منطق آستانه مقاومتی

منطق آستانه مقاومتی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.535 مگا بایت

تعداد صفحات : 11

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Resistive Threshold Logic

Abstract—We report a resistance-based threshold logic family useful
for mimicking brain-like large variable logic functions in VLSI. A universal
boolean logic cell based on an analog resistive divider and threshold
logic circuit is presented. The resistive divider is implemented using
memristors, and provides output voltage as a summation of weighted
product of input voltages. The output of the resistive divider is converted
into a binary value by a threshold operation implemented by CMOS
inverter and/or Opamp. A universal cell structure is presented to decrease
the overall implementation complexity and number of components. When
the number of input variables becomes very high, the proposed cell offers
advantages of smaller area and design simplicity in comparison with
CMOS-based logic circuits.

منطق آستانه مقاومتی


چکیده

یک خانواده از منطقِ آستانه مبتنی بر مقاومت ارائه می­دهیم که برای تقلید توابع منطق متغیر بزرگ شبه-مغزی در VLSI مفید است. سلول منطق بولی یونیورسال در یک تقسیم­گر مقاومتی آنالوگ و مدار منطقِ آستانه ارائه شده است. تقسیم­گر مقاومتی با استفاده از ممریستورها پیاده­سازی شده، و ولتاژ خروجی را بصورت حاصلضرب جمع وزن­دار ولتاژهای ورودی فراهم می­کند. خروجی تقسیم­گر مقاومتی با استفاده از یک عملیات آستانه پیاده­سازی شده توسط اینورتر CMOS و یا آپ امپ به یک مقدار باینری تبدیل می­شود. ساختار سلولی یونیورسال برای کاهش
پیچیدگی پیاده­سازی کلی و تعداد قطعات ارائه شده است. وقتی تعداد متغیرهای ورودی خیلی زیاد باشد، سلول پیشنهادی در مقایسه با مدارهای منطقی مبتنی بر CMOS مزایایی از قیبل ناحیه کوچک­تر و طراحی ساده ارائه می­دهد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:39 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ایجاد تصویر رادار دهانه مصنوعی عملی بر مبنای مدل­ سازی و شبیه­ سازی رادار دهانه­ ی مصنوعی هوابرد واق

ایجاد تصویر رادار دهانه مصنوعی عملی بر مبنای مدل­ سازی و شبیه­ سازی رادار دهانه­ ی مصنوعی هوابرد واقعی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 4.757 مگا بایت

تعداد صفحات : 23

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Practical synthetic aperture radar image formation based on realistic spaceborne synthetic aperture radar modeling and simulation

Abstract. This paper presents the practical spaceborne synthetic aperture radar (SAR) data
focusing method based on the realistic end-to-end spaceborne SAR simulation. Our simulation
reflects main factors of the satellite SAR that induce errors to degrade the focused image
severely, which are related to the sensor hardware, the antenna beam pointing, the effective
velocity, and the Doppler frequency. To minimize errors due to them in the spaceborne SAR
image formation, we suggest and utilize the preprocessing as the internal calibration, the analysis
of orbital data of an SAR satellite, the calculation of an effective velocity and the Doppler frequency
utilizing the two-way slant range equation, and the usage of the phase gradient algorithm
combined with the extended chirp scaling algorithm based on the azimuth signal deramping. The
processing results for realistic simulated raw data of a spaceborne SAR are presented to validate
the proposed methods. © 2013 Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) [DOI: 10
.1117/1.JRS.7.073494]

ایجاد تصویر رادار دهانه مصنوعی عملی بر مبنای مدل­ سازی و شبیه­ سازی رادار دهانه­ ی مصنوعی هوابرد واقعی

چکیده

این مقاله روش تمرکز داده­ای رادار دهانه مصنوعی (SAR) عملی مبتنی بر شبیه­سازی SAR هوابرد سر به سر واقعی را ارائه می­کند. شبیه­سازی ما عوامل اصلی SAR ماهواره را بیان می­کند که خطاهایی را به منظور تخریب شدید تصویر متمرکز شده نشان می­دهد، که به سخت­افزر سنسور، نقطه­گذاری شعاع آنتن، شتاب موثر، و فرکانس داپلر مربوط است. برای به حداقل رساندن خطاهای ناشی از آنها در تشکیل تصویر SAR هوابرد، از پیش­پردازش به­عنوان کالیبراسیون داخلی، آنالیز داده­های گردشی ماهواره SAR، محاسبه سرعت موثر و فرکانس داپلر که از معادله طیف مورب دو مسیره استفاده می­کند، و کاربرد الگوریتم گرادیان فازی ترکیب شده با الگوریتم مقیاس­بندی چریپ بسط یافته مبتنی بر دی­مپینگ سیگنال سمت بهره می­بریم. نتایج پردازش برای داده­های ردیف شبیه­سازی شده­ی واقعی SAR هوابرد به منظور اعتبارسنجی روش­های ارائه شده نشان داده می­شوند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:39 ] [ احمد احمد ]
[ ]

لچ­ ها و حافظه ­های الکترونیک مولکولی

لچ­ ها و حافظه ­های الکترونیک مولکولی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 593 کیلو بایت

تعداد صفحات : 6

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Molecular Electronic Latches and Memories

Abstract — Many two terminal molecular devices
functioning as diodes have been synthesized with responses
similar to solid state devices such as rectifying and resonant
tunneling diodes. In this paper, the feasibility of integrating
these molecular diodes into current circuit architectures is
explored. A bistable latch and memory architecture are
simulated using IV data from the 2’-amino-4-ethynylphenyl-
4’ethynylphenyl-5’nitro-1-bensenethiolate molecule
previously published by the Reed group at Yale University.
HSPICE simulation results are used to illustrate the
performance of a bistable latch and a memory array.

لچ­ ها و حافظه ­های الکترونیک مولکولی

چکیده

بسیاری از دستگاه­های مولکولی دارای دوترمینال که بصورت دیود عمل می­کنند با پاسخ­هایی شبیه به دستگاه­های حالت جامد از قبیل دیودهای یکسوساز و دیودهای تونلینگ[1] تشدید ترکیب (سنتز) شده­اند. در این مقاله، امکان اتصالاین دیودهای مولکولی به معماری مدار جریان بررسی شده است. معماری حافظه و لچ دوپایا[2]با استفاده از داده IVاز مولکول2’-amino-4-ethynylphenyl-4’ethynylphenyl-5’nitro-1-bensenethiolate شبیه­سازی شدهاست که قبلا توسط گروه Reedدر دانشگاه یال (Yale) چاپ شده است. نتایج شبیه­سازی HSPICEبرای نشان دادن عملکرد یک لچ دوپایا و یک آرایه حافظه استفاده می­شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مجزاسازی بدون تقابل و غیرمغناطیسی بر اساس حلقه­ های تشدید کنندۀ کوپل­ شده و مدوله ­شده به صورت پارام

مجزاسازی بدون تقابل و غیرمغناطیسی بر اساس حلقه­ های تشدید کنندۀ کوپل­ شده و مدوله ­شده به صورت پارامتری

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.232 مگا بایت

تعداد صفحات : 10

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Magnetic-free non-reciprocity and isolation based on parametrically modulated coupled-resonator loops


Non-reciprocal components, which are essential to many
modern communication systems, are almost exclusively
based on magneto-optical materials, severely limiting their
applicability. A practical and inexpensive route to magneticfree
non-reciprocity could revolutionize radio-frequency and
nanophotonic communication networks. Angular-momentum
biasingwas recently proposed as a means of realizing isolation
for soundwaves travelling in a rotatingmedium1, and envisaged
as a path towards compact, linear integrated non-reciprocal
electromagnetic components2,3. Inspired by this concept, here
we demonstrate a subwavelength, linear radio-frequency
non-reciprocal circulator free from magnetic materials and
bias. The scheme is based on the parametric modulation
of three identical, strongly and symmetrically coupled
resonators. Their resonant frequencies are modulated by
external signals with the same amplitude and a relative phase
dierence of 120, imparting an eective electronic angular
momentum to the system. We observe giant non-reciprocity,
with up to six orders of magnitude dierence in transmission
for opposite directions. Furthermore, the device topology
is tunable in real time, and can be directly embedded in a
conventional integrated circuit.
Early attempts to realize magnetic

مجزاسازی بدون تقابل و غیرمغناطیسی بر اساس حلقه­ های تشدید کنندۀ کوپل­ شده و مدوله ­شده به صورت پارامتری

اجزای بدون تقابل (که بخش اساسی در بسیاری از سیستم­های مخابراتی پیشرفته هستند) تقریبا بصورت منحصر بفردی بر مبنای مواد مغناطیسی-نوری هستند که باعث محدودیت شدید کاربردپذیری آن­ها شده­اند. یک مسیر عملی و ارزان­قیمت به سمت بدون تقابل و غیرمغناطیس می­تواند تغییرات شگرفی در شبکه­های مخابراتی نانو فوتونیک و رادیو فرکانسی ایجاد کند. بایاس ممان زاویه­ای بتازگی به عنوان وسیله­ای برای تحقق ایزوله­ی امواج صدا که در محیط دورانی حرکت می­کنند پیشنهاد شده است و به عنوان مسیری به سمت اجزای الکترومغناطیسی بدون تقابل مجتمع خطی و فشرده تصور می­شود. با الهام از این اصول، در اینجا یک سیرکیولیتر (circulator) بدون تقابل رادیوفرکانسی خطی طول موج فرعی از مواد مغناطیسی و بایاس نشان می­دهیم. این طرح بر مبنای مدولاسیون پارامتری سه رزناتور یکسان است که بصورت متقابل و قدرتمند به هم کوپل شده­اند. فرکانس­های تشدید این رزناتورهای با استفاده از سیگنال­های خارجی با دامنه­ی یکسان و اختلاف فاز نسبی 120 درجه مدوله شده­اند که یک ممان زاویه­ای الکترونیکی موثری به سیستم اعمال می­کنند. بدون تقابل بزرگی با شش مرتبه از اختلاف اندازه در انتقال برای جهات مخالف حفظ می­کنیم. علاوه بر این، ساختار دستگاه در زمان واقعی قابل تنظیم (تون) کردن هست و می­توان آن را براحتی در مدا مجتمع متعارف تعبیه کرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مشخصات الکترونیکی چند­لایه ­های گرافین

مشخصات الکترونیکی چند­لایه ­های گرافین

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 801 کیلو بایت

تعداد صفحات : 8

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Electronic properties of graphene multilayers


Abstract - We study the effects of disorder in the electronic properties of graphene multilayers, with special
focus on the bilayer and the infinite stack. At low energies and long wavelengths, the electronic selfenergies
and density of states exhibit behavior with divergences near half-filling. As a consequence,
the spectral functions and conductivities do not follow Landau’s Fermi liquid theory. In particular,
we show that the quasiparticle decay rate has a minimum as a function of energy, there is a universal
minimum value for the in-plane conductivity of order e2/h per plane and, unexpectedly, the c-axis
conductivity is enhanced by disorder at low doping, leading to an enormous conductivity anisotropy
at low temperatures

مشخصات الکترونیکی چند­لایه ­های گرافین

چکیده

اثرات اختلال در ویژگی­های الکترونیکی چندلایه­های گرافین را با توجه خاص بر دولایه و پشته­ی بی­نهایت بررسی می­کنیم. در انرژی­های پائین و طول موج­های بلند، خودانرژی­های الکترونیکی و چگالی حالت­ها رفتاری با واگرایی­هایی نزدیک به نیمه­پر را نشان می­دهند. در نتیجه، رسانایی­ها و عملکردهای طیفی از تئوری لاندو-فرمی مایع پیروی نمی­کنند. به خصوص، نشان می­دهیم که نرخ تخریب شبه ذرات دارای مینیممی بصورت تابعی از انرژی است، مقدار مینیمم کلی برای رسانایی صفحه­ای از مرتبه­ی e2/h در هر فاز وجود دارد و بطور غیر منتظره­ای رسانایی محور-c توسط اختلال در ناخالص­سازی (دوپینگ) پایین تقویت می­شود که منجر به ناهمسان­گردی رسانایی بسیار زیاد در دماهای کم می­شود.

.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

طراحی و آنالیز تقویت ­کننده­ ی عملیاتی ریل-به-ریل با بهره ­ی بالا

طراحی و آنالیز تقویت ­کننده­ ی عملیاتی ریل-به-ریل با بهره ­ی بالا

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 325 کیلو بایت

تعداد صفحات : 4

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Design and Analysis of a High-Gain Rail-To-Rail Operational Amplifier

Abstract
This paper designed an operational amplifier based on TSMC 0.35um CMOS process. Using folded cascode and the
twoclass AB output structure. Using Hspice 2004 software for circuit simulation. Simulation results show that the
designed circuit has high gain and low static power consumption. More than 96dB open loop gain, bandwidth up to
127M, phase margin is 63.4 degrees, CMRR 131.5dB, power supply rejection ratio of 78dB.
© 2011 Published by Elsevier Ltd. Selection and/or peer-review under responsibility of Harbin University
of Science and Technology

طراحی و آنالیز تقویت ­کننده­ ی عملیاتی ریل-به-ریل با بهره ­ی بالا

چکیده

این مقاله یک تقویت­کننده­ی عملیاتی را بر مبنای فرآیند TSMC 0.35um CMOS طراحی کرده است. از cascade چندلا و ساختار خروجی AB استفاده شده است. از نرم افزار Hspice 2004 برای شبیه­سای مدار استفاده شده است. نتایج شبیه­سازی نشان می­دهد که مدار طراحی شده دارای بهر­ه­ی بالا و مصرف توان استاتیک کمی است. بیش از 96dB بهره­ی حلقه باز، پهنای باند تا 127M، حاشیه­ی فاز برابر با 63.4 درجه است، CMRR 131.5dB، ضریب رد منبع توان برابر با 78dB است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آنالیز کراس­ تالک سیستم DWDM با مولتی/دی­مولتی­ پلکسر نوری مبتنی بر FBG

آنالیز کراس­ تالک سیستم DWDM با مولتی/دی­مولتی­ پلکسر نوری مبتنی بر FBG

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 784 کیلو بایت

تعداد صفحات : 13

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Crosstalk Analysis of a DWDM System with FBG-based Optical Multi/De-multiplexer

Abstract— Semi-Analytical approach is presented to find the
crosstalk in a Dense Wave Division Multiplexing (DWDM)
transmission system with Fiber Bragg Grating (FBG) based
wavelength multiplexer (MUX)/ De-multiplexer (DE-MUX). The
analytical expression of crosstalk due to FBG based MUX/DEMUX
is developed considering the FBG Transfer function. The
amount of crosstalk is evaluated by simulation and Bit Error
Rate (BER) of a Wave Division Multiplexing (WDM) system with
cross talk is evaluated numerically. The penalty due to crosstalk
at a BER of 10-9 is determined for different FBG and channel
parameters. It is found that crosstalk is significant and can be
reduced by increasing channel separation and also can be
minimized by choosing optimum system parameters.

آنالیز کراس­ تالک سیستم DWDM با مولتی/دی­مولتی­ پلکسر نوری مبتنی بر FBG

چکیده

رویکرد نیمه تحلیلی برای یافتن کراس­تالک (crosstalk) در سیستم انتقال مولتی­پلکیسنگ تقسیم موج فشرده (DWDM) با مولتی­پلکسر (MUX)/دی­مولتی­پلکسر (DE-MUX) طول موج مبتنی بر توری پرش پراگ (FBG) ارائه می­شود. بیان تحلیلی کراس­تالک با توجه به MUX/DE-MUX مبتنی بر FBG با در نظر گرفتن تابع انتقال FBG ایجاد می­شود. مقدار کراس­تالک با شبیه­سازی و نرخ خطای بیت (BER) در سیستم مولتی­پلکسینگ تقسیم موج با کراس­تالک بصوت عددی ارزیابی می­شود. جریمه­ی ناشی از کراس­تالک در BER برابر با 10-9برای پارامترهای مختلف کانال و FBG تعیین می­شود. مشخص شده است که کراس­تالک بسیار مهم است و می­توان آن را با افزایش جداسازی کانال کاهش داد و همچنین با انتخاب پارامترهای بهینه­ی سیستم مینیمم کرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آنتن­ های موج نشتی خط انتقال-CRLH با اتصال تقویت­ کننده­ های توزیعی با طرح فیدبک بازیافت توان

آنتن­ های موج نشتی خط انتقال-CRLH با اتصال تقویت­ کننده­ های توزیعی با طرح فیدبک بازیافت توان

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 930 کیلو بایت

تعداد صفحات : 6

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

CRLH-Transmission Line Leaky Wave Antennas Integrated with Distributed Amplifiers with Power Recycling Feedback Scheme

Abstract-In this paper, we propose distributed amplifiers based
CRLH-transmission line leaky wave antennas with the selfrecycling
scheme by using a rat-race hybrid coupler. With this
power feedback, theoretically the gain can be increased twice as
much. Such configuration can be used to enhance the overall
antenna efficiency.

آنتن­ های موج نشتی خط انتقال-CRLH با اتصال تقویت­ کننده­ های توزیعی با طرح فیدبک بازیافت توان

چکیده

در این مقاله، آنتن­های موج نشتی خط انتقال-CRLHبا اتصال تقویت­کننده­های توزیعی و با طرح خودبازیافتی مبتنی بر تقویت­کننده­هایتوزیعیبا استفاده از یک کوپلر مرکب rat-race را ارائه می­کنیم. با اینفیدبکتوان، می­توان به لحاظ تئوری بهره را نا دو برابر افزایش داد. می­توان از چنینساختاری به­منظور افزایشبازده کل آنتن استفاده کرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت بازار یابی سبز

پاورپوینت بازار یابی سبز

دسته بندی : کارآفرینی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 304 کیلو بایت

تعداد صفحات : 8

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در این پاورپوینت بازار یابی سبز در قالب 8 اسلاید ارائه می شود مناسب برای دانشجویان ، اساتید و ....

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بازیابی کور سیگنال­ های QAM چندورودی-چندخروجی (MIMO): یک معیار همراه با تحلیل همگرایی آن

بازیابی کور سیگنال­ های QAM چندورودی-چندخروجی (MIMO): یک معیار همراه با تحلیل همگرایی آن

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.549 مگا بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

BLIND RECOVERY OF MIMO QAM SIGNALS: A CRITERION WITH ITS CONVERGENCE ANALYSYS

ABSTRACT
In this paper, The problem of blind recovery of QAM
signals for Multiple-Input Multiple-Output (MIMO)
communication systems is investigated. We propose a new
criterion based on the real (or equivalently the imaginary)
part of the equalizer outputs, with a cross correlation
constraint. A performance analysis reveals the absence of
any undesirable local stationary points, which ensures
perfect recovery of all transmitted signals and global
convergence of the algorithm. From the proposed criterion
an adaptive algorithm is derived. It is shown that the
proposed algorithm presents a lower computational
complexity compared to the constant modulus algorithm
(CMA) and multimodulus algorithm (MMA). The
effectiveness of the proposed algorithm is illustrated by
some numerical results

بازیابی کور سیگنال­ های QAM چندورودی-چندخروجی (MIMO): یک معیار همراه با تحلیل همگرایی آن

چکیده

در این مقاله، مساله­ی بازیابی کور سیگنال­هایِ QAMبرای سیستم­های ارتباطی چندورودی-چندخروجی (MIMO) بررسی می­شود. معیار جدیدی بر مبنای بخش حقیقی (یا مشابها بخش موهومیِ) خروجی­های اکولایزر را با یک قید همبستگی متقابل پیشنهاد می­کنیم. با استفاده از تحلیلِ عملکرد نبود هیچ نقطه­ی ثابت محلی نامطلوب را نشان می­دهیم که بازیابی کامل همه­ی سیگنال­های ارسال­شده و همگرایی کلی الگوریتم را تضمین می­کند. یک الگوریتم تطبیقی از روی معیار پیشنهادی حاصل شده است. نشان داده می­شود که الگوریتم پیشنهادی دارای پیچیدگی محاسباتی کمتر در مقایسه با الگوریتم مدول ثابت (CMA) و الگوریتم چند مدولی (MMA) است. اثربخشی الگوریتم پیشنهادی با استفاده از برخی از نتایج عددی نشان داده خواهد شد.

.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات