- نتایج حاصل از اجرای روشهای ترکیبی مورد استفاده در مدل توسعه یافته

فصل ششم : نتیجه گیری نهایی و کارهای آینده

6-1- مقدمه

6-2- عملکرد مدل توسعه یافته

6-2-1- عملکرد مدل توسعه یافته در خصوص تمامی کاربران

6-2-2- عملکرد مدل توسعه یافته در خصوص کاربران تازه وارد

6-3- نتیجه گیری نهایی

6-3-1- تحلیل نهایی نتایج حاصل از انجام آزمایشات بر روی مجموعه داده epinions

6-3-2- تحلیل نهایی نتایج حاصل از انجام آزمایشات بر روی مجموعه داده movielens

6-4- پیشنهادات کارهای آینده

اختصارات

فهرست منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:00 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد word بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

دانلود فایل ورد word بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 165 کیلو بایت

تعداد صفحات : 77

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چكیده
تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت
فهرست مطالب
چكیده ۱
مقدمه. ۲
فصل اول : کلیات تحقیق.. ۴
۱-۱- بیان مساله. ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶
۱-۳- اهداف تحقیق.. ۷
۱-۴- فرضیه تحقیق.. ۷
۱-۵- سوابق تحقیق.. ۷
۱-۶- روش تحقیق.. ۹
۱-۷- روش گردآوری اطلاعات.. ۹
۱-۸- ابزار گردآوری اطلاعات.. ۹
۱-۹- متغییرها و تعاریف و اصطلاحات.. ۱۰
فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. ۱۱
۲-۱- مفهوم ابعاد حقوقی حمل و نقل.. ۱۱
۲-۱-۱- تعریف حمل و نقل.. ۱۱
۲-۱-۲-انواع حمل و نقل.. ۱۲
۲-۱-۳- اهمیت ترانزیتی حمل و نقل ایران. ۱۲
۲-۲-مفهوم تصدی.. ۱۳
۲-۳- متصدیان حمل و نقل در حقوق ایران. ۱۴
۲-۴- واسطه ها (فورواردرها) در سیستم حمل و نقل.. ۱۵
۲-۵-تصدی مستقیم متصدی حمل و نقل.. ۱۵
۲-۶- تعریف و مبانی مسئولیت مدنی.. ۱۶
۲-۷- مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در قبال مسافر. ۱۶
۲-۷-۱- مسئولیت مدنی حمل کننده هوایی.. ۱۷
۲-۷-۲- وظایف و مسئولیتهای حمل کننده جاده ای( متصدی حمل و نقل ) : ۲۰
فصل سوم :بررسی مبانی مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت… ۲۲
۳-۱- مـبانی‌ مسؤولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا. ۲۲
۳-۱-۱- از مبانی سنتی تا مبانی نوین.. ۲۲
۳-۱-۱-۱- مبانی سنتی مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل.. ۲۳
۳-۱-۱-۲- آغـاز تـحولات در مبانی‌ مسؤولیت‌ متصدی حمل و نقل.. ۲۴
۳-۱-۱-۳- ظهور‌ مبانی نوین در مـسؤولیت مـتصدی حمل‌ونقل.. ۲۵
۳-۱-۱-۴- ارتباط مبنای مسؤولیت و تعیین ماهیت‌ قرارداد‌ حمل‌ونقل‌.. 26
۳-۲- مسئولیت متصدی از دیدگاه قانون مدنی و قانون تجارت.. ۲۷
۳-۳- مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل تركیبی.. ۲۸
۳-۳-۱- تنوع مبانی.. ۲۸
۳-۳-۲- مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در كنوانسیون های تك نوعی، تركیبی و حقوق ایران. ۲۹
۳-۳-۲-۱- مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در كنوانسیون های تك نوعی.. ۲۹
۳-۳-۲-۲- مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در كنوانسیون حمل و نقل تركیبی ۱۹۸۰ ‍ژنو: ۳۵
۳-۳-۲-۳- مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران. ۳۷
۳-۳-۲-۳- ۱- قانون مدنی.. ۳۸
۳-۳-۲-۳- ۲- قانون تجارت.. ۳۹
۳-۴- حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل و موارد عدم تحدید آن. ۴۲
۳-۴-۱- حدود مسئولیت متصدی حمل ونقل.. ۴۲
۳-۴-۱-۱- حدود مسئولیت در صورت تلف و خسارت وارد به كالا: ۴۲
۳-۴-۱-۲- حدود مسئولیت در قبال تأخیر در تحویل كالا. ۴۳
۳-۴-۲- حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون تجارت و قانون مدنی.. ۴۴
۳-۴-۳- دوره زمانی مسئولیت متصدی حمل و نقل تركیبی.. ۴۶
۳-۵- مسئولیت متصدی حمل و نقل ناشی از فعل خدمه و نمایندگان و معافیت های آن. ۴۸
۳-۵-۱- مسئولیت متصدی حمل و نقل ناشی از فعل خدمه و نمایندگان. ۴۸
۳-۵-۲- معافیت از مسئولیت متصدی حمل و نقل ناشی از فعل خدمه و نمایندگان. ۵۰
۳-۶- موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران. ۵۳
فصل چهارم : بررسی تعارض‌ مبنای‌ مسؤولیت متصدی‌ حمل‌ و نقل در قانون مدنی و تجارت… ۵۶
۴-۱- تعارض‌ مبنای‌ مسؤولیت متصدی‌ حمل‌ و نقل در قانون مدنی و تجارت.. ۵۶
۴-۱-۱-تعارض مبنای مسؤولیت متصدی حـمل‌ونقل‌ در قـانون مـدنی.. ۵۶
۴-۱-۲- رفـع تعارض درخصوص مسؤولیت مـتصدی حمل‌ونقل در قانون مدنی‌.. 57
۴-۱-۳- تعارض مبنای مسؤولیت متصدی در قوانین مدنی و تجارت‌.. 59
۴-۱-۴- رفع‌ تـعارض‌ مـواد ۵۱۶ قـانون مدنی و ۳۸۶ قانون تجارت.. ۶۰
۴-۱-۵- انتخاب مبنای‌ مسؤولیت‌ متصدی حمل‌ونقل.. ۶۱
۴-۲- تعدیل مبانی مسؤولیت متصدیان‌ تجاری.. ۶۳
۴-۲-۱- حمل‌ونقل دریـایی.. ۶۳
۴-۲-۲- حمل‌ونقل‌ هوایی‌.. 64
۴-۳-۳- حمل‌ونقل جاده‌ای.. ۶۶
۴-۳-۴-حـمل‌ونقل ریـلی.. ۶۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. ۶۸
۵-۱-بحث… ۶۸
۵-۲- نتیجه گیری.. ۷۰
فهرست منابع و ماخذ. ۷۳

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:00 ] [ احمد احمد ]
[ ]

سهام ( بورس )

سهام ( بورس )

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 40 کیلو بایت

تعداد صفحات : 49

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه

سرمایه گذاری

سرمایه

بازار سرمایه

انواع سرمایه گذاری

ریسك و بازده

بورس

تاریخچه بورس اوراق بهادار

سابقه بورس در ایران

اركان بورس

هیأت پذیرش اوراق بهادار

سازمان كارگزاران

هیأت داوری بورس

افزایش قیمت و سود

معافیت مالیاتی

حق رأی و اعمال مدیریت

تنوع سرمایه گذاری ها

اطمینان از محل سرمایه گذاری

حق تقدم

انجام معاملات توسط كارگزاران

جذب سرمایه ها به صنایع كارآمد

تسریع در روند سرمایه گذاری

حفظ سرمایه از گزند تورم

انتخاب سهام و اوراق بهادار

نقدشوندگی

سهام در دست عموم

تركیب سهامداران

بازار مواد اولیه و محصول شركت

سود سهام پرداختی و روند آتی آنچ

دید كلان اقتصادی و سیاسی

مدیریت شركت

انتشار مستمر اطلاعات

ارزش ویژه هر سهم

وضعیت مالی شركت

شاخص های بازار سهام

اطلاع رسانی

حق كارگزاری

مالیات بر فروش

عوارض توسعه بورس

نحوه خرید و فروش سهام

دستور خرید و فروش

معامله سهام با قیمت باز

معامله با قیمت معین

پذیرش شركت ها در بورس و مزایای آن

معافیتهای مالیاتی

تسهیلات بانكی

نتیجه گیری

مقدمه

رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده كه سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانك ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود.

سرمایه گذاری

·سرمایه

· بازار سرمایه

· سرمایه گذاری

· انواع سرمایه گذاری

· ریسك و بازده

· بورس

با شروع زندگی جمعی انسانها،‌علم اقتصاد پا به عرصه وجود نهاد. آنجا كه هر فرد یا خانواده در ازای كار و خدمت یا عرضه كالا و محصول، پاداش و مزدی می ستاند. كشاورزی كه گندم مازاد بر مصرفش را عرضه می كرد، می توانست دیگر اقلام مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع كشاورز دریافته بود كه اگر بخواهد به تنهایی كلیه مایحتاج خود را تأمین نماید، ناچار است به كیفیت پایین دست ساخته های خود قانع باشد و حتی مجبور شود دست از بعضی از نیازمندی هایش بشوید.

سرمایه

با پیچیده تر و گسترده تر شدن كارها و خدمات و تخصصی تر شدن آنها، دیگر بسختی می توان انتظار داشت كه كسی به تنهایی بتواند خود اقدام به تأسیس واحدی جهت انجام آن كار یا ارائه خدمات نماید. پر واضح است كه با وجود واحدهای بزرگ و پرتوان،‌اگر كسی به تنهایی چنین اقدامی نماید، توان رقابتی كافی نخواهد داشت. راه حل این مشكل در ایجاد بنگاههای اقتصادی شراكتی است

بازار سرمایه

سرمایه در یك اقتصاد مدرن خود كالایی قابل معامله و نقل و انتقال است. سرمایه ركن اساسی بازار و عامل حركت و پویایی در نظام بین المللی است. اصل حركت اقتصادی جوامع را سرمایه و گردش آزاد آن تشكیل می دهد. پیامد سرریز سرمایه در هر جایی، ایجاد كار و اشتغال و پویایی و نهایتاً درآمد و توان اقتصادی و رفاه می باشد.

انواع سرمایه گذاری

سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یك یا چند دارایی با ریسك و بازده متناسب كه برای مدتی در زمان آینده نگهداری می شود. واژه سرمایه گذاری می تواند دامنه وسیعی از فعالیت ها را شامل شود. كسی كه مشغول تحصیل است به نوعی برای آینده خویش سرمایه گذاری می كند، بیمه كردن دارایی ها با بیمه عمر نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود. خرید دارایی های ثابت یا اوراق بهادار هم انواع مهمی از سرمایه گذاری هستند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 2:59 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار

مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 27 کیلو بایت

تعداد صفحات : 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

پذیرش شركتها در بورس

دهد

مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است كه حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن كه با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراكنده قانونی، نشان می

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.

1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است كه در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط كارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.

2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شركتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشاركت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری كل، كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

مادة 7: تصمیمات هیأت پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.

كلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مكلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در كوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام كند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 2:59 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات