مطالعه روی عملکرد صاعقه­ ی سیم زمین عایق شده در خط انتقال فوق فشار قوی 500 کیلو ولت

مطالعه روی عملکرد صاعقه­ ی سیم زمین عایق شده در خط انتقال فوق فشار قوی 500 کیلو ولت

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.579 مگا بایت

تعداد صفحات : 9

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Research on lightning performance of insulated ground wire in 500kV extra high voltage transmission line


Abstract—Direct Current (DC) melting ice is one of the effective
measures to solve overhead transmission line icing. Insulated
ground wire becomes precondition of DC melting ice. Electric
performance of ground wire must meet the normal operation,
melting ice operation and lightning protection of transmission
line after its insulation. In this paper, the actual insulated ground
wire of 500kV extra high voltage transmission line is taken as
research object. The relativity between the number of insulated
ground wire gap breakdown and lightning amplitude are
analyzed using EMTP simulation software. Lightning protection
performance of 500 kV transmission line changes little after its
insulated ground wire for DC melting ice. It has a certain
reference to run insulated ground wire

مطالعه روی عملکرد صاعقه­ ی سیم زمین عایق شده در خط انتقال فوق فشار قوی 500 کیلو ولت

چکیده

یخ ذوب­شونده جریان مستقیم (DC) یکی از موثرترین اقدامات برای حل مشکل یخ زدگی خط انتقال هوایی است. سیم زمین عایق شده پیش­شرط یخ ذوب­شونده­ی DC است. عملکرد الکتریکی سیم زمین بایستی عملیات عادی، عملیات یخ ذوب­شونده و حفاظت در برابر صاعقه­ی خطوط انتقال را بعد از عایق شدن آن برآورد کند. در این مقاله، سیم زمین عایق­شده­ی واقعی خط انتقال فوق فشار قوی 500 کیلوولت به عنوان موضوع تحقیق انتخاب شده است. نسبت بین تعداد شکست شکاف سیم زمین عایق شده و دامنه­ی صاعقه با استفاده از نرم افزار شبیه­سازی EMTP تحلیل می­شود. عملکرد حفاظتی صاعقه در خط انتقال 500 کیلوولت بعد از سیم زمین عایق­شده­ی آن برای یخ در حال ذوب DC تغییر می­کند. این مرجع ویژه­ای برای کشیدن سیم زمین عایق شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مطالعه­ روی فتوولتائیک­ ها: بررسی، پیشرفت­ ها (گرایش­ ها) و چشم­ اندازها

مطالعه­ روی فتوولتائیک­ ها: بررسی، پیشرفت­ ها (گرایش­ ها) و چشم­ اندازها

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.434 مگا بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

RESEARCH ON PHOTOVOLTAICS: REVIEW, TRENDS AND PERSPECTIVES

Abstract - This paper presents a briefly review, some
trends and perspectives in the field of Photovoltaic
energy conversion, which is considered to be the most
important renewable energy source in few years, in the
coming decades. The power electronics plays a
fundamental role in this process, developing systems each
times more competitive, efficient, reliable, and also
reducing costs and reducing the payback time. Some
trends are visible, which are the use of Silicon Carbide
devices in PV inverters, the use of integrated inverter
structures, the integration of power converters into the
PV module or the use of few PV series connection, the
development of thinner and more efficient solar cells.
Moreover, the discussion about the necessity of MPPT
and anti-island schemes are presented, mainly
considering the expected growth of grid-tied applications.

مطالعه­ روی فتوولتائیک­ ها: بررسی، پیشرفت­ ها (گرایش­ ها) و چشم­ اندازها

چکیده

این مقاله به ارائه یک بررسی خلاصه، و برخی از پیشرفت­ها و چشم­انداز­ها در زمینه­ی تبدیل انرژی فوتوولتائیک به عنوان مهم­ترین منبع انرژی تجدیدپذیر در چند سال اخیر و در دهه­های آتی می­پردازد. الکترونیک قدرت نقش اساسی در این فرآیند بازی می­کند، و هربار توسعه سیستم­ها را رقابتی­تر، کارآمدتر، و قابل اعتمادتر کرده است و هزینه­ها و زمان بازگشت سرمایه را نیز کاهش داده است. برخی پیشرفت­ها از جمله استفاده از دستگاه­های سیلیکون کاربید در اینورترهای PV، استفاده از ساختارهای اینورتر یکپارچه، اضافه نمودن مبدل­های قدرت به ماژول PV یا استفاده از چند PV با اتصال سری، و توسعه­ی سلول­های خورشیدی باریک­تر و کارآمدتر قابل مشاهده هستند. علاوه بر این، بحث در مورد ضرورت MPPT و طرح­های ضد جزیره­ای عمدتا با توجه به رشد مورد انتظار کاربردهای متصل به شبکه ارائه شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی روش­های کنترل فرکانس بار

بررسی روش­های کنترل فرکانس بار

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 537 کیلو بایت

تعداد صفحات : 7

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Review of Load Frequency Control Methods
Part-I: Introduction and Pre-deregulation ScenarioAbstract— In an electric power system, which is one of the
most complicated systems among any non-natural systems, Load
Frequency Control (LFC) has always been an important and
critical issue. Therefore, many configurations of power system
model, variety of control strategies and a number of controllers
have been proposed in the literature for making LFC more
effective, robust, adaptive and efficient. In this work, which is
divided into two parts, namely, ‘Part-I: Introduction and Prederegulation
Scenario’ and ‘Part-II: Post-deregulation Scenario
and Case Studies’ attempt has been made to provide literature
review on LFC. This paper discusses fundamental aspects of LFC
followed by some LFC methods that were proposed for prederegulation
scenario. Significance of these methods in the
present scenario has been highlighted.

بررسی روش­های کنترل فرکانس بار

چکیده

در یک سیستم قدرت الکتریکی که یکی از پیچیده­ترین سیستم­ها در میان سیستم­های غیر طبیعی است، کنترل فرکانسی بار (LFC) همواره موضوعی مهم و حیاتی بوده است. لذا، بسیاری از ساختارهای مدل سیستم قدرت، انواع استراتژی­های کنترلی و تعدادی از کنترلرها در منابع مختلف برای ساخت LFC موثرتر، قوی­تر، سازگارتر و کارآمدترارائه شده است. در این مقاله، که به دو بخش تقسیم شده است، یعنی"قسمت 1: مقدمه و سناریو پیش­تجدید ساختار (مقررات زدایی)" و "قسمت 2: سناریو پس­تجدید ساختار و مطالعات موردی"تلاش شده است که به بررسی منابعLFC پرداخته شود. این مقاله به بحث بر روی جنبه­های اساسی LFCمی­پردازد که به دنبال آن برخی از روش­های LFC برای سناریوی پیش­تجدیدساختارمطرح می­شود. اهمیت این روش­ها در سناریوی حاضر نشان داده شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]

طراحی روتور برای بهبود عملکرد موتورهای هیسترزیس شار محوری

طراحی روتور برای بهبود عملکرد موتورهای هیسترزیس شار محوری

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 912 کیلو بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Rotor design to improve dynamic performance of axial flux hysteresis motors


Abstract: In high-speed axial flux hysteresis motors (AFHMs), the hysteresis ring and the hysteresis ring holder have the main
roles of producing hysteresis torque in steady state and eddy current torque at sub-synchronous speed, respectively. In
conventional AFHM, and especially in the high-speed AFHM types, the hysteresis ring holder is placed between the
hysteresis ring and stator to produce more eddy current torque at the time of starting. Since the minimum magnetic air gap
can cause better motor performance, the previous research exchanges the hysteresis ring place and its holder. However, it has
worst motor dynamic response as a result. To cope with these issues, a new model is proposed in this study. A thin copper
piece is attached at the bottom of the hysteresis ring to improve the eddy current torque and consequently motor dynamic
response. Then finite element analysis is done in order to acquire the accurate copper thickness and investigate the new
proposed AFHM. Furthermore, experimental setups are provided and AFHM results in all cases are measured. The obtained
test and simulation results show that the new proposed model make a better dynamic performance for the AFHM

طراحی روتور برای بهبود عملکرد موتورهای هیسترزیس شار محوری

چکیده

در موتورهای هیسترزیس شار محوری با سرعت بالا (AFHMها)، حلقه­ی هیسترزیس و نگهدارنده­ی حلقه­ی هیسترزیس به ترتیب نقشی اساسی در تولید گشتاور هیسترزیس در حال ماندگار و گشتاور جریان ادی در سرعت زیرسنکرون دارند. در AFHM متداول و بخصوص انواع AHFM با سرعت بالا، نگهدارنده­ی حلقه­ی هیسترزیس بین حلقه­ی هیسترزیس و استاتور قرار می­گیرد تا گشتاور جریان ادی بیشتری در زمان راه­اندازی تولید شود. با توجه به اینکه مینیمم شکاف هوایی می­تواند باعث عملکرد بهتر موتور شود، تحقیقات قبلی جای حلقه­ی هیسترزیس و نگهدارنده­ی آن را تغییر می­دهند. با این­حال، در نتیجه پاسخ دینامیکی بدتری برای موتور حاصل می­شود. برای رفع این مسائل، مدلی جدید در این مطالعه ارائه می­­دهیم. بخش مسی نازک به پایین حلقه­ی هیسترزیس متصل می­شود تا گشتاور جریان ادی و متعاقب آن پاسخ دینامیکی موتور را بهبود بخشد. سپس، تحلیل المان محدود به منظور بدست آوردن ضخامت دقیق و بررسی AFHM پیشنهادی جدید انجام می­شود. همچنین، مجموعه­های آزمایشگاهی ارائه می­شود و نتایج AFHM در تمامی موارد اندازه­گیری می­شود. نتایج حاصل از تست و شبیه­سازی نشان می­دهد که مدل پیشنهادی باعث بهتر شدن عملکرد دینامیکی برای AFHM می­شود.

.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع " تحلیل ارتباط مدل تعالی EFQM و کارت ا

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع " تحلیل ارتباط مدل تعالی EFQM و کارت امتیازی متوازن BSC " به همراه فهرست منابع و مواخذ

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 100 کیلو بایت

تعداد صفحات : 21

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال و روش تحقیق تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع " تحلیل ارتباط مدل تعالی EFQM و کارت امتیازی متوازن BSC " به همراه فهرست منابع و مواخذ

فایل اصلی : Word

تعداد کل صفحات : 21صفحه

حجم فایل zip : 100k

پروپوزالیا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است كه شما می بایست برای اخذ مدرك تحصیلی خود انجام دهید. درپروپوزال، شما به معرفی موضوعی كه برای تحقیق خود انتخاب كرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی كه فكر می كنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذكر می كنید.

بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد.مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول: آشنایی با موضوع تحقیق

1-1- مقدمه 1

1-2- عنوان تحقیق 2

1-3- هدف تحقیق 2

1-4- ضرورت انجام تحقیق 3

1-5- روش تحقیق 5

1-6- قلمرو تحقیق 6

1-7- محدودیتها و مشکلات تحقیق 6

1-8- واژگان تحقیق 6

1-9- روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات 11

1-10- طول مدت اجرای تحقیق 11

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه 80

3-2- روش تحقیق 80

3-3- دامنه تحقیق 81

3-3-1- سطح تحلیل 81

3-3-2- محور اصلی تحلیل 81

3-3-3- واحد تحلیل 81

3-4- روش گردآوری اطلاعات 82

3-5- ابزار های گردآوری اطلاعات 82

3-6- پایایی و روایی پرسش نامه 83

3-6-1- روایی 83

3-6-1- پایایی 83

3-7- جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه 84

3-8- روش های آماری مورد استفاده 84

5-4- فهرست منابع ش 144

5-4-1- فهرست منابع فارسی 144

5-4-1- فهرست منابع انگلیسی 145

1-1- مقدمه

پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها و محیط پرتلاطم و متغیر دنیای امروز، تصمیم‌گیران و مدیران را با دشواری‌های خاصی روبرو ساخته است . چرا كه كمترین اشتباه در اخذ تصمیم می‌تواند منجر به دور شدن از اهداف و چشم‌اندازهای سازمان و یا عقب افتادن سازمان از بازار رقابتی شده و پیامدهای غیر قابل جبرانی را به همراه داشته باشد.

رخدادهای چند دهه‌ گذشته و سیر فزاینده تغییراتی كه در محیط بیرونی و درونی سازمان‌ها به وجود آمده است باعث گردیده که مدیران و صاحب‌نظران مدیریت توجه خود را به سمت رویكردهای متفاوتی از برنامه‌ریزی با عنوان برنامه‌ریزی بلندمدت و استراتژیك معطوف نموده‌اند. در برنامه‌ریزی استراتژیك مدیران می‌توانند با آگاهی از عوامل درونی و بیرونی كه در آینده سازمان‌ها سرنوشت‌ساز هستند ، نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی را شناسایی نموده و با اتخاذ یك استراتژی مناسب در راستای تقویت نقاط قوت ، برطرف نمودن نقاط ضعف ، بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی و دوری گزیدن از تهدیدات حركت نموده و آینده‌ی موفق و روشنی را در پیش روی داشته باشند. چنین مدیرانی قادر خواهند بود تا در محیط‌ های رقابتی نه تنها بقای سازمان خود را حفظ نموده بلكه كارآیی خود را در سطح بالایی نگه دارند.

اما امروزه ، سازمان ها برای نگهداری و تقویت مزیت رقابتی خود ، باید به میزان وسیعی از سنجه های عملکرد جهت ارزیابی ، کنترل و بهبود فرایندهای کسب و کارشان استفاده نمایند .

با این وجود مطالعات اخیر نشان از این واقعیت دارد که سنجه های سنتی عملکرد ، که بر پایه سیستم های حسابداری مدیریت بنا شده اند کافی نیستند .

برای مثال (Ghalayini and Noble .1996 ) هشت مورد از محدودیت های سنجه های سنتی

عملکرد را شناسایی کرده اند ، که عبارتند از :

 • سنجه های سنتی عملکرد بر پایه سیستم های مدیریت هزینه سنتی بنا شده اند .
 • سنجه های سنتی عملکرد در استراتژی مشارکت نمی نمایند .
 • سنجه های سنتی عملکرد با تفکر پذیرفته شده بهبود مستمر متناقض هستند .
 • پیاده سازی سنجه های سنتی عملکرد در عمل مشکل است .
 • سنجه های سنتی عملکرد از سنجه های پسرو[1] استفاده می نماید.
 • سنجه های سنتی عملکرد نا منعطف و مجزا هستند .
 • سنجه های سنتی عملکرد نیازمندیهای مشتری را در نظر نمی گیرند .
 • سنجه های سنتی عملکرد باعث کاهش توجه به بهبود کیفیت ، قابلیت اعتماد و تحویل کالا می گردند .

برای رفع این محدودیت های موجود در سنجه های سنتی ، سیستم های مدیریت عملکرد توسعه یافتند و انقلابی در اندازه گیری عملکرد در اواخر دهه 1980 به راه افتاد .

سیستم های جدید اندازه گیری عملکرد به دو دسته مجزا تقسیم شدند :

 1. آنهایی که بر خودارزیابی[2] تاکید داشتند مانند جایزه دمینگ در ژاپن ، جایزه بالدریج در ایالات متحده و جایزه بنیاد اروپایی برای مدیریت کیفیت که از مدلEFQM استفاده میکنند.
 2. آنهایی که برای کمک به مدیران برای اندازه گیری و بهبود فرآیندهای کسب و کار طراحی

شده اند مانند ماتریس بلوغ توانایی ، هرم عملکرد ، چارچوب کارت امتیازی متوازن ( BSC)

دراین تحقیق به تحلیل ارتباط مدل تعالی EFQM و کارت امتیازی متوازن ( BSC ) در صنایع پرداخته شده و در این تحقیق بدنبال بررسی تعامل این دو ، و استفاده از هم افزایی ایجاد شده و استفاده از ظرفیت های یکدیگر می باشیم تا از جزیره ای کار کردن در صنایع مربوطه جلوگیری شود .


[1] Lagging

[2] Self Assessment1-1- مقدمه

پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها و محیط پرتلاطم و متغیر دنیای امروز، تصمیم‌گیران و مدیران را با دشواری‌های خاصی روبرو ساخته است . چرا كه كمترین اشتباه در اخذ تصمیم می‌تواند منجر به دور شدن از اهداف و چشم‌اندازهای سازمان و یا عقب افتادن سازمان از بازار رقابتی شده و پیامدهای غیر قابل جبرانی را به همراه داشته باشد.

رخدادهای چند دهه‌ گذشته و سیر فزاینده تغییراتی كه در محیط بیرونی و درونی سازمان‌ها به وجود آمده است باعث گردیده که مدیران و صاحب‌نظران مدیریت توجه خود را به سمت رویكردهای متفاوتی از برنامه‌ریزی با عنوان برنامه‌ریزی بلندمدت و استراتژیك معطوف نموده‌اند. در برنامه‌ریزی استراتژیك مدیران می‌توانند با آگاهی از عوامل درونی و بیرونی كه در آینده سازمان‌ها سرنوشت‌ساز هستند ، نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی را شناسایی نموده و با اتخاذ یك استراتژی مناسب در راستای تقویت نقاط قوت ، برطرف نمودن نقاط ضعف ، بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی و دوری گزیدن از تهدیدات حركت نموده و آینده‌ی موفق و روشنی را در پیش روی داشته باشند. چنین مدیرانی قادر خواهند بود تا در محیط‌ های رقابتی نه تنها بقای سازمان خود را حفظ نموده بلكه كارآیی خود را در سطح بالایی نگه دارند.

اما امروزه ، سازمان ها برای نگهداری و تقویت مزیت رقابتی خود ، باید به میزان وسیعی از سنجه های عملکرد جهت ارزیابی ، کنترل و بهبود فرایندهای کسب و کارشان استفاده نمایند .

با این وجود مطالعات اخیر نشان از این واقعیت دارد که سنجه های سنتی عملکرد ، که بر پایه سیستم های حسابداری مدیریت بنا شده اند کافی نیستند .

برای مثال (Ghalayini and Noble .1996 ) هشت مورد از محدودیت های سنجه های سنتی

عملکرد را شناسایی کرده اند ، که عبارتند از :

 • سنجه های سنتی عملکرد بر پایه سیستم های مدیریت هزینه سنتی بنا شده اند .
 • سنجه های سنتی عملکرد در استراتژی مشارکت نمی نمایند .
 • سنجه های سنتی عملکرد با تفکر پذیرفته شده بهبود مستمر متناقض هستند .
 • پیاده سازی سنجه های سنتی عملکرد در عمل مشکل است .
 • سنجه های سنتی عملکرد از سنجه های پسرو[1] استفاده می نماید.
 • سنجه های سنتی عملکرد نا منعطف و مجزا هستند .
 • سنجه های سنتی عملکرد نیازمندیهای مشتری را در نظر نمی گیرند .
 • سنجه های سنتی عملکرد باعث کاهش توجه به بهبود کیفیت ، قابلیت اعتماد و تحویل کالا می گردند .

برای رفع این محدودیت های موجود در سنجه های سنتی ، سیستم های مدیریت عملکرد توسعه یافتند و انقلابی در اندازه گیری عملکرد در اواخر دهه 1980 به راه افتاد .

سیستم های جدید اندازه گیری عملکرد به دو دسته مجزا تقسیم شدند :

 1. آنهایی که بر خودارزیابی[2] تاکید داشتند مانند جایزه دمینگ در ژاپن ، جایزه بالدریج در ایالات متحده و جایزه بنیاد اروپایی برای مدیریت کیفیت که از مدلEFQM استفاده میکنند.
 2. آنهایی که برای کمک به مدیران برای اندازه گیری و بهبود فرآیندهای کسب و کار طراحی

شده اند مانند ماتریس بلوغ توانایی ، هرم عملکرد ، چارچوب کارت امتیازی متوازن ( BSC)

دراین تحقیق به تحلیل ارتباط مدل تعالی EFQM و کارت امتیازی متوازن ( BSC ) در صنایع پرداخته شده و در این تحقیق بدنبال بررسی تعامل این دو ، و استفاده از هم افزایی ایجاد شده و استفاده از ظرفیت های یکدیگر می باشیم تا از جزیره ای کار کردن در صنایع مربوطه جلوگیری شود .


[1] Lagging

[2] Self Assessment

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسی سیستم بودجه بندی و ارائه مدل م

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسی سیستم بودجه بندی و ارائه مدل مناسب بودجه ریزی به همراه فهرست منابع و مواخذ

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 335 کیلو بایت

تعداد صفحات : 23

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال و روش تحقیق تحقیق کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسی سیستم بودجه بندی و ارائه مدل مناسب بودجه ریزی به همراه فهرست منابع و مواخذ

فایل اصلی پروپوزال : PDF

حجم فایل : 336 KB

تعداد کل صفحات : 23 صفحه

پروپوزالیا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است كه شما می بایست برای اخذ مدرك تحصیلی خود انجام دهید. درپروپوزال، شما به معرفی موضوعی كه برای تحقیق خود انتخاب كرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی كه فكر می كنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذكر می كنید.

بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد.مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

فصل اول از صفحه 1 تا 11

1-مقدمه

2-بیان مسئله

3-ضرورت و اهمیت تحقیق

4-اهداف تحقیق

5-فرضیه های تحقیق

6-روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات

7- جامعه آماری و نمونه گیری

8-روش آزمون فضیه های تحقیق

9- محدودیتهای تحقیق

10-تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق

11-ساختارتحقیق

12-سوابق تحقیق انجام شده

فصل سوم از صفحه 120 تا 124

1-روش تحقیق

2-جامعه اماری

3-نمونه اماری

4-روش جمع آوری اطلاعات

منابع و مواخذ 147

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملک

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات به همراه فهرست منابع و مواخذ

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 64 کیلو بایت

تعداد صفحات : 37

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال و روش تحقیق تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات به همراه فهرست منابع و مواخذ

فایل اصلی پروپوزال : DOC

حجم فایل : 65 KB

تعداد کل صفحات : 37 صفحه

پروپوزالیا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است كه شما می بایست برای اخذ مدرك تحصیلی خود انجام دهید. درپروپوزال، شما به معرفی موضوعی كه برای تحقیق خود انتخاب كرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی كه فكر می كنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذكر می كنید.

بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد.مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

فصل اول: کلیات تحقیق 1

مقدمه 2

الف ـ تبیین موضوع تحقیق 4

ب ـ اهمیت موضوع 7

ج ـ اهداف 9

د ـ سئوالات اصلی (اساسی) 10

هـ ـ تاریخچه کوتاه 11

و ـ متدلوژی تحقیق 14

ز ـ تعریف عملیاتی واژه‌ها 14

ح ـ مباحث فصول آینده 15

فصل سوم: روش تحقیق 89

مقدمه 90

1- روش تحقیق 91

الف ـ بررسی‌های موردی 92

ب ـ بررسی‌های آزمایشگاهی 93

ج ـ منابع دست دوم 94

د ـ روش تحقیق از راه بررسی یا پیمایش 94

2- تحلیل عملی روش 95

3- مدل تئوری و متغیرهای مورد آزمون 96

4- متغیرهای سئوالات فرعی 97

5- معیارهای سئوالات فرعی 98

6- جامعه آماری و روش جمع‌آوری اطلاعات 99

7- جامعه نمونه و پایایی و روایی پرسشنامه 100

خلاصه 104

منابع 167

الف ـ منابع فارسی 168

ب ـ منابع انگلیسی 171

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت داروهای مسکن و خواب آور

پاورپوینت داروهای مسکن و خواب آور

دسته بندی : پزشکی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 475 کیلو بایت

تعداد صفحات : 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در این پاورپوینت انواع داروهای مسکن و خواب آور در 15 اسلاید شرح داده شده مناسب برای دانش آموزان و دانشجویان

فهرست مطالب:

تاریخچه

فرایند خواب

طبقه بندی داروهای مسکن و خواب آور

عوارض ناخواسته داروهای مسکن و خواب آور

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت معرفی آناتومی

پاورپوینت معرفی آناتومی

دسته بندی : پزشکی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 345 کیلو بایت

تعداد صفحات : 11

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در این پاورپوینت آناتومی در 10 اسلاید به همراه تصاویر شرح داده شده مناسب برای دانش آموزان و دانشجویان

فهرست مطالب:

مقدمه

تاریخچه

انواع آناتومی

کاربردهای آناتومی

آناتومی کالبد شناسی


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت والیبال

پاورپوینت والیبال

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 1.341 مگا بایت

تعداد صفحات : 16

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در این پاورپوینت به شرح ورزش والیبال همراه با تصاویر جذاب و همچنین شرح قوانین و مقررات، زمین استاندارد والیبال و ابعاد زمین والیبال و داوری و پرداخته ایمتعداد اسلایدها 16عدد می باشد

•، زمین بازی والیبال باید مستطیلی‌شکل، و طول آن ۱۸ متر (۶۰ فوت) و عرض آن ۹ متر (۳۰ فوت) باشد. خط وسط که در مرکز آن قرار دارد، زمین را به دو قسمت ۹ متری تقسیم می‌کند، و هم‌چنین در ۳ متری از هرطرف آن، خط حمله یا خط پایان قرار دارد. تور والیبال نیز به طور مستقیم بالای خط مرکز، و ارتفاع آن ۲٫۴۳ متر (۸ فوت) برای مردان، و ۲٫۲۴ متر (۷ فوت و ۴ اینچ) برای زنان است. در استانداردهای والیبال، حاشیه‌های زمین حداقل باید نزدیک ۲ متر (۶ فوت) در هرطرف با خط زمین فاصله داشته باشد. سقف سالن نیز باید فضای بازی عاری از هرگونه موانع به ارتفاع ۷ متر (۲۳ فوت) از کف زمین باشد. تمام خط‌های کشیده شده در زمین بازی نیز، ۵ سانتی‌متر (۲ اینچ) ضخامت دارند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:00 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات