آنالیز سیکل رمجت

آنالیز سیکل رمجت

دسته بندی : مکانیک

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1.121 مگا بایت

تعداد صفحات : 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمات

1_1 مقدمه ............................................................................................................................................................................. 5

1_2 انرژی ................................................................................................................................................................................. 5

1_3 قانون اول ترمودینامیک ................................................................................................................................................. 6

1_4 قانون دوم ترمودینامیک ................................................................................................................................................. 6

فصل دوم: انواع موتورها

2_1 تاریخچه توربو جت .......................................................................................................................................................... 8

2_2 تعریف جت ........................................................................................................................................................................ 9

2_3 انواع موتور پیشرانش ...................................................................................................................................................... 9

2_4 توربو جت ......................................................................................................................................................................... 10

2_5 توربو فن ......................................................................................................................................................................... 10

2_6 توربو پراپ ........................................................................................................................................................................ 12

2_7 موتورهای پالس جت ..................................................................................................................................................... 13

2_8 موتورهای رم جت .......................................................................................................................................................... 13

2_9 موتورهای توربو رم جت .............................................................................................................................................. 14

2_10 موتورهای اسکرم جت ................................................................................................................................................ 15

2_11 موتورهای توربو شفت ................................................................................................................................................ 17

فصل سوم: اجزای سیکل و آنالیز ترمودینامیکی آنها

3_1 ورودی (مدخل) ............................................................................................................................................................. 18

3_2 کمپرسور ........................................................................................................................................................................ 18

3_3 محفظه احتراق .............................................................................................................................................................. 20

3_4 توربین ............................................................................................................................................................................. 20

3_5 نازل خروجی ................................................................................................................................................................ 21

3_6 آنالیز نقطه به نقطه سیکل ......................................................................................................................................... 22

فصل چهارم:نتایج و نتیجه گیری

4_1 مقدمه ای بر نرم افزار .................................................................................................................................................. 23

4_2 نتایج حاصل شده از نرم افزار به همراه نمودارهای مربوطه .............................................................................. 23

4_3 نتیجه گیری ................................................................................................................................................................... 28

منابع و مآخذ ................................................................................................................................................................. 29

فهرست شکل ها

شکل 2_1 فرانک ویتل در حال آزمایش اولین موتور جت در سال 1937 ................................................................. 9

شکل 2_2 توربو جت .............................................................................................................................................................. 10

شکل 2_3 توربو فن ................................................................................................................................................................ 11

شکل 2_4 موتور توربو پاپ ................................................................................................................................................... 12

شکل 2_5 موتور پالس جت .................................................................................................................................................. 13

شکل 2_6 موتور رم جت ....................................................................................................................................................... 14

شکل 2_7 موتور توربو رم جت ............................................................................................................................................ 15

شکل 2_8 هواپیمای ایکس 43 ........................................................................................................................................... 16

شکل 2_9 موتور اسکرم جت ................................................................................................................................................ 16

شکل 2_10 موتور توربو شفت ............................................................................................................................................. 17

شکل 3_1 کمپرسور گریز از مرکز با جریان شعاعی ....................................................................................................... 19

شکل 3_2 کمپرسور دوار با جریان محوری ...................................................................................................................... 20

شکل 3_3 سیکل مورد نظر برای تحلیل ........................................................................................................................... 22

شکل 3_4 نمودار دما_ آنتروپی سیکل ............................................................................................................................... 22

شکل 4_1 نمودار تغییرات نیروی تراست بر حسب دمای اولیه .................................................................................... 24

شکل 4_2 نمودار تغییرات راندمان بر حسب دمای اولیه ............................................................................................... 24

شکل 4_3 نمودار تغییرات نیروی تراست بر حسب فشار اولیه ..................................................................................... 25

شکل 4_4 نمودار تغییرات نیروی تراست بر حسب سرعت اولیه ................................................................................. 25

شکل 4_5 نمودار تغییرات راندمان بر حسب سرعت اولیه ............................................................................................ 26

شکل 4_6 نمودار تغییرات نیروی تراست بر حسب فشار محفظه احتراق .................................................................. 26

شکل 4_7 نمودار تغییرات راندمان بر حسب فشار نقطه 2 ........................................................................................... 27

شکل 4_8 نمودار نیروی تراست بر حسب دمای نقطه 3 .............................................................................................. 27

شکل 4_9 نمودار راندمان بر حسب دمای محفظه احتراق ........................................................................................... 28

فهرست جداول

جدول 4_1 داده های عددی ................................................................................................................................................ 23

فصل اول

1_1 مقدمه

بیشتر هواپیماهای مدرن امروزی جهت تولید نیروی تراست( نیروی جلوبرنده) لازم برای حرکت، از موتورهای توربین گازی استفاده میکنند.

اصطلاح توربین گازی به عنوان یک واژه ی عمومی برای انواع موتورهای توربینی مورد استفاده قرار میگیرد و در محدوده ی موتورهای جت شامل: توربوجت، توربوفن، توربوپراپ، توربوشفت و کلیه موتورهای توربینی که با مکانیزم جت کار میکنند میشود. از سایر سیستم های پیشرانشی که با شتاب سیال، تراست تولید میکنند ولی توربینی نیستند میتوان به: رمجت، اسکرمجت، پالس جت، پرشرجت، واترجت و موتورهای راکتی اشاره کرد که هر کدام با مکانیزم و اصولی جدا کار میکنند و ساختمانی متفاوت از یکدیگر دارند.

موتورهای توربینی گونه های مختلفی دارند و با وجود اینکه هر یک از آنها متفاوت از دیگری است اما دارای قسمتهای مشترکی هستند. همه ی موتورهای توربینی دارای یک مجرای ورود هوا، یک کمپرسور یا متراکم کننده، یک بخش احتراق، یک توربین و یک مجرای خروجی هستند. همه ی این موتورها با یک اصول اساسی کار میکنند ولی هر کدام از آنها دارای مزایا و اشکالات مجزایی هستند. همه موتورهای توربینی جت با این قاعده کار میکنند :هوا به داخل لوله مانندی کشیده و فشرده شده، با سوخت مخلوط و سوخته شده با سرعت بالایی خارج میشود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 4:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مجموعه پانزدهم مقالات مدیریت مالی ، سود

مجموعه پانزدهم مقالات مدیریت مالی ، سود

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3.152 مگا بایت

تعداد صفحات : 213

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت مالی – سود می باشند .

مجموعه پانزدهم مقالات مدیریت مالی ، سود

این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 194

حجم فایل زیپ دانلودی 3.2 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه

141 ارتباط خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی 18

142 بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت و مدیریت سود فزاینده شرکتها 23

143 تاثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس 21

144 بررسی نوع مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 19

145 تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P.E) 19

146 کیفیت سود، اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه ای 24

147 محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی برای پیش بینی سود 20

148 اهمیت مفاهیم سود در پیش‌بینی قدرت سودآوری 14

149 دفترداری سه طرفه و تکانه سود 20

150 کیفیت سود (Quality of Earnings) 16

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 4:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مجموعه چهاردهم مقالات مدیریت مالی ، سود

مجموعه چهاردهم مقالات مدیریت مالی ، سود

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3.468 مگا بایت

تعداد صفحات : 213

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت مالی – سود می باشند.

مجموعه چهاردهم مقالات مدیریت مالی ، سود

این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 185

حجم فایل زیپ دانلودی 3.5 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه

131 محتوای اطلاعاتی جزء غیر عملیاتی سود حسابداری در رابطه با پیش بینی سود و ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام 16

132 بررسی تاثیر هموارسازی سود در شکل گیری حباب های قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران 22

133 بررسی روش های سود باقی مانده، جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه ی شرکت در بازار سرمایه 14

134 تاثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم شفافیت سود 14

135 هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی 18

136 بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18 31

137 عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت ها شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران 16

138 رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها 22

139 تحلیل تأثیر متقابل عوامل مؤثر بر رفتار سوآوری در بنگاه های خرده فروشی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای شهروند) 10

140 بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 22

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 4:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مجموعه دهم مقالات مدیریت مالی -سود

مجموعه دهم مقالات مدیریت مالی -سود

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3.738 مگا بایت

تعداد صفحات : 213

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه مناسب دانشجویانی که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع " مدیریت مالی – سود " می باشند ، است .

مجموعه دهم مقالات مدیریت مالی ، سود

این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 163

حجم فایل زیپ دانلودی 3.7 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه

91 راه های مختلف ارزیابی کیفیت سود با تأکید بر روش مجموع تعهدات 4

92 تاثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود 17

93 بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت های مالی 17

94 بررسی رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران 16

95 بررسی اثر هموارسازی سود بر آگاهی بخشی قیمت سهام 16

96 بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی های شرکت 12

97 پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش بینی سودآوری 14

98 بررسی ابعاد شفافیت سود حسابداری و رابطه آن با ویژگی های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران 20

99 ممتیک و نوآوری: سود از طریق مدیریت متوازن مم 11

100 بررسی توانایی سودها و جریان های نقدی عملیاتی تاریخی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی 36

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 4:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مجموعه نهم مقالات مدیریت مالی ، سود

مجموعه نهم مقالات مدیریت مالی ، سود

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.908 مگا بایت

تعداد صفحات : 213

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه مناسب دانشجویانی که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع " مدیریت مالی – سود " می باشند ، است .

مجموعه نهم مقالات مدیریت مالی ، سود

این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 177

حجم فایل زیپ دانلودی 4.9 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه

81 نوسانات سود و امکان پیش بینی آن 16

82 بررسی تاثیر ارزشهای اخلاق شرکتی بر درک مدیریت سود 12

83 رابطه بین اندازه شرکت و پیشتازی قیمت نسبت به سود حسابداری 23

84 بررسی عوامل موثر بر هموارسازی سود در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 15

85 ارایه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود 22

86 بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 18

87 بررسی رابطه بین مالکیت اصلی و محافظه کاری در سود 21

88 تاثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود 17

89 رابطه بین کیفیت پیش بینی سود با ضریب واکنش سود و تمرکز مالکیت 18

90 کیفیت اطلاعات حسابداری، نوع حسابرس و مدیریت سود 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 4:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مجموعه هشتم مقالات مدیریت مالی ، سود

مجموعه هشتم مقالات مدیریت مالی ، سود

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5.541 مگا بایت

تعداد صفحات : 213

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه مناسب دانشجویانی که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع " مدیریت مالی – سود " می باشند ، است .

مجموعه هشتم مقالات مدیریت مالی ، سود

این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 190

حجم فایل زیپ دانلودی 5.5 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه

71 کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن 21

72 رابطة رشد اقتصادی و سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 17

73 رابطه بین وضعیت پرداخت سود سهام و کیفیت سود کیهان مهام 21

74 بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر پیش بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی 20

75 استفاده از مدل ارزش گذاری سود باقیمانده به عنوان معیاری برای انتخاب پرتفوی 14

76 رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده 14

77 بررسی رابطه کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکتهای 20

78 تاثیر جریان نقد عملیاتی و سودخالص بر بازده سهام شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی داده های تلفیقی 16

79 اقلام تعهدی غیرمنتظره، انحراف پایداری سود و بحران مالی 27

80 بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 4:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقالات مدیریت مالی ، سود - مجموعه هفتم

مقالات مدیریت مالی ، سود - مجموعه هفتم

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5.863 مگا بایت

تعداد صفحات : 213

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت مالی – سود می باشند .

مقالات مدیریت مالی ، سود - مجموعه هفتم

این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 213

حجم فایل زیپ دانلودی 4.8 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه

61 بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود: سطح بازار در مقایسه باسطح شرکت 14

62 گزینش مدلی کارآمد برای پیش بینی سود بر اساس مقایسه مدل های مربوط در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران 21

63 هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود 22

64 رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود 18

65 بررسی تأثیر اطلاعات عرضه و تقاضای سهام برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 22

66 مطالعه و تبیین کیفیت سود با رویکرد ترازنامه ای 28

67 تاثیر گزارشگری محافظه کارانه استهلاک بر ارزش بازار سهام،رابطه ارزشی سود و پایداری سود 19

68 بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها 24

69 محتوای اطلاعاتی اقلام صورت سود و زیان جامع بررسی بورس اوراق بهادار تهران 25

70 تأثیر برگشت اقلام تعهدی بر پایداری و نابهنجاری آن و سود دوره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 4:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقالات مدیریت مالی ، سود، مجموعه ششم

مقالات مدیریت مالی ، سود، مجموعه ششم

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3.917 مگا بایت

تعداد صفحات : 213

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت مالی – سود می باشند .

مقالات مدیریت مالی ، سود، مجموعه ششم

این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 211

حجم فایل زیپ دانلودی 3.9 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه

51 بررسی تأثیر مدیریت سود بر کیفیت سود شرکت های دارای بحران مالی 30

52 الگوشناسی آهنگ تغییر در ارزش افزوده اقتصادی 15

53 بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام 12

54 روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 31

55 رابطه بین میزان ساعات کارکرد حسابرسی و مدیریت سود 17

56 بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود 19

57 نقش ویژگی های حسابرس در کیفیت سود 16

58 اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی 28

59 تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در لورس اوراق بهادار تهران 24

60 نقش حسابرسان مستقل درتجدید ارائه اجباری یا اختیاری صورتهای مالی و تاثیرآن بر کیفیت سود قبل و بعد تجدید ارائه 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 4:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقالات مدیریت مالی ، سود ، مجموعه پنجم

مقالات مدیریت مالی ، سود ، مجموعه پنجم

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.699 مگا بایت

تعداد صفحات : 213

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت مالی – سود می باشند .

مقالات مدیریت مالی ، سود ، مجموعه پنجم

این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 213

حجم فایل زیپ دانلودی 4.7 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه

41 بررسی اثر اعتماد بر هزینه ها و سود در روابط تأمین کننده و مشتری: با استفاده از رویکرد بازی ها 13

42 بررسی اهمیت تحقق آستانه ی سود سال قبل از دیدگاه سرمایه گذاران 20

43 تغییرات سود و واکنش سرمایه گذاران 31

44 رابطه کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی 17

45 پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه های عصبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 20

46 بررسی برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد با استفاده از مدل های طراحی شده بر اساس سود پیش بینی شده 20

47 بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 22

48 تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی 20

49 بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها 24

50 تاثیر رعایت حقوق سهامداران بر کیفیت سود 26

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 4:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقالات مدیریت مالی ، سود ، مجموعه چهارم

مقالات مدیریت مالی ، سود ، مجموعه چهارم

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.462 مگا بایت

تعداد صفحات : 218

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت مالی – سود می باشند .

مقالات مدیریت مالی ، سود ، مجموعه چهارم

این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 217

حجم فایل زیپ دانلودی 4.5 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

31 بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته 26

32 نقش نظارتی حسابرس و سیاست های تقسیم سود شرکتها 28

33 تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 20

34 خطای پیش بینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره 17

35 بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 15

36 پیش بینی سطح مدیریت سود با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 22

37 ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام 27

38 تبیین ارتباط میان نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود حسابداری 24

39 آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی 19

40 بررسی تاثیر مدیریت سود از طریق وجوه نقد عملیاتی غیرعادی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 4:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات