پرسشنامه نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در دانشجویان

پرسشنامه نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در دانشجویان

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 11 کیلو بایت

تعداد صفحات : 2

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در دانشجویان دختر و پسر

پاسخ ها :کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخالفم

سوالات :

1- والدین نباید مانع روابط دوستی بین دختر و پسر باشند.

2- به نظر من رابطه بین دختر و پسر باعث پیشرفت تحصیلی است.

3-دوستی با جنس مخالف به فرد شخصیت می دهد.

.

.

.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

مقاله حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 25 کیلو بایت

تعداد صفحات : 25

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی:

بسمعه تعا لی
حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی :
– این حساب یکی از حسابهای مستقل وجوه دولتی می باشد .
– برای نگهداری حساب منابع مالی خاصی که برای تامین هزینه های مشخصی استفاده می شود در اغلب موارد مشابه حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری ( اعتبارات هزینه ای ) است .
– در این فصل :
• موارد تشابه
حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای و وجوه اختصاصی بحث و
• موارد افتراق بررسی قرار می گیرد
ماموریت حساب مستقل وجوه اختصاصی :
– این حساب برای اجرای برنامه ها و فعالیتهای دولتی ، مسئولیت نگهداری حسابهای منابع مالی را به عهده دارد .
– و برای تامین هزینه های خاص برنامه ها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد .
– پس ماموریت این حساب مستقل به عنوان یک مرکز هزینهو در آمد مشخص در دستگاه

نگهداری حساب:
اجرایی ارایه گزارشهای مالی جداگانه برای تحصیل و مصرف در آمدهای خاصی است
که برای اجرای فعالیتها و برنامه های مخصی تخصیص می یابد .
منابع مالی و ویژگی های حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی :
– پس منابع مالی حساب مستقل وجوه اختصاصی دستگاههای اجرایی را در امدهای اختصاصی تشکیل می دهد .
– در آمدهای اختصاصی به در آمدهایی اطلاق می شود که :
– اجازه قانون تحصیل
– و در بودجه سالانه کل کشور تحت
– عنوان در آمد اختصاصی پیش بینی می شود .
– که برای تامین هزینه های خاصی که برای اجرای فعالیتها و برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است مصرف می شود
شرایط ایجاد حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی در دستگاههای دولتی:

۱- تحصیل در آمد اختصاصی توسط وزارتخانه و موسسات دولتی مستلزم مجوز قانونی است که از طریق تصویب قانون توسط قوه مفننه تحقق می یابد .
۲- نوع و میزان در آمدها و همچنین نوع و میزان هزینه ها تخت عنوان ” در آمد اختصاصی ” و ” اعتبارات اختصاصی ” باید در بودجه سالانه کشور پیش بینی شود
۳- در آمدهای اختصاصی باید منحصراً به مصرف هزینه های خاص و معین برسد . پس تحقق ۳ شرط فوق مجوزی برای افتتاح این حساب می باشد .
اگر مجوز جهت تحصیل در آمد نداشته باشیم ، ایجاد حسان مستقل منطقی است
– در بعضی مواقع ما به رغم وجود مجوز جهت تحصیل در آمد ، آنها در بودجه سالانه پیش بینی نشده اند در اینصورت نگهداری حساب و ارایه گزارشهای مالی آن از طریق حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای صورت می پذیرد . مثال مثل سازمان سنجش که طبق تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۶۴ به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اجازه داده می شود که هزینه برگزاری امتحانات ورودی واریز نماید . و خزانه دارای معادل همین وجه جهت مصارف این سازمان در اختیار سازمان قرار می دهد تا به مصرف هزینههای برگزاری آزمون برسد .
– در صورتیکه مواد مصرف در امد اختصاصی در قوانین و مقررات تعیین نشود ، خاص بودن مصرف در آمد نیز تحقق نمی یابد .
– اولاً در آمد اختصاصی با در آمد عمومی از این نظر تفاوت دارد که در نوع مصرف آن محدودیت وجود دارد .
– ثانیاً اگر در آمد اتصاصی محدود به تامین هزینه های خاصی نباشد ویژگی اختصاصی بودن خود را از دست می دهد .
مقررات حاکم بر مصرف در آمد اختصاصی :
– در اغلب کشورها مصرفف در آمد اختصاصی تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشد .
– در صورتیکه قوانین و مقررات خاصی برای مصرف در آمدهای اختصاصی پیش بینی نشده است مصرف این قبیل در آمدها تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود .
– در ایران مصرف در آمد هم تابع قوانین خاص و هم ممکن است تابع قوانین و مقررات عمومی باشد .
– بر همین اساس مفاد اصل ۵۳ قانون اساسی چار چوی کلی و محدودیتهای حساب مستقل وجوه در آمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی کشور را به شرح زیر مشخص می کند .

۱- پس از وصول در آمدهای اختصاصی ، این در آمد به حسابهای خزانه داری کل انتقال می یابد .
۲- و پرداختهای از محل در آمدهای اختصاصی وصولی فقط تا سقف اعتبارات اختصاصی پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه کل کشور مجاز می باشد .
۳- طبق اصل ۵۳ تدوین ضوابط و مقررات مربوط به پرداختهای اختصاصی در قالب قوانین و مقررات خاص و یا قوانین عمومی ، ضروری است .
– و در چار چوب اصل ۵۳ توجه به نکات زیر ضروری است.
۱- وجوه دریافتی بایت در آمدهای اختصاصی که به حسابهای خزانه منتقل شده است بایستی مجدداً در اختیار دستگاههای دولتی وصول کننده در آمد قرار بگیرد تا به مصرف هزینه های اختصاصی برسد .
که این منابع از طریق خزانه به حسابهای بانکی دستگاههای دولتی واریز می شود تا از طریق ذی حسابهای سازمانهای مذکور به مصرف برسد .
– ماده ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور : ” در مورد مصرف در آمد اختصاصی ”
– در امدهای اختصاصی در صورت وصول به میزانی که در بودجه مصو ب سالانه پیش بینی شده قابل مصرف است .
یعنی : اگر در آمدهای وصولی ــــ کمتر از پیش بینی باشد ـــــ فقط تا میزان وصولی قابل مصرف است .
اگر در آمدهای وصولی ـــــ بیش از پیش بینی باشد ـــــــ فقط تا سقف پیش بینی شده مصرف می شود .
مبنای حسابداری :
– در حسابداری در آمد و هزینه حساب مستقل وجوه اختصاصی می توان از مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده نمود .
– یعنی در آمدهایی که قابل اندازگیری هستند و در طول دوره مالی یا مدت کوتاهی پس از آن قابل وصول هستند بر مبنای تعهدی شناسایی و ثبت کنیم و در آمدهایی که فاقد ویژگی های فوق هستند بر مبنای تقدی شناسایی و ثبت کنیم
– در ایران حساب در آمدهای اختصاصی دستگاههی اجرایی بر مبنای نقدی و حساب هزینه بر مبنای نقدی تعدیل شده ( تحویل کالا و یا انجام خدمت و پرداخت وجه آن نگهداری می شود )
و استثنائی که وجود دارد دانشگاه و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به پیروی از آیین نامه مالی و معاملاتی خاص ، از مبنای نیمه تعهدی استفاده شده است .
تنظیم بودجه نتغییر:
همانطور که قبلا گفته شد طبق ماده ۵۳ قانون اساسی سازمانهای دولتی باید به میزان اعتبارات مصوب و محدود به میزان اعتبار پیش بینی شده در بودجه سال کل کشور می توانند در آمدهای اختصاصی را هزینه کنند .
و این محدودیت ، که باید در آمدهای اختصاصی تا سقف بودجه مصوب در بودجه سالانه کل کشور مصرف بشود ، موجب انتقال در آمدهای اختصاصی وصولی مازاد بر در آمد پیش بینی شده به حساب در آمد عمومی می شود .
جهت جلوگیری از انتقال در آمدهای اختصاصی وصولی مازاد به حساب در آمدهای عمومی و استفاده هر چه بهتر از در آمدهای اختصاصی تحصیل شده می آییم و از سیستم بودجه بندی متغییر استفاده می کنیم

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد تئوری حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله در مورد تئوری حسابداری اجتماعی

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 46 کیلو بایت

تعداد صفحات : 32

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

رشد و توسعه صنایع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پیش از این تحولات چنین تعهداتی به این شدت رسمی و قانونمند نشده بود. یکی از پیامدهای این رشد و توسعه صنعتی, ظهور پیوند اقتصاد با اهلاق و سیاست و تاثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب, مدیریت واحدهای تجاری دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته بلکه موضوعاتی دیگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران, رعایت کیفیت و بهای تولیدات, آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی, سیاسی , نژادی و اجتماعی را نیز باید رعایت کنند. بنابراین واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی, به صورت نهادهایی چند منظوره در آمده اند.

از دیگر سو تحت تأثیر این تحولات, چگونگی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته, معیارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تاثیرات اجتماعی فعالیتهای واحدهای تجاری است, پدیدار شده است.
حسابداری اجتماعی سعی دارد تا این تأثیرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه پیرامونش را شناسایی و برای تصمیم گیری صحیحتر استفاده کنندگان از صورتهای مالی گزارش کند. در این مقاله سعی شده که مفاهیم و چهارچوب تئوریک حسابداری اجتماعی در قالب روش قیاسی تبیین و چگونگی و مشکلات عملی ان بیان شود. همچنین باید در نظر داشت که واحدهای تجاری با جامعه توافق و قراردادی غیر رسمی دارد و باید تعهدات ناشی از این قرارداد, شناسایی و گزارش گردد.

ایرادهای حسابداری متداول:
طرفداران حسابداری اجتماعی, ایرادهایی علیه استانداردهای حسابداری درباره فراهم ساختن اطلاعات مربوز و مناسب برای تصمیم گیری مدیریت و سرمایه گذاران مطرح کرده اند. عدم شناسایی و گزارش تعهدات اجتماعی, به هزینه منظورکردن مخارج اجتماعی متحمل شده توسط واحد تجاری و تکمیل حسابگری بهتر در صورت استفاده از داراییهای بیشتری همچون منابع اجتماعی و انسانی در مدل بهره وری داده/ ستانده, از جمله این ایرادهاست.

ماهیت حسابداری اجتماعی:
حسابداری مرسوم با تأکید بر اندازه گیری و گزارشگری معاملات و رویدادهای اقتصادی واحدهای تجاری, معاملات اجتماعی واحدهای تجاری با اجتماع پیرامونش را نادیده می گیرد. بکارگیری و استفاده از منابع اجتماعی باعث روی دادن معاملات اجتماعی, هزینه های اجتماعی به معنی کاهش متابع اجتماعی و منافع اجتماعی به معنی افزایش و بهبود منابع اجتماعی است. هدف نهایی حسابداری اجتماعی اندازه گیری و گزارشکری این منابع, هزینه ها و منافع اجتماعی است

تعریف حسابداری اجتماعی:
حسابداری اجتماعی فرآیند گردآوری, اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش, ارزیابی از توان ایفاء تعهدات اجتماعی را امکانپذیر می سازد.

هدفهای حسابداری اجتماعی:
قرارداد واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش, دو کارکردمهم را برای واحدهای تجاری در پی دارد که عبارتند از:
۱- تولید و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه.
۲- توزیع عادلانه امکانات اقتصادی, اجتماعی یا سیاسی بین گروه های اجتماعی که در واقع عامل پیدایش و دوام واحد تجاری هستند.
در نقش تولید و ارائه کالاها وخدمات اجتماعی, واحد تجاری کارکردی تولیدی دارد و فرض می شود که انتفاع اجتماعی حاصل از تولیدات واحد تجاری بیش از هزینه های اجتماعی آن خواهد بود. مدیریت واحدهای تجاری همزمان با تعیین آثار و نتایج سرمایه گذاریهای اقتصادی, می باید هزینه ـ منفعت اجتماعی را نیز در نظر بگیرد و با توجه به میزان انتفاع یا زیان متحمل بر جامعه به هرگونه سرمایه گذاری اقدام کند.

وظیفه دوم واحد تجاری, کارکرد توزیعی است. در کارکرد تولیدی, به طور کلی به انتفاع یا هزینه اجتماعی معاملات اجتماعی واحدهای تجاری اشاره شد ولی در کارکرد توزیعی چگونگی توزیع این هزینه ها و منافع اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه مطرح می شود؛ به عبارت دیگر مسأله ایناست که آیا در اثر معاملات اجتماعی واحد تجاری, همگی گروههای اجتماعی به طور عادلانه انتفاع یا هزینه را متحمل شده اند یا توزیع نا عادلانه صورت گرفته است؛ مثلاً اگر بانکی به دلیل نیاز و تقاضای مناطق پر رونق, یکی از شعبه های خود را در منطقه ای کم رونق و پر جمعیت, تعطیل و به مکانی دیگر منتقل کند بهره وری خود بانک و اقلیتی از جامعه و در مقابل, زیان رسانی برای اکثریتی از جامعه در منطقه ای دور افتاده و فقیر نشین را در پی خواهد داشت. به این ترتیب واحد تجاری باعث برهم زدن توزیع عادلانه امکانات و خدمات اجتماعی می شود.

با توجه به دو کارکرد مذکور, حسابداری اجتماعی هدفهای سه گانه ای به شرح زیر را دنبال می کند:
۱- تعیین و اندازه گیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی, از طریق محاسبه هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری.
سیاستها و اقداماتی از قبیل استخدام افراد بیکار جامعه, آموزش نیروهای متخصص برای بهبود کیفیت تولیدات و تأسیس شعبه های جدید در مناطق کم رونق و فقیر نشین از جمله اقداماتی است که تاثیر مثبتی برمنافع اجتماعی دارد و باید به عنوان منافع اجتماعی شناسایی شود. به طور کلی واحد تجاری با رعایت ارزشهای اجتماعی همچون عدالت و رفاه اجتماعی در تصمیم گیری های اقتصادی باعث بهره وری جامعه خواهد شد. مسأله دوم اندازه گیری این هزینه ها و منافع است. همانطور که در علوم اجتماعی با مشکل کمی نمودن تأثیرات و پیامدهای اجتماعی رویدادهای مختلف روبرو هستیم, در حسابداری اجتماعی نیز برای اندازه گیری هزینه ها و منافع اجتماعی نیز با این مشکل روبرو هستیم. کمی نمودن اطلاعات بر مفید بودن آن می افزاید و نسبت به اطلاعاتی که صرفاً کیفی هستند بار اطلاعاتی بیشتری نیز دارد.

تلاشها و تحقیقاتی برای کمی نمودن هزینه ها و منافع اجتماعی صورت گرفته و نتایجی را نیز در پی داشتهاست؛ به طور مثال برای تعیین و اندازه گیری دارایی انسانی و کمی نمودن این نوع دارایی در قالب واحد اندازه گیری پولی, مدلهای هلتس و لیکرت-هاورز و روشهای بهای تمام شده تاریخی و بهای جایگزینی قابل ذکر است, در عین حال همان گونه که با پیدا کردن صفر مطلق و قابل سنجش نمودن اطلاعات اجتماعی, تحول اساسی در علوم اجتماعی حاصل خواهد شد, حسابداری اجتماعی نیز به طور دقیقتر و قابل فهم تر منافع و هزینه های اجتماعی را شناسایی, اندازه گیری و گزارش خواهد کرد.

۲- تعیین ارتباط استراتژی و عملیات جاری واحد تجاری با ترجیحات و معیارهای اجتماعی
از طریق بکارگیری حسابداری اجتماعی مشخص خواهد شد که واحد تجاری در انجام و ایفای تعهدات اجتماعی تا چه اندازه موفق است, و عملیات روزمره اش تا چه حد با هدفها و معیارهای از پیش تعیین شده اجتماعی واحد تجاری مطابقت دارد.
دو هدف مذکور اهدافی هستند که به تعیین و اندازه گیری تأثیرات متقابل معاملات اجتماعی واحد تجاری و جامعه و ارزیابی عملکرد اجتماعی واحد تجاری تاکید داردو هدف سوم به نحوه گزارشگری اجتماعی و تأثیر آن بر تصمیم گیریهای استفاده کنندگان, اشاره دارد.

۳- ارائه اطلاعاتی مربوط در مورد هدفها, سیاستها و برنامه های اجتماعی واحدتجاری از نظر گزارشگری برون ساازمانی و تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان, اطلاعاتی مربوط, کافی و مناسب برای کمک به ارزیابی و آگاهی از مشارکتهای اجتماعی واحد تجاری باید گزارش گردد. ارائه اطلاعاتی که این ویژگیهای کیفی را ندارد, باعث گمراهی استفاده کنندگان (ازقبیل گروههای اجتماعی) خواهد شد. اینها اطلاعاتی هستند که استفاده کنندگان را در اتخاذ تصمیمات در تخصیص صحیحتر منابع اجتماعی یاری داده و باعث جلوگیری از ابهام و سردرگمی آنها خواهد شد.
حسابداری اجتماعی با تامین هدفهای سه گانه ای که تشریح گردید, به تکمیل حسابداری مرسوم در گزارشگری و تامین اطلاعات کافی, مربوط و مناسب مورد نیاز کلیه استفاده کنندگان, کمک می کند.

مفاهیم:
هدفهای حسابداری اجتماعی, چارچوب تئوریک . اساسی را فراهم کرده و در مقابل, مفاهیم, دیدگاههای عملی و کاربردی را ارائه می نماید. همان طور که اشاره شد, یکی از هدفهای حسابداری اجتماعی, تعیین و اندازه گیری منافع و هزینه های اجتماعی و نهایتاً خالص مشارکت اجتماعی واحد تجاری است. سود حسابداری فقط بخشی از این مشارکت را نشان می دهد زیرا صرفاً بر اساس معاملات بازار, اندازه گیری شده و معاملات متعدد دیگری را که به طور همزمان با معاملات اقتصادی به طور غیر رسمی بین واحد تجاری و جامعه روی داده را نادیده گرفته است. همان مثال بانک را مجدداً مرور می کنیم. براثر اقدام بانک در تعطیلی و بستن یکی از شعبه هایش در منطقه ای دور افتاده و کم رونق, بخشی از جامعه از تسهیلات بانکی که به راحتی در دسترس مردم بوده محروم شده و باعث بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی, افزایش هزینه رفت و امد ساکنان و نیز کارمندان شعبه قبلی تا شعبه جدید بانک,کاهش ارزش املاک و واحدهای تجاری و رکود اقتصادی بیشتر آن منطقه خواهد شد.در مقابل, اگر بانک به توسعه شعبه هایش در چنین محلات و مناطقی اقدام کند, به تدریج باعث رونق گرفتن منطقه و نهایتاً افزایش سودآوری بانک و جامعه خواهد شد.

به این دلایل, حسابداری باید چنین معاملات غیر تجاری رانیز همزمان با معاملات اقتصادی شناسایی و گزارش کند. بنا بر این ضروری است مفاهیم اساسی نظیر معاملات اجتماعی, سود اجتماعی , ارکان اجتماعی و خالص داراییهای اجتماعی تعریف شود.

معاملات اجتماعی:
معاملات اجتماعی, معاملات و مبادلات متقابل بین واحد تجاری و جامعه پیرامون آن است که نتیجه ای از تصمیمات و اقدامات اقتصادی واحد تجاری و جامعه پیرامون اوست. ویژگی این نوع معاملات این است که در بازرا معاملات اقتصادی نمایان نیستند . شناسایی گزارشگری معاملات اجتماعی به صورت خالص تاثیرات آن در قالب سود خالص دوره مالی, معیار نسبی برای بررسی تاثیر اجتماعی واحد تجاری است.

سود اجتماعی:
سوداجتماعی خالص مشارکت و تاثیرات معاملات اجتماعی واحد تجاری با جامعه پیرامونی اش طی دوره مالی است؛ به عبارت دیگر, سود اجتماعی از مقایسه هزینه ها و منافع اجتماعی به دست میآید. در هنگام محاسبه سود اجتماعی, تطابق صحیح هزینه های اجتماعی با منافع اجتماعی باید صورت گیرد و به عنوان اساسی ترین گام, منفعت و هزینه های اجتماعی می باید توسط دانشمندان علوم اجتماعی بطور دقیق و جامع تعریف شود.

ارکان اجتماعی:
ارکان اجتماعی, گروههای اجتماعی هستند که به طور غیر رسمی با واحد تجاری قرارداد تجاری منعقد کرده اند و پیامد آن تعهدات اجتماعی بر واحد تجاری است. در سیستم واحد تجاری می تواند با داشتن اطلاعات کافی در مورد منابع اجتماعی, اطلاعات لازم را برای بهای تمام شده استخدام پرسنل جدید و بودجه بندی بهای تمام شده کالاهای تولیدی در اختیار داشته و تصمیمات بهتری را اتخاذ کند.

بررسی اجرای حسابداری اجتماعی:
برای بررسی نحوه اجرای حسابداری اجتماعی , باید فرآیند معاملات اجتماعی و اجزای تشکیل دهنده آن تشریح شود. اجرایحسابداری اجتماعی باید با توجه به این مبانی تشکیل دهنده و نقش و اهمیت آنها صورت گیرد.
فرآیند معاملات اجتماعی عوامل زیر را شامل می شود:
۱- ارکان اجتماعی که در معاملات اجتماعی موثر هستند. ارکان اجتماعی شامل عامه مردم , کارکنان, سرمایه گذاران و حتی جوانان هستند.
۲- تاثیر عملکرد واحدهای تجاری بر ارکان اجتماعی. این اثرات ممکن است به علت پیشرفت تکنولوژی تولید که ارکان اجتماعی(مصرف کنندگان) را نیز بهره مند می سازد, تولید و ارائه محصولات و خدمات عالی با حداقل قیمت باشد. بهسازی محیط زیست, کیفیت اداره منابع انسانی و ارتقای سطح معاش و رفاه اجتماعی, نمونه دیگری از تاثیر عملکرد واحد تجاری بر ارکان اجتماعی است.

در اجرای حسابداری اجتماعی و ثبت گزارشگری معاملات اجتماعی, عوامل فوق باید در نظر گرفته شوند؛ به عبارت دیگر باید بدانیم که در هر معامله ای در طرف مقابل واحد تجاری, گروههای مختلف اجتماعی هستند که باید به تفکیک, شناسایی شده و تاثیرات عملکرد واحد تجاری بر این گروههای اجتماعی به نسبت هر گروه اجتماعی شناسایی و اندازه گیری شوند. از این طریق, هزینه ها و منافع اجتماعی نیز به تفکیک تعیین و قیمت گذاری می گردند.
به منظور تشریح ارتباط بین معاملات اجتماعی و ارکان اجتماعی, چهار گروه اجتماعی و چگونگی معامله اجتماعی آنها در یک بانک ذیلاً توضیح داده می شود:
۱- مشتریها:سودهای بانک معمولاً به عنوان شاخص اساسی مشارکت بانک با مشتریان بکار می رود. در عین حال که بانک می تواند از طریق اتخاذ سیاستهای دیگر نیز مشتریانش را کمک کند.
۲- کارکنان: در حسابداری مرسوم, فقط هزینه های دستمزد کارکنان شناسایی و گزارش »ی شود, در حالی که وقتی بانک به ایجاد شعبه ای در منطقه ای کم رونق و فقیر نشین اقدام می کند , باعث ایجاد اشتغال بیشتر شده و به عنوان یک معامله اجتماعی باید شناسایی شود.
۳-محیط پیرامونی: اقدام بانک در افتتاح شعبه ای در منطقه ای کم رونق و فقیر نشین, ممکن است باعث بهبود رفاه اقتصادی جامعه پیرامون آن شود. اقدام بانک باعث کاهش بزهکاری, افزایش سطح تحصیلات و همچنین به حل مسأله ترافیک , تراکم جمعیت و آلودگی محیط زیست کمک می کند. مساله کمی کردن و اندازه گیری اثر هر یک از این مشارکتهای بانک با جامعه خود می تواند موضوع تحقیقی جداگانه باشد.
۴-گروه های اقلیت: تلاشهای کاهش تبعیضات درآمدی و کسب امتیازات شغلی از جمله برخوردهایی است که کارکنان یا مشتریان یا دیگر اقشار اجتماعی با واحد تجاری می توانند داشته باشند.

مشکلات عملی:
هدفها و مفاهیم تشریح شده, چارچوب لازم برای طراحیو اجرای سیستم حسابداری اجتماعی را فراهم می کنند.در عین حال, مسائل پیچیده و مبهم در سطح کلان و خرد باید قبل از اجرای حسابداری اجتماعی حل شود.
در سطح کلان, این مسائل شامل تدوین هدفها و معیارهای اجتماعی به منظور تکمیل چارچوب حسابداری اجتماعی با توجه به سطح و ماهیت عملیات هر واحد تجاری است. بدیهی است که تدوین ارزشها و معیارهای اجتماعی و سیاستهای واحد تجاری وظیفه حسابداری نیست ولی محققان حسابداری باید از طریق هکاری و کسب نظر جامعه شناسان, دانشمندان علوم سیاسی, اقتصاد دانان و فیلسوفان, نسبت به گردآوری مجموعه معیارها, ارزشها و هدفهای اجتماعی مورد نیاز برای طراحی سیستم حسابداری اجتماعی, اقدام نمایند. در عین حال ضرورت دارد که حسابداران در مورد علوم اجتماعی و رفتاری, آگاهیکسب کنند تا آنها را در طراحی سیستم حسابداری اجتماعی مناسب واحد تجاری یاری دهد. همچنین چگونگی مطابقت استراتژیها و شیوه های تولید واحد تجاری با معیارهای اجتماعی نیز باید بررسی شود.

در سطح خرد, مسائل کمی کردن و نحوه اندازه گیری معاملات , منابع و حقوق اجتماعی و ارزیابی عملکرد اجتماعی, از مسائل پیچیده و مبهمی است که باید حل شود. همان طور که قبلاً اشاره شد, محققان حسابداری به دنبال اندازه گیری و فرموله کردن این نوع معاملات, منابع و حقوق اجتماعی بوده و تا کنون نیز نتایجی عاید گردیده ولی این مشکلی است که اساساً در حال حاضر با این مقدار معلومات بر علوم اجتماعی حاکم است؛ هرگاه بتوان مسائل و پیامدهای اجتماعی را به صورت کمی فرموله نمود, حسابداری اجتماعی نیز متکاملتر خواهد شد.

نتیجه گیری:
همان طورکه اشاره شد , اجرای حسابداری اجتماعی نیازمند تعریف جامع و دقیقی از کارکرد و نقش هر واحد تجاری در جامعه و شخصیت قانونی حاکم بر آن است. همچنین نیاز و ضرورت ایجاد سیستم حسابداری اجتماعی و این که تا چه اندازه در تصمیم گیریها و ارزیابی اقتصادی _ اجتماعی می تواند موثر باشد, بیان شد. از جمع بندی نتایج حاصل از این مقاله می توان به دیدگاه روشنی دست یافت و رهنمودهایی نیز به شرح زیر ارائه داد:

۱- شناسایی, ثبت و گزارشگری هزینه, منافع, منابع (دارایی) و حقوق اجتماعی در روال فعالیت عادی اقتصادی واحد تجاری, ممکن است با اصول و استانداردهای حسابداری رایج دقیقاً منطبق نباشد. در عین حال, ارائه اطلاعات کافی و مربوط برای تصمیم گیریهای استفاده کنندگان و بخصوص مدیریت واحد تجاری باعث تصمیم گیریهای صحیحتر آنهاخواهد شد و حسابداری اجتماعی اطلاعاتی را به استفاده کنندگان ارائه می کند که هیچ گاه حسابداری مرسوم آنها را, علی رغم این که از الزامات و تعهدات عمده واحد تجاری ریشه می گیردو حتی دوام یا زوال واحد تجاری را نمایان می سازد, شناسایی و گزارش نمی نماید. به طور مثال واحد تجاری که دارای شعبه های مختلف در کشورهای خارجی و از جمله کشورهای بی ثبات است , چنانچه شعبه اش در چنین کشورهایی بدون توجه به آثار و فعالیتش ب رجامعه پیرامونش و موقعیت خاص و تحولات اجتماعی و سیاسی اش اقدام به فعالیت نماید, ممکن است با شرایطی روبرو شود که حتی ادامه فعالیت شرکت را تهدید کند. کودتا یا صدمات وارده از سوی گروههای ناراضی جامعه, نمونه ای از تهدیدها یا ادعاهای اجتماعی علیه چنین واحدهای تجاری است.

۲- گذشته از علاقه مدیریت و نیاز داخلی واحد تجاری, الزامات قانونی که به عهده واحد تجاری گذاشته می شود, باعث توجه وتاحد تجاری به حقوق اجتماعی شده, واحد تجاری مجبور خواهد بود برای تامین این نیازها و الزامات قانونی, سیستم حسابداری اجتماعی را طراحی کند.

۳- با توجه به اینکه حسابداری اجتماعی تا اندازه زیادی تحت تاثیر معیارها و قوانین اجتماعی است, باید با شناسایی به موقع تاثیرات و پیامدهای این تغییرات, نسبت به ثبت و گزارش آنها اقدام نمود. همچنین باید در نظرر داشت که همین قوانین می توانند مبانی و اصول ارزیابی عملکرد اجتماعی واحد تجاری باشند.

۴- سرانجام, هدف این مقاله مطرح کردن موضوعی است که روند آینده حسابداری با آن روبرو خواهد بود. حسابداری اجتماعی قطعاً تاثیر فزاینده ای بر تئوری حسابداری خواهد گذاشت. همچنان که رشد علم مدیریت مرزهای تازه ای را در زمینه حسابداری مدیریت گشود, رشد علوم اجتماعی و افزایش آگاهیهای اجتماعی مردم نیز مرزهای جدیدی را در زمینه حسابداری اجتماعی باز خواهد کرد. تقاضا برای حسابداری اجتماعی به افزایش آگاهیهای اجتماعی استفاده کنندگان و عموم مردم از سودمندی صورتهای مالی بستگی دارد. از سوی دیگر همگام با مباحث جدی مربوط به آلودگی محیط زیست, توزیع نا عادلانه درآمد, افزایش بیکاری و پیامدهای آن این جنبه از حسابداری را تقویت, و از این طریق حسابداری سهم خود را در ارائه راه حل برای مسائل اجتماعی ادا خواهد کرد. به این ترتیب, افزایش شناخت و درک جامعه از سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی به تدریج مطرح می شود و تکامل می یابد و به زودی باید شاهد تلفیق حسابداری مالی و حسابداری اجتماعی باشیم و گزارشگری اجتماعی نیز به همان اندازه اهمیت گزارشگری مالی مطرح خواهدشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟

دانلود مقاله در مورد تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 9 کیلو بایت

تعداد صفحات : 9

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.
بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده از دارایی ، ثابت می ماند، بطوریكه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط (Salvage Value) در نظر گرفته شده است.

حسابداری استهلاک چیست؟
با توجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت منهای ارزش اسقاط ان، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود.
بنابراین هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی.
به تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارایی کاسته می گردد، استهلاک آن منظما به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.
در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یکی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه می شود.

در واقع استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد:
۱. مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن میشود. (مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) و طبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می کند.
۲. دیگر استهلاک استهلاک ماشین آلات کارخانه که بصورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می یابد.(مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی)

انواع استهلاک :
در حسابداری استهلاک را به دو نوع کلی تقسیم می کنند:
۱. استهلاک به معنای اعم: حکایت از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های مختلف استفاده از انها می کند.
به این ترتیب، هزینه استهلاک در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد.
استهلاک در این معنا به دو گروه زیر تقسیم می شود:
الف_ استهلاک داراییهای مشهود: یعنی داراییهایی که وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات
ب_ استهلاک داراییهای نامشهود : که موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی، فرانشیز یا حق امتیاز و حق اختراع و …
۲.استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی:
مانند انواع معادن که در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها کاسته می شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آنها می کاهد در حالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.
علل استهلاک:
به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
عوامل فیزیكی(Physical Factors): عوامل کار بردی(Functional factors):
1. فرسودگی ناشی از استعمال ۱. عدم کفایت
۲. گذشت زمان ۲. نابابی که تعویض زودرس را هم در بر میگیرد
۳. پوسیدگی و زنگ زدگی
لازم به ذکر است که عوامل سه گانه فیزیكی مرتبا بر داراییهای مشهود اثر می گذارند و از عمر مفید آنها می کاهند. ولی وقوع عوامل کار بردی کمتر مورد پیدا می کند.
نابابی ممکن است به این علت حادث شود که پیشرفتهای تکنولوژی سبب کهنه شدن ماشین آلات و طرز کار انها و کاهش یا از بین رفتن تقاضا برای محصولات و خدمات گردد.
ارزش آن دسته از داراییها که انتظار نمی رود از انها دیگر بار استفاده شود می باید برابر پیش بینی آنچه از فروش انها حاصل خواهد گردید و آن را اصطلاحا خالص ارزش بازیافتنی می نامند، تقلیل یابد.
اموال بدون استفاده را می باید در حساب خاصی جزو داراییها، نگهداری کرد.

برآورد استهلاک:
اهمیت استهلاک بر حسب نوع موسسه و کمیت داراییهای آن تغییر می کند.
در محاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می کند:
۱٫ عمر مفید مال
۲٫ ارزش اسقاط آن
افزون بر این دو، ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه ها در موسسات متفاوت موجب آن می گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که بکار می رود تغییر یابد.

عوامل تعیین هزینه استهلاک:
هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط ان ) بدست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می یابد.
متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می باید مورد نظر قرار گیرند. عبارتند از :
۱. بهای (تمام شده ) واقعی
۲. برآورد ارزش اسقاط
۳. برآورد عمر مفید
بنابراین محاسبه استهلاک بستگی پیدا می کند به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخمینی.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب

دانلود مقاله در مورد تحلیلی بر شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 29 کیلو بایت

تعداد صفحات : 14

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحلیل بنیادی ؛ شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب:
شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب در سال ۱۳۷۲ در استان مرکزی به ثبت رسید و از اول سال ۷۳ شروع به فعالیت نمود.

موضوع اصلی فعالیت شرکت به قرار زیر میباشد:
۱) پیمانکاری عمومی و مدیریت پیمان در قالب تحقیق های نیروگاههای حرارتی ،گازی ،سیکل ترکیبی آبی و هسته ای
۲) سرمایه گذاری و مشارکت در احداث انواع نیروگاهها واردات قطعات و ابزار آلات و ماشینهای فنی و مهندسی در ارتباط با فعالیت های شرکت
۳) درخواست تحصیل انواع امتیاز و گواهینامه و عقد قرارداد در ارتباط با موضوعات فعالیت شرکت
۴) خدمات پیمانکاری

۵) واردات و صادرات کلیه مواد،قطعات،ابزارآلات و خدمات فنی و مهندسی
۶) فعالیتهای خودکفایی
۷) فعالیتهای توسعه تکنولوژی
آخرین سرمایه شرکت پس از مجمع سال ۸۳ بر ۲۵۰۰۰ میلیون ریال بالغ میگردد که آخرین افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران صدور سهام جدید به میزان ۱۰۸٫۳درصد بوده است.

آخرین ترکیب سهامداری شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب بصورت زیر میباشد: ردیف سهامدار تعداد سهام
۱- شرکت صنایع آذرآب ۲۴۹۹۹۹۹۶
۲- ۴ نفر سهامدار حقیقی ۴
۳- جمع ۲۵۰۰۰۰۰۰

وضعیت پرسنل در سال ۸۲ بصورت زیر بوده است:
کلا ۵۶۳ نفر در آخر سال ۱۳۸۲ در شرکت مشغول به کار بوده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبلش در حدود ۱۲۵۰ نفر کاهش در تعداد پرسنل داشته است.

بیشترین تعداد پرسنل دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم بوده اند.
اطلاعات فنی:
* انبار مرکزی به مساحت ۱۴۰۰۰ متر مربع در منطقه کهریزک واقع شده است.
* ساختمان اداری به مساحت ۳۳۰۰ مترمربع واقع در شهرک غرب تهران که محل دفتر مرکزی شرکت میباشد.
* بنا به اظهار نظر مسئولین ماشین آلات و تجهیزات مشکلی از نظر فنی ندارند که باعث توقف تولید گردد.
* بیشتر ماشین آلات شرکت در فاصله بین سالهای ۷۳ تا ۸۱ خریداری گردیده اند.

خدمات شرکت:
نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی
نیروگاههای آبی
بویلرهای صنعتی و پتروشیمی
سایر صنایع

خریدهای خارجی:
شرکت گسترش صنایع آذراب در حال فعالیت در تحقیق بازسازی و نوسازی نیروگاه بانیاس سوریه میباشد که اغلب پرداختهای ارزی شرکت بواسطه فعالیت در این تحقیق میباشد که در سه ماهه اول سال ۸۳ مبلغ قراردادهای خرید بصورت زیر بوده است:
یورو = ۲۳۹۲۰۰۰۰
دلار آمریکا = ۳۱۶۲۷۶۶
پوند انگلیس = ۱۸۷۱۹۰
غالب پرداختهای خارجی که شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب انجام داده به ارز واحد اروپا یعنی یورو بوده است.

وضعیت رقبا:
رقبای داخلی شرکت به هفت مورد بالغ می گردد که عمده ترین و بزرگترین رقیب داخلی ، شرکت مدیریت تحقیق های نیروگاهی ایران(مپنا) است که در آینده ای بسیار نزدیک قرار است که در بورس اوراق بهادار تهران وارد تابلوی بورس گردد.

رقبای خارجی شرکت عبارتند از آلستوم سوئیس – هیوندای کره جنوبی-GE فرانسه- بابکوک آلمان- زیمنس و شرکت میتسوبیشی ژاپن* اکثر خریدهای خارجی شرکت از دو شرکت ایتالیایی به نامهایAnsaldo Energia – Commerciale S.R.L Cerpelli صورت میگیرد.

* در حدود ۹۰ درصد شرکتهای طرف قرارداد با شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب جهت انجام خدمات، شرکتهای تولید، توزیع و انتقال نیروی برق و پالایشگاه ها می باشند.

بررسی صورتهای مالی:
در بررسی صورتهای مالی شرکت گسترش صنایع آذراب ،از اطلاعات ۵ ساله این شرکت استفاده شده است. میزان درآمد حاصل از خدمات در ۲ سال اول با نرخ متوسط ۲۷ درصد رشد را تجربه نموده است و در سال ۸۳ رشد فوق العاده ای را به میزان تقریبی ۱۴۰ درصد پشت سر گذاشت.

پیش بینی می شود برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۴ نسبت به دوره مشابه ماقبل رشد ۷ درصدی را تجربه نماید.
بهمراه افزایش میزان درآمد حاصل از فروش، بهای تمام شده خدمات نیز رشدی متناسب با فروش را پشت سر گذاشته اند و حاشیه سود ناخالص روندی نزولی را می پیماید بعبارت دیگر با افزایش میزان درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش نسبت سود ناخالص به درآمد کاهش می یابد.

برای سال مالی ۱۳۸۴ رشد ۹ درصدی در بهای تمام شده و ۴۳ درصد رشد در سود عملیاتی و ۲۹ درصد رشد در سود خالص در نظر گرفته شده است.
بدلیل انعقاد قرادادهای جدید و صرفه جویی در بهای تمام شده و نیز افزایش هزینه های مالی بعلت دریافت تسهیلات بیشتر، پیش بینی سود پس از کسر مالیات برای سال ۸۴ رشدی معادل ۲۹ درصد را نشان می دهد.

همانمطور که از نمودار نیز مشخص است سود ناویژه همانند روند درآمد به پیش رفته است ولی سود عملیاتی تا سال ۸۳ تقریبا رشد نداشته اما در بودجه سال ۸۴ رشد ۳۴ درصدی را برای سود عملیاتی در نظر گرفته اند که دلیل آنرا می توان در انتظار کاهش هزینه های عملیاتی جستجو کرد.
در بررسی سود قبل از مالیات برای سال ۸۳ متوجه میشویم که رشدی نداشته است.

انتظار می رود برای سال مالی ۸۴ سود قبل از کسر مالیات نسبت به زمان مشابه سال قبل رشدی برابر با ۳۳ درصد را در پیش داشته باشد.
در بررسی سود خالص شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب بطور معادل رشدی در حدود ۲۸ درصد را از ابتدای دوره مورد بررسی (۱۳۸۰) تا بودجه سال ۸۴ تجربه نموده است با این رشد انتظار می رود که سود هر سهم نیز در طی این مدت رشد مناسبی را نمایش گذارده باشد. در نمودار بعدی سود هر سهم با اعمال تعدیل سرمایه ارائه می گردد.

سرمایه شرکت در سال ۸۰ برابر با ۱۲۰۰۰ میلیون ریال بوده است که در سال ۸۳ افزایش سرمایه داده شده است و به ۲۵۰۰۰ میلیون رسیده است. نمودار زیر نشان دهنده روند سود هر سهم با فرض اینکه سرمایه در سال ۸۳ و سال ۸۴ همان ۱۲۰۰۰ میلیون ریال سال ۸۰ است و افزایش نیافته است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد تحلیل سیستم

دانلود مقاله در مورد تحلیل سیستم

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 5.353 مگا بایت

تعداد صفحات : 95

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه:
ارتقای سطح دانش ،توانایی و مهارتهای ارتباطی برای پاسخ گویی به نیاز های جدید، یک رویکرد مهم در سازمانهایی است که به اصل پویایی مداوم پایبندند هر سازمانی برای ایجاد ارتباط مستحکم تر و بهتر با گروههای مخاطب ومشتریان خود تدابیری اندیشیده است.امکانات اینترنت یکی از مناسب ترین ودر عین حال ساده ترین راههای ایجاد ارتباط دو سویه بین سازمان و کلیه افراد و نهادهای ذینفع است .بهره برداری از امکانات اینترنتی همواره به دو عامل اصلی وابسته است.نخست،فناوری جدید ودیگر شیوه وکیفیت استفاده از این پدیده با اقبال رو به فزونی برای استفاده از اینترنت مواجه است. شاید سخن راندن از مزایا و مضار اینترنت در عمل چندان ثمر بخش نباشد اینترنت نیز همچون پدیده های دیگر عصر جدید راه خود را پیموده و با توجه به امکانات بی سابقه ای که دارد به سرعت گسترش خواهد یافت.

اگر از چون وچرا و مجادله درباره اساس و فلسفه اینترنت صرفنظر کنیم وآنرا همچون رسانه های نوین،
یک پدیده با ویژگی های خاص خودش بدانیم، ناگزیریم به تناسب موضوع مورد نظر به جنبه هایی از اینترنت بپردازیم که مستقیم و غیر مستقیم بر روی سازمانها و کاربران تاثیر می گذارد.
۱- سازمانها:سازمانها اعم از دولتی و خصوصی که از عمده ترین کاربران اینترنت هستند دو دلیل عمده را برای توجیه ضرورت استفاده از اینترنت را مطرح می کنند،نخست آنکه این پدیده مجرای مناسبی برای انجام امور جاری مانند مبادلات دو وچند جانبه وامور تجاری آنهااست که علاوه بر کاهش هزینه ها ونیاز به نیروی انسانی،در تسریع امور تاثیر غیر قابل انکاری دارد دیگر آنکه اینترنت جایگاه بسیار مناسبی برای انتقال اطلاعات به اشکال مختلف و اطلاع رسانی به ویژه آنکه ارتباط با مشتریان ومخاطبین از این طریق،از جهاتی بر بسیاری از اشکال دیگر ارتباط برتری دارد.

۲- کاربران : کاربران اینترنت به طور عام اگر چه هنوز منابع اطلاعاتی ،مجراهای انتقال اطلاعات و فرایندهای خارج از چهار چوب اینترنت بخش اعظم نیاز های کاربران را تامین می کند وشاید تا آینده ای نه چندان نزدیک، جایگاه آنها حفظ خواهد شد. اما ارزیابی گرایش کنونی کاربران به اینترنت حاکی از آن است که جایگاه این پدیده به عنوان یکی از مهم ترین منابع اطلا عاتی ومجراهای ارتباط روز به روز مستحکم تر میشود از این رو بر خلاف معضلاتی که هم اکنون در زمینه بهره برداری از اینترنت وجود دارد،چشم پوشی از آن به معنای از دست دادن امکانات اطلاعاتی و ارتباطی است تامین آنها از طرق دیگر یا میسر نیست و با مستلزم صرف هزینه،نیروی انسانی و زمان فراوان است.در این تحقیق سعی بر آن شده کاربران بتوانند با مراجعه به سایت و در محیطی کاملا[SP]ً آرام قبل از سفر خود هتل مورد نظر خود را بازدید کنند و از امکانات و خدمات ونیز هزینه های احتمالی آن آگاهی پیدا کنند وبنا به سلیقه خود امکانات خاصی را برای خود انتخاب نمایند .بازدید کنندگان همچنین میتوانند سوالات و تقاضاهای خود را به مدیریت هتل ازطریق ایمیل بفرستد تا پس از بررسی،پاسخ را به وی بدهند و در نهایت در صورت تمایل اتاق مورد نظر خود را برای اقامت خود رزرو نمایند تا با خیالی آسوده سفر نمایند .

اهداف و اهمیت:
مهمترین هدف این وب سایت ارائه امکان استفاده کاربران وبه خصوص مسافران از امکانات هتل در هر مکانی و زمان بدون مراجعه حضوری است. از اهداف این سیستم سرعت و اطلاع رسانی به موقع و انجام رزرواسیون در حداقل زمان ممکن است.
والبته از موارد قابل ذکر امنیت سیستم است که تنها مدیریت سایت میتواند اطلاعات قسمتهای مختلف را تغییر دهد.

امکانات:
• امکان استفاده از اطلاعات خدمات داخلی هتل
• امکان عضو شدن در سایت و ارائه خدمات ویژه به اعضا
• امکان رزرو هتل در سراسر جهان
• امکان ارسال نظرات و پیشنهادات به مدیریت هتل
• امکان بهره مندی از اطلاعات رستوران های هتل
• امکان بهره مندی از اطلاعات خدمات رزرو در سراسر جهان
• ارائه امکان هر گونه عملیات مدیریتی به مدیر سایت
• امکان دیدن قسمتهای مختلف هتل
• امکان اطلاع از موقعیت جغرافیایی هتل
• امکان بهره مندی از خدمات تفریحی و ورزشی هتل
• امکان سفارش انواع غذاهای ایرانی وانواع دسر و پیش غذا
• امکان ثبت مطالب و خاطرات میهمانان در سایت

ساختار تحقیق:
موضوع فصل های بعدی تحقیق به ترتیب زیر میباشد.
فصل اول: مقدمه
فصل دوم:تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم
فصل دوم شامل تحلیل و امکان سنجی و طراحی سیستم می باشد که در آن توضیحاتی در مورد نحوه ی عملکرد سیستم ونمودارهای جریان داده و نمودار های منطقی و DFD-0و DFD-1 میباشد.
فصل سوم: ابزارها و نرم افزارهای مورد استفاده در طراحی
در فصل سوم این تحقیق مروری گذرا برمعرفی نرم افزار هایی که در طراحی صفحات وب از آنها استفاده کرده ام خواهم داشت.
فصل چهارم: مستندات پیاده سازی
در فصل سوم نگاهی بر نحوه پیاده سازی سیستم و نحوه کار با آن می اندازم، به گونه ای که برای هر صفحه توضیحات خاص آن صفحه را قرار داده ام و همچنین در پایان فصل به معرفی بعضی از عناصر بانک اطلاعاتی پرداخته ام.

فصل دوم: تحلیل و طراحی سیستم

هدف از تحلیل سیستم ها:
هدف از متدولوژِهای تحلیل و طراحی، ارائه روش مدرن برای تولید و مستند سازی نرم افزاری مطابق با نیازهای متقاضیان است. مراحل تحلیل و طراحی و پیاده سازی و نصب نرم افزار را در اصطلاح چرخه حیات تولید نرم افزار می گویند و چرخه حیات را در حالت کلی می توان در چهار مرحله به صورت زیر خلاصه نمود:

روند عملیات نرم افزار:
بازدید کنندگان با اتصال به سایت می توانند از امکانات زیر استفاده کنند:
گرفتن اطلاعات مربوط به هتل از سایت همانگونه که قبلاً اشاره شد این اطلاعات شامل اطلاعاتی کلی در مورد هتل و امکانات داخلی و امکانات پذیرایی و رستورانها و همچنین امکانات ورزشی تفریحی نیز امکانات سفارش غذا و ثبت خاطرات و رزرو در اختیار بازدید کنندگان سایت قرار می دهد.
امکان سفارش غذا به این صورت میسر است که کاربر بعد از عضو شدن در سایت میتواند فرم های مربوط ب سفارش غذا را پر کندو غذای مورد نظر خود را سفارش دهد وپس از تائیدفرم سفارش منتظر دریافت غذا باشد.
امکان رزرواسیون اتاق های هتل نیز به این صورت است که کاربر با پر کردن و فرستادن فرم رزرواسیون برای مدیریت سایت می تواند بدون مراجعه حضوری از این امکان بهره مند شود. و مدیر سیستم امکان گزارش گیری، بروز رسانی و حذف از لینکهای مرتبط را دارد.

تحلیل هزینه و منافع:
منافعی که سیستم جدید در بر خواهد داشت:
کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سیستم
آسانتر شدن بروز رسانی اطلاعات سیستم
پایین آمدن امکان بروز خطا در سیستم

هزینه هایی که سیستم جدید در برخواهد داشت:
هزینه خطوط ارتباطی
هزینه نگهداری فایل ها و پایگاه داده ها
امکان سنجی
هدف از امکان سنجی، ارزیابی اولیه جهت مقبول یا رد شدن پیشنهاد و انجام تحقیق نرم افزاری است. بنابرای این تحلیل گر باید قادر به شناخت نیازها و ارائه راه حل های ممکن برای انجام تحقیق بوده و زمینه های سخت افزار یا نرم افزار بری اجرای تحقیق را مشخص نماید.
در بحث امکان سنجی، امکان پذیری یا احتمال هر نوع بهبود یا تصحیح در سیستم بررسی می شود.

مراحل امکان سنجی:
در اولین مرحله،صحت ومیزان اهمیت متن تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم.سپس اقدام به شناسایی وتعیین محدوده تحقیق میکنیم.با مشخص شدن حوزه عملیاتی تحقیق،کار برای یافتن واقعیات در مورد چگونگی مشکلات سیستم موجود و راه حل های پیشنهادی برای رفع آن آغاز می گردد.ضمناً باید دقت کرد که هیچگونه تناقضی مابین خواسته ها و راه حل های ارائه شده برای رفع مشکلات وجود نداشته باشد. در دومین مرحله و پس از شناسایی سیستم موجود و نیاز ها ومشکلات آن،اهداف سیستم جدید مورد بررسی و تحلیل واقع میشود.اهداف بر اساس اولویت وتقدم اجرایی طبقه بندی میشوند.

اهداف بر اساس شناخت اولیه از سیستم موجود و مشکلات ونیاز های کاربران مشخص میشوند. لذا،بایر اهداف سیستم جدید ،دربر گیرنده راه حلی برای مشکلات باشد.
در سومین مرحله موجودیت های خارج از سیستم که با آن مستقیماً در ارتباط هستند را معین می کنند.ارتباط بین یک سیستم و موجودیتهای خارجی آن در قالب ذاذه های ورودی وخروجی سیستم مشخص میشود.این ارتباطات به صورت دیاگرام متن خلاصه میشود.دیاگرام متن شاخص ورودی وخروجی های سیستم در حالت کلی است. پس از مشخص کردن دیاگرام متن وظایف اصلی سیستم مشخص می گردد.

در چهارمین مرحله عوامل محدود کننده و عواملی که اجرای تحقیق را ممکن است به مخاطره اندازد و یا به عبارت دیگر میزان ریسک در موفقیت تحقیق را میتوان مشخص نمود.در این راستا محدودیت های صنفی و ساختاری عملیات سیستم که ممکن است هر گونه خدشه ای در اجرای تحقیق ایجاد نماید و همچنین ریسک استفاده از تکنولوژی های جدید برای پیاده سازی سیستم مکانیزه را میتوان نام برد.

در پنجمین مرحله باید دامنه،وسعت و محدوده های تحقیق را دقیقاً مشخص نموده،به تایید کار فرما رسانده شود.

در ششمین مرحله پس از شناخت کامل سیستم تحلیل گر راه حل های متفاوت و تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزارهای ممکن را طی گزارشی جهت آگاهی کارفرما مشخص مینماید .در این مرحله شناخت وتجربه کافی آنالیست از امکانات سخت افزاری و نرم افزار های موجود بسیار حائز اهمیت است.بررسی اقتصادی تحقیق ،هفتمین و آخرین مرحله امکان سنجی است در این مرحله هزینه های اجرایی تحقیق و مزایای حاصل از آن برای کارفرما مشخص میشود.

امکان سنجی از سه جنبه برای سیستم مورد نظر انجام می گیرد:

امکان سنجی اقتصادی
هزینه اولیه تحقیق از لحاظ سخت افزاری
هزینه اولیه تحقیق از لحاظ نرم افزاری
این تحقیق هزینه چندانی از لحاظ نرم افزاری ندارد.

هزینه پروزه از لحاظ نگهداری
این تحقیق هزینه چندانی برای نگهداری ندارد و توسط مهندسین نرم افزار و امکانات کمی قابل نگهداری و بروز رسانی است.
سودهای مستقیم
بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسریع و انجام امور سودهای غیر مستقیم بالا رفتن وجهه کاری هتل بزرگ نارنج

امکان سنجی عملیاتی:
ارزیابی کیفیت یک سیستم مستلزم شناسایی صفات عمومی است که بایستی در یک محصول نرم افزاری وجود داشته باشد.
این صفات به شرح زیر است:
سیستم نرم افزاری باید قابل اعتماد باشد یعنی باید بنحو مطلوبی انتظارات کاربر را تحقق بخشد و در انجام وظایف محوله با شکست مواجه نشود.
سیستم نرم افزاری باید ارتباط ساده و به دور از پیچیدگی و در عین حال ارتباط کاملی را با کاربران خود داشته باشد زیرا واسطه کاربری، از بخشهای سیستمهای خدمت رسان بوده و رعایت اصول طراحی در آن تاثیر چشمگیری در نتیجه کلی سیستم خواهد داشت.
برای جلوگیری از انجام عملیات مربوط به امور کاربران به صورت دستی با ارائه اطلاعات این هتل در غالب وب سایت می توان این امکان را به کاربران داخلی و خارجی داد که به شکل بهینه تری امور رزرواسیون خود را انجام دهند. در حالیکه اگر این سیستم بصورت دستی پیاده سازی می شد علاوه بر بالا رفتن هزینه به افراد برای ثبت نام متقاضیان نیازمند هستیم که در کنار ثبت مشخصات متقاضی باید مشخصات آنها را نیز وارد نمایند همچنین کارمندی لازم است که در صورت نیاز متقاضی اطلاعات سایر اتاق های هتل را نیز ارائه کند.

تحلیل و ترسیم دیاگرام جریان داده:
توضیح منابع خارجی
مدیریت وب سایت:
با امکاناتی که در سیستم به آن اختصاص داده شده می تواند در هر لحظه بر وضعیت سیستم وب سایت هتل نظارت داشته باشد. وظیفه مدیر تعیین و ارائه امکانات هتل و رزرو هتل و با توجه به شرایط متقاضی می باشد. همچنین مدیر به دلیل دسترسی به اطلاعات کل سیستم می تواند در صورت بروز مشکل برای هر کدام از کاربران آن را بر طرف نماید. به علاوه مدیر سایت می تواند نظرات و تقاضاهای کاربران را از طریق Email دریافت کند.

متقاضی:
متقاضیان می توانند در این وب سایت اتاق مورد نظر خود را انتخاب کند و پس از تکمیل فرم مخصوص آن را برای مدیر سایت بفرستد. و همچنین می تواند پس از مشاهده امکانات هتل نظرات و تقاضای خود را از قسمت تماس با ما برای مدیر سایت ارسال کند.و نیز غذای مورد نظر خود را سفارش دهدونظر یا خاطره ی خود رااز اقامت در هتل برای دیگر میهمانان به نمایش بگذارد.

مدل ذهنی (CM)

CD دیاگرام محتوا

DFD سطح صفر:
در این سیستم ۲ موجودیت بازدیدکنندگان و مدیریت سایت قرار دارد. بازدید کنندگان می توانند در قسمت های درباره ما و صفحه اصلی و امکانات رزرو حضوری و امکانات داخلی هتل و اطلاعاتی درباره رستورانهای هتل و کافی شاپ و امکانات ورزشی و تفریحی مراجعه کنند و در صورت تمایل از امکانات رزرواسیون استفاده نمایند.
و در صفحه تماس با ما، کاربر می تواند پیشنهادات و تقاضاهاوانتقادات خود را به مدیر سایت بفرستد و پس از انجام بررسی های لازم توسط مدیریت سایت جواب صحیح برای او فرستاده خواهد شد مدیریت سایت پس از درخواست ورود login و بررسی صحت کد کاربری و رمز عبور می تواند کلیه اطلاعات مربوط به صفحات مختلف سایت را حذف، اضافه و یا تغییر دهد همچنین پرسشهای بازدید کنندگان را می تواند نگهداری نماید تا در اولین فرصت و با تحقیقات لازم به پرسشها پاسخ مناسب بدهد و نیز می تواند با بررسی بخش رزرواسیون از وضعیت اتاقهای خالی و نیز اتاق های رزرو شده هتل آگاهی پیدا کند.

DFD سطح یک:
در این سیستم دو موجودیت بازدید کنندگان سایت، مدیریت سایت وجود دارد. بازدید کنندگان می توانند به قسمت های درباره ما و صفحه اصلی و امکانات رزرو حضوری و امکانات داخلی هتل و اطلاعاتی راجع به رستورانهای هتل و کافی شاپ و امکانات تفریحی و ورزشی مراجعه کنند و در صورت تمایل از امکانات رزرواسیون استفاده نمایند.
فرم های رزرواسین به منظور بررسی صحت اطلاعات وارد شده اعتبار سنجی می شوند و در صورت وجود اشتباه به کاربر اعلام می شود که آن را تصحیح کند.
در صفحه درباره ما بازدید کنندگان سایت اطلاعات لازم را در مورد خدمات کلی هتل کسب می کنند.
و در صفحه درباره ما بازدید کنندگان سایت اطلاعات لازم را در مورد خدمات کلی هتل کسب می کنند.
و در صفحه تماس با ما، کاربر می تواند پیشنهادات و تقاضاهای خود را به آدرس ایمیل سایت بفرستد، پس از انجام بررسی های لازم توسط مدیریت سایت، جواب صحیح برای او فرستاده خواهد شد.
مدیریت سایت پس از درخواست ورود بررسی صحت کلمه کاربری و رمز عبور می تواند کلیه اطلاعات مربوط به صفحات مختلف سایت را حذف، اضافه و یا تغییر دهد همچنین پرسشهای بازدید کنندگان را می تواند نگهداری نماید تا در اولین فرصت و با تحقیقات لازم به پرسشها پاسخ مناسب بدهد و نیز می تواند با بررسی بخش رزرواسیون از وضعیت اتاقهای خالی و نیز اتاقهای رزرو شده هتل آگاهی پیدا کند.

DFD سطح یک:

فصل سوم:

معرفی ابزارها و نرم افزارهای
مورد استفاده در طراحی

تاریخچه وب و HTML:
ظهور وب را می توان منشا یکی از مهمترین تحولات عصر حاضر درعرصه ارتباطات دانست سابقه اندیشه ایجاد صفحه هایی که به صورت ابر متنی ایجاد و خوانده شود منتسب به وانوار بوش Vannevar Bosh است که در سال ۱۹۴۵ طی مقاله ای در ماهنامه آتلانتیک تحت عنوان As we may think نگارش در آورد.
پس از ۴۵ سال تیم برترز (Tim Berners Lee) و روبرت گالیات
(Rovert Galliau) در آزمایشگاه اروپایی فیزیک ذره ای
(CERN) در ژنو سوئیس، تحقیق HIMI را تهیه و اندیشه خود را در نوشتاری تحت عنوان
Word wide web: proposal for a Hypertext Project به نگارش در آورده و بر اجرای آن تاکید کردند در سال ۱۹۹۲ فعالیتهای آنان به ثمر نشست و پدیده جهانی وب متولد شد. بلافاصله مرورگرهای (Browser) مناسب وسازگار نیز تهیه شد که با اقبال جهانی مواجه شد.

اینکه چرا وب از آزمایشگاه اروپایی فیزیک ذره ای
(CTRN) آغاز شد چنین پاسخ داده شده است به دلیل ماهیت سوالهایی که در علم فیزیک مطرح می شود و ضرورت همفکری جهانی در زمینه موضوعات این حوزه وجود محمل ارتباطی برای مرتبط ساختن متخصصین، غیر قابل اجتناب بود سیستم ارتباطی مورد نیاز می بایست بدون توجه به اختلاف موجود بین سیستمهای رایانه ای، از نظر نرم افزار سیستم عامل و سخت افزار، کارایی داشته باشد.

این نیاز با تلاش پژوهشگران این موسسه برآورده شد از آن زمان تحولات شگرفی در عرصه نمایش سریع اطلاعات جستجو و امکانات جنبی برای وب روی داده است اما به نظر نمی رسد (CTRN) از موقعیت پیشتاز بودن خود تنزل کرده باشد در زمینه تهیه مرورگرهای وب نیز پیشرفتهایی صورت گرفت.
دو مرور گر مهم وب یعنی Microsoft Explorer , Netscape Navigator پا به عرصه نهادند. نگارشهای متعدد از آنها ارائه شده است، اگرچه هنوز در زمینه نمایش یک سند HTML پویا و همراه جلوه های ویژه، مشکلاتی وجود دارد رقابت نزدیک بین دو شرکت Microsoft , Netscape همچنان در جریان است.
وب چیست؟
وب WEB یک سیستم مبتنی بر سرویس دهنده سرویسگیر Client/Server بر روی اینترنت است که با استفاده از ابزار فرامین Hypertext و پیوند Link دادن اجزای اطلاعات به یکدیگر دسترسی به منابع اطلاعاتی را تسهیل می کند سرویس گیر از روی رایانه خود درخواست صفحه ای را می کند. این درخواست از طریق اینترنت به رایانه ای که صفحه مورد نظر روی آن ذخیره شده است Server منتقل شده و صفحه از مسیر اینترنت در نمایشگر رایانه متقاضای نشان داده می شود.

وب چگونه کار می کند؟
با تهیه صفحات مرتبط به هم با استفاده از زمان نشانگذار ابر متن کار طراحی وب در یک مرحله به پایان رسیده است. اما برای انتشار و دریافت اطلاعات در اینترنت و متصل شدن به اجزای اطلاعاتی گوناگون نرم افزاری مورد نیاز است که بتواند بر اساس پروتکلهای پذیرفته شده، اطلاعات ابر متن ها را خوانده و به اصطلاح به آنها حیات ببخشد این نرم افزارها (مرورگر وب) Explorer نام گرفته اند.
مرورگرهای وب چند پروتکلی (چند ضابطه ای) هستند. این بدان معنا است که مرورگرها می توانند به انواع مختلفی از سرویسگرها (Server) که بر اساس پروتکلهای مختلفی ارتباط برقرار می کنند دسترسی داشته باشند. مهمترین پروتکلهایی که مرورگرها می توانند با استفاده از آنها به سرویسگرها متصل شوند عبارتند از:
پروتکل انتقال ابر متن: HTTP: Hypertext Transfer Protocd
پروتکل انتقال فایل: FTP: File Transfor protocul
گوفر: Gofer
پروتکل انتقال اخبار شبکه: News یا NNTP: Network News Transfer Protocol
تل نتی: Telnet
پست الکترونیکی: Mailto

HTML زبان خلق صفحات وب:
HTML معروفترین و شایع ترین زبان علامتگذاری است به کمک HTML می توان به سرعت و به سادگی صفحات وب دلخواه را خلق کرده و به مخاطبان عرضه نماید. توسعه دهندگان اینترنت، اجزای دیگری را به نسخه های اصلی HTML اضافه کرده اند. مرورگر Netscape, Internet Explorer از این اجزا هستند.
قابلیت های مقدماتی HTML
افزودن متن های مختلف وب
شکل دادن به صفحات وب
افزودن لیست به صفحات وب
کنترل حالت متن ها

قابلیت های پیشرفته تر HTML
افزایش رابطه متقابل با کاربران با استفاده از پرسشنامه
افزودن مطالب چند رسانه ای یا مولتی مدیا به صفحات وب
قراردادن تصاویر ویدئویی در صفحات وب
صدا گذاری روی صفحات وب
استفاده از نقشه های تصویری
افزودن متن های متحرک به صفحات وب
تنظیم صفحات وب و قراردادن زمینه به صفحات وب
کنترل حالت حروف
استفاده از جداول برای سازماندهی اطلاعات

استفاده از زیر صفحات
وظیفه تنظیم صفحات به عهده مرورگر است و طراح صفحه، تنها باید مرورگر بگوید که چگونه صفحه را تنظیم کند.
به همین دلیل است که HTML را یک زبان علامت گذاری می گویند. به بیان دیگر طراح صفحه وب به کمک HTML ابر متن ها را علامتگذاری می کند. مثلا با قراردادن علامت <Center> به مرورگر می فهماند که قسمتی از متن مورد نظر باید در وسط صفحه نمایش داده شود. محل بقیه کار با مرورگر است تا متن مورد نظر را در وسط صفحه جای دهد.

ساختار دستورات HTML
دستورات HTML در واقع ابر متن ها را علامتگذاری می کند و با این کار روش به نمایش در آمدن آنها را به مرورگر می فهماند به طور کلی دستورات HTML بین دو علامت کوچکتر (<) و بزرگتر (<) قرار می گیرد و بدین ترتیب از متن عادی متمایز می شوند اکثر دستورات HTML به صورت جفت هستند و شامل یک دستور آغازین و یک دستور پایانی می شوند قبل از دستورات پایانی یک علامت (/) قرار می گیرد دو دستور آغازین و پایانی با احاطه کردن متن، آن را علامتگذاری می کند.

مرجع بخشی از دستورات HTML
طرز استفاده:
<!Doctype: Glossary.Htm1997/11/20>
این دستور جهت قرار دادن توضیحاتی در داخل یک سند HTML به کار می رود. این توضیحات توسط مرورگر تفسیر نمی شود اما اطلاعاتی در مورد سند به سرویسگر می دهند.
طرز استفاده:
<!–Your Comments Here–>
این دستور برای قرار دادن تذکرات و یاد آوری های شخصی در داخل سند HTML به کار می رود هر چیزی که بین دو عبارت <!–و –> در انتها قرار می گیرد. بوسیله مرورگر تفسیر نمی شود. معمولا طراحان HTML با استفاده از این دستور، مطالبی را که در هنگام ساخت سند HTML به آن توجه داشته اند. برای خود یا هر کس دیگری که سند آنها را مشاهده می کند. یادداشت می نماید.

Address:
طرز استفاده:
<Address>Menk@Courinashv.com</Address>
مرورگر، متنی را که بین دو دستور <Address> و </Address> قرار داشته باشد. به عنوان یک آدرس در نظر می گیرد و لذا آن را به شکلی متفاوت با متن های عادی نمایش می دهد. اکثر مرورگرها، چنین متن هایی را با حروف کج یا ایتالیک نشان می دهند. در صورتی که می خواهید آدرس را در دو یا چند خط بنویسید، باید خطوط جدید را با استفاده از دستور <BR> یا <P> برای مرورگر مشخص نماید.

ویژگی های: Align
این ویژگی طرز جایگیری اپلت را در صفحه مرورگر مشخص می نماید.
استفاده از این ویژگی الزامی نیست.
مقادیر:
این ویژگی عبارتند از: Alt Top, Texttop, Right, Left, Middle, Bottom, Absbottom, Absottum, Absmiddle
طرز استفاده:
Alt=This Text Will Be Tisplaged In The Event The Browser Is Not Java Enabled Of If The Applet Can Not Properly Load
مقادیر این ویژگی در صورتی که ریز برنامه (اپلت) مربوط به هر دلیل نتواند بار شود، به نمایش در می آید تا کاربر را از این اتفاق آگاه سازد.
B
طرز استفاده:
<B>This Text Is Bold</B>
متنی که بین دو دستور <B> و </B> قرار داشته باشد. به وسیله مرورگر به صورت حروف ضخیم (Bold) به نمایش در می آید.
<Html>
<Head> <Title>Bold Example. </Title>
</Head>
<Body> <Br> <Br>
Some plain Text for comparision… <Br> <Br>
<B> Bolding Text Dat Using The <Code> & it: B & Gt ; <Code>
</B> </Body>
</Html>
Base Href
طرز استفاده
<Base Href=Http://Yourname.Com/Index.Htm>
این دستور URL صفحه خانگی را تعریف می کند تا کاربر بتواند به آنجا هدایت شود.
Body
طرز استفاده:
<Body>
Your Entire Html Document Goes Here….
</Body>
دستور Body تمام متن ها، تصاویر و دستورات مربوط به آنها را که برای کاربر به نمایش درخواهد آمد. در بر می گیرد. مورد استثنا هنگامی است که در یک سند HTML چند برابر صفحه Frame تعریف می شوند.
Alink
طرز استفاده:
<Body Alink=Blue>…<Body>
این ویژگی (Attribute) رنگ پیوندهای فعال (Activated Link) یعنی آنهایی که دکمه موس بر روی آنها فشار داده شده اما هنوز رها نشده را تعیین می کند.
مقدار: نام رنگ
Backgraond
طرز استفاده:
<Body Background=Graphic.Jpg>
با استفاده از این ویژگی می توان یک تصویر گرافیکی را به عنوان زمینه برای صفحه وب قرار داد بدین ترتیب مرورگر آنقدر آن تصاویر را در کنار هم تکرار می کندتا مانند کاغذ دیواری تمام صفحه وب را پر نماید به این منظور می توان هم ازفایل های Gif و هم از فایلهای JPEG استفاده نمود.
Bgcolor
طرز استفاده:
<Body bgcolor= “red”
یا
<Body bgcolor=#ffooo>

Bgcolor
رنگ زمینه صفحه وب را تعیین می کند مقدار این ویژگی میتواند برابر نام یک رنگ (مانند BED) و یا عدد RGB رنگ مزبور باشد.
مقدار: رنگ
Link
طرز استفاده:
<Body background=My logo. Gif link=red>
این ویژگی آن دسته از پیوندهای موجود در صفحه وب را که تاکنون بوسیله کاربر انتخاب نشده اند، مشخص می کند.
به این ترتیب مرورگر تمام پیوندهایی را که تاکنون انتخاب نشده اند. به این رنگ نشان می دهد مگر اینکه نویسنده HTML بعدا در جایی از سند رنگ دیگری را برای این نوع پیوندها در نظر بگیرد.
مقدار: نام رنگ
BR
طرز استفاده
First line<Br> second line
بوسیله این دستور می توان باعث شد که مرورگر بقیه متن را در سطر بعدی بنویسد.
Font
طرز استفاده:
<font face= “Time, times new roman, Times roman”
Color= “blue” size=3>
با استفاده از این دستور نوع، اندازه و رنگ حروف یک متن را مشخص نمود. بعضی از مرورگرها، برخی ازویژگی های این دستور را نمی شناسند.

Form
طرز استفاده:
<Form action= “comments. Htm” method= “post”>

</Form>
مرورگر، قسمتی از متن و دستوراتی را که بین دو دستور <form> و </form> قرار داشته باشند. به عنوان پرسش نامه ای form برا ی دریافت اطلاعات از کاربران، در نظر می گیرد.
با ایجاد این پرسش نامه ها می توان با کاربر آن ارتباط متقابل ایجاد کرد.
Action
طرز استفاده:
<form action= “comments, Htm” method= “post”>
Link
طرز استفاده:
<link href= “my file. Htm”>
دستور link مقصد یک پیوند را مشخص می کند این دستور در قسمت سر سند HTML نوشته می شود.
Title
طرز استفاده:
<Link title= “page 10 of 156”>
این ویژگی عنوان سندی را که در پیوند ذکر می شود. تعیین می نماید.
مقدار: URL
Align
طرز استفاده:
<palign=geneter>this text will b centered.</p>
با استفاده از ویژگی Align می توانمتن را در سمت چپ، راست و یا وسط پنجره مرورگر قرار داد.
مقدار: right, left, center
Scipt
طرز استفاده:
<script>
…javascript code…
</script>
این دستور مشخص کننده دستورات یک زبان اسکریپتی می باشد در صورتی که ویژگی language در کنار آن ذکر نشود. مرورگر زبان آن را جاوا اسکریپت javascript در نظر می گیرد.
Language
طرز استفاده:
<seript language=” javascript”>
…javascipt code…
</script>
این ویژگی، زبانی را که دستورات مزبور، به آن زبان نوشته شده است، مشخص می کند.
مقدار: متن
Table
طرز استفاده:
<table border=1>
<tr>
<td>I stcell. </td>
<td2ndcell.</td>
</tr>
</table>
با استفاده از این دستور می توان جداولی طراحی کرده و به اطلاعات نظم بخشید. کلیه دستورات و اجزای دیگر باید بین دو دستور:
<table> در ابتدا و </table> در پایان قرار بگیرند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین

دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 301 کیلو بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

معرفی شرکت و تاریخچه :
شرکت کالسیمین در سال ۱۳۴۳ با سرمایه ۵۰ میلیون ریال با هدف انجام فعالیت‌هایی در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن، تغلیظ و ذوب معدنی، ایجاد کارخانه‌های تبدیلی مواد معدنی و انجام کلیه عملیات بازرگانی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت تاسیس و به ثبت رسید و در آذر ماه ۱۳۷۶ ماهیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اولین معامله سهام شرکت در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت.

سرمایه شرکت در حال حاضر ۹۷۵۰۰ میلیون ریال می باشد و سهامداران عمده در حال حاضرعبارتنداز:
۱)توسعه معادن روی ایران ۴۷%
۲) شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ۱۷%
فعالیت شرکت در دو بخش تولید کنسانتره سرب و روی و تولید شمش روی متمرکز می باشد.

تولیدات کالسیمین:
تولیدات شرکت با توجه به سهمیه خاک دریافتی و ظرفیت تولیدی کارخانجات عبارتند از تولید ۲۵ هزار تن کنسانتره سرب، ۲۰۰ هزار تن کنسانتره روی خام و ۱۰۰ هزار تن کنسانتره روی پخته و حدود ۵۰ هزار تن شمش روی که در کارخانجات متعلق به شرکت به نام‌های مجتمع تغلیظ سرب و روی دندی و کارخانجات تولید شمش روی دندی و زنجان، مجتمع ذوب و احیای روی قشم و کارخانه روی بندرعباس تولید می‌گردد.

این شرکت یکی از بزرگترین شرکتهای تولید روی است که دارای ۴ کارخانه تولید شمش روی و ۲ کارخانه تولید کنسانتره روی و سرب می باشد . شرکت در کارخانجات دندی و خرمشهر عمل فلوتاسیون را انجام داده و خاک معدنی را تبدیل به کنسانتره محتوی بالای ۵۰% روی و همجنین کنسانتره ۶۰% محتوی سرب می کند این کارخانجات با دریافت بیش از ۳۲۰ هزار تن خاک در سال ۸۲ مقدار ۶۶ هزار تن کنسانتره روی پخته و ۱۹۶ هزار تن کنسانتره روی خام و ۳۰ هزار تن کنسانتره سرب تولید نموده است این در حالی است که در سال ۸۱ مقدار ۸۸ هزار تن کنسانتره پخته تولید نموده است و دلیل کاهش در سال ۸۲ توقف تولید به مدت ۴ ماه برای بازسازی کارخانه های مزبور بوده است که به نظر می رسد با توجه به بازسازی شرکت در سال ۸۳ تولید کنسانتره با تمام توان و ظرفیت انجام گیرد .

شرکت ۴ کارخانه شمش روی در استانهای زنجان و هرمزگان می باشد ذوب روی دندی با ۱۴ هزار تن تولید و ذوب روی زنجان با ۵ هزار تن در استان زنجان و در کنار معدن انگوران واقع شده اند و شرکت مجتمع ذوب و احیا روی قشم با ظرفیت ۲۰ هزار تن و ذوب و روی بندرعباس با ظرفیت ۱۰ هزار تن در استان هرمزگان قرار دارند که بیشتر برای صادرات مورد نظر هستند .

شرکت کالسیمین بزرگ‌ترین عرضه‌کننده روی در بورس فلزات تهران است. ولی حجم و ارزش روی در بورس فلزات تهران در مقایسه با حجم و ارزش سایر فلزات نظیر فولاد، مس و آلومینیوم کمتر است، ولی عرضه و تقاضا برای آن در این بازار رسمی همچنان رو به افزایش است و با جلساتی که بین مسوولان این بورس و تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان فلز روی اخیرا برگزار شده، قرار است برای جذب هر چه بیشتر متقاضیان روی در این بازار تلاش شود.

سرمایه گذاری‌ها و زیرمجموعه های شرکت کالسیمین:
شرکت کالسیمین با توجه به موضوع فعالیت خود و به منظور استقلال کامل در زمینه تولید و فروش شمش روی و سرب اقدام به سرمایه گذاری در زمینه های مختلف نموده است

شرکت تولید روی بندر عباس:
شرکت تولید روی بندرعباس در منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات و در بخشی از اراضی مجتمع آلومینیوم المهدی به مساحت ۱۲۰۰۰۰ مترمربع واقع شده است و از شمال به پالایشگاه نفت، از جنوب به انبار المهدی ، از شرق به کارخانه المهدی و از غرب به جاده پالایشگاه منتهی می شود. ماده معدنی مورد استفاده این شرکت کنسانتره روی می باشد ،که از این ماده معدنی شمش روی حاصل می شود .اکثر تولیدات این شرکت صادر می شود و فرصت مناسبی را برای شرکت کالسیمین بوجود می آورد که بتواند بازار حاشیه خلیج فارس را به تصرف خود درآورد.

شرکت ذوب و احیای روی قشم:
شرکت ذوب و احیای روی قشم در ۴۵ کیلومتری قشم و ۲۵ کیلومتری بندرعباس (راه آبی) به همراه شرکت تولید روی بندرعباس در استان هرمزگان از شرکت های تابعه کالسیمین به شمار می روند. این کارخانه در سال ۷۸-۱۳۷۷ توسط شرکت NFC چین مورد بهره برداری قرار گرفت.خوراک این شرکت نیز کنسانتره روی می باشد و محصول خروجی این شرکت شمش روی می باشد .این شرکت نیز مانند تولید روی بندر عباس اکثر محصولات خود را صادر می کند و از موقعیت مناسبی جهت تسخیر بازار خلیج فارس برخوردار است. نکته مهمی که در مورد این دو شرکت وجود دارد این است که این شرکتها در سال ۱۳۸۲ زیان ده بودند اما با افزایش قیمت جهانی روی به سود دهی رسیدند.

کارخانه ذوب روی زنجان:
کارخانة ذوب روی زنجان در ۱۲ کیلومتری جاده زنجان- تاکستان واقع شده است. یکی از اهداف وزارت صنایع و معادن در دو دهه اخیر ایجاد زمینه سودآوری بیشتر، کاهش واردات و استفاده بهینه از امکانات موجود داخلی بوده که منجر به احداث کارخانه های تولید شمش فلزات مختلف شده است. با توجه به قرار گرفتن معدن سرب و روی انگوران به عنوان بزرگترین معدن سرب و روی کشور در استان زنجان‏،‏ در طول سالهای ۷۱-۱۳۶۱ تلاشهایی به منظور احداث کارخانة تولید شمش روی با ظرفیت ۶۰۰۰۰ تن در سال در استان زنجان صورت گرفت. اما به دلیل بروز مشکلاتی از جمله عدم همکاری شرکتهای خارجی دارندة تکنولوژی مورد نظر،که خود وابسته به تراستهای تولیدکننده روی در جهان هستند، این تلاشها به نتیجة مطلوب نرسید.

در نهایت شرکت فرآوری مواد معدنی ایران توانست با کمک شرکت مهندسی کاهنربا و با الگو برداری از طرح اولیه ارائه شده توسط شرکت برزیلی اینکا ، اولین کارخانه روی ایران را در زنجان در تاریخ ۱/۲/۷۲ راه اندازی نماید. این کارخانه در ابتدا در مقیاس پایلوت و با ظرفیت ۱ تن در روز فعالیت خود را آغاز نمود. پس از تولید موفقیت آمیز ورق روی، و بهبود وضعیت اقتصادی فلز روی و حصول نتایج مثبت، به تدریج طرح توسعه کارخانه برنامه ریزی شد که در نهایت در سال ۱۳۷۴ به پایان رسید. در نتیجه ظرفیت تولیدکارخانه به ۱۱ تن در روز افزایش یافت. خوراک کارخانه در ابتدا کنسانتره کلسینه روی بودکه ازکارخانه تغلیظ دندی توسط شرکت کالسیمین تأمین می شد. در سال ۱۳۷۶ این کارخانه به منظور پرداخت شدن بدهی های شرکت فرآوری مواد معدنی ایران به شرکت کالسیمین فروخته شد . ظرفیت تولید این شرکت در حال حاضر ۵۰۰۰ تن شمش روی در سال می باشد و عیار شمش تولیدی ۹۶/۹۹ درصد است.

کارخانه ذوب روی دندی :
کارخانه ذوب روی دندی در حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب شهر زنجان و در مجاورت کارخانه تغلیظ دندی واقع شده است. در سال ۱۳۷۱ قراردادی جهت احداث واحد پایلوت بین شرکت کالسیمین و شرکت مهندسی کاهنربا منعقد شد نتایج مثبت حاصل از بهره‌برداری واحد پایلوت در مرداد ماه ۱۳۷۲ منجر به عقد قرارداد طراحی و احداث کارخانه ۷ هزار تنی شمش روی گردید. پس از انجام مطالعات زمین‌شناسی ژئوتکنیکی و ژئوفیزیک، محل احداث کارخانه در مجاورت کارخانه تغلیظ دندی تعیین شد. طراحی و اجرای کل تحقیق توسط متخصصین داخلی انجام شده است. در نهایت کارخانه در سال ۱۳۷۶ به طور رسمی راه‌اندازی شد. خوراک این کارخانه کنسانتره خام و کلسینه روی می باشد و محصول اصلی کارخانه شمش روی و محصول جانبی آن سرباره اکسید روی می باشد.

عامل اصلی در تعیین نوع محصول کارخانه بیش از هر چیز مسایل اقتصادی و روند تغییرات قیمت محصولات مختلف فلزی در بازار جهانی و داخلی می باشد. در واقع نمی توان انتظار داشت که کارخانه در تمام سال های تولید خود به طور کامل از روند منظمی پیروی نماید، زیرا بعضی از شرایط بازار فروش ایجاب می نماید تا برنامه ریزی تولید دچار تغییراتی شود. مثال بارز این مسئله در چند سال اخیرمی باشدکه به دلیل بالارفتن مصرف داخلی و قیمت ها، کارخانه دندی تولید خود را افزایش داده و سعی کرده تا با محصول پرعیار فعالیت نماید. زیرا تولید محصول از خوراک پرعیار نسبت به کم عیار همان طور که مشخص است بیشتر می باشد. به طور متوسط می توان گفت که هر ۱۰۰۰ تن خوراک کم عیار۳۵۰-۳۰۰ تن محصول و ۱۰۰۰ تن خوراک پرعیار حدود ۴۵۰ تن محصول خواهد داشت.

کارخانه سرب و روی انگوران:
کارخانه فرآوری سرب و روی انگوران با ظرفیت حدود ۱۴۰ تن بر ساعت ، در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان زنجان واقع شده است. خوراک این کارخانه ، کانسنگ اکسیده سرب و روی بوده و از معدن انگوران واقع در ۲۰ کیلومتری کارخانه تامین می شود.

بررسی صورتهای مالی شرکت کالسیمین
بررسی ترازنامه

ترکیب دارایی های شرکت کالسیمین نشان میدهد که تعادل و توازنی خاص در دارایی های جاری و دارایی های ثابت این شرکت وجود دارد در سال ۱۳۸۱ سرمایه گذاری هایی در دارایی های ثابت صورت گرفته است و این سرمایه گذاری ها در دارایی های سرمایه ای بوده است که برای افزایش ظرفیت تولید سرمایه گذاری گردیده است.

در ۴ سال ابتدای مورد بررسی یعنی از سال ۷۹ تا ۸۲ مجموع دارایی های جاری تقریبا در یک سح معینی ثابت بوده است و نوسان مثبت و منفی چندانی در آن به چشم نمی خورد.رشد ۹۵ درصدی در دارایی های جاری سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ بوجود آمده است که عمده ترین دلیل آن افزایش موجودی مواد و کالا و مانده نقد و بانک شرکت بوده است.

با توجه به وضعیت دارایی های شرکت و بررسی فعالیتها و برنامه های آتی شرکت ، پیش بینی می شود که برای پایان سال مالی ۸۴ شاهد رشد ۲٫۵ درصدی در دارایی های جاری و رشد ۶٫۳ درصدی در دارایی های غیر جاری داشته باشد و در مجموع با همین میزان سرمایه(۹۷۵۰۰ میلیون ریال) مجموع دارایی های شرکت کالسیمین ۳٫۶درصد رشد را داشته باشد.

روند بدهی های شرکت کالسیمین:
در میان اقلام بدهی های جاری شرکت کالسیمین عمده ترین بخشها را سود سهام پیشنهادی و پرداختنی در طی ۵ سال گذشته تشکیل داده است و در کنار این، حصه جاری تسهیلات دریافتی جزو بزرگترین اقلام قرار دارند.دارایی های جاری شرکت کالسیمین در طی ۵ سال گذشته بطور میانگین از رشدی معادل ۱۸٫۶ درصد برخوردار بوده است.و پیش بینی می شود در پایان سال مالی ۸۴ در مقایسه با سال ۸۳ رشد ۱۵ درصدی را در میزان مجموع بدهی های جاری داشته باشیم.
بدهی های غیر جاری شرکت شامل بدهی های بلند مدت و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان می باشد.در طی ۵ سال گذشته بدهیهای بلند مدت شرکت از نوسان زیادی برخوردار بوده و انتظار می رود در پایان سال مالی ۸۴ مجموع بدهی های بلند مدت به حدود ۴٫۴۵ میلیارد تومان برسد.
درپایان سال مالی ۸۴ انتظار دارد که مجموع بدهیهای شرکت کالسیمین به ۶۵ میلیارد تومان بالغ گردد.

در نمودار زیر روند سیر دارایی های جاری را در مقابل بدهی های جاری مشاهده می کنید.به مابه التفاوت دارایی ها و بدهی های جاری ،سرمایه در گردش گفته میشود.نسبت سرمایه درگردش معیار مناسبی از کارایی عملیات شرکت و سلامت وضعیت مالی آن می باشد.در صورتی که دارایی های جاری شرکتی کفاف بدهی های جاری اش را نداشته باشد ممکن است شرکت در باز پرداخت بدهی های کسانی که عجله در رسیدن به مطالبات خود دارند با مشکل مالی مواجه گردد.همچنین یک معیار برای کارایی عملیاتی بدست میدهد.این نسبت همچنین میتواند نشان دهنده حرکت کارای شرکت به روشی موثر باشد.حرکت در این روال خوش را با بهبود و اصلاح نسبت سرمایه در گردش نشان میدهد.عدم بهبود این نسبت و وضعیت میتواند نشانگر وجود مشکلی در عملیات شرکت باشد.

در مورد شرکت کالسیمین چنانکه نمودار نیز نشان می دهد در طی ۵ دوره مورد بررسی میزان دارایی های جاری شرکت همواره از مجموع بدهی های جاری کمتر بوده است.بر اساس براوردها و محاسبات صورت گرفته انتظار نمی رود نسبت سرمایه در گردش کالسیمین در پایان سال مالی ۸۴ نیز بهبود یابد.حداقل نسبت قبولی که انتظار میرود شرکت کالسیمین داشته باشد برابر با یک مرتبه یا ۱۰۰ درصد می باشد.ولی در طی سالهای اخیر این نسبت بهبود نیافته است و این مسئله به نوعی نشانگر عدم توجه یا عدم توانایی مدیریت مالی شرکت در اصلاح و بهبود این نسبت می باشد.

نمودار زیر نشاندهنده نسبت سرمایه در گردش شرکت کالسیمین میباشد..علائم نشاندهنده سیگنالهای خوبی نیست و در واقع این نسبت نشان میدهد که شرکت کالسیمین با مشکلات مالی مواجه است که ممکن است روند عملیات و فعالیت این شرکت را در برهه هایی از زمان با مشکل مواجه سازد.

حقوق صاحبان سهام:
بخش حقوق صاحبان سهام یکی از دو بخش تشکیل دهنده سمت چپ ترازنامه میباشد و به عبارت دیگر یکی از منابع تامین دارایی های شرکت میباشد که شامل سرمایه ثبت شده به اضافه سود انباشته و سایر اندوخته هاست.معمولا بیشتر افزایش سرمایه ها از طریق انتقال حساب سود انباشته به حساب سرمایه صورت می گیرد بدون اینکه سهامدار فعلی وجه نقدی بابت افزایش سرمایه پرداخت نماید.نمودار زیر نشان دهنده روند رشد منظم و صعودی جمع حقوق صاحبان سهام این شرکت می باشد.روند فعالیت و سوداوری شرکت کالسیمین نشان میدهد که این شرکت توانایی افزایش سرمایه تا حد ۷۰ درصد از محل سود انباشته را در توان دارد و در صورتی که مدیران شرکت به این نتیجه برسند که برای دخالت در سطوح قیمت سهام دخالت نمایند می توانند این امر را از طریق افزایش سرمایه و رقیق نمودن سهام انجام دهند.

بررسی نسبت بدهی شرکت کالسیمین:
مطالعه نمودار مجموع دارایی ها و بدهی های شرکت کالسیمین در طی ۵ سال گذشته نشان میدهد که روند رشد کاملا مشابهی میان این دو بوده است و هر دو با شیب کاملا یکسانی جلو رفته اند و نسبت تقریبا ثابتی را در طی سالها حفظ نموده اندوبر اساس پبش بینی های انتظار داریم مجموع دارایی ها در پایان سال مالی ۱۳۸۴ به ۷۴۶ میلیارد ریال بالغ گردد و همچنین جمع بدهی های شرکت نیز به ۶۵۰ میلیارد ریال برسد.در طی ۵ سال گذشته نسبت بدهی بطور میانگین ۷۷ درصد بوده است یعنی بعبارت دیگر ۷۷ درصد از مجموع ارزش دارایی ها از محل ایجاد بدهی و قرض تامین شده است و بقیه از محل حقوق صاحبان سهام که شامل سرمایه و سود انباشته و سایر اندوخته هاست.

هر چند که میانگین ۷۷ درصد بدهی در حسابهای ترازنامه در صنعت فلزات اساسی امری معمول و متداول میباشد اما بلحاظ علمی و تئوریکی بالا بودن نسبت بدهی در ساختار ترازنامه و ساختار مالی شرکت ،ریسک مالی آن را افزایش خواهد داد.

ثابت بودن نسبت بدهی در ساختار مالی شرکت کالسیمین نشان میدهد که مدیریت شرکت در طی این سالها بهینه ترین نسبت را بصورت تجربی بدست آورده اند و جریانات وجوه اعم از خروجی و ورودی را طوری برنامه ریزی میکنند که این نسبت در ساختار مالی رعایت گردد.میانگین نسبت بدهی در طول ۵ سال گذشته در حدود ۷۷ درصد ثابت باقی مانده است اما بر اساس پیش بینی های در پایان سال مالی ۸۴ نسبت بدهی به ۸۵٪برسد.و احتمال افزایش سرمایه از محل مطالبات در این شرکت نیز به ذهن متبادر میگردد تا نسبت بدهی در سطح ۷۵ درصد باقی بماند.

بررسی وضعیت صورت سود و زیان:
میزان درامدهای شرکت کالسیمین تا حدود زیادی به قیمتهای جهانی محصولات بستگی دارد و نوسان قیمتهای جهانی روی و سرب میتواند تاثیرات زیادی بر درامدهای این شرکت بر جای داشته باشد.همچنین میزان تولید و تقاضا عامل موثر دیگری برای درامد های شرکت می باشد.معمولا تقاضا همیشه به میزان کافی وجود دارد در صورتی که خلوص شمش های تولیدی در حد استاندارد های بازار جهانی فلزات باشد.

شرکت کالسیمین در سال ۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و با قیمت ۶۷۰۰ ریال معاملات آن آغاز گردیده است.

یررسی صورتهای مالی شرکت را از سال ۱۳۷۹ آغاز کردیم در نمودار اول روند درامد حاصل از فروش و بهای تمام شده و نیز سود ناخالص حاصل از آن آورده شده است در طی سه سال ابتدایی بخاطر پایین بوده قیمتهای جهانی روی همچنین پایین بوده میزان تولید در مقایسه با وضعیت فعلی هیچ رشدی در درامد حاصل از فروش شرکت به چشم نمی خورد و در یک سطح نسبتا ثابت باقی مانده است رشد درامد شرکت از سال ۱۳۸۲ آغاز گردید و در سال ۸۳ رشد ۷۵ درصدی را تجربه نمود و پیش بینی نموده است که در پایان سال مالی ۸۴ در مقایسه با سال ۸۳ رشد ۳۵ درصدی را تجربه نماید و در شش ماهه اول سال ۸۴ توانست ۴۸ درصد بودجه را پوشش دهد.و به دلیل عدم وجود برنامه تعطیلی برای تعمیرات ،انتظار میرود شرکت کالسیمین بتواند در پایان سال مالی ۱۰۰ درصد بودجه فروش را پوشش دهد.نکته جالب و قابل ذکر در پوشش بودجه فروش نیم سال اول ۸۴ ،افزایش سود ناخالص بدلیل کاهش بهای تمام شده پیش بینی شده است.

از نکات اساسی در زمینه شرکتهای معدنی خصوصا شرکتهای مرتبط با روی افزایش قیمتهای این فلز در سطح جهانی است.شرکت کالسیمین به همراه سایر زیر مجموعه های خود از این افزایش قیمت منتفع شده و این مسئله در تغییرات سود آوری این شرکت به وضوح قابل مشاهده است.از طرفی افزایش بهای خاک مصرفی و افزایش بهای تمام شده محصولات این شرکت شده که در مقایسه با شش ماهه نخست سال قبل این مسئله تاثیر چندانی نداشته است.حاشیه سود ناخالص در سال مالی ۸۳ معادل ۴۴٪بوده است و بر اساس پیش بینی های شرکت،انتظار میرود در سال ۸۴ این نسبت به ۴۰ درصد کاهش یابد.

نمودار زیر نشان دهنده میزان سود ناخالص،سود عملیاتی و در نهایت سود خالص را نشان میدهد.با توجه به نمودار قبلی که ذکر شد میزان درامد حاصل از فروش در طی سه سال اول تغییری نداشته است بالا رفتن هزینه های تولید و بازار یابی و هزینه های مالی شرکت بترتیب باعث کاهش سوداوری شرکت در سه سال ابتدایی دوره مورد بررسی شدند .دوره رشد سوداوری از سال ۸۲ شروع گردید و انتظار میرود در سال مالی ۱۳۸۴ بیشترین سوداوری نصیب شرکت گردد.رشد ۲۳ درصدی در سود ناخالص،رشد ۱۳ درصدی در سود عملیاتی و رشد ۶۳ درصدی در سود خالص پیش بینی شده است که در سال ۸۴ در مقایسه با سال ۸۳ بوقوع بپیوندد.

شرکت کالسیمین پیش بینی نموده است که سود خالص در سال مالی ۱۳۸۴ به ۲۷۳۲۹۹ میلیون ریال برسد که نصیب هر سهم از این میزان سود پس از کسر مالیات به ۲۸۰۳ ریال بالغ گردد.

نکته قابل توجه در صورتهای مالی پیش بینی درامد, وجود درامد حاصل از سرمایه گذاری هاست که در شش ماهه اول سال مالی جاری ۵۵ درصد بودجه را پوشش داده است و با توجه به بازار سرمایه و افت شدید آن در نیمسال اول بنظر میرسد که این سرمایه گذاری ها در بورس نبوده است و در شرکتهای زیر مجموعه و شرکتهای تابعه بوده است.

علاوه بر این موارد شرکت اعلام نموده است که در نظر دارد ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه بابت طرح های افزایش ظرفیت و توسعه و سرمایه گذاری های جدید را اجرا نماید.

در مورد سود خالص پس از کسر مالیات شرکت باید گفت که از سال ۷۹ تا سال ۸۱ میزان این سود در روندی نزولی کاهش یافته و در سال ۱۳۸۱ به کمترین مقدار رسیده است که حتی در این سال قیمت سهام این شرکت نیز به کمترین حد تاریخی خود رسید(۱۴۰۰ ریال در اواخر سال ۱۳۸۱).

از سال ۱۳۸۲ بدلیل بهبود قیمتهای جهانی محصولات تولیدی شرکت ،روند رشد سود خالص این شرکت شروع گردید البته سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه و سود حاصل از این سرمایه گذاری ها را نیز نباید از نظر دور نگه داشت.شرکت کالسیمین در پیش بینی سود سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۸۴ که به بازار اعلام نموده است مبلغ سود خالص را ۲۷٫۳۲ میلیارد تومان اعلام نموده است که ۸ میلیارد تومان فقط بابت پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها میباشد که در شش ماهه ابتدایی سال ۸۴ ۵۵ درصد بودجه را پوشش داده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان

دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 337 کیلو بایت

تعداد صفحات : 18

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحلیل بنیادی شرکت شرکت پتروشیمی اصفهان
معرفی شرکت پتروشیمی اصفهان :شرکت پتروشیمی اصفهان در سال ۱۳۶۸ تاسیس شد و در سال ۱۳۷۸ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.موضوع فعالیت این شرکت عبارتست از ایجاد و انتقال تکنولوژی ، احداث واحدهای شیمیایی و پتروشیمیایی.تولید مواد شیمیایی(آروماتیک ها) ارائه خدمات اموزشی تخصصی در صنایع، انجام تحقیق های تحقیقاتی مرتبط و سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی می باشد.

محصولات تولیدی مجتمع پتروشیمی اصفهان عبارتند از بنزن ، تولوئن، پارازیلین، ارتوزایلین میباشد. شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان ، اولین تولید کننده محصولات آروماتیک در ایران ، یکی از طرحهای ملی و مهم دهه اول انقلاب میباشد که در سال ۱۳۷۱ با هدف تولید بیش از ۲۰۰۰۰۰ تن مواد آروماتیک در سال شامل بنزن ، تولوئن ، ارتوزایلین ، پارا زایلین و مخلوط زایلین به جمع واحدهای تولیدی کشور پیوست. این مجتمع از واحدهای زیربنائی کشور بوده و محصولات آن بعنوان خوراک صنایع پایین دستی نظیر شوینده ها ، پلاستیکها ،‌الیاف پلی استر ، نرم کننده های پـلاستیکی ، رنگسـازی و صنایع نظامی بکار برده می شود.

شرکت پتروشیمی اصفهان دارای چندین شرکت و موسسه وابسته میباشد که عبارتند از :
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،
شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ،
شرکت بازرگانی پتروشیمی بین المللی
دانشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت.

جهت تولید محصولات آروماتیک ,شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان به مواد اولیه با مواد زیر نیاز دارد:
مواد اولیه مقدار:
پلانفرمیت(از پالایشگاه اصفهان) اسمی : ۳۶۳/۰۰۰ تن در سال
واقعی : ۴۳۰/۰۰۰ تن در سال
هیدروژن )از پالایشگاه اصفهان( اسمی: ۳۰۰۰ تن در سال
واقعی: ۳۷۰۰ تن در سال
گاز طبیعی )از شرکت ملی گاز ( اسمی : ۷۲ میلیون متر مکعب
واقعی : ۶۰ میلیون متر مکعب

محصولات پتروشیمی اصفهان و مصرف کنندگان عمده نهایی محصولات شرکت عبارتند از:
نام محصول مصرف کننده عمده محصولات عمده نهایی
بنزن مجتمع LBA
پتروشیمی آبادان
پتروشیمی تبریز ماده اولیه پاک کننده ها ،نرم کننده ها و شوینده ها
حشره کشها و رنگها
تولوئن واحد THDA

صنایع نظامی
روغن سازی پالایشگاه ها
رنگسازیها،پتروشیمی اراک و بوتاکلر ماده اولیه نرم کننده ها و حلال ها
مواد شیمیایی نظامی
ارتوزایلین پتروشیمی فارابی
وزارت صنایع کشاوزی مواد اولیه نرم کننده ها ،پلاستیک ها
رزین ها و کودهای مخلوط

پارازایلین مجتمع D.M.T الیاف مصنوعی ،رزینها
پلاستیکها ریا،پلی استر ها و پلی اکریل ها
مخلوط زایلین سم سازیها و رنگ سازیها سموم کشاورزی ،رزین ها ،رنگها

سهامدار عمده شرکت پتروشیمی اصفهان ,شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می باشد و بیش از ۱۱ هزار سهامدار حقیقی با دارا بودن یک سوم سهام شرکت باعث بوجود آمدن نقدینگی مناسب برای این سهم در بازار معاملات می شود.

صورتهای مالی شرکت پتروشیمی اصفهان از سال ۱۳۷۸ مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر در مورد بخش دارایی های این شرکت که بصورت نموداری در زیر رسم شده بدست آمد:
دارایی های جاری شرکت بطور متوسط سالانه ۴۴ درصد رشد را تجربه نموده است.بر اساس روند گذشته پیش بینی می کنیم میزان کل دارایی های جاری شرکت در پایان سال ۸۴ رشد ۴۲ درصدی را تجربه نماید و به رقم ۱۰۶ میلیارد تومان بالغ گردد.

شرکت پتروشیمی اصفهان در سالهای اخیر به سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت در بخش دارایی های جاری رفته است بطوریکه در سال ۸۲ بیشترین میزان دارایی های جاری مربوط به سرمایه گذاری های کوتاه مدت بوده است.

از سال ۸۱ به بعد دارایی های غیر جاری افت زیادی داشته و مجددا در دو سال بعد رشد یافته ,مربوط به فروش بخشی از “سایر دارایی ها” در سال ۸۲ بوده است. رشد دارایی های غیر جاری در دو سال اخیر مربوط به افزایش سرمایه گذاری های بلند مدت و افزایش دارایی های ثابت بوده است انتظار داریم در پایان سال ۸۴ رقم کلی دارایی غیر جاری شصفها به ۱۶٫۲ میلیارد تومان برسد (بر اساس ارزش دفتری نه ارزش بازار).

نرخ رشد مجموع دارایی شرکت پتروشیمی اصفهان در ۵ سال گذشته ۳۲%بوده است که رقم قابل توجهی می باشد و نشانگر این است که این شرکت در حال توسعه و گسترش فعالیتها می باشد.

سمت چپ ترازنامه یا در واقع منابع تامین مالی دارایی ها به بررسی ماهیت و میزان بدهی های شرکت پتروشیمی اصفهان می پردازیم:
در سال ۱۳۸۱ تسهیلات بلند مدت پتروشیمی اصفهان بازپرداخت شد از سال ۸۱ در ساختار مالی خود تسهیلات بلند مدت ندارد.در حدود ۲٫۶ میلیارد تومان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان دارد.می توان گفت که بدهی های بلند مدت در ساختار سرمایه شرکت جایگاه و تاثیر گذاری چندانی ندارد.

عمده ترین و مهمترین منبع تامین مالی شرکت بدهی های جاری می باشد نرخ رشد بدهی های جاری در طی ۵ سال گذشته ۲۷% بوده است که در مقابل نرخ رشد ۳۲ درصدی دارایی ها نشانگر این مسئله است که افزایش سرمایه ها در جهت تعدیل و ثبات ساختار سرمایه شرکت و تعدیل ریسک مالی بوده است.

در نمودار زیر مقایسه ای بین دارایی های جاری و بدهی های جاری صورت گرفته و تفاوت میان این دو نشانگر سرمایه در گردش شرکت میباشد هر چه میزان این تفاوت بیشتر باشد سیالیت کارها فعالیتها و عملیات شرکت بیشتر خواهد بود و میزان قدرت مانور مدیریت در پرداختها به نسبت افزایش این تفاوت ،افزایش خواهد یافت.

از سال ۷۸ تا سال ۸۲ میزان بدهی های جاری این شرکت در پایان سال از دارایی های جاری بیشتر بوده است و سرمایه در گردش شرکت منفی بوده است ولی در سال ۸۳ دارایی های جاری از بدهی های جاری بیشتر شده است و میزان سرمایه در گردش شرکت مثبت گردیده است و میتوان گفت که وضعیت شرکت از لحاظ قدرت پرداخت بدهی های جاری افزایش یافته و شرکت سیاست محافظه کارانه ای را در قبال بستانکاران در پیش گرفته است.انتظار داریم در پایان سال ۸۴ سرمایه در گردش شصفها به ۴۷ میلیارد تومان برسد که این امر مطلوبیت ویژه ای برای این شرکت از نظر بستانکاران ایجاد خواهد کرد و قدرت اعتباری شرکت افزایش می یابد.

بررسی ساختار سرمایه و نسبت بدهی به مجموع دارایی ها:
شرکت پتروشیمی اصفهان در طی ۶ سال گذشته بطور متوسط نسبت بدهی را تقریبا در سطح ۶۸ درصد ثابت نگه داشته است و همانطور که در بخش قبلی هم ذکر شد شرکت دارای سیاست ثابتی در این بخش است یعنی ساختار ترازنامه را طوری تنظیم میکند که این سطح حفظ گردد و حتی به جرات میتوان ابراز نمود که افزایش سرمایه هم در صورتی در دستور کار قرار میگیرد که ساختار مالی این شرکت از این سطح فاصله میگیرد و میزان افزایش سرمایه هم بگونه ای است که این نسبت حفظ گردد.

نسبتهای نقدینگی:
نسبت جاری و نسبت آنی از جمله نسبتهای نقدینگی هستند که توانایی یک شرکت را در بازپرداخت بدهی های جاری بیان میکنند.این نسبت در ابتدای دوره مورد بررسی در سطح پایینی قرار داشته و با رشدی که در طی دو سال داشته است در سال ۸۰ در سطح یک مرتبه قرار گرفته و تا سال ۸۲ در همین سطح باقی مانده و نهایتا در سال ۸۳ در سطح بالاتر از یک مرتبه قرار گرفته و بنظر میرسد در روند صعودی قرار گرفته و انتظار میرود برای پایان سال مالی ۸۴ این نسبت بالاتر از ۱٫۴۵ مرتبه قرار بگیرد که در این صورت میتوان گفت توانایی پرداخت بدهی های جاری این شرکت افزایش می یابد. واگرایی نمودار نسبت جاری و نسبت آنی حاکی از افزایش ارزش موجودی کالا و مواد در صورتهای مالی است که احتمالا بدلایلی شرکت در فروش محصولات با مشکل مواجه است.

بررسی صورتحساب سود و زیان:
از طریق بررسی نموداری میزان درامد حاصل از فروش و سود خالص را در طی چندین سال گذشته مطالعه میکنیم و برای براورد آینده از روند گذشته با توجه به تغییرات صورت گرفته در وضعیت کلی صنعت و اقتصاد کشور تعدیلات لازم را اعمال نموده و برای سالهای آتی به پیش بینی میزان فروش و سود شرکت می پردازیم.

بررسی روند فروش از سال ۷۸ تا سال ۸۳ نشان میدهد که در سالهای ۷۹ تا ۸۱ تغییرات قابل توجهی در میزان درامد حاصل از فروش وجود نداشته است ولی رشد دو ساله ای از سال ۸۲ بوقوع پیوسته که میزان این رشد در حدود ۳۴ درصد بود و در سال ۸۳ هم در مقایسه با سال ۸۲ رشد چشمگیری معادل ۷۵ درصد به چشم میخورد که این عامل باعث بوجود آمدن اتفاقات و مسائل غیر منتظره در روند قیمتی سهام این شرکت گردید.

پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند سال ۸۴ از نظر شرکت پتروشیمی اصفهان در مقایسه با سال ۸۳ بترتیب ۱۳ درصد کاهش درامد فروشٰ ۲ درصد افزایش بهای تمام شده[SP]ٰ۳۰ درصد کاهش سود عملیاتیٰ و سود پس از کسر مالیات ۳۲ درصد کاهش نشان میدهد.شرکت دلایل تغییرات را عمدتا افزایش نرخ نفتا در بازار جهانی وافزایش نرخ تسعیر ارز و افزایش سایر هزینه ها را افزایش نرخ تورم عنوان نموده است.

با بررسی های بیشتر در روند گذشته و لحاظ نمودن انحرافات پیش بینی سود خالص شرکت در سالهای گذشته و مطالعات بنیادین در وضعیت کلی صنعت و اقتصاد کشور[SP]ٰپیش بینی آریا بورس در مواردی با پیش بینی شرکت پتروشیمی اصفهان تفاوتهایی را نشان میدهد که بدین قرارند:
آریا بورس میزان فروش را ۲۴ درصد از پیش بینی خود شرکت بیشتر براورد نموده است.و میزان بهای تمام شده را نیز ۸ درصد بیشتر از شصفها براورد نموده است.ا حاشیه سود ناخالص نیزدر مجموع ۸% میان دو براورد اختلاف نظر وجود دارد.

نتیجه بررسی صورت سود و زیان شرکت در نهایت به میزان سوداوری آن منتهی شده است که در نمودار فوق به تشریح آن پرداخته میشود.
همانطور که نمودار فوق دریافت میشود میزان سود شرکت پتروشیمی اصفهان در طی شش سال گذشته دارای نوسانات چندی بوده است.در سالهای ۷۹ تا سال ۸۲ علیرغم عدم رشد میزان درامد حاصل از فروش[SP]ٰسود ناخالص روند کاهشی داشته است که علت آنرا در افزایش بهای تمام شده شرکت در این سالها میتوان یافت.بدلیل عدم وجود درامد حاصل از سرمایه گذاری ها و رشد منظم هزینه های عملیاتی با نرخ تورم,[SP]ٰسود عملیاتی روندی دقیقا مشابه سود ناخالص طی میکند.تا سال ۸۲ هزینه های مالی هم در تعهدات شرکت بوده که بدلیل بازپرداخت تسهیلات دریافتی بلند مدت در سال ۸۳ و ۸۴ هزینه های مالی به صفر رسیده است و در مجموع در طی این سالها هزینه های غیر عملیاتی تقریبا ثابت مانده است و بنابراین سود قبل از مالیات و بعد از مالیات هم روندی کاملا مشابه سود ناخالص طی نموده است.

بازده مجموع دارایی ها نشان میدهد که یک شرکت در استفاده از مجموع دارایی ها چه عملکردی داشته است.هر چه این نسبت بالاتر باشد نشان میدهد که مدیریت بر دارایی ها به بهینه ترین شکل صورت گرفته است و کاهش آن در واقع نشان میدهدکه سرمایه گذاری در دارایی های جدید به نسبت قبلی بازدهی نداشته است و یا دارایی ها در شرکت نگه داری میشود که خلاقیت و آفرینندگی قبلی را ندارند.

در سه سال اول بررسی با توجه به رشد منظم و مداوم دارایی ها (بطور میانگین ۳۱٪ سالیانه) دیده میشود که سود خالص نیز دارای رشد قابل قبولی بوده است.سال ۸۱ و سال ۸۲ شرکت در کسب بازده از مجموع دارایی های خود ضعیف عمل نموده و در این دو سال بازده ۲۰ درصدی را بدست آورده است اما در سال ۸۳ این وضعیت جبران شده و با توجه به رشد فوق العاده سود در سال۸۳[SP]ٰاین نسبت بهبود یافته و به سطح ۵۰ درصد رسیده است که در شش سال گذشته بی نظیر بوده و حتی برای سال ۸۴ و سالهای آتی نیز انتظار نمی رود چنین رکوردی در کسب بازده از مجموع دارایی ها برای این شرکت بدست آید .

بررسی ریسک سرمایه گذاری: نمودار زیر روند قیمت و حجم معاملات سهام شرکت پتروشیمی اصفهان از آذرماه سال ۸۳ تا امروز ۲۳ بهمن ماه سال ۸۴ نشان داده شده است.محور افقی نشانگر تاریخ و محور عمودی سمت راست مربوط به قیمت سهم و محور عمودی سمت چپ مربوط به حجم معاملات (میلیون ریال) میباشد.

در ابتدای دوره مورد بررسی قیمت سهم برابر ۲۱۱۰ تومان با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است. در مجمع فوق العاده در پایان سال ۸۳ افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل اندوخته ها صورت گرفت.پس از افزایش سرمایه ۵۰ درصدی مشاهده میشود که قیمت سهام پتروشیمی اصفهان یک رشد قیمتی شدید را نیز تجربه نموده است که علت آنرا در تعدیل سود هر سهم در خرداد ماه سال ۸۴ می توان یافت و پس از مجمع سال ۸۴ نیز روند قیمتی سهم علیرغم روند نزولی با نوساناتی همراه بوده است و در ماههای اخیر به همراه روند نزولی شاخص کل[SP]ٰاین سهم نیز در کانال کاهشی سیر قیمت داشته است.

نماد معاملاتی ین شرکت در آبان ماه بخاطر افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی بسته شد.قیمت بسته شدن ۱۱۳۳۵ ریال و پس از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل اندوخته و مطالبات با قیمت ۸۴۰۰ ریال نیز معامله شد بدلیل شرایط نامساعد بازار پس از افزایش سرمایه رشدی را در قیمت تجربه نکرد بگونه ای که در روز ۲۳ بهمن ماه به رقم ۶۱۶۰۰ ریال نیز نزول کرده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق

دانلود مقاله در مورد تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 58 کیلو بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق:
شرکت الکتریک خودرو شرق یکی از شرکتهای تحت پوشش گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران(ختوقا) می باشد که در سال ۷۶ به عنوان یک شرکت مستقل به ثبت رسید و سابقه ای ۳۰ ساله در تولید سیم خودرو دارد.این شرکت در خرداد ماه سال ۸۲ به صورت مشروط پذیرفته و پس از انجام تعهدات لازم در دی ماه سال ۸۲ بطور رسمی در فهرست نرخهای سازمان بورس در تالار فرعی درج گردید.تولیدات این شرکت انواع دسته سیم،وایر شمع و کابل باطری مورد نیاز خودرو سازان می باشد که مشتریان عمده آن گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا می باشد.
در حال حاضر شرکت دارای ۴ سایت می باشد:
سایت کارخانه پژوهش:نیازهای گروه صنعتی ایران خودرو شامل گروه پیکان ،پژو۴۰۵،سمند و پارس تامین می شود.
سایت کارخانه پویش: نیازهای شرکت سایپا و سایر خودرو سازان تامین می شود.
سایت کارخانه پویا: دسته سیمهای پژو ۲۰۶ و زانتیا تولید می شود.
فاز کارگاهی: انواع محصولات توسط پیمانکاران مونتاژ محصول تولید می گردد.

ترکیب سهامداران شرکت:
نام سهامدار درصد مالکیت
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ۷۶%
شرکت سرمایه گذاری سمند ۹%
سایر سهامداران ۱۵%
سرمایه شرکت در پایان سال ۸۳ برابر با ۵۲۵۰۰ میلیون ریال بود که بر اساس مجمع ۸۴/۱۰/۱۴ اختیار افزایش سرمایه به میزان ۱۰۰ درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را به هیات مدیره تفویض نمود.تعداد سهامداران شرکت نیز در حدود ۱۷۲۵ نفر می باشد.مواد اولیه و قطعات یدکی مصرفی شرکت شامل ترمینال فلزی و پلاستیکی ،انواع سیم و قطعات لوزم یدکی می باشد که در حدود ۲۰ درصد این خریدها در سال ۸۳ شامل خریدهای داخلی و ۸۰ درصد بقیه از فروشندگان خارجی و با ارز یورو خریداری شده است و از لحاظ ارزش،بهای تمام شده ای معادل ۴۱۰ میلیارد ریال را داشته است.از طرف دیگر بیشترین سهم بهای تمام شده تولید را در این شرکت ،مواد اولیه و قطعات مصرفی تشکیل می دهد.بطوریکه در سال ۸۳ در حدود ۹۱%بهای تمام شده را مواد اولیه مصرفی و سربار شامل شده است.جدول زیر ترکیب بهای تمام شده شرکت را به تفکیک نشان می دهد.

عوامل تولید سال ۸۳ سال ۸۲ سال ۸۱
مواد مستقیم ۹۲% ۸۰% ۷۴%
سربار ۱۱٫۵% ۱۵%
دستمزد ۸% ۸٫۵% ۱۱%
جمع ۱۰۰% ۱۰۰% ۱۰۰%

محصولات تولیدی شرکت دسته سیم انواع خودرو می باشد.دسته سیم یا درخت سیم کشی ،شامل مجموعه ای از رشته سیم بعلاوه انواع کنداکتور ها و سایر قطعات لاستیکی و پلاستیکی می باشد که مار انتقال برق به کلیه قسمتهای برقی خودرو از قبیل :چراغ ها،برف پاک کن ها،شیشه بالابر،سیستم تهویه ،سیستم ایمنی و رادیو پخش و …را بر عهده دارد.
از لحاظ طبقه بندی ،دسته سیم جزء قطعات گروه A خودرو می باشد یعنی از نظر ایمنی فوق العلده با اهمیت بوده و دوام آن نیز برابر با عمر خودرو می باشد.از نظر ارزش نیز حدود ۴ الی ۵ درصد ارزش خودرو را شامل می شود.

عوامل موثر بر ارزش شرکت:
نرخ بازده سرمایه گذاری ها:
بازده دارایی ها طی ۵ سال گذشته روندی صعودی را پیموده است و از ۹ درصد در سال ۷۹ به ۱۷٫۳ درصد در سال ۸۳ افزایش یافته استیکی از عمده ترین دلایل این امر افزایش نسبت گردش دارایی هاست که از رقم ۰٫۷۴ در سال ۷۹ به ۱٫۱۱ در سال ۸۳ افزایش یافته است و نشان دهنده استفاده بهینه تراز دارایی های شرکت است و دلیل ریگر افزایش نسبت سود خالص به فروش کل شرکت می باشد.این نسبت از رقم ۱۲% در سال ۷۹ به ۱۵٫۶% در سال ۸۳ افزایش یافته است.علت این موضوع کاهش بهای تمام شده به فروش شرکت به دلیل تولید محصولات با حاشیه سود مناسبتر ،کاهش نرخ ارز در سالهای پایانی و کاه نرخ دستمزد در بخش پیمانکاری بوده است.

سال مالی منتهی به ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹
بازده دارایی ها ۱۷٫۳% ۱۲٫۴% ۲٫۱% ۳٫۴% ۹%
بازده حقوق صاحبان سهام ۹۲% ۸۳٫۷% ۹٫۳% ۱۳٫۷% ۳۳%
سود خالص به فروش ۱۵٫۶% ۱۱٫۱% ۴٫۳% ۴٫۲% ۱۲%
نسبت گردش دارایی ها ۱٫۱۱% ۱٫۱۱% ۰٫۸۳ ۰٫۸ ۰٫۷۴
نسبت دارایی ها به حقوق صاحبان سهام ۵٫۳۱ ۶٫۷۷% ۴٫۳۴ ۴٫۰۸ ۳٫۶۶

ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت الکتریک خودرو شرق:
ریسک تجاری (business risk)
تقاضای آینده محصولات:در سال مالی ۸۳ شرکت ۵۷۹ میلیارد ریال فروش داشته است که از این مقدار ۲۱ میلیارد ریال محصولات صادراتی(۳٫۷%)و بقیه در بازار های داخلی به خودروسازان فروخته شده است.ترکیب مشتریان شرکت در جدول زیرین آمده است.تنها ۹۵ درصد از محصولات شرکت را ایران خودرو و سایپا خریداری می کنند.بنابراین حیات و بقای الکتریک خودرو شرق وابسته به تقاضای این دو خودرو ساز است.

در سال ۸۳ کل خودرو های تولیدی در کشور حدود ۷۹۰ هزار خودرو بوده است که نسبت به سال قبل خود ۲۰% رشد داشته است.می توان رشد ۱۵٫۵ درصدی را برای سال ۸۴ و رشد ۱۰ درصدی را برای سال ۸۵ در نظر گرفت اما برای سالهای بعد از سال ۸۶ با توجه به دلایل زیر نمی توان چنین رشدی را برای تولید خودرو های سواری و همچنین تقاضای مصرف کنند گان داخلی پیش بینی کرد.

۱)در حال حاضر حدود ۵ میلیون خودرو در کشور تردد می کنند که ۵۰ درصد این میزان در پایتخت است.
۲)روزانه ۶۵ میلیون لیتر بنزین برای حرکت خودروها به مصرف مِِی رسد که با توجه به برنامه تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال و سیاست خذف سوبسید بنزین و اجرای برنامه کارت هوشمند بنزین آینده تولید خودرو چندان روشن نیست.
۳)سیاست خروج خودروهای فرسوده به کندی پیش می رود و کل خودروهایی که باید از شبکه خارج شوند قابل قیاس با کل خودروهای تازه وارد به شبکه جاده ای نیست.
۴)حدود ۱۷ میلیون نفر در استان تهران و بیش از ۵۰ درصد این میزان در خود تهران ساکن هستند که با توجه به وضعیت جاده ای این کلان شهر که توان پاسخگویی به همین تعداد خودرو فعلی را هم ندارد و با مشکلات شدید آلودگی هوا و ترافیک مواجه است معلوم نیست که بتواند همین روند تقاضای گذشته را برای محصولات خودروی سواری خودرو سازان داشته باشد.
۵)محصولات خودروسازان داخلی از لحاظ کیفیت در حال حاضر در سطحی نیست که قدرت رقابت پذیری با خودروسازان خارجی را داشته باشدو بتواند سهمی از بازارهای خارجی را بدست آورد.

از طرف دیگر الف) ۱۲ میلیون خانوار در کشور داریم که اکثرا قشر جوان می باشند که هر یک از این خانوارها بطور بالقوه نیاز به یک خودروی شخصی دارند و ب) پیش بینی می گردد که رشد اقتصادی افزایش یابد و باعث بهبود نسبی وضعیت خانوارها گردد و تقاضا برای محصولات خودرویی افزایش داشته باشد.
سهم بازار:
رقبای اصلی شرکت ،شرکتهای کروز،پارس بهین،منیر افزار می باشند که در بازار داخلی فعال هستند و در سال ۸۳ سهم بازار الکتریک خودرو شرق معادل ۴۴% از کل سهم بازار بوده است.مهمترین رقیب شرکت شرکت کروز می باشد که تحت لیسان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود مقاله در مورد تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

دانلود مقاله در مورد تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 26 کیلو بایت

تعداد صفحات : 24

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد.بطوری که IAS بر مدیریت شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد.صورتهای مالی تهیه شده در ضمایم این مقاله، به منظور پشتیبانی و یا تائید و عدم تائید یافته های مقالاتی که اثر IAS رابر روی شرکتها می سنجد می باشد.حسابداری بین المللی رشته ای آکادمیک است که در چند سال گذشته بوجود آمده است. همچنین، حسابداری بین المللی مباحث خوب و جالبی را بین اقتصاد دانان برای ارایه مسایل محتلف آینده که ناشی از حد و مرزهای علمی و عملی محیط است ، مطرح می کند.بعد این مساله مورد تاکید و توجه قرار گرفت، یعنی مساله یکپارچه سازی شرکتها، که این مسئله مربوط به فرصتها یاتهدیدهای رویکردهای جدید برای افزایش فروش و همچنین برای بدست آوردن منابع مالی از بازارهای مالی بین االمللی است.که اخیراً این مسائل با محدودیتها و موانع زیادی روبرو شده است.

از نقطه نظر حسابداری ، جهت یکپارچه سازی حسابداری بین المللی ، مواجه شدن با این محدودیتها و موانع است . (Combarros ,2000)همچنین (Radhede , Wahlberg) در سال ۲۰۰۳ بر عدم هماهنگی حسابداری در سطح دنیا اشاره داشتند و بیان کردند که این مساله برای سرمایه گذاران و شرکتها مشکلاتی را در باب فهم اصول حسابداری بوجود می آورد، درنتیجه یک واحد غیر ملی برای ارایه و حل مسایل و تفسیر قوانین پذیرفته شده بین المللی برای حسابداری مورد نیاز است.چنین واحدی یا هیأتی ، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی است که با در نظر گرفتن منافع عمومی ، استانداردهای جهانی راجهت ارائه اطلاعاتی شفاف و با کیفیت برای تهیه صورتهای مالی با قابلیت مقایسه زیاد وضع می نماید.(IAS , 2002,p.1)

اگر چه استاندارهای حسابداری بین المللی ، زبا ن مشترک تعریف و تفسیر و تهیه صورتهای مالی در سراسر دنیا است ، (Blance ,2003) ، بعلاوه هدف کلی آن ، ارائه معیا و بینش منطقی و کافی در ارتباط با شرکتها ، که برای سرمایه گذاران و سهامداران مفید است ، می باشد.پذیرش و اجرای استانداردهای حسابداری بین ال ، کارایی شرکتها را افزایش می دهد.
(Reinstein , Houston) در سال ۲۰۰۱ نظر خود را برای یکپارچه سازی حسابداری بین ال معطوف کردند، که این مسئله اعث کاهش هزینه های اجرایی شرکتها می شود. همچنین یکپارچه سازی حسابداری باعث از بین رفتن مرزها می شود ، درنتیجه باعث کارایی بیشتر بازار و کاهش هزینه های تحلیل صورتهای مالی که برای مقاصد سرمایه گذاری بین ال کاربرد دارد، می شود.

اهداف این مقاله عبارتنداز، اثرات پذیرش و اجرای IAS بر شرکتها می باشد که در۲ جهت مورد توجه است.
۱- تاثیر IAS بر مدیریت شرکتها
۲- تاثیر IAS بر صورتهای مالی
و در ادامه مطالب ، ابتدا تاثیر IAS بر مدیریت و فرآیند تصمیم گیری تشریح می شود، که در این زمینه به مرور ادبیات اشاره شده است، که از مدیر مالی یک شرکت کمک گرفته شده است.
بطور کلی تاثیر IAS بر صورتهای مالی مورد توجه قرار گرفته است و در بخش آخر ترازنامه و صورت سود و زیان یک شرکت قبل و بعد از پذیرش IAS ارایه شده است و تغییرات اصلی و عمده که بعد از پذیرش و اجرای IAS مورد بحث قرار گرفته است.

تأثیر پذیرش و اجرای IAS بر مدیریت شرکتها و فرآیند تصمیم گیری:
هر چند که هدف اصلی IAS رسیدن به یکپارچگی در ارایه تصویری مناسب از صورتهای مالی واحدهای تجاری است، ولی در عین حال ، پذیرش IAS تاثیر زیادی بر شرکت دارد برای نمونه (Nishiotis , Karamanou) در سال ۲۰۰۵ به این نتیجه رسیدند که شرکتها باید IAS رامورد اجرا و پذیرش قرار دهند. چونکه در صورت پذیرش و اجرای IAS ، افشای زیادی در صورتهای مالی نیاز هست و با اهداف شرکتها که همان حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد، همسو و مرتبط است .

در عین حال این مساله بعنوان اعبتار سازی تعبیر شده است (۲۰۰۵,Karamanou,Nishiotis) (2001,Wilson) و (۲۰۰۳,Rudhede Walilbery , ).
و بر این مساله که با پذیرش و اجرای IAS مراودات شرکت بهبود می یابد تاکید داشتند. چونکه افشای مجدد اضافی باید توسط مدیریت توضیح داده شود و تشریح شود در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که با پذیرش و اجرای IAS ، پاسخگویی مدیریت در جهت اجرای اداره و عملکرد شرکت ، افزایش می یابد و از طرف دیگه پذیرش و اجرای پاسخگویی با مدیریت و فرآیند تصمیم گیری در داخل شرکت ارتباط دارد.من از آقای Boseski که مدیر مالی یک شرکت در چند سال اخیر بود وIAS را چندین سال پیش در شرکت مورد اجرا واستفاده قرار می داده درمورد مدیریت و فرآیند تصمیم گیری در شرکت قبل و بعد از اجرای IAS سوال کردم که وضعیت چگونه بوده است؟

جواب ایشان به این سوال به صورت زیر بود که مزیت اصلی پذیرش و اجرای IAS این موضوع است که:
با پذیرش و اجرای IAS به اطلاعات صحیح و بسیار مهم که خط مشی تصمیم گیری مناسب را به جریان می اندازد ، دسترسی پیدا می کنیم.حقیقتاً، پذیرش پذیرش و اجرای IAS در شرکتها، قابلیت فهم و قابلیت مقایسه صورتهای مالی را فراهم می کند. اطلاعات معتبر و یکسانی در ارتباط با دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و درآمدها و هزینه ها ارایه می کند. که در نتیجه اطلاعاتی مفید و خوب در مورد شرکت فراهم می کند.

در عین حال طبق اظهارات وی با بکارگیری IAS ، سرمایه گذاران می توانند برآوردهای قابل اتکایی از شرکت داشته باشند زمانیکه آنها قصد سرمایه گذاری را دارند.
مقالاتی مثل مقاله آقایان (۱۹۸۸,Roffouriner, Dumontier) نظرمذکور بالا را تأییدکردند ، و بر این مسأله که ، شرکتهایی که IAS را مورد پذیرش و اجرا قرار می دهند، اطلاعات بهتری ارایه می کنند که باعث بوجود آمدن موقعیتهای مالی بهتری می شود تاکید داشتند.همچنین درباره احتمال ادغام و توسعه فعالیتهای شرکت نیز آقاین Boseski نظراتی بیان کردند.به علاوه پذیرش IAS به شرکتها این اجازه را می دهد که عملکرد خود را با سایر رقبا مقایه کنند و همچنین اطلاعاتی مناسب در مورد وضعیت شعب ارائه می کند.

بعضی از مقالات مثل (۲۰۰۵,Karamanou,nishiotis)و (Easley , Ohara,2004)و (Gebhardt , 2001) به این نتیجه رسیدند كه با پذیرش IAS و افشای بیشتر هزینه های سرمایه كاهش می یابد. برای مثال (۲۰۰۵,Karamanou,nishiotis)و (Easley , Ohara,2004) به این نتیجه رسیدند كه شركتهای IAS را بكار گیرند فرصتی برای بركناری یا حذف هزینه های سرمایه ای خود بدست می آورند، چون با انتخاب IAS و پذیرش سیاستهای افشا این مساله امكان پذیر است.

بعلاوه (Gebhardt , 2001) به این مساله كه با پذیرش و اجرای IAS ، اطلاعات صحیحی ارایه می شود كه باعث كنتر شدن هزینه های سرمایه ای می شود تاكید داشتند، و در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند (۲۰۰۵,Barth) این نظریه را كه با پذیرش IAS ، گزارشگری مالی نحوه گزارشگری مالی بهبود می یابد را تائید و تصدیق كردند.
در حقیقت همه بحث های بالا به صورتهای مالی شركتها و تهیه گزارشات مالی است بنابراین بخشهای ذكر شده در زیر به تاثیر پذیرش IAS بر صورتهای مالی تاكید و اشاره می كند.

تأثیر IAS بر صورتهای مالی:
اگر چه تأثیر پذیرش IAS بر سایر موارد نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد، اما اصلی ترین تأثیر آن بر شركتهایی است كه IAS را پذیرفته و مورد اجرا قرار داده اند ، و بیشترین اثر آن بر صورتهای مالی می باشد.(Subramany , Hung 2004) بیان نمودند كه بررسی مفاهیم صورتهای مالی ضروری است ، چونكه زمانیكه IAS پذیرفته شده و مورد اجرا قرار می گیرد ، ممكن است تبعات اقتصادی غیر مستقیمی را نیز به همراه داشته باشد و تنها اثر مستقیم آن این است كه باعث بوجود آمدن تغییراتی در صورتهای مالی می شود. در واقع بسیاری از شركتهایی كه IAS را می پذیرند با تعاریف و مفاهیم حسابداری جدیدی روبه رو می شوند و همچنین با قواعد ارزشیابی و رویه های جدیدی نیز برخورد می كنند كه برای رسیدن به گزارشگری جامع و تفصیلی عملیات و فعالیتهایشان و برای رفع نیازهای استفاده كننده گان مختلف صورتهای مالی مورد نیاز است. (Balance 2003) .

(۱۹۹۸,Raffouriner , Dumotier) بیان كردند كه در كنار این عوامل ما نباید این حقیقت را كه با بكارگیری IAS صورتهای مالی اعتبار بیشتر و صحت بیشتری پیدا می كند ، كتمان كنیم.
برخی از مقالات مثل مقاله آقایان (Subramany , Hung 2004) و (Bart ,2005) اثر بخشی IAS را بر روی صورت های مالی بررسی كردند و همچنین اثربخش IAS را برروی برخی روش های حسابداری و نسبت های مالی مورد سنجش قرار گرفت.

كه برای آن منظور آقایان (Subramany , Hung) در سال ۲۰۰۴ هشتاد شركت آلمانی را بصورت نمونه انتخاب كردند كه همگی آنها IAS را پذیرفته بودند و مورد اجرا قرار می دادند و همچنین نتیجه پذیرش و اجرا ی IAS را در شركت مشاهده كرده بودند . در همان نشریه كه در مورد ارزیابی نقش IAS در شركت ها بود آنها به این نتیجه رسیدند كه مجموع دارایی ها و ارزش دفتری حقوق صاحبان سحام شركتهای مورد بررسی آنها به طور قابل ملاحظه ای بعد از پذیرش و اجاری IAS افزایش یافته است به صورتی كه این مسئله قبلا اهمیت كمتری داشت ولی امروز از اهمیت بیشتری برخوردار است. و بالاخره اینكه آنها به این نتیجه رسیدند كه IAS تاكیید بیشتری بر ارزیابی ترازنامه و بر ارزش منصفانه دارد.

در همان مقاله آقای Barth در سال ۲۰۰۵ به این نتیجه رسیده بود كه، شركتهایی كه IAS را پذیرفته اند، تغییرات زیادی را در درامد خالص خود داشته اند و بعلاوه آنها به این نتیجه رسیدند كه شركتهایی كه IAS را پذیرفته اند و مورد اجرا قرار میدهند در مقایسه با شركتهایی كه این مورد را انجام نداده اند مدارك كافی را در مورد مدیریت سودها ارائه میكند و زیانها را به موقع شناسایی میكنند و ارزش مبالغ حسابداری بیشتر نمایان میشود.به علت نبود مقاله در مورد این موضوع یك مطالعه موردی صورت گرفته است كه اثرات برخی از استانداد های بین المللی حسابداری(IAS) را بر روی صورتهای مالی مورد توجه قرار داده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات