قیمت­گذاری پایدارسازهای سیستم قدرت با استفاده از نظریه­ ی بازی

قیمت­گذاری پایدارسازهای سیستم قدرت با استفاده از نظریه­ ی بازی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 456 کیلو بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Pricing power system stabilisers using game theory


Abstract: A method to quantify the individual contribution of power system stabilisers (PSSs) to
enhance system performance is proposed. Enhancement in system performance from PSS is
measured through increased system transfer capability and the margin of stability thus achieved,
and considering an N1 contingency criterion. The method is based on cooperative game theory
and makes use of the Shapley value concept, pinpointing the importance of a particular PSS to the
system performance in all possible combinations in which it can operate. Based on this
quantification of the contribution of a PSS, a feasible financial compensation mechanism to pay
generators for the services rendered is proposed and illustrated using a sample system. It is argued
that, within a deregulated environment, it would be appropriate that generators having an online
and optimally tuned PSS be regarded as PSS-control ancillary service providers

قیمت­گذاری پایدارسازهای سیستم قدرت با استفاده از نظریه­ ی بازی

چکیده

در این مقاله روشی برای کمیت­سنجی تاثر پایدارسازهای سیستم قدرت (PSSها)در بهبود عملکرد سیستم قدرت ارائه شده است. بهبود عملکرد سیستم با استفاده از PSS و از طریق افزایش قابلیت انتقال توان در سیستم انجام شده است که به نوبه­ی خود حاشیه­ی پایداری بدست می­آید که این امر با در نظر گرفتن N-1 معیار احتمالی ناشی می­شود. این روش بر مبنای نظریه­ی بازی هماهنگ است و از اصل ارزش شاپلی استفاده می­کند که بر اهمیت یک PSS خاص در عملکرد سیستم برای تمامی ترکیبات ممکن که می­تواند در آن عمل کند اشاره دارد. بر مبنای این کمیت­سنجی تقش PSS، ساز و کار جبران­سازی مالی ممکن برای پرداخت پول به ژنراتورها برای خدمات ارائه شده است و این موضوع بر روی یک سیستم نمونه نشان داده شده است. این استدلال وجود دارد که در یک محیط تجدید ساختار یافته ممکن است داشتن یک PSS آنلاین با تنظیم بصورت بهینه بصورت کنترل-PSS ارائه دهنده­ی خدمات کمکی قلمداد شود.

.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:06 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آنالیز مبتنی بر احتمالات پایداری سیگنال كوچك در سیستم‌های قدرت بزرگ كه تحت تأثیرتزریق توان بادی قرار

آنالیز مبتنی بر احتمالات پایداری سیگنال كوچك در سیستم‌های قدرت بزرگ كه تحت تأثیرتزریق توان بادی قرار دارند

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 659 کیلو بایت

تعداد صفحات : 14

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Probabilistic Analysis of Small-Signal Stability of Large-Scale Power Systems as Affected by Penetration of Wind Generation

Abstract—This paper proposes a method of probabilistic
analysis to investigate the impact of stochastic uncertainty of
grid-connected wind generation on power system small-signal
stability. The proposed method is “analytical” in contrast to the
numerical method of Monte Carlo simulation which relies on
large number of random computations. It can directly calculate
the probabilistic density function (PDF) of critical eigenvalues
of a large-scale power system from the PDF of grid-connected
multiple sources of wind power generation, thus to determine the
probabilistic small-signal stability of the power system as affected
by the wind generation. In the paper, an example of 16-machine
power system with three grid-connected wind farms is used to
demonstrate the application of the proposed method. The results
of probabilistic stability analysis of the example power system
are confirmed by the Monte Carlo simulation. It is shown that
the stochastic variation of grid-connected wind generation can
cause the system to lose stability even though the system is stable
deterministically. The higher the level of wind penetration is, the
more the probability that the system becomes unstable could be.
Hence indeed penetration of stochastically variable wind generation
threatens stable operation of power systems as far as system
small-signal stability is concerned.

آنالیز مبتنی بر احتمالات پایداری سیگنال كوچك در سیستم‌های قدرت بزرگ كه تحت تأثیرتزریق توان بادی قرار دارند

چكیده

در این مقاله برای بررسی تأثیر عدم‌قطعیت تصادفی تولید برق بادی متصل به شبكه بر روی پایداری سیگنال كوچك سیستم قدرت، روشی از نوع تحلیل احتمالاتی پیشنهاد می‌شود. روش پیشنهادی برخلاف روش عددی شبیه‌سازی مونت كارلو كه متكی به تعداد زیادی محاسبات تصادفی است، حالت «تحلیلی» دارد. با این روش می‌توان تابع چگالی احتمال (PDF) مربوط به مقادیر ویژة بحرانی یك سیستم قدرت بزرگ را بر اساس PDF چندین منبع تولید توان بادی كه متصل به شبكه هستند، مستقیماً محاسبه كرد. بنابراین می‌توان از این روش برای تعیین پایداری احتمالاتی سیگنال كوچك سیستم قدرتی كه تحت تأثیر تولید برق بادی قرار دارد استفاده کرد. در این مقاله به‌كمك یك سیستم قدرت 16 ماشینی نمونه همراه با سه مزرعة بادی متصل به شبكه،كاربرد روش پیشنهادی را نشان داده‌ایم. نتایج تحلیل پایداری احتمالاتی سیستم قدرت نمونه توسط شبیه‌سازی مونت كارلو تأیید شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند كه تغییرات تصادفیتولید برق بادی متصل به شبكه می‌تواند منجر به از بین رفتن پایداری سیستم شود، حتی اگر سیستم دارای پایداری قطعی باشد. هر چه میزان تزریقانرژی بادی بیشتر باشد، احتمال ناپایدار‌شدن سیستم بیشتر می‌شود. در نتیجه، تزریق تولید برق بادی كه با تغییرات تصادفی تا جایی كه به پایداری سیگنال كوچك سیستم مربوط می‌شود، می‌تواند تهدیدی برای عملیات پایداری سیستم قدرت باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:06 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایدارساز سیستم قدرت تطبیقی بر مبنای شبکه­ ی تابع پایه­ ی شعاعی (RBF)

پایدارساز سیستم قدرت تطبیقی بر مبنای شبکه­ ی تابع پایه­ ی شعاعی (RBF)

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 566 کیلو بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Radial Basis Function (RBF) Network Adaptive Power System Stabilizer

Abstract—This paper presents a new approach for real-time
tuning the parameters of a conventional power system stabilizer
(PSS) using a radial basis function (RBF) network. The RBF network
is trained using an orthogonal least squares (OLS) learning
algorithm. Investigations reveal that the required number of RBF
centers depends on spread factor, and the number of training
patterns. Studies show that a parsimonious RBF network can be
obtained by presenting a relatively smaller number of training patterns,
generated randomly and spreadover the entire operating domain.
Investigations reveal that the dynamic performance of the
system with an RBF network adaptive PSS (RBFAPSS) is virtually
identical to that of an artificial neural network based adaptive PSS
(ANNAPSS). The dynamic performance of the system with RBFAPSS
is quite robust over a wide range of loading conditions and
equivalent reactance

پایدارساز سیستم قدرت تطبیقی بر مبنای شبکه­ ی تابع پایه­ ی شعاعی (RBF)

چکیده

در این مقاله رویکردی جدیدی برای تنظیم (تون کردن) پارامترهای یک پایدارسازی سیستم قدرت (PSS) متعارف با استفاده از شبکه­ی تابع پایه­ی شعاعی (RBF) ارائه می­شود. شبکه­ی RBF با استفاده از یک الگوریتم یادگیری حداقل مربعات متعامد (OLS) آموزش داده می­شود. بررسی نشان می­دهند که تعداد مراکز RBFلازم به ضریب پراکندگی (b) و تعداد الگوهای آموزشی بستگی دارد. تحقیقات حاکی از آن هستند که می­توان با ارائه­ی تعداد نسبتا کمی از الگوهای آموزشی (که بصورت تصادفی ایجاد شده­اند و در کل حوزه­ی عملیاتی پخش شده­اند) یک شبکه­ی RBFحریص را بدست آورد. بر طبق بررسی­ها، عملکرد دینامیکی سیستم با PSS تطبیقی شبکه­ی RBF (RBFAPSS) عملا برابر با همانPSS تطبیقی مبتنی بر شبکه­ی عصبی مصنوعی (ANNAPSS) است. عملکرد دینامیکی سیستم با RBFAPSS در گستره­ی وسیعی از شرایط بارگذاری و راکتانس معادل Xeکاملا مستحکم هست.

..

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:05 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مطالعه قابلیت اطمینان یک سیستم توزیع خودکار

مطالعه قابلیت اطمینان یک سیستم توزیع خودکار

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3.431 مگا بایت

تعداد صفحات : 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Reliability assessment of an automated distribution system


Abstract: Automation can greatly enhance distribution-network reliability by speeding up service
restoration and thus significantly reduce customer-outage time. The paper presents an approach to
assess quantitatively the adequacy of a particular automated distribution scheme designated as the
‘low interruption system’ (LIS). Owing to the use of a high-speed communication system and line
sensors, this automated scheme can reduce drastically the number of interruptions, the service
interruption time and also the area affected by the fault. This scheme provides a simple and costeffective
way to automate distribution systems in which the remotely controlled switches speed up
isolation of faulted sections and the restoration of healthy sections through alternative routes. The
step-by-step calculation procedure is presented using a typical small automated distribution system.
The proposed technique is then applied to a larger distribution system to examine the effectiveness
of the technique and also to examine the level of reliability improvement achieved by automation

مطالعه قابلیت اطمینان یک سیستم توزیع خودکار

چکیده

اتوماسیون می‏تواند از طریق افزایش سرعت بازیابی سرویس[1] (وصل مجدد برق) تا حد زیادی قابلیت اطمینان شبکه‏ی توزیع را افزایش داده و در نتیجه زمان خاموشی مصرف‏کننده را به صورت چشم‏گیری کاهش دهد. این مقاله رویکردی برای ارزیابی کمّی کفایت طرحی خاص برای توزیع خودکار که به صورت «سیستمی کم‏قطعی»[2] (LIS) طراحی شده است، ارائه می‏کند. این طرح خودکار، به دلیل استفاده از سیستم ارتباطی و حسگرهای خط سریع، می‏تواند تعداد قطعی‏ها، زمان قطع سرویس و هم‏چنین ناحیه‏ی متاثر از خطا را به نحو چشم‎گیری کاهش دهد. این طرح روشی ساده و مقرون به صرفه برای دست‏یابی به سیستم‎های توزیع خودکار ارائه می‎دهد؛ در این سیستم‏ها، سوییچ‏های کنترل از راه دور جداسازی بخش‏های معیوب و بازیابی بخش‏های سالم را از طریق مسیرهای جایگزین سرعت می‏بخشند. روند مرحله به مرحله‏ی محاسبه، با استفاده از یک شبکه‏ی توزیع خودکار کوچک نمونه ارائه شده است. سپس برای بررسی کارایی روش پیشنهادی و نیز میزان بهبود قابلیت اطمینان در نتیجه­ی اتوماسیون، این روش در شبکه‏ی توزیع بزرگ‏تری به کار رفته است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:05 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بازآرایی قابلیت اطمینان کرای سیستم های توزیع قدرت روستایی

بازآرایی قابلیت اطمینان کرای سیستم های توزیع قدرت روستایی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 348 کیلو بایت

تعداد صفحات : 13

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Reliability Driven Reconfiguration of Rural Power Distribution Systems

Abstract—This paper presents a reliability-based reconfiguration
methodology for power distribution systems. Probabilistic
reliability models of the system components are considered and
Monte Carlo method is used while evaluating the reliability of the
distribution system. The reconfiguration is aimed at maximizing
the reliability of the power supplied to the customers. A binary
particle swarm optimization (BPSO) algorithm is used as a tool to
determine the optimal configuration of the sectionalizing and tie
switches in the system. The proposed methodology is applied on a
modified IEEE 13-bus distribution system..

بازآرایی قابلیت اطمینان کرای سیستم های توزیع قدرت روستایی

چکیده

این مقاله یک روش بازآرایی مبتنی بر قابلیت اطمینان برای سیستم های توزیع را ارائه می دهد. مدل های قابلیت اطمینان احتمالاتی اجزای سیستم در نظر گرفته شده، و روش مونت کارلو استفاده می شود در حالیکه قابلیت اطمینان سیستم توزیع بر آورد می گردد. هدف بازآرایی افزایش قابلیت اطمینان توان تامینی مشتری (مصرف کننده) می باشد. یک الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات باینری (BPSO) بعنوان یک ابزار برای تعیین ساختار بهینه تای سوییچ ها و سکشن لایزرها در سیستم استفاده شده است. روش پیشنهادی بر روی یک سیستم توزیع 13 شینه IEEE اعمال شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:05 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی تاثیر تولید پراکنده بر روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع

بررسی تاثیر تولید پراکنده بر روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 324 کیلو بایت

تعداد صفحات : 9

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Reliability Evaluation for Distribution System with Distributed Generation

Abstract—Based on the simplification equivalence network, a new
reliability evaluation method using the Monte Carlo time
sequential simulation for the distribution system with distributed
generations (DGs) is presented in this paper. By the zone element
failure effect table calculated at the simplification network, the
impact of the DGs’ stochastic power output, running/failure
statuses of the devices and the stochastic capacity of the loads on
the distribution system reliability are computed by the Monte
Carlo time sequential simulation. With the help of the
equivalence network, the ransack processing during the
calculation is greatly reduced, and the repetitive failure analysis
is avoided. In the stochastic simulation process, the strategy of
synchronously sampling for the states of DGs and the network
devices is adopted, which increases the precision of the
simulation compared with the other methods. The results of the
samples demonstrate the validity and practicability of the new
method.

بررسی تاثیر تولید پراکنده بر روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع

چکیده

در این مقاله مبتنی بر یک شبکه معادل ساده شده، یک روش جدید ارزیابی قابلیت اطمینان با استفاده از شبیه سازی زنجیره زمانی مونت کارلو برای سیستم توزیع در حضور تولیدات پراکنده (DG) ارائه می گردد. با جدول اثر شکست المان ناحیه ای محاسبه شده در شبکه ساده سازی شده، اثر توان خروجی تصادفی DG ها، وضعیت های کار یا شکست تجهیزات و ظرفیت تصادفی بارها در قابلیت اطمینان سیستم توزیع با شبیه سازی زنجیره زمانی مونت کارلو محاسبه گردید. به کمک مدار معادل، فرآیند جستجو طی محاسبه بشدت کاهش می یابد و از آنالیز شکست تکراری اجتناب می گردد. در پروسه شبیه سازی تصادفی، راهبرد نمونه برداری همزمان برای وضعیت های DG ها و تجهیزات شبکه اتخاذ می گردد، که دقت شبیه سازی را در مقایسه با دیگر روش ها افزایش می دهد. نتایچ نمونه ها اعتبار و قابلیت کاربرد روش جدید را نشان می دهد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:04 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ارزیابی عملكرد كاركنان به همراه فهرست

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ارزیابی عملكرد كاركنان به همراه فهرست منابع و مواخذ

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 35 کیلو بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال و روش تحقیق تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ارزیابی عملكرد كاركنان به همراه فهرست منابع و مواخذ

فایل اصلی پروپوزال : DOC

حجم فایل : 36 KB

تعداد کل صفحات : 17 صفحه

پروپوزالیا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است كه شما می بایست برای اخذ مدرك تحصیلی خود انجام دهید. درپروپوزال، شما به معرفی موضوعی كه برای تحقیق خود انتخاب كرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی كه فكر می كنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذكر می كنید.

بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد.مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

عنوان مطالب صفحه

فصل اول : كلیات تحقیق

چکیده

مقدمه ..........................................................................................................................................1

1- بیان مساله.............................................................................................................................3

2- اهمیت موضوع تحقیق........................................................................................................5

3- اهداف تحقیق.......................................................................................................................6

4- سئوالات تحقیق ..................................................................................................................6

5- متغیرهای تحقیق.................................................................................................................8

6- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق...............................................................8

فصل سوم : روش تحقیق

1- روشهای تحقیق................................................................................................................57

2- نوع تحقیق.......................................................................................................................57

3- جامعه آماری تحقیق.......................................................................................................57

5- قابلیت و اعتبار پرسشنامه.............................................................................................58

6- روش تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................................................60

مقدمه :

در دوران معاصر كمتر كسی یافت می شود كه درباره لزوم و ضرورت وجود نظام ارزیابی عملكرد در سازمان بحث ننماید ، رشد و گسترش و تحولات دانش مدیریت بصورت عام و حوزه مدیریت منابع انسانی به صورت خاص ، وجود نظام ارزیابی عملكرد را در سازمان بدیهی و اجتناب ناپذیر نموده است بگونه ای كه عدم وجود آن به عنوان یكی از علائم بیماری سازمانی است .

نظامهای ارزیابی سنتی كه مبتنی بر وجود تعدادی عوامل و شاخصهای ثابت و بدون توجه به ابعاد زمینه ای یا بستر سازمان بوده است ، با توجه به تغییر و تحولات بنیادین در فرایند های مدیریتی كه خود ناشی از تحولات نگرشی می باشد ، به نظر می رسد توجه به عوامل درون سازمانی و نهاده های سازمانی ، از حیث تاثیر آن بر عملكرد ، كاركنان موجب ارزیابی كردن واقعی عملكرد كاركنان و تحلیل عملكرد ، باعث تغییر اساسی در شاخصها و محورهای ارزیابی عملكرد گردیده است .

ارزیابی در هر نظامی با این هدف انجام می گیرد كه با شناخت وضع موجود ، ضمن كنترل سیاستهای اعمال شده ، زمینة سیاستگذاری و برنامه ریزی آتی فراهم گردد . ارزیابی عملكرد این امكان را به وجود می آورد تا با كاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت ، شرایط برای بهبود مستمر فراهم آید .

در هر سازمان تدوین راهبرد ، برنامه ریزیهای كوتاه مدت و بلند مدت ، انجام اصلاحات ، ایجاد بهبود و تحول با ارزیابی عملكرد و شناخت وضعیت موجود آغاز می شود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:04 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مطالعه­ ی قابلیت اطمینان پست­ها با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی و مدهای خطا

مطالعه­ ی قابلیت اطمینان پست­ها با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی و مدهای خطا

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 717 کیلو بایت

تعداد صفحات : 13

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Reliability Evaluation in Substations Considering Operating Conditions and Failure Modes

Abstract—A novel algorithm considering the operation conditions
and failure types is proposed to evaluate the substation
reliability. As some devices’ outage probabilities vary with their
operation conditions, such as preventive maintenance measures
and external weather and internal aging conditions, a time-varying
failure-rate model is presented first. In order to deduce the failure
events of the system, including passive failures, active failures,
breaker stuck conditions, and overlapping failures, a substation
zone graph is created, and with the minimal cutsets from the zone
graph to complete the failure events, the bus scheme reliability
calculation model is proposed. Applying the model and algorithm
to evaluate some substation systems, the results show that the
operating conditions and failure types have a great impact on
system reliability

مطالعه­ ی قابلیت اطمینان پست­ها با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی و مدهای خطا

چکیده

الگوریتم جدیدی با توجه به شرایط عملیاتی و انواع خرابی به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان پست­ها ارائه می­شود. با توجه به اینکه احتمال قطعی برخی از دستگاه­ها با توجه به شرایط عملیاتی آن­ها (همچون اقدامات تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و شرایط آب­وهوای خارجی و فرسودگی داخلی) تییر می­کند ابتدا یک مدل نرخ-خرابی-متغیر با زمان ارائه می­شود. به منظور استباط رخدادهای خرابی سیستم، از جمله خرابی­های پسیو، خرابی­های اکتیو، شرایط گیر کردن دار شکن، و خرابی­های همپوشانی، گراف منطقه­ی پست ایجاد می شود، و با حداقل کات­ست­ها از گراف منطقه برای تکمیل رویدادهای خرابی، مدل محاسباتی قابلیت اطمینان طرح باس ارائه می­شود. با به کار بردن این مدل و الگوریتم به منظور ارزیابی برخی از سیستم­های پست، نتایج نشان می­دهد که شرایط عملیاتی و انواع خرابی­ها تاثیر زیادی بر قابلیت اطمینان سیستم دارند.

.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:03 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و ت

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی به همراه فهرست منابع و مواخذ

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 47 کیلو بایت

تعداد صفحات : 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال و روش تحقیق تحقیق کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی به همراه فهرست منابع و مواخذ

فایل اصلی پروپوزال : Doc

حجم فایل : 51 KB

تعداد کل صفحات : 20 صفحه

پروپوزالیا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است كه شما می بایست برای اخذ مدرك تحصیلی خود انجام دهید. درپروپوزال، شما به معرفی موضوعی كه برای تحقیق خود انتخاب كرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی كه فكر می كنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذكر می كنید.

بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد.مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

فهرست مطالب

عنــوان صفـــحه

فصل اول – كلیات

مقدمه ....................................................................................................................3

موضوع تحقیق........................................................................................................5

اهمیت ، ضرورت و انگیزه تحقیق..........................................................................6

اهداف تحقیق.........................................................................................................8

فرضیه‌ های تحقیق.................................................................................................8

روش تحقیق..........................................................................................................9

قلمرو تحقیق .........................................................................................................10

تعاریف عملیاتی و اصطلاحات.............................................................................11

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه ..................................................................................................................52

روش تحقیق ........................................................................................................53

جامعه آماری .......................................................................................................53

حجم نمونه .........................................................................................................53

ابزار گردآوری اطلاعات (یافته‌ها )......................................................................55

جمع‌آوری اطلاعات.............................................................................................56

روایی و پایایی ابزار تحقیق .................................................................................57

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده..................................................58

منابع..................................................................................................................87

چكیده تحقیق

تحقیق حاضر با عنوان ” بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارایه راه‌كارهای مناسب “ انجام گرفته است . اهداف تحقیق عبارت است از :

- زمینه‌سازی برای هدایت امور مالی بخش آب وزارت نیرو براساس برنامه‌ریزی بهتر با استفاده از شیوه‌های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی .

- كمك به شفاف‌سازی روابط و مناسبات مالی در حوزه بخش آب وزارت نیرو.

- كمك به توانمندسازی مدیریت مالی بخش آب در جهت استفاده كارآتر از منابع مالی مختلف.

- ارایه راه‌كارهای علمی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به شركت‌های آب منطقه‌ای جهت انعكاس روابط مالی.

- كمك به مدیریت مالی حوزه ستادی امور آب برای ارزیابی مالی شركت‌ها به وسیله بهره‌گیری از روش‌های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.

برای نیل به اهداف تعیین شده چهار فرضیه به شرح زیر مطرح گردیده است :

- بین روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای و روش‌های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد .

- روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات می‌گردد .

- روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بیان‌گر میزان كارآیی مالی مدیریت شركت‌های آب منطقه‌ای می‌باشد .

- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شركت‌ها برای استفاده‌كنندگان اطلاعات مربوط فراهم می سازد .

روش تحقیق دراین پژوهش پیمایشی و میدانی است و ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر تحلیل اسناد و مدارك معتبر موجود (صورت‌های مالی اساسی ) ، پرسشنامه است كه با استفاه از طیف لیكرت طراحی گردیده است .

به‌منظور تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش‌های آمار توصیفی نظیر فراوانی ، درصد و درصد تراكم و روش‌های آمار استنباطی براساس آزمون استقلال توزیع كای‌-دو استفاده شده است .

نتایج تحقیق براساس یافته‌های موجود و بحث و تفسیرهای به عمل آمده به شرح زیر می‌باشد :

- بین روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای و روش‌های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی‌‌داری وجود دارد .

- روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات نمی‌گردد .

- روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بیان‌گر میزان كارآیی مالی مدیریت شركت‌های آب منطقه‌ای نمی‌باشد .

- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شركت‌ها برای استفاده‌كنندگان ، اطلاعات مربوط را فراهم نمی‌سازد .

- نسبت های نقدینگی در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ پرداخت بدهی های نشان می دهد.

- نسبت های فعالیت در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ استفاده از دارایی ها نشان می دهد.

- نسبت های اهرمی در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ ساختار سرمایه نشان می دهد.

- نسبت های سودآوری در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ كسب بازده نشان می دهد.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:03 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بازآرایی شبکه توزیع قابلیت اطمینان-گرا با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های داده توسط تحلیل بازه­ای

بازآرایی شبکه توزیع قابلیت اطمینان-گرا با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های داده توسط تحلیل بازه­ای

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.207 مگا بایت

تعداد صفحات : 11

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Reliability-oriented distribution network reconfiguration considering uncertainties of data by interval analysis

a b s t r a c t
This paper presents a new reliability-oriented reconfiguration method to enhance distribution system
performance. The major purpose is to deal with imprecision and ambiguity in reliability inputs, electrical
parameters and load data. The presented method uses the interval analysis techniques to enclose data
uncertainties and to maximize the possibility of reliability improvement and/or loss reduction. Case studies
have demonstrated the effectiveness and efficiency of the proposed reconfiguration method

بازآرایی شبکه توزیع قابلیت اطمینان-گرا با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های داده توسط تحلیل بازه­ای

چکیده

در این مقاله یک روش جدید پیکربندی مجدد با قابلیت اطمینان­گرا برای افزایش کارایی سیستم توزیع ارائه شده است. هدف اصلی بررسی بی­دقتی و ابهام در ورودی‌های قابلیت اطمینان، پارامترهای الکتریکی و داده‌های بار است. روش ارائه شده از شیوه‌های تحلیل بازه برای در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های داده و افزایش احتمال توسعه­ی قابلیت اطمینان یا کاهش تلفات استفاده می‌کند. مطالعات موردی اثربخشی و کارایی روش پیکربندی مجدد پیشنهادی را نشان داده‌اند.

.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:03 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات