دانلود پروژه برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری

دانلود پروژه برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 438 کیلو بایت

تعداد صفحات : 135

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

چکیده مطالب

ارکان اصلی پیمانکاری

کارفرما

پیمانکار

قرارداد

مؤسسات مشاوره ای یا پیمانکاری

انواع قراردادهای پیمانکاری

مراحل اجرای طرح

مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

مرحله دوم: شناسایی تفصیلی طرح

مرحله سوم: اجرای طرح

مطالعات مقدماتی طرح

مطالعات شناسایی طرح

تهیه طرح مقدماتی

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح

تهیه نقشه های تفصیلی

تهیه اسناد و مدارک مناقصه

مرحله سوم: اجرای طرح

ارجاع کار به پیمانکار

دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح

شرکت در مناقصه

انتخاب پیمانکار

انعقاد قرارداد پیمانکاری

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

تنظیم قرارداد پیمانکاری

دوره تضمین کارها

نظارت در اجرای عملیاتجبران خسارت

جبران خسارت

ابطال ضمانتنامه در مناقصه

تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

تأدیه پیش پرداخت

عملیات اجرایی

ایجاد کارگاه

تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

مخارج اجرای طرح

مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه

مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی

تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها

تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

پرداخت وجه صورت وضعیت کارها

ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

تهیه صورت وضعیت قطعی

تهیه صورت حساب قطعی

استرداد نصف سپرده حسن انجام کار

بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان

استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار

ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار

مخارج پیمان در طول اجرای طرح

تسهیم هزینه های سربار بر مبنای مواد مستقیم

تسهیم هزینه های سربار بر مبنای دستمزد مستقیم

به حساب دارایی بردن بهره

مثال شرکت پیمانکاری بناساز همراح با مراحل و رسم جداول مربوطه

روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری

شناسایی درآمد

روش کار تکمیل شده

صورت سود و زیان

روش درصد پیشرفت کار

برآورد کل هزینه پیمان

برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان

اندازه گیری میزان پیشرفت کار

ثبت در دفتر روزنامه

درآمد دوره جاری پیمان

هزینه دوره جاری پیمان

سود ناخالص دوره جاری پیمان

نحوه انعکاس در صورتهای مالی

انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری

نحوه گزارش در صورتهای مالی

خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری

حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

روشهای شناسایی سود پیمانکاری در سطح جهان

نمودار محتوای عملیات پیمانکاری

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی

مقاله بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 50 کیلو بایت

تعداد صفحات : 120

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشتركین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراك تلفن و تشكیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشتركین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تداركاتی و پرسنلی و حقوقی كلیه پرسنل و كاركنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد كه اگر فعالیت و تداركات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ریاضی نهم - 300 تمرین از فصل 4 - توان و ریشه

ریاضی نهم - 300 تمرین از فصل 4 - توان و ریشه

دسته بندی : ریاضی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 894 کیلو بایت

تعداد صفحات : 24

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

300 تمرین توان و ریشه

فصل چهارم

ریاضی پایه نهم

24 صفحه

تمرینات بسیار عالی

+

نمونه سوالات امتحانی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پنجم دبستان - 635 نمونه سوال امتحان ریاضی کل کتاب پنجم دبستان

پنجم دبستان - 635 نمونه سوال امتحان ریاضی کل کتاب پنجم دبستان

دسته بندی : ریاضی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 31.55 مگا بایت

تعداد صفحات : 106

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

برای اولین بار

مجموعه بی نظیر و یکجا از نمونه سوالات طبقه بندی شده ریاضی پنجم دبستان

طراحی ، گردآوری و ویرایش توسط گروه ریاضی هومت

55 سوال فصل اول ریاضی پنجم دبستان

105 سوال فصل دوم ریاضی پنجم دبستان

140 سوال از فصل سوم ریاضی پنجم دبستان

60 سوال از فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان

110 سوال از فصل پنجم ریاضی پنجم دبستان

90 سوال از فصل ششم ریاضی پنجم دبستان

65 سوال از فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان

با تخفیف ویژه

فقط و فقط

8000 تومان

توجه توجه

کلیه نمونه سوالات را می توانید فصل به فصل از همین سایت دریافت نمایید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

تحقیق بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 233 کیلو بایت

تعداد صفحات : 215

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه ۱
شرح وظایف دایره حسابداری شعب ۳
حسابداری شعب:
عملیات حسابداری پرداخت حقوق کارکنان از طریق دایره حسابداری ۷
نحوه پرداخت مساعده به کارکنان ۸
چک:
۱- تعریف چک ۹
۲- ارکان چک ۹
۱-۲- تاریخ صدور چک ۱۰
۲-۲- مبلغ چک ۱۱
۳-۲- محلی که چک در آنجا باید پرداخت گردد ۱۱
۴-۲- نام گیرنده چک ۱۱
۵-۲- امضاء صادر کننده چک ۱۲
۳- انواع چک ۱۲
۱-۳- چکهای عادی ۱۲
۲-۳- چک مسافرتی ۱۳
۳-۳- چک بانکی ۱۳
۴-۳- چک آزاد ۱۳
چکهای فی مابین:
۱- نکات قابل توجه جهت صدور چکهای بین بانکها ۱۴
۲- نحوه صدور و پرداخت چک بین بانکها ۱۵
۳- فقدان چک های بانکی ۱۷
۴- دستورهای متفرقه ۲۱
۵- عملیات حسابداری ۲۲
ظهرنویسی، پشت نویسی و انتقال چک ۲۳
مسئولیت صادر کننده چک ۲۵
مسئولیت بانک (نحوه کنترل و پرداخت چک)
۱- کنترل و پرداخت چک ۲۷
۲- برگشت چک و عدم پرداخت ۲۸
دستور پرداخت چک بر حسب درجات شعبه ۳۰
نحوه پرداخت وجه چکهای مشتریان سایر شعب به تقاضای صاحب حساب چک بر ۳۳
چکهای انتقالی: ۳۹
۱- چکهای انتقالی داخلی ۴۰
۲- چکهای انتقالی عهده سایر بانکها ۴۱
روش وصول چکهای انتقالی در شهرستانهای فاقد اطلاق پایاپای (کلرینگ) ۴۲
نحوه وصول چکهای داخلی و عهده شعب سایر بانکها تحت پوشش کلر تهران:
۱- چک های داخلی ۴۷
۲- چک های عهده سایر بانک ها ۴۷
چگونگی واگذاری شعب شهرستانها عهده سایر شعب بانکهای تهران ۴۸
نحوه وصول چک های انتقالی شعب تهران و شهرستان عهده سایر شهرستانها ۴۹
نحوه وصول چک های انتقالی شعب بانک عهده یکدیگر در یک شهرستان ۵۰
چک های بی محل و بستن حساب سپرده قرض الحسنه جاری ۵۰
مراحل فروش چک ۵۱
مراحل خرید چک ۵۳
عملیات حسابداری بازخرید چک ها در شعبه: ۵۴
سپرده:
سپرده قرض الحسنه جاری ۵۷
۱- چگونگی افتتاح حساب قرض الحسنه جاری ۵۷
۲- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی ایرانی ۵۸
۳- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای پزشکان ۵۹
۴- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری مشترک ۶۰
۵- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی خارجی ۶۰
۱-۵- خارجیان مقیم ایران ۶۰
۲-۵- خارجیان مقیم خارج از کشور ۶۱
۳-۵- افاغنه ۶۲
۶- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای کسبه، بنگاهها، انجمن های فرهنگی
و خیریه ۶۲
۷- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی ایرانی ۶۳
۸- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های خصوصی ۶۵
۹- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت در شرف تاسیس ۶۷
۱۰- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های تعاون شهری ۶۷
۱۱- افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکت های دولتی ۶۹
۱۲- افتتاح حساب قرض الحسنه برای دستگاههای دولتی ۷۱
۱-۱۲-نحوه افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای دستگاههای دولتی ۷۱
۲-۱۲- طرز استفاده از حساب قرض الحسنه جاری دستگاههای دولتی ۷۳
۳-۱۲- طریقه انسداد حسابهای دولتی ۷۵
۴-۱۲- ممنوعیت قبول سپرده ها ۷۵
۱۳- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شهرداری ها ۷۵
۱۴- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی ۷۵
۱-۱۴- اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران ۷۶
۲-۱۴- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور ۷۶
۱۵- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی ۷۶
حساب قرض الحسنه جاری درگیر ۷۷
بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب:
بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب در حالت عادی ۷۸
بستن حساب قرض الحسنه جاری به تقاضای صاحب حساب به دلیل مفقود شدن چک یا دسته چک ۷۸
حسابهای مطالبه نشده ۸۰
فصل در گذشتگان ۸۲
فصل ورشکستگان ۸۵
فصل جاری راکد ۸۶
فصل انتقالی از بستانکاران ۸۷
حساب قرض الحسنه پس انداز ۸۸
نحوه افتتاح قرض الحسنه پس انداز ۸۹
انواع حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز ۸۹
۱- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی، رشید و
باسواد ۸۹
۲- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی بی‌سواد ۹۰
۳- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی برای اشخاص صغیر ۹۱
۴- نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز با وکالت یا قیومیت یا وصایت رسمی از طرف اشخاص ۹۱
۵- افتتاح حساب قرض الحسنه مشترک عادی ۹۲
۶- افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی ۹۳
نحوه پرداخت حساب قرض الحسنه پس انداز ۹۴
حساب سپرده قرض الحسنه ویژه: ۹۵
افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه ۹۶
عملیات حسابداری حساب قرض الحسنه ویژه ۱۰۰
حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان ۱۰۲
امتیازات و جوائز حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان ۱۰۳
عملیات حسابداری حساب سپرده قرض الحسنه ویژه جوانان ۱۰۶
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۰۹
نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت: ۱۱۰
۱- افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی ۱۱۰
۲- افتتاح حساب مشترک ۱۱۱
۳- افتتاح حساب با وکالت ۱۱۳
۴- افتتاح حساب برای شرکت های دولتی ۱۱۴
۵- افتتاح حساب به نام صغیر توسط قیم ۱۱۴
۶- افتتاح حساب توسط افراد غیر از ولی، وصی و قیم ۱۱۵
۷- افتتاح حساب توسط وصی ۱۱۵
نرخ سود و طریقه محاسبه آن ۱۱۶
سپرده سرمایه گذاری بلندمدت ۱۱۶
شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت ۱۱۸
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری برای شرکت های دولتی ۱۲۴
نرخ سود و طریقه پرداخت آن ۱۲۴
عملیات حسابداری سپرده سرمایه گذاری بلندمدت ۱۲۶
سپرده های بیش از یک سال ۱۳۵
حوالجات ۱۳۶
نحوه صدور و حواله های عهده شعب ۱۳۷
فقدان چک های بانکی ۱۴۵
۱- وظایف صاحب چک بانکی ۱۴۵
۲- وظایف شعبه صادر کننده چک بانکی ۱۴۵
۳- وظایف شعبه پرداخت کننده چک در رابطه با اعلام پاسخ استعلام ۱۴۶
پرداختهای چکهای بانکی (چک حواله) و ابزار شبه پول صادره بانکها قبل از قبولی ۱۴۸
حواله های صادره مشروحه ذیل فاقد کارمزد یا هزینه می‎باشد ۱۵۰
حواله های عهده ما: ۱۵۱
حواله های عهده ما به نشانی محل اقامت ۱۵۳
حواله های عهده ما جهت واریز به حساب ۱۵۴
مسائل متفرقه پول رسانی ۱۵۶
وصول بها آب، برق، تلفن و گاز ۱۵۶
صندوق امانات ۱۵۹
باجه ها: ۱۶۳
عملیات نقدی و انتقالی ۱۶۴
انعکاس عملیات باجه در حسابهای شعبه ۱۶۷
دو وقته نمودن ساعات کار شعب (باجه عصر) ۱۶۹
رسیدگی به موجودی روزانه صندوق و طریقه بستن خزانه شعبه و نگهداری
کلیدها ۱۷۴
اضافه موجودی صندوق و خزانه ۱۷۹
تعدیل نقدینگی و بیمه وجوه صندوق و در راه ۱۸۱
تفکیک و شمارش اسکناس ۱۸۸
نکات مهم قبل از بستن حسابها در پایان سال مالی ۱۸۸
دستورالعمل بستن حسابها در پایان سال مالی ۱۸۹
الف- کلیات وظایف شعب،‌ حسابداری های مناطق و ادارات کل قبل از تهیه صورتهای مالی پایان سال ۱۹۰
ب- مدارک لازم در پایان سال ۱۹۸
- نحوه ارسال مدارک از طریق شعب ۲۰۰
ج- مدارک ارسالی حسابداری‌های مناطق به اداره کل حسابرسی وامور مالی ۲۰۴
د- تذکر چند نکته ۲۰۵
مجموعه ضمائم و پیوست ها (از ۱ الی ۸۹)

فهرست مطالب

منابع و مآخذ:
- بدیع الزمانی- سیمین- قانون تجارت- ۱۳۷۸- انتشارات سیانوش
- بدیع الزمانی- سیمین- قانون چک- ۱۳۷۸- انتشارات سیانوش
- علیزاده- علی اصغر- درسنامه علوم بانکی- ۱۳۸۲- انتشارات گپ
- دوانی- غلامحسین- مجموعه مالیاتهای مستقیم- ۱۳۸۴- انتشارات کیومرث
- اداره امور بین الملل و شعب بانک سپه
- اداره آموزش بانک ملت

مقدمه

بر کسی پوشیده نیست که بانک ها جز نهادهای مالی هر کشور می باشند. نهادهای مالی دو گونه اند:

۱- نهادهای مالی سیاست گذار: موسساتی که مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های کلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می‌کنند پس از تکمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می گردد. هدف این مؤسسات دستیابی به راههایی است که گردش پولی و مالی را افزایش، نقدینگی را کاهش،‌ سرمایه گذاری ها را افزایش و در نهایت به پویایی اقتصاد کشور منجر گردد.

۲- نهادهای مالی عملیاتی: موسساتی هستند که به طور مستقیم به ارائه خدمت به مردم می پردازند مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و بانک ها

این مؤسسات ملزم به اجرای برنامه های اعلام شده توسط نهادهای مالی سیاست گذار هستند و در واقع بخش عملیاتی و اجرا به عهده این مؤسسات است.

هدف اصلی آنها علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در کمترین زمان ممکن به مراکز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است.

بانک ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند.

بانک ها برای نیل به هدف های مذکور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است که ممکن است کارکنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشکل و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایری در شعب مشخص شده که مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است.

این بخش نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است که باید در حیطه قوانین اجرا شود.

این مجموعه به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است.

امید است مفید واقع گردد.

شرح وظایف دایره حسابداری شعب:
  1. جمع‌آوری اسناد: جمع‌آوری کلیه اسناد روزانه شعب، از نقدی و انتقالی
  2. اطمینان از صحت صدور اسناد:

۱/۲٫ اطمینان از صحت و اصالت اسناد از نقطه نظرهای اعضاء و تاریخ، نام شعبه، موضوع سرفصل، شرح کامل و واضح بودن سند، کامل بودن ضمائم مربوطه، طرف حساب سند و محاسبات مربوطه

۲/۲٫ اطمینان از مطابقت شرح و محتوی اسناد صادره با سر فصل مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل موجود و اصول حسابداری

  1. تفکیک و توازن اسناد:

۱/۳٫ پشت نمره نمودن و تفکیک اسناد بدهکار و بستانکار اعم از نقدی و انتقالی به ترتیب سرفصل‌های مندرج در خلاصه دفتر کل

۲/۳٫ تهیه نوار جمع از اسناد پشت شماره شده به تفکیک بدهکار و بستانکار هر فصل و توازن آنها

۳/۳٫ تهیه روکش از کلیه اسناد بدهکار و بستانکار روزانه به تفکیک هر سرفصل برحسب مورد و اطمینان از تطابق مبلغ روکش با جمع اجزاء (اسناد) تشکیل دهنده آن

  1. صدور اسناد:

۱/۴٫ صدور کلیه اسناد و نامه‌های مربوطه به حسابداری و امضاء دوم آنها توسط مسئول مربوطه

۲/۴٫ تنظیم و صدور اسناد مربوط به لیست حقوق و مزایا و دیگر پرداخت های پرسنلی کارکنان

۳/۴٫ تنظیم و صدور اسناد هزینه با توجه به بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بانک

  1. ثبت اسناد:

۱/۵٫ ثبت اسناد و روکش‌ها در نمونه گردش عملیات روزانه و مانده خلاصه دفتر کل شعبه و انجام عملیات مربوط به توازن خلاصه مزبور.

۲/۵٫ ثبت اسناد در دفاتر یا کارتهای معین و فهرست حساب بین واحدها و تهیه شیفریه روزانه

۳/۵٫ کنترل و تطبیق شیفریه روزانه با اقلام مندرج در ستون گردش حسابها ( )

۴/۵٫ انتقال کارکرد روزانه از نمونه به دفتر کل اصلی و توازن آنها

  1. نظارت و کنترل:

۱/۶٫ کنترل و تطبیق مانده فهرست بین واحدها با مانده خلاصه دفتر کل همان روز

۲/۶٫ کنترل و تطبیق مانده‌های دفاتر معین با خلاصه دفتر کل و بررسی و پیگیری و کشف هر گونه مغایرت احتمالی و اقدام جهت تصحیح آنها با اطلاع و تأیید مقام مافوق.

۳/۶٫ کنترل مانده کلیه آمار و ارقام و صورت‌های تهیه شده با خلاصه دفتر کل

۴/۶٫ کنترل و پیگیری در جهت رفع ارقام باز کلیه حسابهای شعبه با توجه به تاریخ ایجاد آنها

۵/۶٫ کنترل و نظارت در امر رسیدگی به حساب پیش‌پرداخت‌ها و تسویه این اقلام از پرداخت‌های بعدی مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل‌های جاری

۶/۶٫ اعلام هر گونه وضعیت مشکوک در مورد اسناد صادره و حسابها به مسئولین مافوق به ترتیبی که نهایتاً موضوع روشن شده و موجب اصلاح و اقدامات بعدی گردد.

۷/۶٫ تهیه صورت گردش ماهیانه حسابهای معین و کنترل آن با گردش ماهیانه حسابهای مربوطه در دفتر کل.

۸/۶٫ تهیه و نگهداری نوارتراز از کلیه سرو فصل‌های مختلف دفتر کل به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات ماهیانه و تطبیق مانده آن با خلاصه دفتر کل

۹/۶٫ انجام کلیه کنترل‌های داخلی مربوط به سرفصل‌های مختلف دفتر کل

۱۰/۶٫ کنترل مانده و گردش بدهکار و بستانکار تریل‌ها با گردش و مانده روزانه خلاصه دفتر کل

۱۱/۶٫ کنترل جمع بدهکار و بستانکار شیفریه یا ژورنال روزانه با گردش بدهکار و بستانکار حسابهای مربوطه در خلاصه دفتر کل

۱۲/۶٫ نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از صحت صدور اصلاحیه های صادره از طرف دایره صندوق و حساب جاری

  1. تهیه آمار:

۱/۷٫ تهیه و ارسال کلیه آمارهای درخواستی جهت واحدهای ذیربط

۲/۷٫ تهیه حساب سود و زیان و تراز اختتامیه، افتتاحیه و ضمائم آن و صدور اسناد لازم با توجه به دستورالعمل مربوطه

۳/۷٫ پیش‌بینی و تهیه بودجه سالانه شعبه با در نظر گرفتن دستورالعمل‌های صادره از طرف اداره کل امور مالی

۸ . سایر امور:

۱/۸ . مطالعه دقیق کلیه دستور‌العمل‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و حفظ و نگهداری آنها

۲/۸ . رفع مغایرت‌ها و ایرادات مربوطه به کلیه حسابهای شعبه

۳/۸ . دریافت به موقع اسناد از سایر واحدهای بانک

۴/۸ . انجام کلیه امور مربوط به بستن دفاتر پایان سال و تهیه دفاتر جدید و انتقال ارقام صحیح آنها طبق دستورالعمل‌های مربوطه

۵/۸ . انجام مکاتبات لازم با شعب و ادارات مختلف بانک برحسب مورد و در چهارچوب مقررات حاکم در بانک

۶/۸ . مراقبت در حفظ و نگهداری دفاتر به نحوی که افراد غیرمسئول به آن دسترسی نداشته از این نظر مقررات و ضوابط مربوطه رعایت گردد.

۷/۸ . تحویل کلیه اسناد روزانه پیش از ثبت طبق دستورالعمل مربوطه (موضوع بخشنامه ۰۵۷/۰۶۱/۲۷۵) به بایگانی شعبه

۸/۸ . انجام سایر امور در حدود وظایفی که از طرف مافوق ارجاع می‌شود.

حسابداری شعب:

عملیات حسابداری پرداخت حقوق کارکنان از طریق دایره حسابداری:

  1. اسناد حسابداری مربوطه به واریز حقوق کارکنان شعبه

بدهکار: حساب هزینه کل، معادل جمع حقوق و مزایای کارکنان به موجب لیست حقوق و دستمزد

بستانکار: حساب بستانکاران متفرقه- حقوق کارکنان

  1. بدهکار: حساب هزینه کل معادل مبلغ بازنشستگی، بهداری، بیمه و سایر موارد (سهم بانک)

بستانکار: حساب بستانکاران متفرقه- حقوق کارکنان معادل مبلغ بازنشستگی، بهداری، بیمه و سایر موارد (سهم بانک)

  1. بدهکار: حساب بستانکاران متفرقه- معادل خالص حقوق کارکنان (قبل از کسر مساعده)

بستانکار: حساب جاری اشخاص- معادل خالص حقوق کارکنان (پس از کسر مساعده)

بستانکار: حساب بدهکاران متفرقه- معادل مساعده کارکنان

به منظور تسویه باقی مانده، حساب بستانکاران متفرقه شعب بایستی طی سند بستانکار بین واحدها (نمونه ) نسبت به صدرو یک فقره سند بین واحدها به نام حسابداری منطقه به شرح زیر اقدام و نسخ اول و دوم سند را به اداره حسابداری منطقه ارسال نمایند.

لیست کسورات حقوق کارکنان شعبه در…

جمع کسورات

بیمه درمانی سهم بانک

بازنشستگی سهم بانک

۵% پس‌انداز

۱% صندوق تأمین اجتماعی

بیمه عمر

جم کل
نحوه پرداخت مساعده به کارکنان:

هنگام پرداخت مساعده حقوق به کارکنان از نمونه ۱۳۹۵ استفاده شده و اسناد جاری مربوط به کارکنان بابچ جداگانه با کد ۳۱ به اداره کامپیوتر ارسال می‌گردد. هنگام واریز مساعده قبل از موعد مقرر حساب جاری کارکنان معادل مبلغ واریزی بدهکار شده و اسناد جاری بابچ جداگانه با کد ۳۰ به اداره کامپیوتر ارسال می‌گردد.

توضیح اینکه پرداخت مساعده حقوق تا ۸۰% خالص حقوق و مزایای کارکنان می‌باشد.

نحوه تنظیم پیشنهاد بودجه:

برای مشخص نمودن و تنظیم بودجه مانده هر سرفصل در ماه موردنظر (اشاره شده در اطلاعیه) را به تعداد ماه تقیسم نموده و پس از بدست آوردن هزینه یک ماه عدد بدست آمده را در ۱۲ ضرب کرده، بودجه یک سال مشخص می‌شود. لازم به ذکر است که در مورد هزینه‌‌هایی که احتمال انجام آن درسال آینده می‌رود نیز بایستی پیش‌بینی بودجه شود به عنوان مثال هزینه تعمیرات و هزینه‌ پایه سنواتی و گروه معوق حقوق کارکنان.

مثال: اگر ماه مورد نظر آذر باشد برای تنظیم بودجه بایستی مانده آذر ماه را در مورد هر سرفصل به طور جداگانه ملاک قرار داد. و آن را تقسیم بر ۹ نمود. و در عدد ۱۲ (یکسال) ضرب کنیم (به عبارتی دیگر مانده هر سرفصل را ضرب در نموده، بودجه یکسال هر سرفصل مشخص می‌شود.

چک

۱٫تعریف چک

چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده می‌تواند وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا مقداری از آن را دریافت و یا به دیگری واگذار نماید.

از تعریف فوق فهمیده می‌شود که:

الف: تمام یا قسمتی از وجوه سپرده شده نزد بانک بوسیله صدرو چک قابل برداشت می‌باشد.

ب: صاحب حساب‌ سپرده قرض الحسنه جاری می‌تواند بنام خود، یا در وجه حامل و یا شخص معین چک صادر نماید.

ج: در تنظیم چک نیز مانند برات معمولاً سه نفر (۱) صادر کننده چک (محیل یا متعهد) (۲) دارنده چک (متعهدله) و (۳) پرداخت‌کننده چک (بانک یا محال علیه) دخالت دارند.

۲٫ارکان چک

برای اینکه چک خصوصیات خود را حفظ نموده و دارای اعتبار باشد بایستی شامل یک سلسله مندرجات الزامی باشد. ارکان چک از نظر بانک بدین جهت مهم است که هنگام پرداخت آن بایستی دقیقاً‌ این ارکان را کنترل نمود تا از مشکلات احتمالی آتی جلوگیری گردد.

این ارکان عبارتند از:

۱-۲- تاریخ صدرو چک

هر چند که قانون در مورد چگونگی نوشتن تاریخ روی چک ساکت است ولی بهتر است تاریخ به حروف نوشته شود تا امکان دست کاری و تغییر آن وجود نداشته باشد.

طبق قانون تجارت وجه چک باید بمحض ارائه کارسازی شود. مفهوم این جمله اینست که چک باید حال باشد و صادر کننده چک نمی‌تواند تاریخ مؤخر بر تاریخ صدور چک (مثلاً‌ امروز چکی برای سه یا شش ماه بعد صادر نماید) قید نماید. مضافاً اینکه طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، صدور چک وعده دار ممنوع می‌باشد. بدیهی است در صورت ارائه چکهای وعده‌دار و در خواست مشتری می‌بایستی صرفاً‌ نسبت به صدور گواهینامه عدم پرداخت باستناد تقدم تاریخ اقدام نمود و پرداخت وجه اینگونه چکها تا تاریخ سررسید امکان‌پذیر نمی‌باشد.

همینطور تاریخ صدور چک از این نظر مهم است که طبق قانون اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت گردد مثلاً صادرکننده و دارنده چک و بانک پرداخت کننده هر سه در تهران باشند، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را از بانک مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل‌وپنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

بنابراین اگر دارنده چک در مدت تعیین دشه در فوق نسبت به دریافت وجه چک اقدام نکند. دیگر دعوی او برعلیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود.

بعلاوه اگر دارنده چک ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک وجه آن را از بانک دریافت ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدرو گواهی عدم پرداخت از جانب بانک شکایت نکند دیگر حق تعقیب کیفری صادر کننده چک بدون محل را نخواهد داشت.

مطالب گفته شده در مورد تاریخ مربوط به موارد قانونی بود که هر کارمند بانک بایستی نسبت به آنها آگاهی داشته باشد تا بتواند در صورت لزوم مشتریان شعبه را راهنمایی نماید در هر صورت اگر دارنده چکی به شعبه مراجعه نمود و از تاریخ صدور چک بیش از ده سال نگذشته باشد و حساب سپرده‌قرض‌الحسنه جاری صادر کننده چک مفتوح بوده و دارای مانده باشد، بانک موظف به پرداخت آن می‌باشد.

۲-۲- مبلغ چک

مبلغ چک بایستی به حروف و به عدد هر دو نوشته شود. اگر مبلغ بیش از یکدفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر ملاک اعتبار است. اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر می‌‌باشد.

ضمناً‌ هر گونه شرطی که از جانب صادر کننده چک برای پرداخت چک در متن آن نوشته شده باشد به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

۳-۲- محلی که چک در آنجا باید پرداخت گردد

محل پرداخت چک روی ورقه چک از جانب بانک قید می‌گردد. مثلاً بانک سپه شعبه حافظ تهران – ۱۳۹۶

۴-۲- نام گیرنده چک

طبق قانون تجارت (ماده ۳۱۲) چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. همینطور ممکن است به صرف امضاء درظهر (پشت) چک به دیگری منتقل شود.

اگر در متن چک هیچگونه اشاره‌ای به گیرنده نشده باشد چک در وجه حامل محسوب می‌شود.

اگر در متن چک نام شخص معین و کلمه حامل متفقاً نوشته شود چک حامل محسوب نمی‌شود.

۵-۲- امضاء صادرکننده چک

چک بایستی حتماً توسط صادر کننده (دارنده حساب قرض‌الحسنه) امضاء شده باشد لذا لازم است هنگام ارائه چک به بانک امضاء چک با نمونه امضاء صاحب حساب مطابقت داده شده و صحت آن احراز گردد.

۳- انواع چک

بانکها برای ارائه خدمات بیشتر به مشتریان خود و تسهیل در امر دریافت و پرداخت، انواع چک را پیش بینی نموده‌اند.

در کشورهای خارج چکهای مختلف از جانب بانکها بکار گرفته می‌شود لکن در ایران هنوز چک و انواع آن بصورت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است، لذا در اینجا چکهای شناخته شده و مورد عمل تشریح می‌گردد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه مرمت تاریخی عمارت فیض اله بیگی روستای قلندر

پایان نامه مرمت تاریخی عمارت فیض اله بیگی روستای قلندر

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 21.471 مگا بایت

تعداد صفحات : 52

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این بنا در اوایل دوره قاجاریه در روستای قلندر در 30 کیلومتری شهرستان سقز ساخته شده است و متعلق به خاندان فیض اله بیگی است که از طوایف مشهور این منطقه می باشد

این بنا دارای عرصه ای به مساحت 2000 متر مربع و حیاط بزرگ با آبنما و فضاهای جنبی است

این مرمت تاریخی همراه با کرو کی تما زوایای عمارت وتوضیحات کامل در باره ساخت عمارت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروژه ارایه فرآیند بازاریابی الكترونیكی نوین بر اساس مدل های آمیخته بازاریابی اینترنتی

پروژه ارایه فرآیند بازاریابی الكترونیكی نوین بر اساس مدل های آمیخته بازاریابی اینترنتی

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 49 کیلو بایت

تعداد صفحات : 18

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده :

به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های مختلف اقتصادی ، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است . امروزه بیشتر سازمان ها در جهت میل به هدف های خود با توجه به محیط به طور شدید رقابتی از به كارگیری هیچ وسیله و ابزاری صرف نظر نمی كنند . اینترنت به عنوان یكی از مهمترین ابزارهایی است كه در این زمینه مورد استفاده اكثر سازمان ها قرار می گیرد . اما مانند هر پدیده ای ، اینترنت نیز به نوبه خود بر قسمت های به خصوص فعالیت های بازاریابی آن تاثیر می گذارد . این كه ما در محیط كسب و كار اینترنتی از چه آمیخته و اجزایی برای مدیریت بازاریابی خود استفاده كنیم و این كه فرآیند

بازاریابی الکترونیکی

ما بر كدام مبنا طراحی شود ، موضوع اصلی مقاله می باشد . دیدگاه اول قایل به حفظ 4p بازاریابی در هر محیطی (و در محیط اینترنت نیز) می باشد و دیدگاه دوم نظر به دگرگونی آمیخته بازاریابی با توجه به محیط اینترنتی دارد . ما در این مقاله دیدگاه اول را می پذیریم و مبنای طراحی فرآیند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود متن کامل پایان نامه راههای خروج از بنا و فرار از حریق-- 30 ص

دانلود متن کامل پایان نامه راههای خروج از بنا و فرار از حریق-- 30 ص

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 35 کیلو بایت

تعداد صفحات : 59

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در این مبحث از مقررات ملی ، به منظور اعمال مقررات محافظت ساختمان ها در برابر حریق ، واژه ها و اطلاحات با معانی و مفاهیمی که در این بخش ذکر شده است ، مورد استفاده واقع می شوند .

آزمایش حریق استاندارد

آزمایش یا آزمایش های استاندارد ویژه برای شناسایی مقاومت و رفتار مصالح ، فرآورده ها ، اعضا و اجزای ساختمانی در مقابل آتش سوزی ، که مشخصات اجرایی آنها بعداً به وسیله مقررات مربوط به خود تعیین خواهد شد.

ارتفاع طبقه و بنا

ارتفاع یک طبقه ، فاصله قائم از کف تمام شده آن طیقه بالاتر است . ارتفاع طبقه آخر بنا ، حد فاصل کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده متوسط سطح بام ساختمان می باشد . ارتفاع بنا به ارتفاع تمام شده متوسط سطح بام ساختمان می باشد . ارتفاع بنا به ارتفاع تمام طبقات یا فاصله قائم از کف زمین طبیعی از تا متوسط ارتفاع بام ساختمان گفته می شود .

افزایش بنا

انجام هر گونه عملیات ساختمانی که سطح یا حجم یک بنا را افزایش دهد .

اعضاء باربر

اعضایی از ساختمان که بار مرده و زنده ساختمان را به شالوده ها انتقال می دهند .

بازارچه

مجموعه ای بنا که برای عرضه غیرمتمرکز کالاهای مختلف در نظر گرفته شده ، و یک راه عبور و مرور عمومی با حداقل 9 متر عرض را در بر می گیرد .

بالابر

اتاقک یا سکویی که به مکانیسم بالا و پائین شدن در مسیر قائم و ثابت مجهز باشد .

بنای موجود

بنایی که مطابق مقررات و قوانین گذشته اجرا و تکمیل شده است .

پلکان خارجی

پلکانی که حداقل از یک طرف در ارتباط مستقیم با فضای آزاد باشد .

پلکان متحرک

پلکانی که به کمک وسایل و دستگاههای مکانیکی حرکت کند . رجوع به بند 3-1-4-6

پنجره حریق

پنجره ای که با ” آزمایش حریق استاندارد ” حائز اهمیت مقاومت و محافظت در برابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد .

پنجره چشمی

پنجره ای که فقط برای تأمین دید به فضای مجاور تعبیه شده باشد .

تأیید شده ، تصویب شده

1 ) تأیید و تصویب مصالح ، لوازم و تأسیسات ساختمانی ، طرحها ، روشها و ساختارها ، یعنی تأئید و تصویب آنها توسط مقامات قانونی مسئول ، مراکز و آزمایشگاه ها دارای صلاحیت که مطابق ضوابط ، استاندارد ها و مقررات مربوط ، با انجام آزمایش و بررسی مستقیم یا غیر مستقیم ( توسط اشخاص مورد اعتماد ، یا بر حسب اصول مطمئن از طرف مقامات ذیصلاح و نهادهای علمی و فنی شناخته شده ) صورت می گیرد .

2 ) تأیید و تصویب تصرف ، یعنی تأئید و تصویب یک یا چند نوع بهره گیری از بنا ، که بنا بدان مقاصد مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، توسط مقامات دارای صلاحیت قانونی و مسئول که مطابق مقررات مربوطه با استناد به ارائه ادله دقیق و قاطع برای هماهنگی کامل ساختمان با مقررات اصولی در مورد آن تصرف یا تصرفها انجام می شود .

تخلیه خروج

بخشی از ” راه خروج ” که بین ” خروج ” و معبر عمومی قرار گرفته است .

تصرف

منظور از تصرف ، نوع بهره گیری از نبا یا بخشی از آن است که به مقاصدی معلوم در دست بهره برداری بوده و یا قرار است به آن مقاصد مورد استفاده واقع شود .

تغییرات

هر گونه دگرگونی یا تغییر و تبدیل در ساختمان ، در راههای خروج از ساختمان و در تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان که به قصد افزایش ساختمان نباشد .

حریق بند

اعضایی از بنا ، شامل دیوار ، سقف و کف مقاوم حریق که بتواند در مقابل سوختن تمام بار حریق واقع در فضای مربوط به خود ، ایستادگی و مقاومت کند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:45 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستان و ایران

پایان نامه مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستان و ایران

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 43 کیلو بایت

تعداد صفحات : 75

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پژوهشگر در این فصل به مطالعه تطبیقی مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستاان و ایران پرداخته و مطالب مرتبط با مدیریت بلایا در کشورهای مذکور را در قالب برنامه ریزی، سازماندهی، ساختار، آموزش نیروی انسانی مطرح ساخته است.

در شروع بررسی هر کشور اطلاعات پایه ای در مورد کشور مورد مطالعه تحت عنوان مقدمه ذکر گردیده و به منظور تنویر ذهن خواننده اطلاعات جامعی در مورد آن کشور تحت عنوان کلیات که به نحوی با مدیریت بلایا مرتبط است ارائه گردیده است تا خواننده و مخاطب یک تصویر کلی از کشور مورد مطالعه داشته باشد. اشاره به سابقه تاریخی بلایا در کشور مورد مطالعه از دیگر مواردی است که در این فصل به آن پرداخته شده است.

ذکر آمار تلفات و خسارات وارده به هر کشور ناشی از بلایای مختلف در قالب جداول و تشریح موارد از منظر پژوهشگر دور بند ده و در این فصل آورده شده است.

جایگاه قانونی مدیریت بلایا در نظام قانونی کشورها و پرداختن به بیشینه آن از موارد ضروری دیگر بود که پژوهشگر در این فصل به آن اشاره نموده است.

تشریح مراتب مدیریت بلایا در هر کشور در قالب چرخه مدیریت بلایا سه تفکیک در ذیل هر یک از کشور تصریحاً ؟؟ نظر پژوهشگر در این فصل قرار گرفت. ذکر تجارب مدیریتی کشورها در بلایایی که بازتاب جهانی داشته است در این فصل با هدف استفاده از تجارب دیگران نیز از مواردی بوده که مذکور گردیده است.

شایان ذکر است که تعدد وقوع بلایای خاصی در هر کشور هسته مرکزی فعالیت های مدیریت بلایا را شکل داده و روند تلاش های مدیریت بلایا در آن کشور حول محور آن بلای خاصی که کشور یاد شده بیشتر با آن مواجه است دور ؟؟ هر چند برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و ایجاد ساختار برای مقابله با آن بلای خاصی با مدیریت سایر ؟؟ دیگر مانعه الجمع نمی باشد.

ذکر سایر موارد و مسائل مرتبط با مدیریت بلایا که می تواند در دستیابی به یک الگوی جامع الاطراف به ایران مفید باشد در این فصل از منظر پژوهشگر دور نمانده است.

فهرست مطالب مدیریت بلایا در کانادا

1- پیش درآمد

یک – کلیات

2- بلایایی که بر جامعه کانادا تأثیر گذارند

3- زمینه مخاطرات و بلایای طبیعی در کانادا

4- مدل کلی مدیریت بلایا در کانادا

5- استراتژی تخفیف و کاهش اثرات بلایا در کانادا

6- مرحله تعدیل بلایا در کانادا

7- تعدیل ساختاری

8- تعدیل غیرساختاری

9- جدول اصول و رهنمودهای استراتژی ملی تعدیل بلایا در کانادا

10- حمایت از زیر ساخت های مدیریت بلایا در کانادا

11- سازماندهی مدیریت بلایا در کانادا

12- راهبردهای اسامی در مدیریت بلایای کانادا، تخلیه، بهداشت، رهبری

13- هماهنگی در مدیریت بلایای کانادا

14- سیستم های مواجهه با بلایا در کانادا

15- اصولی که در مدیریت بلایای کانادا رعایت می شود

16- انواع سیستم های مدیریت بلایا در کانادا

17- سیستم ICS

18- عملکردهای بنیادی سیستم ICS

19- الگوی مدیریت بلایا در کانادا

20- سیستم بر لیتیش کلمبیا bc

21- هماهنگی در سطوح وقوع بلایا

22- سطح محل حادثه – سطح پشتیبانی محل حادثه – هماهنگی در سطح محل – استانی

23- سطح هماهنگی مرکز استانی

24- ساختار و الگوی مدیریت بلایای کانادا بر اساس مدل BCERms

25- نحوه مدیریت محلی بلایا در کانادا

26- سازماندهی و مسئولیت ها و نفش سیستم EOC

27- شکل جریان ارتباطات در ESM

28- ارزیابی تکنولوژی در مدیریت بلایای کانادا

29- شکل ارکان دوگانه CT

30- وظایف CTA

31- برنامه ریزی مدل منسجم مدیریت بلایا در کانادا

32- شکل چرخه مدیریت بلایا در کانادا

33- الگوی مدیریت منسجم بلایا با رویکرد استراتژیک در مدیریت بلایای کانادا

34- کنترل و ارزشیابی بلایا در مدیریت بلایای کانادا

35- آموزش نیروی انسانی در مدیریت بلایای کانادا

36- فرآیند آمادگی در مدیریت بلایای کانادا

37- نحوه پاسخگویی مدیریت بلایا به سؤالات مردم ناشی از ؟؟ تکنیکی

38- بنگاهها و سازمانهایی که در هنگام طرح مدیریت بلایا مشارکت دارند. بخش محلی، دپارتمان استانی، دپارتمان مرکزی دیگر بنگاهها

39- نقش و برنامه ریزی ارتباطات در مدیریت بلایای کانادا

40- معیارهای آسیب پذیری در مقابله با بلایا در کانادا، معیار انسجام جامعه، معیار روانشناسی و فیزیولوژیکی

41- اصول کلی مد نظر وزارت بهداشت کانادا در مقابله بلایا

42- تعامل مدیریت بلایای کانادا با کشورهای همجوار شامل جلسات طرح ریزی، هیئت های بین المللی و توافقات مکتوب

43- مدیریت بلایای کانادا در یک نگاه

اول مدیریت بلایا در کانادا:

یک پیش درآمد

نام رسمی: کانادا

نام محلی: Canada

پایتخت: اوتاوا

تاریخ استقلال از انگلستان: 1/7/1867

روز ملی: اول ژوئیه (روز استقلال)

نوع حکومت: زمانداری کل

رئیس حکومت: زماندار کل

رئیس دولت: نخست وزیر

مجلس عوام: با 301 عضو به مدت 5 سال

مجلس سنا: با 112 عضو انقلابی

مساحت: 9984670 کیلومتر مربع (دومین کشور جهان)

بلایای طبیعی: توفان های شدید یخی، بارش باران های شدید و برف

جمعیت: 33098932

نرخ رشد جمعیت: 88/0%

نرخ تولد در 1000 نفر: 78/10

نرخ مرگ و میر کلی در 1000 نفر 8/7

امید به زندگی کلی: 22/80

امید به زندگی مردان: 86/76

امید به زندگی زنان: 74/83

زبان: 3/59% انگلیسی، 2/32% خراف، 5/17% سایر زبان ها

نرخ باسوادی: 99%

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:45 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقالات چهارمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

دانلود مقالات چهارمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

دسته بندی : پزشکی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 65 کیلو بایت

تعداد صفحات : 62

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده:

مروری به درمان ایمپلنت با روش Immediate Loading و گزارش چند مورد:

دکتر مژگان پاک‌نژاد*

در روش‌های استاندارد و روتین ایمپلنت یک دوره ترمیم بدون اعمال بار 6 هفته‌ای توصیه می‌شود که معمولاً تحمل این دوره بی‌دندانی برای بسیاری ار بیماران دشوار می‌باشد.

اغلب بیماران خواهان این هستند که بلافاصله سیستم بی‌دندانی‌شان بازسازی و دارای فانکشن شوند. همچنین زیبایی نیز سریعتر به آنها برگردانده شده و در وقتشان نیز صرفه جویی گردد.

سینوس لیفت، کدام تکنیک؟ کدام ماده؟

دکتر حمید محمودهاشمی*

چند سالی است که روشهای مختلف سینوس لیفت جهت حل مشکل ایمپلنت در قسمت خلفی ماگزیلا متداول شده است. همچنین مواد مختلفی علاوه بر استخوان خود فرد در این تکنیکها استفاده می‌گردد. روشهای اصلی سینوس لیفت عبارتند از:

– Window simultaneous

– Window stage

– Osteotome

ملاحظات اکلوژنی و پریودنشیوم

دکتر مسعود اجلالی *

با تقلیل پریودنشیوم پس از بیماریهای پریو و درمان آن ملاحظات اکلوژنی خاص بشرح زیر بایستی مورد نظر باشد.

1- تغییر در Occlusul table بعلت تقلیل در نیروهای وارده بر دندان

2- تغییر در Occlusul scheme بعلت عدم توانائی در وظایفی که دندانها در حرکات افقی فک دارند

3- Occlusul Adjustment بعلت تقلیل نیروها بین دندانهای موجود بخصوص دندانهائی که تحت تروما بوده وبا کاهش بافت‌های پریودنشیوم مواجه هشتند

در این سخنرانی به موارد فوق اشاره شده و نحوه اجرای آن شرح داده خواهد شد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:45 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات