بررسی حالت گذرای الکترومغناطیسی و وفق­ پذیری حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرتUHVبراساس محدودیت هار

بررسی حالت گذرای الکترومغناطیسی و وفق­ پذیری حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرتUHVبراساس محدودیت هارمونیک دوم

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 897 کیلو بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Analysis of Electromagnetic Transient and Adaptability of Second-Harmonic Restraint Based Differential Protection of UHV Power Transformer

Abstract—An autotransformer is used as the main type of UHV
transformer, but the internal fault model of autotransformer provided
by most simulation software is not available. To find out the
existing problems of the application of the differential protection of
UHVtransformer, a three winding autotransformer model is firstly
built according to the existing Unified Magnetic Equivalent Circuit
transformer model provided by EMTDC software. Furthermore,
the internal fault model of UHV transformer is set up. By virtue of
above models, the energization and internal faults are simulated to
validate the well-applied differential protection using second-harmonic
blocking. It can be proven that the second-harmonic ratios
of three phase inrushes of the UHV power transformer are
all below 10% in some energization scenarios. In this case, the
maloperation of the differential protection by means of 15%
20% second-harmonic restraint ratio cannot be avoided. On the
other hand, the second-harmonic ratio of the fault current is relatively
high in the beginning of fault inception for some light faults,
leading to the short time delay of operation of protection. This discovery
will encourage the research and development of the novel
scheme of the main protection of UHV transformer.

بررسی حالت گذرای الکترومغناطیسی و وفق­ پذیری حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرتUHVبراساس محدودیت هارمونیک دوم

چکیده

اتوترانسفورماتور به صورت نوع اصلی ترانسفورماتور UHV استفاده می­شود، با این حال، مدل خطای داخلیاتوترانسفورماتور که در اکثر نرم­افزارهای شبیه­سازی ارائه شده است وجود ندارد. برای حل مسائل موجود در زمینهکاربردحفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور UHV، ابتدا یک اتوترانسفورماتور با سه سیم­پیچ و با استفاده ازمدل ترانسفورماتورِمدار معادل مغناطیسی یکپارچه موجود در محیط نرم افزار EMTDCساخته می­شود. علاوه بر این،مدل خطای داخلی ترانسفورماتور UHV ایجاد می­شود. با توجه به مدل­های فوق، برق­دار کردن و خطاهای داخلی برای اعتباربخشی حفاظت دیفرانسیلکه بخوبی اعمال شده است با از بین بردنهارمونیک دوم شبیه­سازی می­شود. می­توان اثبات کرد که نسبت­های هارمونیک دوم [جریان­های] هجومی[1]ترانسفورماتور قدرتUHVهمگی در برخی از حالاتبرق­دار کردن زیر 10% هستند. در این حالت، نمی­توان از عملکرد نادرست حفاظت دیفرانسیلی با استفاده از 15% الی 20% نسبت هارمونیک دوم اجتناب کرد. به بیان دیگر، نسبت هارمونیک دوم جریان خطا در ابتدای وقوع خطا برای برخی از خطاهای ضعیف بسیار بزرگ است،که منجر به تاخیر زمانی کوتاه مدتِ عملیات حفاظتی می­شود. این یافته (کشف) انگیزه تحقیق و توسعه طرح جدیدحفاظت اصلی ترانسفورماتورUHVرا ایجاد کرده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تکثیر پذیری کالیبراسیون در سیستم های اندازه گیری تخلیه جزئی

تکثیر پذیری کالیبراسیون در سیستم های اندازه گیری تخلیه جزئی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 404 کیلو بایت

تعداد صفحات : 7

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

CALIBRATION REPRODUCIBILITY IN PARTIAL DISCHARGE MEASURING SYSTEMS

Abstract: The characteristics of partial discharge (PD)
calibrators and measuring systems have been thoroughly
investigated and are duly taken into consideration in the
new IEC 60270. However, the problems arising from
the interaction with the test circuit and their
contributions to the overall uncertainty are often ignored.
The aim of the work is to examine these contributions in
detail by considering in particular the relation between
actual and nominal charge injected into the system,
possible effects associated to the input impedance of PD
instruments and to the influence of test circuits, when
geometric dimensions are important.

تکثیر پذیری کالیبراسیون در سیستم های اندازه گیری تخلیه جزئی

چکیده

مشخصات کالیبراتورهای تخلیه جزئی (PD) و سیستم های اندازه گیری بطور جامع مورد بررسی قرار گرفته و بطور مناسب در IEC 60270 در نظر گرفته شده است. با این­حال، مسائل ناشی از اثر متقابل با مدار آزمایش و تاثیرشان (سهم) بر روی عدم قطعیت کل اغلب نادیده گرفته می شوند. هدف این مقاله بررسی کامل این اثرات با استفاده از رابطه واقعی و نامی شارژ تزریقی در سیستم، اثرات ممکن مربوط به امپدانس ورودی تجهیزات PD و اثرات مدارت آزمایشی است وقتی که ابعاد هندسی مهم باشند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پست ترانسفورماتوری شهری ویژه­ ی-CeTur

پست ترانسفورماتوری شهری ویژه­ ی-CeTur

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 752 کیلو بایت

تعداد صفحات : 8

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

CeTur-SPECIAL URBAN TRANSFORMER SUBSTATION

ABSTRACT
The technological explosion that has taken place across
the planet in the last decades, together with the
population growth causes that as the demand for new
services grows it is necessary to provide cities with new
infrastructure and equipment that, together with the
already existing, makes integration with the urban
environment very difficult.
This situation is in contrast with an increasing sensitivity
in society with environmental issues. Progress at any
price has given way to greater concern over human
interaction with the environment, more efficient use of
space and more care for the environment.
The sustainability criteria promoted by the United
Nations through the agenda 21 program, pleads for
reclaiming spaces that are currently taken by pieces of
urban furniture (advertising billboards, technical
equipment, signals…etc) The problem we face is how to
claim these spaces back without giving up the services we
have been enjoying so far, services that even need to be
expanded due to increased demand.
The answer lies in creating multifunctional platforms that
can develop different services so the space is optimized
with a device of high added value.
TWELCON has made a great innovative effort in
order to develop CeTur, an enclosure that can house
a transformer substation of up to 630 KVA, and also
includes an aesthetic external enclosure equipped
with four standard (1200 x 1800 mm) advertising
boards that turn into an additional source of
revenue, which will reduce dramatically the return of
the investment.
CeTur thanks to its innovative design meets three goals:

پست ترانسفورماتوری شهری ویژه­ ی-CeTur

چکیده

افزایش بسیار زیاد فناوری در دهه های اخیر که در سرتاسر جهان بوقوع پیوسته است بهمراه رشد جمعیت باعث شده است تا همانطور که نیاز برای سرویس های جدید افزایش می یابد لازم باشد تا زیرساختار و تجهیزات نوین برای شهرها فراهم آید که بهمراه زیرساختارهای موجود اضافه شدن به محیط شهری را بسیار دشوار نماید. این شرایط در تضاد با حساسیت رو به رشد در جامعه با مشکلات محیطی می باشد. پیشرفت در هر هزینه ای راهی بسوی نگرانی بیشتر بر تعامل بشری با محیط، استفاده بسیار کاراتر از فضا و بسیار مراقب نسبت به مسائل زیست محیطی را در بر دارد.معیارهای پایداری که از سوی سازمان ملل متحد و از طریق دستور کار 21 ارتقا یافته است نیازمند فضاهایی است که در حال حاضر توسط قطعه از تجهیزات شهری (بیلیبورد تبلیغاتی، تجهیزات فنی، سیگنال ها و غیره ...) گرفته شده است. مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که چگونه این فضا ها را بدون از دست دادن خدمات که تاکنون از آن ها بهره مند شده ایم باز گردانیم، خدماتی که به دلیل افزایش تقاضا حتی نیاز به گسترش نیز دارد.پاسخ در ایجاد سیستم عامل چند منظوره است که می تواند خدمات مختلفی را ایجاد نماید به طوری که فضا با یک دستگاه ارزش افزوده بالا بهینه سازی شود. TWELCON تلاش نوآورانه بزرگی را به منظور توسعه CeTur، که یک محفظه ایاست که می تواند یک پست ترانسفورماتور تا توان 630 کیلوولت آمپر را در خود جا دهد، و همچنینشامل یک محفظه خارجی برای زیبایی با چهار تابلو تبلیغاتی استاندارد (1200 x 1800میلیمتر) که به یک منبع اضافی از درآمد تبدیل می شود، که به طرز چشمگیری بازگشت سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد.CeTurبه لطف طراحی نوآورانه خود سه هدف را برآورده می نماید:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بهینه سازی منحنی شارژ خودروی برقی به منظور کاهش هزینه انرژی و بهبود عمر باتری

بهینه سازی منحنی شارژ خودروی برقی به منظور کاهش هزینه انرژی و بهبود عمر باتری

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.337 مگا بایت

تعداد صفحات : 9

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Charge Trajectory Optimization of Plug-in Hybrid Electric Vehicles for Energy Cost Reduction and Battery Health Enhancement

Abstract— This paper examines the problem of optimizing the
charge trajectory of a plug-in hybrid electric vehicle (PHEV),
defined as the timing and rate with which the PHEV obtains
electricity from the power grid. Two objectives are considered
in this optimization. First, we minimize the total cost of fuel
and electricity consumed by the PHEV over a 24-hour
naturalistic drive cycle. We predict this cost using a
previously-developed stochastic optimal PHEV power
management strategy. Second, we also minimize total battery
health degradation over the course of the 24-hour cycle. This
degradation is predicted using an electrochemistry-based
model of anode-side resistive film formation in Li-ion batteries.
The paper shows that these two objectives are conflicting, and
trades them off using a non-dominated sort genetic algorithm,
NSGA-II. As a result, a Pareto front of optimal PHEV charge
trajectories is obtained. The effects of electricity price and trip
schedule on the Pareto front are analyzed and discussed

.

بهینه سازی منحنی شارژ خودروی برقی به منظور کاهش هزینه انرژی و بهبود عمر باتری

چکیده

این مقاله مساله بهینه­سازی منحنی شارژ خودروی الکتریکی هیبریدی با اتصال برق (PHEV) را بررسی می کند، که در آن، منحنی شارژ با زمان و سرعتی که PHEV از شبکه قدرت، برق دریافت می کند تعریف می شود. دو هدف در این بهینه­سازی در نظر گرفته شده است. اولا، کل هزینه مربوط به سوخت و برق مصرفی توسط PHEV باید در یک سیکل حرکتی[1] 24 ساعته به حداقل برسد. این هزینه با استفاده از روش مدیریت توان تصادفیPHEV بهینه که قبلا توسعه یافته است پیش بینی می شود. دوما، کل تخریب سلامت باتری در سیکل 24 ساعت را هم به حداقل می رسانیم. این تخریب با استفاده از یک مدل تشکیل نوار مقاومتی در سمت-آند که مبتنی بر الکتروشیمی است در باتری های لیتیوم-یون پیش بینی می شود. این مقاله نشان می دهد که این دو هدف مخالف هم هستند و با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب NSGA-II مصالحه ای[2] بین آن­ها ایجاد می کند. در نتیجه، جبهه پارتو مسیرهای شارژ PHEV بهینه به دست می آید. اثر قیمت برق و برنامه ریزی سفر[3] در جبهه پارتو مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

توزیع اقتصادی مرکب توان و حرارت با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

توزیع اقتصادی مرکب توان و حرارت با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 447 کیلو بایت

تعداد صفحات : 9

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Combined heat and power economic dispatch by harmony search algorithm

Abstract
The optimal utilization of multiple combined heat and power (CHP) systems is a complicated problem that needs powerful methods
to solve. This paper presents a harmony search (HS) algorithm to solve the combined heat and power economic dispatch (CHPED) problem.
The HS algorithm is a recently developed meta-heuristic algorithm, and has been very successful in a wide variety of optimization
problems. The method is illustrated using a test case taken from the literature as well as a new one proposed by authors. Numerical
results reveal that the proposed algorithm can find better solutions when compared to conventional methods and is an efficient search
algorithm for CHPED problem.

توزیع اقتصادی مرکب توان و حرارت با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی


چکیده

استفاده بهینه از سیستم های مرکب چندگانه قدرت و حرارتی (CHP) یک مساله پیچیده است که باید برای حل آن روش های قدرتمند بکار بست. این مقاله یک الگوریتم جستجوی هارمونی (HS) برای حل مساله پخش بار اقتصادی توان و حرارتی (CHPED) ارائه می دهد. الگوریتم HSیک الگوریتم فراابتکاری است که بتازگی ایجاد شده است و در طیف گسترده ای از مسائل بهینه سازی بسیار کارا بوده.این روش با استفاده از یک آزمایش بکار بسته شده در نوشته های قبلیو همچنین یک روش نوین ارائه شده نمایش داده می شود. نتایج عددی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهاد شده می تواند راه حل های بهتری در مقایسه با روش متداول ارائه دهد ویک الگوریتم جستجوی کارا برای مسالهCHPED می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کنترل STATCOM مبتنی بر VSC با استفاده از راهبردهای متداول و کنترل بردار جریان مستقیم

کنترل STATCOM مبتنی بر VSC با استفاده از راهبردهای متداول و کنترل بردار جریان مستقیم

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.056 مگا بایت

تعداد صفحات : 13

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Control of VSC-based STATCOM using conventional and direct-current vector control strategies


a b s t r a c t
A STATCOM is a device that can compensate reactive power and provide voltage support to an ac system.
Due to the advance of power electronic technology, VSC-based IGBT or IGCT converters have been
increasingly used in modern STATCOM systems. A traditional VSC-based STATCOM consists of a voltage
source converter, connected to an energy storage device on one side and to the ac power system on the
other, and a control system based on the conventional standard d–q vector control technology. This paper
studies and compares the conventional and a direct-current vector control schemes for a VSC-based
STATCOM. A limitation of the conventional control mechanism is analyzed. An optimal control strategy
is developed based on a direct-current vector control design. Close-loop control evaluation demonstrates
that a D-STATCOM system works well using the proposed control mechanism both within and beyond
the converter linear modulation limit while the conventional standard control technique could result
in over voltage and system oscillations when the converter operates beyond its linear modulation limit.

کنترل STATCOM مبتنی بر VSC با استفاده از راهبردهای متداول و کنترل بردار جریان مستقیم

چکیده

STATCOM دستگاهی است که می­تواند توان راکتیو را جبران­سازی کند و پشتیبانی ولتاژ را برای یک سیستم ac ارائه کند. با توجه به پیشرفت فن­آوری الکترونیک قدرت، مبدل­های IGCT یا IGBT مبتنی بر VSC بطور قابل توجهی در سیستم­های STATCOM مدرن استفاده می­شوند. STATCOM مبتنی بر VSC متعارف شامل مبدل منبع ولتاژ (که به دستگاه ذخیره­سازی انرژی در یک سو و سیستم قدرت ac در سوی دیگر متصل است) و سیستم کنترل مبتنی بر فن­آوری کنترل بردار d-q استاندارد معمولی است. این مقاله طرح­های کنترل بردار جریان مستقیم و متعارف برای STATCOM مبتنی بر VSC را مطالعه و مقایسه می­کند. محدودیت ساز و کار کنترل متعارف آنالیز می­شود. یک استراتژی کنترل بهینه بر اساس طرح کنترل بردار جریان مستقیم ایجاد می­شود. ارزیابی کنترل حلقه-بسته نشان می­دهد که سیستم D-STSTCOM با استفاده از ساز و کار کنترلی ارائه شده هم در داخل و هم خارج از حد مدولاسیون خطی مبدل بخوبی کار می­کند اما زمانی­که مبدل فراتر از حد مدولاسیون خطی کار می­کند روش کنترل استاندارد متعارف باعث اضافه ولتاژ و نوسانات سیستم می­شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کنترل هماهنگ­ شده­ ی ادوات سیستم انتقال AC انعطاف ­پذیر با استفاده از کنترلرپیش­فاز-پس­فاز فازی تکام

کنترل هماهنگ­ شده­ ی ادوات سیستم انتقال AC انعطاف ­پذیر با استفاده از کنترلرپیش­فاز-پس­فاز فازی تکاملی با بهینه­ سازی کولونی مورچه پیوسته­ ی پیشرفته

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.718 مگا بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Coordinated Control of Flexible AC Transmission System Devices Using an Evolutionary Fuzzy Lead-Lag Controller With Advanced Continuous Ant Colony Optimization


Abstract—This paper proposes an evolutionary fuzzy lead-lag
control approach for coordinated control of flexible AC transmission
system (FACTS) devices in a multi-machine power system.
The FACTS devices used are a thyristor-controlled series capacitor
(TCSC) and a static var compensator (SVC), both of which
are equipped with a fuzzy lead-lag controller to improve power
system dynamic stability. The fuzzy lead-lag controller uses a
fuzzy controller (FC) to adaptively determine the parameters
of two lead-lag controllers at each control step according to the
deviations of generator rotor speeds. This paper proposes an Advanced
Continuous Ant Colony Optimization (ACACO) algorithm
to optimize all of the free parameters in the FC, which avoids the
time-consuming task of parameter selection by human experts.
The effectiveness and efficiency of the proposed evolutionary
fuzzy lead-lag controller for oscillation damping control is verified
through control of a multi-machine power system and comparisons
with other lead-lag controllers and various population-based
optimization algorithms

کنترل هماهنگ­ شده­ ی ادوات سیستم انتقال AC انعطاف ­پذیر با استفاده از کنترلرپیش­فاز-پس­فاز فازی تکاملی با بهینه­ سازی کولونی مورچه پیوسته­ ی پیشرفته

چکیده

در این مقاله، یک روش کنترل پیش­فاز-پس­فاز فازی تکاملی برای کنترل هماهنگ­شده­ی ادوات سیستم انتقال AC انعطاف­پذیر (FACTS) در سیستم قدرت چندماشینه ارائه می­شود. ادوات FACTS استفاده شده عبارتند از خازن سری کنترل شده با تریستور (TCSC) و جبرانساز وار استاتیک (SVC) که هر دو دارای یک کنترلر پیش­فاز-پس­فاز فازی به منظور بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت هستند. کنترلر پیش­فاز-پس­فاز فازی از کنترلر فازی (FC) به منظور تشخیص تطبیقی پارامترهای دو کنترلر پیش­فاز-پس­فاز در هر مرحله­ی کنترلی با توجه به انحراف­های سرعت­های روتور ژنراتور استفاده می­کند. این مقاله الگوریتم بهینه­سازی کولونی مورچه پیوسته­ی پیشرفته (ACACO) را به منظور بهینه­سازی تمام پارامترهای آزاد در FC ارائه می­کند که از کار زمان­بر انتخاب پارامتر توسط کارشناسان انسانی جلوگیری می­کند. اثر بخشی و بازده کنترلر پیش­فاز-پس­فاز فازی برای کنترل میرائی نوسانات از طریق کنترل سیستم قدرت چند ماشینه و مقایسه­ها با دیگر کنترلر­های پیش­فاز-پس­فاز و الگوریتم­های مختلف بهینه­سازی مبتنی بر ازدحام تایید می­شود.

..

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پلت­ فرم آموزش شبیه سازی برای شبکه­ های هوشمند

پلت­ فرم آموزش شبیه سازی برای شبکه­ های هوشمند

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 851 کیلو بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Co-Simulation Training Platform for Smart Grids

Abstract—Power systems training and education faces serious
challenges due to the rising complexity of energy systems. This
paper presents a simulation-based training platform for educating
students and power systems professionals in complex Smart Grid
applications. The system is split into parts like electrical grid or
controls and specialized, domain-specific tools are then coupled
to be able to simulate the overall behavior. Experiences with the
developed education and training material and the corresponding
modeling and simulation environment are discussed. The usage of
advanced modeling and simulation approaches, especially when
providing new functionality via coupling of simulation, is an accessible
way to train and educate students efficiently in the complex
and interdisciplinary area of power systems.

پلت­ فرم آموزش شبیه سازی برای شبکه­ های هوشمند

چکیده

آموزشسیستم­هایقدرت بدلیل پیچیدگیروز افزون سیستم­های انرژی با چالش­های جدی روبروست. در این مقاله، یکپلت­فرم آموزشیمبتنی برشبیه­سازیبرای آموزش دانشجویانو متخصصان سیستم­های قدرت در کاربردهای شبکه هوشمند پیچیده ارائه می­شود. این سیستمبه بخش­هاییمانندشبکه برقو یاتقسیمکنترلیتقسیم می­شود وسپس ابزار تخصصیدامنه خاصمربوطهکه قادر بهشبیه­سازی رفتارکلی است استفاده می­شود.تجارب مربوط به آموزش ایجاد شدهومواد آموزشیومحیط مدل­سازی وشبیه­سازیبحث شده است. استفادهاز روش­های مدل­سازی وشبیه­سازیپیشرفته، بویژه هنگامیکهقابلیت­های جدیدیاز طریقجفت کردن شبیه­سازی ارائه می­شود،روش قابل دسترسی برای تمرین دادنو آموزش دانشجویان بصورت موثردر زمینه­میان رشته­ای سیستم­های قدرت است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

میرائی نوسانات میان­ ناحیه­ ای با استفاده از طرح­ های جبران­ساز سری نامتعادل فازی

میرائی نوسانات میان­ ناحیه­ ای با استفاده از طرح­ های جبران­ساز سری نامتعادل فازی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.585 مگا بایت

تعداد صفحات : 11

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Damping Inter-Area Oscillations Using Phase Imbalanced Series Compensation Schemes

Abstract—The recently proposed phase imbalanced series capacitive
compensation concept has been shown to be effective in enhancing
power system dynamics as it has the potential of damping
power swing as well as subsynchronous resonance oscillations. In
this paper, a comparative effectiveness of two “hybrid” series capacitive
compensation schemes in damping inter-area oscillations
is evaluated. A hybrid scheme is a series capacitive compensation
scheme, where two phases are compensated by fixed series capacitor
(C) and the third phase is compensated by either a TCSC or
SSSC in series with a fixed capacitor 􀀀􀀀.
The effectiveness of both schemes in damping inter-area oscillations
for various network conditions, namely different system
faults and tie-line power flows, is evaluated using the EMTP-RV
time simulation program.

میرائی نوسانات میان­ ناحیه­ ای با استفاده از طرح­ های جبران­ساز سری نامتعادل فازی

چکیده

بدیهی است که مفهوم جبران­ساز خازنی سری نامتعادل فازی که به تازگی پیشنهاد شده است در بهبود دینامیک­های سیستم قدرت موثر است چراکه توانایی میرائی نوسان توان و همچنین نوسانات رزنانس زیرسنکرون را دارد. در این مقاله، کارایی دو طرح «مرکب» جبران­ساز خازنی سری در میرائی نوسانات میان­ناحیه­ای بصورت مقایسه­ای بررسی شده است. طرح مرکب عبارتست از یک طرح جبران­ساز خازنی سری که در آن دو فاز با استفاده از خازن سری ثابت (C)جبران­سازی می­شوند در حالیکه فاز سوم با استفاده از TCSC یاSSSC جبران­سازی می­شود که بصورت سریبایک خازن ثابت (Cc) قرار دارد.

کارایی هر دو طرح از نظر میرا کردن نوسانات میان­ناحیه­ای در شرایط مختلف شبکه (یعنی خطاهای مختلف سیستم و عبور توان از تای­لاین­) با استفاده از برنامه­ی شبیه­سازی زمانی EMTP-RV بررسی شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

میراسازی SSRبا استفاده از حذف کننده جریان زیرسنکرون با SSSC

میراسازی SSRبا استفاده از حذف کننده جریان زیرسنکرون با SSSC

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.791 مگا بایت

تعداد صفحات : 16

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Damping of SSR Using Subsynchronous Current Suppressor With SSSC

Abstract—Hybrid series compensation using static synchronous
series compensator (SSSC) and passive series capacitor can improve
the stability of the system, increases the power transfer
capability and is useful for the fast control of power flow. This
paper analyzes the subsynchronous resonance (SSR) characteristics
of the hybrid series compensated power system in detail
and proposes a simple method for the extraction of subsynchronous
components of line current using filter. The extracted
subsynchronous frequency component of line current is used to
inject a proportional subsynchronous voltage in series with the
transmission line which suppresses subsynchronous current in
the transmission network. This novel technique is termed as subsynchronous
current suppressor. The design of subsynchronous
current suppressor is based on damping torque analysis and using
genetic algorithm. A novel graphical representation of series
resonance condition when SSSC is incorporated in the system
is presented. The detailed study of SSR is carried out based on
eigenvalue analysis, transient simulation and damping torque
analysis. The results of the case study on a system adapted from
IEEE First Benchmark Model demonstrates the effectiveness and
robust performance of subsynchronous current suppressor in
damping of SSR under various system operating conditions.
Linear analysis is performed on D-Q model of the system with
SSSC and the results are tested by executing transient simulation
based on detailed nonlinear three-phase model..

میراسازی SSRبا استفاده از حذف کننده جریان زیرسنکرون با SSSC

چکیده

جبران­سازی مرکب سری با استفاده از جبران­­ساز سری سنکرون استاتیک (SSSC) و خازن سری پسیو می­تواند پایداری سیستم قدرت را بهبود بخشد، قابلیت انتقال توان را افزایش دهد و برای کنترل سریع پخش بار مفید باشد. این مقاله به بررسی کامل مشخصه رزونانس (تشدید) زیرسنکرون (SSR) سیستم قدرت جبران­سازی شده مرکب سری می­پردازد و روشی ساده برای استخراج مولفه­های زیرسنکرون جریان خط با استفاده از فیلتر ارائه می­دهد. مولفه فرکانسی زیرسنکرون جریان خط استخراج شده برای تزریق یک ولتاژ زیرسنکرون تناسبی بصورت سری با خط انتقال استفاده شده است که جریان زیرسنکرون در شبکه­ی انتقال را حذف می­کند. این روش جدید به­عنوان حذف­کننده­ی جریان زیر سنکرون نامیده می­شود. طراحی حذف­کننده جریان زیرسنکرون براساس تحلیل گشتاور میرایی و با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. یک بیان گرافیکی جدید از حالت رزونانس سری هنگامی­که SSSCبه سیستم اضافه می­شود ارائه شده است. مطالعه­ی دقیق SSRبراساس آنالیز مقادیر ویژه، شبیه­سازی گذرا و آنالیز گشتاور میرایی انجام شده است. نتایج حاصل از مطالعه­ی موردی بر روی یک سیستم برگرفته از نخستین مدل تست IEEEحاکی از کارآیی و عملکرد قدرتمند حذف­کننده جریان زیر سنکرون در میراسازی SSR در شرایط عملیاتی مختلف سیستم قدرت دارد. تحلیل خطی در مدل D-Qسیستم با SSSC انجام شده است و نتایج با اجرای شبیه­سازی گذرا براساس مدل سه­فاز غیرخطی دقیق مورد آزمایش قرار گرفته است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 صفحه بعد

دیگر امکانات