دانلود پایان نامه تعلیق اجرای مجازات

دانلود پایان نامه تعلیق اجرای مجازات

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 32 کیلو بایت

تعداد صفحات : 33

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فرمت:word وقابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مبحث اول – تعلیق مجازات

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات

الف- شرایط ماهوی

1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها

3- استحقاق محکوم

ب- شرایط شکلی

1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات

2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق

3- تعیین مدت معین

گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها

الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی

1- محکومیت به حبس

2- محکومیت به شلاق

3- محکومیت به جزای نقدی

ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی

ج- جرائم ممنوع التعلیق

گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات

الف- تعلیق اجرای مجازات

1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت

2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق

3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی

4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد

ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه

ج- خاتمه تعلیق

1- انقضای مدت تعلیق

2- فسخ تعلیق

3- شرایط فسخ تعلیق

مقدمه

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر

تعلیق مجازات

یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات

اختیار دادگاه صادر کننده حکم کیفری در به کار بردن تعلیق اجرای مجازات، محدود و منوط به احراز بعضی از شرایط یا مربوط به شرایط ماهوی است و یا مربوط به شرایط شکلی است.

الف- شرایط ماهوی

استحقاق محکوم

سومین شرط از شرایط تعلیق اجرای مجازات این است که دادگاه شخصیت بزهکار، سوابق، صلاحیت اخلاقی و اینکه آمادگی برای اصلاح و تربیت را دارد، مد نظر قرار دهد. به موجب بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی: «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب بداند.»

گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازات

وفق مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی، محکومیت های تعزیری و بازدارنده به استثنای محکومیت های ممنوع التعلیق در قلمرو تعلیق اجرای مجازات قرار گرفته و دادگاههایی که صلاحت رسیدگی به امور کیفری را دارند، در صورتی که بر اساس ضوابط قانونی محکومیت تعزیری و یا بازدارنده را مورد

محکومیت به شلاق

مجازات شلاق نوع دیگری از محکومیت های تعزیری است که با تغییر و تحول قوانین بر اساس مقررات و ضوابط اسلامی به قوانین جزایی ایران راه یافته و وفق مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق است. شمول تعلیق بر مجازات شلاق را می توان در راستای عنایت تعلیق اجرای مجازات قلمداد نمود و آن را با اوضاع و احوال مجرم تطبیق داد و

جرائم ممنوع التعلیق

با اینکه قانونگذاربطور مطلق، تعلیق در محکومیت های تعزیری و بازدارنده را جایز ندانسته مگر در مواردی که شروعا و قانونا تعیین شده باشد، معهذا از این حد نیز فراتر رفته و به دلیل طبیعت ناخوشایند برخی از جرائم تعزیری و یا بازدارنده و اهمیت آنها در روند زندگی اقتصادی و خطرات حاصله برای جامعه، اجرای احکام جزایی

تعلیق اجرای مجازات

منظور از تعلیق اجرای مجازات، تاثیر تعلیق بر محکومیت های تعزیری و بازدارنده مورد حکم و اقدامات سریع دیگری است که در راستای مقررات تعلیقی می بایست به مورد اجرا گذارده شود.

1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به حبس

زمانی که تعلیق اجرای مجازات مناسب تشخیص و قرار تعلیق صادر می شود، مجازات حبس دیگر به مورد اجرا گذارده نمی شود و در صورتی که محکوم

خاتمه تعلیق

دوران تعلیق اجرای مجازات در دو حالت خاتمه می یابد.

1- انقضای مدت تعلیق

طبق مقررات ماده 32 قانون مجازات اسلامی: «هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده

- فسخ تعلیق

در دو مورد از اشتباهات احتمالی در اعطای تعلیق، فسخ آن تجویز شده است:

اول- در ماده 34 قانون مجازات اسلامی آمده است: هر گاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است،

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پایان نامه گرایشات فطری

دانلود پایان نامه گرایشات فطری

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 45 کیلو بایت

تعداد صفحات : 105

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

رمت :word و قایل ویرایش

فطری بودن اعتقاد به وجود و ظهور مصلح کل برای آینده بشریت

گفتار اول: تعریف فطرت و جایگاه معلومات فطری در معلومات انسان

فطرت در لغت:

اهل لغت در باب فطرت، عموماً آن را معرفتی دانسته اند که خداوند در نهاد وجود انسان قرار داده است.

مؤلف لسان العرب در بابا کلمه فطرت می نویسد «فطرت معرفتی است که خداوند در خلائق آفریده است و آیه شریفه به آن اشاره می نماید «فطره الله التی فطراناس علیها، لاتبدیل بخلق الله.»

صاحب کتاب اقراب الموارد نیز فطرت را خلقتی می داند که مولود در رحم مادر بر آن آفریده می شود. هم چنین استعداد . آمادگی برای قبول دین ازجمله معانی مذکور در این کتاب لغت برای فطرت هستند. در کتاب قاموس المحیط و تاج العروس تیز همین معانی تکرار گردیده است.

2-1- جایگاه معلومات فطری در میان معلومات انسانی

حس، عقل، فطرت و وحی از ابزارهایی هستند که خداوند جهت ادراک، دریافت و شناخت در آدمی یا برای او به ودیعت نهاده است. بدینجهت ادراکات و معارف انسان از خداوند، جهان، انسان را می توان به معلومات حسی، عقلی، فطری و وحیانی تقسیم نمود. معلومات حسی ادراکات هستند که بوسیله حواس پنجگانه انسانی از پدیده های مادی درک می گردند و معلومات عقلی ادراکاتی هستند که بوسیله عقل به عنوان قوه و نیروی مدرک کلیات درک می گردند قانون علیتن، وجوب وجود، امتناع، اجتماع نقیضین و امتناع اجتماعی ضدین، ارجمله معلومات و ادراک عقلی بشمار می آیند.

حقایقی در هستی وجود دارند که فطرت آدمی می تواند آنها را درک نماید. شناخت و دریافت صفات و اسماء حق تعالی، کشش و گرایش به خداوند، حقیقت جویی میل به زیبایی کمال طلبی و گرایش به سعادت و تنفر از شقاوت ازجمله ادراکاتی هستند که از ناحیه فطرت درک می شوند بدینجهت به آنها معلوماتئ فطری گفته می شود.

علاوه بر حس، عقل و فطرت نیرویی ماورایی نارسائیهای ناشی از عدم بکارگیری صحیح و کامل ابزارهای سه گانه را مرتفع می سازد و آن وحی است. شناخت های که وحی به آدمیان ارایه می دهد بسان مشعل فروزانی است که انسان در سیر تکاملی خود با بهره گیری از آن به مقاصد آفرینش خویش دست می یابد. معلومات فطری مهمترین سرمایه برای به ثمر نشستن آموزه ها و تعلیمات وحیانی است. آموزه های وحیانی با تکیه به بینشها و گرایشات فطری، آدمیان را به سوی رستگاری و فلاح رهنمون می شوند لذا جایگاه معلومات فطری در میان معلومات انسان برجسته و کلیدی است.

گفتار دوم: ویژگیهای بینشها و گرایشات فطری

چنانکه در مباحث پیشین گذشت بینشها و گرایشات فطری با معلومات عقلی، حسی متفاوتند. ویژگیهایی در بینشها و گرایشات فطری وجود دارد که آن را از ادراکات و معلومات دیگر متمایز می نماید که دو ویژگی 1- همگانی بودن و شمول و فراگیری زمانی و مکانی 2- لایتنهاهی بودن ارجمله ویژگی های متمایز سازنده معلومات فطری از دیگر معلومات است.

1- همگانی بودن و شمول و فراگیری زمانی و مکانی معلومات فطری

معلومات فطری چون از جوهر مشترک نوع انسانی فطرت نشأت می گیرندهمگانی است یعنی همه آدمیان هدالت را مطلوب می دانند و به زیبائیها عشق می ورزند تنوع تفاوت مصادیق زیبایی در ذائقه انسانها با عنایت به تفاوت بینشها و فرهنگ ها مانع از همگانی بودن زیبایی دوستی نیست. حکیم ابونصر فارابی به این حقیقت به درستی اشاره می کند. وی در این زمینه می نویسد «الناس الذین فطرتهم سلیمه، اهم فطره مشترکه اعدوا بها اقبول معقولات هی مشترکه لحمیهم، سیعون بها نحو امور مشترکه لهم». میل به فضایل و ارزشهای اخلاقی از جمله گرایشات فطری است که همواره مورد توجه بوده است. دکارت از گرایش به فضایل اخلاقی به حس اخلاقی تعبیر می نماید و می نویسد «حس اخلاق شناختی است که اولاً بی نیاز از دلیل و برهان است ثانیاً به روشنی و بداهت بدون ابهام به ذهن انسان می آید»بهرحال میل و گردش به فضایل اخلاقی حتی در اوج مخالفت با مراکز دفاع از آموزه های اخلاقی یعنی کلیساها در عصر رنسانی مغفول نمانده است. بنابراین بینشها و گرایشات فطری اموری فرازماین و مکانی هستند.

2-لایتناهی بودن بینشهای فطری

فطرت آدمی نظر به کمال طلبی آن نامحدود خواه و بی نهایت طلب است متعلق واقفی بینشها و گرایشهای فطرت حقیقتی است که از اطلاق در کمال برخوردار است لذا با توسعه بینشها و گرایشهای فطری، ابتهاج فطرت برای وصول به کمالات بیشتر می شود زیرا که پایگاه فطرت همانا روح الهی است که در خلقت آدمی به ودیعت نهاده شده است برخلاف لذایذ غریزی که با اندک طعامی یا شرابی یا ارضای غرایز جنسی به مقصد خود نایل می آید. ابن سینا در این زمینه می نوسد «والنفوس السلیمه التی هی علی الفطره و لم یفظظها مباشره الامور الارضیه الجالسیه اذا سمعت ذاکراً روحانیاً بشیر الی احوال امنارقات غشیها غاش شائق لایعرف سببه و اصابها وجد مبرح مع لذه مفرحه لفضی ذلک بها الی حیره و دهش و ذلک للمناسبه و قد جرب هذا تجریبا شدیداً.بنابراین انسانهایی که فطرتشان دست نخورده مانده و دستخوش امور طبیعت که موجب کدورت فطرت هاست نگشته اند وقتی یک ذکر روحانی را می شنوند آنقدر شاد می شوند و متهیج می گردند که قابل قیاس با هیچ شادی و بهجتی نیست ابن سینا این مسئله را از اموری بشمار می آورد که با استدلال بدست نمی آید بلکه با تجربه می توان به آن اذعان نمود.

گفتار سوم: عوامل رشد و شکوفایی فطرت.

دانسته های ذاتی و نهفته از ابتدای خلقت و گرایشات و انگیزه ها و کشش های درونی انسان مهمترین ابعاد فطرت انسان را شکل میدهند که دو دسته عوامل در آن مؤثرند دسته اول عواملی هستند که موجب رشد و شکوفایی فطرت هستند و دسته دوم عواملی هستند که مانع شکوفایی بینشها و گرایشات فطری هستند و اهتمام در پرورش حس حب به نیکیها و پاکیزگیها و مراقبت مداوم از خویشتن و نگهداری خود از ارتکاب به معاصی ازجمله عواملی هستند که در شکوفایی و رشد فطرت بسیار مؤثر می افتد.

– ابن منطور لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1408، ج 10، ص 286.

– سعیدالنحوری الشرتونی، اقرب الموارد، منثورات مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، قم، 1403 ق، ج 10، ص 993.

– سید محمد مرتضی الحسینی الذبیدی، تاج العروس، دارالجلیل، 1394 ق، ج 13، ص 329 و مجیدالدین الفریزوز آبادی، القاموس المحیط، دارالمعرفه، بیروت، ج 2، ص 110.

– ابو نصر فارابی، السیاسه المدنیه، ص 192.

– ابو نصر فارابی، السیاسه المدنیه، ص 192.

– زک. نجف. صانع دریابندی، فلسفه اخلاق در تفکر غرب ص 70

– شیخ الرئیس ابن سینا، الاشارات و التشبیهان، ج 3 ص 354

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن

پایان نامه ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 464 کیلو بایت

تعداد صفحات : 148

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:137

چکیده :

ایثار و شهادت موضوعی است که در این تحقیق بحث اصلی آن را در بر گرفته است. پنج فصلی که این پژوهش را در بر گرفته که به شما توضیح می دهیم در فصل های آن چه مطالبی آمده شده است. در فصل اول شما را از هدف و اهمیت و ضرورت تحقیقمان آگاه خواهیم کرد و در آخر این، که ارکان اساسی تحقیقمان را توضیح خواهیم داد تا ابهامات برطرف شود و با دیدی بازتر تحقیق را دنبال کنیم. از آن جا که برای دانستن تاثیر ایثار و شهادت باید ابتدا خود آن ها را شناخت بعد به تاثیرات آن ها در جوامع پرداخت در فصل دوم بر آن شدیم تا تاریخچه ای از موضوع را داشته باشیم. ضمن این که خواندن دیگر کتب رفع می شود و گامی به نقد می انجامد که ما با خواندن چندین کتب نقدهایی از آن ها کردیم، که اگر نقد ما به جا باشد ان شاء الله سازنده نیز خواهد بود. فصل سوم روش های تحقیق انجام شده برای این پژوهش بیان شده است. فصل چهارم نیز تجزیه و تحلیل داده ها نام دارد که به طور مفصل به همه موضوعات و جوانب آن پرداخته است. در فصل پنجم به بیان نتایجی از تحقیق که طی چندین ماه تلاش و همت به آن رسیده ایم را بیان کرده ایم و پیشنهادهایی برای محققین بعدی و مسئولان عزیز کشورمان داریم تا ان شاء الله موثر واقع افتد. در این راه با قبول همه ی مشکلات و رنجها تحقیق را با موفقیت به پایان رساندیم و به بیان این مشکلات پرداختیم تا نظاره گر برطرف شدنشان باشیم. در پایان پرسشنامه ای را که طی تحقیق از آنها مدد جستیم برای علاقه مندان بیان کرده ایم ان شاء الله حاصل زحماتمان مورد قبول واقع افتد.

توضیحی کوتاه از تحقیق آثار فرهنگی ایثار و شهادت در جامعه

ما در این تحقیق تلاش کردیم تا به مفهوم ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی پی ببریم و سپس تاثیر و مصادیق آن را در جامعه کنونی را مورد مطالعه قرار دادیم که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

ایثار و شهادت در شمار عالی ترین مفاهیم الهی و حاصل متعالی ترین ارزش هایی هستند که یک انسان می تواند کسب کند. این مفاهیم اثر گذار و تعالی بخش می توانند فرهنگ یک جامعه را به غایت تحت تاثیر قرار دهند و والاترین برکات را به ان ببخشند. پیام و ارمان شهدا به دلیل عظمت مرتبه ای که شهدا بدان دست یافته اند عالی ترین پیام هایی است که به انسان می رسد و چون از نهاد پاک ترین و بلند مرتبه ترین انسان ها برخواسته اند پیامی از جنس پیام انبیاء الهی است. شهدا فرزانگان و برگزیدگان نسل خود بوده اند و اصلی ترین پیام انها برای نسل امروز پیمودن همان طریقی است که خود طی کرده اند که طریق الی الله است. معنای این مسیر تبلور همه ی ارمان ها و اندیشه هایی است که انسان خدا جو جستجو می کند و شهدا از این منظر رسولانی هستند که پیام خدایی شدن و خدایی زندگی کردن را ابلاغ می کنند.

با توجه به اینکه در جامعه ای زندگی می کنیم که دین اسلام رواج دارد، دینی که فطر و زهد و ایثار و شهادت است پس نباید ایثار و شهادت کم رنگ شده باشد. از این رو ما نیز به دلیل اثر اصلاحی که در جامعه ، خانواده ها، جوانان دارد مثلا اگر در خانواده ایثار وجود داشته باشد، که خانواده از هم نمی پاشد و همچنین چون مطلبی است که در آیات و روایات بر آن تاکید زیادی شده است ما را به قسمت آن تشویق می کنند پس باید آن را بشناسیم و بر مفاهیم آن تسلط پیدا کنیم و نیز ممکن است ایثار در جامعه کنونی کم رنگ شده باشد، باید از آن دفاع شود تا در نسل های بعدی نیز ادامه پیدا کند. مطلب شهادت در ذهن اکثریت مردم ما تمام شده محسوب می شود پس ما در این تحقیق نقش به سزای شهادت را بیان می کنیم.

فهرست مطالب :
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت تحقیق
سئوالات با فرضیات تحقیق
تعریف واژگان اساسی تحقیق
معنا و مفهوم ایثار
ارزش و اهمیت ایثار
تاریخچه ایثار و شهادت
فصل دوم : ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
مقدمه
پیشینه تحقیق
پیشینه نظری
فصل سوم : روش تحقیق
بیان روش های مورد استفاده در تحقیق
پرس و جو
مشاهده
تجریه و آزمایش
مطالعه
بیان فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها
فنون میدانی
فنون کتابخانه ای
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
زهد و ایثار
رابطه بین جهاد و شهادت
جهاد و تعریف آن
جهاد از نظر قرآن
اقسام جهاد
شرایط جهاد ابتدایی
جهاد دفاعی
مقدمه ای بر رسالت تکامل انسانی
اصل اول – ایمان به مبدا و معاد
اصل دوم – تزکیه نفس
اصل سوم – حرکت مستمر
مفهوم شهادت و شهید
مفهوم شهادت و مقام شهید
شهید و شهادت
فرازی از سخنان و پیامهای حضرت امام خمینی (ره)
اشاره
شهادت
ارزش شهادت
شهادت
شهید
شاهد
اقسام شهادت
مقام و منزلت شهید
آیات و روایات در مقام شهید
روایات
جایگاه شهید و شهادت در نهج البلاغه و قرآن
سخنان و پیام های حضرت امام خمینی (ره)
مقام شهدا
تعظیم از شهید در احادیث
قداست شهید
شهید در معانی مقدس
منشا قداست
شهادت قداست خود را از ناحیه چه امری دارد؟
حق شهید
بدن شهید
منطق شهید
خطبه ۱۸۲۱
یاد یاران شهید
شوق شهادت در کلام امام علی (ع)
چرا شهادت؟
مصادیق ایثار و شهادت در جامعه
ایثار در طبیعت
ایثار و رابطه اخلاقی و اجتماعی و سیاسی آن در جامعه
آغاز نگرش شیعه به مسئله ایثار و شهادت
بررسی مختصر علمی ایثار و گذشت
آثار عبادی ایثارگری و شهادت طلبی در جامعه
۱- اثر روحیه ایثار و شهادت در تقویت ایمان
۲- تاثیر ایثارگری و شهادت طلبی بر عبودیت و سازندگی انسان
۳- احیاء فرضیه امر به معروف و نهی از منکر
۴- تقویت روح ایثار در جامعه
آثار اخلاقی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
۱- ایثار محور مسائل اخلاقی
۲- تقویت روحیه صبر و استقامت در مومنین
بررسی فلسفی فرهنگ ایثار در اجتماع کنونی و کاربرد آن
آثار سیاسی ایثار در جامعه
آثار اجتماعی ایثار در جامعه
راهکارها و نتایج کاربردی
تفاوت منطق مصلحین با شهیدان
آثار فرهنگی ایثار و شهادت در جامعه
رابطه ی جهانی شدن و فرهنگ شهادت
فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث
مقدمه
نتیجه گیری
مشکلات تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
الف- پیشنهادات به محققین
منابع و ماخذ
فهرست منابع
پرسش نامه آماری تحقیق ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و ائمه ی اطهار و مصادیق آن در جامعه
نتیجه گیری

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

پایان نامه تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 3.362 مگا بایت

تعداد صفحات : 148

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

پیشگفتار…ا-ب
مقدمه……ب-ج
چکیدهج-د
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه .۱
۱-۲ بیان مسئله..۲
۱-۳ اهداف تحقیق…..۲
۱-۴ اهمیت تحقیق….۲
۱-۵ سئوالات تحقیق….۳-۲
۱-۶ فرضیه ها…۳
۱-۷ کلید واژه ها..۴-۳
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه..۵
۲-۲ تاریخچه موضوع… ۷-۶
۲-۳ پیشینه نظری….۸-۷
۲-۴ پیشینه عملی(نقد کتاب)…۹
۲-۵ ضرورت تحقیق.۹
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه…..۱۰
۳-۲ روش های مورد استفاده در تحقیق..۱۱
۳-۳ فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها۱۲
۳-۴ جمع آوری داده ها…۱۲
۳-۵ تجزیه و تحلیل داده ها..۱۳
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه……۱۴
۴-۲ قرآن کتاب آسمانی ما….۱۵
۴-۳ تعریف ادبیات….. ۱۵
فرضیه ۱: ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است……۱۷-۱۶
۴-۴ تاثیرات دین اسلام در عرصه ی ادبیات..۱۹-۱۷
۵-۴ صبر و شکیبایی قرآن در نظم شاعران….۲۰-۱۹
۶-۴ حدیث چیست…..۲۱-۱۰
۴- ۶-۱-حدیث محبت در ادب فارسی……۲۵-۲۱
فرضیه ۲: برخی از شعرای متقدم در آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند…… ۳۵-۲۷
فرضیه ۳: میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعارش زیاد بوده است۴۲-۳۶
فرضیه ۴: مولوی داستان یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است.۵۹-۴۳
فرضیه ۵: سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآنی پرداخته است….۶۶-۶۰
فرضیه ۶: شهریار دراشعار خود از نهچ البلاغه بهره برده است…..۹۸-۶۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵- ۱مقدمه…۱۲۸
۵-۲ بحث و نتیجه گیری.. ۱۳۰-۱۲۹
۵-۳ مشکلات تحقیق…..۱۳۰
۵-۴- پیشنهادات تحقیق……۱۳۱
فهرست منابع و مآخذ…۱۳۳-۱۳۲
پیوست

فهرست منابع و مآخذ:

۱- پور خالقی چترودی، مهدخت (۱۳۷۱). فرهنگ قصه های پیامبران (تجلی شاعرانه اشارات داستانی در مثنوی، مشهد: (انتشارات آستان قدس) چاپ اول.

۲- حداد، حسین(۱۳۷۹). هفت شهر عشق، تهران:( موسسه انتشارات قلیایی) چاپ دوم.

۳- حسین، تلمذ(۱۳۷۸) . مرآت مثنوی ، تهران: (نشر گفتار) چاپ اول.

۴- حلبی، علی اصغر( ۱۳۶۹). تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی، تهران: (انتشارات دانشگاه پیام نور).

۵- دشتی، علی (۱۳۷۵). دیوان کامل شمس تبریزی،( انتشارات جاویدان) چاپ دوازدهم.

۶- راستگو، سید محمد(۱۳۷۹). تجلی قرآن در شعر و ادب پارسی(نشریه بشارت)- قسمت پانزدهم.

۷- راستگو، سیدمحمد( ۱۳۸۰) تجلی قرآن در اشعار حافظ، (نشریه بشارت).

۸- راشد محصل، محمد رضا(۱۳۸۰). پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی ، مشهد: ( به نشر، انتشارات آستان قدس).

۹- شیرازی، مکارم (۱۳۷۶). تفسیر نمونه جلد ۱۹(انتشارات دارالکتب الاسلامیه).

۱۰- صفا، ذبیح الله(۱۳۷۶). گنجینه سخن۱،۲،۳،( انتشارات فردوسی) چاپ ششم.

۱۱- عباس نژاد، محسن (۱۳۸۵). قرآن، ادب و هنر، مشهد: (مدرسه انشاراتی بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه) چاپ اول.

۱۲- گنجوی، نظامی (۱۳۷۷). کلیات خمسه حکیم نظامی گنجوی، تهران: (انتشارات امیرکبیر) چاپ هفتم.

۱۳- محمودی ، ثابت(سهیل) (۱۳۸۰). هنر بزرگ ادبیات دینی فرم گرایی براساس قرآن(نشریه گلستان قرآن).

۱۴- معین، محمد(۱۳۷۵) . فرهنگ فارسی معین جلد ۱ و ۲، تهران: (انتشارات امیر کبیر).

۱۵- تاریخ و ادبیات ایران و جهان سال دوم آموزش متوسطه (۱۳۸۳). تهران: (شرکت چاپ کتب درسی ایران).

۱-۱ مقدمه

این تحقیق توسط دانش آموزانی گردآوری شده که در اول راه توکل بر خدا و تشویق اساتید فرزانه و پشتکار را سرلوحه کار خود قرار دادند. در این فصل شما را از هدف و اهمیت تحقیقمان آگاه خواهیم کرد و در آخر این که، ارکان اساسی تحقیقمان را توضیح خواهیم داد تا ابهامات برطرف شود و با دیدی بازتر تحقیق را دنبال کنیم.

1-2- بیان مسئله

برای آشنایی با تأثیراتی که قرآن و احادیث در ادبیات فارسی برجای گذاشته اند، لازم است معروف ترین و متداول ترین نام کتاب خدا که قرآن است را بشناسیم و آن را تلاوت کنیم و با تأثیراتی که آیات و احادیث به صورت های مختلف : تلمیح، تمثیل، قصه های منظوم و منثور شعرا و نویسندگان ایرانی و فارسی زبان گذاشته اند آشنا شویم.

۱-۳- اهداف تحقیق:

- بررسی تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

- بررسی عوامل موثر بر تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

- تأثیر قرآن و حدیث در اعتلای متون نظم و نثر ادبیات فارسی

۱-۴- اهمیت تحقیق:

در دورانی که قرآن در برخی از کشور های اسلامی فقط برای کسب مقام و یا مزایای اقتصادی تلاوت می شود و شعرای آن ها بدون تاثر از قرآن شعر می سرایند بر خود لازم دانستیم به گردآوری این مطالب بپردازیم. امید است توانسته باشیم با انجام این کار به سطح آگاهی خود و دیگران افزوده باشیم.

۱-۵- سئوالات تحقیق

۱- عوامل مؤثر بر تاثیرگذاری قرآن و حدیث در ادب پارسی کدام است؟

۲- تا چه حد شعرای فارسی زبان از آیات قرآن در اشعار خود تأثیر پذیرفته اند؟

۳- از میان شعرای متقدم کدامیک از آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفتند؟

۴- میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعارش تا چه اندازه بوده است؟

۵- داستان یوسف از دیدگاه مولوی چگونه است؟

۶- آیا سنایی در اشعار خئد به تصویر پردازی قرآن پرداخته است؟

۷- آیا شهریار در اشعار خود از نهج البلاغه بهره برده است؟

۱-۶-فرضیه ها

۱- ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است.

۲- برخی از شعرای متقدم از آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند.

۳- میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعار وی زیاد بوده است.

۴- مولوی داستان حضرت یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است.

۵- سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآن پرداخته است.

۶- شهریار در اشعار خود از نهج البلاغه بهره برده است.

1-1- مقدمه

از آن جایی که برای دانستن درباره ی تأثیر قرآن و حدیث بر ادب پارسی باید با خود ادبیات بیشتر آشنا شده سپس تأثیر قرآن و حدیث را در آن بررسی کنیم، بنابراین بر آن شدیم تا با تحقیق در رابطه با این موضوع اطلاعات لازم را برای شناخت بیشتر آن کسب کنیم.

ضمن این که خواندن هر کتابی در ذهن خواننده ابهامات و سئوالاتی ایجاد می کند که گاهی با خواندن دیگر کتب رفع می شود و گاهی به نقد می انجامد که ما با خواندن چندین کتاب نقدهایی از آن ها کردیم، که اگر نقد ما به جا باشد انشاء ا. . . سازنده نیز خواهد بود و اگر بی جاست همین جا از نویسندگان کتاب ها پوزش می طلبیم.

2-2 تاریخچه موضوع

زبان ایران پیش از اسلام، که مادر و ریشه زبان امروز ایران است، پارسی (فارسی) نامیده می- شود. این زبان از شاخه زبان های هندی و اروپایی به این ترتیب با اغلب زبان های جهان متمدن ( قدیم و جدید ) خویشاوند است. زبان فارسی به سه دوره جداگانه تقسیم می شود :

-فارسی باستان : که در دوره هخامنشی رایج بوده و فرمان ها و نامه های شاهان به آن زبان نوشته می شده است.

-فارسی میانه : زبان های ایرانی میانه به دو گروه عمده شرقی و غربی تقسیم و هر کدام از این دو گروه به دو شاخه شمالی و جنوبی مجزا شده اند.

- فارسی نو : پس از ورود اسلام به ایران زبان فارسی تحول تازه ای را پشت سر گذاشت و با استفاده از خط (الفبا) عربی به مرحله نوینی گام نهاد که در اصطلاح ، فارسی نو (دری) گفته می شود.

معمولا دوره های تاریخ ادبیات را در گذشته بدون هیچ دلیلی برمبنای سلسله ها تقسیم بندی می کردند و به این ترتیب ادبیات را تابع جریان های سیاسی حاکم قلمداد می کردند مثل ادبیات دوره مغول اما تقسیم دوره های ادبی با تقسیمات سیاسی ، تاریخی و جغرافیایی همخوانی نداشت و هرگز اصل و مبنا قرار نمی گرفت.

در عصر رودکی که دوره خردآزمایی نیز نام گرفته شعر دری با تمام ویژگی های زبانی و مضمونی خود، روبه گسترش نهاد. دردوره سامانی رودکی به پدر شعر فارسی مشهور و مورد تمجید شاعران پس از خود هم چون عنصری قرار گرفت.

به عصر ناصرخسرو دوره شعر مکتبی نیز گفته می شود و از این هنگام بود که ادبیات عرفانی و مردمی شکل یافت ، زبان دری از خواستگاه خود ،خراسان، خارج گردید و به داخل فلات ایران و اندکی بعد به آذربایجان نیز راه یافت و به دلیل آن که زبان رسمی حکومت مرکزی بود شاعران و نویسندگان ناگزیر بودند فارسی را فرا گیرند و با آن به سرودن شعر و تالیف کتاب بپردازند.

۲-۳- پیشینه نظری

۱- قرآن کریم- و تفسیر مجتبی فولادوند

۲- ۱۳۷۱- فرهنگ قصه های پیامبران(تجلی شاعرانه اشارات داستانی در مثنوی)، مه دخت پورخالقی چترودی

در این کتاب اشعاری از مثنوی که با سوره های قرآن و با داستان ها و وقایع قرآنی مطابقت داشته است جمع آوری شده است.

۳- ۱۳۷۵ – دیوان ناصر خسرو- جهانگیر منصور

مربوط به اشعار جمع آوری شده ی ناصر خسرو می باشد.

۴- ۱۳۷۵- فرهنگ معین جلد ۱ و ۲- دکتر محمد معین

در لغت نامه ی پارسی معین به توضیح برخی لغات دشوار ادبی پرداخته شده است.

۵- ۱۳۷۶- گنجینه سخن جلد ۱ و ۲ و ۳، دکتر ذبیح الله صفا

به طور مختصر به شرح تاریخچه ی ادبیات پارسی پرداخته شده است.

۶- ۱۳۷۷- کلیات خمسه حکیم نظامی گنجوی، نظامی گنجوی

مربوط به اشعار جمع آوری شده از نظامی می باشد.

۷- ۱۳۷۷- تفسیر نمونه جلد ۱۹- استاد مکارم شیرازی و همکاران

به تفسیر آیات شریف قرآن پرداخته شده است.

۸- ۱۳۷۸ ه.ش- مرآت مثنوی- تلمذ حسین

در مرآت مثنوی پس از ستایش مولانا و اشاره به شاعران هم عصر وی، اشعار مولانا در شش دفتر او به طور خلاصه بیان گردیده و در پایان اشعاری از وی که با آیات الهی مطابقت داشته اند گردآوری شده است.

۹- ۱۳۷۹- نشریه بشارت قسمت پانزدهم- سیدمحمد راستگو

در این مجله مفاهیمی درباره ی قرآن کریم بیان شده است و سعی شده است که قرآن برای خواننده ملموس تر شود.

۱۰- ۱۳۸۰- پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی- دکتر محمدرضا راشد محصل

به بررسی نقش قرآن و حدیث در ادب پارسی پرداخته شده است.

۱۱-۱۳۷۷ – نشریه بشارت قسمت دهم- سید محمد رضا راستگو

در این نشریه اولا به توضیح مختصری از زندگینامه ی حافظ پرداخته شده و ثانیا اشعاری از وی که با قرآن مطابقت داشته اند جمع آوری شده است.

۱۲- ۱۳۸۰- نشریه گلستان قرآن پیاپی ۱۰۸- ثابت(سهیل) محمودی

به بررسی نحوه ی تأثیرپذیری ادبیات پارسی از قرآن پرداخته شده است.

۱۳- ۱۳۸۵- قرآن، ادب و هنر- حجت الاسلام محسن عباس نژاد

اشعاری از شاعران پارسی زبان که با قرآن و احادیث مطابقت داشته اند جمع آوری شده است.

۲-۴- پیشینه عملی(نقد کتاب)

۱- یکی از معایب کتاب گنجینه سخن نثر دشوار آن است به علاوه این کتاب دارای جملات طویل و بلندی است که فهم و درک آن را مشکل می سازد و هم چنین از ذکر نمودن نام انتشارات خودداری کرده و دارای نگارشی قدیمی می باشد.

۲- در کتاب کلیات خمسه نظامی گنجه ای یکی از کاستی ها و معایبی که می توان یافت این است که در هیچ کجای کتاب از نام مصحح کتاب یاد نشده است و هم چنین در جای جای کتاب از کلمات مشکلی استفاده شده است که فهم آن ها برای ما چندی مشکل بود.

۲-۵- ضرورت تحقیق:

در هیچ جا از اشعار شعرای پارسی به چشم نمی خورد که آیات قرآن و احادیث در اشعارشان تأثیر نداشته باشد و تفاوت اشعار شاعران اسلامی با شعرای اروپایی در این است که قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی فقط برای تلاوت نبوده بلکه عملاً در اشعار شعرای فارسی زبان اسلامی به عنوان یک فرهنگ اسلامی بر مردم و جامعه تأثیر گذاشته است. پس بر خود لازم دانسته تا تأثیر قرآن و احادیث را در ادب فارسی بشناسیم.

۳-۱- مقدمه

روش های متفاوتی برای تحقیق و پژوهش موجود است که موارد استفاده از آن بستگی به موضوع تحقیق و پژوهش دارد ما در این فصل به روش هایی که موجود و از آن ها استفاده کرده ایم خواهیم پرداخت. امید است که این روش ها مورد استفاده ی دیگران نیز قرار بگیرد.

۳-۲- روش های مورد استفاده در تحقیق

روش های کلی و عمومی تحقیق عبارتند از:

الف) تجربه و آزمایش ب) مشاهده ج) پرس و جو د) مطالعه

ممکن است در تحقیق از یک یا دو یا هر چهار روش، متناسب باموضوع تحقیق، استفاده شود.

الف) تجربه و آزمایش: بیشتر در موضوعاتی که مربوط به رشته ی تجربی است مورد استفاده قرار می گیرد.

ب) مشاهده: که به طور مستقیم با مشاهده کردن اطلاعات جمع آوری می شود، که به علت محدودیت زمانی موفق به اجرای آن نشدیم.

ج) پرس و جو از طریق پرسشنامه: در این قسمت جامعه آماری ما دانش آموزان سوم و پیش دانشگاهی رشته ی علوم انسانی دبیرستان نمونه فرهنگ آرمینه ی مصلی نژاد است.

پرسشنامه ای که به تعداد ۱۰x سؤال در رابطه با نقش قرآن و احادیث در ادب پارسی به طور تصادفی در اختیار آن ها قرار داده شد و پس از جمع آوری اطلاعات با رسم جدول و نمودار برای هر سئوال نگرش دو گروه از دانش آموزان مقایسه شد.

د) مطالعه: پژوهشگر موضوع خود را انتخاب می کند و به جستجو در منابع مختلف می- پردازد. این جست و جو ممکن است کتابخانه ای باشد.

در روش کتابخانه ای دست یافتن به کتاب بستگی به شیوه ی هر کتابخانه دارد. با پژوهش در کتب، منابع علمی و دیگر مآخذ در محدوده ی کتاب و کتابخانه و آن چه به این فضا مربوط است (مانند استفاده از ابزارهای نوین اطلاع رسانی) به بررسی موضوع تحقیق پرداخته می شود. ما بیش از نیمی از تحقیق خود را از روش فوق در کتابخانه های مختلف بهره بردیم.

۳-۳- فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها

فنون گردآوری اطلاعات دو شیوه است: ۱) میدانی ۲)کتابخانه ای

میدانی به سه شیوه مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه تقسیم می شود که ما در مبحث قبل به آن اشاره کردیم. در روش دوم، کتابخانه ای، گردآوری اطلاعات یا به صورت نقل عین مطالب یا خلاصه ای از مطلب و یا برداشتی از مطلب است. موضوع مورد اهمیت در گردآوری اطلاعات، شیوه ی درست ارجاع دادن مطالب است و باید قوانین مربوط به هر کدام از سه شیوه را رعایت کنیم؛ مثلاً، در مورد نقل عین مطلب حتماً باید آن را در گیومه قرار دهیم.

لازم به ذکر است اگر قصوری در این مورد رخ داده به علت کم کاری نبوده، بلکه عدم وقت کافی، کمبود امکانات و عدم شناخت ما نسبت به این موضوع بوده است.

۳-۴- جمع آوری داده ها

جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است که این پرسشنامه توسط متخصصین تهیه شده است.

جهت بررسی پایایی پرسشنامه در یک نمونه ی ده تایی( pilot study) دو بار با فاصله زمانی یک هفته، پرسشنامه داده شده و با استفاده از آزمون های آماری مناسب پایایی پرسشنامه تایید گردیده است. هم چنین جهت بررسی روایی پرسشنامه از آلفای کرانباخ در یک نمونه پانزده تایی استفاده شده است.

۳-۵- تجزیه و تحلیل داده ها

جهت توصیف اطلاعات از نمودار ها و جدول های آماری مناسب استفاده شده و در تحلیل میانگین نمره، از آزمون های آماری t-test (مقایسه میانگین ها) و F ( مقایسه واریانس- ها) استفاده شده است.

علاوه بر این، جهت بررسی روایی و پایایی پرسشنامه از آلفای کرانباخ و pair t-test استفاده شده است.

۴-۱- مقدمه

از آن جا که تمامی محققان در جوامع بشری در پی نقش قرآن وحدیث بوده اند،از کشور های غربی تا شرقی و بر اساس سطح فکری افراد همه برای رساندن جامعه ی خود به رشد فکری و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی تلاش دارند .در این فصل به گوشه از این نقش و تاثیر قرآن وحدیث در ادبیات فارسی خواهیم پرداخت .

قبلا باید این نکته را یاد آوری نمائیم که قرآن به عنوان یک الگوی بشری همواره مورد توجه شاعران و سخنوران قرار گرفته تا آن جا که آن ها در بسیاری از اشعار و نوشته های خود از قرآن و حدیث بهره- های فراوانی گرفته و در واقع با همت و پاسداری مسلمانان بوده که در آن هیچ تحریفی صورت نگرفته است.

۴-۲- قرآن کتاب آسمانی ما:

قرآن از درون سو، چراغی است که راه شریعت و دیانت را برای روندگان، روشن و آشکار می سازد و آنها را از گمراهی و کژ راهی باز می دارد و از برون سو، باور دینی مردم را پاس می دارد. (نشریه بشارت، ۱۳۷۹: ۱۸/۵۳-۵۰)

قرآن ظاهری دارد و باطنی. ظاهر آن همین واژه ها و آیاتی است که نوشته، خوانده، شنیده و دیده می شود. این ظاهر پرده ای است که قرآن راستین را ، یعنی؛ حقیقت باطنی قرآن را فروپوشانده است و گرچه اکثر اوقات مردم با همین پوشش و لایه بیرونی قرآن سروکار دارند، اما باید دانست که قرآن حقیقی و حقیقت قرآن، نه همین لایه برونی و واژگانی است. از این رو بی آن که این لایه بیرونی فرو گذاشته، باید سعی شود که به لایه های درونی قرآن راه یافت و چهره راستین آن را از پرده های واژگانی جست و جو کرد. البته این مرحله شایستگی ها و بایستگی هایی را می طلبد.(همان منبع:۵۴-۵۳)

۴-۳- تعریف ادبیات:

براساس فرهنگ دهخدا در واقع ادبیات، «دانش های متعلق به علوم ادبی» گفته می شود و در فرهنگ معین ادبیات این چنین معنا شده: «ادبیات مجموعه آثار با ارزش باقی مانده از سخنوران و نویسندگان کهن هر ملّتی است و آثار رایج میان مردم اهم از چیستان ها، افسانه ها و همانند آن.»

اما شاید بتوان ادبیات را نه بر مبنای« داستانی» یا «تخیلی»بودن بلکه بر این اساس که زبان را به شیوه ی خاصی به کار می گیرد تعریف کرد، یعنی؛ ادبیات زبان معمول را دگرگون می کند قوت می بخشد و به گونه ای نظام یافته آن را از گفتار روز منحرف می سازد.

( Www. Dibache. Com:25/11/1387)

فرضیه ۱: ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است.

قرآن کتاب دینی و اعتقاد نامه همه مسلمانان جهان است. قرآن شریف این کتاب حکمت و هدایت نظر به مرتبه ی بعدی انسان ها از خاک تا افلاک دارد و اساسا آمده است که آدمی را از شهوات پست حیوانی به اوج افلاک و سفرهای علوی و آسمانی برساند. کتابی که با گذشت هزار و چهارصد سال، با زندگی آنان عجین شده و گویی با رگ و پوست و خون آنان درهم آمیخته، لذا خواندن، درک مفاهیم و آموزش این کتاب بزرگ به منزله زیستن و حیات دوباره انسان هاست. (www.aftab.com:30/11/1387)

از روزی که انسان به این جهان قدم می نهد تا روزی که از این جهان فانی توشه حیات اخروی را بر می گیرد و رخت سفر می بندد در غم و شادی و در زندگی اجتماعی و فردی با قرآن و حدیث سروکار دارد و همین ملازمت و مخلوط شدن زندگی با این کتاب آسمانی نیاز به فهمیدن و فهمانیدن آن را برای هر مسلمانی آشکار می سازد. (همان منبع)

از این گذشته بر همه آشکار است که پس از فتح ایران توسط اعراب و لشکر اسلام، مردم ایران که ندای حیات بخش اسلام را با گوش جان شنیدند، با شور و شوق تمام این فرهنگ را پذیرفتند و در بالندگی و رشد آن در زمینه های گوناگون علمی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی، ادبی و هنری پا به پای دیگر مسلمانان حرکت کردند(و چه بسا در مواردی گوی سبقت را از اعراب ربودند) و سرمایه های جاودان و ماندگاری را برای ما آفریدند. (همان منبع)

ادبیات کهن سال ایران چنان مفاهیم گوناگونی را از این سرچشمه های پربرکت الهی وام گرفته بنابراین آشنایی با قرآن و حدیث، آگاهی نسبت به تمامی زوایای سروده ها و نوشته های شعرا و نویسندگان ایرانی به امری محال مبدل شده است. از طرفی، این تأثیرپذیری تنها به حوزه مفاهیم محدود نشده و حوزه علوم ادبی و چگونگی به کارگیری کلمات و کیفیت کلام را نیز در برگرفته است. (همان منبع)

یکی از این سرمایه های افتخارآمیز، سروده های شاعران و سخنوران و نوشته های دبیران و مترسلان و نویسندگان و تاملات عارفان و اندیشه های حکیمان و فیلسوفان ایرانی مسلمان است. (همان منبع)

مقصود این است که در صدر اسلام یعنی قرن اول و دوم، ادبیات عربی، آن مقداری که قرآن باید جای خود را در آن باز کند، نکرده است و هر چه زمان می گذرد قرآن بیشتر آن ها را تحت نفوذ قرار می دهد. به عنوان مثال رودکی که از شعرای قرن سوم است اشعارش فارسی محض است و نفوذ قرآن زیاد در اشعارش به چشم نمی خورد، اما کم کم در زمان فردوسی و حتی بعد از آن نفوذ قرآن بیشتر مشاهده می شود. (همان منبع)

در قرن ششم و هفتم یعنی در دوران مولوی ، مولوی حرفی غیر از قرآن ندارد و هر چه می گوید تفسیرهای قرآن از دیدگاه عرفانی اوست. (همان منبع)

۴-۴- تاثیرات دین اسلام در عرصه ادبیات

دین اسلام تاثیرات زیادی در تمام شئون زندگی ایرانیان به ویژه در عرصه ادبیات از خود به جای گزارده تا جائیکه اگر به کتاب هایی که از پیشینیان بر جای مانده نظری افکنده شود ، دریافت خواهد شد که کمتر موضوع ادبی است که مایه خود را از مفاهیم قرآنی نگرفته باشد به گونه ای که در بیشتر مفاهیم و مطالب آن ها یا به طور آشکار و یا غیرمستقیم مانند کنایه و ایهام به بیان نکته ای حکمت آموز از کلام خداوند اشاره شده و در این زمینه کافی است به قلم بزرگ مردانی چون مولوی، سعدی، فردوسی و دیگر آثار منظوم و منثور نظری افکنده شود تا مشاهده شود که چقدر از آیات ، اشارات ، عبارت و یا نکات و دستورات تربیتی ، اخلاقی، علمی و سیاسی و . . . آورده و با شعرهای خود ذهن بشر را به تکاپو وا داشته است.) www.aftab.com)

در تاریخ ادبیات فارسی، نشانه های تاثیر قرآن در نظم و نثر فارسی کاملا مشهود است و به صور گوناگون، شعرا و نویسندگان از عبارات و مضامین آیات قرآنی و الفاظ قرآنی استفاده کرده اند. این استفاده، یا عین عبارت یا به مضمون یا به صورت اشاره یا به صورت حل و یا به صورت کاربرد الفاظ قرآنی بوده است. نمونه های زیادی در دوره های ادبی زبان فارسی است که این تاثیرات را کاملا نشان می دهد. در قرن چهارم هجری اصولا معارف اسلامی پایه و اساس فرهنگ جوامع مسلمان بوده و در همه شئون زندگی مسلمانان نفوذ داشته است. در دوره(عصر سامانی) شواهد متعددی برای این تاثیر می توان یافت. در اشعاری از این دوره، مضامین و قصص قرآنی و احادیث نبوی به صورت های متفاوت بازتاب پیدا کرده است. (همان منبع)

بطور کلی در اشعار شاعران و نثرهای نویسندگان به غیر از آیات الهی به سخن معصومان و احادیث آنها بسیار اشاره کرده اند. اما بزرگترین چیستان ، سر اسرار هستی آفریدگار است و در کنار آن چرایی آفرینش و از کجایی آن، هان که مولانا می گوید:

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

(همان منبع)

بعد از ظهور اسلام در ایران، نزدیک به دو قرن ادبیات فارسی مکتوب قابل توجه نداشته ایم. البته این نکته به این معنا نیست که ادبا و شعرا از نوشتن و سرودن دست کشیده اند بلکه بنا بر ضرورت هایی که در آن هنگام به وجود آمد، به زبان عربی تمایل پیدا کردند و لی نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که این تاثیر پذیری به مرور در بین ادبا و شعرا بیشتر شده است. (همان منبع)

در دوره غزنوی هم شواهد متعددی از تاثیر آیات قرآنی و مضامین قرآنی در شعر فارسی وجود دارد. به عنوان مثال می توان به نمونه هایی از عنصری اشاره کرد: «در دشمنانت گرچه کثیرند خیر نیست/ چونان که گفت یزدان لاخیر فی کثیر» که اشاره است به سوره نسا،آیه ۱۱۴: «لاخیر فی کثیر من نجویهم». در اینجا عنصری به صراحت به این عبارت قرآنی اشاره می کند.در جای دیگر باز عنصری اشاره دارد به داستان هاروت و ماروت در سوره بقره و می گوید: « زهره به دو رخسار تو داده همه زیور/ هاروت به دو چشم تو داده همه دستان»(همان منبع)

۴-۵- صبر و شکیبایی قرآن در نظم شاعران
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق (ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او)

تحقیق (ناصر خسرو و صنایع ادبی در قصاید او)

دسته بندی : زبان و ادبيات فارسي

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 113 کیلو بایت

تعداد صفحات : 83

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

فصل اول: زندگی‌نامه ناصر خسرو

زندگینامه. 4

شخصیت ناصرخسرو. 6

آثار ناصرخسرو. 7

دیوان اشعار فارسی.. 7

نمونه اشعار. 8

شعر ناصرخسرو. 9

سفرنامه‌ى ناصرخسرو. 12

ناصرخسرو در نگاه اندیشمندان.. 16

فصل دوم: جایگاه علم بدیع در ادبیات19

بدیع چیست؟. 20

بدیع لفظی : 21

روش های افزونی موسیقی لفظ.. 21

بدیع معنوی : 22

بیان : 22

شعر بودن شعر به چیست؟. 22

تاریخچه بدیع.. 26

شعرچیست؟. 27

پیام در شعر : 28

زیبایی چیست؟. 28

بدیع چیست ؟. 29

«رابطه ترفندهای بدیعی با روان شناسی». 30

فایده شعر : 31

روش تسجیع.. 33

سجع و زبان عربی.. 36

روش تجنیس... 37

روش تکرار. 44

ارزش تکرار. 50

تفنن یا نمایش اقتدار. 51

روش تشبیه. 52

روش تناسب.. 55

ایهام. 57

تعلیل و توجیه. 62

خاتمه در بدیع معنوی.. 66

فصل سوم: صنایع ادبی در قصاید ناصر خسرو

در باب آثار ناصرخسرو. 69

«شرح قصاید ناصر خسرو». 73

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی پرورش فضائل اخلاقى

پایان نامه بررسی پرورش فضائل اخلاقى

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 52 کیلو بایت

تعداد صفحات : 103

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بخشی از متن :

بسیار دیده شده است كه سرنوشت افراد خوب و بد، بر اثر معاشرتها بكلى دگرگون شده، و مسیر زندگانى آنها تغییر یافته است; و این امر دلائل مختلفى از نظر روانى دارد:

1- از جمله مسائلى كه روانكاوان در مطالعات خود به آن رسیده‏اند وجود روح محاكات در انسانها است; یعنى، افراد، آگاهانه یا ناآگاه، آنچه را در دوستان و نزدیكان خود مى‏بینند، حكایت مى‏كنند; افراد شاد بطور ناآگاه شادى در اطرافیان خود مى‏پاشند و <افسرده دل افسرده كند انجمنى را».

افراد مایوس، دوستان خود را مایوس، و افراد بدبین، همنشینان خود را بدبین بار مى‏آورند، و همین امر سبب مى‏شود كه دوستان با سرعت در یكدیگر تاثیر بگذارند.

2- مشاهده بدى و زشتى و تكرار آن، از قبح آن مى‏كاهد و كم كم به صورت یك امر عادى در مى‏آید; و مى‏دانیم یكى از عوامل‏مؤثر در ترك گناه و زشتیها، احساس قبح آن است.

3- تاثیر تلقین در انسانها غیر قابل انكار است; و دوستان بد همنشینان خود را معمولا زیر بمباران تلقینات مى‏گیرند و همین امر سبب مى‏شود كه گاه بدترین اعمال در نظر آنان، تزیین یابد و حس تشخیص را بكلى دگرگون سازد.

4- معاشرت با بدان، حس بدبینى را در انسان، تشدید مى‏كند و سبب مى‏شود كه نسبت‏به همه كس بدبین باشد، و این بدبینى یكى از عوامل سقوط در پرتگاه گناه و فساد اخلاق است. در حدیثى از امیرمؤمنان على علیه السلام مى‏خوانیم: <مجالسة الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار; همنشینى با بدان موجب بدبینى به نیكان مى‏شود.»(20)

حتى در حدیثى، معاشرت با بدان سبب مرگ دلها شمرده شده، پیامبراكرم صلى الله علیه و آله در این حدیث مى‏فرماید: <اربع یمتن القلب… ومجالسة الموتى; فقیل له یارسول‏الله وما الموتى؟ قال صلى الله علیه و آله: كل غنى مسرف; چهار چیز است كه قلب انسان را مى‏میراند… از جمله همنشینى مردگان است، عرض شد: منظور از مردگان كیست اى رسول‏خدا! فرمود: هر ثروتمند اسرافكارى است.»(21)

روشنى این موضوع، یعنى سرایت‏حسن و قبح اخلاقى از دوستان به یكدیگر سبب شده كه شعرا و ادبا، نیز در اشعار خود هر كدام به نوعى درباره این مطلب داد سخن بدهند.

در یك جا مى‏خوانیم:

كم نشین با بدان كه صحبت‏بد گر چه پاكى، تو را پلید كند آفتاب ار چه روشن است آن را پاره‏اى ابر ناپدید كند

در جاى دیگر آمده است:

با بدان كم نشین كه بدمانى خو پذیر است نفس انسانى

و نیز گفته‏اند:

صحبت نیك را زدست مده كه و مه به شود زصحبت‏به

اشعار در این زمینه بسیار فراوان است و این بحث را با شعر معروفى از سعدى كه با تكرار هرگز كهنه نشده است پایان مى‏دهیم:

گلى خوشبوى در حمام روزى رسید از دست محبوبى به دستم بدو گفتم كه مشكى یا عبیرى كه از بوى دل آویز تو مستم بگفتا من گلى ناچیز بودم ولیكن مدتى با گل نشستم كمال همنشین در من اثر كرد وگرنه من همان خاكم كه هستم

3- تاثیر تربیت ‏خانوادگى و وراثت در اخلاق

همه مى‏دانیم كه اولین مدرسه براى تعلیم و تربیت كودك محیط خانواده است، و بسیارى از زمینه‏هاى اخلاقى در آنجا رشد و نمو مى‏كند; محیط سالم یا ناسالم خانواده تاثیر بسیار عمیقى در پرورش فضائل اخلاقى، یا رشد رذائل دارد; و در واقع باید سنگ زیربناى اخلاق انسان در آنجا نهاده شود.

اهمیت این موضوع، زمانى آشكار مى‏شود كه توجه داشته باشیم كه اولا كودك، بسیار اثر پذیر است، و ثانیا آثارى كه در آن سن و سال در روح او نفوذ مى‏كند، ماندنى و پا برجا است!

این حدیث را غالبا شنیده‏ایم كه امیرمؤمنان على علیه السلام فرمود: <العلم (فى) الص-غر كالنقش فى‏الحجر; تعلیم در كودكى همانند نقشى است كه روى سنگ كنده مى‏شود!» (كه سالیان دراز باقى و برقرار مى‏ماند.)(22)

كودك بسیارى از سجایاى اخلاقى را از پدر و مادر و برادران بزرگ و خواهران خویش مى‏گیرد; شجاعت، سخاوت، صداقت و امانت، و مانند آنها، امورى هستند كه به راحتى كودكان از بزرگترهاى خانواده كسب مى‏كنند; و رذائلى مانند دروغ و خیانت و بى‏عفتى و ناپاكى و مانند آن را نیز از آنها كسب مى‏نمایند.

افزون بر این، صفات اخلاقى پدر و مادر از طریق دیگرى نیز كم و بیش به فرزندان منتقل مى‏شود، و آن از طریق عامل وراثت و ژنها است; ژنها تنها حامل صفات جسمانى نیستند، بلكه صفات اخلاقى و روحانى نیز از این طریق به فرزندان، منتقل مى‏شود، هرچند بعدا قابل تغییر و دگرگونى است، و جنبه جبرى ندارد تا مسؤولیت را از فرزندان بطور كلى سلب كند.

به تعبیر دیگر، پدر و مادر از دو راه در وضع اخلاقى فرزند اثر مى‏گذارند، از طریق تكوین و تشریع، منظور از تكوین در اینجا صفاتى است كه در درون نطفه ثبت است و از طریق ناآگاه منتقل به فرزند مى‏شود، و منظور از تشریع، تعلیم و تربیتى است كه آگاهانه انجام مى‏گیرد، و منشا پرورش صفات خوب و بد مى‏شود.

درست است كه هیچ كدام از این دو جبرى نیست ولى بدون شك زمینه‏ساز صفات و روحیات انسانها است، و بسیار با چشم خود دیده‏ایم كه فرزندان افراد پاك و صالح و شجاع و مهربان، افرادى مانند خودشان بوده‏اند و بعكس، آلوده زادگان را در موارد زیادى آلوده دیده‏ایم. بى‏شك این مساله در هر دو طرف استثنائاتى دارد كه نشان مى‏دهد تاثیر این دو عامل (وراثت و تربیت) تاثیر جبرى غیر قابل تغییر نیست. با این اشاره به قرآن مجید باز مى‏گردیم و مواردى را كه قرآن به آن اشاره كرده است، مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

1- انك ان تذرهم یضلوا عبادك و لایلدوا الا فاجرا كفارا (سوره نوح، آیه‏27)

2- فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و كفلها زكریا (سوره آل عمران، آیه‏37)

3- ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین – ذریة بعضها من بعض و الله سمیع علیم (سوره آل عمران، آیه‏33 و 34)

4- یا ای-ها الذین آمنوا قوا ان-فسكم واهلیكم نارا و قوده-ا الناس و الحجارة (سوره تحریم، آیه‏6)

5- یا اخت هارون ما كان ابوك امرء سوء و ما كانت امك بغیا (سوره مریم، آیه‏28)

:

1- چرا كه اگر آنها را باقى بگذارى، بندگانت را گمراه مى‏كنند و جز نسلى فاجر و كافر به وجود نمى‏آورند!

2- خداوند، او (مریم) را به طرز نیكویى پذیرفت; و بطور شایسته‏اى، (نهال وجود) او را رویانید (و پرورش داد); و كفالت او را به <زكریا» سپرد.

3- خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برترى داد.

آنها فرزندان (و دودمانى) بودند كه (از نظر پاكى و تقوا و فضیلت) بعضى از بعضى دیگر گرفته شده بودند; و خداوند شنوا و دانا است (و از كوششهاى آنها در مسیر رسالت‏خود، آگاه مى‏باشد).

4- اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! خود و خانواده خویش را از آتشى كه هیزم آن انسان و سنگها است نگه دارید!

5- اى خواهر هارون! نه پدرت مرد بدى بود و نه مادرت زن بد كاره‏اى!

تفسیر و جمع‏بندى

در نخستین آیه‏مورد بحث، باز سخن از قوم نوح است، كه وقتى تقاضاى نابودى آنها را به عذاب الهى مى‏كند، تقاضاى خود را با این دلیل مقرون مى‏سازد، كه اگر آنها باقى بمانند سایر بندگان تو را گمراه مى‏كنند،و جز نسلى فاجر و كافر از آنها متولد نمى‏شود (انك ان تذرهم یضلوا عبادك و لایلدوا الا فاجرا كفارا ).

این سخن ضمن این‏كه نشان مى‏دهد افراد فاسد و مفسد كه داراى نسل تبهكار هستند، از نظر سازمان خلقت، حق حیات ندارند و باید به عذاب الهى گرفتار شوند و از میان بروند، اشاره به این حقیقت است كه محیط جامعه، تربیت‏خانوادگى، و حتى عامل وراثت مى‏تواند در اخلاق و عقیده مؤثر باشد.

قابل توجه این كه نوح علیه السلام بطور قاطع مى‏گوید: تمام فرزندان آنها فاسد و كافر خواهند بود، چرا كه موج فساد در جامعه آنها به قدرى قوى بود كه نجات از آن، كار آسانى نبود; نه این كه این عوامل صد در صد جنبه جبرى داشته باشد و انسان را بى‏اختیار به سوى خود بكشاند. بعضى گفته‏اند آگاهى نوح بر این نكته به خاطر وحى الهى بوده، كه به نوح فرمود: <انه لن یؤمن من قومك الا من قد آمن; جز آنها كه (تاكنون) ایمان آورده‏اند، دیگر هیچ كس از قوم تو ایمان نخواهد آورد!» (سوره هود، آیه‏36)

ولى روشن است این آیه، شامل نسل آینده آنها نمى‏شود، بنابراین بعید نیست كه نسبت‏به نسل آینده بر اساس امور سه گانه‏اى كه گفته شد (محیط، تربیت‏خانوادگى و عامل وراثت) قضاوت كرده باشد.

در بعضى از روایات، آمده كه فاسدان قوم نوح هنگامى كه فرزند آنها به حد تمیز مى‏رسید، او را نزد نوح علیه السلام مى‏بردند، و به كودك مى‏گفتند این پیرمرد را مى‏بینى، این مرد دروغگویى است، از او بپرهیز، پدرم مرا این چنین سفارش كرده (و تو نیز باید فرزندت را به همین امر سفارش كنى)!

و به این ترتیب نسلهاى فاسد، یكى پس از دیگرى مى‏آمدند و مى‏رفتند.(23)

در قرآن مجید در داستان حضرت مریم علیها السلام زنى كه از مهمترین و با شخصیت‏ترین زنان جهان است، تعبیراتى آمده كه نشان مى‏دهد مساله وراثت و تربیت‏خانوادگى و محیط پرورشى انسان در روحیات او بسیار اثر دارد، و براى پرورش فرزندان برومند پاكدامن باید به تاثیر این امور توجه داشت.

از جمله روحیات مادر اوست كه از زمان باردارى، پیوسته او را از وسوسه‏هاى شیطان به خدا مى‏سپرد، و آرزو مى‏كرد از خدمتگزاران خانه خدا باشد و حتى براى این كار نذر كرده بود.

آیه فوق مى‏گوید: خداوند او را به حسن قبول پذیرفت و به طرز شایسته‏اى گیاه وجودش را پرورش داد (فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا).

تشبیه وجود انسان پاك به گیاه برومند، اشاره به این حقیقت است كه همان طور كه براى برخوردارى از یك بوته گل زیبا یا یك درخت پرثمر باید نخست از بذرهاى اصلاح شده استفاده كرد و سپس وسائل پرورش آن گیاه را از هر نظر فراهم ساخت، و باغبان نیز باید بطور مرتب در تربیت آن بكوشد، انسانها نیز چنین‏اند، هم عامل وراثت در روح و جان آنها مؤثر است، و هم تربیت‏خانوادگى و هم محیط.

و قابل توجه این كه در ذیل این جمله مى‏افزاید و كفلها زكریا; و خداوند زكریا را براى سرپرستى و كفالت او (مریم) برگزید(24)پیدا است‏حال كسى كه در آغوش حمایت پیامبر عظیم‏الشانى است كه خداوند او را براى كفالت او برگزیده است.

و جاى تعجب نیست كه با چنین تربیت عالى، مریم به مقاماتى از نظر ایمان و اخلاق و تقوا برسد كه در ذیل همین آیه به آن اشاره شده:

<كلما دخل علیها زكریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب;

هر زمان زكریا وارد محراب او مى‏شد، غذاى مخصوصى در آنجا مى‏دید; از او پرسید اى مریم! این را از كجا آورده‏اى؟ گفت: این از سوى خداست; خداوند به هر كس بخواهد، بى‏حساب روزى مى‏دهد.»

آرى آن تربیت‏بهشتى نتیجه‏اش این اخلاق و غذاى بهشتى است!

در سومین آیه‏مورد بحث كه در واقع مقدمه‏اى براى آیه‏مربوط به مریم و كفالت زكریا محسوب مى‏شود، باز سخن از تاثیر عامل وراثت و تربیت در پاكى و تقوا و فضیلت است; مى‏فرماید: خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید و برترى داد; آنها دودمانى بودند كه (از نظر پاكى و فضیلت، بعضى از آنها از بعضى دیگر بودند، و خداوند شنوا و دانا است (ان الله اصطفى آدم و نوحا وآل‏ابراهیم و آل عمران على العالمین – ذریة بعضها من بعض و الله سمیع علیم).

گرفته شدن بعضى از آنها از بعضى دیگر، یا اشاره به عامل وراثت است، و یا تربیت‏خانوادگى و یا هر دو، و در هر حال شاهد گویایى براى مساله مورد بحث، یعنى تاثیر وراثت و تربیت در شخصیت و تقوا و فضیلت است.

در روایاتى كه ذیل این آیه نقل شده است، به این معنى اشاره شده(25)و به هر حال دلالت آیات فوق، بر این كه محیط تربیتى یك انسان و مساله وراثت، تاثیر عمیقى در شایستگیها و لیاقتهاى او براى پذیرش مقام رهبرى معنوى خلق دارد، قابل انكار نیست، و هرگز نمى‏توان، این گونه افراد را كه از چنین وراثتها و تربیتهائى برخوردارند، با افراد دیگرى كه از یك وراثت آلوده و تربیت نادرست‏برخوردار بوده‏اند، مقایسه كرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق (نقش مالیات در رشد اقتصادی)

تحقیق (نقش مالیات در رشد اقتصادی)

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 80 کیلو بایت

تعداد صفحات : 27

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست منابع

عنوان صفحه

مقدمه. 2

عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی.. 4

عوامل اقتصادی.. 4

عوامل سیاسی.. 4

عوامل اجتماعی و فرهنگی.. 5

تعریف مالیات.. 5

میزان مالیات در کشور. 6

نقش مالیات در توسعه اقتصادی جوامع. 9

مالیات و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور. 11

پرداخت مالیات، عامل توسعه اقتصادی.. 12

نقش مالیات در توسعه زیر ساخت های کشور. 15

نقش مالیات در رونق اقتصادی کشور. 17

نتیجه‌گیری.. 24

منابع. 27

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود وخرید پایان نامه ساخت و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی

دانلود وخرید پایان نامه ساخت و بهره برداری از یک سیستم سرمایش جذبی

دسته بندی : کشاورزی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 5.225 مگا بایت

تعداد صفحات : 144

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ماشین جذبی و کاربردهای آن

در سال 1777 یعنی بیش از 200 سال پیش یک فرانسوی به نام «نایرن» (Nairne)تئوری تبرید جذبی را ارائه کرد. در سال 1860 اولین چیلر جذبی که با آمونیاک و آب کار می کرد ساخته شد. در سال 1945 اولین چیلر جذبی به وسیله کمپانی «کریر» به فروش رسید. چیلر جذبی سرگذشتی طولانی دارد، اما در دنیا چندان نام آور نیست. شاید درک این مطلب که ماشینی بتواند با استفاده از بخار آب یا سوختن سوخت آب سرد تولید کند کمی مشکل باشد! [1] اما هم اکنون در دنیا به دلیل استفاده از منابع جدید انرژی (گاز، نور خورشید و …) استفاده ناچیز انرژی برق و عدم استفاده از مبردهای مخرب لایه ازن به این ماشین توجه خاصی شده است.

1-1-1- مفاهیم و اصول (1)

تئوری ماشین جذبی از مفهوم «افزایش نقطه جوش»
(Boiling point increase)گرفته شده است. زمانی که یک مول از محلولی با یک لیتر آب مخلوط شود نقطه جوش در حدود افزایش می یابد. آب خالص در شرایط استاندارد در می جوشد، اما وقتی که چند مول از محلولی به آب افزوده شود نقطه جوش آن چند درجه زیاد خواهد شد. این مطلب که در دبیرستان آموزش داده شده برای چیلر جذبی مورد استفاده قرار گرفته است.

– روش های مختلف خنک کردن

بطور کلی سه روش برای خنک کردن اجزای گرمازا در سیکل پایه جذبی ارائه شده است:

1-1-2- خنک کردن با آب

در این روش بخار فوق اشباع در کندانسور از پوسته یک مبدل حرارتی می گذرد تا بوسیله آب سرد داخل لوله به آب اشباع تبدیل شود. همچنین آب سرد در محفظه جاذب از داخل لوله هایی می گذرد تا گرمای ناشی از جذب شدن مبرد بوسیله برومید لیتیم غلیظ را بگیرد. این آب سرد مورد نیاز برای خنک کردن در یک برج خنک کن جداگانه تولید خواهد شد.

با توجه به اینکه هدف از طراحی ماشین جذبی با حداقل استفاده از منابع طبیعی از جمله آب بوده این روش چندان مطلوب به نظر نمی رسد.

2-1-2- خنک کردن با هوا

به علت اینکه هوا ظرفیت حرارتی بسیار کمتری نسبت به آب دارد, نمی توان هوا را مانند آب از داخل لوله ها عبور داد تا عمل خنک کن صورت گیرد. در نتیجه در این روش بخار فوق اشباع پس از خروج از ژنراتور وارد لوله هایی می شود که هوا توسط فن بر آن دمیده می شود تا به صورت مایع اشباع یا مادون سرد در آید. کندانسور هوا- خنک از آن جهت که پیش از این در ماشین های تبرید مورد استفاده قرار گرفته اند از لحاظ طراحی روش حل مشخصی دارند که بعدا به آن اشاره خواهد شد.

3-1-2- خنک کردن تبخیری(Evaporative – cooling)

هدف از این روش خنک کردن کندانسور و جاذب بطور مستقیم و تبخیری است با اینکه این شیوه اکنون مراحل اولیه خود را پشت سر می گذارد [1] اما بخاطر مزایایی که دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برتری های این روش در برابر روش دفع حرارت با برج خنک کن شامل: بهای ساخت کمتر، بهای نصب کمتر ، عدم نیاز به استفاده از اسید برای پاک کردن سطوح انتقال حرارت به مدت طولانی و … همچنین دفع حرارت تبخیری در برابر خنک کردن خشک مزایایی را داراست:

  • خنک کردن خشک احتمال کریستالیزاسیون را افزایش می دهد.
  • در خنک کن تبخیری دمای ژنراتور به علت دمای پایین دفع حرارت کمتر است.
  • اگر دما بیش از نقطه جوش آب باشد (که در خنک کردن با هوای خشک هست) نیاز به تکنولوژی بالاتری برای کارکرد مطمئن و به صرفه وجود خواهد داشت.

اما باز هم به دلیل استفاده از آب (گر چه به مقدار کم) این شیوه برای مساله مورد بررسی انتخاب نشده است.

2-2- طرح مناسب به همراه مدل فیزیکی و دیاگرام جریان

با توجه به اهداف اصلی تحقیق که در فصل قبل مورد بررسی قرار گرفت می توان اجزاء اصلی سیستم را بنیان نهاد وپس از حل ترمودینامیکی و یافتن خواص ترمودینامیکی در تمام نقاط سیکل، سیستم را از نظر ابعاد هندسی و جنس مواد و نوع اجزاء طراحی کرد، و در نهایت به بهینه سازی و یافتن حالت مطلوب کارکرد سیستم پرداخت. طراحی کلی سیکل در ورودی و خروجی های ژنراتور کندانسور و اواپراتور تفاوتی با سیکل آب- خنک ندارد. آنچه در سیکل هوا خنک اشکال برا نگیز می نمود مساله خنک کردن محفظه جاذب برای انجام شدن عمل جذب آب بوسیله برومیدلیتیم بود. در سیستم هوا خنک به دلیل بالا بودن دمای هوا ورودی به محفظه جاذب دمای تعادل جاذب معمولا 10 الی 15 بالاتر از سیسمتی است که با آب خنک می شود بنابراین غلظت محلول 5 الی 8 درصد بالاتر می رود و این مسئله سیکل را به مرز کریستالیزاسیون نزدیکتر می کند. چندین طرح برای حل این مشکل مورد بررسی قرار گرفت که هیچ یک از نظر ترمودینامیکی معقول نبود. در اینجا دو نمونه از این طرح ها ناموفق برای روشن شدن موضوع ارائه شده است. علت ناموفق بودن اینگونه طرحها را می توان چنین بیان کرد:

میزان انرژی حرارتی که در محفظه جاذب باید دفع گردد مقداری معین دارد که از حل ترمودینامیکی سیکل به دست می آید.

بنابراین قانون نخست ترمودینامیک این محدودیت را ایجاد می کند که اگر تغییر آنتالپی در محفظه جاذب کوچک باشد (بین ورودی و خروجی) برای مقدار معین گرمای متبادله در جاذب باید میزان جرم گذرا یا جرم در گردش زیاد باشد. هر چه این جرم در گردش کمتر باشد از نظر مکانیکی و تجهیزات ماشین مطلوبتر خواهد بود. از طرفی چون اختلاف دمای مخلوط در محفظه جاذب (بین ورودی و خروجی) را نمی توان از حدی بالاتر برد( با توجه به اینکه اختلاف دمای هوای خنک کننده در عبور از محفظه جاذب زیاد نمی باشد و نیز در مورد غلظت محلول در خروجی از جاذب محدودیت داریم, چرا که باعث می شود غلظت کل سیستم و در نتیجه محلول خروجی از ژنراتور بالاتر رود و سیستم به مرز کریستالیزاسیون نزدیکتر شود) نیاز به جرم در گردش در محفظه جاذب داریم.

طرح نهائی که از نظر ترمودینامیکی بررسی شد و به جواب رسید استفاده از ماشین ارائه شده در مرجع [2] می باشد. با اینکه این ماشین با آب خنک می شود، اما به دلیل استفاده از مکانیزم جذب داخل لوله بجای جذب روی لوله منطبق با شرایط مسئله ما می باشد. توضیحات بیشتر راجع به محفظه جاذب در فصل مربوطه آورده خواهد شد. همچنین دیاگرام جریان و مدل فیزیکی در اشکال 3-2 و 4-2 نمایش داده شده اند.

ساخت و بهره برداری ازیك

سیستم سرمایش جذبی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- آشنایی

1-1- ماشین جذبی و كاربردهای آن................ 2

2-1-1- مفاهیم و اصول....................... 2

3-1-1- فرایندهای ترمودینامیكی در سیكل جذبی. 6

4-1-1- فشارهای بالا و پایین ماشین........... 10

5-1-1- یك قرارداد ......................... 10

6-1-1- كاربردها: ماشین جذبی در مقیاس تجارتی 10

2-1- انواع ماشینهای جذبی و تفاوت های آنها..... 13

1-2-1- جفت مبرد- جاذب...................... 13

2-2-1- روش های مختلف گرمایش................ 16

3-2-1- طبقه های ژنراتور.................... 18

4-2-1- ماشین جذبی برای گرمایش و سرمایش .... 19

3-1- اهداف این تحقیق.......................... 21

1-3-1- ماشین جذبی درمقایسه با ماشین تراكمی. 21

2-3-1- محلول آب- برومید لیتیم در مقایسه با امونیاك – آب............................................ 22

3-3-1- سیستم هوا خنك در مقایسه با آب خنك... 23

4-3-1- استفاده مستقیم از گاز شهری در مقایسه با منابع دیگر نظیر بخار داغ و انرژی خورشیدی..................... 24

5-3-1- ظرفیت دستگاه........................ 25

4-1 -مراجع.................................... 26

فصل دوم- ترمودینامیك سیكل

1-2- روش های مختلف خنك كن..................... 28

1-1-2- خنك كردن با آب...................... 28

2-1-2- خنك كردن با هوا..................... 28


عنوان صفحه

3-1-2- خنك كردن تبخیری..................... 29

2-2- طرح مناسب بهمراه مدل فیزیكی و دیاگرام جریان 30

3-2- پیش فرض ها و داده های ورودی.............. 36

4-2- خواص ترمودینامیكی و ترموفیزیكی نقاط...... 41

5-2- ضریب عملكرد.............................. 45

1-5-2- تعریف كلی ............................. 45

2-5-2- ضریب عملكرد ماشین جذبی ................ 47

3-5-2- ضریب عملكرد اصلاح شده................ 50

6-2- مراجع.................................... 54

فصل سوم- بررسی اواپراتور

1-3- مقدمه.................................... 56

2-3- اواپراتور پاششی.......................... 57

3-3- روشی برای تخمین طول لوله در اواپراتور.... 58

1-3-3- انتقال حرارت........................ 58

2-3-3- ضریب انتقال حرارت سمت مایع سرد شده.. 59

3-3-3- ضریب انتقال حرارت سمت مبرد.......... 60

4-3- تبخیر لایه ای............................. 61

5-3- روش بررسی اواپراتور...................... 61

6-3- روش محاسبات.............................. 62

1-6-3- آب خنك شونده ....................... 62

2-6-3- محاسبات داخل لوله................... 63

3-6-3- محاسبات برای دیواره لوله............ 65

4-6-3- محاسبات خارج لوله................... 66

5-6-3- انتقال حرارت در اواپراتور........... 67

6-6-3- ضریب انتقال حرارت كلی............... 68

7-6-3- حل نهایی و محاسبه طول لوله.......... 69


عنوان صفحه

7-3- مراجع.................................... 69

فصل چهارم – بررسی كندانسور

1-4- مقدمه.................................... 71

2-4- توضیح.................................... 72

3-4- انتقال حرارت............................. 72

4-4- محدوده های تغییرات در شرایط محاسبه ...... 73

5-4- بیان پارامترها........................... 76

6-4- ناحیه خنك شدن فاز بخار .................. 76

7-4- محاسبه ضریب انتقال حرارت سطح لوله با هوا. 77

8-4- تعاریف و معادلات برای ضریب انتقال حرارت كلی 79

9-4- تقطیر لایه ای داخل لوله................... 80

10-4- افت فشار................................ 82

11-4- چگونگی محاسبات.......................... 83

12-4- مراجع................................... 84

فصل پنجم- بررسی محفظه جاذب

1-5- مقدمه.................................... 86

2-5- كریستالیزاسیون........................... 86

3-5- مقایسه سه نوع جاذب از نظر كاركرد آنها در سیكل هوا- خنك جذبی................................. 88

1-3-5- توضیحات ضروری....................... 88

2-3-5- محاسبات مشابه برای هر سه سیكل....... 89

3-3-5- مدل EISA............................. 91

4-3-5- محاسبات مدل EISA..................... 94

5-3-5- مدل KUROSAWA........................ 95

6-3-5- مدل تلفیقی.......................... 99

4-5- طراحی جذب................................ 103

عنوان صفحه

5-5- مراجع.................................... 104

فصل ششم- ژنراتور106

1-6- مقدمه.................................... 106

2-6- مدل فیزیكی .............................. 107

3-6- ضریب انتقال حرارت سمت آب- برومیلیتیم..... 108

4-6- آنالیز احتراق سوخت....................... 110

5-6- محاسبات احتراق سوخت...................... 112

6-6- انتقال حرارت در سمت گاز.................. 113

1-6-6- انتقال حرارت جابجایی ............... 114

2-6-6- انتقال حرارت تابش................... 116

3-6-6- محاسبه سطح لوله..................... 120

7-6- مدلهای عملی........................... 120

8-6- مراجع.................................... 125

نتیجه گیری كلی................................ 126

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق (حقوق و تکالیف دولتها نسبت به پیشگیری و جبران آلودگی محیط زیست)

تحقیق (حقوق و تکالیف دولتها نسبت به پیشگیری و جبران آلودگی محیط زیست)

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 114 کیلو بایت

تعداد صفحات : 41

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

مقدمه. 3

1. محیط زیست در حقوق دولت‌ها 7

1.1 هدف رژیم های تعیین كننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی.. 10

2.1. عناصرضروری رژیم های تعیین كننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی.. 12

1.2.1. محیط زیست و خسارت زیست محیطی.. 12

2.2.1. معیار مسوولیت مدنی.. 17

3.2.1. خواهان. 19

4.2.1. معیار ارزیابی غرامت.. 20

5.2.1. آیین اجرا 24

2. دولت اسلامی و حفظ محیط زیست.. 24

1.2 آموزه‌های فردی.. 26

1.2.1. تکالیف الزامی.. 26

2.2.1. رهنمودهای تشویقی (اخلاقی) 28

3.2.1. آموزه‌های اجتماعی.. 30

3. حفاظت محیط زیست در حقوق ایران. 33

1.3. ابهام در تعریف محیط زیست.. 33

2.3. استفاده از ظرفیت اخلاق.. 34

3.3. حقوق ایران و حفظ طبیعت.. 35

4.3 جرایم محیط زیستی.. 35

5.3. متولیان محیط زیست.. 36

4. نتیجه گیری.. 37

منابع: 39

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه رشته برق (تهیه و پیاده‎سازی روشهای استاندارد آزمون تجهیزات فشار قوی)

پایان نامه رشته برق (تهیه و پیاده‎سازی روشهای استاندارد آزمون تجهیزات فشار قوی)

دسته بندی : برق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 198 کیلو بایت

تعداد صفحات : 159

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

فصل اول- مشخصات فعلی آزمایشگاه فشار قوی........................................................................................................... 1

1-1- تجهیزات موجود در آزمایشگاه فشار قوی.............................................................................................................. 1

مقدمه......................................................................................................................................................................................... 1

1-1-1- سیستم تست AC مجهز به آشكارساز میزان تخلیه جزئی........................................................................ 1

1-1-2- دستگاه مولد ضربه ولتاژ...................................................................................................................................... 5

1-1-3- مجموعه DC............................................................................................................................................................ 9

1-1-4- سیستم اندازه‎گیری ضریب تلفات عایقی و ظرفیت خازنی عایقهای مایع و جامد............................ 11

1-1-5- دستگاه تست دی الكتریك مواد عایقی........................................................................................................ 15

1-2- مشخصات سیستم زمین آزمایشگاه فشار قوی.................................................................................................. 16

1-3- مشخصات سیستم قفس فارادی آزمایشگاه........................................................................................................ 18

1-4- مشخصات ساختمان آزمایشگاه فشار قوی.......................................................................................................... 19

1-5- سوابق آزمایشهایی كه تا كنون انجام شده‏اند‏..................................................................................................... 21

1-5-1- آزمون تعیین ولتاژ شكست الكتریكی عایقهای جامد............................................................................... 21

1-5-2- آزمون تعیین ضریب تلفات عایقی و ظرفیت خازنی عایقهای جامد..................................................... 22

1-5-3- آزمون تعیین ضریب تلفات عایقی و ظرفیت خازنی عایقهای مایع....................................................... 23

1-5-4- آزمون الكتریكی كلاه ایمنی شركت بازرگانی صدف................................................................................ 24

1-5-5- آزمون تعیین نسبت تبدیل ترانس‎های جریان شركت پرما.................................................................... 25

1-5-6- آزمون‎های ولتاژ فركانس قدرت و اندازه‎گیری میزان تخلیه جزیی مقره‏های عبوری (بوشینگهای) ترانس وبریكر63 كیلوولت نیروگاه گازی سمنان....................................................................................................................................................................... 26

1-5-7- آزمون جریان ضربه دستگاه شمارنده ضربه (Surge Counter) شركت نادر پرداز................................ 27

1-5-8- آزمونهای ولتاژ فركانس قدرت، اندازه‎گیری تخلیه جزیی و تعیین نسبت تبدیل ترانسهای جریان 20 كیلو ولتی شركت باهاما. 28

1-5-9- آزمونهای ولتاژ فركانس قدرت و ولتاژ ضربه صاعقه بر روی برقگیر و واحد تنظیم LMU.............. 29

1-5-10- آزمون جریان ضربه شمارنده ضربه شركت رضا ترانس ورك............................................................. 30

1-5-11- آزمونهای ولتاژ پایداری فركانس قدرت و ضربه صاعقه مقره‎های سوزنی kV20 شركت پرتو سبز تجارت 31

1-5-12- آزمونهای ولتاژ پایداری فركانس قدرت و ضربه صاعقه سلول تابلو فشار قوی kV33 شركت جابون 32

1-5-13- آزمون ولتاژ پایداری فركانس قدرت و اندازه‎گیری مقاومت عایقی مقره‎های مخابراتی شركت آزمایش ابزار 33

1-5-14- آزمونهای تعیین ولتاژ شكست فركانس قدرت، ضربه صاعقه و اندازه‎گیری میزان تخلیه جزیی رخ داده د رمقره‎های چینی با لعاب نیمه هادی شركت NGk، شیشه‎ا‎ی و غیره مربوط به تحقیق مقره‎های لعاب نیمه هادی............................... 34

1-5-15- آزمون اندازه‎گیری میزان تخلیه جزیی CT 230 كیلو ولتی شركت برق منطقه‎ای باختر.......... 35

1-5-16- آزمون آنتی استاتیك شركتهای پدرام و آتك......................................................................................... 35

1-5-17- آزمون محفظه كات اوت فیوز شركت پارس فیوز.................................................................................. 35

1-6- لیست قیمت آزمونها................................................................................................................................................ 36

1-7- كاتالوگ آزمایشگاه فشار قوی................................................................................................................................ 37

فصل دوم-مشخصات كلی یك آزمایشگاه فشار قوی]2[........................................................................................... 38

2-1- كاربردهای آزمایشگاه فشار قوی............................................................................................................................ 39

2-1-1- آزمایشگاه فشار قوی كنترل كیفیت.............................................................................................................. 39

2-1-2- آزمایشگاه فشار قوی پژوهشی(لابراتوار تحقیقاتی فشار قوی)................................................................ 44

2-2- تجهیزات تاسیساتی آزمایشگاههای بزرگ.......................................................................................................... 45

2-3- محصور كردن-زمین كردن و محفوظ كردن در آزمایشگاه.............................................................................. 47

2-3-1- محصور كردن....................................................................................................................................................... 47

2-3-2- تاسیسات زمین................................................................................................................................................... 47

2-3-3- محفوظ كردن...................................................................................................................................................... 52

2-4- تاسیسات الكتریكی آزمایشكاه فشار قوی........................................................................................................... 53

2-4-1- مدار تغذیه انرژی و مدار حفاظت.................................................................................................................. 53

2-4-2- ساختار مدار فشار قوی..................................................................................................................................... 57

فصل سوم-وضعیت آزمایشگاههای فشار قوی در دنیا و ایران................................................................................. 59

مقدمه...................................................................................................................................................................................... 59

3-1- آزمایشگاه فشار قوی STRI سوئد........................................................................................................................... 60

3-1-1-آزمون فشار قوی................................................................................................................................................... 60

3-1-2- ابعاد و رنج تجهیزات تست............................................................................................................................... 61

3-1-3- تست‎های آلودگی/محیطی............................................................................................................................... 63

3-1-4- تست در محیط بیرونی..................................................................................................................................... 65

3-2- آزمایشگاه فشار قوی Hydro quebeC كانادا....................................................................................................... 66

3-2-1- محفظه‎های آزمون آلودگی............................................................................................................................... 67

3-2-2- سالن تست ترانسفورماتور................................................................................................................................. 68

3-2-3- انواع تستها............................................................................................................................................................ 69

3-2-4- آزمایشگاه جریان بالا.......................................................................................................................................... 70

3-3- آزمایشگاه فشارقوی KEMA (هلند)...................................................................................................................... 71

3-4- آزمایشگاه فشارقوی CESI (ایتالیا)........................................................................................................................ 73

3-5- آزمایشگاه فشارقوی CPRI (هندوستان).............................................................................................................. 75

3-6- آزمایشگاه فشار قوی الكتریكی دانشگاه صنعتی مونیخ................................................................................... 77

3-6-1- آزمایشگاه فشار قوی سرپوشیده..................................................................................................................... 77

3-6-2- آزمایشگاه در فضای باز...................................................................................................................................... 78

3-6-3- آزمایشگاه حرارتی و برودتی............................................................................................................................ 78

3-6-4- آزمایشگاه جریان الكتریكی.............................................................................................................................. 78

3-7- آزمایشگاه دانشكده برق دانشگاه فنی زوریخ (سویس).................................................................................... 80

3-7-1- آزمایشگاه فشار قوی.......................................................................................................................................... 80

3-7-2- آزمایشگاه جریان متناوب................................................................................................................................. 82

3-7-3- آزمایشگاه فشار الكتریكی دائم........................................................................................................................ 82

3-7-4- آزمایشگاه اندازه‎گیری تخلیه الكتریكی ناقص............................................................................................. 83

3-8- آزمایشگاه فشارقوی دانشگاه صنعت آب و برق................................................................................................. 84

3-9- آزمایشگاه فشارقوی شركت نیرو ترانس.............................................................................................................. 85

3-10- مقایسه مشخصات چند آزمایشگاه فشارقوی................................................................................................... 87

فصل چهارم: انحرافات از معیارها، كاستیها و مشكلات............................................................................................. 89

4-1- سیستم زمین............................................................................................................................................................ 89

4-2- قفس فارادی.............................................................................................................................................................. 90

4-3- ساختمان.................................................................................................................................................................... 91

4-4- تاسیسات.................................................................................................................................................................... 92

4-5- سیستمهای حمل و نقل داخلی و خارجی......................................................................................................... 94

4-6- ایمنی آزمایشگاه....................................................................................................................................................... 95

4-7- سیستم‎های ثبات و نشانگر.................................................................................................................................... 95

فصل پنجم:تجهیزات مورد نیاز برای ارایه خدمات به تحقیق ها................................................................................ 96

5-1- سیستم آزمون تر...................................................................................................................................................... 96

5-2- سیستم آزمون مه نمكی (آلودگی)...................................................................................................................... 98

5-2-1- منابع آلودگی....................................................................................................................................................... 98

5-2-2- تاثیر آلودگی بر عملكرد مقره.......................................................................................................................... 99

5-2-3- انواع مختلف آلودگی...................................................................................................................................... 100

5-3- دستگاه تست طول عمر قرص برقگیر............................................................................................................. 102

5-4- ژنراتور جریان ضربه............................................................................................................................................. 104

5-5- آزمون های جریان زیاد......................................................................................................................................... 107

فصل 6 : طرح جدید آزمایشگاه فشارقوی.................................................................................................................. 110

6-1- سیاست استفاده از آزمایشگاه فشار قوی.......................................................................................................... 110

6-1-1- انجام آزمون های مربوط به تحقیق های پژوهشگاه نیرو......................................................................... 110

6-1-2- سرویس به صنعت برق.................................................................................................................................. 110

6-1-3- آموزش فشار قوی جهت صنعت و آزمایشگاه های جدید.................................................................... 111

6-2-تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه............................................................................................................................... 112

6-2-1- سیستم آزمایش تر.......................................................................................................................................... 112

مقدمه................................................................................................................................................................................... 112

1- بررسی طرحهای پیشنهادشده در استانداردهای مختلف................................................................................ 121

2- ارائه طرح نهائی.......................................................................................................................................................... 122

3- تحلیل نتایج آزمایش............................................................................................................................................... 123

4- بررسی روی جنس مواد اجزای نازل................................................................................................................... 123

6-2-2- سیستم پیرسازی قرص برقگیر.................................................................................................................... 125

4-1-كارتA/D................................................................................................................................................................... 133

4-2-كارت ترموكوپل....................................................................................................................................................... 134

5- نرم افزار......................................................................................................................................................................... 135

6-2-3-............................................................................................................................................................................... 135

6-3-سیستم زمین آزمایشگاه........................................................................................................................................ 136

6-4- طراحی حصارهای حفاظتی در برابر میدانهای الكترومغناطیسی در آزمایشگاههای فشار قوی........... 143

6-5-اصلاحات ساختمانی............................................................................................................................................... 176

6-6- اصلاحات تاسیساتی.............................................................................................................................................. 179

6-7- لیست تجهیزات وابزارهای مورد نیاز آزمایشگاه فشار قوی........................................................................... 184

فصل هفتم- تجهیزات، ابزارها و استانداردهای موجود در آزمایشگاه فشار قوی............................................. 189

7-1- لیست تجهیزات و ابزارهایی كه از ابتدا در آزمایشگاه فشار قوی خریداری شده اند............................. 189

7-1-1- لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه فشار قوی.................................................................................... 189

7-2 - لیست استانداردهای موجود در آزمایشگاه فشار قوی.................................................................................. 193

مراجع................................................................................................................................................................................... 196

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات