دانلود فایل ورد Word پروژه پیش بینی قیمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوی با الگوریتم های ت

دانلود فایل ورد Word پروژه پیش بینی قیمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوی با الگوریتم های ترکیبی تکاملی

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 663 کیلو بایت

تعداد صفحات : 102

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پیش بینی قیمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوی با الگوریتم های ترکیبی تکاملی

تعداد صفحات :102

تحقیقات بسیاری جهت پیش بینی قابل قبول و قابل اطمینان به کمک روشهای شبیه سازی، تحلیل سری های زمانی، ترکیب روشهای هوش مصنوعی با روش های تحلیل سری های زمانی و در آخرین آنها ترکیب روشهای داده کاوی و هوش مصنوعی با روش های تحلیل سری های زمانی و الگوریتم های بهینه سازی تکاملی در حوزه قیمت سهم در بازار بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در این تحقیق سعی بر آن شده که در قالب فرایند CRISP داده کاوی و با ارجاع به آخرین تحقیقات صورت گرفته، ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های بهینه سازی تکاملی به عنوان مدل پیش بینی قیمت سهم در بازار بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گیرد. الگوریتم های بهینه سازی تکاملی ژنتیک، ازدحام ذرات و رقابت استعماری در آموزش شبکه عصبی مصنوعی با داده های سری زمانی کاهش یافته قیمت پنج سهم منتخب از بازار بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شدند و قابل قبول و قابل اطمینان بودن پیش بینی به کمک شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده با الگوریتم ازدحام ذرات بر اساس مقادیر شاخص میزان خطا (mse) پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی مورد اشاره به اثبات رسید. همچنین عدم درک آشوب داده ها توسط الگوریتم یادگیری پیش انتشار خطا به چالش کشیده شد.

فصل 1 : معرفی تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 تعریف مساله

1-3 اهمیت مساله

1-4 هدف تحقیق

1-5 سئوالات تحقیق

1-6 مفروضات تحقیق

1-7 دامنه تحقیق

1-8 ساختار تحقیق

فصل 2 : پیشینه تحقیق

2-1 مدلهای پیش بینی قیمت سهم در تحقیقات پیشین

2-2 انتخاب/ استخراج ویژگی در قیمت سهم در تحقیقات پیشین

فصل 3 : مبانی نظری تحقیق

3-1 بازار بورس اوراق بهادار

3-2 تکنیکهای رایج تحلیل و پیش بینی قیمت سهام

3-3 تکنیکهای نوین تحلیل داده ها

3-3-1 داده کاوی

3-3-2 شبکه عصبی مصنوعی

3-3-3 الگوریتمهای تکاملی

3-3-3-1 الگوریتم ژنتیک

3-3-3-2 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

3-3-3-3 الگوریتم رقابت استعماری

فصل 4 : روش تحقیق

4-1 فرایند CRISP

4-1-1 تعریف مساله

4-1-2 تحلیل داده ها

4-1-3 آماده سازی داده ها

4-1-4 مدلسازی

4-1-5 ارزیابی

4-1-6 پیاده سازی

فصل 5 : اجرا

5-1 اجرای فرایند CRISP

5-1-1 مجموعه داده ها

5-1-2 کیفیت داده ها و کاهش داده ها

5-1-3 پیاده سازی شبکه عصبی مصنوعی برای سری های زمانی

5-1-3-1 معماری شبکه عصبی مصنوعی

5-1-3-2 تطبیق ورودی های زمانی به عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی

5-1-4 پیاده سازی آموزش شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتمهای تکاملی

5-1-4-1 الگوریتم ژنتیک

5-1-4-2 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

5-1-4-3 الگوریتم رقابت استعماری

5-1-4 به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده با الگوریتم های تکاملی

فصل 6 : تحلیل یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهاد ها

6-1 نتیجه گیری و پاسخ به سئوالات تحقیق

6-2 تحقیقات پیشنهادی آینده

فهرست منابع

پیوست ها

پیوست 1: کد شبکه عصبی سری زمانی با آموزش با الگوریتم پیش انتشار خطا

پیوست 2: کد شبکه عصبی مصنوعی با آموزش با الگوریتم ژنتیک

پیوست 3: کد شبکه عصبی مصنوعی با آموزش با الگوریتم ازدحام ذرات

پیوست 4: کد شبکه عصبی مصنوعی با آموزش با الگوریتم رقابت استعماری

پیش بینی قیمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوی با الگوریتم های ترکیبی تکاملی

تعداد صفحات :102

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 22:36 ] [ احمد احمد ]
[ ]

روانشناسی مرگ +doc

روانشناسی مرگ

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 14 کیلو بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اگر بخواهیم به طور كامل و دقیق سخن بگوییم، ما قادر نیستیم از مرگ تجربه مستقیم داشته باشیم، خواه مرگ خودمان باشد و خواه مرگ دیگران. از دست رفتن آگاهی و شعور یكی از نشانه های مرگ در انسان است، هر چند كه در بعضی موارد شعور خود را از دست می دهیم ولی نمی میریم (نظیر حالت احتضار و اغماء) حتی كسانی كه حالات اغمای طولانی را تجربه كرده اند آنها در مدت اغماء مرده به نظر می رسیدند ولی نمی توانند چیزی درباره مرگ به ما بگویند به این دلیل ساده كه آنها نمرده بودند.

برخی مولفان معتقدند كه عارفانه نزدیك ترین مقایسه و شباهت را با تجربه مرگ دارد. تجربه ما از مرگ فقط می تواند غیر مستقیم باشد. یعنی با تماشای صحنه مرگ یك شخص دیگر است كه انسان به طور عادی آگاه می شود كه همه می میرند و نتیجه گیری می كند كه او نیز باید بمیرد. بنابر گفته های دیگر ما فقط می توانیم تجربه های عادی خود را به دیگران انتقال دهیم و تجربه های عمیق زندگی، به لحاظ ذات و ماهیت شان، غیر قابل انتقال هستند. چون تجربه مرگ معمولا از مشاهده مرگ دیگران به دست می آید صرف نظر از میزان خویشاوندی و دوری یك فرد مرده با ما- لذا پدید آورنده یك تجربه روانشناسی اصیل نخواهد بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 22:36 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله شمع +pdf

مقاله شمع

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 15.189 مگا بایت

تعداد صفحات : 140

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدل سازی عددی ارتعاشات زمین ناشی از عملیات
شمع کوبی ضربه ای با استفاده از روش المان محدود

وسایر موضوعات مرتبط

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 22:36 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال با مثال عددی با نرم افزار فلک و ارائه ی کد ها با موضوع شمع +pdf

پروپوزال با مثال عددی با نرم افزار فلک و ارائه ی کد ها با موضوع شمع

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 719 کیلو بایت

تعداد صفحات : 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

موضوع پروپوزال : مقایسۀ نتایج روش تفاضل محدود و روابط موجود در برآورد ظرفیت باربری شمعها در خاک رس

با ارائه ی کد های نرم افزار فلک

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 22:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کامل ترین خلاصه کتاب سازمان و مدیریت ( رویکردی پژوهشی ) تألیف دکتر سید محمد مقیمی +pdf

کامل ترین خلاصه کتاب سازمان و مدیریت ( رویکردی پژوهشی ) تألیف دکتر سید محمد مقیمی

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 9.163 مگا بایت

تعداد صفحات : 82

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کامل ترین خلاصه کتاب سازمان مدیریت ( رویکردی پژوهشی ) تألیف دکتر مقیمی که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 2 فایل ارزشمند تهیه و ویرایش شده است.

فایل اول : 130 نمودار درختی نکات مهم و کنکوری خلاصه کتاب سازمان و مدیریت دکتر مقیمی است .

فایل دوم : خلاصه کتاب سازمان و مدیریت دکتر مقیمی است.

مطالعه این 2 فایل ارزشمند را به تمامی داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت و شرکت کنندگان در آزمونهای استخدامی پیشنهاد می نماییمتا در حداقل زمان ممکن بهترین نتیجه را این منبع مهم رشته مدیریت کسب نمایند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 22:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد Word پروژه تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان +doc

دانلود فایل ورد Word پروژه تکنیک های یکپارچگی و نقش معماری سرویس گرا در یکپارچه سازی سازمان

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 4.029 مگا بایت

تعداد صفحات : 185

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فـرمت: DOC
تعداد صفحات: ۱۸۵ صفحه
رشتــه : کامپیوتر

چکیده :

امروزه یکی از راه­ حل­های نوین به منظور ساخت سیستم­های کاربردی سازمانی، راه­حل مبتنی بر سرویس تلقی می­شود. بعلاوه معماری مبتنی بر سرویس به عنوان یکی از شیوه­های معماری پیشرو در راه­حل­های سازمانی نیز مطرح است. تاکنون فعالیت­های تحقیقاتی و کاربردی زیادی جهت ارائه فناوری­ها، محصولات و استاندار­های محاسباتی مبتنی بر سرویس انجام شده است، ولی کار­های گزارش شده بسیاری در زمینه تحلیل و طراحی سرویس­ها(مدلسازی سرویس­گرا) موجود است که همین کار­های محدود نیز در بردارنده­ی مشکلاتی هستند. شیوه­های ارائه شده نیز دارای مشکلاتی می­باشند. با توجه به کاستی­های موجود در این پژوهش مبتنی بر هدف زیر شکل گرفته است:

“ارائه یک چارچوب شامل تکنیک­ها، روش­ها و ابزار­های مربوطه جهت یکپارچه­سازی سازمان و استخراج سرویس­ها بر مبنای معماری سرویس­گرا برای سیستم­های جامع یکپارچه­سازمانی و با توجه به مدل فرایند­های سازمانی ایجاد می­شود. این اقدام به جهت رسیدن به راه­حلی با کیفیت(پشتیبانی از تکامل سازمان، بهینه با توجه به اصول سرویس­گرایی) صورت می­پذیرد.”

به منظور توسعه یکپارچگی سیستم­های کاربردی سازمانی سطح تجرید اجزائ معماری می­بایست به اندازه سطح تجرید دامنه کاری سازمان ارتقائ یافته باشد.رویکرد­های سنتی شئ­گرایی و مبتنی بر مولفه برای ساخت چنین سیستم­هایی، ناکافی بوده و منجر به ایجاد رویکرد نوین مبتنی بر سرویس که از سطح تجرید بالاتری برخوردار است، شده است. معماری مبتنی بر سرویس به عنوان یکی از سبک­های معماری پیشرو در راه­حل­های سازمانی نیز مطرح است. این سبک معماری نه تنها راجع به محصولات و استاندار مربوطه است، بلکه به سایر جنبه­های توسعه سیستم، نظیر تحلیل طراحی راه­حل نیز مرتبط است. موضوع اصلی این تحقیق در بر گیرنده­ی مراحل اولیه چرخه حیات راه­حل مبتنی بر سرویس است که تحلیل و طراحی سرویس­ها نامیده می­شود.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱٫۱ مقدمه

۱٫۲ طرح مسئله

۱٫۳ اهداف تحقیق

۱٫۴ محدوده تحقیق

۱٫۵ مراحل انجام تحقیق

۱٫۶ساختار تحقیق

فصل دوم: یکپارچه­سازی در سازمان و سیستم­های اطلاعاتی

۲٫۱ مقدمه

۲٫۲مدل­های سازمانی

۲٫۲٫۱ مدل فرایندی کسب و کار سازمان

۲٫۲٫۲ مدل موجودیت­های کسب و کار سازمانی

۲٫۳ یکپارچه­سازی در سازمان

۲٫۴ یکپارچه­سازی در سیستم­های اطلاعاتی

۲٫۵ رهیافت­های مهم یکپارچگی

۲٫۵٫۱ یکپارچگی داده­ای

۲٫۵٫۲ برنامه­های کاربردی نقطه به نقطه

۲٫۵٫۳ پرتال­ها

۲٫۵٫۴ یکپارچگی دلال

۲٫۵٫۵ SOA with ESB

۲٫۶ روش­های مهم یکپارچگی

۲٫۷ تعریف یکپارچگی کاربردی سازمانی

۲٫۸ تعریف و قابلیت­های یکپارچگی کاربردی سازمانی

۲٫۹رقابت در یکپارچه­سازی سیستم­های اطلاعاتی سازمانی

۲٫۹٫۱سطح پشتیبانی تکنولوژی

۲٫۹٫۲محدودیت تکنولوژیکی و اجرایی

۲٫۹٫۳بودن به یکپارچه شدن با سیستم­های دیگر

۲٫۹٫۴ نمایش جزئیات سطح پائین

۲٫۱۰ انواع یکپارچه­سازی بر اساس ضعیف یا قوی بودن

۲٫۱۱ انتخاب فروشندگانEAI

۲٫۱۱٫۱عمده تهیه کنندگانMOM

۲٫۱۱ نتیجه گیری

فصل سوم: ارزیابی فناوری­های یکپارچگی کاربردی سازمانی

۳٫۱ مقدمه

۳٫۲ فناوری­های یکپارچه­سازی نقطه به نقطه

۳٫۳محصولات یکپارچه­سازی برنامه کاربردی سازمانی

۳٫۴ آداپتور­ها

۳٫۵ فناوری­های یکپارچه­سازی پایگاه داده با پایگاه داده

۳٫۶ فناوری­های یکپارچه­سازی با استفاده از انبار داده

۳٫۷ یکپارچه­سازی با استفاده از سرویس دهنده برنامه کاربردی

۳٫۸ سرویس­های وب

۳٫۹مقایسه سرویس­های وب و یکپارچگی برنامه­های کاربردی سازمانی

۳٫۱۰تعریف و مقایسهEDI

۳٫۱۱ مقایسه سرویس­های وب،EAI,EDI

۳٫۱۲مقایسه معماری سرویس­گرا و یکپارچگی کاربردی سازمانی

۳٫۱۳ نتیجه گیری

فصل چهارم: نقش معماری سرویس­گرا در یکپارچگی

۴٫۱ مقدمه

۴٫۲ سرویس چیست؟

۴٫۲٫۱مفهوم استخراج سرویس

۴٫۲٫۲ اهمیت استخراج سرویس

۴٫۲٫۳ تفاوت سرویس و معماری سرویس­گرا

۴٫۳ معرفی و تعریف معماری سرویس­گرا

۴٫۳٫۱ اصول سرویس­گرایی

۴٫۳٫۱٫۱ قابلیت استفاده مجدد از سرویس

۴٫۳٫۱٫۲ اتصال سست سرویس

۴٫۳٫۱٫۳ قرارداد رسمس برای تعامل

۴٫۳٫۱٫۴ کپسول سازی سرویس

۴٫۳٫۱٫۵ قابلیت ترکیب سرویس

۴٫۳٫۱٫۶ خودمختاری سرویس

۴٫۳٫۱٫۷ بی وضعیتی سرویس

۴٫۳٫۱٫۸ قابلیت کشف سرویس

۴٫۳٫۱٫۹ بررسی فاکتور دانه بندی سرویس

۴٫۳٫۲مدل مفهومی معماری سرویس­گرا

۴٫۳٫۳ چرخه حیات معماری سرویس­گرا

۴٫۳٫۴ چالش­های معماری سرویس­گرا

۴٫۴کاربرد­های معماری سرویس­گرا در یکپارچگی

۴٫۴٫۱ یکپارچه­سازی سیستم­های اطلاعاتی

۴٫۴٫۲ یکپارچه­ سازی اتوماسیون فرایند­های سازمان در قالب اکستریشن

۴٫۴٫۳تعامل پذیری بین سازمانی

۴٫۵پروتکل­های معماری سرویس­گرا

۴٫۵٫۱SOAP

۴٫۵٫۲ سرویس­های وب مبتنی بر SOAP

۴٫۵٫۳WSDL

۴٫۵٫BPEL

۴٫۵٫۵ BPEL4WS

۴٫۵٫۶ UDDI

۴٫۶ مزایا و نتایج معماری سرویس­گرا

۴٫۷ روش­های استخراج سرویس

۴٫۸ نتیجه گیری

فصل پنجم: معماری سرویس­گرا و یکپارچه­سازی سیستم­های جامع

۵٫۱ مقدمه

۵٫۲انواع یکپارچه­سازی سیستم­های جامع

۵٫۲٫۱ یکپارچه­سازی داده­گرا

۵٫۲٫۱٫۱انعکاس(تکرار)

۵٫۲٫۱٫۲ ایجاد فدراسیون اطلاعات

۵٫۲٫۱٫۳ پردازش واسط­ها

۵٫۲٫۲یکپارچه­سازی بر اساس فرایند کاری

۵٫۲٫۳یکپارچه­سازی سرویس­گرا

۵٫۲٫۳یکپارچه­سازی درگاه­گرا

۵٫۳ راه­کار ترکیبی یکپارچه­سازی سیستم­های جامع

۵٫۳٫۱گردآوری اطلاعات لازم و ایجاد مدل­های مربوطه

۵٫۳٫۱٫۱ مدل­سازی فرایند­های تجاری

۵٫۳٫۱٫۲تعریف و طبقه بندی سرویس­ها

۵٫۳٫۱٫۳ایجاد مدل MetaDtata

۵٫۳٫۱٫۴ تعیین User Interfaceهای مشترک

۵٫۳٫۱٫۵ طراحی شبکه انتقال اطلاعات سیستم جامع

۵٫۴چگونگی استفاده از ایزار یکپارچگی و ابزارBMP

۵٫۴٫۱ توزیع شدگی سرویس­ها در مدل BMP

۵٫۴٫۱٫۱ ملزومات این مدل

۵٫۴٫۱٫۲چارچوب کارکرد

۵٫۴٫۲ ایجاد و مدیریت سرویس­ها

۵٫۴٫۲٫۱ملزومات این مدل

۵٫۴٫۲٫۲ چارچوب کارکرد

۵٫۴٫۳ ایجاد مکانیزمی جهت تبادل اطلاعات بین سرویس­ها

۵٫۴٫۳٫۱ ملزومات این مدل

۵٫۵ نتیجه­ گیری

فصل ششم: روش پیشنهادی استخراج سرویس برای یکپارچه­سازی سازمان

۶٫۱ مقدمه

۶٫۲ فرضیات

۶٫۳ معرفی فرایند کلی روش پیشنهادی

۶٫۴ تشریح فاز­ها و فعالیت­ها و روش انجام فعالیت­ها

۶٫۴٫۱ فاز یک تحلیل سرویس­گرایی

۶٫۴٫۱٫۱ تحلیل حوزه کسب وکار

۶٫۴٫۱٫۲ تحلیل سیستم­های موجود

۶٫۴٫۲ فاز دوم:ارزیابی و بهینه سازی

۶٫۴٫۲٫۱ بررسی انطباق سرویس­های نامزد با اهداف سازمان

۶٫۴٫۲٫۱٫۱ تهیه درخت اهداف سازمانی

۶٫۴٫۲٫۱٫۲ تخصیص سرویس­های نامزد به اهداف سازمانی

۶٫۴٫۲٫۱٫۳ تجزیه، ترکیب و یا ایجاد سرویس جدید

۶٫۴٫۲٫۲ ارزیابی کیفیت سرویس

۶٫۴٫۲٫۲٫۱ بررسی امکان ارزیابی اصول سرویس­گرایی

۶٫۴٫۲٫۲٫۲ ارزیابی قابلیت استفاده مجدد سرویس­ها

۶٫۴٫۲٫۲٫۳ ارزیابی اتصال سست سرویس­ها

۶٫۴٫۲٫۲٫۴ ارزیابی خود مختاری سرویس­ها

۶٫۴٫۲٫۲٫۵ ارزیابی قابلیت ترکیب سرویس­ها

۶٫۴٫۲٫۲٫۶ اعمال اصلاحات لازم

۶٫۴٫۳ فاز سوم: سازمان­دهی

۶٫۴٫۳٫۱ ارائه فهرست سرویس­های نهایی

۶٫۴٫۳٫۲ طبقه بندی سرویس­ها

۶٫۴٫۳٫۲٫۱ سرویس­های کاری

۶٫۴٫۳٫۲٫۲ سرویس­های پایه

۶٫۴٫۳٫۲٫۳ سرویس­های کاربردی

۶٫۴٫۴ فاز چهارم: ارائه تکنیک مناسب جهت یکپارچگی سازمان

۶٫۵ نتیجه گیری

فصل هفتم: ارزیابی روش پیشنهادی

۷٫۱ مقدمه

۷٫۲ تعریف یک مورد موردی

۷٫۲٫۱ مطالعه موردی : دانشگاه

۷٫۳ ارزیابی روش پیشنهادی در رابطه با کار­های قبلی

۷٫۴ جمع بندی نتایج

فصل هشتم: نتیجه­ گیری

۸٫۱ نتیجه­گیری

۸٫۲ آیا سرویس­های شناسایی شده، پشتیبانی کننده چابکی و تعامل­پذیری در سازمان می­باشد؟

۸٫۳ آیا چارچوب ارائه شده از جامعیت برخوردار می­باشد؟

۸٫۴ کار­های بعدی

مراجع

واژگان و عبارات(انگلیسی به فارسی)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 22:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد Word پروژه ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با استفاده از رویکرد فر

دانلود فایل ورد Word پروژه ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با استفاده از رویکرد فرا مکاشفه‌ای

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.768 مگا بایت

تعداد صفحات : 128

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تعداد صفحه : 128

چکیده فارسی

با رشد و گسترش معماری سرویس گرا و افزایش روز افزون تعداد وب سرویس‌ها، تقاضا برای استفاده از آن‌ها رشد چشمگیری داشته است. برای پاسخگویی به اکثر فرایندهای تجاری و کسب و کارهای نسبتا پیچیده ممکن است یک سرویس منفرد وجود نداشته باشد، بنابراین بایستی چند سرویس را با یکدیگر ترکیب نموده تا سرویس مناسبی به وجود آید. ترکیب وب سرویس‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه معماری سرویس گرا می‌باشد هر وب سرویس ممکن است پیاده سازی‌های متفاوت با عملکرد‌های مشابه‌ای داشته باشد اما آن چیزی که موجب تمایز بین سرویس‌های مشابه می‌شود، معیارهای کیفیت سرویس است. در این تحقیق مسئله ترکیب وب سرویس‌ها با توجه به معیارهای کیفیت سرویس مورد بررسی قرار گرفته و معماری برای ترکیب خودکار وب سرویس‌ها ارائه شده است که در آن در ابتدا کاربران نیازهای عملیاتی و غیرعملیاتی خود را توسط یک واسط کاربری وارد سیستم می‌کنند در ادامه رویکرد فرا مکاشفه‌ای برای ترکیب وب سرویس‌ها توسعه داده شده است تا در یک زمان معقول بهینه‌ترین ترکیب برای برآورده سازی نیازهای کاربران را بیابیم. برای ترکیب وب سرویس‌ها از سه رویکرد فرا مکاشفه‌ای استفاده کردیم; (1) رویکرد جریان آب که دارای اندازه پویای عامل‌های حل است تا ضعف‌های رویکرد‌های جمعیت گرا و نقطه گرا را پوشش دهد، (2) رویکرد رقابت استعماری و (3) رویکرد ژنتیک. هر یک از رویکرد های ارائه شده توسط زبان برنامه نویسی c# پیاده سازی شده و نتایج حاصله از آن‌ها را با یکدیگر مقایسه نمودیم.

فهرست مطالب

فصل 1 : مقدمه و کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 هدف از اجرای طرح

1-3 توجیه ضرورت انجام طرح و اهمیت موضوع

1-4 مدل تحقیق

1-5 فرضیات مسئله

1-6 چارچوب تحقیق

فصل 2 : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

2-2 مفاهیم پایه

2-2-1 رهیافت‌های یکپارچه سازی سیستم‌های اطلاعاتی

2-2-2 کاربرد معماری سرویس گرا

2-2-3 تعریف معماری سرویس گرا

2-2-4 مزایای استفاده از معماری سرویس گرا

2-2-4-1 استفاده مجدد

2-2-4-2 کاهش هزینه در یکپارچه سازی

2-2-4-3 چابکی کسب و کار

2-2-5 وب سرویس

2-2-5-1 انتخاب و کشف وب سرویس

2-2-6 ترکیب وب سرویس‌ها

2-2-6-1 سرویس مرکب

2-2-6-2 BPEL

2-2-6-3 چرخه حیات سرویس مرکب

2-2-6-4 ساختارهای ترکیب وب سرویس

2-2-6-5 محدودیت‌ها در ترکیب وب سرویس‌ها

2-2-7 معیارهای کیفیت سرویس

2-2-7-1 انواع معیارهای کیفیت سرویس

2-3 کارهای مرتبط

2-3-1 چارچوب Boumhamdi و Jarir

2-3-2 چارچوب DynamiCoS

2-3-3 دیدگاه Chan و Lyu

2-3-4 دیدگاه Yang و Chun-Hung

2-3-5 چارچوب METEOR

2-3-6 چارچوب SODIUM

2-3-7 دیدگاه Yau و Yin

2-3-9 چارچوب WSSR_Q

2-3-10 رویکرد WSMX

2-3-11 دیدگاه Chaari و Badr و Biennier

2-3-12 دیدگاه MOGA

۲-۳-۱۳ جمع بندی از کارهای مرتبط

فصل 3 : روش تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 معماری ارائه داده شده

3-2-1 درخواست سرویس

3-2-2 انتخاب سرویس‌های کاندید

3-2-3 رویکرد ترکیب وب سرویس‌ها

3-3 فرمول بندی و بی مقیاس سازی معیار‌های کیفیت سرویس

3-4 محاسبه میزان برازندگی یک سرویس مرکب

3-5 رویکرد‌های فرا مکاشفه‌ای

3-5-1 نمایش جواب مسئله

3-5-2 رویکرد ژنتیک

3-5-2-1 ساختار کلی الگوریتم ژنتیک

3-5-2-2 مفاهیم کلیدی الگوریتم ژنتیک

3-5-2-2-1 ایجاد جمعیت اولیه

3-5-2-2-2 عملگر‌های ژنتیک

3-5-2-2-3 انتخاب.

3-5-2-2-4 تابع برازش

3-5-3 رویکرد رقابت استعماری

3-5-3-1 شکل دهی امپراطوری‌های اولیه

3-5-3-2 حرکت مستعمره‌ها به سمت امپریالیست

3-5-3-3 جابه جایی موقعیت مستعمره و امپریالیست

3-5-3-4 قدرت کل یک امپراطوری

3-5-3-5 رقابت استعماری

3-5-4 رویکرد جریان آب

3-5-4-1 عملگرهای جریان آب

3-5-4-1-1 ایجاد جمعیت اولیه

3-5-4-1-2 انشعاب و حرکت جریان آب

3-5-4-1-3 ادغام جریان‌ها

3-5-4-1-4 تبخیر و بارش

3-5-4-1-5 جستجوی همسایگی

فصل 4 : محاسبات و یافته‌های تحقیق

4-1 مقدمه

4-2 تنظیم پارامتر رویکرد های فرا مکاشفه‌ای

4-3 ارزیابی و کارایی رویکردها

4-4 مشاهده نتایج

4-4-1: تأثیر افزایش تعداد سرویس‌های انتزاعی بر زمان اجرای رویکردهای ارائه داده شده

4-4-2 تأثیر افزایش تعداد سرویس‌های واقعی بر زمان اجرای رویکردهای ارائه داده شده

4-4-3 مقایسه کارایی رویکرد های فرا مکاشفه‌ای و روش دقیق

4-4-4 مقیاس پذیری

4-4-5 کارایی

فصل 5 : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه

5-2 مزایای رویکرد ارائه شده

5-3 عملکرد رویکرد های ارائه شده

5-4 تحقیقات آتی

منابع و مآخذ

دارای فهرست اشکال و جداول می باشد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 22:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد Word بررسی نحوه نظارت بر بیماری صرع با کمک حسگرهای پوشیدنی زیستی در مراقبت های پزشکی

دانلود فایل ورد Word بررسی نحوه نظارت بر بیماری صرع با کمک حسگرهای پوشیدنی زیستی در مراقبت های پزشکی سیار

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 10.285 مگا بایت

تعداد صفحات : 153

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان :بررسی نحوه نظارت بر بیماری صرع با کمک حسگرهای پوشیدنی زیستی در مراقبت های پزشکی سیار

تعداد صفحات : 153

چکیده:

صرع یک اختلال عصبی است که عمدتاً با ایجاد تشنج مشخص ﻣﯽشود. نگرانی در مورد آسیب و یا حتی مرگ بعد از تشنج، زندگی کسانی که قادر به دستیابی کنترل کامل تشنج نیستند تحت الشعاع قرار ﻣﯽدهد. بعلاوه، خطر مرگ ناگهانی (SUDEP ) در افراد مبتلا به صرع 24 برابر بیشتر از افراد عادی است. استاندارد بالینی برای تشخیص تشنج، ترکیبی از EEG و نظارت ویدئویی است ولی این روش برای طولانی مدت و استفاده سرپایی امکان پذیر نیست. مانیتورینگ پیوسته فعالیت الکتریکی پوست (EDA) به عنوان شاخصی برای فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک و استفاده از شتاﺏسنج سه بعدی (ACM3D ) برای محاسبه الگوی حرکتی دست در زمان وقوع تشنج به شناسایی آن کمک خواهد کرد. هدف از این پژوهش بررسی روشﻫﺎﻱ درمانی و کنترلی صرع به طور مداوم ﻣﯽباشد. در این پایاﻥنامه به بررسی انواع سنسورها و همچنین روش ارائه آن به کاربر از طریق سیستمﻫﺎﻱ همراه هوشمند در بستر شبکه پرداخته شده است. سنسور پیشنهادی از EDA و ACM برای تشخیص تشنج استفاده ﻣﯽکند و تا حد امکان راحت، کوچک، کمتر در معرض دید، غیر تهاجمی و پوشیدنی است. اطلاعات اندازﻩگیری شده توسط سنسور به صورت بیسیم از طریق تلفن همراه هوشمند بیمار با زیرساختﻫﺎﻱ موجود مانند بلوتوث، Wi-Fi، 3G و GPRS به پزشک و خانواده بیمار با کمک SMS و Email ارسال ﻣﯽشود. ویژگی دیگر این سیستم استفاده از GPS گوشی برای تعیین موقعیت فرد مصروع جهت اطلاع رسانی سریعتر برای کمک به وی ﻣﯽباشد. با کمک قابلیتﻫﺎﻱ تلفنﻫﺎﻱ همراه هوشمند، مانند بالا رفتن قدرت پردازشی و وجود انواع سنسورها بر روی آن، نظارت مداوم بر وضعیت بیمار میسر خواهد شد و به حضور کمتر بیماران در مراکز پزشکی و بیمارستانﻫﺎ کمک خواهد کرد.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

1ـ1 مقدمه

1ـ2 درمان صرع

1ـ3 انواع روشﻫﺎﻱ شناسایی، پیش بینی و کنترل صرع

1-4 ضرورت پژوهش

1-5 اهداف و سوالات پژوهش

1-6 جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

1-7 ساختار پژوهش

1-8 خلاصه‏ فصل

فصل دوم : پیشینه‏ پژوهش

2-1 مقدمه

2-2 روشﻫﺎﻱ درمان و کنترل صرع از طریق عمل جراحی

2-3 روشﻫﺎﻱ درمان و کنترل صرع با کمک سنسورها

2-4 مرور مقالات مرتبط

2-5 نحوه اطلاع رسانی

2-6 استفاده از تلفن های همراه برای مداخلات و اقدامات سلامت

2-7 M-health

2-8 شبکه های سنسوری بدن (BSNs)

2-9 خلاصه‏ فصل

فصل سوم : اطلاعات بالینی برای تشخیص تشنج

3-1 مقدمه

3-2 شتاﺏسنج

3-3 استفاده از شتاﺏسنج سه محوره

3-4 رسانایی پوست

3-5 طراحی مدار GSR

3-6 خلاصه‏ فصل

فصل چهارم : طراحی و پیاده سازی سخت افزاری و نرم افزاری

4-1 مقدمه

4-2 قطعات سختﺍفزاری مورد استفاده

4-2-1 میکروکنترلرها

4-2-1-1 انواع روشها و پروتکل های ارتباطی بر روی میکروکنترلر

4-2-2 کریستال یا نوسان ساز

4-2-3 رگولاتور

4-2-4 LCD

4-2-5 Op-Amp

4-2-6 microSD Module

4-2-7 مبدل آنالوگ به دیجیتال خارجی ADC0804

4-2-8 تولید کننده مرجع ولتاژ REF30xx

4-2-9 تقویت کننده ابزار دقیق AD620

4-2-10 تولید ولتاژ متقارن با TC7660

4-3 پیاده سازی سختﺍفزاری سنسور

4-3-1 تامین ولتاژ مدار

4-3-2 نحوه اتصال پایه های میکروکنترلر

4-3-3 نحوه اتصال پایه های ماژول RS232

4-3-4 نحوه اتصال پایه های ماژول بلوتوث HC05

4-3-5 اتصال ماژول HC05 و RS232

4-4 شرح نرﻡﺍفزارهای مورد استفاده

4-4-1 Pic C Compiler

4-4-1-1 برنامه نویسی میکروکنترلر

4-4-2 Proteus

4-4-3 Altium Designer (Protel DXP)

4-4-4 TNM Programmer

4-4-5 برنامه نویسی آندروید

4-4-5-1 نحوه ارتباط بیسیم سنسور تشنج با گوشی همراه

4-4-5-2 نرمال سازی دادﻩها

4-4-5-3 ذخیره در پایگاه داده

4-4-5-4 استخراج ویژگی ها

4-4-5-5 استفاده از مدل SVM در آندروید

4-4-5-6 مکان یابی فرد مصروع با کمک GPS گوشی همراه

4-4-5-7 اعلام هشدار (ارسال SMS و ایمیل)

4-5 خلاصه‏ فصل

فصل پنجم : داده کاوی

5-1 مقدمه

5-2 مقایسه حوزه زمان، تبدیل فوریه و تبدیل ویولت

5-2 پیش پردازش دادﻩها

5-3 استخراج ویژگی

5-3-1 ویژگی ها در حوزه زمان

5-3-2 ویژگی ها در حوزه تبدیل ویولت

5-3-3 انتخاب ویژگی های برتر

5-4 دادﻩکاوی با نرﻡﺍفزار Weka

5-4-1 مقدمه ای بر Weka

5-4-2 انتخاب SVM به عنوان طبقهﺑﻧﺩﻯکننده

5-4-3 طراحی طبقهﺑﻧﺩﻯکننده در Weka

5-5 خلاصه‏ فصل

فصل ششم : نتیجه گیری و طرح پیشنهادات

6-1 مقدمه

6-2 نتایج

6-3 پیشنهادات برای کارهای آتی

6-4 خلاصه فصل

منابع و مآخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 7 اسفند 1396 ] [ 22:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

سیستم مکانیزاسیون انتخاب واحد دانشگاه

سیستم مکانیزاسیون انتخاب واحد دانشگاه

دسته بندی : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 729 کیلو بایت

تعداد صفحات : 80

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ین فایل شامل طرح توجیهی سیستم مکانیزاسیون اتوماسیون اداری میباشد.
این طرح در قالب doc و در 70 صفحه آماده گردیده است
و شامل فصل های شناخت سیستم, امکان سنجی سیستم,
آنالیز ومدل سازی سیستم و بخشهای مربوط میشود که میتواند مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

این فایل شامل طرح توجیهی سیستم مکانیزاسیون اتوماسیون اداری میباشد.
این طرح در قالب doc و در 80 صفحه آماده گردیده است
و شامل فصل های شناخت سیستم, امکان سنجی سیستم,
آنالیز ومدل سازی سیستم و بخشهای مربوط میشود که میتواند مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 27 بهمن 1396 ] [ 22:44 ] [ احمد احمد ]
[ ]

خدای ابراهیم

خدای ابراهیم

دسته بندی : مطالعات خانواده

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 70 کیلو بایت

تعداد صفحات : 7

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 27 بهمن 1396 ] [ 22:44 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات