مقالات مدیریت دانش- مجموعه هشتم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه هشتم

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5.934 مگا بایت

تعداد صفحات : 172

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقالات مدیریت دانش مجموعه هشتم

این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 172

حجم فایل زیپ دانلودی 5.9 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

3570 بررسی و مقایسه ی ابعاد مدیریت دانش بین سازمان های دولتی و خصوصی 18

3571 سازمان های یادگیرنده (فراگیر) 2

3573 بررسی جایگاه مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا و رابطه آن با فرهنگ سازمانی 18

3574 مدل تعالی منابع انسانی راهکاری نوین در جهت تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده و توسعه یافته 3

3575 مدلیابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم های مدیریت دانش 16

3576 ارایه الگوی سازمان یادگیرنده در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 22

3577 بررسی و الویت بندی عوامل فرهنگی مؤثر در به اشتراک گذاری دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی 18

3578 مدل بومی بلوغ دولت سیار 17

3579 ارائه یک متدولوژی برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش مطالعه و بررسی سه سازمان نمونه 37

3580 تاثیر مدیریت دانش بر تقویت توان رقابتی شرکت های مهندسین مشاور 21

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقالات مدیریت دانش- مجموعه هفتم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه هفتم

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6.59 مگا بایت

تعداد صفحات : 145

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقالات مدیریت دانش مجموعه هفتم

این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 145

حجم فایل زیپ دانلودی 6.6 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

3560 الزامات، ضرورت ها و مکانیزم های تجاریسازی دانش در دانشکده های مدیریت 20

3561 مدیریت دانش 18

3562 صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی؛ گامی برای توسعه فعالیت شرکتهای دانش بنیان 6

3563 مفاهیم و ویژگی های الگوی اطلاع یابی ویلسون: مروری بر متون 13

3564 بررسی نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه 9

3565 رابطه سازمان یادگیرنده با سبک های رهبری مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 6

3566 ارزیابی وضعیت نوآوری در منطقه جنوب غرب آسیا و تعیین جایگاه ایران 14

3567 ارائه مدلی برای طبقه بندی تولیدات دانشی بر اساس داده ها و فرایندهای پردازش داده ها 30

3568 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکاتاکوچی (مطالعه موردی: شرکت تالیا) 10

3569 استقرار نظام مدیریت دانش مبتنی بر سرمایه اجتماعی 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقالات مدیریت دانش- مجموعه ششم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه ششم

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3.798 مگا بایت

تعداد صفحات : 161

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقالات مدیریت دانش مجموعه ششم

این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 161

حجم فایل زیپ دانلودی 3.8 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

3550 بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص­های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز 22

3551 تبیین عوامل فرهنگی در راستای موفقیت مدیریت دانش در سازمان 24

3552 نوآوری در محصول؛ راز ماندگری محصولات دانش بنیان در بازارهای بین المللی 6

3553 رابطه ی مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 9

3554 جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیری های مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 16

3555 رابطة چندگانة کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه فکری در دانشگاههای دولتی استان اصفهان 19

3556 بررسی نقش سرمایة انسانی در ارتقاء نوآوری سازمانی 17

3557 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در زنجیره های تامین صنایع خودروسازی ایران 24

3558 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش 10

3559 تأثیر عوامل محیطی برتجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات 14

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقالات مدیریت دانش- مجموعه پنجم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه پنجم

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.468 مگا بایت

تعداد صفحات : 173

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقالات مدیریت دانش مجموعه پنجم

این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 173

حجم فایل زیپ دانلودی 4.5 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

3540 نقش و وظایف مدیریت دانش محور در موفقیت مدیریت زنجیره تامین 9

3541 تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد کارت امتیازی متوازن 35

3542 تسهیم دانش و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی (مورد مطالعه: بانک پارسیان) 22

3543 ارائه الگوی توفیق مدیریت دانش 18

3544 بررسی رابطه فرایند چرخه ای دانش و نرخ بازده سرمایه 16

3545 ارزیابی عوامل بحرانی مدیریت دانش در کسب و کار های مبتنی بر تحقیق با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری 12

3546 مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکت­های کوچک و متوسط 16

3547 تجاری سازی؛ عاملی موثر در رشد بنگاههای دانش بنیان و توسعه اقتصاد ملی 8

3548 تعیین کارایی مراکز و واحدهای پژوهشی تیم محور بارویکرد مدیریت دانش واستفاده ازمدلCAFوDEA 23

3549 ارزیابی زمینه های استقرار سازمان هولوگرافیک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 14

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقالات مدیریت دانش- مجموعه چهارم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه چهارم

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3.94 مگا بایت

تعداد صفحات : 246

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقالات مدیریت دانش مجموعه چهارم

این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 246

حجم فایل زیپ دانلودی 3.9 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

3530 تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان 25

3531 نقش عوامل فناورانه در موفقیت مدیریت دانش در سازمان 20

3532 الگوی سنجش و ارتقای درجه پایداری سازمانی با رویکرد مدیریت دانش 27

3533 نقش سرمایه های اجتماعی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش 24

3534 بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش 36

3535 بکارگیری سیستمهای دینامیکی جهت تحلیل تأثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمان 14

3536 نقش سرمایة اجتماعی در اثربخشی مدیریت دانش (مطالعة موردی) 28

3537 استراتژی مدیریت دانش کسب و کار 15

3538 چارچوبی برای فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین 33

3539 مقایسه تکنیک های استخراج دانش و ارائه یک متدولوژی ساخت یافته به منظور مستندسازی دانش 24

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقالات مدیریت دانش- مجموعه سوم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه سوم

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.189 مگا بایت

تعداد صفحات : 229

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقالات مدیریت دانش مجموعه سوم

این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 229

حجم فایل زیپ دانلودی 4.2 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

3520 شبیه سازی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها به منظور ایجاد وتلفیق استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش 30

3521 مدل مدیریت دانش در معاونت های نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 24

3522 رابطه توانمندسازهای مدیریت دانش با فرایندهای مدیریت دانش 24

3523 طراحی مدل ساختاری مدیریت دانش مشتری بانک با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری 22

3524 مقایسه تکنیک های استخراج دانش و ارائه یک متدولوژی ساخت یافته به منظور مستندسازی دانش 24

3525 بررسی رابطه بین تواناسازندههای مدیریت دانش و پاسخگویی در صنعت کاشی و سرامیک ایران؛ پژوهش آمیخته اکتشافی 24

3526 تاثیر شایستگی های اجتماعی افسران بر موفقیت مدیریت دانش ، مطالعه موردی 28

3527 بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش 14

3528 بررسی رابطه آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش و عملکرد سازمانی با رویکرد مدل تعـالی سازمان(EFQM) 17

3529 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در دانشگاه ها 22

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقالات مدیریت دانش- مجموعه دوم

مقالات مدیریت دانش- مجموعه دوم

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.777 مگا بایت

تعداد صفحات : 209

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقالات مدیریت دانش مجموعه دوم

این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 209

حجم فایل زیپ دانلودی 4.8 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

3510 تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکت های دانش بنیان 14

3511 تفکر سیستمی و استقرار مدیریت دانش 27

3512 رابطه بین بدبینی سازمانی و تسهیم دانش 14

3513 بررسی نقش تعدیلگر متغیر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در سازمان 21

3514 تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش روی توانمندی کارکنان شرکت های کوچک و متوسط: با نقش میانجی فرآیند مدیریت دانش 20

3515 ارزیابی اثر خلق دانش برکسب مزیت رقابتی در بانک کارآفرین 18

3516 بررسی رابطه ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی سازمانی در بخش خدمات عمومی 20

3517 ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی 24

3518 تحلیل نقش و اثر مدیریت دانش در شناسایی و تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه تهران 22

3519 بررسى عوامل تأثیرگذار بر موفقیت پیاده سازى سیستم هاى مدیریت دانش (مطالعه ى موردى شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینى تأمین) 29

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقالات مدیریت دانش- مجموعه اول

مقالات مدیریت دانش- مجموعه اول

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.314 مگا بایت

تعداد صفحات : 246

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقالات مدیریت دانش مجموعه اول

این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت دانش می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 246

حجم فایل زیپ دانلودی 4.3 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

3500 طراحی مدل تعاملی فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش 20

3501 ارزیابی اثر فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش بر چابک سازی سازمان 26

3502 بررسی موفقیت پیاده سازى سیستم اطلاعاتی از دیدگاه کاربران (مطالعه ى موردى شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینى تأمین) 23

3503 تحلیل اثرات مدیریت دانش بر نگرش و رفتار سرمایه گذاران 30

3504 ارزیابی تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن 22

3505 بررسی رابطه مدیریت دانش با استرس شغلی بر اساس مدل HSE در اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان 26

3506 بررسی میزان تاثیر ابعاد مدیریت دانش در ارتقا قدرت رقابت پذیری سازمان های کوچک و متوسط 26

3507 نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره برداری از مدیریت دانش (مورد مطالعه شرکت برق منطقه ای مشهد) 22

3508 بررسی عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان 28

3509 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با جایگاه رقابتی شرکت های برتر کشور 23

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعات بازاریابی ( فصل سوم کتاب مدیریت بازاریابی احمد

دانلود پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعات بازاریابی ( فصل سوم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 397 کیلو بایت

تعداد صفحات : 26

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: دانلود پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعات بازاریابی ( فصل سوم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

تعداد اسلاید:26 اسلاید

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

دسته: مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی تالیف روستا، ونوس و ابراهیمی از جمله منابع مهم درس مدیریت بازاریابی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل سوم این کتاب در حجم 26 اسلاید با عنوان"تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعات بازاریابی" می باشد که می تواند به عنوان سمینار کلاسی (کنفرانس) برای درس مدیریت بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

نکاتی که در تحقیقات بازاریابی،باید مورد توجه قرار گیرد

سیستم های اطلاعاتی بازاریابی

مزایای استفاده از سیستم های پشتیبانی از تصمیمات بازاریابی

کاربرد های تحقیقات بازاریابی

مدیریت بازاریابی و فرایند تحقیقات بازاریابی

تعریف مساله

تعیین و تنظیم فرضیه ها

طراحی تحقیق

مشخص کردن نوع تحقیق

تعیین منابع کسب اطلاعات

داده های اولیه

داده های ثانویه

انواع تحقیق

طراحی و انتخاب نمونه

نمونه گیری احتمالی

نمونه گیری غیر احتمالی

نمونه گیری تصادفی ساده

نمونه گیری طبقه بندی شده

نمونه گیری خوشه ای

نمونه گیری منطقه ای

جمع آوری داده ها

مشاهده

نظر خواهی یا نظر سنجی

آزمایش

تجزیه و تحلیل، تعبیر، تفسیر و عرضه یافته ها

نحوه ارائه نتیجه تحقیق

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مکاتب استراتژی-مجموعه مقالات

مکاتب استراتژی-مجموعه مقالات

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 13.173 مگا بایت

تعداد صفحات : 1332

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مکاتب استراتژی - مجموعه کل مقالات

این مجموعه شامل 13 مقاله در ارتباط با مکاتب استراتژی می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 247

حجم فایل زیپ دانلودی 13.1 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحات

1001 مدیریت استراتژیک به ساختار منطعف و پویا نیاز دارد 7

1002 نوسازی راهبردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی 21

1003 بازشناسی رویکرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه: شرکت تولیدی ساران 26

1004 مقدمه ای بر طراحی و تبیین مدل پشتیبانی از تصمیم مدیریت راهبردی با به کارگیری DEA و انتروپی در سازمان های تجاری 29

1005 ارزیابی قابلیت های محوری منابع انسانی دانشگاه امام صادق(ع) براساس تئوری منبع محور (مدل VRIO) 31

1006 مروری بر مدلهای انتخاب راهبرد و ارائه یک مدل پیشنهادی 10

1007 مقایسه مکاتب ، مدیریت استراتژیک ، پیش تدبیری و تجربی-انطباقی 16

1008 تدوین راهبرد سازمان از طریق یکپارچگی SWOT، BSC و با استفاده از ابزارهای QFD و MBNQA و ارزیابی عملکرد 33

1009 مقایسه دو مکتب در مدیرت استراتژیک (معرفی مکاتب پیش تدبیری و تجربی انطباقی) 7

1010 مدیریت راهبردی و مورد پژوهی 12

1011 روش های تحقیق در مدیریت راهبردی 24

1012 هوشمندی رقابتی، برساخته ای نوین در توسعه تفکر استراتژیک (مطالعه موردی: مقایسة بانک های خصوصی و دولتی استان مازندران) 25

1013 پیشگامان مدیریت استراتژیک 6

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات