پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کار افرینان

پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کار افرینان

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 242 کیلو بایت

تعداد صفحات : 9

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کار افرینان

ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی كارآفرینان
همانطور كه استحضار دارید، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی كه مهمترین چشم انداز و آرزوی هر
ملتی است، نیازمند كارآفرینانی خلاق و نوآور است كه با ایجاد كسب و كارهای جدید و انجام
فعالیت های كارآفرینانه، ارزش آفرینی كرده و افزایش درآمد عمومی و رفاه و آسایش را برای عموم
جامعه به ارمغان می آورند. تشویق كارآفرینان بالفعل و شناسایی و پرورش كارآفرینان بالقوه، مهمترین
اقدام استراتژیك برای ارتقای فعالیت های كارآفرینانه و توسعه فرهنگ كارآفرینی در كشور می باشد.
از این رو، پرسشنامه بومی و استانداردی كه در اختیار دارید برای اندازه گیری ویژگی های شخصیتی
كارآفرینی طراحی شده است. به طور یقین پاسخ های دقیق جنابعالی در تكمیل پرسشنامه، امتیازهای
دقیقی را كه بیانگر نیمرخ كارآفرینی شماست، به دست می دهد.

================

تعداد سوال 95

اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه شناسایی کارآفرینان

روش تحلیل پرسشنامه

1 - نحوه امتیاز بندی پرسشنامه

2 - نحوه تفسیر نتایج

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

اصل و ترجمه مقاله شبکه های عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی

اصل و ترجمه مقاله شبکه های عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 181 کیلو بایت

تعداد صفحات : 26

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

A Genetically Optimized Fuzzy Neural Network for Ship Controllers

اصل و مقاله شبکه های عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی

IEEE 2006

چکیده- منطق فازی عصبی، رویکرد جدید شده است برای کنترل کشتی ها.

abstract-A novel approach has been promoted for fuzzy neural ship controllers.

یک شبکه عصبیRBFو بهینه سازیGAدر یک کنترل عصبی فازی به کار برای مقابله با غیرخطی، زمان های مختلف و عوامل نامشخص است.

An RBF neural network and GA optimization are employed in a fuzzy neural controller to deal with the nonlinearity, time varying and uncertain factors.

با استفاده از شبکه طراحی شده به جای استنتاج فازی معمولی، پایگاه قوانین و توابع عضویت می تواند به صورت خودکار توسط بهینه سازیGAتنظیم شود.

Utilizing the designed network to substitute the conventional fuzzy inference, the rule base and membership functions can be auto-adjusted by GA optimization.

پارامترهای شبکه عصبی را می توان با استفاده از تنظیمات مجموعه قوانین در لایه مخفی از شبکه کاهش داد.

The parameters of neural network can be decreased by using union-rule configuration in the hidden layer of the network.

نتایج رضایت بخشی از عملکرد کنترل کننده های شبیه سازی سیستم، که توسط ابزار سیمولینک انجام می گردد دست آمده است.

The performance of controller is evaluated by the system simulation conducted withSimulink tools, by which satisfied results have been obtained.

کنترل فازی. الگوریتم ژنتیک. مجموعه قوانین. کنترل کشتی.

Fuzzy control. Genetic algorithm. Union rule. Ship control.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پکیج آزمایش های ساده برای سنجش هوش کودکان

پکیج آزمایش های ساده برای سنجش هوش کودکان

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 92 کیلو بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پکیج آزمایش های ساده برای سنجش هوش کودکان


مشخصات « پکیج آزمایش های ساده برای سنجش هوش کودکان »
شرح و روش اجرا: دارد
روش درمان اختلالات: دارد
تعداد صفحه: 19 صفحه

نوع فایل: pdf

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه سلسله مراتب اجتناب

پرسشنامه سلسله مراتب اجتناب

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 30 کیلو بایت

تعداد صفحات : 1

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سلسله مراتب اجتناب


مشخصات « سلسله مراتب اجتناب »
روایی و پایایی: ندارد
خرده مقیاس ها: ندارد
تعداد سوال: 10 آیتم

نوع فایل: pdf

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ساختار ACT

ساختار ACT

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 534 کیلو بایت

تعداد صفحات : 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ساختارACT
مشخصات « ساختار ACT »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 15 صفحه

نوع فایل: pdf

در ACT ، نگرش بسیار متفاوت است.ما دنبال کاهش یا حذف نشانه ها نیستیم، در عوض، هدف اساسا تغییر رابطه مراجع با افکار و احساساتش می باشد و اینکه آنها را بعنوان نشانه ها نگاه نکنند. علاوه بر این، عنوان " نشانه " که به فکر یا احساس می زنیم اهمیت دارد. زدن برچسب دلالت براین دارد که افکار و احساسات ما " بد"، " مضر" و " نابهنجار هستند"، پس خلاص شدن از دست این افکار و احساسات است که لازمه سلامت و نرمال بودن است. وجود خود این نگرش منجر به مبارزه و درگیری با افکار و احساساتمان می شود، نبردی که اغلب پیامدی ناخوشاینددارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 118 کیلو بایت

تعداد صفحات : 14

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

شوخ طبعی عبارت است از تفاوت‌های عادتی افراد در رفتارها، تجارب، عواطف، نگرش‌ها و توانایی در زمینه سرگرمی، خندیدن، اهل شوخی بودن، و نظایر این‌ها. منشاء کلمه انگلیسی humor، کلمه لاتین umor است، که به معنای مزاج و مایعی در بدن بود که کاهش یا افزایش آن باعث ایجاد چهار نوع مزاج (مزاج دموی، مزاج صفراوی، مزاج بلغمی، مزاج سودایی) می‌شد. با گذشت زمان، این کلمه در روان‌شناسی، شوخ طبعی شد و بدین ترتیب، از گذشته تا به امروز، این کلمه مورد پژوهش و اظهار نظر محققان و صاحب نظران متعددی قرار گرفته است. اگرچه پرسشنامه‌های بسیاری برای سنجش شوخ طبعی وجود دارد، اما وجود ابزاری که منطبق با هنجارهای ایرانی باشد در زمینه شوخ‌طبعی احساس می‌شد. به همین دلیل خشوعی و همکاران در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ اقدام تهیه یک پرسشنامه ایرانی در این زمینه کردند.
معرفی پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

خشوعی و همکاران براساس متون معتبر و مقیاس‌های موجود، پرسشنامه مقدماتی با ۱۰۰ سوال تدوین کردند. سپس نمونه‌ای با دامنه سنی ۲۰ تا ۶۰ سال به روش تصادفی در دو مرحله برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. بدین ترتیب که در مرحله مقدماتی، یک نمونه ۴۰ نفری برای تحلیل عاملی انتخاب شد. در نهایت، ۲۵ سوال که با کل ازمون دارای همبستگی مثبت بودند و حتی المقدور بر روی یک عامل، بار عاملی مناسب داشتند، برای پرسشنامه نهایی انتخاب شدند. این پرسشنامه ۲۵ سوالی، پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) نام‌گذاری شد و معادل انگلیسی آن Sense of Humor Questionnaire می‌باشد. همچنین این پرسشنامه دارای پنج زیرمقیاس است که عبارتند از:

لذت از شوخی

خنده

شوخی کلامی

شوخ طبعی در روابط اجتماعی

شوخ طبعی در شرایط استرس آور

نمره گذاری پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

نمره گذاری کامل پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) توسط همکاران ما در بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق آماده شده است و طریقه محاسبه پنج زیرمقیاس این پرسشنامه نیز در فایل ارائه شده وجود دارد.
خرید و دانلود پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل

۲- دریافت فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده

۳- روایی و پایایی کامل ایرانی با رفرنس‌ معتبر

۴- نمره‌گذاری کامل

۵- پایه‌های نظری شوخ طبعی

۶- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه آموزشی زوج درمانی و درمان اختلالات جنسی -کامل و جامع

جزوه آموزشی زوج درمانی و درمان اختلالات جنسی -کامل و جامع

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 413 کیلو بایت

تعداد صفحات : 39

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوات آموزشی زوج درمانی و درمان اختلالات جنسی

زوج درمانی هیجان مدارزوج درمانی هیجان مدار در اوایل دهه 1980 در پاسخ به فقدان مداخلات زوجی فعال و
كارآمد توسط سوزان جانسون و لزلی گرینبرگ مطرح شد. این فقدان بیشتر در حوزه انسانگرایی احساس می شد،
چراكه آن روزها مداخلات رفتاری عنصر غالب درمانی به شمار می رفت. از این جهت رویكرد را هیجان مدار
نامگذاری كردند، كه بر نقش كلیدی و اهمیت حیاتی هیجان و محاورات برخاسته از هیجانات، در سازماندهی
الگوهای تعاملی تاكید شود. به باور بانیان این رویكرد، سهم هیجانات در ایجاد تجارب مهمی كه زوجها در روابط
صمیمانه دارند به شدت مورد بی توجهی قرار گرفته است. فرضیه دیگر درمان هیجان مدار این است كه هیجانات نه
فقط عاملی اساسی در ایجاد تعارضات زناشویی ، كه عنصری قدرتمند و غالبا ضروری برای ایجاد تغییر در روابط
ناكارساز نیز بشمار می روند. تا آن زمان هرگز در ادبیات زوج درمانی، نیاز به تمركز بر هیجان و نیرویی كه این مقوله
در خلق تغییرات مثبت ارتباطی دارد با این جدیت برخورد نشده بود. جانسون در انتقاد به غفلتی كه همواره در این
راستا وجود داشته است، زوج درمانی را به هیجان هراسی محكوم كرده است! او معتقد است به استثنای موارد بسیار
معدود ، درمانگران هیجان را پیكره پیچیده و ثانویه در نظر داشته اند كه خاستگاه اصلی اش گاهی شناخت قلمداد
شده است وگاه رفتار. اگر هم چنین نبوده، هیجان نیرویی اخلالگر در امر درمان زوجها و یا عاملی بلوكه كننده تغییر
در نظر گرفته می شده است. آشكار است كه چنین ادراكاتی هرگز از ارزندگی نقشی كه هیجانات در بازسازی روابط
زناشویی دارند نكاسته و سرانجام متخصصین هیجان مدار را به گمانه زنی در این راستا هدایت كرده كه شناخت و
رفتارهای كارساز، پس آیند مدیریت بر هیجانها هستند نه خاستگاه آن. یافته های دهه اخیر گواهی مسلم بر صحت
این ادعاست
( امروزه نقش برجسته ی هیجانات در تعارضات زناشویی بیشتر و بیشتر مورد پذیرش قرار می گیرد ( گاتمن ، 1994
و مطالعه ی هیجانات رو به رشد است. هم اكنون ، اهمیت بنیادین تنظیم و به كارگیری هیجانات در رضاینمندی و
نیز تعارضات همسران مورد توجه قرار گرفته ، و ماهیت هیجان مدار دلبستگی انسانها پژوهشهای وسیعی را
برانگیخته است. علاوه بر درمان هیجان محور ، رویكرد های دیگری نیز به تمركز بر هیجانات همت گمارده اند و این
در حالی است كه بسیاری دیگر هنوز تمایلی به این مقوله نشان نمی دهند. به طور كلی ، دهه ی گذشته، ضرورت
شناخت نقش هیجانات در فرایند بازسازی روابط صمیمانه آشكار شده و مداخلات و روشهای مفیدی جهت استفاده
.( ی بهینه از یافته ها در دسترس درمانگران قرار گرفته است( 5
رویكرد هیجان محور در پی مشاهده ی نظامدار زوجهای تحت درمان و بررسی توفیقات كه هیجان مداری در
بازسازی روابط فرسایشی آنها بدنبال داشت ، ایجاد شد. الگوهای نوین و كار آمد دیگری همچون مدل گاتمن – مبنی
بر مشاهده و رمزگردانی تعاملات – و نظریه ی دلبستگی – با بنیان روابط صمیمانه در بزرگسالی – نیز كه در حیطه
ی تعارضات زناشویی فعالیت كرده اند، علاوه برتمركز بر ارتباطات ، پذیرای اهمیت هیجانات بوده اند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پکیج حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر

پکیج حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 316 کیلو بایت

تعداد صفحات : 14

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پکیج حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر

مشخصات « پکیج حل تعارض های زناشویی با روش گلاسر »

روش اجرا: دارد

نمره گذاری: دارد

تعداد جلسه: 7 جلسه

نوع فایل: pdf

روش کار در نخستین جلسه ی مشاوره: ابتدا در اتاق مشاوره از زوجین دعوت می شود تا در جلسه ی مشاوره حضور یابند.آنها را با روی گشاده و برخورد خوب و مناسب می پذیریم.جهت برقراری فضای گرم و صمیمانه بین مشاور و مراجع،اندکی با آنها راجع به موضوعات فرعی صحبت می شود.به عنوان مشاور،معارفه ی مختصری از خود به عمل می آوریم،خودمان را معرفی می کنیم و زوجین را هم تشویق می کنیم تا خود را معرفی نمایند و از هر یک می خواهیم دلیل حضور خود را در جلسه ی مشاوره به طور مختصر بیان کنند.زمانی که زوجین صحبت می کنند،مشاور سعی می کند با چهره ی گشاده و گوش دادن عمیق،رابطه ای گرم و عمیق با زوجها برقرار سازد و فضای گرم به وجود آمده را در طول جلسات مشاوره حفظ نماید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مشاورة شناختی - رفتاری

مشاورة شناختی - رفتاری

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1.075 مگا بایت

تعداد صفحات : 152

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مشاورة شناختی - رفتاری

مشاورة شناختی رفتاری به مشاهدات روزانه از رفتارهای افراد می پردازد كه نسبت به موقعیتی
واحد، واكن شهای متفاوتی از خود نشا ن می دهند. در ابتدا ی قرن اول میلادی اپیكتیتوس فیلسوف رواقی چنین
نوشت :"مردم قبل از ای ن كه از برخورد با رویدادها رنجیده شوند، بیشتر از برداشت های خود از آنها، متأثر می شوند."
توجیهی كه نظریه پردازان شناختی - رفتاری مانند ب ك و همكاران ( 1979 ) و الیس ( 1962 ) در مورد ای ن پدیده ارائه
داده اند، ای ن است كه تفسیر ی ك فرد از ی ك موقعیت ، تأثیر عمده ای بر عواط ف و رفتار بعد ی او خواهد داش ت. به
عنوان مثال ، فردی ممكن است از ای ن كه یكی از همكارانش به نام "جان " امروز صب ح در راهرو ی اداره ، جوا ب سلام
او را نداد ه عصبانی شده ، ای ن كار او را ب یاحترامی نسبت به خود تلق ی كند. اما دیگری همین برخورد منف ی را نادید ه
بگیرد و حتی نسبت به او احساس ترحم و دلسوزی كند و بگوید: "عجب ، ای ن آقا دچار مشك ل روحی شده و
اعصابش به طوركلی درهم ریخته است !"و سپ س با ب یاعتنایی از كنار قضی ه بگذرد. پس یك موقعیت تنها می تواند از
زوایای متفاوتی دیده شود كه بعضی از آنها سازگارانه تر از برخی دیگرند.
نخستین وظایف درمانی در درمان های شناختی - رفتاری ، همان گونه كه بك و الیس قبل از دیگرا ن
مطالعه كرده اند، این است كه به مراجعان خود كمك كنند تا به دقت سازگارانه ترین و معقول ترین تفسیر را از یك
موقعیت برداشت كرده و رفتارهای ی را پیش ه كنند كه با آن زاویة دید جدید هماهنگ باشد. استعاره ای كه زیربنای
رویكرد شناخت ی- رفتاری است ، همانند مورد كس ی است كه با یك دوربین عكاسی ، چند عدس ی، فیلتر و لواز م
اختیاری دیگر كار می كند. این الگو بر ای ن موضوع اشاره دارد كه یك فرد دارای مشكل بهداشت روان ، از نظر كیف ی
باشخصی كه هیچ مسئلة روانی ندارد، تفاوتی نمی كند. اما اختلاف آن دو در این است كه شخصِ دارای مشكل در
سلامت روان ، به طور طبیعی دوربین خود را چنان تنظیم می كند كه عكس های غیرواقعی از موقعی تها بگیرد. این
رویكرد به ما كمك می كند تا رابطة میان مشاوره و مراجع را به همین گونه تنظیم كنیم .
نظریة شناختی رفتار ی بین دستاوردهای شناختی ، فرایندهای شناختی و طر حهای شناختی تمایز
قائل می شود. برداشت همكار جان در سناریوی بالا مبنی بر این كه "او مشكل واقعی پیدا كرده است "، نمون ة یك
محصول شناختی است . این گونه محصول ها امكان دارد در جبهة مقدم هوشیاری یك فرد یا در لبة آگاهی او باشند.
یعنی امكان دارد در مشاور ة كاوشگری و كشف آنها مدتی ، دیر یا زود، طو ل بكشد. محصول های شناختی ، منحصر ب ه
اندیشه ها و نتیجه گیری های فردی نیستند، بلكه ممكن است شامل تصاویر ذهنی نیز بوده و با كیفیت بازتاب همراه
شوند، یا اغلب در ظاهر بدون تلاش هوشیاران ه و عمدی رخ دهند. به همین علت در اكثر اوقات " افكار خودكار"
نام می گیرند. ماهیت رویكرد شناختی رفتاری این است ، كه محصولات شناختی آن میان موقعیت ها و پاسخ های
عاطفی ، رفتاری و فیزیولوژیك ی واسطه می شوند و به این ترتیب این رویكرد، یك بسط مهم از الگو ی محرك و
پاسخ رفتار انسان است .
فرایندهای شناختی در سطح بروز كمتر عمل می كنند و سازوكارهای ی را نشا ن می دهند كه افراد به
وسیلة آنها رفت ه رفته قضاوت ها، ارزشیاب یها، انتظارها، ادرا كها و چیزهای ی از ای ن قبیل را ك ه بر آگاه یشان اشراف
دارند، شك ل می بخشند. یك موضوع محوری در تدوین نظریة افسردگی بك و همكارانش این است كه الگوهای
تفكّرِ غلط در نشانگان افسردگی مداخله می كنند. برای مثال افراد افسرده ممكن است یك رویداد واحد را به دامنة
وسیعی از وقایع تعمیم دهند(تعمیم دهی بیش از حد)، یا اثرات منفی پیامدهای نامطلوب را بزر گ نمایی (بزرگ
نمایی ، فاجعه آمیز ساختن ) كرده ، یا در غیاب شواهد كافی (استنباط دلخواهی )، نتیجه گیری كنند.
طرح های شناختی مقیاس هایی اند كه افراد از آنها برا ی پردازش اطلاعات خود بهره می گیرند و
تصور می رود كه در یك سطح ساختاری برای ذخیره كردن ، سازمان بخشی ، یك پارچه سازی و هدایت پردازش
اطلاعات ف متكّی بر استنبا ط شخصی عمل كنند. تصور م یشود طر حهای اطلاعاتی معطوف به فرد(طرح های
فردمحور) نقشی مهم در افسردگی شخص دارند. بنابر فرمول بندی بِك ، طرح های شخصی منفی شامل یك شبكة
سازمان یافتة دقیق از اطلاعات ذخیره شدة فردی (كه در وهل ة اول ناخوشاینداند) به همراه قواعدی برای سنجش
ارزش شخص به عنوان یك فرداند. این طرح ها در افسردگ ی فعال خواهند شد و به طوری كه فرد افسرده تمایل دارد
خود را به گونه ای ناخوشایند ببیند و زندگی گذشته ، حال و آیندة خود را بیشتر به طور منفی تفسیر می كند.
به علاوه ، طرح های شخصیِ منفی فعال شده ، بازیابی اطلاعاتی را ك ه اعتبار آنها را حفظ می كند،
آسان می كنند. تمایز بین محصول های شناختی ، ساختارها و طرح های شناختی تا حدی اختیاری است . اما ای ن تمایز
را تقویت می كنند. در حقیقت بخش اعظم ارزشیابی بعدی مشاورة (CBC) توسعة مشاورة شناختی رفتاری
شناختی رفتار ی شاید بر بسط طرح های شناختی متمركز باشد.
بك و الیس ، بیشترین تأكید بر ایجاد تغییر رفتار ی و هیجانی ( CBC ) در مشاور ة شناختی رفتاری
از را ه تغییر در شناخ تها بوده است . با ای ن حال ، مؤلفا ن اخیر بیان كرده اند كه هر سه عامل (رویكردها، فرایندها و
طرح ها) باهم در تعامل اند. الگوی شناختی در شكل 1.1 نشان داده شده است .
به عنوان مثال ، بررس ی شكل 1.1 معلوم خواهد كرد ك ه آن الگو به طور هماهنگ است با الگوی
شناختی مشاوره در توصیه به مراجعان برای روی آوردن به ورزش (رفتار)، به عنوان روشی در كاهش
تنیدگی (فیزیولوژی ) كه پس از آن حالت افسردگی (هیجانی ) را تخفی ف می دهد و ممكن است به كمتر فاجعه آمیز تلقی
كردن (شناخت ) درگیری ها و گرفتاری های روزانة افراد بینجامد.
به این ترتیب ، مشاور م یتواند از هری ك از ای ن چهار مسیر وارد عم ل شود. و هر مسیر ی را ك ه
برگزیند، تأثیر امواجش به راه های دیگر منتقل می شود. اشكال مختلف درمان های روان شناختی بر جه تهای خاصی
به عنوان هدف تأكید دارند. یكی از مزایا ی الگوی ش

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]

درمان افسردگی دو قطبی

درمان افسردگی دو قطبی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 499 کیلو بایت

تعداد صفحات : 79

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

درمان افسردگی دو قطبی

فصل یک:اصول کلی


مهار کننده های مونوآمین اکسیداز و  فصل دو


داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای


ضد افسردگی های غیر معمول  فصل سه


مهار کننده های بازجذب سروتونین  فصل چهار


راهبردهای درمان برای افسردگی  فصل پنج
تک قطبی مقاوم

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 صفحه بعد

دیگر امکانات