اسناد رسمی خزانه (پول و ارز )

اسناد رسمی خزانه (پول و ارز )

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 86 کیلو بایت

تعداد صفحات : 23

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

حرکت به سوی نرخ ارز شناور چطور، چه وقت و با چه سرعتی؟ 1

▪ بازار ارز روان. 2

● انواع رژیم های نرخ ارز. 3

اسناد (اوراق قرضه) خزانهداری (Treasury securities) 9

چند گونه اسناد خزانهداری وجود دارد: 9

اوراق قرضه(Bond) 11

اوراق قرضه خزانهداری کوتاهمدت (Treasury Bills) 12

‌قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه ‌مصوب 1348.7.2. 18

‌فصل دوم - طرز انتشار و باز پرداخت و باز خرید 19

‌فصل سوم - تعهدات دستگاههای دولتی و خصوصی. 21

‌فصل چهارم - طرز اجراء. 22

منبع: 22

حرکت به سوی نرخ ارز شناور چطور، چه وقت و با چه سرعتی؟

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95

دسته بندی : پزشکی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 258 کیلو بایت

تعداد صفحات : 65

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده............................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق........................................................................................................2

مقدمه ............................................................................................................................3

مدیریت پسماند شهری ........................................................................................................4

1- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری .......................................................................4

1-1 مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری .................................................................................6

1-1-1 تولید .......................................................................................................................6

1-1-2 جابجایی، ذخیره و پردازش ............................................................................................6

1-1-3 جمع‌آوری .................................................................................................................7

1-1-4 حمل‌ونقل ................................................................................................................8

1-1-5 پردازش و بازیافت .......................................................................................................8

1-1-6 دفن نهائی ...............................................................................................................8

1-2 سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان ........................................................9

1-2-1 مدیریت مواد زائد در آمریکا ..............................................................................................9

1-2-2 مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا ........................................................................................ 11

1-3 سیستم مدیریت زباله در ایران ...........................................................................................13

1-4 انواع مواد زائد جامد شهری ...............................................................................................15

1-5 منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری .................................................................................18

1-5-1 منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن ........................................................................19

1-6 بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان .......................................19

1-7 شیوه‌های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری .........................................................................22

1-7-1 کاهش تولید مواد زائد ..................................................................................................23

1-7-2 استفاده مجدد ..........................................................................................................23

1-7-3 بازچرخش .................................................................................................................24

1-7-4 بازیافت ....................................................................................................................24

1-8 روش‌ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری ...............................................................24

1-8-1 پردازش در محل ..........................................................................................................25

1-8-2 آسیاب کردن ...............................................................................................................25

1-8-3 تفکیک و جداسازی ......................................................................................................25

1-8-4 متراکم سازی (کاهش حجم) .........................................................................................26

1-8-5 کمپوست خانگی ..........................................................................................................26

1-8-6 سوزاندن ....................................................................................................................26

1-8-7 خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ ..............................................................................27

1-9 روش‌های تفکیک و بازیافت مواد ...........................................................................................30

1-10 فرآیند تولید محصولات بازیافتی ............................................................................................32

1-10-1 بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد.................................................................................33

1-10-2 تولید انرژی از زباله‌های شهری ........................................................................................34

1-10-3 بازیافت مواد از زباله ......................................................................................................34

1-10-3-1 اصول و مبانی کمپوست .............................................................................................35

1-10-3-2 تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله................................................................................36

1-11 بیان مسئله...................................................................................................................36

1-12 اهداف تحقیق ...............................................................................................................38

1-12-1 هدف اصلی طرح (GeneralObjective).............................................................................38

1-12-2 اهداف ویژه طرح(Specific Objectives) ..........................................................................38

1-12-3 اهداف كاربردی طرح .......................................................................................39

1-12-4 فرضیات یا سؤالات طرح ...........................................................................................39

1-13 پیشینه تحقیق ......................................................................................................39

فصل دوم روش کار ........................................................................................................42

2-1 منطقه مورد مطالعه ................................................................................................. 43

2-2 روش کار ...............................................................................................................43

فصل سوم یافته‌ها و نتایج ................................................................................................45

3-1 مدیریت پسماند .......................................................................................................46

3-2 منابع تولید پسماند ....................................................................................................46

3-3 بررسی وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماند در شهرستان گچساران ............................46

3-4 وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماندهای مسكونی ..................................................47

3-5 بررسی وضعیت فعلی روش‌های جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها ...........................................48

3-6 جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان گچساران ......................................................49

3-6-1 انتقال پسماندها به ایستگاه‌های موقت .........................................................................50

3-6-2 انتقال پسماندها از ایستگاه‌های موقت به محل دفن ..........................................................50

فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری ............................................................................................54

4-1 نتیجه‌گیری ................................................................................................................55

4-2 مقایسه گچساران با کلان‌شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها .......................................55

4-3 پیشنهادات ...............................................................................................................58

فصل پنجم منابع ...............................................................................................................60

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1: وضعیت بازیافت مواد زائد جامد شهری در آمریکا ..................................................... 10

جدول 2-1: مقایسه هزینه‌های دفن و سوزاندن زباله در اروپا .................................................... 12

جدول 3-1: روش‌های دفع مواد زائد بخش تولید و صنعت در اروپا ................................................12

جدول 4-1: میزان تولید زباله‌های شهری در چند شهر کشور (تن در روز) .......................................14

جدول 5-1: تأسیسات و فعالیت‌های متداول تولیدکننده مواد زائد ................................................. 17

جدول 6-1: مقایسه آنالیز زباله در چندین منطقه جهان ............................................................. 20

جدول 7-1: مقایسه آنالیز زباله در چند شهر کشور .................................................................. 21

جدول 8-1: آنالیز فیزیکی زباله مناطق مسکونی در کشورهایی با درآمد کم، متوسط

و بالا بدون در نظر گرفتن مواد بازیافتی ................................................................................. 22

جدول 9-1: مصارف مواد بازیافتی از زباله ............................................................................. 28

جدول 1-3: جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان گچساران ............................................50

جدول 1-4: مقایسه گچساران با کلان‌شهر تهران و اصفهان ازنظر مدیریت پسماندها .......................... 57

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-4: میزان تولید زباله در روز برحسب تن را نشان می‌دهد..................................... 56

نمودار 2-4: مقایسه شهرها ازنظر میزان بازیافت زباله (پسماند) ...................................... 56

نمودار 3-4: مقایسه شهرها ازنظر تبدیل زباله به کمپوست ............................................ 57

قابل ویرایش
بسیار منظم و تمیز
آماده تحویل و صحافی

قابل ویرایش

بسیار منظم و تمیز

آماده تحویل و صحافی

قابل ویرایشبسیار منظم و تمیزآماده تحویل و صحافی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه فارس

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 217 کیلو بایت

تعداد صفحات : 80

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه فارس می باشد . جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های ملی پخش فرآورده های نفتی در منطقه فارس می باشد و به کمک فرمول کوکران تعداد 13 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی است . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی آن توسط استاد راهنما تایید شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 73% بدست آمد.، همچنین از نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است . به منظور سنجش فرضیه ها از مدل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بهبود تصمیم گیری مدیریت از طریق ویژگی سیستم اطلاعات حسابداری پیش بینی نمی شود همچنین نتایج فرضیه دوم نشان داد که سیستم اطلاعات حسابداری از طریق اطلاعات مورد نیاز بر تصمیم گیری مدیریت تاثیر مثبت ندارد.

واژگان کلیدی : ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری ، بهبود تصمیم گیری مدیران ، سیستم های اطلاعاتی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

سمینار جامع درباره خنک کاری لایه ای توربین ها با فرمت word

سمینار جامع درباره خنک کاری لایه ای توربین ها با فرمت word

دسته بندی : مکانیک

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1.321 مگا بایت

تعداد صفحات : 56

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

توربینهای گاز در محدوده موتورهای جت، نیروگاههای تولید برق و دیگر مصارف صنعتی كاربرد دارند. در موتورهای جت،افزایش نسبت فشار كمپرسور و دمای ورودی به توربین گاز دو روش عمده برای افزایش راندمان و توان خروجی موتور میباشد. درموتورهای توربین گاز مدرن به منظور افزایش این راندمان، معمولاً دمای گاز داغ ورودی به توربین فشار بالا در محدوده دمای ذوب آلیاژهای مورد استفاده در ساخت پرههای توربین میباشد. در كنار پیشرفتهای علم متالورژی، یكی از رایجترین روشهای حفظ پرهها در این زمینه، روش خنك كاری لایه ای میباشد كه در آن لایة عایقی بین پرهها و جریان گاز داغ عبوری ایجاد میگردد تا گاز داغ خروجی از محفظه احتراق و ورودی به توربین موجب از بین رفتن پره نگردد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

شبکه های محلی بی سیم

شبکه های محلی بی سیم

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 883 کیلو بایت

تعداد صفحات : 52

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

عنوان صفحه

 • · مقدمه 1
 • استاندارد شبکه های محلی بی سیم 2
 • شبکه‌های بی‌سیم و انواع WWAN , WLAN , WPAN 4
 • منشأ ضعف امنیتی در شبکه‌های بی‌سیم و خطرات معمول 6
 • مشخصات و خصوصیات WLAN 7
 • معماری‌ شبکه‌های محلی‌ بی‌سیم - INFRASTRUCTURE , AD HOC 8
 • توپولوژی های 11/802 8
 • همبندی فی‌البداهه یا IBSS 9
 • همبندی زیرساختار در دوگونه BSS و ESS 9
 • لایه فیزیكی 13
 • عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم 14
 • ایستگاه بی سیم 14
 • نقطه ی دسترسی - access point 15
 • دسترسی به رسانه 15
 • روزنه‌های پنهان 16
 • برد و سطح پوشش 17
 • خدمات توزیع 19
 • امنیت و پروتکل WEP 21
 • قابلیت‌ها و ابعاد امنیتی استاندارد11/802 22
 • خدمات ایستگاهی 24
 • سرویس Privacy یا confidentiality 29
 • ضعف‌های اولیه‌ی امنیتی WEP 32
 • استفاده از کلیدهای ثابت WEP 33
 • ضعف در الگوریتم 34
 • استفاده از CRC رمز نشده 34
 • پل بین شبكه‌ای 36
 • پدیده چند مسیری 37
 • استاندارد a11/802 38
 • افزایش پهنای باند 40
 • طیف فركانسی تمیزتر 41
 • كانال‌های غیرپوشا 42
 • همكاری Wi-Fi 42
 • استاندارد بعدی IEEE 802.11g 43
 • معرفی شبکه بلوتوس 45
 • مؤلفه‌های امنیتی در بلوتوس 47
 • خطرات امنیتی 48
 • مقابله با خطرات 49
 • نتیجه گیری 50
 • منابع و مراجع 51
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

شناخت کامل مادر بورت

شناخت کامل مادر بورت

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 218 کیلو بایت

تعداد صفحات : 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

مقدمه: 1

شناخت کامل مادر بورت.. 1

SATA. 13

مشخصات SCSI 14

حافظه BIOS. 15

حافظه CMOS. 16

تفاوت بین BIOS و CMOS RAM.. 17

پردازنده(CPU): 18

SATA یا Serial ATA چیست؟ 19

SATA و IDE چه هستند؟ 20

خانواده SATA: 22

چگونگی خواندن اطلاعات توسط NCQ.. 23

تفاوت های ظاهری : 23

ram.. 25

ما ژول های حافظه. 26

SRAm.. 28

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

انواع نیروگاهها و تجهیزات آنها

انواع نیروگاهها و تجهیزات آنها

دسته بندی : فنی و مهندسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2.056 مگا بایت

تعداد صفحات : 99

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه 1

انواع نیرو گاه های آبی از لحاظ مکانی 3

انواع نیرو گاه های آبی براساس بار 4

انواع نیرو گاه های آبی بر اساس ارتفاع ریزش 5

توربین های آبی 6

تاریخجه توربین های آبی 6

توربین های نوع ضربه ای 8

توربین های نوع عکس العملی 10

ژنراتورهای نیرو گاه های آبی 19

ژنراتورالقایی 20

ژنراتور سنکرون 22

شرایط لازم و نحوه ی سنکرون کردن مولد ها با شبکه 25

تعیین قدرت مصرفی تغذیه داخلی نیروگاه 29

تأسسیات جریان دایم و باطری خانه 30

رله و حفاظت 33

حفاظت ژنراتور 33

رله های تشخیص اتصال دو فاز داخلی 34

اتصال حلقه و رله ی حفاظتی آن 35

اتصال زمین وحفاظت آن 36

حفاظت اتصال زمین ژنراتور متصل به شین بی نهایت 38

خطاهای سیم پیچی تحریک 38

فصل دوم نیرو گاههای بادی

تاریخچه 43

مزایای استفاده از انرژی باد 43

تقسیم بندی نیروگاههای بادی 46

قسمتهای اصلی یك توربین بادی 52

قسمت های فرعی یك توریبن بادی 53

مسائل اقتصادی نیروگاههای بادی 54

فصل سوم نیروگاههی جزر و مدی

مقدمه 59

مزایا و معایب استفاده از انرژی جزر و مدی 59

نیروگاههای جزر و مدی در سایر كشورها 60

شكل گیری جزر و مد 61

اثرات جاذبه و نیروی گریز از مركز 61

مسائل فنی نیروگاههای جزر و مدی 63

سدهای جزر و مدی 63

توربین های مورد استفاده در سدهای جزر و مدی 65

توان قابل دستیابی در سدهای جزر و مدی 68

ملاحظات اقتصادی سدهای جزر و مدی 71

ملاحظات اجتماعی سدهای جزر و مدی 71

تأثیرات محیطی سدهای جزر و مدی 72

جریانهای جزر و مدی 72

ملاحظات اقتصادی تكنولوژی جریان جزر و مدی 76

ملاحظات اجتماعی 77

تأثیرات محیطی 77

فصل چهارم نیروگاه های تفاله زیستی

چکیده 79

مقدمه 80

شماتیک یک نیروگاه تفاله زیستی 81

اساس نیروگاههای تفاله زیستی 81

روش تکنیکی برای تولید انرژی الکتریسته از منابع تفاله زیستی 82

تعدیلات موتور توربین گاز 85

یک چالش مهندسی 85

تحویل گاز LCV و سیستم تزریق 86

یک نمونه عملی از نیروگاههای تفاله زیستی 87

نتیجه 89

منابع 90

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ابزار سایه افکنی

ابزار سایه افکنی

دسته بندی : برق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 192 کیلو بایت

تعداد صفحات : 32

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

قابلیت نفوذ گیاهان پرخلل و فرج دار a:

فاکتورهای پایداری جزو مددی

ظرفیت گرمای ویژه

ضخامت

انعکاس پذیری مدیوم

موقعیت بردارها

پرتوافکنی نسبی در سطح افقی

منبع پرتوافکنی

بردار مسیر پرتوافکنی

زمان

زمان طلوع خورشید

زمان 1 طلوع خورشید

حرارت

حرارت محدود

عملکرد حرارت

متوسط شتاب مسیر

اجزای مسیر

حروف یونانی

میزان جذب

سطح شیبدار - ضریب گسترش حرارتی

ضریب کاهش- ضریب گسترش حرارتی

سطح زاویه جهت عقربه ساعت

زاویه های انحرافی

تابش نسبی و میزان پراکندگی تلاطم

(هریه بخش) انرژی خاص

نیروی بالا برنده

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقررات نصب وبهره برداری ترانسفورماتورهای قدرت

مقررات نصب وبهره برداری ترانسفورماتورهای قدرت

دسته بندی : برق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 7.044 مگا بایت

تعداد صفحات : 85

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه 1

دستورات عمومی نصب 2

نكانی درزمینه ایمنی وبهداشت كار 2

نصب متعلقات ولوازم جانبی 13

نصب لوله ها واتصالات 16

نصب رادیاتورها 17

عایق 21

پر كردن مخازن مجرای روغن تحت خلاء 26

گاززدائی و خشك نمودن روغن افزودنی به ترانسفور ماتور 30

یاداشت هایی در خصوص نمونه درون فن 32

تصحیح سطح منبع انبساط مطابق نشان دهنده سطح روغن 35

راه اندازی 36

دستورالعمل راه اندازی 37

اندازه گیری مقاومت عایق سیم پیچی 51

اندازه گیری نسبت تبدیل ولتاژ وتست عملكرد كلید تنظیم ولتاژ 53

اندازه گیری جریان بی باری 55

اندازه گیری مقاومت سیم پیچ 57

تعیین پلاریته ترانس جریان نصب شده درداخل ترانس 60

نگهداری و بازرسی 61

توصیف عملیات نگهداری و اعلام وضعیت ترانس های روغنی 62

نمونه گیری از گازرله بوخهلس 76

حمل ونقل انبارداری 78

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی کانال های مخابراتی در اجرای اتوماسیون شبکه های توزیع برق

بررسی کانال های مخابراتی در اجرای اتوماسیون شبکه های توزیع برق

دسته بندی : برق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 4.097 مگا بایت

تعداد صفحات : 111

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی کانال های مخابراتی در اجرای اتوماسیون شبکه های توزیع برق 4

انرژی الکتریکی مورد نیاز هر شرکت 4

انواع سیستم های اتوماسیون توزیع 5

سیستم جمع آوری اطلاعات و کنترل نظارتی توزیع (Distribution SCADA) 6

سیستم جمع آوری اطلاعات و کنترل خودکار توزیع (DAS) 6

انتخاب وظایف مورد نظر برای سیستم اتوماسیون توزیع 6

اهداف و مزایای اتوماسیون توزیع 7

هزینه های ناشی از اتوماسیون توزیع 8

بخش های مختلف سیستم اتوماسیون توزیع 9

مرکز کنترل 9

سیستم های مخابراتی 10

مخابرات فیبر نوری 11

مزایای فیبر نوری 11

باندهای فرکانسی VSAT 15

توپولوژی شبکه VSAT 16

تحقیق های VSAT در سازمانهای داخل کشور 21

تطبیق نیازهای مخابرات دیسپاچینگ توزیع امکانات VSAT 22

RTU ها 23

***فصل دوم***

معرفی ساختار انواع رله های حفاظتی 26

برد الکترونیکی 28

مزایای نسل جدید رله های پرایمری 30

رله جریان زیاد سه فاز + ارت فالت مدل 82 HROC 31

شرح عملکرد رله های جریانی 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات