دانلود پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

دانلود پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 25 کیلو بایت

تعداد صفحات : 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اسلاید ۱:

مدیریت امور دفتری:

مجموعه اصول و روشهایی است که ناظر بر دریافت و ثبت، تهیه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گردش نامه های اداری در کلیه سطوح سازمانی می باشد.

امور دفتری یا سیستم گردش نامه های اداری

دریافت،ثبت، ارجاع ،پیگیری وصدور می شودو هر کدام از مداحل مذکور نیز از اقدامها و مراحل جزیی تری برخوردارمی باشد.

اسلاید ۲ :

دبیر خانه:

دبیرخانه و دفاتر مدیریتها به عنوان واحدهای مسئول امور دفتری انجام وظیفه می نمایند و در واقع مرکز کنترل و هماهنگ کننده سیستم اموردفتری و گردش نامه های اداری می باشد.

اسلاید ۳:

نامه های اداری:

یک وسیله مکتوب اداری است که در اجرای وظایف اداری تهیه و یا دریافت می شود. از ارکان نامه های اداری می توان به شماره، تاریخ و امضاء اشاره کرد. نامه های اداری که فاقد سه مشخصه فوق باشد در دفاتر و دبیر خانه ها ثبت نمی شود و برای اصلاح بازگشت داده می شود.

اسلاید ۴:

انواع نامه های اداری از نظر علوم اداری:

۱- وارده ۲- صادره

.۱ شخصی

.۲ اداری

.۳ محرمانه

۱- محرمانه

۲- خیلی محرمانه

۳- سری

۴- کلی سری

اسلاید ۵:

انواع نامه های اداری از نظر امور دفتری

دسته نامه های بازگشتی یا عطفی،پیرو وابتدا به ساکن تقسیم می شود.

اسلاید ۶:

عوامل سازماندهی مدیریت امور دفتری:

.۱کارکنان با تجربه وآموزش دیده.

.۲تعیین نوع نظام و سیستم مدیریت امور دفتری

.۳تعیین خرده سیستمها و روشهای کاری

.۴تعیین مکان مناسب با نوع دبیر خانه

.۵تعیین ابزار و وسایل مناسب با نوع دبیر خانه

.۶تعیین و تهیه دستورالعملها و راهنما های لازمه

.۷تعیین دفاتر وفرمهای کنترل کننده مشخص و معین

اسلاید ۷:

عناوین شغلی دبیر خانه ها در نظام متمرکز امور دفتری

.۱رئیس دفتر یا دبیر خانه

.۲معاون یا دستیار رئیس دفتر یا دبیر خانه

.۳مسئول ثبت نامه ها یا دفاتر ثبت وصدور نامه ها

.۴مسئول جمع آوری و توزیع نامه ها

اسلاید ۸:

تفکیک نامه ها در مدیریت امور دفتری:

vعادی

vبازکردنی

vقابل کنترل

اسلاید ۹:

نامه های باز نکردنی:

.۱نامه های خصوصی و اداری وپژه

.۲نامه های باز شدنی

اسلاید ۱۰:

فرم کنترل نامه:

مشخصات نامه های ارسالی وکلیه واحدهای مربوطه را همراه با مهلت اقدام برای گیرندگان مشخص می نماید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:49 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 107 کیلو بایت

تعداد صفحات : 317

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اسلاید ۱:

اهداف درس

آشنایی دانشجویان با:

.۱تعاریف و مفاهیم فرایند مدیریت استراتژیک

.۲مدلهای تدوین استراتژی

.۳تدوین اهداف بلند مدت و انواع استراتژیهای اصلی

.۴مفاهیم متغیرهای اساسی استراتژیک سازمانی

.۵اجرای استراتژی

.۶ارزیابی استراتژی ها

.۷ارتباط مدیریت بهره وری و فرایند مدیریت استراتژیک

اسلاید ۲ :

مقدمه

nدرس مدیریت استراتژیک یکی از دروس پایه ای رشته مدیریت بازرگانی است . شناخت دقیق تغییرات محیطی و افزایش توانمندی برای استفاده از فرصتها مهمترین وظیفه یک مدیر است . مدیریت استراتژیک افق دید موسسه و نحوه رسیدن به آن را تعیین می کند, اصولا مدیران بازرگانی و موسسات بزرگ با داشتن دید استراتژیک توانسته اند پله های رشد و ترقی را به سرعت طی نمایند .

اسلاید ۳:

nمدیریت استراتژیک , برنامه ای هماهنگ , جامع و پیوسته است که استعدادهای ممتاز سازمان را با محیط ارتباط می دهد و منظور از آن تحقق هدفهای سازمان در چار چوب اجرای صحیح مدیریت است .

اسلاید ۴:

nاولین قدم در تدوین مدیریت استراتژیک در سالهای آخر دهه پنجاه برداشته شد . مدیران روشی ابداع کردند که برای کجایی و چرایی حرکت موسسه خود در آینده تصمیم گیری کنند قسمت تحلیلی این روش را طراحی استراتژیک نامیده و فرایند طراحی گروهی آن را برنامه ریزی استراتژیک خوانده اند .

اسلاید ۵:

nقدم دوم در سالهای هفتاد برداشته شد , زمانی که مدیران کشف کردند که با هر تغییر گسسته در استراتژی موسسه , شکل گیری درون سازمانی موسسه نیز بایستی دگرگون می شد. این فرآیند برنامه ریزی توانمندی نامگذاری شد .

اسلاید ۶:

n قدم سوم در سالهای آخر دهه هفتاد, واکنش نسبت به نظرات روزافزون تغییرات ناگهانی در محیط برداشته شد . برای موجهه شدن با این تغییرات موسسات بازرگانی شروع به استفاده از فن واکنش استراتژیک در زمان واقعی کردند , و آن را مدیریت مسئله نامیدند .

اسلاید ۷:

nتازه ترین تدوین استقرار برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک است, که روش جامع و نظام یافته ای برای برخورد با تغییرات است به طوری که مدیر توانایی لازم برای اداره تصمیمات را بدست آورده و با استفاده از یک سیستم خدماتی کامل با شناخت توانمندیهای داخلی و فرصتهای محیطی زمینه رشد و پویایی سازمان را فراهم می کند .

اسلاید ۸:

تعریف استراتژی

nاستراتژی در اصل به معنای ایجاد تحول در یک سازمان یا یک مجموعه مورد توجه قرار گرفته است در فرهنگ عمید استراتژی به معنی اداره کردن عملیات و حرکت ارتش در جنگ آورده شده است .

nآندره بوفر استراتژی را اساس و اصول راهنما , فلسفه و اندیشه عملی و تجربی تعریف کرده است .

اسلاید ۹:

کوئین استراتژی را چنین تعریف کرد:

nاستراتژی عبارت است از الگو یا طرحی که هدفها , سیاستها و زنجیره های عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب می کند .

اسلاید ۱۰:

آنسف استراتژی را چنین تعریف نمود:

nاستراتژی برداشت جامعی است در جهت مسئولیت خطیر و روزافزون مدیریت عمومی که به موجب آن سازمان در ارتباط با محیط حرکت میکند و جایگاه خود را طوری تعیین می کند که موفقیت سازمان تامین گردد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:49 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 226 کیلو بایت

تعداد صفحات : 81

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اسلاید ۱:

پیشگفتار

یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در ۱۹۸۰ مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد .

اسلاید ۲ :

اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی

اصل ۱٫ شرط معکوسی (Reciprocal Condition)

اصل ۲٫ همگنی (Homogeneity)

اصل ۳٫ وابستگی (Dependency)

اصل ۴٫ انتظارات (Expectation)

اسلاید ۳:

شرط معکوسی

اگرترجیح عنصر A بر عنصر B برابر n باشد ترجیح عنصر B بر عنصر A برابر n/1خواهد بود .

اسلاید ۴:

همگنی

عنصر A با عنصر B باید همگن و قابل قیاس باشند . به بیان دیگر برتری عنصر A بر عنصر B نمی تواند بی نهایت یا صفر باشد.

اسلاید ۵:

وابستگی

هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می تواند وابسته باشد وبه صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می تواند ادامه داشته باشد.

اسلاید ۶:

انتظارات

هر گاه تغییر در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجددا انجام گیرد.

اسلاید ۷:

فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه

►ساخت سلسله مراتبی

►مقایسه های زوجی

►ترکیب وزنها

►تحلیل حساسیت

►روش رتبه بندی

اسلاید ۸:

مثال

تصور کنید که از بین سه اتومبیل A,B,C یکی را انتخاب کنیم چهار معیار:راحتی ، قیمت ، مصرف سوخت، مدل مطرح می باشد .حل این مثال را طی قدمهای زیر تشریح می کنیم:

ساختن سلسله مراتبی

محاسبه وزن

سازگاری سیستم

اسلاید ۹:

محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی

محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی در دو قسمت جداگانه زیر مورد بحث قرار می گیرد:

وزن نسبی ( local priority (

وزن نهایی ( overall priority)

اسلاید ۱۰:

روشهای محاسبه وزن نسبی

.۱روش حداقل مربعات

.۲روش حداقل مربعات لگاریتمی

.۳روش بردار ویژه

.۴روشهای تقریبی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:49 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت صادرات خاویار

دانلود پاورپوینت صادرات خاویار

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 105 کیلو بایت

تعداد صفحات : 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اسلاید ۱:

oمقدمه :

oبراساس بررسیهای دیرین شناسی،اجداد ماهیان خاویاری بیش از یكصد میلیون سال پیش درروی زمین ظاهر گشتند وبه علت سازش با محیط توانسته اند از دوره مزوزوئیك تا امروز به زندگی خود ادامه دهند ماهیان خاویاری در حوزه های دریای خزر ، دریای ازوف ، دریای سیاه ، دریاچه ارال ، دریای بالتیك ودرابهای شوروشیرین بخشهایی از شمال وخاوردورمانند سرزمین پهناورروسیه ، سیبری وچین وهمچنین درقاره امریكای شمالی نیززندگی میكنند

اسلاید ۲ :

oهرچند که بسیاری از مردم کشورمان با طعم و مزه خاویار که یکی از تولیدات بی نظیر کشورمان است بیگانه هستند، ولی در بسیاری از نقاط دنیا و از جمله کشورهای اروپایی، ایران را با خاویارش می شناسند. این ماده غذایی پرارزش یکی از گرانقیمت ترین غذاهای جهان است

oبه دلیل شرایط ویژه سواحل دریای خزر و برخی موارد دیگر خاویار تولید کشورمان مرغوبترین نوع خاویار جهان به شمار می رود و در بین کشورهای واردکننده جایگاه ویژه ای دارد. این ماده غذایی به دلیل دارابودن خواص ویژه برای درمان بسیاری از بیماریها ازجمله بیماری افسردگی، برخی از انواع سرطان، بیماریهای قلبی عروقی، کم خونی و همچنین برای جلوگیری از افزایش کلسترول خون بسیار نافع است

o

اسلاید ۳:

oماهیان خاویاری موجود دردریای خزر:

oتاس ماهی شیپ

oتاس ماهی روسی

oتاس ماهی ایرانی

oاوزون برون

oفیل ماهی

o

اسلاید ۴:

oمشخصات خاویار تاس ماهیان دریای خزر

oخاویار بر اساس گونه ماهی، کیفیت و طرز ساخت، دانه دانه بودن و رنگ آن درجه بندی می شود، و به دو صورت “دان” و “فشرده” وجود دارد. تقسیم بندی خاویار به صورت زیر است

o1. خاویار ممتاز

o2.خاویار دان درجه یک

o3. خاویار دان درجه دو

o4. خاویار فشرده

o

o

o

اسلاید ۵:

oمشخصات خاویار تاس ماهیان دریای خزر

oخاویار بر اساس گونه ماهی، کیفیت و طرز ساخت، دانه دانه بودن و رنگ آن درجه بندی می شود، و به دو صورت “دان” و “فشرده” وجود دارد. تقسیم بندی خاویار به صورت زیر است:

o1. خاویار ممتاز

oاین نوع خاویار چندان جنبه عمومی نداشته و از بین خاویارهای درجه یک، آنهایی که از یک نوع

oماهی تهیه شده واجد دانه های درشت، مقاوم و جدا از هم بوده و همچنین با رنگ مناسب

oطلایی، خاکستری روشن و قهوه ایی روشن همراه باشند، انتخاب می گردند. نوعی خاویار نیز

oکه واجد رنگ کاملاً سفید است، بندرت در بین تاسماهیان دیده شده و در صورت مناسب بودن

oکیفیت، از آن خاویار ممتاز ساخته می شود که به “خاویار درباری” یا “خاویار طلایی سفید”

oموسوم است.

o2.خاویار دان درجه یک

oاین نوع خاویار دارای کیفیتی مشابه خاویار ممتاز بوده و به بهترین نوع خاویار اطلاق می شود،

oمنتهی فقط اندکی سست تر از خاویار مـمـتاز می باشد. بیشتر خاویار تاس ماهی و فیل

oماهی که در فصل بهار ویا در شرایط مساعد آب و هوا تهیه می گردند

o

o

اسلاید ۶:

o3. خاویار دان درجه دو

oاین نوع خاویار ممکن است دارای دانه های درشت و رنگی مناسب هم باشند ولی تاخیر در

oصید و عمل آوری و کیفیت خود تخم از جمله نارس بودن و یا رسیده بودن زیاد تخمها، به ویژه در

oشرایط نزدیک به مرحله تخم ریزی موجب می شود که رقم خاویار نزول نموده و تعدادی تخمهای

oشکسته در آن مشاهده شود، بعلاو دانه های این نوع خاویار چندان مقاوم نبوده و اندکی شل و

oبه هم چسبیده اند، همچنین ممکن است همه خاویار از یک ماهی بدست نیامده باشد و از

oمخلوط کردن خاویار چند ماهی بدست آمده باشد.

o4. خاویار فشرده

oخاویار فشرده از لحاظ نوع خاویار، طرز تهیه و قیمت از مرغوبیت کمتری برخورداراست. این نوع خاویار معمولاً از تخم تاسماهیانی ساخته می شود که به دلایل مختلف از جمله صید مولدیندر حال تخم ریزی یا صید مولدین نارس ، تاخیر در ساخت و رساندن ماهیان صید شده به ساحل، استحکام دانه های خاویار کم شده و قادر به عبور از غربال خاویارسازی نمی باشند

o

o

اسلاید ۷:

oبحران خاویار:

o

o90 درصد كل خاویار جهان از دریای خزر استحصال می‌شود و این در حالی است كه با ادامه صید بی‌رویه و آلودگی‌های زیست محیطی دریای خزر، چنانچه مدیریتی كارآمد از سوی تمام كشورهای حاشیه خزر برای حفاظت از نسل ماهیان خاویاری صورت نگیرد، در كمتر از یك دهه نسل آنها در خزر منقرض خواهد شد.

o

اسلاید ۸:

oكاهش ذخایر ماهیان خاویار در سه دهه اخیر:

oذخایر ماهیان خاویارى در سالهاى اخیر به دلیل صید بى رویه و غیرقانونى بشدت كاهش یافته و همین امر موجب افزایش قیمت آن شده است.ذخایر ماهیان خاویارى در دریاى خزر از سال ۱۹۸۰ به بعد با كاهش شدید مواجه شده است. به طورى كه میزان صید این ماهیان از حدود ۳۰ هزار تن در سالهاى دهه ۸۰ میلادى به حدود ۱۵۰۰ تن در حال حاضر كاهش یافته است.

o

o

اسلاید ۹:

oعوامل مؤثر در كاهش ذخایر خاویار:

oصیادان مافیایی

o افزایش آلودگی محیط زیست در دریای خزر

o فقدان تأمین پایگاه‌های پرورش ماهی خاویاری

اسلاید ۱۰:

oنحوه برخورد با قاچاق‌كنندگان خاویار به چه صورت است؟

oفرد متخلف در دادگاه جریمه نقدی می‌شود، خاویارش مصادره می‌شود و بعد هم آزاد می‌شود. متاسفانه نام خاویار را از لیست كالاهای قاچاق خارج كردند و بزرگ‌ترین ظلم را در حق این محصول روا داشتند. شش سال قبل قاچاق خاویار جریمه‌های بسیار سنگینی داشت كه با خارج شدن خاویار از لیست قاچاق ضربه بزرگی به آن وارد شد

oمدیرعامل شیلات ایران می‌گوید: «در سال ۸۴ فقط ۱۸تن خاویار از دریای خزر برداشت كردیم. اما تنها كشوری هستیم كه مجوز صادرات ۴۴تن خاویار را داریم.» و در ادامه می‌گوید: «… معادل همان صید خاویار، قاچاق خاویار صورت می‌گیرد. یعنی در حدود همان ۱۸تن، قاچاق خاویار وجود داشته است. بعضی‌ها می‌گویند سهم قاچاقچیان حتی بیشتر از دولت است.»

o

o

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:48 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت تکنیک های مدل سازی

دانلود پاورپوینت تکنیک های مدل سازی

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 127 کیلو بایت

تعداد صفحات : 36

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اسلاید ۱:

متدلوژی ها و مدل ها

قبل از پرداختن به مدل ها و مدل سازی ها بهتر است یک بار مفاهیم متدلوژی را مرور کنیم :

متدلوژی ها

* رهنمون های جامعی هستند در جهت انجام و تکمیل تمام فعالیت های

SDLC (Software Development Life Cycle) .

* مجموعه ای از مدل ها ، ابزار و تکنیک ها هستند .

مدل ها Models

* نمایش یک ”نمود“ مهم از دنیای واقعی ، نه مشابه اجسام واقعی .

* تجرید استفاده شده برای مجزا کردن ، خارج از ”نمود“ .

* نمودارها و جدول ها .

* برنامه ریزی تحقیق و کمک در بودجه بندی .

اسلاید ۲ :

مدل سازی

مدل سازی چیست ؟

یک مدل ، یک انتزاع یا تقریبی است که برای شبیه سازی واقعیات استفاده می شود . تمرکز مدل سازی روی این است که سیستم ، ”چه کاری“ انجام می دهد نه ”چگونه“ آن را انجام می دهد .

سه قسمت مدل سازی عبارتند از :

– مدل سازی فرایندی (DFD / Activity diagrams) .

– مدل سازی داده ای (ERD / Class diagrams) .

– مدل سازی رفتاری

(State Transition Diagrams ‘STD’ or Statechart Diagram ,

Decision Table , Decision Trees , Pseudo code , Structured

English ).

اسلاید ۳:

مدل سازی

نگرش شی گرا

– نگرش شیء گرا چشم انداز یک سیستم اطلاعاتی است به عنوان

مجموعه ای از تعاملات اشیا که برای به انجام رساندن وظایف با هم

کار می کنند .

– شیء عنصری است در سیستم کامپییوتر که می تواند به پیام ها واکنش

دهد .

– طراحی شی گرا یعنی تعریف تمام انواع اشیا لازم برای برقراری ارتباط

با افراد و دیگر وسایل سیستم و تصحیح تعریف هر نوع شی به نحوی

که با یک زبان یا محیط معین پیاده سازی شود .

– برنامه نویسی شی گرا یعنی نوشتن دستورات در یک زبان برنامه

نویسی برای تعریف اینکه هر نوع شی چه کاری انجام دهد ، شامل

پیام هایی که اشیا می فرستند یا دریافت می کنند .

اسلاید ۴:

مدل سازی

اما به عنوان یک نگاه اجمالی در مورد دو نگرش گفته شده می توان

گفت :

آنالیز ساخت یافته منجر می شود به طراحی ساخت یافته و متعاقبا برنامه

نویسی ساخت یافته . موارد زیراز اهداف تکنیک های ساخت یافته است :

* رسیدن به کیفیت بالا در برنامه های با رفتار قابل پیش بینی .

* ایجاد برنامه هایی که به راحتی قابل اصلاح اند .

* ساده کردن برنامه ها و فرایند توسعه برنامه .

* رسیدن به قدرت پیش گویی و کنترل بالاتر در فرایند توسعه .

* سرعت بالاتر در فرایند توسعه .

* هزینه کمتر در فرایند توسعه .

اسلاید ۵:

مدل سازی

شی گرا چیست ؟

– ساختن بنیادی اشیا ، که ترکیب می کند ساختمان داده ها و رفتار را در

یک موجودیت واحد .

– راه سازمان دهی نرم افزار به عنوان مجموعه ای از اشیا مجزا که

به هم می پیوندند در هر دو ساختمان داده ها و رفتار .

پس در شی گرا ارتباط و اتصال میان داده و رفتار بسیار قوی است در حالیکه این اتصال در ساخت یافته بسیار آزادانه و ضعیف است .

اسلاید ۶:

هر کدام از دو نگرش گفته شده تکنیک های خاص خود را دارند .

مدل سازی فرایندی ، مدل سازی داده ای و مدل سازی رفتاری از جمله تکنیک های مورد استفاده در هر دو نگرش هستند که نوع عملکرد این

تکنیک ها و پیاده سازی آنها در هر یک از این دو متفاوت است .

تکنیک های ساخت یافته عبارتند از:

مدل سازی فرایندی (DFD) ، مدل سازی داده ای (ERD) و مدل سازی

رفتاری (ELH) .

و تکنیک های شی گرا هم عبارتند از:

Use case diagrams , Class diagrams ,

Interaction digrams .

ما در اینجا به تکنیک های مدل سازی ساخت یافته می پردازیم .

اسلاید ۷:

مدل سازی فرایندی DFD

 • یک DFD حرکت داده ها را در سرتاسر یک سیستم اطلاعاتی نشان می دهد ولی منطق برنامه یا مراحل پردازش را نشان نمی دهد .
 • مجموعه ای از DFD ها یک مدل منطقی را بوجود می آورند که نشان می دهد سیستم چه کاری انجام می دهد (نه چگونه آن را انجام می دهد) .

اجزای DFD

DFD ها از چهار علامت پایه ای استفاده می کنند برای نمایش فرایندها ،

جریان داده ها ، گروه های داده ای و موجودیت ها .

اسلاید ۸:

فرایند Process

داده ورودی را دریافت می کند و خروجی را تولید می کند که در شکل یا

محتویات ویا هر دو فرق می کند .

اسلاید ۹:

جریان داده ها Data flow

یک یا چند آیتم داده ای را نشان می دهد که به شکل زیر است :

پیکان یک جهته در مواردی است که داده ای را فقط وارد یا خارج کنیم

و پیکان دو طرفه برای مواردی است که هم داده را می خوانیم و هم مجددا

بازنویسی می کنیم .

اسلاید ۱۰:

مدل سازی فرایندی DFD

گروه های داده ای Data store

داده هایی را نشان می دهد که توسط سیستم ذخیره شده است . مشخصات

فیزیکی یک گروه داده ای مهم نیست زیرا ما با یک مدل منطقی سرو کار داریم . یک گروه داده ای به شکل زیر نمایش داده می شود :

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:48 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت کار و کارگر

دانلود پاورپوینت کار و کارگر

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 1.519 مگا بایت

تعداد صفحات : 29

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اسلاید ۱:

اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر ۱۱

در اول ماه مه ۱۸۸۶، پلیس شیکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران، که برای هشت ساعت کار در روز، و حق تشکیل اتحادیه های کارگری برپا شده بود، آنان را به خاک و خون کشید. چند روز بعد، دادگاه چند تن از رهبران کارگران را محاکمه، و به مرگ محکوم کرد. یکی از رهبران کارگران اعتصابی، پس از اعلام رای ، در برابر دادگاه چنین گفت:

کارگران اینک دریافته اند، که می توانند با اتحاد و همبستگی، و مبارزه جمعی بر مشکلات خود فائق آیند. کارگران دریافته اند که چه قدرت عظیمی در اتحاد آنان نهفته است، و به همین دلیل است که کارفرماها با تمام توان می کوشند تا اتحاد کارگران را بشکنند، و میتینگ کارگران را به خون بکشند. ما کارگران گرد هم آمدیم تا اندکی از حقوق خود را باز پس بگیریم؛ اما اکنون از دادگاه و زندان سر در آورده ایم . آیا این است معنای برابری و عدالت در جامعه ما؟ امروز اگر صدای حق طلبانه ما را با گلوله خفه می کنید، مطمئن باشید که این صداها دیگر خاموش شدنی نیست، و هر روز طنین آن رساتر خواهد شد.

اسلاید ۲ :

رهبران کارگران شیکاگو به دست مستکبران جان باختند؛ اما حقانیت گفته هایشان به تدریج بر همگان مسلم شد.

در سال ۱۸۸۹، کنگره بین المللی کارگران در پاریس، به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا، روز اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر برگزید، و در پی آن در بسیاری از کشورهای دنیا، کارگران با برپایی اعتصاب و تظاهرات گسترده، این روز را گرامی داشتند و یاد و خاطره کارگران به خاک و خون کشیده شده را زنده نگه داشتند.

اسلاید ۳:

سازمان بین المللی کار

این سازمان به عنوان یک نهاد خود مختار، و وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۱۹ براساس معاهده ورسای برپا شد. موافقت نامه مربوط به برقراری رابطه بین این سازمان و سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و آن را به صورت نخستین کارگزاری تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد درآورد.

اسلاید ۴:

سازمان بین المللی کار در جهت پیشبرد عدالت برای افراد شاغل به کار، در تمام نقاط جهان فعالیت می کند و عمده فعالیت های آن عبارتند از:

۱- تنظیم سیاست ها و بین المللی کردن برنامه ها به منظور بهکرد شرایط کار و زندگی.

۲- برقراری معیارهای کار به عنوان رهنمودهایی برای مسوؤلان ملی در به اجرا در آوردن این سیاست ها.

۳- اجرای یک برنامه وسیع همکاری های فنی، برای کمک به دولت ها و عملی کردن این سیاست ها به شیوه ای کار ساز و اقدام به کار آموزی .

۴- آموزش و پژوهش به منظور کمک به پیشبرد این تلاش ها.

اسلاید ۵:

ب ) مدیریت

فعالیت های سازمان بین المللی کار که کلیه اعضا در آن نمایندگی دارند در فواصل بین اجلاس، سالانه، از طریق یک هیات حاکم مرکب از نمایندگان ۲۸ کشور عضو، ۱۴ عضو کارگر و مابقی کارفرما، هدایت می شود

اسلاید ۶:

وضعیت کنونی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران

از پانزده سال پیش چرخه جدیدی در تاریخ بشری شکل گرفته است که ماحصل آن وضعیت کنونی طبقه کارگر جهان و به تبع آن ایران است. با فروپاشی نظام اقتصاد جمعی در بخش مهمی از کره زمین و رفع تدریجی بسیاری از دستاوردهای آن از پیش پای گلوبالیزاسیون (جهانی سازی)سرمایه داری، حمله به دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی طبقه کارگر در جهان با ابعاد بی‌سابقه‌ای گسترش یافت و محو تدریجی دستاوردهای کارگران مثل حداقل ساعات کار، قراردادهای رسمی و با پشتوانه کار و سپس در‌هم کوبی تشکیلات کارگری در برخی از کشورها، تغییر موضع رهبران برخی نهادهای بین‌المللی کارگری، پرورش روحیه فردگرایی به جای جمع گرایی و احساس مسئولیت جمعی و جهانی، حذف بسیاری از یارانه‌های دولتی پیرامون بهداشت و بهزیستی و تحصیل و خوراک و مسکن کارگران و خانواده هایشان در چارچوب دستورالعمل گلوبالیزاسیون و خصوصی سازی (privatization) و اشاعه سیاسی نئولیبرالیسم در سراسر جهان شکل گرفت.

اسلاید ۷:

در کشور ما با توجه به سرکوب و حذف سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری و نابودی سازمان‌ها و تشکیلات دیگر کارگری، عرصه اقتصاد، سیاست و اجتماع کاملا یک‌سویه در اختیار دولتی‌ها و اجراکنندگان دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار گرفت که با لایه‌های سطحی و روکش های به ظاهر مذهبی و دینی بومی تزیین گردید.
در نبود نمایندگان واقعی طبقه کارگر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، وضعیت اجتماع شدیدا دو قطبی گردید.

با بی‌برنامگی کامل که بر امور سایه افکند و تبعیت از برنامه‌های خصوصی سازی بدون حضور سندیکاها و فدراسیون‌های آزاد و مستقل کارگری و بدون ایجاد پوشش امنیت اقتصادی – اجتماعی برای بیکاران، بازنشستگان، بیماران، روستاییان و اقشار فرودست اجتماعی، طبقه کارگر با بحرانی عمیق و موحش روبرو شده است که در تاریخ ایران سابقه نداشته است. نرخ رشد بیکاری که به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است، پیش بردن سیاست‌های اقتصادی (اقتصاددانان شیکاگو)وحذف کمک‌های یارانه‌ای، وضعیت هر روز بدتری به‌وجود آورد.

اسلاید ۸:

هجوم کالاهای ارزان قیمت و کم کیفیت از طریق قاچاق کالا و شصت و هشت اسکله‌ی بدون نظارت و دیگر سرپل‌های ورود کالاهای قاچاق مثل تولیدات چینی ومحصولات دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی، پایین آوردن هزینه گمرکی بر کالاها، تکیه دلالان بزرگ داخلی بر ورود کالا و جذب کمیسیون‌های میلیاردی و چند ده میلیونی، آسیب‌های جبران ناپذیری بر پیکره صنعت کشور وارد کرد و سیاست خصوصی سازی و خودمانی سازی هرچه بیش‌تر اوضاع برنامه ریزی اقتصادی را خراب کرده است.

در نتیجه هزارها کارگاه کوچک و بزرگ دچار رکود و ورشکستگی شدند

اسلاید ۹:

 • مشکل سرمایه‌گذاری اقتصادی است نه حقوقی

  اما موضوع اصلاح قانون کار از نگاه دکتر پروین به گونه دیگر است. به نظر می‌رسد که این تفاوت در استدلال از نوع تفاوت در روش است و هر ۲ گروه خواهان بهبود وضعیت اشتغال و وضعیت کارگران هستند ؛موافقین با مقررات حمایتی قانون کار که تقریبا امکان اخراج کارگر را به طور عادی از کارفرما سلب کرده است و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی به دنبال رفاه کارگران هستند.

اسلاید ۱۰:

مخالفین برعکس بر این عقیده‌اند که این مقررات سخت و حمایتی باتوجه به عدم رونق کسب و کار باعث تداوم بیکاری و عدم استخدام کارگران از سوی کارفرمایان می‌شود و با آزاد شدن کارفرمایان از قیود قانون کار، استخدام کارگر بیشتر شده و از بیکاری در جامعه کاسته می‌شود و این چرخه در نهایت به نفع خود کارگران و جامعه است. ابتدا باید یک کار کارشناسی انجام شود که آیا با برداشت چتر حمایتی قانونی از کارگران مشکل بیکاری در جامعه رفع می‌شود یا خیر؟ و چه آثاری دارد؟ تجربه سایر جوامع نشان می‌دهد که موضوع اشتغال، ریشه‌های اقتصادی دارد و قانون کار صرفا یکی از عوامل موثر است،کما اینکه در حال حاضر نیز موضوع بیکاری نه فقط برای کارگران ساده بلکه برای بسیاری از افراد ازجمله تحصیل‌کردگان نیز وجود دارد. با برداشتن چتر حمایتی حقوق کار از کارگران ممکن است اندکی از مشکل بیکاری کاسته شود، در مقابل این نفع احتمالی اندک، ضررهای هنگفت مادی و معنوی برای کارگران و کشور به وجود می‌آید؛

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:48 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله در مورد ضمانتنامه های بانکی

مقاله در مورد ضمانتنامه های بانکی

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 541 کیلو بایت

تعداد صفحات : 21

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

TMBAمقدمه

ضمانت نامه های صادره یکی از ابزارهای مهم در آمدی برای بانک ها محسوب می گـردد از آنجـایی کـه ضـمانت نامه ها برای بانک تعهد آور بوده و اهمیت آن عینا پرداخت تسهیلات می باشد از ایـن رو شـعب مـی بایسـتی در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضـمانت خـواه اخـذ نمـوده و از نظـر تـوان مـالی ، ظرفیـت اعتبـاری وتوانایی های وی اطمینان حاصل نماید

یکی از انواع روشهای پرداخت در تجارت بین الملل اعتبار اسنادی است که امروزه در تعهدی اسـت مشـروط که به موجب آن ، (LC)جهان کاربرد فراوانی دارد .اعتبار اسنادی بانک گشایش کننـده تعهـد مـی کنـد کـه تحت شرایط خاصی که در اعتبار مشخص است وجهی را تـا یـک زمـان مشـخص در مقابـل اسـنادی کـه در اعتبار خواسته شده و به او ارائه می شود، پرداخت کند.

عقد ضمان:

به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارتست از :

"اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد ". متعهد را ضامن ، طرف دیگر (ذینفع) را مضـمون له و شخص ثالث (ضمانت خواه) را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. (فقیهی (1389

پیمان :

مجموعه اسناد و مدارکی است که مشخصات اصلی پیمان مانند مشخصـات دو طـرف ، موضـوع ، مبلـغ و مـدت پیمان در آن بیان شده است . (فقیهی (1389

کار فرما:

به شخص حقوقی گفته می شود که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیـات موضـوع پیمـان را بـر اسـاس اسناد و مدارك پیمان، به پیمانکار واگـذار کـرده اسـت. نماینـدگان و جانشـینان کارفرمـا هـم در حکـم کارفرمـا

هستند. (فقیهی (1389

پیمانکار :

به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمـان را بـر اساس اسناد و مدارك پیمان به عهده گرفته است. (فقیهی (1389

ضمانتنامه بانکی:

در فرهنگ حقوقی( انگلیسی)Black1، ضمانت نامه بانکی چنین تعریف شده:

ضمانت نامه بانکی، گونه ای تضمین قراردادی است که در برابر زیـان ناشـی از نـاتوانی و یـا خـوداری پیمانکـار از انجام تعهداتش، طرف دیگر را پشتیبانی می کند. چنین ضمانت نامـه هـاییمعمـولاً در پـروژه هـای سـاختمانی دولتی به کار ی رود.« در تعریف این نهاد به همین منبع بسنده می شود.

منتها از بررسی تعاریف دیگر این چنین به نظر می رسد که برای داشتن تعریف جـامع و مـانع( مقتضـای تعریـف خوب) نمی توان به این منبع بسنده کرد. حال آنکه به نظر محقق این تعریف انطباق می نماید. به نظر مـی رسـد که اساتید برجسته در تعریف این نهاد عنایت و توجه مفرطی به خصوصیت استقلال این سند داشته اند بـه گونـه ای که گویی در پی تعریف اصل استقلال این سند از تعهد پایه بوده اند و البته به جانب ایشـان نیـز حـق هسـت. چرا که امروزه این اصل وصف جدایی ناپذیر این نهاد به شمار می آید و این امر بر کسی پوشیده نیست.

ب این سردرگمی در تعاریف از این امر ناشی می شود که وجـود ایـن نهـاد زائیـده ی ملاحظـات قانونگـذاری یـا قانونی نمی باشد بلکه به حق باید آن را مولود ملاحظات عملی بازرگانان و تجاری بین المللی دانست.( دکتر شـریفی آل هاشم، سید الهام الـدین، تقریـرات درس مـدنی6 ،(1388 شـاید بتـوان گفـت کـه بنـابرهمین ملاحظـات، مـی باشـد کـه قانونگذاری در این زمینه در ایران و تجارت بین الملل( به نسبت کمتر از حقوق ایران) به جامعیت کـافی نرسـیده و این مقدار مقررات موجود هم به مدد تلاشهای اتاق بازرگـانی بـین المللـی( (IU در جمـع آوری عرفهـای بـین المللی موجود نزد بازرگان می باشد.

نکته لازم ذکر دیگر اینست که در تحلیل و تفسیر و مبنایابی براین نهـاد بـر روی ق.م ایـران نمـی تـوان حسـاب آنچنانی باز کرد؛ چراکه در مفهوم ضمان سنتی و رکوردر ق. م نیز اختلافاتی نزد حقوقدانان عارض می باشـد کـه از تعارض مبانی ضمان نشأت می گیرد. گروهی معتقدند که ضمان موجود ق. م از نوع نقل ذمه به ذمه مـی باشـد و در این راستا استدلالات خویش را دارند که از ذکر آنها معـذوریم و گروهـی نیـز بـا رد اسـتدلالات گـروه قبلـی ضمان موجود در ق. م را از نوع ضم ذمه به ذمه می دانند. حال آنکه آنچه از بررسی ها به ذهن محقق مـی تـراود این است که ضمانت نامه بانکی ماهتاًی به نوعی مسئولیت قراردادی می باشد( از نـوع وجـه التـزام) کـه بانـک نـه

ضمانت پرداخت آن را، بلکه که تعهد به پرداخت آن را ازقبل دیگری می نماید. به عبارت دیگـر وجـه مصـرح در متن ضمانت نامه نوعی وجه التزام می باشد که ذینفع ضمانت نامه استحقاق مطلق دریافت آن را بر اساس اصـول استقلال ضمانت نامه دارا می باشد( البته با ملاحظه ی استثنائات وارد بر این اصل). شـاید بـه همـین لحـاظ مـی باشد که چهره تضمینی آن برای بانک، قدری کم رنگ جلوه می دهد. چراکـه بانـک ضـمانت بـه پرداخـت نمـی نماید بلکه تعهد مستقل به پرداخت می نماید و بنوعی می توان گفت که این امر پیامـد راحـت طلبـی ذینفـع در مطالبه وجه التزام می باشد که خود را از قید و بند اثبات تخلفـات قـراردادی متعهـد و انجـام پیمـان مـی رهانـد. (شریفی ، منبع پیشـین). با تصور کلی که از شاکله این نهاد بدست آمد، زمان آن رسیده که به ماهیـت ضـمانت نامـه های بانکی و تشتت عقاید در این زمینه پرداخته شود و قدری ریزتر در آن نگریسته شـود. ضـمانت نامـه بـانکی یکی از مصادیق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد کـه در ارتبـاط بـا یـک قرارداد یا به عنوان تضمین موردى داده میشود. به عبارت بهتر، ضـمانت نامـه سـندى اسـت کـه بـه موجـب آن ضامن، ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را که در رابطه با موضوع ضمانت تحقق مییابد، به عهده میگیرد. بنا به تعریف ذکر شده، ضمانت نامه بانکی سندى است که به موجب آن، بانک ضمانت اشخاص حقیقـی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فیمابین »مضمون لـه« (ذى نفـع ضـمانت نامـه) و »مضمون عنه « (ضمانت شده) را تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده میگیرد که در صـورت عـدم ایفـاى بـه موقع تعهدات از سوى مضمون عنه (ضمانت شده) با اعلام مضمون له (ذى نفع)، قبل از انقضاى سررسید ضـمانت نامه بانک باید مبلغ مندرج در ضمانت نامه را در وجه ذى نفع پرداخت کند. (وبلاگ (saserbank

ماهیت ضمانت نامه های بانکی:

برای شناسایی هر نهاد حقوقی و وضع قواعد مترقی در مورد آن بی شک اساسی ترین عملیات بررسـی و تطبیـق نهاد جدید با نهادهای سنتی و موجود در حقوق می باشد تا در صورت تطبیق(کلاً یا جزئی) یا یکـی از نهادهـای دیرپا احکام آن بر نهاد تازه بارشود تا حدی از سختی کار بزداید. در این راه ناگزیر از آنـیم کـه از عنـوان پـژوهش که به بعد بین المللی این اسناد می پردازد، قدری منحرف شـویم و نهادهـای موجـود در ق. م ایـران را در بحـث بگنجاییم. من الجمله پرداختن به ضمان عقدی در مقایسه ی با ضمانت نامه بانکی.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد

دانلود پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 156 کیلو بایت

تعداد صفحات : 32

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اسلاید ۱:

نرم افزار شبکه:

nتا کنون مسائل سخت افزاری شبکه ها را مورد بررسی قرار دادیم…

nبسیاری از مسائل شبکه ای به صورت نرم افزاری انجام می شود. به عنوان مثال:

nانتقال اطلاعات

nکنترل خطا

nکنترل جریان

n….

اسلاید ۲ :

انتقال اطلاعات:

nنیاز به یک قرارداد مشترک که به آن پروتکل گفته می شود.

nدر یک پروتکل شبکه ای مسائل متنوعی از سخت افزار و نرم افزار باید در نظر گرفته شود.

nبرای کاهش پیچیده گیهای چنین محیطی از طراحی لایه ای استفاده می شود.

اسلاید ۳:

چرا لایه ای؟

nساده سازی پیاده سازی

nامکان توسعه راحتتر

nامکان خطا یابی راحتتر

nنزدیک شدن به رویکردهایی همچون شیی گرایی

اسلاید ۴:

سلسله مراتب لایه ها:

n لایه n در هر ماشین با لایه n متناظر در ماشین دیگر مکالمه می کند (قرارداد لایه n).

nلایه n در هر فرستنده و گیرنده وظایف مشابهی دارند.

nهر لایه از طریق واسط(Interface) با لایه قبل و بعد خود ارتباط دارد.

nدو نوع واسطه وجود دارد:

nService Interface

nPeer Interface

اسلاید ۵:

سلسله مراتب لایه ها:

nلایه ها از سخت افزاری ترین لایه شروع و به نرم افزاری ترین خاتمه می یابند.

nکاربران از طریق بالاترین لایه شبکه از خدمات استفاده می کنند.

nبه مجموعه لایه ها معماری شبکه یا مجموعه پروتکل (Protocol Suit) گفته می شود.

اسلاید ۶:

مسائل مطرح در طراحی لایه ها:

nآدرس دهی کامپیوترها در شبکه؟

nنحوه ارتباط کامپیوترها؟(Simplex, Half duplex, Full Duplex)

nچگونگی کنترل خطا؟

nچگونگی کنترل ترتیب دریافت بسته ها؟

nچگونگی تکه تکه شدن(Fragment) داده های ارسالی در مبدا و حفظ ترتیب اولیه آنها در مقصد؟

nچگونگی کنترل جریان(Congestion Control)؟

اسلاید ۷:

مسائل مطرح در طراحی لایه ها…

nمسیریابی

nمسائل امنیتی

nامکان تبدیل قراردا د در شبکه ها ی ناهمگون

nچگونگی شروع و خاتمه یک ارتباط

nچگونگی رفع مشکل عدم تطابق سرعت طرفین

nمحدودیتهای مربوط به سایز بسته ها

اسلاید ۸:

انواع خدمات در هر لایه:

nخدمات مبتنی بر اتصال(Connection Oriented)

nخدمات بدون اتصال(Connection Less)

اسلاید ۹:

خدمات مبتنی بر اتصال(Connection Oriented)

nطرف اول تقاضای برقراری ارتباط می کند.

nدر صورت موافقت طرف مقابل اتصال برقرار می شود.

nعملیات ارسال و دریافت داده

nارتباط از سوی یکی از طرفین قطع می شود.

nمثال: ارتباط تلفنی

nکاربرد در شرایطی که به قابلیت اعتماد و دقت داده ها نیاز باشد.

nباعث کُندی ارتبط می شود.

nانتقال فایل نمونه ای از استفاده از خدمات اتصال گرا می باشد.

اسلاید ۱۰:

خدمات بدون اتصال(Connection Less)

nنمونه برداری از روی نحوه ارتباط پستی.

nبدون هماهنگی قبلی و ایجاد اتصال اطلاعات ارسال می شود.

nسرعت بالایی دارد.

nنمونه ای از این سرویس کاربردهای بلادرنگ همانند ”انتقال صوت“ می باشد.

nبه بسته هایی که با استفاده از پروتکلهای بدون اتصال ایجاد شده اند ”Datagram“ گویند.

n

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت تشکلهای کارگری

دانلود پاورپوینت تشکلهای کارگری

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 318 کیلو بایت

تعداد صفحات : 52

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اسلاید ۱:

 • پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده‌ یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.

اسلاید ۲ :

 • متأسفانه با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال ۱۳۶۳ و «قانون کار» در سال ۱۳۶۹، و هم چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار، توسط «مجلس شورای اسلامی»، با یک عقب گرد تاریخی، تشکل‌های مستقل کارگری و حقوق سندیکایی به رسمیت شناخته شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ به کلی از بین رفتند. رژیم جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین سازمان‌های سیاسی و فعالان کارگری در سال‌های اولیه دهه ۶۰ شمسی، اقدام به ایجاد تشکل‌های ایدئولوژیکی نمود

اسلاید ۳:

 • که نه تنها هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن‌ها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.
 • در واقع اولین تشکیلات‌های کارگری ایران که از دل سندیکاهای کارگری وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طی فراز و نشیب های مختلف تبدیل به سندیکاهای وابسته به حزب مردم و سپس رستاخیز ‌شدند و عاقبت سر از شوراهای اسلامی کار در آوردند.

اسلاید ۴:

 • سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار به اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ بر می‌گردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی بود، بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری بهشتی و کارگزاری عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند. اقدام اولیه آن‌ها تشکیل شوراهای وابسته به خود با هدف به دست گرفتن کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقی و فعالان کارگری بود. به این ترتیب آن‌ها تنها نیل به مقاصد سیاسی، کنترل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داشتند

اسلاید ۵:

 • برای پیش برد چنین اهدافی، اولین شوراهای اسلامی در کارخانه جنرال موتورز تهران و با هدایت علی ربیعی شکل گرفت. در همین دوران بهشتی با تیزبینی و آینده نگری که داشت مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی را به عهده علی ربیعی و علیرضا محجوب دو مهره مورد علاقه خود گذاشت و این دو گسترش فعالیت شاخه كارگرى این حزب را از طریق ایجاد شوراهای اسلامی کار وابسته به حزب جمهوری اسلامی دنبال کردند.

اسلاید ۶:

 • در تیرماه سال ۵۹ لایحه قانونی راجع به تشكیل شوراهاى اسلامی كار با هدایت و صحنه گردانی بهشتی تدوین شد. تشكیل انجمن هاى اسلامی و بسیج كارگرى نیز به موازات شوراى اسلامی كار در همین دوران آغاز شد. یورش عوامل حزب جمهوری اسلامی و بهشتی با حمایت نیروهای شبه نظامی به «خانه کارگر» ( که در آن دوران در تسلط نیروهای چپ بود) در سال ۵۸ و تصاحب آن، اقدام بعدی واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی و عوامل آن یعنی علیرضا محجوب و علی ربیعی برای در اختیار گرفتن مقدرات جبنش کارگری ایران بود.

اسلاید ۷:

 • سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصویب قانون تشكیل شوراهاى اسلامی در مجلس و شوراى نگهبان، این تشكل رسمیت قانونی پیدا كرد. تعداد شوراهای تشکیل یافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاری نخستین کنگره خانه کارگر به رقم ۱۱۰۰ رسید و در اوج خود در دوران وزارت حسین کمالی به ۳۲۸۰ شورا رسید. تعداد این شوراها هم اکنون به ۱۱۱۵ شورا کاهش پیدا کرده است. به اعتراف حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کار در تهران ۱۴ میلیونی ۲۴ انجمن صنفی کارگری دارای اعتبارنامه وجود دارد. در یادداشت زیر تلاش می‌شود مغایرت تشکل‌های موجود کارگری با کنوانسیون های بین‌المللی نشان داده شود.

اسلاید ۸:

 • شوراهای اسلامی کار در واقع نه شورا می‌باشند و نه انجمن صنفی یا سندیكا، اما مسؤولیت هر دو نهاد را یکجا به عهده گرفته‌اند. چنانچه از نامش پیداست برخلاف روح و مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی، تشکلی‌ است ایدئولوژیک در خدمت هیئت حاکمه برای مهار، کنترل و سرکوب کارگران.
 • ماده ۱ از قانون تشکیل «شورای اسلامی کار» در ارتباط با اهداف و چگونگی تشکیل این شوراها مقرر می‌دارد « به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه‌ برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان، به انتخاب مجمع عمومی و نماینده‌ی مدیریت، به نام «شورای اسلامی کار» تشکیل می‌گردد.

اسلاید ۹:

 • طبق ماده ۲ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» کسانی که کاندیدای عضویت در «شورای اسلامی کار» می‌شوند، می‌بایستی «اعتقاد والتزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» داشته و گرایشی به « احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» نداشته باشند. تأکید روی عبارت «تأمین قسط اسلامی» و شرایط مندرج در قانون در ارتباط با کسانی که به عضویت این شوراها در می‌آیند، به ویژه عدم وابستگی آن‌ها به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران، به روشنی نشان دهنده ماهیت و کارکرد ایدئولوژیک این شوراها و مغایرت آنها با کنوانسیون آزادی های سندیکایی (۸۷) می‌باشد

اسلاید ۱۰:

 • همچنین دخالت نماینده مدیریت (کارفرما) در انتخاب اعضای »شورای اسلامی کار» خود ناقض استقلال شورا و آزاد بودن کارگران در ایجاد تشکل‌های کارگری و اداره آن هاست.
 • ماده ۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که «كارگران و كارفرمایان بدون هیچگونه تبعیض می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمان های خود را تشكیل داده و یا به سازمان های موجود بپیوندند» و بند ۲ ماده ۳ تصریح می‌کند که «مقام‌های دولتی بایستی از هرگونه مداخله‌ای که حق کارگران برای سازماندهی فعالیت‌ها و تدوین برنامه عمل آنها را محدود نماید یا اعمال قانونی این حق را به مخاطره اندازد، امتناع نمایند» ،

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت بیمه کارگری

دانلود پاورپوینت بیمه کارگری

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 611 کیلو بایت

تعداد صفحات : 58

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اسلاید ۱:

 • بیمه عبارت است از سازوکاری برای انتقال ریسک یا احتمال بروز خطر. در تعریف حقوقی: بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارتند از بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی .
 • بیمه یکی از بهترین شیوه های مدیریت ریسک می باشد (انتقال ریسک به دیگری) .

اسلاید ۲ :

بیمه دارای اصل های فراوانی است که عبارتند از:

 • ۱- اصل حداعلای حسن نیت: حسن نیت در هر قراردادی از ارکان اصلی است اما در بیمه این اصل باید به صورت حد اعلای خود وجود داشته باشد یعنی دو طرف قرارداد نه تنها هیچ چیزی را از یکدیگر مخفی نکنند بلکه (مخصوصا بیمه گذار) هر نکته ای را کا در تشخیص کیفیت ریسک و قرارداد وجود دارد به یکدیگر بدون درخواست طرف مقابل بگویند . این اصل فقط در ابتدای قرارداد لازم الاجرا نیست بلکه باید در تمام مدت قرارداد به آن توجه شود.
 • ۲- اصل غرامت ۳- اصل نفع بیمه ای ۴- اصل مشاركت ۵- اصل علت نزدیك

اسلاید ۳:

بیمه‌ كارگران و ریسك
كارفرمایان

بررسی چالش‌های پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه قوانین تأمین اجتماعی

اسلاید ۴:

 • در میان موانع متعدد پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در كشورمان، قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با رفاه و بیمه‌های اجتماعی، دامنه وسیع‌تری داشته و گروه‌های زیادی از صاحبان صنایع و اربابان تولید را در برمی‌گیرد. گاهی اوقات نیز شدت آن به حدّی است كه موجب تعطیلی واحدهای صنعتی می‌گردد. بیش از نیم قرن از آغاز به كار صنعت بیمه اجتماعی در ایران می‌گذرد.

اسلاید ۵:

 • طی این مدت با تغییر و دگرگونی در زندگی اقتصادی – اجتماعی جامعه، اندیشه بیمه و اقشار مشمول آن نیز تحول یافت؛ تا آن كه سرانجام قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اما طی قریب به ۳۲ سال گذشته در ارتباط با مفاد قانون تأمین اجتماعی و چگونگی اجرای آن، همواره مسایل و مشكلاتی برای كارفرمایان و كارگران وجود داشته است.

اسلاید ۶:

موانع قانونی

 • مهمترین مواد قانون تأمین اجتماعی فعلی كشور كه مشكلاتی برای كارفرمایان و فعالان بخش خصوصی به وجود آورده كدامند؟
 • ماده ۲۸:‌ این ماده ناظر بر منابع مالی سازمان به ویژه حق بیمه سهم كارفرما، بیمه شده و دولت می‌باشد. به موجب ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، سهم كارفرما از كل ۳۳ درصد حق بیمه، ۲۳ درصد، سهم كارگر ۷ درصد و سهم دولت ۳ درصد می‌باشد.

اسلاید ۷:

 • تشكل‌های كارفرمایی معتقدند سهم كارفرما در ایران بیشتر از سایر كشورها بوده و در مقابل، سهم دولت بسیار ناچیز است. در این راستا، پیرو مذاكراتی كه در شورای‌عالی اشتغال و دیگر مراجع تصمیم‌گیری انجام شده، نظر این است كه ۵ درصد از سهم حق بیمه كارفرما كسر و به سهم دولت افزوده شود – اما این بحث همچنان ادامه دارد. ‌

اسلاید ۸:

 • ماده ۳۷:‌ در این ماده، دو موضوع پیش‌بینی شده كه برای كارفرمایان و صاحبان صنایع مشكل آفرین بوده و آنان را دچار نوعی بوروكراسی بیهوده كرده است. موضوع نخست، مقرر می‌دارد به هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و كارگاه‌های مشمول مقررات تأمین اجتماعی، انتقال دهنده باید گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه را به انتقال گیرنده ارایه دهد.

اسلاید ۹:

 • موضوع دیگر نیز به دریافت یا تجدید كارت بازرگانی یا پروانه كسب مربوط می‌شود كه درخواست‌كننده باید مفاصاحساب صادر شده از سوی سازمان را ارایه دهد. ولی به تجربه ثابت شده دریافت مفاصا‌حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی، با مشكلات فراوانی روبه‌رو بوده و لذا مسؤولان امر غالبا از صدور مفاصاحساب خودداری كرده و یا كارفرمایان را ملزم می‌سازند تعهداتی بسپارند.

اسلاید ۱۰:

 • ماده ۳۸:‌ بر اساس این ماده، در مواردی‌ كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود، كارفرما باید در قرارداد مقاطعه، پیمانكار را ملزم سازد تا كاركنان خود و نیز كاركنان مقاطعه‌كاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و حق بیمه متعلقه را بپردازد. كارفرما همچنین مكلف است ۵ درصد بهای كل كار مقاطعه را نزد خود نگه دارد تا پس از ارایه مفاصاحساب توسط سازمان، به وی پرداخت نماید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا ان را خریداری نمایید .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 5:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات