دانلود مقاله سیستم کنترل داخلی یک سازمان

دانلود مقاله سیستم کنترل داخلی یک سازمان

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 29 کیلو بایت

تعداد صفحات : 33

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سیستم کنترل داخلی یک سازمان

تعریف سیستم کنترل داخلی :
ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید . اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد این منافع شامل : توانایی ساختار کنترل داخلی ، برای :

۱- حفاظت دارایی ها در برابر ضایع شدن ، تقلب و استفاده نادرست (کنترل داخلی حسابداری)
۲- افزایش دقت وقابلیت اتکاء مدارک حسابداری (کنترل داخلی حسابداری)
۳- تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها (کنترل داخلی اداری)
۴- ارزیابی کارآیی (کنترل داخلی اداری)

به طور خلاصه ساختارکنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می آید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیز به گونه ای که بایدعمل می کند .
هر سیستم یا مجموعه ای از کنترل ها اعم از مالی و غیر مالی که برای دستیابی به اطمینانی منطقی از تحقق موارد زیر بر قرار می شود:
۱- اثر بخش و کارآمد بودن عملیات

۲- قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و گزارشگری آن
۳- رعایت قوانین و مقررات
دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی:

۱- واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی آنها نا ممکن میشود. از این رو کنترل های داخلی برای اعمال مدیریت و سرپرستی در راستای برنامه های استراتژیک ضروری است .
۲- واحد های اقتصادی دارای الزامات قانونی میباشند که باید به آنها عمل شود . از این رو باید کنترل های داخلی لازم را برای شناسایی و کنترل میزان رعایت این گونه الزامات قانونی برقرار نمایند .

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی:
۱- بررسی موثر و کارآمد توسط مدیریت غیر اجرایی
۲- وجود سیستم کنترل مدیریتی شامل تعیین و تدوین هدف ها و برنامه ها – نظارت و سرپرستی یا کنترل مسائل مالی و همچنین اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
۳- وجود سیستم ها و روشهای کنترل مالی و عملیاتی شامل محافظت از دارایی ها – تفکیک وظایف – روش های صدور مجوز و تصویب و سیستم های اطلاعاتی
۴- وجود یک واحد حسابرسی داخلی که طبق اصول و استاندارد های حسابرسی داخلی فعالیت کند

هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی:
سیستم کنترل داخلی به منظور اطمینان یافتن از موارد زیر استقرار می یابد :
۱- اعمال شدن سیاست ها و خط مشی های سازمان
۲- شناسایی و شناساندن اصول و ارزشهای سازمان
۳- رعایت قوانین و مقررات

۴- دقیق و قابل اعتماد بودن صورت های مالی و سایر اطلاعات منتشر شده
۵- مدیریت کارآمد و اثر بخش نیروی انسانی و سایر منابع
هدف حسابرسی داخلی کمک به مدیریت است تا اطمینان یابد کلیه موارد بالا به همان گونه که باید اجرا یا رعایت میشود .
تعریف حسابرسی داخلی:

وظیفه ارزیابی مستقلی است که توسط مدیریت سازمان برای بررسی سیستم کنترل داخلی ایجاد میشود . حسابرسی داخلی کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ اثر بخش و کارآمد بودن استفاده از منابع سازمان آزمون ارزیابی و گزارش میکند .
حسابرسی داخلی چگونه سازمان را یاری میکند :
حسابرسی داخلی مدیریت را در انجام دادن مسئولیت ها و وظایف خود از طریق تقویت کنترل های داخلی یاری میکند.
حسابرسی داخلی میتواند :

۱- نقش بازدارنده را در برابر سوء استفاده کنندگان احتمالی داشته باشد
۲- کنترل را در جهت پیشگیری یا آشکار کردن تقلب و اشتباه بهبود بخشد
۳- با انجام دادن حسابرسی داخلی تقلب ها را کشف کند
۴- با شناسایی موارد اتلاف منابع و عدم کارایی سبب صرفه جویی شود

تعریف کنترل های داخلی حسابداری و کنترل های اداری :
۱-کنترل های داخلی حسابداری : کنترل هایی است که به طور مستقیم به قابلیت اتکاء مدارک حسابداری و
صورت های مالی اثر دارد برای مثال : تهیه ماهانه صورت مغایرت بانکی توسط کارمندی که مجاز به صدور چک
یا مسئول وجوه نقد نباشد یک کنترل داخلی حسابداری است که احتمال انعکاس مطلوب به وجوه نقد در مدارک حسابداری و صورت های مالی افزایش می دهد .
۲- کنترل های داخلی اداری : برخی از کنترل های داخلی بر صورت های مالی تأثیری ندارند و یا تأثیر اندکی دارند و به طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی گیرد اینگونه کنترل ها اغلب تحت عنوان کنترل های داخلی اداری نامیده می شوند .
۳- سیستم های حسابداری و کنترل داخلی :.

بر طبق بخش ۴۰ استاندارهای حسابداری ایران کنترل های داخلی مربوط به سیستم حسابداری با دستیابی به هدفهایی چون موارد زیر سروکار دارند :
الف: معاملات طبق مجوزهای کلی یا خاص مدیریت انجام می شود .
ب: تمام معاملات و دیگر رویدادهای مالی به موقع و با مبالغ صحیح در حساب های مربوط و در دوره حقوق ثبت می شود تا تهیه صورت های مالی را طبق استاندارهای حسابداری امکان پذیرکند .

ج: دسترسی بر دارایی ها و مدارک تنها با مجوز مدیریت صورت می گیرد .
د: دارایی های ثبت شده با غیر دارایی های موجود در فواصل زمانی مناسب مقایسه و هر گونه اختلاف موجود به گونه ای مقتفی، پیگیری و رد می شود .
شناخت از سیستم حسابداری :
طبق بخش ۴۰ استاندارهای حسابرسی ایران حسابرس باید چنان شناختی از سیستم حسابداری به دست آورد که برای شناسایی و تشخیص موارد زیر کافی باشد :
الف : گروههای عمده معاملات مربوط به عملیات واحد مورد رسیدگی
ب : چگونگی به جریان افتادن معاملات مذبور

ج : مدارک عمده حسابداری ، مستندات ، پشتوانه و حسابهای مربوط به مندرجات صورتهای مالی
د: فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی از به جریان افتادن معاملات و سایر رویدادهای مالی عمده تا درج آنها در صورتهای مالی
اجزای سیستم کنترل داخلی :

سیستم کنترل داخلی به سه جزء:
۱- محیط کنترل شامل : طرز تفکر مدیریت ، طرح سازمانی ، روشهای مدیریت نیروی انسانی ، پیش بینی های مالی و بودجه ، حسابرسی داخلی ، کمیته حسابرسی.
۲- سیستم حسابداری شامل : مستندات داخلی کافی برای تشخیص مسئول هر کار ، فهرست حسابها ، دستورالعملهای اجرایی ، رویه ها و روشهای حسابداری.
۳- روشهای کنترل شامل : صدور صحیح مجوز معاملات ، تفکیک مسئولیت ها ، مستندات کافی ، حسابدهی مؤثر داراییها ، ارزشیابی صحیح اقلام ثبت شده تقسیم بندی می شود .توجه کنیم این اجزا بر ثبت ، پردازش ، تلخیص و گزارش اطلاعات مالی در شرکت اثر مستقیم دارد .

طرح سازمان (چارت سازمانی) :
طرح سازمان تفویض اختیار، تقسیم مسئولیت و تفکیک وظایف کارکنان شرکت را مشخص می کند . یک طرح خوب سازمانی نخستین گام در راه حصول اطمینان از انجام شدن معاملات بر طبق رویه های شرکت ، افزایش عملیات ، حفاظت دارایی ها و بالا بردن قابلیت اتکاء مدارک حسابداری است . هدفهای مذبور می توانند عمدتاً از طریق یک طرح سازمانی برآورده شود که مسئولیت های زیررا تفکیک می کند :

۱- صدورمجوزمعاملات
۲- دفتر داری معاملات
۳- نگهداری و حفاظت داراییها بعلاوه اجرای عملیات مربوط که باید در حد امکان از این مسئولیتها تفکیک شود .
تفاوت بین دایره خزانه داری ودایره حسابداری :
تعریف خزانه داری : خزانه داری زیر نظر خزانه دار مسئول عملیات پولی ونگهداری دارائی های سیال است .فعالیت های خزانه داری ، برنا مه ریزی نیاز آتی به وجوه نقد و سیاستهای اعتباری فروشها ی نسیه وبرنامه ریزی برای تأ مین منابع مالی کوتاه مدت وبلند مدت شرکت را شامل می شود بعلاوه خزانه داری مسئول نگهداری موجودی ها ی بانکی و سایر دارایی های سیال سرمایه گذاری وجوه نقد اضافی ، وصول دریافتهای نقذی و پرداختهای نقدی است .

تعریف دایره حسابداری :
در رابطه با فعالیتهای مالی معاملات را ثبت می کند اما با داراییهای پولی سروکارندارد .مدارک حسابداری مشئولیت حسابدهی در مورد داراییها و همچنین اطلاعات لازم برای تهیه گزارشات مالی تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تصمیم گیری دوباره امور اجرایی روزمره را فراهم می آورد .دایره حسابداری از از لحاظ کنترلهای داخلی تهیه کننده مدارک مستقلی است که مقادیر داراییها و نتایج عملیات با آن مطابقت می شود .

محیط کنترل ،روشهای مدیریت نیروی انسانی :
شیوه های مدیریت نیروی انسانی و سیاستهای مربوط به استخدام ،آموزش ،ارزیابی ،ارتقاء و پایان خدمت کارکنان اثر عمده ای برمؤثر بودن محیط کنترل دارد .روشهای مؤثر مدیریت نیروی انسانی اغلب می تواند سایر ضعف های موجود در محیط کنترل را جبران کند .
پیش بینی های مالی و بودجه ای :

تعریف بودجه :پیش بینی مالی برای یک شرکت برآورد محتمل ترین وضعیت مالی ،نتایج عملیات وگردش وجوه نقد یک یا چند دوره آتی است .
هدف بودجه :
هدف بودجه در حقیقت ریالی کردن اهداف مدیریت شرکت در قالب فراگرد تنظیم بودجه که منتهی به صورتهای مالی پیش بینی شده می گردد ، می باشد .یکی ازمزایای عمده بودجه تهیه گزارش انحرافات است . این نوع گزارش ها باید مشخص کننده مغایرت های بین پیش بینی ها و نتایج واقعی (انحرافات مساعد و نامساعد) و همچنین مشخص کننده مسئولین این انحرافات باشد به طور خلاصه پیش بینی ها ابزار کنترل هستند که استانداردهای دقیق و مشخص برای نحوه اجرای عملیات در واحد تجاری را تعیین می کند .
حسابرس داخلی :

کار حسابرسان داخلی پی جویی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی و کارآیی هر یک از بخشهای واحد تجاری در انجام دادن وظایف محول گزارش یافته های خود و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مدیریت ارشد است . رسیدگی های حسابرسان داخلی را اغلب حسابرسی عملیاتی می خوانند زیرا هدف آنان تعیین تأثیر رویه ها و روشهای موجود بر کارآیی عملیات واحد تجاری است .برای مثال حسابرسان مستقل سیاستهای اعتباری فروشهای نسیه شرکت را اصولاً به منظور تعیین کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بررسی می کنند در صورتی که حسابرسان داخلی به رعایت رویه ها و روشهای واحد تجاری توسط کارکنان و امکان ایجاد تغییر در رویه ها و روشهای موجود برای بالا بردن کارآیی این عملیات توجه دارد .
تمایز بین حسابرس مستقل و حسابرس داخلی

۱- محدوده رسیدگی :
حسابرس مستقل : محدود به موضوع قرارداد منقعده با صاحبکار و حسابرس داخلی : نامحدود
۲- مرجع انتخاب :
حسابرس مستقل : مجمع عمومی صاحبان سهام و حسابرس داخلی : بالاترین مقام اجرایی .
۳- نوع شخصیت :
حسابرس مستقل :شخصیت حقیقی یا حقوقی وحسابرس داخلی : شخصیت حقیقی .
۴- نوع گزارش :

حسابرسی مستقل: اظهار نظر نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی و حسابرس داخلی : حسابرس عملیاتی با توجه به نظرات مدیریت
۵- هدف تهیه گزارش :
حسابرس مستقل : به مجمع عمومی و حسابرس داخلی : به مرجع تصمیم گیری داخلی شركت (بخشی كه حسابرس داخلی را انتخاب می كند)
۶- از لحاظ مدت زمان رسیدگی :
حسابرس مستقل : بسته به نوع قرارداد و توافق با صاحبكار و حسابرس داخلی : نامحدود و مستمر
۷- از لحاظ الزامات قانونی :

حسابرس مستقل : اجبار قانون تجارت و برای شركتهای پذیرفته شده در بورس قانون بورس ، اوراق بهادار و حسابرس داخلی : اختیار
نكته : حسابرس مستقل می تواند انجام بخشی از كار خویش را به حسابرس داخلی واگذار كند . باید دقت كنیم كه كار حسابرسان داخلی هیچ گاه نمی تواند جایگزین حسابرسان مستقل شود . حسابرسان مستقل باید كیفیت كار واحد حسابرسی داخلی را هنگام ارزیابی سیستم كنترل داخلی مورد بررسی قرار دهند . به همین منظور باید صلاحیت آنان را با بررسی كاربرگ هایشان و بیطرفی آنان را با توجه به اینكه به كدام سطح از مدیریت گزارش می دهند بررسی كنیم .
سیستم حسابداری :

برای دستیابی به اهداف كنترل داخلی سیستم حسابداری باید آنچنان موثر باشد كه معاملات را به طور صحیح و مناسب ثبت ، پردازش ، تلخیص و گزارش كند . سیستم حسابداری علاوه بر استفاده از دفاتر روزنامه ، كل و سایر ابزارهای دفترداری باید شامل موارد زیر باشد :
۱- مستندات داخلی كافی برای تشخیص مسئول هر كار

۲- فهرست حسابها
۳- دستورالعمل های اجرایی رویه ها و روشهای حسابداری ونمودگرهایی كه شیوه های مقرر برای پردازش معاملات را به تصویر می كشد .
نكات سیستم حسابداری :
۱- قابلیت اتكاء مدارك داخلی زمانی افزایش می یابد كه طرفین با تضاد منافع در تهیه آن شركت دارند.
۲- یكی از ابزارهای رایج كنترل داخلی استفاده از شماره ردیف روی مدارك است .
روشهای كنترل :

مدیریت شركت علاوه بر محیط كنترلی و سیستم حسابداری ، كنترل های دیگری را برای انواع خاصی از معاملات و دارایی ها برقرار می كند . گرچه روشهای مشخص كنترلی زیادی وجود دارد كه یك شركت می تواند برقرار نماید . اما تمام این روشها برای تعیین مقاصد زیر طراحی می شود:
۱- صدور مجوز معاملات و فعالیتها به نحو صحیح

۲- تفكیك مناسب مسولیتها
۳- مستندات كافی و ثبت معاملات و رویدادها
۴- حسابدهی مؤثر در مورد داراییها
۵- ارزشیابی صحیح و مناسب اقلام ثبت شده
مفهوم تفكیك مسئولیت :
یك مفهوم بنیادی كنترل داخلی است به این معنی كه هیچ فرد یا دایره ای نباید به تنهایی عهده دار انجام دادن تمامی مراحل یك معامله باشد .
مراحل معامله :
۱- مجوز داشته باشد . ۲- به جریان افتد . ۳- تصویب شود
۴- به اجرا درآید . ۵- ثبت گردد .

نكته سوم : تعریف وظایف ناسا زگار : عبارتست از وظایفی كه طی آن فرد یا دایره مربوطه هم بتواند اشتباهات و تخلفهایی را در جریان عادی كارهای روزمره مرتكب شود وهم آن را پنهان كند .

محدودیت های سیستم كنترل داخلی :
۱- مواردی از قبیل بی دقتی ، سهل انگاری ، برداشت غلط ازدستورها، سایر موارد مربوط به رفتار انسانی .
۲- با توجه به این كه مدیریت ارشد مسئول استقرار سیستم كنترل داخلی است ودر سطحی بالاتر از كنترل های داخلی قرار دارد این كنترل ها نمی تواند مانع ازاحتمال تقلب مدیریت ارشد شود .

۳- احتمال تبانی یاتقلب كاركنان .
۴- اصل هزینه منفعت كه بر طبق این اصل ( محدودیت ) نتایج حاصل ازاستقرار سیستم كنترل داخلی (منافع) بیشتر از هزینه های استقرار آن سیستم باشد .
ارزیابی سیستم كنترل داخلی توسط حسابرسان :
شناخت حسابرسان از سیستم كنترل داخلی صاحبكار مبنایی راهم برای برنامه ریزی حسابرسی وهم برای برآورد احتمال خطركنترل داخلی فراهم می آورد . در برنامه ریزی حسابرسی شناخت كا فی از محیط كنترل سیستم حسابداری وروش های كنترل برای حسابرسان ضروری است این شناخت هم شامل طراحی رویه ها ، روش ها ومدارك وهم آگاهی از اعمال شدن یا نشدن آنهاست . حسابرسان با داشتن این شناخت می توانند اولاً انواع بالقوه تحریف های صورتهای مالی را شناسایی كنند و ثانیاً آزمونهای محتوای مؤثرتری را برای رسیدگی به اقلام صورتهای مالی طراحی كنند .
مراحل ارزیابی ساختار كنترل داخلی صاحبكار توسط حسابرسان به شرح زیر است :
شناخت كافی ساختار كنترل داخلی برای برنامه ریزی حسابرسی :
نکته اول : در مورد محیط كنترلی : برای حسابرسان این نكته مهم است كه به جای توجه به شكل كنترل ها به ماهیت آنها توجه كند . مثلاً فرض كنیم برقراری هر نوع سیستم كنترل داخلی مستلزم استفاده بهینه از نتایج حاصل از استقرار آن سیستم است . اگر در شركتی سیستم كنترل كیفیت برقرار باشد ولی عملا[SP]ًاین سیستم به طور بهینه مورد استفاده قرار نگیرد صرف وجود سیستم كنترل كیفیت كافی نخواهد بود یا مثلاً اگر سیستم بودجه ای در شركت برقرار باشد و گزارش های حاصل از آن كه اصولاً هدف سیستم بودجه ای است مورد استفاده قرار نگیرد استقرار یك چیز سیستمی مؤثر محسوب نمی شود .
نکته دوم : شناخت از سیستم حسابداری :

حسابرسان برای شناخت از سیستم حسابداری باید اولاً : انواع عمده معاملاتی را كه واحد تجاری انجام می دهد شناسایی كند . ثانیاً : حسابرسان باید با نحوه انجام شدن معاملات شامل چگونگی شروع این معاملات مدارك حسابداری مربوط و نحوه پردازش این معاملات آشنا شویم و ثالثاً : حسابرسان باید روش گزارشگری مورد استفاده برای تهیه صورتهای مالی شامل نحوه افشاء و تعیین برآوردهای حسابداری را شناسایی می كنند .

– آشنایی با روش گزارشگری : روش گزارشگری مانند استفاده از روش مناسب برای تهیه گزارشهای مالی در جهت رسیدن به هدف گزارشگری ثابت و قطعی است . مثلاً تهیه سود و زیان شركت كه می توان از روشهای مختلف استفاده كرد .
نكته ۱- چرخه های معاملات در هر شركت به نوع و ماهیت فعالیتهای تجاری آن بستگی دارد . برای مثال یك بانك چرخه تولید ندارد و اما هم چرخه وام واعتبار و هم چرخه سپرده های دیداری دارد .

نكته ۲- حسابرسان ممكن است چرخه های معاملات یك شركت را به گونه های متفاوتی تعیین كند . برای مثال چرخه فروش و وصول وجوه حاصل از فروش می تواند به چرخه های جداگانه ۱- پردازش و ثبت فروشهای نسیه و ۲- دریافت و ثبت وجوه نقد تقسیم شود .
هدف اساسی در تقسیم كل سیستم كنترل داخلی به چرخه های معاملات این است كه حسابرسان بدین ترتیب می توانند توجه خود را در آن دسته از كنترل های داخلی متمركز كنند كه بر قابلیت اتكاء اقلام خاصی از صورت های مالی اثر دارد .

منابع كسب اطلاعات درباره كنترل های داخلی :
۱- مرور و بررسی كاربرگ های سالهای گذشته
۲- گزارشها ، كاربرگها و برنامه های حسابرسی حسابرسان داخلی
۳- پرسشنامه كنترلهای داخلی
۴- شرح نوشته سیستم كنترل داخلی

۵- نمودگر سیستم كنترل داخلی
توضیحات موارد بالا :
توضیح مورد ۳- پرسشنامه كنترلهای داخلی : قدیمی ترین شیوه توصیف یك سیستم كنترل تكمیل پرسشنامه استاندارد كنترلهای داخلی است . پرسشنامه كنترلهای داخلی عموماً حاوی سوالات متعددی در مورد چرخه معاملات گوناگون شركت می باشد .
مزایای پرسشنامه كنترل داخلی :

۱- پاسخ خیر در پرسشنامه كنترل داخلی به معنای وجود نقطه ضعف در آن سیستم می باشد .
۲- تمایز بین ضعف های عمده و جزئی كنترل
۳- ذكر منابع اطلاعات مورد استفاده در پاسخگویی به پرسشها
۴- ثبت توضیحات در مورد نقاط ضعف كنترلهای داخلی
معایب :

۱- انعطاف ناپذیری آن
۲- به جهت انعطاف ناپذیری نمی توان وضعیت هایی را مشخص كرد كه در آن قوت یك كنترل داخلی سبب جبران ضعفی در سیستم شود .
شرح نوشته سیستم كنترل داخلی :
تعریف شرح نوشته : شرح نوشته معمولاً جریان هر یك از چرخه های عمده ی معاملات را دنبال می كند و مجریان كارهای مختلف مستنداتی كه تهیه می شود مداركی كه تنظیم می گردد و تقسیم وظایف را مشخص می كند .

نمودگر سیستم كنترل داخلی :
امروزه بسیاری از مؤسسات حسابرسی نمودگر سیستم رابرای درك سیستم پردازش اطلاعات صاحبكار و كنترل های داخلی مربوط به آن مؤثرتر از پرسشنامه یا شرح نوشته می داند .نمودگر سیستم یك نمودار است . یعنی نمایش تصویری یك سیستم یا یك سری روش كه در آن هر روش به ترتیب و در جای خود نشان داده می شود .
مزایای نمودگر :
۱- ارائه تصویری روشن تر و دقیق تر از سیستم صاحبكار
۲- ساده بودن به روز كردن نمودگر در حسابرسی های بعدی
معایب :

عیب احتمالی نمودگر این است كه ضعف های سیستم كنترل داخلی را به روشنی پرسشنامه مشخص نمی كند . در حقیقت نمودگر سیستم را به روشنی مجسم می كند .در حالی كه پرسشنامه یادآور كنترل هایی است كه باید در سیستم وجود داشته باشد .
آزمون شناخت سیستم :

حسابرسان پس از تشریح سیستم كنترل داخلی در كاربرگ های خود مورد استفاده بودن سیستم را ازطریق اجرای آزمون شناخت سیستم در مورد هر یك از چرخه های معاملات بازبینی و تأیید می كند.اصطلاح آزمون شناخت سیستم به معنای ردیابی یك یا چند معامله در طول مراحل هرچرخه معاملات است .
هدف اولیه از آزمون شناخت سیستم ، آزمایش كامل بودن كاربرگ های حسابرسی است نه قابلیت اتكاء روشهای كنترل صاحبكار .
فرآیند دوم حسابرسی :

برآورد احتمال خطر كنترل و طراحی آزمون های اضافی كنترل ها
هدف اصلی حسابرسان در این مقطع تعیین این است كه كدام یك از كنترل های داخلی ارزش آزمون های اضافی را دارد. اصولا این برآورد اولیه و طراحی آزمون ها شامل مراحل زیر است :
۱- شناسایی انواع اشتباهات و تخلفاتی كه می تواند در صورت های مالی صاحبكار رخ دهد .

۲- ارزیابی این كه روش های كنترل داخلی صاحبكار آن چنان طراحی شده است كه هدف های كنترلی مربوط به پیشگیری از رخ داد این گونه اشنباه ها و تخلفات را برآورده می سازد .
۳- برآورد احتمال خطركنترل مربوط به انواع مختلف اشتباه ها و تخلفات بر اساس طرح ساختار كنترل داخلی و نتایج آزمون هایی كه ضمن كسب شناخت از این طرح انجام شده است .
۴- شناسایی هر كنترل دیگری كه با آزمون آن بتوان سطح برآورد شده احتمال خطر مربوط به انواع بخصوص اشتباه ها و تخلف ها را كاهش داد .
اجرای آزمون های اضافی كنترل ها :

آزمون كنترل ها می تواند از طریق پرس وجو از كاركنان صلاحیت دار صاحبكار، بازرسی از مدارك و شواهد ، مشاهده نحوه عمل سیاست ها یا روش های حسابداری و اجرای مجدد كاربرد سیاست یا روش توسط حسابرسان آزمون شود .
– برآورد مجدد احتمال خطر كنترل و طراحی آزمون های محتوی : حسابرسان تنها پس از این ارزیابی مجدد از احتمال خطر كنترل در شرایطی قرار می گیرند كه بتوانند یك برنامه حسابرسی كاملا متناسب با كار حسابرسی را بنویسند .
چك لیست راهنمای ارزیابی :
چك لیست راهنما ، چك لیست یا فرم استانداردی است كه حسابرسان را هنگام اتخاذ یك تصمیم یاری می رساند و از مورد توجه قرار گرفتن كلیه اطلاعات یا تلفیق آنها اطمینان می دهد .چك لیستهای راهنما از طریق كاهش پراكندگی در قضاوت های حسابرسان سبب افزایش انطباق رسیدگی ها با ضوابط مؤسسه در حرفه می شود.
كنترل داخلی در شركتهای كوچك :
طبیعی است كه كنترل های داخلی در شركتهای بزرگ به جهت تقسیم وظایف از شركتهای كوچك (شركت هایی كه اصولاً جدایی مالكیت ازمدیریت به سختی امكان پذیر است) كامل تر و جامع تر است به همین دلیل حسابرسان در برخورد با كنترل داخلی با شركتهای كوچك به دنبال سیستم كنترل داخلی پیشرفته نیستند . در حقیقت حسابرسی در شركتهای كوچك بیشتر مبتنی بر آزمون های محتوی است تا آزمون های كنترل .صاحب شركت می تواند با انجام دادن یك سری از كنترل های زیر روشهای كنترلی موجود در شركت خود را مؤثرتركند :
۱- یادداشت روزانه جمع نوار ماشین صندوق
۲- تهیه ماهانه صورت مغایرت بانكی
۳- امضاء كلیه چك ها و علامت گذاری مدارك ضمیمه آن
۴- تأیید كلیه ثبت های دفاتر
۵- بررسی دقیق صورتهای مقایسه ای ماهانه درآمد و هزینه
تأثیر عملیاتی
حسابرسان همزمان با كسب شناخت از ساختار كنترل داخلی به طراحی سیاستها و روشهای كنترل داخلی و اعمال شدن یا نشدن آنها نیز توجه می كنند . در این راه آنان گاه اطلاعاتی را درباره تأثیر عملیاتی كنترل های مختلف به دست می آورند . تأثیر عملیاتی به چگونگی اعمال یك كنترل ، یكنواختی اعمال آن یك كنترل و شخص اعمال كننده آن مربوط است . کنترل های داخلی :

تعریف سیستم کنترل داخلی : ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید . اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد این منافع شامل : توانایی ساختار کنترل داخلی ، برای :

۱- حفاظت دارایی ها در برابر ضایع شدن ، تقلب و استفاده نادرست (کنترل داخلی حسابداری)
۲- افزایش دقت وقابلیت اتکاء مدارک حسابداری (کنترل داخلی حسابداری)
۳- تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها (کنترل داخلی اداری)
۴- ارزیابی کارآیی (کنترل داخلی اداری)

به طور خلاصه ساختارکنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می آید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیز به گونه ای که بایدعمل می کند .
تعریف کنترل های داخلی حسابداری و کنترل های اداری :
۱- کنترل های داخلی حسابداری : کنترل هایی است که به طور مستقیم به قابلیت اتکاء مدارک حسابداری و صورت های مالی اثر دارد برای مثال : تهیه ماهانه صورت مغایرت بانکی توسط کارمندی که مجاز به صدور چک یا مسئول وجوه نقد نباشد یک کنترل داخلی حسابداری است که احتمال انعکاس مطلوب به وجوه نقد در مدارک حسابداری و صورت های مالی افزایش می دهد .

۲- کنترل های داخلی اداری : برخی از کنترل های داخلی بر صورت های مالی تأثیری ندارند و یا تأثیر اندکی دارند و به طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی گیرد اینگونه کنترل ها اغلب تحت عنوان کنترل های داخلی اداری نامیده می شوند .
۳- سیستم های حسابداری و کنترل داخلی :
بر طبق بخش ۴۰ استاندارهای حسابداری ایران کنترل های داخلی مربوط به سیستم حسابداری با دستیابی به هدفهایی چون موارد زیر سروکار دارند :
الف: معاملات طبق مجوزهای کلی یا خاص مدیریت انجام می شود .
ب: تمام معاملات و دیگر رویدادهای مالی به موقع و با مبالغ صحیح در حساب های مربوط و در دوره حقوق ثبت می شود تا تهیه صورت های مالی را طبق استاندارهای حسابداری امکان پذیرکند .
ج: دسترسی بر دارایی ها و مدارک تنها با مجوز مدیریت صورت می گیرد .
د: دارایی های ثبت شده با غیر دارایی های موجود در فواصل زمانی مناسب مقایسه و هر گونه اختلاف موجود به گونه ای مقتفی، پیگیری و رد می شود .
شناخت از سیستم حسابداری :

طبق بخش ۴۰ استاندارهای حسابرسی ایران حسابرس باید چنان شناختی از سیستم حسابداری به دست آورد که برای شناسایی و تشخیص موارد زیر کافی باشد :
الف : گروههای عمده معاملات مربوط به عملیات واحد مورد رسیدگی
ب : چگونگی به جریان افتادن معاملات مذبور

ج : مدارک عمده حسابداری ، مستندات ، پشتوانه و حسابهای مربوط به مندرجات صورتهای مالی
د: فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی از به جریان افتادن معاملات و سایر رویدادهای مالی عمده تا درج آنها در صورتهای مالی
اجزای سیستم کنترل داخلی :

سیستم کنترل داخلی به سه جزء ۱- محیط کنترل شامل : طرز تفکر مدیریت ، طرح سازمانی ، روشهای مدیریت نیروی انسانی ، پیش بینی های مالی و بودجه ، حسابرسی داخلی ، کمیته حسابرسی ۲- سیستم حسابداری شامل : مستندات داخلی کافی برای تشخیص مسئول هر کار ، فهرست حسابها ، دستورالعملهای اجرایی ، رویه ها و روشهای حسابداری ۳- روشهای کنترل شامل : صدور صحیح مجوز معاملات ، تفکیک مسئولیت ها ، مستندات کافی ، حسابدهی مؤثر داراییها ، ارزشیابی صحیح اقلام ثبت شده تقسیم بندی می شود .توجه کنیم این اجزا بر ثبت ، پردازش ، تلخیص و گزارش اطلاعات مالی در شرکت اثر مستقیم دارد .
طرح سازمان (چارت سازمانی) :

طرح سازمان تفویض اختیار، تقسیم مسئولیت و تفکیک وظایف کارکنان شرکت را مشخص می کند . یک طرح خوب سازمانی نخستین گام در راه حصول اطمینان از انجام شدن معاملات بر طبق رویه های شرکت ، افزایش عملیات ، حفاظت دارایی ها و بالا بردن قابلیت اتکاء مدارک حسابداری است . هدفهای مذبور می توانند عمدتاً از طریق یک طرح سازمانی برآورده شود که مسئولیت های زیررا تفکیک می کند :
۱- صدورمجوزمعاملات
۲- دفتر داری معاملات
۳- نگهداری و حفاظت داراییها بعلاوه اجرای عملیات مربوط که باید در حد امکان از این مسئولیتها تفکیک شود .
تفاوت بین دایره خزانه داری ودایره حسابداری :
تعریف خزانه داری : خزانه داری زیر نظر خزانه دار مسئول عملیات پولی ونگهداری دارائی های سیال است .فعالیت های خزانه داری ، برنا مه ریزی نیاز آتی به وجوه نقد و سیاستهای اعتباری فروشها ی نسیه وبرنامه ریزی برای تأ مین منابع مالی کوتاه مدت وبلند مدت شرکت را شامل می شود بعلاوه خزانه داری مسئول نگهداری موجودی ها ی بانکی و سایر دارایی های سیال سرمایه گذاری وجوه نقد اضافی ، وصول دریافتهای نقذی و پرداختهای نقدی است .
تعریف دایره حسابداری :

در رابطه با فعالیتهای مالی معاملات را ثبت می کند اما با داراییهای پولی سروکارندارد .مدارک حسابداری مشئولیت حسابدهی در مورد داراییها و همچنین اطلاعات لازم برای تهیه گزارشات مالی تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تصمیم گیری دوباره امور اجرایی روزمره را فراهم می آورد .دایره حسابداری از از لحاظ کنترلهای داخلی تهیه کننده مدارک مستقلی است که مقادیر داراییها و نتایج عملیات با آن مطابقت می شود .

محیط کنترل ،روشهای مدیریت نیروی انسانی :
شیوه های مدیریت نیروی انسانی و سیاستهای مربوط به استخدام ،آموزش ،ارزیابی ،ارتقاء و پایان خدمت کارکنان اثر عمده ای برمؤثر بودن محیط کنترل دارد .روشهای مؤثر مدیریت نیروی انسانی اغلب می تواند سایر ضعف های موجود در محیط کنترل را جبران کند .
پیش بینی های مالی و بودجه ای :
تعریف بودجه :پیش بینی مالی برای یک شرکت برآورد محتمل ترین وضعیت مالی ،نتایج عملیات وگردش وجوه نقد یک یا چند دوره آتی است .
هدف بودجه :

هدف بودجه در حقیقت ریالی کردن اهداف مدیریت شرکت در قالب فراگرد تنظیم بودجه که منتهی به صورتهای مالی پیش بینی شده می گردد ، می باشد .یکی ازمزایای عمده بودجه تهیه گزارش انحرافات است . این نوع گزارش ها باید مشخص کننده مغایرت های بین پیش بینی ها و نتایج واقعی (انحرافات مساعد و نامساعد) و همچنین مشخص کننده مسئولین این انحرافات باشد به طور خلاصه پیش بینی ها ابزار کنترل هستند که استانداردهای دقیق و مشخص برای نحوه اجرای عملیات در واحد تجاری را تعیین می کند .
حسابرس داخلی :

کار حسابرسان داخلی پی جویی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی و کارآیی هر یک از بخشهای واحد تجاری در انجام دادن وظایف محول گزارش یافته های خود و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مدیریت ارشد است . رسیدگی های حسابرسان داخلی را اغلب حسابرسی عملیاتی می خوانند زیرا هدف آنان تعیین تأثیر رویه ها و روشهای موجود بر کارآیی عملیات واحد تجاری است .برای مثال حسابرسان مستقل سیاستهای اعتباری فروشهای نسیه شرکت را اصولاً به منظور تعیین کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بررسی می کنند در صورتی که حسابرسان داخلی به رعایت رویه ها و روشهای واحد تجاری توسط کارکنان و امکان ایجاد تغییر در رویه ها و روشهای موجود برای بالا بردن کارآیی این عملیات توجه دارد .
تمایز بین حسابرس مستقل و حسابرس داخلی

۱- محدوده رسیدگی :
حسابرس مستقل : محدود به موضوع قرارداد منقعده با صاحبکار و حسابرس داخلی : نامحدود
۲- مرجع انتخاب :
حسابرس مستقل : مجمع عمومی صاحبان سهام و حسابرس داخلی : بالاترین مقام اجرایی .
۳- نوع شخصیت :
حسابرس مستقل :شخصیت حقیقی یا حقوقی وحسابرس داخلی : شخصیت حقیقی .
۴- نوع گزارش :
حسابرسی مستقل: اظهار نظر نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی و حسابرس داخلی : حسابرس عملیاتی با توجه به نظرات مدیریت
۵- هدف تهیه گزارش :
حسابرس مستقل : به مجمع عمومی و حسابرس داخلی : به مرجع تصمیم گیری داخلی شركت (بخشی كه حسابرس داخلی را انتخاب می كند)
۶- از لحاظ مدت زمان رسیدگی :
حسابرس مستقل : بسته به نوع قرارداد و توافق با صاحبكار و حسابرس داخلی : نامحدود و مستمر
۷- از لحاظ الزامات قانونی :
حسابرس مستقل : اجبار قانون تجارت و برای شركتهای پذیرفته شده در بورس قانون بورس ، اوراق بهادار و حسابرس داخلی : اختیار
نكته : حسابرس مستقل می تواند انجام بخشی از كار خویش را به حسابرس داخلی واگذار كند . باید دقت كنیم كه كار حسابرسان داخلی هیچ گاه نمی تواند جایگزین حسابرسان مستقل شود . حسابرسان مستقل باید كیفیت كار واحد حسابرسی داخلی را هنگام ارزیابی سیستم كنترل داخلی مورد بررسی قرار دهند . به همین منظور باید صلاحیت آنان را با بررسی كاربرگ هایشان و بیطرفی آنان را با توجه به اینكه به كدام سطح از مدیریت گزارش می دهند بررسی كنیم .
سیستم حسابداری :
برای دستیابی به اهداف كنترل داخلی سیستم حسابداری باید آنچنان موثر باشد كه معاملات را به طور صحیح و مناسب ثبت ، پردازش ، تلخیص و گزارش كند . سیستم حسابداری علاوه بر استفاده از دفاتر روزنامه ، كل و سایر ابزارهای دفترداری باید شامل موارد زیر باشد :
۱- مستندات داخلی كافی برای تشخیص مسئول هر كار
۲- فهرست حسابها
۳- دستورالعمل های اجرایی رویه ها و روشهای حسابداری ونمودگرهایی كه شیوه های مقرر برای پردازش معاملات را به تصویر می كشد .
نكات سیستم حسابداری :
۱- قابلیت اتكاء مدارك داخلی زمانی افزایش می یابد كه طرفین با تضاد منافع در تهیه آن شركت دارند.
۲- یكی از ابزارهای رایج كنترل داخلی استفاده از شماره ردیف روی مدارك است .
روشهای كنترل :
مدیریت شركت علاوه بر محیط كنترلی و سیستم حسابداری ، كنترل های دیگری را برای انواع خاصی از معاملات و دارایی ها برقرار می كند . گرچه روشهای مشخص كنترلی زیادی وجود دارد كه یك شركت می تواند برقرار نماید . اما تمام این روشها برای تعیین مقاصد زیر طراحی می شود:
۱- صدور مجوز معاملات و فعالیتها به نحو صحیح
۲- تفكیك مناسب مسولیتها
۳- مستندات كافی و ثبت معاملات و رویدادها
۴- حسابدهی مؤثر در مورد داراییها
۵- ارزشیابی صحیح و مناسب اقلام ثبت شده
مفهوم تفكیك مسئولیت :
یك مفهوم بنیادی كنترل داخلی است به این معنی كه هیچ فرد یا دایره ای نباید به تنهایی عهده دار انجام دادن تمامی مراحل یك معامله باشد .
مراحل معامله :
۱- مجوز داشته باشد .
۲- به جریان افتد .
۳- تصویب شود .
۴- به اجرا درآید .
۵- ثبت گردد .
نكته سوم : تعریف وظایف ناسا زگار : عبارتست از وظایفی كه طی آن فرد یا دایره مربوطه هم بتواند اشتباهات و تخلفهایی را در جریان عادی كارهای روزمره مرتكب شود وهم آن را پنهان كند .
محدودیت های سیستم كنترل داخلی :
۱- مواردی از قبیل بی دقتی ، سهل انگاری ، برداشت غلط ازدستورها، سایر موارد مربوط به رفتار انسانی .
۲- با توجه به این كه مدیریت ارشد مسئول استقرار سیستم كنترل داخلی است ودر سطحی بالاتر از كنترل های داخلی قرار دارد این كنترل ها نمی تواند مانع ازاحتمال تقلب مدیریت ارشد شود .
۳- احتمال تبانی یاتقلب كاركنان .
۴- اصل هزینه منفعت كه بر طبق این اصل ( محدودیت ) نتایج حاصل ازاستقرار سیستم كنترل داخلی (منافع) بیشتر از هزینه های استقرار آن سیستم باشد .
ارزیابی سیستم كنترل داخلی توسط حسابرسان :
شناخت حسابرسان از سیستم كنترل داخلی صاحبكار مبنایی راهم برای برنامه ریزی حسابرسی وهم برای برآورد احتمال خطركنترل داخلی فراهم می آورد . در برنامه ریزی حسابرسی شناخت كا فی از محیط كنترل سیستم حسابداری وروش های كنترل برای حسابرسان ضروری است این شناخت هم شامل طراحی رویه ها ، روش ها ومدارك وهم آگاهی از اعمال شدن یا نشدن آنهاست . حسابرسان با داشتن این شناخت می توانند اولاً انواع بالقوه تحریف های صورتهای مالی را شناسایی كنند و ثانیاً آزمونهای محتوای مؤثرتری را برای رسیدگی به اقلام صورتهای مالی طراحی كنند .
مراحل ارزیابی ساختار كنترل داخلی صاحبكار توسط حسابرسان به شرح زیر است :
شناخت كافی ساختار كنترل داخلی برای برنامه ریزی حسابرسی :
نکته اول : در مورد محیط كنترلی : برای حسابرسان این نكته مهم است كه به جای توجه به شكل كنترل ها به ماهیت آنها توجه كند . مثلاً فرض كنیم برقراری هر نوع سیستم كنترل داخلی مستلزم استفاده بهینه از نتایج حاصل از استقرار آن سیستم است . اگر در شركتی سیستم كنترل كیفیت برقرار باشد ولی عملا[SP]ًاین سیستم به طور بهینه مورد استفاده قرار نگیرد صرف وجود سیستم كنترل كیفیت كافی نخواهد بود یا مثلاً اگر سیستم بودجه ای در شركت برقرار باشد و گزارش های حاصل از آن كه اصولاً هدف سیستم بودجه ای است مورد استفاده قرار نگیرد استقرار یك چیز سیستمی مؤثر محسوب نمی شود .
نکته دوم : شناخت از سیستم حسابداری :
حسابرسان برای شناخت از سیستم حسابداری باید اولاً : انواع عمده معاملاتی را كه واحد تجاری انجام می دهد شناسایی كند . ثانیاً : حسابرسان باید با نحوه انجام شدن معاملات شامل چگونگی شروع این معاملات مدارك حسابداری مربوط و نحوه پردازش این معاملات آشنا شویم و ثالثاً : حسابرسان باید روش گزارشگری مورد استفاده برای تهیه صورتهای مالی شامل نحوه افشاء و تعیین برآوردهای حسابداری را شناسایی می كنند .
– آشنایی با روش گزارشگری : روش گزارشگری مانند استفاده از روش مناسب برای تهیه گزارشهای مالی در جهت رسیدن به هدف گزارشگری ثابت و قطعی است . مثلاً تهیه سود و زیان شركت كه می توان از روشهای مختلف استفاده كرد .
نكته ۱- چرخه های معاملات در هر شركت به نوع و ماهیت فعالیتهای تجاری آن بستگی دارد . برای مثال یك بانك چرخه تولید ندارد و اما هم چرخه وام واعتبار و هم چرخه سپرده های دیداری دارد .

نكته ۲- حسابرسان ممكن است چرخه های معاملات یك شركت را به گونه های متفاوتی تعیین كند . برای مثال چرخه فروش و وصول وجوه حاصل از فروش می تواند به چرخه های جداگانه ۱- پردازش و ثبت فروشهای نسیه و ۲- دریافت و ثبت وجوه نقد تقسیم شود .
هدف اساسی در تقسیم كل سیستم كنترل داخلی به چرخه های معاملات این است كه حسابرسان بدین ترتیب می توانند توجه خود را در آن دسته از كنترل های داخلی متمركز كنند كه بر قابلیت اتكاء اقلام خاصی از صورت های مالی اثر دارد .

منابع كسب اطلاعات درباره كنترل های داخلی :
۱- مرور و بررسی كاربرگ های سالهای گذشته
۲- گزارشها ، كاربرگها و برنامه های حسابرسی حسابرسان داخلی
۳- پرسشنامه كنترلهای داخلی
۴- شرح نوشته سیستم كنترل داخلی
۵- نمودگر سیستم كنترل داخلی
توضیحات موارد بالا :

توضی

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

حل مشکل ussd در مدل SCL-U31 ( حل مشکل ussd در مدل Huawei Y6)

حل مشکل ussd در مدل SCL-U31 ( حل مشکل ussd در مدل Huawei Y6)

دسته بندی : هواوی | Huawei

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 0 کیلو بایت

تعداد صفحات : 1

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

حل 100% قطعی مشکل کد های دستوری (USSD CODE) در هواوی مدلHuawei Y6SCL-U31

سازگار با سیم کارت های ایرانسل -همراه اول-رایتل و تالیا

بدون نیاز به روت و انلاک بوتلودر و ودانگرید

%100 تضمینی وبدون هیچ گونه مشکل

| به علت کپی انجمن های عزیز قیمت کاهش یافت|

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید

حل مشکل ussd در مدل SCL-U31 ( حل مشکل ussd در مدل Huawei Y6)

حل مشکل ussd در مدل SCL-U31 ( حل مشکل ussd در مدل Huawei Y6)

همینطور که بیشتر عزیزان در جریان هستند این مشکل دراین سری بسیار شایع هست و تا به الان هیچ

سایتی نمیتونه ادعاکنه که این مشکل رو حل کرده. بعضی دوستان راه حل هایی رو در برخی سایت ها

قرار دادن که عملا ناکار امد و در حدیک حرف هست. این مشکل حدود یک هفته است که حل شده و

هزینه بسیار خوبی از همکاران برای رفع مشکل گرفتهشده.اما طی تماس های تلفنی شما عزیزان

این اموزش با مبلغی اندک نسبت به مشکل قرار گرفت.پس از خرید شما قادرخواهید بود این مشکل

رو به صورت قطعی و اورجینال حل کنید. در پایان توسط دستگاه معیوب میتونید بدون هیچ مشکلی

انواع کد های دستوری رو شماره گیری و استفاده نمایید.لطفا در حفظ اموزش کوشا باشید.

Huawei Y6S CL-U31 Fix Ussd Code
Listed: 2016/01/06
 • ----------------
 • راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
مشکل کد دستوری Huawei Y6,مشکل USSD هواوی,مشکل Huawei Y6,مشکل کد های دستوری هواوی Y6,Huawei Y6 ussd poroblem,Huawei Y6 ussd,Huawei Y6 ussd fix
,Huawei Y6 ussd error,مشکل نگرفتن کد ussd در y6, مشکل نگرفتن کد ussd در y6 مدل scl-u31,حل مشکل خرید بسته اینترنتی,USSD SCL U31,حل مشکل خرید بسته اینترنتی USSD y6 scl u31 ا,موزش حل مشکل خرید بسته اینترنتی USSD y6 scl u31 ,نگرفتن کد دستوریHuawei Y6,مشکل باHuawei Y6,فایل فلش سالمHuawei Y6,Huawei Y6 mmi code
,SCL-U31 mmi code,مشکل کد دستوری SCL-U31,مشکل USSD هواویSCL-U31,مشکل SCL-U31,مشکل کد های دستوری هواوی SCL-U31,SCL-U31 ussd poroblem
,SCL-U31 ussd,SCL-U31 ussd fix,SCL-U31 ussd error,مشکل نگرفتن کد ussd در y6, مشکل نگرفتن کد ussd در y6 مدل SCL-U31,حل مشکل خرید بسته اینترنتی
,USSD SCL-U31,حل مشکل خرید بسته اینترنتی USSD SCL-U31 ,اموزش حل مشکل خرید بسته اینترنتی USSD SCL-U31 ,نگرفتن کد دستوریSCL-U31,مشکل باSCL-U31
,فایل فلش سالمSCL-U31,SCL-U31 mmi code,SCL-U31 mmi code
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 4:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

فایل فلش PAP5044DUO (رام PAP5044) مخصوص فلش تولز

فایل فلش PAP5044DUO (رام PAP5044) مخصوص فلش تولز

دسته بندی : پرستیژیو | Prestigio

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 0 کیلو بایت

تعداد صفحات : 2

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فایل فلش رسمی و فارسی پرستیژیو مدل PrestigioPAP5044DUO
مخصوص فلش تولز (اخرین نسخه وبدون مشکل تاریخ و حروف )
فول فلش با قابلیت آنبریک و حل مشکل لوگو
دو رام رسمی مخصوص هر دو نوع برد
بدون مشکل خاموشی و هنگ روی ارم
100% تست شده و تظمینی
حاوی اندروید 4.2.2
فایل فلش PAP5044DUO (رام PAP5044) مخصوص فلش تولز
رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسی است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
Prestigio PAP5044DUO Firmware
Listed: 2015/12/06
Firmware Details
 • Device:Prestigio
 • Model:PAP5044DUO
 • Android:4.2.2
 • CPU:MT6589
 • Region:IR
 • Language:IR-EN
 • Status:Official
 • Type:Full firmware image
 • -----------
 • راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فایل فلش PAP5044 ,فایل PAP5044 ,فایل فلش فارسی PAP5044 ,فارسی PAP5044 ,فایل فلش رسمی PAP5044 ,فایل فلش فارسی و رسمی PAP5044 ,رام PAP5044 ,رام فارسی PAP5044 ,رام رسمی PAP5044 ,رام رسمی و فارسی PAP5044 ,رام لنوو PAP5044 ,اموزش فلش PAP5044 ,اموزش فارسی سازی PAP5044 ,اخرین نسخه PAP5044 ,اپدیت PAP5044 ,فریمور PAP5044 ,فریمور فارسی PAP5044 ,فریمور رسمی PAP5044 ,فایل رسمی PAP5044 ,PAP5044 rom,PAP5044 firmware,PAP5044 file flash
, مشکل فلش PAP5044 ,مشکل خاموشی PAP5044 ,خاموشی PAP5044 ,خاموش شدن PAP5044 ,مشکل بعد از فلش PAP5044 ا,رور فلش PAP5044 ,مشکل ارم PAP5044 ,هنگی روی ارم PAP5044 ,مشکل لوگو PAP5044 ,PAP5044 لوگو,PAP5044 nv,فایل فلش PAP5044DUO ,فایل PAP5044DUO ,فایل فلش فارسی PAP5044DUO ,فارسی PAP5044DUO ,فایل فلش رسمی PAP5044DUO ,فایل فلش فارسی و رسمی PAP5044DUO ,رام PAP5044DUO ,رام فارسی PAP5044DUO ,رام رسمی PAP5044DUO
,رام رسمی و فارسی PAP5044DUO ,رام لنوو PAP5044DUO ,اموزش فلش PAP5044DUO ,اموزش فارسی سازی PAP5044DUO ,اخرین نسخه PAP5044DUO ,اپدیت PAP5044DUO ,فریمور PAP5044DUO ,فریمور فارسی PAP5044DUO ,فریمور رسمی PAP5044DUO ,فایل رسمی PAP5044DUO ,PAP5044DUO rom,PAP5044DUO firmware,PAP5044DUO file flash, مشکل فلش PAP5044DUO ,مشکل خاموشی PAP5044DUO ,خاموشی PAP5044DUO ,خاموش شدن PAP5044DUO ,مشکل بعد از فلش PAP5044DUO ,ارور فلش PAP5044DUO ,مشکل ارم PAP5044DUO ,هنگی روی ارم PAP5044DUO ,مشکل لوگو PAP5044DUO
,PAP5044DUO لوگو,PAP5044DUO nv,فایل فلش PAP 5044 ,فایل PAP 5044 ,فایل فلش فارسی PAP 5044 ,فارسی PAP 5044 ,فایل فلش رسمی PAP 5044
,فایل فلش فارسی و رسمی PAP 5044 ,رام PAP 5044 ,رام فارسی PAP 5044 ,رام رسمی PAP 5044 ,رام رسمی و فارسی PAP 5044 ,رام لنوو PAP 5044 ,اموزش فلش PAP 5044
,اموزش فارسی سازی PAP 5044 ,اخرین نسخه PAP 5044 ,اپدیت PAP 5044 ,فریمور PAP 5044 ,فریمور فارسی PAP 5044 ,فریمور رسمی PAP 5044 ,فایل رسمی PAP 5044
,PAP 5044 rom,PAP 5044 firmware,PAP 5044 file flash, مشکل فلش PAP 5044 ,مشکل خاموشی PAP 5044 ,خاموشی PAP 5044 ,خاموش شدن PAP 5044 ,مشکل بعد از فلش PAP 5044 ,ارور فلش PAP 5044,مشکل ارم PAP 5044 ,هنگی روی ارم PAP 5044 ,مشکل لوگو PAP 5044 ,PAP 5044 لوگو,PAP 5044 nv,فایل فلش PAP 5044 DUO
,فایل PAP 5044 DUO ,فایل فلش فارسی PAP 5044 DUO ,فارسی PAP 5044 DUO ,فایل فلش رسمی PAP 5044 DUO ,فایل فلش فارسی و رسمی PAP 5044 DUO
,رام PAP 5044 DUO ,رام فارسی PAP 5044 DUO ,رام رسمی PAP 5044 DUO ,رام رسمی و فارسی PAP 5044 DUO ,رام لنوو PAP 5044 DUO ,اموزش فلش PAP 5044 DUO ,اموزش فارسی سازی PAP 5044 DUO ,اخرین نسخه PAP 5044 DUO ,اپدیت PAP 5044 DUO ,فریمور PAP 5044 DUO ,فریمور فارسی PAP 5044 DUO ,فریمور رسمی PAP 5044 DUO ,فایل رسمی PAP 5044 DUO ,PAP 5044 DUO rom,PAP 5044 DUO firmware,PAP 5044 DUO file flash, مشکل فلش PAP 5044 DUO
,مشکل خاموشی PAP 5044 DUO ,خاموشی PAP 5044 DUO ,خاموش شدن PAP 5044 DUO ,مشکل بعد از فلش PAP 5044 DUO ,ارور فلش PAP 5044 DUO
,مشکل ارم PAP 5044 DUO ,هنگی روی ارم PAP 5044 DUO ,مشکل لوگو PAP 5044 DUO ,PAP 5044 DUO لوگو,PAP 5044 DUO nv,فایل فلش PAP 5044DUO
,فایل PAP 5044DUO ,فایل فلش فارسی PAP 5044DUO ,فارسی PAP 5044DUO ,فایل فلش رسمی PAP 5044DUO ,فایل فلش فارسی و رسمی PAP 5044DUO
,رام PAP 5044DUO ,رام فارسی PAP 5044DUO ,رام رسمی PAP 5044DUO ,رام رسمی و فارسی PAP 5044DUO ,رام لنوو PAP 5044DUO ,اموزش فلش PAP 5044DUO
,اموزش فارسی سازی PAP 5044DUO ,اخرین نسخه PAP 5044DUO ,اپدیت PAP 5044DUO ,فریمور PAP 5044DUO ,فریمور فارسی PAP 5044DUO ,فریمور رسمی PAP 5044DUO ,فایل رسمی PAP 5044DUO ,PAP 5044DUO rom,PAP 5044DUO firmware,PAP 5044DUO file flash ,مشکل فلش PAP 5044DUO ,مشکل خاموشی PAP 5044DUO ,خاموشی PAP 5044DUO ,خاموش شدن PAP 5044DUO ,مشکل بعد از فلش PAP 5044DUO ,ارور فلش PAP 5044DUO ,مشکل ارم PAP 5044DUO
,هنگی روی ارم PAP 5044DUO ,مشکل لوگو PAP 5044DUO ,PAP 5044DUO لوگو,PAP 5044DUO nv,فایل فلش PAP5044 DUO ,فایل PAP5044 DUO
,فایل فلش فارسی PAP5044 DUO ,فارسی PAP5044 DUO ,فایل فلش رسمی PAP5044 DUO ,فایل فلش فارسی و رسمی PAP5044 DUO ,رام PAP5044 DUO ,رام فارسی PAP5044 DUO ,رام رسمی PAP5044 DUO ,رام رسمی و فارسی PAP5044 DUO ,رام لنوو PAP5044 DUO ,اموزش فلش PAP5044 DUO ,اموزش فارسی سازی PAP5044 DUO ,اخرین نسخه PAP5044 DUO ,اپدیت PAP5044 DUO ,فریمور PAP5044 DUO ,فریمور فارسی PAP5044 DUO ,فریمور رسمی PAP5044 DUO ,فایل رسمی PAP5044 DUO ,PAP5044 DUO rom,PAP5044 DUO firmware,PAP5044 DUO file flash, مشکل فلش PAP5044 DUO ,مشکل خاموشی PAP5044 DUO ,خاموشی PAP5044 DUO ,خاموش شدن PAP5044 DUO ,مشکل بعد از فلش PAP5044 DUO ,ارور فلش PAP5044 DUO ,مشکل ارم PAP5044 DUO ,هنگی روی ارم PAP5044 DUO
,مشکل لوگو PAP5044 DUO ,PAP5044 DUO لوگو,PAP5044 DUO nv,Prestigio PAP5044DUO
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 4:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

فایل فول فلش Smart S5201 (رام فول Smart S5201) بدون نیاز به باکس

فایل فول فلش Smart S5201 (رام فول Smart S5201) بدون نیاز به باکس

دسته بندی : اسمارت | Smart

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 0 کیلو بایت

تعداد صفحات : 1

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

 • راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود

فایل فول فلش رسمی و فارسی گوشی سمارت مدل Smart Coral S5201 Dual SIM با فرمت BIN

حل 100% مشکل ارم و لوگو پس از فلش

حل مشکل هنگ با قرار دادن سیم کارت

حل مشکل سریال و بیس باند پس از فلش

حل مشکل پاک نشدن رمزبعد از فلش

قابل رایت با کرک های موجود

و بدون نیاز به باکس

(توجه توجه)

اگر نیاز به فایلی دارید که قابل رایت با فلش تولز باشد از لینک زیر استفاده کنید

فایل فلش Smart S5201 (رام Smart S5201 )مخصوص فلش تولز

اگر دستگاه شما بعد از فلش با فایل فلش تولز روی ارم میماند

ویا با رایت فایل فلش تولز مشکل ارم و لوگو حل نمی شود باید از فایل زیر استفاده کنید

فایل فول فلش Smart S5201 (رام فول Smart S5201) بدون نیاز به باکس

این فایل مخصوص گوشی هایی هست که روی ارم هستند و با فلش با فایل های موجود و وایپ رفع نمی شود

این فایل هر گونه عیب نرم افزاری گوشی رو رفع می نمایید.

از این فایل به دلیل فول بودن میتوانید در مواقع بریک شدن دستگاه نیز استفاده کنید.

این فایل قابل رایت با فلش تولز نیست.

Title:Smart S5201 MT6572 Firmware
Listed: 2016/03/02
Firmware Details
 • Device:Smart Coral
 • Model:S5201
 • CPU:MT6572
 • Android:4.4.2
 • Region:Middle East
 • Language:multi language
 • Status:Official
 • Type:Full firmware imag
 • ------------
 • راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 4:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله محاسبه عدد ناسلت در جابجایی آزاد آرام بین دو صفحه موازی قائم تک دما

مقاله محاسبه عدد ناسلت در جابجایی آزاد آرام بین دو صفحه موازی قائم تک دما

دسته بندی : مکانیک

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 174 کیلو بایت

تعداد صفحات : 5

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

 • چکیده:
 • در این مقاله انتقال گرما به شیوه جابجایی ازاد آرام ازمیان دوصفحه همدمای موازی قائم بصورت عددی و با استفاده از روش اختلاف محدود ضمنی مورد بررسی قرار گرفته است. از روی نتایج عددی حاصل، تغییرات عدد ناسلت بر حسب عدد ریلی بررسی شده و روابطی برای محاسبه عدد ناسلت بصورت تابعی از عدد رایلی ارائه ده است. نتایج حاصل از روابط ارائه شده در این مقاله با نتایج موجود درادبیات فن مقایسه شده و تطابق مناسب در نتایج دیده می شود. با توجه به دقت و نیز محدوده عدد رایلی، مزیت اصلی روابط كنونی نسبت به روابط قبلی در ساده بودن شكل ریاضی آنها در محاسبه عدد ناسلت میباشد.

کلمه (های) کلیدی:انتقال حرارت ، جابجایی آزاد آرام ، عدد ناسلت ، حل عددی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 4:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله تحلیل عددی انتقال حرارت و انجماد در فرآیند ریخته گری پیوسته

مقاله تحلیل عددی انتقال حرارت و انجماد در فرآیند ریخته گری پیوسته

دسته بندی : مکانیک

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 513 کیلو بایت

تعداد صفحات : 10

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده مقاله:

ریخته گری پیوسته یکی ازروش های مهم ریخته گری در تولید مواد است. طراحی مناسب و عملکرد مطلوب تجهیزات ریخته گری پیوسته نیازمند آنالیز کامل فرایند انتقال حرارت و انجماد در آن فرایند می باشد. در این مقاله یک شبیه سازی عددی از فرایند انتقال حرارت و انجماد انجام شده است. در این تحقیق تغییر فاز بر اساس روش آنالپی انجام شده و از روش شبکه ثابت استفاده می شود. فرایند انتقال حرارت و انجماد درقالب و خارج آن بررسی شده و تاثیر پارامترهای موثر از جمله سرعت ریخته گری و نرخ انتقال حرارت روی ضخامت پوسته انجماد، مرز مشترک دو فاز و طول انجماد کامل مطالعه شد ه است.

کلیدواژه‌ها:

ریخته گری پیوسته ، انجماد ، تغییر فاز ، روش آنتالپی ، شبکه ثابت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 4:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله انتقال حرارت جابجایی اجباری دوبعدی در جریان آرام روی استوانه مربعی در داخل کانال

مقاله انتقال حرارت جابجایی اجباری دوبعدی در جریان آرام روی استوانه مربعی در داخل کانال

دسته بندی : مکانیک

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 355 کیلو بایت

تعداد صفحات : 7

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده مقاله:

جریان سیال همراه با انتقال حرارت روی یک استوانه مربعی در داخل کانال بصورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی رفتار هیدرودینامیکی و انتقال حرارت حاصله، معادلات بقا جرم، مومنتم و انرژی از روش المان محدود و بصورت دو بعدی حل شده اند. محاسبات برای نسبت انسداد 0/25 و اعداد رینولدز بین100 و 300 انجام یافته است. نتایج حاصله که بصورت منحنی های عدد ناسلت موضعی و متوسط بیان شده اند، نشانگر تاثیر عدد رینولدز بر انتقال حرارت از استوانه دما ثابت می باشد. این نتایج نشان میدهند که با افزایش عدد رینولدز، میزانانتقال حرارت از سطوح جلو و عقب استوانه که عمود بر جریان میباشند افزایش یافته است، اما برای سطوح بالا و پایین استوانه که موازی با جریان می باشند میزان انتقال حرارت تغییر محسوسی نمی کند.

کلیدواژه‌ها:

جریان آرام ، انتقال حرارت اجباری ، استوانه مربعی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 4:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود نرم افزار اندروید آموزش بافتنی،قلاب بافی،شال و کلاه

دانلود نرم افزار اندروید آموزش بافتنی،قلاب بافی،شال و کلاه

دسته بندی : اندروید+android

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 6.02 مگا بایت

تعداد صفحات : 100

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

میخوای شال بافتنی ببافی؟

میخوای کلاه و کفش ببافی؟

میخوای لباس بافتنی هدیه بدی به عزیزانت؟

مهم نیست چقدر بافتنی بلدی چن با این برنامه میتونی به راحتی مدل های مختلف بافتنی برای گروه هاس سنی نوزاد تا بزرگسال ببافی

با دانلود این برنامه و آموزش های آن تمام نیازهای لباس خودتان و عزیزانتان را برطرف کنید

مطالب موجود در این برنامه

نکاتی در مورد بافتنی

بافت جای دکمه در بافتنی

سرانداختن بافتنی

مقدمات آموزش بافتنی

اضافه کردن رج و دانه در بافتنی

کورکردن دانه ها در بافتنی

مدل قلاب بافی -

مدل های در دست گرفتن قلاب در قلاب بافی

آموزش قلاب بافی - شماره های نخ و کاموا در قلاب بافی

شال گردن جیب دار

بافت شال و کلاه سریع - چترنگ

آموزش بافت شال گردن سگک دار یکطرفه

آموزش گام به گام بافت یک شال گردن زیبا در کمترین زمان

پیراهن دخترانه

طرحهای طنابی

بافت های توری بادومیل

آموزش بافت پیراهن مجلسی دخترانه

پیراهن دخترانه

طرحهای طنابی

بافت های توری بادومیل

آموزش بافت پیراهن مجلسی دخترانه

اموزش دستکش یا ساق دست

آموزش تصویری بافت دستکش های بدون انگشت برای زمستان

دستکش بافتنی، مدل دستکش قلاب بافی و بافتنی زنانه

آموزش بافت ساق دست

بافت سرهمی و ژاکت نوزاد

آموزش بافت ژاکت، شال و کلاه نوزادی

آموزش بافت سرهمی

آموزش رج به رج پانچو برای کوچولوها

بافت پتو، آموزش بافت پتوی نوزاد قلاب بافی

آموزش بافت ژاکت، شال و کلاه نوزادی

کفش نوزاد

کفش روفرشی بافتنی

بافت کفش، آموزش بافت کفش روفرشی

بافت کفش نوزادان زیر سه ماه

آموزش بافت پاپوش زنانه

آموزش رج به رج پانچو برای کوچولوها

بلوز بافتنی بچه تا دو سال

بافتنی برای کوچولوها

بافت بلوز بچه گانه

بلوز ساده و زیبای زمستانی

آموزش بافت جلیقه بافتنی زنانه

آموزش بافت کت کوتاه فانتزی

آموزش بافت شلوار

آموزش بافت کلاه پیشی (گربه) سایز 6 تا 9 ماهگی

بافت شال و کلاه فانتزی

بافت رنگارنگ روی موهای شما

کلاه دست باف دخترانه

آموزش بافت کلاه دکمه دار

آموزش بافت کلاه دنباله دار

چند نکته در مورد اندازه گیری برای بافت کلاه

جا تخم مرغی قلاب بافی

آموزش بافت پادری

نحوه ساخت تابلو با کاموا

آموزش تصویری درست کردن عروسک بافتنی بدون بافتن + عکس

بافت منگوله، آموزش بافت منگوله

ساخت کیف بافتنی، آموزش درست کردن کیف بافتنی

آموزش بافت گل زیبا

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 4:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله مدلسازی دینامیکی سیستم انتقال قدرت خودرو برای بررسی ارتعاشات پیچشی

مقاله مدلسازی دینامیکی سیستم انتقال قدرت خودرو برای بررسی ارتعاشات پیچشی

دسته بندی : مکانیک

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 370 کیلو بایت

تعداد صفحات : 9

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده مقاله:

امروزه به سبب شرایط ترافیکی که موجب توقف و حرکتهای مکرر در هنگام رانندگی شده است , سیستم انتقال قدرت خودروها بیشتر در م عرض تغییرات ناگهانی گشتاور قرار می گیرند . این مقاله به بررسی رفتار ارتعاشات پیچشی گذرا در سیستم انتقال قدرت خودرو با روش مدلسازی ترکیبی گسترده - متمرکز می پردازد . سیستم انتقال قدرت دارای المانهای غیرخطی مانند لقی بین دنده ها می باشد که باعث ایجاد برخورد بین دنده ها و بوجود آمدن ضربه در سیستم می شود . این ضربات نیز که دارای طبیعت گذرای کوتاهی هستند باعث تحریک نویزهای فرکانس بالا و مدهای سازه ای سیستم می شوند .

کلیدواژه‌ها:

شافل – کلانک - مدل ترکیبی ( گسترده - متمرکز )

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 4:45 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گواهی نمایه سازی مقاله طراحی کنترل کننده های ¥H2,H جهت کنترل فعال ارتعاشات در یک تیغه دوسرگیردار

گواهی نمایه سازی مقاله طراحی کنترل کننده های ¥H2,H جهت کنترل فعال ارتعاشات در یک تیغه دوسرگیردار

دسته بندی : مکانیک

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 170 کیلو بایت

تعداد صفحات : 7

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

خلاصه مقاله:

در این مقاله کنترل فعال ارتعاشات در یک تیغه دو سرگیردار با طراحی کنترل کننده به روش کنترل مقاوم بررسی شده است . هدف از این کنترل، اضافه نمودن میرایی سیستم در فرکانسهای رزونانس تیغه است . برای این منظور مدلسازی تحلیلی تیغه با تصحیح توابع تبدیل[SP]ِآن با روش کمینه سازی ن[SP]ُرم خطای سیستم انجام شده است . سپس کنترل فعال ارتعاشات به دو روش کنترل مقاوم ∞ H 2 , H در حضور نویز طراحی و شبیه سازی شده است . در پایان به کمک شییه سازی با MATLAB ، نتایج حاصل از اعمال دو روش برای کنترل فعال ارتعاشات ارایه شده است .

کلمات کلیدی:
تیغه دو سر گیردار، کنترل مقاوم، کنترل فعال ارتعاشات، نامعینی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 4:45 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات