دانلود پایان نامه آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

دانلود پایان نامه آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 276 کیلو بایت

تعداد صفحات : 105

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان تحقیق :

آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

فهرست

فصل اول ۲
مقدمه: ۳
بیان مسأله: ۵
اهداف تحقیق: ۷
فرضیات تحقیق: ۹
تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات: ۱۰
فصل دوم ۱۱
تاریخچه مدیریت: ۱۴
قرن بیستم و آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت ۱۵
اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمانهای آموزشی: ۱۹
تئوری اداری: ۲۰
کاربرد تئوری اداری در آموزش و پرورش: ۲۶
بوروکراسی یا دیوانسالاری: ۲۶
دورة کلاسیک نو (مکتب روابط انسانی): ۲۸
مکتب رفتاری (نگرش رفتاری): ۳۲
نگرش سیستمی: ۳۲
مدیریت اقتضایی: ۳۴
مدیریت آموزشی: ۳۶
اهمیت مدیریت آموزشی: ۳۷
تعاریف مدیریت آموزشی: ۳۹
اهداف مدیریت آموزشی: ۴۱
وظایف مدیران آموزشی: ۴۲
برنامه‌ریزی: ۴۶
انواع برنامه‌ریزی: ۴۸
انواع تصمیمات: ۵۶
کنترل و ارزشیابی: ۵۸
سوابق تحقیق: ۶۰
تحقیقات داخلی: ۶۰
تحقیقات خارجی: ۷۰
فصل سوم ۷۳
مقدمه: ۷۳
روش تحقیق ۷۳
روش گردآوری اطلاعات ۷۴
ابزار گردآوری اطلاعات: ۷۵
روایی و پایایی پرسشنامه: ۷۷
جامعه آماری ۷۹
تعداد و روش نمونه گیری ۸۰
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۰
فصل چهارم ۸۲
تجزیه وتحلیل داده ها ۸۲
بخش دوم ۹۳
فرضیه اول: ۹۳
فرضیه دوم: ۹۴
فرضیه سوم: ۹۵
فرضیه چهارم: ۹۶
فرضیه پنجم: ۹۷
فرضیه ششم: ۹۸
فصل پنجم: ۱۰۱
بحث و نتیجه گیری ۱۰۱
پیشنهادات: ۱۰۶

مدیریت[۱]:

دربارة مدیریت باید گفت از نظر لغوی به معنای اداره کردن می‌باشد، ولی از نظر اصطلاحی به تعداد صاحبنظران و نویسندگان در این زمینه از مدیریت تعریف ارائه شده است که در ذیل به چند مورد اشاره می‌شود؛

ـ مدیریت یعنی هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران. (فالت، ۱۹۲۴) (علاقه‌بند، ۱۳۷۱، ص۱۳)

ـ مدیریت فرآیندی است که به وسیله آن کوششهای فردی و گروهی به منظور نیل به هدف مشترک، هماهنگ می‌شود. (جاسبی، ۱۳۷۱، ص۲۱)

ـ فلیپو[۲] مدیریت را هماهنگی همه منابع از طریق فراگردهای برنامه‌ریزی و کنترل عملیات سازمان به طوری که هدفها را بتوان بطور موثر و صرفه جویانه حاصل نمود، تعریف می‌کند. (میرکمالی، ۱۳۷۳، ص۲۱)

ـ مدیریت یعنی علم و هنر متشکل و هماهنگ، رهبری و کنترل فعالیتهای دسته‌جمعی، برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثرکارایی. (قرایی مقدم، ۱۳۷۴، ص۳۳)

ـ مدیریت فرایندی است که موجب می‌شود سازمانها به هدفهایشان دست یابند و این مهم از طریق برنامه‌ریزی، سازماندهی، و کنترل منابع سازمانها، از جمله ایجاد تعهد در کارکنان انجام می‌گیرد. (ای، کل، ۱۳۷۶، ص۲۴)

ـ مدیریت فرآیندی است از برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل تلاشهای اعضای سازمان و مورد استفاده قرار دادن سایر منابع سازمانی برای رسیدن به هدفهای مشخص یا اعلام شده سازمان. (استونر، فریمن، ۱۳۷۵، ص۱۷)

ـ هنری فایول[۳] مدیریت را پیش‌بینی فعالیت‌ها برای نیل به هدفهای سازمانی در آینده، تعریف می‌کند. (پرهیزکار، ۱۳۵۲، ص۱۷)

ـ مک فارلند[۴] مفهوم مدیریت را چنین بیان می‌دارد: «فراگردی که به وسیله آن مدیران به ایجاد، هدایت و حفظ سازمانهای متضمن هدف، از طریق تلاش انسانی منظم و توأم با همکاری و هماهنگی می‌پردازند. (علاقه‌بند، ۱۳۶۲، ص۲۵)

ـ هارولد کونتز[۵] مدیریت را چنین تعریف می‌کند: طراحی و پایا نگه‌داشتن محیطی که در آن افراد از راه همکاری و بگونه‌ای گروهی، بتوانند مأموریتها و هدفهای برگزیده‌ای را به اجرا درآورند. (هارولد کونتز، ۱۳۷۰، ص۲)

ـ مدیریت عبارت است از اتخاذ تصمیم برای پیشبرد امور،‌ بنابرین مدیریت عبارت است از فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل و این فراگرد تبدیل و تغییر را تصمیم‌گیری می‌نامند. (پرداختچی، فصلنامه)

ـ مدیریت فعالیتی است منظم، در جهت تحقق هدفهای معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر، و شرکت فعال در تصمیم‌گیری، صورت می‌گیرد. (علاقه‌بند، ۱۳۶۸)

تاریخچه مدیریت:

مدیریت یکی از پدیده‌هایی است که جوامع بشری از آغاز پیدایش با آن روبرو بوده است، این پدیده ریشه‌ای کهن در تمدنهای باستانی دارد.

سومریها با اختراع خط در ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح توانستند ضوابطی را برای نگهداری سوابق بمنظور اعمال کنترل در مدیریت بوجود آورند. مدیریت در جوامع سومریها، مصریها، چینی‌ها و ایرانیان باستان، رایج بوده است، در آثار کتبی باقیمانده از آنان به مفاهیم مدیریت از قبیل برنامه‌ریزی، تقسیم کار، کنترل و رهبری اشاره شده است.

با این وجود پیشرفت مدیریت تا انقلاب صنعتی محسوس نبود. در سال ۱۷۷۶ آدام اسمیت[۶] با اطلاعاتی که از کارخانه سنجاق‌سازی بدست آورد محسنات تقسیم کار را اعلام کرد. که خود گامی در جهت سازماندهی و مدیریت بود. در سال ۱۸۳۲ چارلز بابیج[۷] ریاضیدان انگلیسی و سازنده ماشین حساب مقاله‌ای به نام «دربارة اقتصاد ماشین‌ها و کارخانه‌ها» در زمینه تولید نوشت، بابیج در این مقاله برای اولین بار موضوع اختلاف در مهارت و نقش آن در تعیین مقدار دستمزد و نیز مفاهیمی از مهندسی صنعتی را به بحث گذاشت. به اعتقاد چارلز بیرد[۸] نوشته‌های بابیج مبنای کارها و مطالعات تیلور برای تدوین مدیریت علمی قرار گرفت. (جاسبی، ۱۳۷۷، ص۲۶)

قرن بیستم و آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت

در اوایل قرن بیستم، سه تن از بنیانگذاران اصلی علم مدیریت به طور مستقل از یکدیگر مشغول مطلعه و تحقیق در مورد سازمانها و مدیریت بودند. آنها فردریک تیلور[۹] امریکایی، هنری فایول[۱۰] فرانسوی و ماکس وبر[۱۱] آلمانی بودند که تحقیقات و نوشته‌هایشان اساس دورة کلاسیک مدیریت نوین را پایه‌گذاری کرد.

دوره کلاسیک[۱۲]

الف) مدیریت علمی

ب) تئوری اداری

ج) بوروکراسی

مدیریت علمی:[۱۳]

از اواخر قرن نوزدهم میلادی گروهی تلاش کردند اصول مدیریت را با به کارگیری روشهای مهندسی در «طراحی شغل» علمی‌تر سازند، و در این جهت مطالعات اولیه روانشناسان صنعتی، که «رویه‌های آزمایشی انتخاب پرسنل» را به کار می‌بردند بدانها کمک کرد. این گروه تلاش خود را بر «طراحی اثربخشی کارکنان» متمرکز کردند. (رضائیان، ۱۳۷۷، ص۱۱)

فردریک تیلور که به پدر مدیریت علمی معروف است، با توجه به تجربیاتی که در سطوح مختلف شغلی در صنعت کسب کرده بود، در موقعیت ممتازی قرار داشت تا تحقیقات و نظریات خود را در ارتباط با افزایش و بهبود تولیدات صنعتی ارائه دهد. نتیجه سالها تلاش او در حل مشکلات تولید در کارخانه‌های سرتاسر آمریکا اصولی بود که در کتابی تحت عنوان «اصول مدیریت علمی» در سال ۱۹۱۱ میلادی انتشار یافت. (شیرازی، ۱۳۷۳، ص۴۰)

تیلور اساس سیستم مدیریتی خود را به صورت ساده بدین‌گونه بیان می‌کند «مدیریت خوب مدیریتی است که تقریباً بدانیم چه کاری را می‌خواهیم کارگران انجام دهند و سپس نظارت کنیم که آن کارها را به بهترین و ارزانترین روش انجام دهند. هیچ سیستم یا طرح مدیریتی موفق نمی‌شود مگر اینکه در درازمدت رضایت کارفرما و کارگر را بهمراه داشته باشد.» این جملات تیلور فرضیه‌های اصلی مدیریت علمی او را تشکیل می‌دهند. ریموند ویلرز، اصول مدیریت علمی تیلور را این چنین برمی‌شمارد.

۱ـ اصل مطالعه ـ زمان[۱۴]: تمام کوششهای تولیدی بایستی از طریق مطالعه دقیق زمان اندازه‌گیری شود و زمان استاندارد برای تمام کارهائیکه در کارگاه انجام می‌شود تعیین گردد.

۲ـ اصل تکه ـ مزدی[۱۵]: دستمزدها بایستی متناسب با تولید و میزان آنها براساس استانداردهایی باشد که بوسیله مطالعه زمان تعیین شده‌اند. در نتیجه، به یک کارگر بایستی بالاترین سطح کاری که قادر به انجام آن است داده شود.

۳ـ اصل تفکیک برنامه‌ریزی از اجرا[۱۶]: مدیریت بایستی عهده‌دار تمام مسئولیت‌های برنامه‌ریزی باشد و اطمینان حاصل نماید که انجام کار محوله از نظر فیزیکی امکان‌پذیر است. برنامه‌ریزی بایستی براساس مطالعات زمان و دیگر داده‌های در ارتباط با تولید که بطور علمی تعین و بطور منظم دسته‌بندی شده‌اند باشد.

۴ـ اصل روش علمی کار[۱۷]: مدیریت بایستی مسئولیت و روشهای (انجام) کارها را بعهده بگیرد و بهترین روشها را به طور علمی تعین کرده و کارگران را مطابق روشهای از قبل تعیین شده آموزش بدهد.

۵ـ اصل مدیریت و کنترل[۱۸]: به مدیران بایستی اصول علمی مدیریت و کنترل و آموزش داد.

۶ـ اصل مدیریت کاربردی[۱۹]: کاربرد دقیق اصول بایستی مجدداً بررسی شوند و سازمانهای صنعتی بایستی مجدداً بررسی شوند و سازمانهای صنعتی بایستی به گونه‌ای طراحی شوند که به بهترین نحوی به هماهنگی فعالیت‌های متخصصین مختلف نایل آیند. (شیرازی، ۱۳۷۳، ص۴۱-۴۰)

بطور کلی، تیلور با بررسی ساختار سازمانها در سطوح میانی و تحتانی مدیریت و تحلیل روندها و روشها در سطوح عملیاتی سازمانهای صنعتی ـ تولیدی، تأکید افراطی بر افزایش تولید و کارایی سازمانها داشت و از پرداختن به عوامل انسانی چون انگیزه‌های درونی، علائق، احساسات و روابط انسانی در سازمانها غفلت کرد. اما علیرغم نقایص این تئوری، تیلور نخستین کسی بود که ثابت کرد که با مطالعه علمی مدیریت می‌توان کارایی را افزایش داد.

اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمانهای آموزشی:

طبیعتاً، اثرات جنبش مدیریت علمی در تمام سازمانها از جمله سازمانهای آموزشی احساس شد. متأثر از این تئوری، مدیران مدارس و رؤسای نواحی آموزش و پرورش از طریق افزایش تعداد دانش‌آموزان در کلاسها و کاهش هزینه‌ها سعی کردند به هدف ارزان اداره کردن مدارس دست یابند. همانگونه که تیلور برمیزان تولید و دستیابی به اهداف سازمان‌های دولتی تأکید داشت. مسؤلین و مدیران آموزشی با بکارگیری روشهای علمی و استاندارد شده و کنترل مستمر سعی بر این داشتند که بازدهی کمی را با حداقل مخارج افزایش دهند. معلمین به نوبه خود بر نتایج و تعداد قبولی‌ها در آخر سال تحصیلی بسنده کردند. در واقع، اهداف پرورشی از عملکرد نهادهای آموزش و پرورش حذف گردیدند و آموزش آنهم به طور ناقص و انفعالی مورد تأکید و تأیید قرار گرفت. با گذشت سالها از تئوری تیلور هنوز در زمینه‌هایی چون استفاده از استانداردها و افزایش کارایی در مدارس اثرات نظرات تیلور بوضوح مشاهده می‌شوند. (شیرازی، ۱۳۷۳، ص۴۲)

تئوری اداری[۲۰]:


[۱] – Management

[2] – Flippo

[3] – Henry Fayol

[4] – Mac Farland

[5] -

[6] – Adam Smith

[7] – Charles Babbage

[8] – Charles A.Beard

[9] – Fredrick Taylor

[10] – Henry Fayol

[11] – Max Weber

[12] – Classical Fra

[13] – Scintific Management

[14] – Time- Study principle

[15] – Piece – rate principle

[16] – Separation-of-planing-from-performance

[17] – Scintific-methods-of-work principle

[18] – Management-control principle

[19] – Functional-management principle

[20] – Administrative theory

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

تحقیق افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1.008 مگا بایت

تعداد صفحات : 69

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

موضوع :

مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق 2

الف – مسئله 2

ب – فرضیه 2

فایدة تحقیق 3

روش انجام تحقیق 3

پیش فرض 4

نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری 4

روش آماری تحقیق 5

روش جمع آوری داده ها 5

تعریف واژه ها 5

الف – افسردگی 5

ب – ورزش 6

فصل دوم

تعریف افسردگی 8

علائم افسردگی 8

عنوان صفحه

نشانه های افسردگی تب قطبی 9

1-نشانه های بد جانی 9

2-نشانه های شناختی 9

3-نشانه های انگیزشی 9

4-نشانه های بدنی 9

طبقه بندی افسردگی 10

دوره افسردگی 10

فصل سوم

جامعه تحقیق 12

نمونه برداری 12

نمودار شماره 1 14

نمودار شماره 2 16

نمودار شماره 2 18

نمودار شماره 4 20

ابزار تحقیق 21

نمودار شمارة 5 22

نمودار شمارة 6 23

عنوان صفحه

دستور اجرا 24

نحوه نمره گذاری 24

جدول تحقیق میزان افسردگی 24

جدول شماره 1 25

طرح آزمایشی 25

الف – متغیر مستقل 26

ب – متغیر وابسته 26

شیوه اندازه گیری 26

كنترل ها 27

نمودار شماره 7 28

نمودار شماره 8 29

فصل چهارم

تحلیل نتایج 34

شیوه اندازه گیری 34

شیوه گروه بندی 34

جدول شماره 1 35

جدول شماره 2 37

عنوان صفحه

محاسبه لایه های آماری گروه اول 39

محاسبه لایه های آماری گروه دوم 37

جدول شماره 3 40

جدول شماره 4 40

الف تدوین فرضیه 40

مسأله 40

فرضیه 40

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل 41

خطای استاندارد 41

جدول شماره 5 41

فرضیه در این بخش 42

فرضیه صفر 42

فرض خلاف 42

نتیجه 42

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری 45

خلاصه فصول 46

عنوان صفحه

مشكلات و محدودیتها 47

پیشنهادات 49

منابع 50

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایا نامه افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائ

پایا نامه افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 219 کیلو بایت

تعداد صفحات : 126

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر

افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده

روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:

1-1. مقدمه ....................................

1-2. بیان مساله ...............................

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق ......................

1-4. اهداف تحقیق ..............................

1-5. فرضیه‌های تحقیق ...........................

1-6. متغیرهای تحقیق ...........................

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی....

فصل دوم:

2-1. خانواده ..................................

2-2. ازدواج ...................................

2-3. رضایت زناشویی ............................

2-4. عوامل موثر بر رضایت زناشویی ..............

2-4-1. سن ازدواج و رضایت‌مندی زناشویی ..........

2-4-2. جنس و تفاوتهای جنسیتی در رضایت زناشویی .

2-4-3. مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی .......

2-4-4. تفکر و شناخت در رضایت زناشویی ..........

2-4-5. سوابق تربیتی و خانوادگی و رضایت زناشویی

2-4-6. خانواده اصلی و نقش شناخت‌ها، اندیشه و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی .................................

2-5. طرحواره ..................................

2-5-1. طرحواره‌ها و افکار خودکار ...............

2-5-2. طرحواره‌ها و اسنادها ....................

2-5-3. طرحواره‌ها و انتظارات ...................

2-5-4. طرحواره‌ها و فرضیات .....................

2-5-5. طرحواره‌ها و استانداردها ................

2-5-6. نقش طرحواره‌ها در روابط خانوادگی ........

2-5-6- الف). شکل گیری طرحواره‌های خانوادگی .....

2-5-7. طرحواره‌های ناکارآمد ....................

2-5-8. منشاء طرحواره‌های ناکارآمد اولیه ........

2-5-9. انواع طرحواره‌های ناکارآمد اولیه ........

2-5-9- الف). حوزه اول: بریدگی و طرد ...........

2-5-9- ب). حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل .

2-5-9- ج). حوزه سوم: محدودیت‌های مختل ..........

2-5-9- د). حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن

2-5-9- ر). حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری

2-5-10. خصوصیات طرحواره‌های ناکارآمد اولیه .....

2-5-11. سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد ..............

2-5-12. طرحواره درمانی ........................

2-5-12- الف). شناسایی و ارزیابی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

2-5-12- ب). تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

2-5-13. بازسازی طرحواره‌های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور ..........................................

2-5-13- الف). راهبردهای تجربی (هیجانی).........

2-5-13- ب). راهبردهای شناختی ..................

2-5-13- ج). تکنیک‌های بین فردی .................

2-5-13- د). الگو شکنی رفتاری ..................

2-6. حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور

فصل سوم:

3-1. روش پژوهش.................................

3-2. جامعه آماری، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.

3-3. روش جمع آوری داده‌ها.......................

3-4. ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آزمونها ....

3-4-1. فرم مشخصات دموگرافیک، نمونه مورد پژوهش..

3-4-2. پرسشنامه DASS............................

3-4-3. پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ)...

3-4-4. پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ............

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق وپایان نامه آشنایی با دانش آموزان استثنایی

تحقیق وپایان نامه آشنایی با دانش آموزان استثنایی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 155 کیلو بایت

تعداد صفحات : 135

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

روش تحقیق :آشنایی با دانش آموزان استثنایی 135 ص

" تاریخچه "

"معلول"

در مورد تاریخچه كودكان استثنایی باید گفت این پدیده قدمتی همپای تاریخ بشر دارد. چه، از همان آغاز پیدایش انسان، عوارضی از قبیل اشكالات ژنتیك، اختلالات دوره جنینی، اشكالات زایمان، بیماریهای بدو تولد وغیره، ایجاد معلولیت می‌كردند.

درباره ی تاریخچه طرز تفكر افراد عادی نسبت به معلولین و عقب مانده ذهنی نیز شواهد علمی‌زیادی در دست نیست.چیزی كه تا حدی مشخص است این كه این چنین افرادی درگذشته كمتر مورد توجه بوده اند.فقط دربرخی نوشته های دینی و پزشكی به چنین افرادی اشاره شده است.

"بقراط" حكیم یونانی به ضایعات مغزی این افراد وارتباط این نقیصه‌ها با كمبود های هوشی اشاره می‌كند.

"درقوانین "اسپارت" مواردی گنجانده شده بود كه كشتن و از بین بردن معلولین از جمله عقب ماندگان ذهنی را مجاز و حتی لازم تشخیص داده بودند.

"در آسیا" برخلاف "اروپا" این افراد بیشتر مورد توجه ولطف بوده اند. درآئین در كنفوسیوس معلم و فیلسوف چینی و همینطور دردین پیامبر ایرانی زرتشت به روشنی خواسته شده است كه مردم با عقب مانده های ذهنی، رفتاری انسانی داشته باشند ونیز دردین یهود مسئولیت جرم و جنایت از عقب مانده های ذهنی برداشته شده است. در دین مبین "اسلام" نیز طی اشارات مكرر در كتاب آسمانی و همچنین سخنان پیامبر بزرگوار وائمه اطهار به توصیه هایی درزمینه ملاطفت و همیاری معلولان برمی‌خوریم.

در اروپای قرون وسطی, عقب مانده های ذهنی را همپای دیوانگان محسوب داشته معتقد بودند كه شیطان در جسم آنها حلول كرده است. اقدامات "پینل" Pinel پزشك فرانسوی درقرن 18 در جهت جداسازی بیماران روانی از مجرمان وبدكاره ها وبازكردن غل و زنجیر از پای آنان و همچنین تجربیات "ایتار" Itard پزشك فرانسوی قرن 19 از تربیت كودكی وحشی به نام "ویكتور" زیربنای توجه و نگرشی علمی‌به پدیده ی عقب ماندگی ذهنی گردید.

می‌توان از ماریا مونتسوری(Montessori) (1952- 1870) اولین زنی كه در ایتالیا موفق به اخذ درجه دكترای پزشكی گردید به عنوان یكی از متخصصان تعلیم و تربیت كودكان عقب مانده های ذهنی نام برد.

دراواسط قرن بیستم, بررسی عمیق و همه جانبه در زمینه عقب ماندگی ذهنی شكوفایی یافت.به نظر می‌رسد به همانگونه كه تولد وگسترش هر علم بستگی تام به نیازهای بنیادی جامعه دارد. اهمیت دادن به این مهم وتوجه به مسئله عقب ماندگان ذهنی نیز برهمین اساس گسترش یافت. از جمله دیگر كسانی كه در آموزش و پرورش كودكان استثنایی خدماتی ارزنده نموده است از ساموئل هوSamuel How e (1876- 1800) فارغ التحصیل مدرسه پزشكی هاروارد بود. او درآموزش وپرورش كودكان نابینایی كه در عین حال ناشنوا هم بوده اند تخصص داشته ودر بنیان گذاری آموزشگاه پركینز كه در سال 1832 تأسیس گردید سهمی‌بسزا وموثر داشته است وی یكی از نادر افرادی است كه در تعلیمات استثنایی قدم های موثر و واقعی برداشته است.


فهرست


عنوان صفحه فصل اول : مقدمات و تاریخچه 1- آغاز سخن

2- پیش گفتار

3- بررسی آماری و سابقه

4- تعریف استثنایی

5- تاریخچه:-

6- در ایران-

فصل دوم: دسته بندی و تعریف و ویژگیهای بالینی

1- انواع استثنایی

2- تعریف ها:

3- علل و عوامل

4- عقب ماندگی و اختلالات ژنتیك

5- انواع سندرم ها

6- منگولیسم یا سندرم دان

7- سندرم صدای گربه و سوپرمن و كلاین فلتر

8- عوامل ناشناخته وهیدروسفال و میكروسفال

9- مسائل دوران بارداری

10- انواع بیماری ها و ضربه ها در تمام موارد

11- سن مادر و عاملRH

12- سوخت و ساز (متابولیسم

13- عوامل فرهنگی

فصل سوم: عكس العمل والدین

1- انواع خانواده- پذیرنده، انكاركننده و پنهان كننده

2- ارتباط خانواده با فرزند عقب مانده

3- واكنش های گوناگون خانواده

فصل چهارم: پیشگیری

1-پیش گیری

2-برنامه ریزی پیش گیری و مشاوره ژنتیك

3-مشكلات جنسی كودكان عقب مانده ذهنی

فصل پنجم: آموزش وپرورش

1-آموزش و پرورش و توان بخشی

سخن آخر- توصیه و پیشنهادهای لازم: كلام آخر با فرجام سخن

منابع و مراجع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پا یان نامه آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه كردن عدالت اجتماعی

پا یان نامه آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه كردن عدالت اجتماعی

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 73 کیلو بایت

تعداد صفحات : 140

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پا یان نامه آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه كردن عدالت اجتماعی

به موجب احادیث وارده از ناحیه پیامبر اكرم، صلى‏الله‏علیه‏وآله، و ائمه معصومین، علیهم‏السلام، مندرج در مصادر حدیثى و كتب اختصاصى پیرامون حضرت بقیة‏الله مهدى منتظر، عجل‏الله‏تعالى‏فرجه، یكى از ویژگیهاى قیام جهانى آن حضرت رویارویى و جنگ با كفار و مشركین و مفسدین فى الارض است‏با سلاحهاى جنگى عصر پیغمبر (از جمله ذوالفقار یعنى شمشیر پیغمبر) و دیگر وسائل از این قبیل كه جهت آگاهى تفصیلى خوانندگان محترم را به مصادر مربوطه ارجاع مى‏دهیم.

امام باقر، علیه‏السلام، در این زمینه مى‏فرماید:

... و اما شبهه من جده المصطفى، صلى‏الله‏علیه‏وآله، فخروجه بالسیف و قتله اعداء رسوله، صلى‏الله علیه‏وآله، و الجبارین و الطواغیت و انه ینصر بالسیف و الرعب و انه لا ترد له رایة.

مهدى از این جهت‏با جدش محمد مصطفى، صلى‏الله‏علیه‏وآله، شباهت دارد كه با شمشیر قیام مى‏كند و دشمنان خدا و رسولش و زورگویان و طاغوتیان را به قتل مى‏رساند و با شمشیر و ایجاد رعب و وحشت نصرت مى‏یابد و یارى مى‏شود و هیچ یك از پرچمهایش شكست‏خورده بر نخواهد گشت. همچنین امام صادق، علیه‏السلام، در پاسخ ابو خدیجه كه از ایشان درمورد حضرت قائم سؤال كرده بود، فرمودند:

كلنا قائم بامر الله واحد بعد احد حتى یجى‏ء صاحب السیف فاذا جاء صاحب السیف جاء بامر غیر الذى كان.

همه ما یكى پس از دیگرى قائم به امر خدا هستیم تا زمانى كه صاحب شمشیر بیاید; پس آنگاه كه صاحب شمشیر آمد برنامه و دستورى غیر از آنچه بوده به اجرا درمى‏آورد. گویا مراد حضرت از این عبارت آن باشد كه پدرانش مامور به تقیه و مدارا بودند و او مامور به جهاد و براندازى ظلم و زور.

فهرست مطالب

چكیده

ج

فصل اول – طرح تحقیق

مقدمه

2

اهداف پژوهش

3

اهمیت و ضرورت تحقیق

4

سوالات تحقیق

5

فصل دوم – روش اجرای تحقیق

روش اجرای تحقیق

7

پرسش های تحقیق

7

مدت اجرای تحقیق و بودجه

7

محدودیت های تحقیق

7

تعریف عملیاتی واژه ها

7

فصل سوم – ادبیات تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول – نجات بخشی در ادیان

نجات بخشی در آئین زرتشی

10

نجات بخشی در آئین هندوان

17

نجات بخشی در آئین بودائی

18

نجات بخشی در آئین موسی

18

نجات بخشی در آئین عیسی (مسیح)

19

نجات بخشی در آئین محمد (خاتم پیامبران)

20

مهدی در اسلام

20

بخش دوم – اوضاع سیاسی جهان اسلام در آستانه تولد مهدی

ایران و استقلال طلبی

23

عراق و حجاز

23

سوریه

24

آندلس (اسپانیا)

25

بخش سوم – میلاد مهدی

آنها كه از ولایت مهدی موعود خبر داده اند

27

زمان های دشوار و میلاد های شگفت

29

شمایل مهدی (عج)

31

دوران شیرخوارگی

31

دوران كودكی

32

دوران نوجوانی و جوانی

33

اخلاق و فضائل حضرت

33

بخش چهارم – امام در عصر غیبت

كتابهای غیبت قبل از ولادت امام زمان

38

امامت در 5 سالگی

38

غیبت امام (ع) و انواع آن

40

آماده سازی شیعه برای غیبت

42

نائبان خاص

44

تكلیف ، حضور و غیبت

50

طول عمر امام زمان

57

بخش پنجم – انتظار فرج

انتظار ویرانگر

60

شبه دیالكتیكی

61

انتظار سازنده

61

انتظار و منتظر

63

بخش ششم – نشانه های ظهور

زمینه های ظهور در آثار یهودی

68

زمینه های ظهور در آثار مسیحی

68

زمینه های ظهور در آثار زرتشتی

69

گوشه ای از علائم ظهور مهدی موعود

71

بخش هفتم – جهان در دولت مهدی

عدالت جهانی واكنش ظلم عمومی است

74

سرانجام مردم جهان به تعالیم اسلام می گروند

75

یاران امام زمان

78

مردم عصر مهدی

79

نقش زنان در عصر ظهور

81

جنگ جهانی در دوران ظهور

82

فصل چهارم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری

88

پیشنهادات

90

منابع و مآخذ

91

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:49 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد 140ص

ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد 140ص

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 92 کیلو بایت

تعداد صفحات : 140

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد 140ص

نماز یك نیاز حقیقی و ضروری انسان است و به میزان ضرورتی كه برای فرد و اجتماع دارد دارای فایده ها و ‎آثار نیكوی فردی و جمعی است و به همان نسبت كه وجود آن منشأ بركات و خیرات است فقدان آن زیانبار است در آیات قرآنی و روایات اسلامی هم بسیاری از فواید و آثار نیكوی آن مذكور است و هم زیانهای فردی و جمعی ناشی از ترك آن آمده است. نماز حقیقی موجب نجات كلی و همه جانبه است انسان را از آفتها و آسیب ها و فرجام های ناگوار رها می سازد و باب رحمت یزدان را به رویش می گشاید. نماز دیوار بلندی در برابر شیطانهاست و فرد و جامعه نمازگزار را از حمله و آسیب آنان نگاه می دارد این دژ استوار برای آنان بیم آور و نگرانیزا است لیكن تضییع و تخریب دیوار نماز فرو ریختن این حصن حصین شیاطین را امیدوار و گستاخ می سازد و جرأت می دهد كه بر اهل نماز یورش برند نماز مصداقی از مصادیق (حبل الله) است و تا وقتی كه مسلمانان به ریسمان خدا چنگ زنند متفق و متحدند و از بلای تفرقه در امان می مانند همچنان كه نماز ایجاد تواضع و وحدت می كند ترك نماز زمینه ساز تعصب و تفرقه می شود

فهرست مطالب

فصل اول: مبادی تحقیق

1. موضوع تحقیق

2.تعریف مسئله مورد پژوهش

3. فرضیات

4. هدف تحقیق

5.ضرورت تحقیق

6.محدودیتها و مشكلات تحقیق

7. واژه ها و اصطلاحات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

تاریخچه نماز

اهمیت نماز

عبادت و خودسازی

نماز اكسیر غم زدا

نماز توانبخش روح و روان

نماز امید بخش ترین عمل

نماز چگونه ایجاد امنیت روانی می كند

نماز مائده ای آسمانی برای روح بشر

تاثیر نماز و نیایش در تلطیف روح و روان و تعالی آن

نماز بزرگترین و محكم ترین پناهگاه معنوی

نماز پیام پرورش پروردگار

نماز و نظم و انضباط

تاثیر تسبیحات در تمركز

كسی كه با نماز تربیت شود مرگش را برای خود جشن می داند

نماز راهی برای ورود به محیط گسترده از نشاط عقلانی

نماز برطرف كننده كبر

اهمیت نماز در تربیت عقلانی

نقش نماز در تربیت عاطفی

نماز موجب نجات و به ارث بردن مینوی همیشگی

نمازگزاران داخل شوندگان به بهشت خاص

نماز خاموش كننده اتش

صد قصر در بهشت بنا می كند نماز

ساز مرغ سحر

فصل سوم: روش تحقیق

بخش اول:

الف:فرضیات:

1- تعریف فرضیه

2- انواع فرضیه

3- مشخصات فرضیه

4- فرضیات این تحقیق

بخش دوم:

ب: جامعه آماری و نمونه گیری:

1- تعریف جامعه آماری

2- جامعه آماری این تحقیق

3- تعریف نمونه گیری

4- انواع نمونه گیری

5- نمونه گیری این تحقیق

بخش سوم:

ج: روش تحقیق :

1- تعریف روش تحقیق

2- انواع روش تحقیق

3- روش تحقیق این پژوهش

بخش چهارم:

د: جمع اوری اطلا عات :

1- تعریف روشهای جمع اوری اطلا عات

2- انواع روشهای جمع اوری اطلا عات

3- روش جمع اوری اطلا عات این تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

بخش سوالات عمومی پرسشنامه

تجزیه و تحلیل سئوالات اختصاصی پرسشنامه

فصل پنجم: نتیجه گیری

  1. نتیجه این تحقیق
  2. پیشنهادات و ارائه راه حلها
  3. فهرست منابع و مآخذ
  4. پیوست و ضمائم
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:49 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس

پایان نامه ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 256 کیلو بایت

تعداد صفحات : 115

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی مدارس متوسطهفهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه ۱
بیان مساله ۲
ضرورت و اهمیت موضوع ۳
اهداف پژوهش ۴
سوال و فرضیات پژوهش ۵
تعریف واژه های اساسی ۶
فصل دوم- مبانی نظری تحقیق
مقدمه ۹
تاریخچه استرس ۱۰
استرس ۱۳
ماهیت فشار روانی ۱۵
نظریه های استرس ۱۶
استرس بعنوان پاسخی درونی ۱۶
عوامل محیطی استرس ۱۸
استرس بعنوان کنش متقابل ۱۸
مدل خبرپردازی ۲۰
مقابله بعنوان پاسخی درونی ۲۱
مقابله متکی بر منابع محیط ۲۲
مقابله از راه کنش متقابل ۲۲
فیزیولوژی فشار روانی ۲۳
شخصیت نوع B,A ۲۶
علائم و نشانه های استرس ۲۷
عوامل موثر در تشدید یا کاهش فشار روانی ۲۹
علل استرس ۳۰
ده فرمان برای کنترل استرس ۳۲
استرس شغلی ۳۴
تقسیم بندی مشاغل برحسب استرس ۳۶
عنوان صفحه

رابطه میان استرس و قابلیت اجرای کار ۳۷
عوامل استرس زای شغلی ۳۹
۱٫ حوزه اجتماعی و فرهنگی ۴۰
از خود بیگانگی و بی‌هنجاری ۴۰
آب و هوا، رژیم غذایی و عوامل مشابه آن ۴۱
جابجایی مکرر ۴۱
رانندگی ۴۱
زندگی در شهر در مقایسه با زندگی در روستا ۴۱
۲٫ حوزه خانواده ۴۲
۳٫ حوزه شغلی ۴۳
ویژگیهای نقش ۴۴
ویژگیهای شغل ۴۶
روابط میان- فردی ۴۷
جو و ساختار سازمانی ۴۸
روشهای مدیریت منابع انسانی و فن آوری و خصوصیات مادی ۴۹
فن آوری خصیصه های مادی ۵۱
هزینه های استرس شغلی ۵۳
استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان ۵۴
پیشنه تحقیقات ۵۶
تحقیقات خارجی ۵۶
تحقیقات داخلی ۵۹
خلاصه فصل ۶۲
فصل سوم- روش تحقیق
مقدمه ۶۴
روش تحقیق ۶۴
جامعه تحقیق ۶۵
نمونه و روش نمونه گیری ۶۵
روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۶۷
پرسشنامه ۶۸
عنوان صفحه

تعیین اعتبار و روایی ۶۹
روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مقدمه ۷۲
الف- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی ۷۲
ب- بررسی آماری سوال و فرضیات تحقیق ۸۳
بررسی آماری سوال اصلی تحقیق ۸۳
بررسی آماری فرضیات تحقیق ۸۴
نتیجه گیری ۹۰
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۹۱
خلاصه ۹۲
نتیجه گیری ۹۳
پیشنهادات ۹۷
پیشنهادات اجرایی ۹۷
پیشنهادات پژوهش ۹۸
محدودیتهای تحقیق ۹۹
منابع فارسی ۱۰۰
منابع لاتین ۱۰۴

منابع فارسی

۱٫ آر. راس، رندال و آلتمایر، الیزابت ام، استرس شغلی، غلامرضا خواجه پور (مترجم). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. چاپ اول، ۱۳۷۷٫

۲٫ ابزری، مهدی وابراهیمی کنی،الهام. بررسی آثار فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم گیری مدیران. دانش و پژوهش. شماره سوم، بهار ۱۳۷۹٫

۳٫ احمدی، اسداله. بررسی برخورداری مدیران مدارس متوسطه از مهارتهای مدیریت و رابطة آن با اثربخشی. تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱٫

۴٫ احمدی، عباداله. منابع استرس مدیران آموزشی و مقایسه آن در بین زنان و مردان. تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۴٫

۵٫ استورا. تنیدگی یا استرس. پریرخ دادستان (مترجم). تهران: انتشارات رشد، ۱۳۷۷٫

۶٫ الیوت، روبرت. فشارهای روحی. شاهرخ وزیری (مترجم). تهران: نشر مترجم، ۱۳۷۰٫

۷٫ باترا، پرومود. رهایی از استرس. محمدرضا شیدفر (مترجم). مشهد: نشر سیاوش، ۱۳۷۵٫

۸٫ بست، جان. روشهای تحقیق در علوم تربیتی ورفتاری. پاشا شریفی و طالقانی (مترجمین). تهران: انتشارات رشد، ۱۳۷۶٫

۹٫ بوشهری، احمد. استرس و مدیریت. مدیریت. شماره ۲۴، بهار ۱۳۷۶٫

۱۰٫ ترکاشوند، جمیله. بررسی عوامل فشارزای مدیران آموزشی در ارتباط با نقش مدیر، عوامل گروهی و مسائل مالی و تجهیزات آموزشگاه، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، ۷۵-۱۳۷۴٫

۱۱٫ جعفری، پرویز. بررسی رابطة بین استرس و عملکرد مدیران مدارس شهرستان بناب. تحقیق کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه علوم طباطبایی، ۱۳۷۹٫

۱۲٫ خاکی، غلامرضا. راهنمای طرح و تدوین و نقد تحقیق. جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۱٫

۱۳٫ دلاور، علی. روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش، ۱۳۷۵٫

۱۴٫ رستمی نیا، طاهره. عوامل موجد فشارهای عصبی در کارمندان دانشگاه تربیت مدرس، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۸٫

۱۵٫ رشیدی، محمدمهدی. فشار روانی درمحیط کار. مدیریت. شماره ۳۶ و ۳۷، شهریور ۱۳۷۸٫

۱۶٫ زارع نژاد، محمد. بررسی میزان فشار روانی مدیران و رابطة آن جو سازمانی دبیرستانهای پسرانه تهران. تحقیق کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران، ۷۴-۱۳۷۳٫

۱۷٫ سراج، معصومه. بررسی علل و عوامل استرس مدیران مناطق ۱۹ گانه تهران. تحقیق کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۷۸٫

۱۸٫ سرمد، زهره و بازرگان، عباس. روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات ترمه، ۱۳۷۹٫

۱۹٫ سلیمی، قربانعلی و قضاوی، منصوره. بررسی عوامل مؤثر بر استرس شغلی از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان. دانش و پژوهش، شمارة ۵، پاییز ۱۳۷۹٫

۲۰٫ سیفی، شهلا. مدیریت استرس. استاندارد و کالاهای ایرانی. شماره ۸۴، شهریور ۱۳۷۷٫

۲۱٫ طوسی،محمدعلی. فشار در سازمانها. مدیریت دولتی. دورة جدید، شمارة ششم، ۱۳۷۵٫

۲۲٫ علوی، امین اله، فشارهای عصبی و روانی در سازمان. مدیریت دولتی. دورة جدید، شمارة بیستم، ۱۳۷۶٫

۲۳٫ علوی، امین الله. روانشناسی مدیریت. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۰٫

۲۴- غفوریان، هما. عوامل استرس‌زا در مدیران. تدبیر. شمارة ۸۶، مهر ۱۳۷۷٫

۲۵- کراس، بلو و شیلد. روانشناسی استرس. عباس چینی (مترجم)، تهران: نشر ترمه، ۱۳۷۱٫

۲۶- کراون، جین و وراد، ول. غلبه بر استرس. بابک مهرآئین (مترجم). مشهد، انتشارات جاودان خرد، ۱۳۷۳٫

۲۷- کرلینجر، فرد، مبانی پژوهش در علوم رفتاری. حسن پاشا شریفی، جعفرنجفی زند (مترجمین). تهران: انتشارات آوای نور، ۱۳۷۶٫

۲۸- کوپر، کاری. مدیریت عوامل روانی ـ اجتماعی محیط کار. محمد نقی براهنی (مترجم). تهران: نشر رسانش، ۱۳۷۹٫

۲۹- کوپر، کاری. غلبه بر اضطراب. ماشاء الله مدیحی (مترجم). تهران: نشر یادآوران، ۱۳۷۰٫

۳۰- کیانی، کاووس. بررسی عوامل فشارهای عصبی مدیران و تأثیر آن بر بهره وری فردی سازمان جهاد سازندگی استان فارس. تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. دانشکدة علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۴٫

۳۱- لو، هنری و پیر. استرس دائمی. عباس قریب(مترجم). مشهد: نشر درخشش، ۱۳۷۱٫

۳۲- لوتانز، فرد. رفتار سازمانی. غلامعلی سرمد (مترجم). تهران: انتشارات مؤسسه بانکداری ایران، ۱۳۷۲٫

۳۳- ملکوتی، کاظم. بررسی ارتباط استرسهای شغلی و اختلالات افسردگی و اضطراب در کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. اندیشه و رفتار، شماره ۳ و ۲، ۱۳۷۴٫

۳۴- نزهت، محمدرضا. بررسی میزان و منابع استرس شغلی مدیران آموزشی استان فارس. تحقیق کارشناسی ارشد، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز، ۱۳۷۵٫

۳۵- هاشمی، حسین، اثرات فشار روانی بر عملکرد مدیران مدارس متوسطه استان سمنان. تحقیق کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۷۴٫

۳۶- هومن، حیدرعلی. شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه‌های پژوهش)، تهران: انتشارات پارسا، چاپ سوم، ۱۳۷۶٫

۳۷- هیلگارد واتکینسون. زمینة روانشناسی. محمد نقی براهنی (ترجم). تهران: انتشارات رشد، ۱۳۷۰٫

۳۸- یغما، جواد. تبیین زمینه‌های سازمانی پدیدآورندة تنش روانی در شهرداری مشهد و ارائه راهکار جهت کاهش آن. تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲٫

منابع لاتین

۱٫ Blankinship, David A. Personality Priorities, stress Management, and the Research Administratior, SRA Journal V26 n3-4 P29-35 win – SPr 1994-1995.

2. Brewer, Kristine c. Managing stress. National press publications, Inc. chester and Printed in Great Britain – ۱۹۹۷٫

۳٫ Chaplain, Roland P. stress and Job staisfaction among Primary Headteachers: A Question of Balance?

Journal – Citation: Education: Educational Management & Administration, V29 n2 P197-215 Apr2001.

4. Long, Bonitac. stress in the work place : Eric Oige st. Eric # : ED 414521-1995.

5.Morrow, Carol. Stress in an International School: one Administrators Approach to Its Management, International Schools Journal n27 P18-26 & Pr 1994.

6. Pollak, Ave. stress Management. ERIC#: ED368974. 1994.

7. Shapiro, Shanunal, and … , Stress Management in Medical Education: A Review of the Literature, Academic Medicine V75 n7 P748-59 Jul 2000.

8. Torell, Joseph A. Sex Roles and Perceived Job Stress of washington Elementary Principal. ERIC# : ED324765 – ۱۹۹۰٫

چکیده تحقیق

امروزه، استرس یا فشار روانی، یکی از مسائل همه گیری است که انسانها به آن مبتلا می‌باشند. دامنه نفوذ استرس از زندگی فردی به زندگی سازمانی سریع است. عوامل فشار روانی (استرس زاها)، هرآنچه که باشند، در موقعیت های مختلف آثار و عواقبی را برای انسان به همراه دارند. در این میان، مدیران را یکی از حساسترین قشرها در برابر فشار روانی معرفی نموده اند. (ابزری، ۱۳۷۹، ص ۱۱۵)

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی دبیرستانهای شهر تهران تهیه و تدوین گردیده است. برای انجام این تحقیق، یک سوال اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید که سوال اصلی عبارتست از: از نظر مدیران آموزشی، از عوامل امکانات فیزیکی نامناسب، سنگینی کار، عدم امکان رشد حرفه ای، روابط نامناسب کاری، ویژگیهای نقش و مسائل و مشکلات مالی، کدام تاثیر بیشتری در ایجاد استرس دارند؟

در فرضیات فرعی تحقیق به مقایسه نظرات مدیران زن و مرد، متخصص و غیرمتخصص و بر سابقه و کم سابقه پرداخته شده است جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه شهر تهران می باشد، که از بین آنها، ۱۷۴ نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی- سهمیه ای با استناد به جدول مورگان انتخاب شدند، به منظور انجام پژوهش، پرسشنامه ای با ۳۵ سوال از نوع بسته با استفاده از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت، در بین مدیران مدارس پنج منطقه از مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش تهران توزیع گردید و پس از جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج حاصل از آزمون سوال تحقیق نشان داد که میزان اهمیت و تاثیر عوامل فشارزا به صورت زیر می باشد: مسائل و مشکلات مالی (با میانگین رتبه ای ۵۹/۴ بعنوان مهمترین منبع فشارزا)، عدم امکان رشد حرفه ای (با میانگین رتبه ای ۷۱/۳)، روابط نامناسب کاری (با میانگین رتبه ای ۴۷/۳)، سنگینی کار (با میانگین رتبه ای ۴۰/۳)، ویژگیهای نقش (با میانگین رتبه ای ۱۴/۳) و امکانات فیزیکی نامناسب (با میانگین رتبه ای ۷۰/۲ بعنوان کم اهمیت ترین منبع فشارزا). در مورد فرضیات فرعی: ۱- تفاوت بین دیدگاه مدیران آموزشی زن و مرد راجع به عوامل استرس زا فقط در مورد عامل روابط نامناسب کاری معنادار است. ۲- تفاوت بین دیدگاه مدیران آموزشی متخصص و غیرمتخصص فقط در مورد عامل سنگینی کار معنادار است. ۳- تفاوت بین دیدگان مدیران با سنوات خدمت کم و سنوات خدمت زیاد معنادار نیست.

مقدمه

اکنون که در آستانه قرن بیست و یکم به سر می بریم با توجه به پیچیدگی و تغییرات روزافزون جامعه و رشد ، توسعه فن آوری، مساله فشار روانی در جامعه یک مشکل چشمگیر و خطرناک به نظر می رسد.هر چند کاربرد واژه استرس در روانپزشکی سابقه طولانی دارد ؛‌ولی در سالهای اخیر استفاده از آن در روانشناسی مدیریت و رفتار سازمانی نیز متداول گردیده و به سبب رایج بودن آن در زندگی اجتماعی افراد، بخشی از مباحث سازمانی به استرس اختصاص یافته است.

کسی به درستی نمی داند که آیا فشار روانی واقعا در حال حاضر بیش از گذشته است یا خیر ،‌اما کارشناسان معتقدند نفوذ این پد یده روزافزون است.دکتر بنسون از دانشگاه هاروارد می گوید ما در دنیایی از بی ثباتی و عدم امنیت زندگی می کنیم هر چیزی از تهدید اتمی گرفته تا نداشتن تامین شغلی و اثرات زیانبار داروها گواه این مدعاست. (الیوت ، ۱۳۷۰، ص۱۳)

استرس فرسودگی بدنی یا عاطفی است که بر اثر مسایل و مشکلات واقعی یا تصوری پدید می‌آید. استرس گاه سبب رسیدن آسیبهای فراوانی به فرد و سازمان می شود .فشار روانی در فرد باعث می شود که بدن وظایفی را که به طور عادی و به سادگی می‌تواند انجام دهد با دشواری بیشتر به انجام برساند. نزاع با یک همکار ،‌محروم شدن از پاداش ،‌دیر رسیدن به سر کار ،‌پیش آمدن یک مشکل مالی و از دست دادن یکی از نزدیکان همه نمونه هایی از عوامل فشار زای روانی فردی است.تغییراتی که در محیط سازمان پدید می آید،‌ همچون تغییر در گردش کار ،‌استفاده از تکنولوژی تازه ، برپایی جلسات اداری ، بحث درباره نیازهای هر بخش ، بحث های مالی و بودجه ای ،‌کمی در آمد موسسه ، قوانین و مقررات محدود کننده ، تزلزل وضع سازمانی کارکنان ، فشار مدیریت و کارمندان ،‌فشار هیئت مدیره یا روسای سازمان بر مدیر را می توان نمونه‌هایی از عوامل فشار روانی سازمانی به حساب آورد. (علوی ، ۱۳۷۸، صص ۳۴-۳۳)

بیان مساله

در دنیای کنونی استرس به عنوان یکی از آفات نیروی انسانی محسوب شده است، اثرات مخرب استرس بر زندگی فردی و اجتماعی کاملا مشهود بوده و مدیران یکی از آسیب پذیرترین قشرها در برابر استرس هستند.علی رغم این نظر که فشارهای عصبی مفید نیز وجود دارد و مقداری از فشارهای عصبی برای ایجاد تحرک و تلاش در انسان ضروری است زمانیکه بحث فشار عصبی مطرح می شود بیشتر به عوارض و ضایعات آن توجه شده و فشار عصبی مضر مد نظر قرار می گیرد.به هر حال فشار عصبی آثار فراوانی بر عملکرد فعالیتهای اعضای سازمان دارد ، فشار عصبی حاد نیروی انسانی سازمان را ضایع می کند و پایه های سازمان را متزلزل می سازد بدین ترتیب است که فشار عصبی در سازمان همچون آفتی نیروها را تحلیل می برد و فعالیتها و تلاشها را عقیم می سازد.از میان نشانه های عمومی استرس موارد زیر از جمله بی اشتهایی یا اشتهای زیاد ، بیخوابی یا خواب بیش از اندازه، دردهای مداوم ،‌خلاء ذهنی و احساسی ، فشار در محیط کار، ‌درگیری با کارفرما ، ترس از شکست ، و غیره آشکارتر است. (غفوریان ، ۱۳۷۵، ص۳۷)

به طور کلی ، بروز فشار در سازمانها کارآیی نیروها را می کاهد ، همکاری جای خود را به رقابت مخرب می دهد و ارتباطات سازمانی مختل می گردد.مدیری که گرفتار فشارهای عصبی و روانی است نمی تواند با زیر دستان خود رابطه صحیح برقرار نماید ، با فرادستان خود دچار مشکل می شود و ارباب رجوع را از خود ناراحت می کند.به علاوه ،‌عوارض ناشی از کم کاری ، تاخیر ،‌غیبت ، جابجایی ، ترک خدمت و در نتیجه کاهش بهره‌وری و عوارض فیزیکی ـ روانی فشارهای عصبی ، خسارتهای جبران ناپذیری را برای سازمانها به ارمغان می‌آورد.

در میان سازمانهای اجتماعی، هیچ سازمانی به اندازه آموزش و پرورش حساس نیست ،‌زیرا همچنانکه می دانیم آموزش و پرورش زیر ساز تمامی سازمانهای یک جامعه است و در این میان مدیران آموزشی از مهمترین ارکان تعلیم و تربیت می باشند.بنابراین بررسی عوامل فشار زای مدیران آموزشی می تواند گام مثبتی در جهت ارتقای شغلی آنان از طریق کاهش یا تعدیل تاثیر عوامل فشارزا و در نتیجه ،‌ارتقای آموزش و پرورش باشد.

ضرورت و اهمیت موضوع

بر اساس گزارش آکادمی امریکائی پزشک خانواده ، دوسوم بیماران پزشک خانواده دچار ناراحتی های متاثر ار فشار روانی بوده اند در همین حال هزینه های سنگین ناشی از آثار اینگونه ناراحتی ها در غیبت افراد ،‌هزینه های سرسام آور درمانی شرکتها و کاهش تولید ،‌صاحبان صنایع را بیمناک کرده است.سرطان ، ناخوشی های ریوی ،‌تلفات ناشی از سوانح ، سیروز کبدی و خود کشی که در آمریکا شش عامل مهم مرگ و میر تلقی می شود سهم عمده ای ایفا می کند. فشار روانی همچنین در تسریع شرایط منتهی به طلاق نقش مهمی ایفا می کند.

توجه به شیوع فشار روانی عکس العمل های گسترده ای را برای مقابله با آن به دنبال داشته است.داروها ی رفتاری برای مقابله با بیماریهایی که در ارتباط با فشار روانی هستند عرضه شده اند و راههای چگونگی تاثیر عوامل عاطفی در بنیه دفاعی بدن تحت مطالعه می‌باشد. شرکتهای بزرگ برنامه های جامعی برای کنترل فشار روانی برای مجریانی که در این زمینه در زحمت هستند تدارک دیده اند.

مدیر انستیتوی امریکائی فشار روانی در شهر نیویورک می گوید: فشارهای روانی امروزه نسل جدیدی از جویندگان تحرک و جنب و جوش به وجود آورده است که اغلب به ضرر خود ، هیجان و بیقراری را بر آرامش ترجیح می دهند. مثلاً چتر بازان از پرش آزاد بیش از پرش با چتر نجات احساس لذت می کنند و …

به دو دلیل بررسی عوامل سازمانی موثر در فشار روانی ضروری است .نخست آنکه کوتاهی در این امر می تواند بر توان منابع انسانی یک سازمان زیانهای فراوان وارد سازد و پی آمدهای منفی اقتصادی مانند کاهش تولید یا تولید پر از کاستی را فراهم آورد ، دوم آنکه هر گاه این عوامل به درستی باز شناخته شود و با تدبیر و دور اندیشی هدایت و سرپرستی گردد می تواند در بهبود کار و بالارفتن خشنودی کارمند وافزایش بازده سازمان موثر آید.در غیر این صورت ،‌سازمان برای فشارهایی که در درون خود پدید می‌آورد یا نا خواسته در درون آن پدیدمی آید باید هزینه ای بس گزاف بپردازد. (طوسی،۱۳۷۵، ص ۷۵)

از آنجاییکه آموزش و پرورش وظیفه بسیار سنگین هدایت نسل آینده را به عهده دارد ،‌ و به واسطه اینکه درصد زیادی از افراد جامعه به عناوین مختلف در امر آموزش و پرورش درگیر هستند ،‌انجام تحقیقات کاربردی که بتواند مسائل و مشکلات این حوزه را شناسایی و حل کند و بر پیشرفت و بهبود عملکرد این بخش مهم از جامعه تاثیر بگذارد ضروری به نظر می‌رسد .شناسایی عوامل فشار زای شغلی مدیران آموزشی نیز می تواند یکی از این نوع تحقیقات است که می‌تواند گامی هر چند کوچک در این ورطه عظیم باشد.

اهداف تحقیق

یکی از مسائل و مشکلاتی که امروزه در تمام سازمانها منجمله سازمانهای آموزشی شیوع پیدا کرده است پدیده استرس می باشد که به دلیل داشتن پیامدهای نامطلوب بی شمار ،‌مورد توجه اکثر علمای سازمان و مدیریت قرار گرفته است و با توجه به اینکه هنوز این مسئله در سازمانهای آموزشی کشورمان مورد تحقیق و تفحص دقیق قرار نگرفته است هدف ما در این تحقیق عبارت است از:

۱٫بررسی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی دبیرستانهای شهر تهران

۲٫مقایسه عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی زن و مرد

۳٫مقایسه عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی متخصص و غیر متخصص

۴٫مقایسه عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی با سنوات خدمت زیاد و کم.

سوال و فرضیات تحقیق

این پژوهش بر اساس موضوع و اهدافش از یک سوال اصلی و سه فرضیه فرعی تشکیل گردیده است.

- سوال اصلی تحقیق

از نظر مدیران آموزشی عوامل زیر تا چه میزان موجب استرس شغلی می شود؟

۱٫امکانات فیزیکی نامناسب ۴٫روابط نامناسب کاری

۲٫سنگینی کار ۵٫ویژگی های نقش

۳٫عدم امکان رشد حرفه ای ۶٫مسائل و مشکلات مالی

- فرضیات فرعی تحقیق

۱٫ عوامل ایجاد کننده استرس در بین مدیران زن و مرد متفاوت است.

۲٫عوامل ایجاد کننده استرس در بین مدیران متخصص و غیر متخصص متفاوت است.

۳٫عوامل ایجاد کننده استرس در بین مدیران با سنوات خدمت کم و سنوات خدمت زیاد متفاوت است.

تعریف واژه های اساسی

استرس- هر نوع فشار روانی یا جسمی، که درجه آن از نظر قدرت یا تداوم از حد ظرفیت سازشی ارگانیسم فراتر رود و به ناسازگاری یا اختلال منجر شود. (پرومود باترا، ۱۳۷۵، ص۵)

در این پژوهش منظور از استرس، فشارهای روانی یا جسمانی است که بر فرد وارد می شود و فرد را دچار ناراحتی و پریشانی می کند، می باشد.

استرس‌زا ـ هر عاملی که بتواند به شکلی واکنش استرس را در فرد بر انگیزد استرس‌زا نامیده می شود. ( احمدی ، ۱۳۷۵، ص ۱۵)

منظور از استرس زا در این پژوهش شش عامل از عوامل سازمانی موثر در فشار روانی مدیر ان آموزشی است که عبارتند از: شرایط فیزیکی نامناسب، سنگینی کار، عدم امکان رشد حرفه ای، روابط نامناسب کاری، ویژگیهای نقش و مسائل و مشکلات مالی.

استرس شغلی ـ کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی شاغل به گونه‌ایست که خواستهای محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها بر آید. (آرراس، ۱۳۷۷، ص۱۷)

در این پژوهش منظور از استرس شغلی، فشارهای روانی یا جسمانی هستند که در محیط کار بر فرد وارد می گردند و باعث می شوند فرد نتواند بدرستی از عهده کار برآید.

محیط فیزیکی سازمان ـ در پژوهش حاضر شامل عواملی همچون نور ، سر و صدا ،‌تهویه ، معماری و استحکام ساختمان، امکانات آموزشی و پژوهشی ، طراحی و چیدمان کلاس و غیره می باشد.

سنگینی کار ـ شامل دو جزء گرانباری و کم باری نقش می باشد.در گرانباری نقش فرد یا مهارت لازم برای انجام کار را ندارد یا اینکه وقت کافی برای انجام کارهایش را ندارد و کمباری نقش وضعیتی است که در آن از مهارتهای شخصی به طور تمام و کامل استفاده نمی‌شود. (آرراس، ۱۳۷۷، ص۷۴)

در این تحقیق نیز سنگینی کار یعنی اینکه فرد شاغل مهارت یا وقت کافی برای انجام کار را ندارد و همینطور موظف به انجام وظایفی پایین تر از سطح شایستگی یا توانائیهایش می‌باشد.

عدم امکان رشد حرفه ای ـ یا توقف شغلی وضعیتی است که در آن افراد احساس می‌کنند محبوس شده اند ، زیرا کاری که آنها انجام می دهند همواره همین بوده و هست. (آرراس، ۱۳۷۷، ص ۹۵)

در پژوهش حاضر عدم امکان رشد حرفه ای یعنی اینکه: فرد شاغل فرصت یا امکانات، لازم جهت به روز کردن اطلاعات و در نتیجه ارتقاء شغلی خود را ندارد.

روابط نامناسب کاری ـ یعنی محیط کار جوی را به وجود می آورد که فرد نمی تواند در آن روابط صمیمانه و توام با اعتماد با همکاران، زیر دستان و روسای خود داشته باشد.

در تحقیق حاضر منظور از روابط نامناسب کاری، علاوه بر عدم روابط صمیمانه با همکاران و روسا، شامل وجود قوانین خشک و انعطاف ناپذیر و نبود معیارهای صریح و روشن برای ارزیابی عملکرد در محیط کار نیز می باشذ.

ویژگی های نقش ـ شامل ابهام نقش و ناسازگاری نقش می باشد. در ابهام نقش ، فرد نمی داند که چه انتظاری از وی برای انجام شغل اش دارند.و ناسازگاری نقش زمانی رخ می دهد که تن دادن به مجموعه ای از الزامهای شغلی با پذیرش مجموعه دیگری از الزامهای شغلی ، مغایر و یا به کل ناممکن باشد. (آرراس، ۱۳۷۷، ص۷۵)

در پژوهش حاضر منظور از ویژگیهای نقش شامل روشن نبودن حیطه وظایف و مسئولیتهای محوله، تلاش برای هدفهای مهم، انتظارات ضد و نقیض زیردستان و بالادستان، تداخل مسئولیتها و وجود تعارض بین هدفهای فردی یا انتظارات سازمان است.

مسائل مالی ـ در پژوهش حاضر مسائل مالی، شامل تخصیص منابع مالی و انسانی جهت آموزش و پرورش، مسائل مربوط به تامین هزینه های زندگی مدیران، تجهیزات اداری و آموزشی و امکانات رفاهی می باشد.

متخصص ـ منظور از متخصص در این پژوهش کسی است که تحصیلات دانشگاهی وی مدیریت آموزشی می باشد.

سنوات خدمت ـ در پژوهش حاضر به طور قرار دادی مدیرانی که بیش تر از ده سال از مدیریتشان می گذرد را با سابقه و مدیرانی که کمتر از این میزان مدیریت کرده‌اند کم سابقه در نظر گرفته شده است.

فصل دوممقدمه

از آن هنگام که کلمه استرس[۱] به عنوان ترجمان « هر نوع فشار روانی یا جسمی ، که درجه آن از نظر قدرت یا تداوم از حد ظرفیت سازشی ارگانیسم فراتر رود و به ناسازگاری یا اختلال منجر شود » پیشنهاد گردیده است؛‌طبقات مختلف مردم ‌از هر سطح تحصیلی یا اجتماعی ـ به فراوانی و به گونه ای فراگیر از این کلمه برای بیان فشار عصبی یا روانی استفاده می کنند و به گونه ای احساس تنش خویش را با همین عبارت توصیف می کنند.

اما نکته این جاست که اگر چه همه افراد ، کلمه استرس را به سادگی در سخنان روزمره شان به کار می برند ؛ شاید از آثار سوء و جدی آن به اندازه کافی آگاه نباشند و شیوه های ساده و صحیح پیشگیری از آن را به کار نبندند و خود آگاه و ناخود آگاه و خود خواسته به استرس های قابل اجتناب دچار شوند و از اینکه به طور مداوم و فزاینده با آن روبرو هستند ؛‌در شگفت نیز باشند .از آن جا که پیامدهای استرس ،‌تهدیدی جدی برای سلامتی به شمار می آید و موجب کاهش لذت و بهره وری فرد از یک زندگی پربار می شود و همچون سدی در برابر پیشرفت ، ایفای نقش می کند ،‌و از آنجا که بسیاری از استرس های روزمره با ساده ترین شیوه ها ، قابل پیشگیری هستند؛ آشنایی جامعه با پیشگیری از استرس و کنترل و مدارا با آن از ضرورت و اهمیت شایسته ای برخوردار است.

استرس ، پدیده ای امروزی نیست؛ هنگامیکه بشر یک شکارچی یا طعمه شکار بود نیز استرس وجود داشت .به هر حال ، در دنیای امروز، استرس همچون نفس کشیدن و راه رفتن، بخشی از زندگی است. اگر بخواهیم ساده تر بگوییم، استرس یک آتش است. به عبارت دقیق‌تر آتش زیر خاکستر است.آتش پنهان پایدار .ما می توانیم آن را کنترل نموده و از گرمی آن لذت ببریم ، یا آن را شعله ور نموده به آتش سوزی بزرگی مبدل نمائیم.با نداشتن راه صحیح، ‌بسیاری از ما حالت دوم را انتخاب می کنیم. ( پرومودباترا، ۱۳۷۵، صص ۱۰-۵)

تاریخچه استرس

استرس در مفهوم کلی ،‌پدیده ای نوظهور و منحصر به قرن حاضر نیست ولی تفاوتهای موجود ، از نقطه نظر تنوع ، استمرار و منابع در زمانهای گذشته و حال بسیار فاحش و قابل تعمق است.اجداد ما با استرس کوتاه مدت روبرو بودند، بدین معنی که وقتی با آب و هوای بد ،‌کمبود مواد غذایی ، رقبا، دشمنان و… روبرو می شدند ، به سرعت و به صورت غریزی واکنش نشان داده و در این راه از تغییرات حاصل در سیستم فیزیولوژیکی و روانی خود یاری می جستند.به عبارت دیگر ،آنها با استرس زندگی نمی‌کردند بلکه در حواشی آن قرار داشتند. متاسفانه بشر امروزی در محیطی زندگی می کند که به طور مداوم با شرایط، ‌عوامل و موقعیتهای توام با استرس روبرو است. (بوشهری، ۱۳۷۶، ص ۳۵)

اصطلاح استرس یا فشار روانی که از کلمه لاتین STRINGER مشتق شده ،‌به معنای در آغوش گرفتن ،‌فشردن و باز فشردن است؛ رفتارهایی که می توانند با احساسات متضاد همراه باشند.برای مثال می توان کسی را در آغوش گرفت اما در همین حال وی را دچار اختناق کرد. (استورا،۱۳۷۷،ص۲۵)

فشار روانی یا استرس که واژه اصلی آن ، چنانچه گفته شد ریشه در زبان لاتین دارد در قرن هفده میلادی بسیار متداول بوده و به معنی سختی و دشواری ، فلاکت و محنت به کار رفته است.

در اواخر قرن هجده معنی آن به نیرو ،‌فشار ، زور و تلاش بسیار تغییر یافت و منظور از آن در وهله نخست ،‌ نیروهای ذهنی و جسمی فرد یا افراد بود.در سال ۱۹۱۰ سر ویلیام اسلر[۲] متوجه ارتباط بین درد سینه و هیجانات زندگی شد و کشف کرد که اضطراب و فشار باعث بیماری می گردد.

در سال ۱۹۳۰ والتر کانن[۳] طی مقاله ای ، تعریف نوین و کاملا مختلفی از استرس ارائه داد.کانن اثرات استرس را روی حیوانات و انسانها مورد مطالعه قرار داد ، به خصوص واکنش « جنگ یا گریز » .زیرا انسان همانند حیوانات وقتی در مقابل خطری جدی قرار بگیرد یکی از سه حالت : مقاومت ،‌مبارزه یا تلاش برای فرار را انتخاب خواهد کرد .کانن دریافت وقتی افراد مورد آزمایش او در مقابل سرما ، کمبود اکسیژن ، و برانگیختگی قرار می گیرند می توان تغییرات فیزیولوژیکی فوری مانند ترشح آدرنالین را در آنها مشاهده کرد. (کوپر، ۱۳۷۰، ص ۸)

یکی از اولین تلاشها ی علمی برای تشریح فرایند بیماریهای وابسته به استرس به وسیله پزشک دانشمند هانس سلیه[۴] به عمل آمد او در سال ۱۹۴۶ برای فردی که در مقابل حالتهای اضطراب آور قرار می گیرد سه مرحله قائل شد:

۱٫واکنش در برابر خطر ، که در آن مرحله پایین آمدن مقاومت درونی به دنبال حالتی مخالف هول و هراس به وجود می آید و در طول آن مکانیسم مقاومت شخص فعال می گردد.

۲٫مقاومت، مرحله ای که حالت انطباق ،‌امیدواری ، احساس موفقیت فرد به حالت تعادل خویش برمی گردد .به هر حال اگر عامل اضطراب همچنان ادامه داشته باشد یا مکانیسم دفاعی کار نکند ، مرحله سوم پیش می آید.

۳٫فرسایش یا عجز، وقتی است که مکانیسم های انطباقی فرو می ریزد. (همان منبع، ص ۹)

در اوائل دهه ۱۹۵۰ میلادی روان پزشکی به نام توماس هلمز[۵] در پژوهشهای خود تنها عامل مشترک در ایجاد هر نوع استرس را لزوم ضرورت و اجبار در ایجاد تغییر و تحول مهم در روند زندگی معمولی فرد دانست و به همراه ریچارد راهه ، با سوالاتی مبنی بر اولویت دادن به اتفافات و حوادث و تغییرات مهم زندگی ، میزان فشار روانی را بر حسب تغییراتی که در زندگی افراد روی می دهد اندازه گیری کردند و مقیاس رتبه ای سازگاری مجدد و اجتماعی را فراهم کردند.


[۱] Stress

[2] Sler

[3] Cannon

[4] Slyes

[5] Holmes & Rahe

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:49 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل

تحقیق اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 296 کیلو بایت

تعداد صفحات : 144

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل فهرست مطالب

بیان مسئله ۹
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱
فرضیه یا سوالات تحقیق ۱۳
اهداف تحقیق ۱۴
تعریف مفاهیم و واژه‌های تحقیق ۱۵
تعریف تحلیل رفتار متقابل ۱۵
تعریف مفهومی باورهای غیرمنطقی ۱۷
تعاریف عملیاتی ۱۷
مقدمه ۱۹
نظریه‌ی عقلانی- عاطفی ۲۲
ریشه‌ی باورهای غیرمنطقی ۲۴
باورهای منطقی و غیرمنطقی ۲۶
ویژگی‌های باور منطقی ۲۸
ویژگی‌های باور غیرمنطقی ۲۸
انواع باورهای غیرمنطقی ۲۹
زوج‌های چهارگانهه باورها ۳۰
تحمل بالای ناکامیدر مقابل تحمل پایین ناکامی ۳۳
انواع باورهای غیرمنطقی در نظریه الیس که در آزمون باورهای غیرمنطقی جونز و IBT وجود دارد. ۳۴
باور غیرمنطقی انتظار بیش از حد از خود ۳۵
باور غیرمنطقی تمایل به سرزنش کردن ۳۷
باورغیرمنطقی واکنش به ناکامی ۳۷
باورهای غیرمنطقی بی‌مسئولیتی عاطفی ۳۹
باور غیرمنطقی نگرانی زیاد توام با اضطراب ۳۹
باور غیرمنطقی اجتناب از مشکلات ۴۰
باور غیرمنطقی وابستگی به دیگران ۴۱
باور غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر ۴۲
باور غیرمنطقی کمال‌گرایی ۴۲
نظریه تحلیل رفتار متقابل ۴۳
نظریه شخصیت برن ۴۶
تحلیل کنشی حالات نفسانی ۴۹
کارکردهای حالت «کودک»: کودک مطیع و سازگار و کودک طبیعی ۴۹
کارکردهای مثبت و منفی «کودک طبیعی» ۵۳
کارکردهای حالت خود «والد»: «والد کنترل‌کننده و مستبد» و «والدین مهربان و پرورش‌دهنده» ۵۳
بخش‌های مثبت و منفی «والد کنترل‌کننده و مستبد» ۵۴
بخش‌های مثبت و منفی «والد مهربان و پرورش‌دهنده» ۵۵
هدف کلی تحلیل رفتار متقابل (TA) 55
آسیب‌شناسی روانی ۵۶
۱- آسیب‌شناسی ساختاری ۵۶
۳- آسیب‌شناسی کارکردی ۵۹
انواع تبادل ۶۱
تشخیص حالات نفسانی ۶۶
مسدود کردن و پس‌راندن والد ۶۷
نمودار حالات نفسانی ۶۸
تئوری تماس اجتماعی ۷۳
نوازش‌های مثبت و منفی ۷۵
نمودار نوازش ۷۷
نوازش‌های شرطی ۷۸
نوازش در مقابل سرزنش ۷۹
سازمان‌دهی وقت ۸۰
۱- کناره‌گیری ۸۰
مناسک «ادای تشریفات» ۸۱
سرگرمی‌ها ۸۱
فعالیت‌ها ۸۲
بازیها و باجگیری‌ها ۸۳
مثلث نمایش کارپمن ۹۰
صمیمیت ۹۲
پیش‌نویس زندگی یا نمایشنامه و ریشه‌های آن ۹۳
پیش‌نویس زندگی برنده، بازنده و غیر برنده ۹۵
تحلیل نمایشنامه زندگی ۹۷
نمودار نمایشنامه زندگی ۹۸
نمایشنامه کوچک ۱۰۰
وضعیت‌های زندگی ۱۰۱
اهداف تغییر در تحلیل رفتار متقابل ۱۰۶
درمان باورهای غیرمنطقی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل ۱۰۶
دامنه کاربرد تحلیل تبادلی ۱۱۲
تحقیقات داخلی و خارجی در رابطه با باورهای غیرمنطقی ۱۱۵
تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه روش تحلیل رفتار متقابل اریک برن یا مولفه‌های آن ۱۲۰
جامعه‌ آماری ۱۲۶
نمونه و روش نمونهگیری ۱۲۶
روش گردآوری اطلاعات ۱۲۶
نوع روش تحقیق ۱۲۶
توصیف مقیاس ۱۲۶
پرسشنامه تفکرات غیرمنطقی جونز (Jones) 126
مقیاس توقع تأیید از دیگران (DA) 127
2- باور غیرمنطقی انتظارات بیش از حد از خود ۱۲۷
۳- مقیاس سرزنش کردن خود (BP) 128
4- مقیاس واکنش یا درماندگی یا ناکامی (FR) 128
5- مقیاس بی‌مسئولیتی هیجانی (EI) 128
6- مقیاس توجه مضطربانه ۱۲۹
۷- مقیاس اجتناب از مشکل (DA) 129
8- مقیاس وابستگی ۱۲۹
۹- مقیاس درماندگی برای تغییر (HC) 130
10- مقیاس کمال گرایی (P) 130
نمره‌گذاری پرسشنامه جونز ۱۳۰
پایایی و روایی پرسشنامه جونز ۱۳۱
منابع ۱۳۳

منابع

۱- جورج، ریکی ال و کریستیانی، ترزاس (۱۳۷۴). روانشناسی مشاوره. مترجمین، رضا فلاحی و محسن حاجی‌لو. تهران: انتشارات رشد.

۲- فیروز بخت، مهراد. (۱۳۸۳). الیس- پنجاه سال رفتار درمانی عقلانی هیجانی، تهران: نشر دانژه.

۳- پروچاسکا، جیمزلو و نورکراس، جان سی (۱۳۸۱). نظریه‌های روان درمانی. مترجم، یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات رشد.

۴- رحیمیان، حوریه بانو (۱۳۷۷). نظریه‌ها و روش‌های مشاوره و روان‌درمانی. تهران: انتشارات مهرداد.

۵- الیس، البرت و جیمز نال، ویلیام (۱۳۸۶). روانشناسی اهمالکاری غلبه بر تعلل ورزیدن، ، محمد علی فرجاد. تهران: انتشارات رشد.

۶- الیس، البرت (۱۳۸۶). هیچ چیز نمی‌تواند ناراحتم کند آره هیچ چیز. مترجمین مهرداد فیروز بخت و وحیده عرفانی. تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا.

۷- مهری‌نژاد، سید ابوالقاسم (۱۳۷۳). بررسی رابطه بین اضطراب و افکار غیرمنطقی. تحقیق کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

۸- شارف، ریچارد اس (۱۳۸۱). نظریه‌های روان‌ درمانی و مشاوره. مترجم، مهرداد فیروز بخت. تهران: انتشارات رسا.

۹- درایدن، ویندی و یانکورا، جوزف (۱۳۸۰). مشاوره عقلانی- هیجانی- رفتاری. مترجمین، مظاهر رضاعی و نوشیروان خضری مقدم. تهران: انتشارات ارجمند.

۱۰- کلانتری خاندانی، صدیقه (۱۳۷۹). بررسی ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و تفاهم زناشویی در زنان دانشجوی رشته علوم انسانی دانشگاه تهران. تحقیق کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.

۱۱- استادی، رضا (۱۳۷۴). بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و عزت نفس در دانش‌آموزان پایه چهارم دبیرستان شهر تهران. تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

۱۲- صولتی، سید کمال (۱۳۷۴). مقایسه میزان باورهای غیرمنطقی در اقدام کنندگان به خودکشی (به روش خودسوزی) با افراد بهنجار، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

۱۳- کرمی، حسن (۱۳۸۱). بررسی میزان باورهای غیرمنطقی افت تحصیلی و امید به آینده در دانشجویان دانشگاه لرستان، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

۱۴- امینی خوئی، ناصر (۱۳۷۷). بررسی و مقایسه منبع کنترل، شیوه‌های مقابله‌ای و باورهای غیرمنطقی افراد ۴۰-۲۰ سال معتاد و عادی استان بوشهر و ارائه راهبردهایی جهت بازپروری معتادان، تحقیق کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

۱۵- صادقی فر، مریم (۱۳۷۵). بررسی و مقایسه باورهای غیرمنطقی در زنان مراجعه کننده به دادگاه‌های عمومی و زنان عادی. تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

۱۶- محمدی، رحمه ا…، (۱۳۷۶). بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و نگرش نسبت به آینده با وضعیت تحصیلی (مشروط شدن، افت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی) در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه لرستان. تحقیق کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

۱۷- تختی، معصومه( ۱۳۸۰)، بررسی و مقایسه باورهای غیرمنطقی و رضامندی زناشویی زوجین شاغل با سطح تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم، لیسانس و بالاتر، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

۱۸- شفیع‌آبادی، عبدالله (۱۳۷۷). مجموعه مقالات دومین سمینار راهنمایی و مشاوره. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

۱۹- ترکان، هاجر (۱۳۸۵). بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان. تحقیق کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.

۲۰- دانش، علی (۱۳۸۵). تأثیر روش محاوره‌ای در سازگاری زناشویی زوج‌های ناسازگار، چکیده دومین مقالات کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

۲۱- محمدی، شاهرخ (۱۳۸۴). مشاوره گروهی با تأکید بر رویکرد تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر اضطراب دانش آموزان دبیرستان‌های پسرانه سنندج، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

۲۲- خیاوی، سیامک (۱۳۷۶). بررسی تاثیر مشاوره گروهی با تاکید بر رویکرد تحلیل ارتباط محاوره‌ای در کاهش اضطراب دانش‌آموزان دبیرستان‌های مشکین شهر. تحقیق کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم کرج.

۲۳- مومنی، مریم (۱۳۸۶). اثربخشی درمان گروهی مادران با رویکرد تحلیل ارتباط محاوره‌ای برن بر بهبود رابطه ولی فرزندی دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر تهران. تحقیق کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علوم و تحقیقات.

۲۴- عزیزی، پریسا (۱۳۸۶). اثربخشی درمان گروهی زنان با رویکرد تحلیل ارتباط محاوره‌ای برن بر تعارضات زناشویی، تحقیق کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علوم و تحقیقات.

۲۵- تاد، جودیت و بوهارت، آرتورسی (۱۳۷۹). اصول روان‌شناسی بالینی و مشاوره. مهرداد فیروزبخت. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

۲۶- حاجی علیان، زرینه (۱۳۸۵). رابطه بین میزان سازگاری زناشویی با ویژگی‌های شخصیتی (درون گرایی- برون گرایی) و شیوه همسرگزینی در بین زنان شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. تحقیق کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

۲۷- شفیع‌آبادی، عبدالله و ناصری، غلام رضا (۱۳۸۰)، نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

۲۸- شیلینگ، (۱۳۸۴). نظریه‌های مشاوره دیدگاه‌های مشاوره. خدیجه آرین، تهران: انتشارات اطلاعات.

۲۹- ساعتچی، محمود. (۱۳۷۴). مشاوره و روان درمانی (نظریه‌ها و راهبردها). تهران: انتشارات ویرایش.

۳۰- تبریزی

۳۱- جیمز، موریل و ساوری، لوییس. (۱۳۸۲). خویشتن جدید، بهمن دادگستر. تهران: انتشارات روشندلان.

۳۲- جونز، ون و استوارت، یان. (۱۳۷۶). تحلیل رفتار متقابل؛ بهمن دادگستر. تهران: انتشارات دایره. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۱۹۴۰).

۳۳- هریس، تامس آ. (۱۳۸۴). وضعیت آخر، اسماعیل فصیح. تهران: نشر زریاب، (تاریخ انتشار به زبان اصلی: ۱۹۷۳).

۳۴- جیمز، موریل، جنگوارد، دوروتی. (۱۳۸۴). برای موفقیت و خوشبختی آفریده شده‌ایم، حسن قاسم زاده، تهران: انتشارات آسیا.

۳۵- پروچکا، جیمز او نوکراس، جان. سی. (۱۳۸۳). نظریه‌های روان درمانی، یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات رشد، (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۱۹۹۹).

۳۶- برن، اریک. (۱۳۷۳). تحلیل رفتار متقابل، اسماعیل فصیح. تهران: نشر فاخته (تاریخ انتشار به زبان اصلی: ۱۹۶۱).

۳۷- وولمز، استانلی و بروان، مایکل و هیوج، کریستین. (۱۳۸۴). درک رفتارهای انسان (خلاصه‌ای جامع از تحلیل مبادلات). پروین عظمیی (قاسم‌زاده). تهران: انتشارات دنیای نو

۳۸- هریس، امی ب و هریس، تامس آ. (۱۳۶۸). ماندن در وضعیت آخر، اسماعیل فصیح، تهران: نشر نو (تاریخ انتشار به زبان اصلی: ۱۹۸۵).

۳۹- یحیی آبادی، هوشنگ (۱۳۸۴). تو خوب هستی (دریچه‌ای رو به زندگی همراه با تحلیل رفتار متقابل). اصفهان: انتشارات نقش نگین.

۴۰- برن، اریک. (۱۳۷۰). بعد از سلام چه می‌گویید، مهدی قراچه داغی، تهران: نشر فاخته

۴۱- فیروزبخت، مهرداد. (۱۳۸۴). اریک برن: بنیانگذار تحلیل رفتار متقابل. تهران: نشر دایره.

۴۲- منینگر، جات. (۱۳۸۳). موفقیت با تحلیل رفتار متقابل، مهرداد فیروزبخت. تهران: انتشارات رسا.

۴۳- سیاسی، علی‌اکبر. (۱۳۷۹). نظریه‌های شخصیت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۴۴- بک، تی، آرون. (۱۳۶۹). شناخت درمانی و اختلالات عاطفی، مهدی قراچه‌داغی، تهران: نشر ویس.

۴۵- فرح‌بخش، کیومرث. (۱۳۸۴). مقایسه میزان اثربخشی فنون زوج درمانی نظریه الیس و گلاس و ترکیبی از آن دو در کاهش تعارضات زناشویی. تحقیق دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

۴۶- شریفی، حسن پاشا و شریفی، نسترن (۱۳۸۰). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سخن.

۴۷- هی، جولی. (۱۳۸۰). روانشناسی موفقیت در محیط کار، مینو پرنیانی. تهران: انتشارات رشد.

۴۸- سودانی، م. (۱۳۷۵). مقایسه اثر روش ‌های مشاوره فردی و گروهی با تاکید بر روش عقلانی- عاطفی در کاهش باورهای غیرمنطقی دانشجویان پسر مجرد در رشته‌های دبیری علوم پایه سنین ۱۸-۲۴ سال دانشگاه شهید چمران سال تحصیلی ۷۵-۷۴٫ تحقیق کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلم تهران.

۴۹-گودرزی، حسینیه. (۱۳۸۴). هنجاریابی مقیاس نگرش‌های ناکارآمد DAS-A و بررسی ساختار عاملی آن در میان دانشجویان دانشگاههای تهران، تحقیق کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی.

۵۰- گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت. (۱۳۸۵). خانواده درمانی، حمیدرضا حسین شاهی برواتی و سیامک نقشبندی و الهام ارجمند. تهران: انتشارات روان.

۵۱- کوری، جرالد. (۱۳۸۶). مورد پژوهی در مشاوره و روان درمانی، عبدالله شفیع‌آبادی و بی‌تا حسینی. تهران: انتشارات جنگل.

۵۲- بنسون، هربرت و استوارت، اللین. (۱۳۷۶). حال خوش، مهدی قراچه‌داغی. تهران: نشر نگاه.

۵۳- تونند، آنی. (۱۳۸۶). چگونه به قاطعیت برسیم، مصطفی تبریزی و سپیده قیاس‌وند. تهران: انتشارات فراروان

۵۴- لیندن فیلد، گیلد. (۱۳۸۷). اعتماد به نفس برتر، حمید اصغری پور و نگار اصغری پور. تهران: انتشارات جوانه رشد.

1. Beck, Judith.s (1995). Cognitive therapy basics and beyond. The Guilford press New York, London’s

2-Ellis, Albert & Johan F. Mcincerncey, Rational emotion therapy with alcoholics & substance abusers (1973)

3- Ellis, Albert & Mc Inerney, John F & Gruseppe, Raymond.D & geager, Raymond. J (1988). Rational – Emotive therapy with alcoholic and substance abusers- pergamonpress.

4- Hagga, David A.F. & Davison, Gerald C.(1989). Slow progress in cognitive theory and research. Vol. 13, No.5 , pp.493-508.

5- Nelson- Jones, Richard (2001). Theory and practice of counseling and therapy. SAQE publication Ltd London.

6- Ellis, A, & Harper, R.A. (1997). Agaide to rational living. Engle wood, CA: prentice Hall.

7- Day, Liza & Maltby, John (2003). Belief in bood luck and psychological well-Being: the Mediating Role of optimism and irrational beliefs. The Journal of psychology, 137 (1) 99-110.

8- Denoff, Martin.S (1991). Irrational beliefs, Situational attributions and the coping responses of adolescent runaways. Journal of Rational- Emotive & Cognitive Behavior Therapy. Vol; (2), 113-135.

9- Haring Michelle , Hewitt, Paul. L & Fleet, Gordon, F (2003).Perfectionism, Coping and quality of intimate relationship. Journal of Marriage and Family. Vol. 65(1), p 143.

10- Jensen, A (1983). Nathalic sarraute’s “Families”. A transactional approach, the Florida state university, 189 pages: AAT 8404723

11- Judith, E (1990). Use of the transactional analysis ago state concept to measure client change in psychotherapy. Ph. D, Utah state university, 72 pages, AAT 9120573

12- Forman, B.D (1988). Assessing perceived patterns of behavior exchange in relationship. Journal clinical psychology, 44 , 6, 972-981.

13- clayton, S.H. & Dunber, R.L.M (1977). Transactional analysis in an alcohol safety program. Social work, 22.3.209-213.

14- Kathleen, M. (1985). A transactional analysis of parenting in disadvantaged families, North western university.

15- Gongjian, B. (2000). A transactional analysis of knowledge acquisition in international transfer. China university of southern California, 341 , pages.

16- Gerard A. F. (1997). The structure of work- related stress and coping among on cology nurses on high-stress units: A transactional analysis, state university of new York at Buffalo.

17- Ault, M. (2006). A study of the concept of injunctions as defined and described in transactional analysis theory, Fielding Bran date Institute university of southern California.

18- Gary, M. (2006). Using transactional analysis Education to prevent conflict escalation and violence, in capella university.

19- Woods. P, J. (1993). Irrationality, profiles for and Anxiety Journal of Rational-Emotive therapy, vol3, No.2.

20- Clayton, M. (2007), Super Models Journal, (ABI) Inform Global 59. Dani’s. Burns, N. (2004). Woffon School Mechanical and manufacturing Engineering, Laugh borough university, Leicester shire, uk.

21-Yeadon, Joan, (2007). Proprietor of credit control consultancy, explains how the techniques of transactional analysis can be applies to (reedit management, Journal clinical psychology

22- Wilson. Carol. (2008). Tools of the trade, Journal clinical psychology,

23- Form an, B, D. (1988). Assessing perceived patterns of behavior exchange in relationships. Jornar clinical psychology, 44, b, 972-981.

24- Sadock, B.y;g sadock, V.A. (2005). Comprehensive texook of psychiatry. Phitadciphia: Lippincott wilams & wilkins

25- Zuraski & Smit T.W. (1987). Assessing irrational beliefs and emotional distress, Ecidence and implication of limited validity. Journal of counseling ps.y chodoty. No.34.

26- Gerne. E. (1966). Transactional and analysis in psychotherapy (New York: crove Press)

مقدمه

عصر حاضر دوران روابط پیچیده انسانی است که در آن تمام پدیده‌های مربوط به کنش‌ها و واکنش‌ها در مسیر فشارزای خاص خود در جریان است. این روابط پرپیچ و خم و در هم آمیخته اگر در روندهای علمی خود قرار نگیرند مشکلات بسیاری بوجود می‌آورند که تنها این مشکلات اثرات مخربی بر خود شخص دارد بلکه اثرات مهلکی بر سازمان‌ها، نهادها، خانواده‌ها، مدارس و موسسات خواهد داشت (جونز و استوارت، دادگستر، ۱۳۸۴).

تحلیل تبادلی نظریه‌ای است مربوط به شخصیت و اقدام اجتماعی، و روشی بالینی در زمینه روان‌درمانی است که مبتنی بر تحلیل همه‌ی تبادل‌های میان دو یا چند شخص بر اساس حالات به طور مشخص تعریف‌شدۀ ‌من در در تعداد محدود می‌باشد (ّرن، قراچه‌داغی، ۱۳۷۰). تحلیل رفتار متقابل همچنین نظریه‌ای برای ارتباطات فراهم می‌آورد، که می‌تواند برای تجزیه و تحلیل سازمان‌ها و مدیریت نیز بکار رود (جونز و استوارت، دادگستر، ۱۳۸۴).

پیشگامان تحلیل رفتار متقابل «ضبط شده‌های» مردم را تقسیم‌بندی کرده‌اند. با مشاهده‌ی طرز استفاده‌ها از این ضبط شده‌ها، زبان ساده و جدیدی برای توصیف آنها ابداع کرده‌اند. به نظر این متخصصان، شخصیت ما از سه بخش مجزا تشکیل شده است و این سه بخش کل رفتارهای ما را پوشش می‌دهند. این سه بخش یا سه حالت ایگویی، طبق اصطلاحات تحلیل رفتار متقابل، والد، بالغ کودک هستند (منینگر، فیروزبخت، ۱۳۸۳).

اکثر ما رابطه‌های پرتشویش و ناراحت‌کننده‌ای با دیگران داریم در حالیکه می‌دانیم این روابط می‌تواند بهتر از اینها باشد، چیزی در درون ماست که واقعاً می‌خواهد با مردم و مشکلاتی که ما را آزرده می‌کند، آشتی کند. برای ایجاد روابط مثبت باید نخست به خودمان بپردازیم. عقاید، باورها و تجارب ما مستقیماً با افکاری که در ذهن‌مان داریم، بستگی دارد. در نتیجه برای آنکه روابطمان را بهبود بخشیم ابتدا باید از ویژگی‌ها، عقاید، تفکرات و باورهای خود آگاهی و شناخت پیدا کنیم (سیاسی، ۱۳۷۹).

هر گاه عقاید فرد، به بایدهای خشک و انعطاف‌ناپذیر تبدیل شوند، بطور قطع وی را به افسردگی شدید، تهدید خود و حالات شدید روان نژندانه دچار خواهند کرد. لذا باورهایی که به آنها اشاره کردیم، تا زمانی که با «اجبار» توأم نباشند به خودی خود بیماری‌زا نیستند و احساس اضطراب و نگرانی هم که در نتیجه داشتن آنها ایجاد می‌شود در واقع احساسات ناکامی و اضطراب، از نوع مثبت آن هستند (کوری، شفیع‌آبادی و حسینی، ۱۳۸۶).

فرد ایده‌آل و باثبات کسی است که بر حسب شرایط خاص به راحتی از یک حالت خود به حالت دیگر آن جابه جا شود. آدم با ثبات از نظر بالغ، آدمی واقع‌بین، منطقی و مسئول است و از بازی‌هایی که برای انداختن مسئولیت و مشکلات زندگی به دوش دیگری ترتیب یافته‌اند، پرهیز می‌کند. فرد باثبات از نظر والد، فردی دلسوز و با فرهنگ است که سنت‌های با ارزش گذشته را حفظ می‌کند. فرد باثبات از نظر کودک، خودانگیخته، شاد و شوخ‌طبع است (پروچیکا، سیدمحمدی، ۱۳۸۶).

هر کس می‌تواند فنون تحلیل رفتار متقابل را بیاموزد و از آنها استفاده کند. مردم با آموختن این فنون‌، گویی بینش جادویی پیدا می‌کنند. آنها به قلب مشکلات می‌زنند و با یکی دو عبارت ساده مشکلات پیچیده خود را حل می‌کنند (منینگر، فیروزبخت، ۱۳۸۳). هدف نهایی تحلیل رفتار متقابل رسیدن به خود مختاری از طرح آگاهی، سلامت فکر و خودانگیختگی می‌باشد (آرین، ۱۳۷۲).

- بیان مسئله

نظام باورها، نقش اساسی در احساس و رفتار آدمی دارند. باورهای منطقی، منجر به رضایت از زندگی و سلامت روان می‌شوند. باورهای غیرمنطقی اختلال روان و نارضایتی از زندگی را در پی دارند. نظریه عقلایی، هیجانی، افسردگی را ناشی از نظام باورهای غیرمنطقی افراد می‌دارد و از اصطلاح باورهای غیرمنطقی به عنوان شیوه انتخابی برای مقابله با افسردگی یاد می‌کند (بک، ۱۹۷۶، قراچه‌داغی، ۱۳۶۹).

انسان موجودی است عقلانی و در عین حال غیرعقلانی. تفکر غیرمنطقی انسان از یادگیری‌های غیر منطقی اولیه‌اش ریشه می‌گیرد، زیرا از لحاظ بیولوژیکی آمادگی پذیرش آن را دارد و این طرز تفکر به طور خاص از پدر و مادر، مربیان و جامعه به او منتقل می‌شود. اضطراب و اختلالات عاطفی انسان نیز ناشی از این طرز تفکر یا باورهای غیرمنطقی است. بنابراین تا هنگامی که تفکرات غیرمنطقی وجود دارد، هیجانات شدید و رفتارهای غیرمنطقی نیز وجود خواهد داشت ورهایی از اضطراب و اختلالات، مستلزم آگاهی انسان از خصوصیات فکری یا باورهای غیرمنطقی و منطقی است (شفیع‌آبادی، ۱۳۸۰).

الیس معتقد است که توسل به باورهای غیرمنطقی به اضطراب و ناراحتی روانی منجر می‌شود. وقتی‌که فرد به چنین عقایدی متوسل می‌شود، در نگرش و برداشت‌های خوش شدیداً بر اجبار، الزام و وظیفه تاکید دارد و خود را بی‌نهایت به واقع امر خاص مقید و پایبند می‌کند. بنابراین اگر فرد خود را از این قیدها برهاند، به احتمال قوی در جهت سلامت و رشد شخصیت حرکت خواهد کرد (شفیع‌آبادی، ۱۳۷۵).

طبق نظر الیس علت اصلی ناراحتی‌های احساسی، ناشی از طرز تفسیری است که از جهان داریم. نقطه‌نظرهای غیرمنطقی، منجر به افکار منفی و اتوماتیک علیه خود می‌شوند. و در نتیجه روی رفتار اثر نامطلوب گذاشته، توانایی ما را در کنار آمدن با مسئله دشوار می‌سازد (بنسون و استوارت[۱]، قراچه‌داغی، ۱۳۷۶).

اگر فردی دیدگاه‌های بسیار انعطاف‌پذیر و کمال‌گرایانه نسبت به دنیا داشته باشد و با موقعیتی مواجه شود که با دیدگاه او متضاد باشد؛ احتمالاً در مقابله با فشارزاها به راهبردهای ناسازگاری مثل اجتناب و انکار متوسل خواهد شد. علاوه بر این فرد ممکن است راهبردهای جبرانی را به کار گیرد که غیرمنطقی و غیرواقع‌گرایانه بوده و تلاش او در مقابله با عامل فشارزا به شکست بیانجامد (گودرزی، ۱۳۸۴).

همچنین فردی که تابع افکار غیرمنطقی و غیرعقلایی باشند، با عواقب غیرمنطقی و غیرتصادفی مواجه خواهد شد. در چنین حالتی فرد دچار احساس اضطراب، نگرانی، افسردگی و یا دیگر انواع احساسات منفی خواهد شد (شفیع‌آبادی، ۱۳۸۰).

در رویکرد تحلیل رفتار متقابل چهار موضوع زندگی را مطرح کرده است که بر تفکر منطقی و احساس‌ها، اعمال و روابط او با دیگران موثر است. این چهار موضوع عبارتند از «من خوبم- تو خوبی»، «من خوبم- تو خوب نیستی»، «من خوب نیستم- تو خوبی»، «من خوب نیستم- تو خوب نیستی» این چهار وضعیت یک سری باورهای غیرمنطقی برای فرد ایجاد می‌کند. زمانی که یک فرد موضوع اصلی زندگی خود را انتخاب می‌کند مایل است دنیا را عمداً از دیدی نگاه کند که موضعی حفظ شود. در جهان واقعی اغلب مردم در یک موضوع تثبیت نمی‌شوند. موضع‌های غیرخوب را می‌توان به عنوان توهم و تفکرات ناسالم تلقی نمود. کمک به افراد برای تجدید اتخاذ موضع زندگی سالم یکی از اهداف اصلی تجزیه و تحلیل مبادلات است (وولز و براون، هیوج، عظیمی، ۱۳۸۴).

با توجه به مطالب بالا و بررسی سایر پژوهش‌هایی که در مورد باورهای غیرمنطقی صورت گرفته است. پژوهشگر را بر این سوال متوجه کرده که درمان براساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل تا چه اندازه می‌تواند باورهای غیرمنطقی را تغییر دهد.

- اهمیت و ضرورت تحقیق

در جهان کنونی هر فرد در زندگی روزمره شکلی از فشار روانی را تجربه می‌کند. تقریباً هیچ کس از فشار روانی ناشی از عوامل تنش‌زای محیطی و شخصی گریزی نیست. هر کس به ناچار سعی می‌کند با اتخاذ شیوه‌ای مختص به خود به آن عوامل پاسخ دهد.

ضرورت بسیار مهم و جدی در برخورد با افرادی که تفکر غیرمنطقی دارند، تغییر دادن افکار و باورهای غیرمنطقی و ناکارآمد آنان می‌باشد. از آنجا که فرض می‌شود، درمان مبتنی بر رویکرد و تحلیل رفتار متقابل بر تغییر باورهای غیرمنطقی موثر است، لذا در این پژوهش درمان رویکرد تحلیل رفتار متقابل جهت تغییر باورهای غیرمنطقی در بین زنان متاهل مورد بررسی قرار می‌گیرد. برنامه‌های آموزشی برای سلامت روانی افراد به زبان ساده که بتوان در باره مسائل شخصی مسائل اجتماعی حرف زد، امروز به وسیلۀ «تحلیل رفتار متقابل» امکان‌پذیر است.

یک دلیل عمده که چرا «تحلیل رفتار متقابل» چنین امید گسترده‌ای را در پرکردن شکاف‌ها بین نیاز و وسیلۀ درمان به ما می‌دهد، آن است که این روش، بهتر از هر جا، در گروهها اثر بخش است. این یک وسیلۀ آموزش و یادگیری است، نه کاوشهای باستان‌شناسی در زیرزمینهای روحی (هریس، فصیح، ۱۳۸۱).

پژوهش حاضر در این زمینه تلاش می‌کند تا با به کارگیری روش‌های درمانی رویکرد و تحلیل رفتار متقابل و با بهره‌مندی از تکنیک‌ها و راهبردهای مداخله‌ای آنها امکان اثربخشی هر یک از روشها را بر تغییر باورهای غیرمنطقی مورد بررسی قرار دهد.

لزوم ضرورت تغییر باورهای غیرمنطقی آگاهی افراد از باورهای غیرمنطقی و نحوه تغییر آنها در موقعیت‌های مختلف است. که با استفاده از فنون و راهبردهای رویکرد تحلیل رفتار متقابل، می‌توان در یک چارچوب درمانی مناسب، به افراد دارای مشکلات مرتبط با باورهای غیرمنطقی پیشنهاد داد که به تغییر باورهای غیرمنطقی بپردازند.

به همین دلیل در سرتاسر فرایند درمان‌روی باورها و انتظارات خاص هر یک از اعضاء کار می‌شود و شیوه‌ی اصلاح آن به ایشان آموزش داده می‌شود. عمده‌ترین نقش درمانگر کمک به اعضاء است تا خودشان به این باور برسند که تحریفات و عقاید غیرمنطقی‌شان پایه‌ی آشفتگی‌های شناختی ایشان است (کوری، شفیع‌آبادی و حسینی، ۱۳۸۶).

- فرضیه یا سوالات تحقیق

فرضیه اصلی:

درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر تغییر باورهای غیرمنطقی موثر است.

فرضیات فرعی:

۱- درمان براساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش نیاز به تأیید دیگران موثر است.

۲- درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش انتظارات بیش از حد از خود، موثر است.

۳- درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش سرزنش کردن خود، موثر است.

۴- درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش واکنش درماندگی یا ناکامی، موثر است.

۵- درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش بی‌مسئولیتی هیجانی، موثر است.

۶- درمان براساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش توجه مضطربانه، موثر است.

۷- درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش اجتناب از مشکل، موثر است.

۸- درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش وابستگی، موثر است.

۹- درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش درماندگی برای تغییر موثر است.

۱۰- درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش کمال‌گرایی، موثر است.

- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثربخشی رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل دانشگاه علامه طباطبائی است.

- هدف کاربردی:

بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد تحلیل رفتار متقابل به منظور اصلاح باورهای غیرمنطقی و کمک به بهبود باورهای منطقی در زندگی زناشویی مراجعین

- تعریف مفاهیم و واژه‌های تحقیقتعریف تحلیل رفتار متقابل

تعریف ۱: مجموعه نظریه‌ها و راهکارهای عملی که فلسفه زیربنایی آن، درک رفتار انسانی و ارتقای خود پیروی و مشارکت اجتماعی است (هی، جولی، پرنیانی، ۱۳۸۰).

تعریف۲: تحلیل رفتار متقابل روش بررسی رفتار و اعمال بین دو نفر می‌باشد که در آن من با تو کاری می‌کنم و تو هم با من کاری می‌کنی و در این میان معلوم می‌شود که کدام جنبه از شخصیت چندجنبه‌ای انسان دخالت داشته است. این پدیده، چند جنبه‌ای از سه قسمت والد، بالغ و کودک بوجود آمده است (برن، ۱۹۶۶).

تعریف۳: یک رفتار متقابل عبارت است از انگیزه‌ای از طرف یک شخص و پاسخی بر آن انگیزه از طرف شخصی دیگر، بطوریکه آن پاسخ به نوبه‌ی خود انگیزه‌ای برای شخص اول شود تا به آن دهد. هدف از این تجزیه و تحلیل آن است که کشف کنیم کدام جنبه از شخصیت والد، بالغ و کودک عامل این انگیزه یا پاسخ است (هریسی، فصیع، ۱۳۸۱).

تعریف۴: تحلیل رفتار متقابل نظریه‌ای است در مورد شخصیت و روش منظمی است برای روان‌درمانی به منظور رشد و تغییرات شخصی (انجمن بین‌المللی تحلیل رفتار متقابل آمریکا)[۲]

در تحلیل رفتار متقابل واژه‌هایی دارای معنا و تعیین‌کننده می‌باشند که مختصر توضیحی در مورد آنها می‌آید.

تبادل[۳]: یعنی معاوضه‌کردن ضربه‌ها بین دو نفر که شامل یک محرک و یک پاسخ بین حالت‌های خاص «من» است.

تبادل متقابل: وقتی صورت می‌گیرد که جهت‌ها موازی نیستند یا اینکه بیش از دو حالت «من» درگیر هستند.

تبادل مکمل: به آن موازی نیز گفته می‌شود و آن یعنی جهت‌های محرک و پاسخ موازی هستند بنابراین تنها دو حالت «من» درگیر هستند. هر کدام از طرف یک نفر.

آیین‌ها، احساسات راکت، اشتیاق به جایگاه، اشتیاق سازماندهی، اشتیاق محرک، بازی، تبادل پنهان، صمیمیت، تمبرها، تخفیف، جایگاه زندگی، حالات من و … از واژه‌های مهم در تحلیل رفتار متقابل می‌باشند (شیلینگ، آرین، ۱۳۸۴).

چون بحث اصلی در تحلیل رفتار متقابل «حالات من» می‌باشد، تعریف مختصری از این سه «حالت من» را می‌آوریم.


[۱] – Benson, Hstewarte,E

[2] – IIAA

[3] – Transaction

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:49 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 281 کیلو بایت

تعداد صفحات : 80

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه:

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه 1
بیان مسئله 3
اثرات و عوارض طلاق 6
آثار اجتماعی طلاق 7
عوامل مؤثر بر طلاق 9
راه حل مسئله 11
اهمیت و ضرورت تحقیق 13
اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی 15
اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی 17
ضرورت تحقیق 18
اهداف تحقیق 19
هدف کلی 20
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری 21
طلاق از دیدگاه اسلام 27
طلاق از دیدگاه قرآن 29
طلاق از دیدگاه مسیحیت 31
تاریخچه طلاق 33
طلاق و انواع آن 33
پیشینه تحقیق 35
مدل 37
فرضیه های تحقیق 38
مفاهیم و متغیر ها 38

فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق 40
نحوه انجام کار 40
جامعه آمار ی 40
جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری 40

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
نمودار و جداول مربوط به طلاق 65-41

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج یافته ها 66
پیشنهادات 69
پرسشنامه 69
منابع و مأخذ 70

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:48 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه روانشناسی شخصیت

پایان نامه روانشناسی شخصیت

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 39 کیلو بایت

تعداد صفحات : 83

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه:

روان شناسی شخصیت حوزه بسیار گسترده ای است، زیرا شخصیت، خود موضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه های گوناگون، برای شناخت شخصیت انسان از دیر باز کوششهای فراوانی به عمل آمده که برخی آنها غیر علمی، خرافاتی، و معدودی دیگر علمی و معتبر است.

شخصیت معادل انگلیسی personality وpersonalite فرامنه است و هر دو اقتباس از persono است. درک لزوم مطالعه روانشاسی شخصیت چندان دشوار نیست.

شناخت شخصیت، ویژگیها، چگونگی شکل گیری شخصیت، عوامل موثر در ایجاد شخصیت و مسائلی از این قبیل، ازیک جنبه، ارضا حس کنجکاوی، و مایل به حقیقت جوئی را در انسان دنبال می کند، زیرا این ناخت نوعی خود شناسی است. از سوی دیگر این شناخت و اطلاعات به شخص امکان می دهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضع گیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد. مطالعه شخصیت هم از جنبه های ارضای برحس کنجکاوی و هم از نظر روابط اجتماعی دارای اهیمت است.

شخصیت در روانشناسی به مجموعه ویژگیهای جسمی و روانی، و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می کند اطلاق می شود.(کریمی،1375)

گروهی از صاحب نظران، نظریه نسبت دادن معتقدند، که افراد موفقیتها و شکستهای خود را یا به عوامل خصی نسبت می دهند، یا به عوامل محیطی و از این رو این دو عامل مهم یکی درونی و دیگری را بیرونی شناسائی کرده اند و به نظریه جایگاه مهار شهرت دارد.

وجولیان راتر (1966) درباره نظام اعتقادی افراد را به جایگاه مهار به دو دسته تقسیم می شوند.

  1. گروهی که موفقیها و کستهای خود را به شخص خود، نسبت می دهند (دورنی)
  2. گروهی که موفقیتها و کستهای خود را به عوامل محیطی نسبت می دهند.(بیرونی) (جمالفر، 1375)

و برای سنجش مهار درونی و بیرونی[1]،راتر پرسشنامه گزارش شخصی را عرضه کرده است. مقیاس جایگاه مهار درونی و بیرونی، معروف به مقیاس(I-E) شامل 23 شق انتخاب اجباری[2] است. آزمورینها بادی از زوجهای شقوق ارائه شده. هر زوج را که بهتر از همه اعتقاد آنها درباره ماهیت جهان نشان می دهد. برگزینند (راتر،1966) تعیین اینکه کدامیک اززوجهای شقوق، نامیده مهار درونی و بیرونی است، چندان دشوار نیست.

علاوه بر مقیاس راتر، مقیاسهای دیگری ساخته شده است. یکی از مقیاسها، مقیاس نویکی[3]، مقیاس استریکلند[4] برای کودکان است که یک آزمون 40 ماده ای با اعتبار و پایانی بالاست.

(نویکی، استریکلند،1973،1989)

این آزمون در بیش 70 پژوهش به کار رفته و بیش از 12 زبان خارجی شده است. شکلی از این، مقیاس برای بزرگسالان ساخته شده است.(کریمی، 1375)

تمرکز راتر روی متغیرهای درونی از سوی بعضی روانشناسان به عنوان یک نقطه قوت و از سوی دیگر به عنوان یک نقطه صنعت تلقی می شود. منتقدان از جمله بعضی کسانی که طرفدار متغییرهای شناختی هستند معتقدند که راتر خیلی تند رفته است. به عقیده آنان موضوع او آنچنان از رفتارگرایی سنتی دور افتاده است که نمی توان آنرا ابدا یک روش رفتاری تلقی کرد به علت میزان پذیرش راتر از متغیرهای شناختی، روش شناسی او بیش از حد ذهنی به نظر می آید.

پژوهشهای راتر، در حدی که موضوع پژوهش اجازه می دهد، دقیق و کنترل شده است و هرگاه که امکان پذیر باشد. او از مشاهده عینی رفتار مشاهده استفاده می کند. همچنین نظریه او با درجه دقت بالایی تعریف شده اند به طوری که آنها از نظر تجربی بنحوی قابل سنجش است.

تحقیقات انجام شده روی جنبه های مختلف نظریه او تایید این جنبه ها منجر شده است.

مقیاس جایگاه درونی و بیرونی (مقیاسI-E) صدها تحقیق به دنبال داشته و کاربرد گسترده ای فراتر از آزمایشگاه در زمینه های بالینیو آموزشی پیدا کرده است.

به اعتقاد راتر شاید در حوزه سنجش شخصیت است که نظریه یادگیری چشمگیرترین ونظامدارترین کمکها را کرده باشد(راتر1982)

آنچه درمورد نظریه راتر می توان گفت:

این است که در مورد نفوذ قوی و فزاینده او بر روانشناسی امروز هیچ جای تردید نیست(شولتز1991)

طرفداران راتر معتقدند که او مفاهیمی را عرضه کرده است که با اصطلاحاتی روشن و دقیق تعریف شده اند. و با روشهای آزمایشی یا همبستگی قابل سنجش هستند. راتر کوشیده است تا رابطه کاری بین متغیرهای شناختی و تقویت برقرار کند. و به نظریه یادگیری اجتماعی یک محتوای انگیزش قوی داده است.(کریمی 1375)

بیان مساله

بررسی جایگاه مهار درونی و بیرونی با رشته های تحصیلی و رضایت تحصیلی

جایگاه مهار توسط افرادی از جمله راتر مطرح شده و به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم میشود.

جایگاه مهار توسط افرادی از جمله راتر مطرح شده و به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم می شود.

جایگاه مهار درونی عبارت است از گروهی که موفقیت و شکستهای خود را به شخص خود (کوشش یا توانایی شخصی) نسبت می دهد. و جایگاه مهار بیرونی عبارت است از گروهی که موفقیتا و شکستهای خود را به عوامل محیطی بیرون از خود (بخت و اقبال و سطح دشواری) نسبت می دهند. و این دو جایگاه مهار نام دارد.(جمالفر 1375)

فردی که دارای جایگاه مهار درونی است، معتقد است که کنترل کافی برای زندگی خود دارد و مطابق همین باور رفتار می کند. تحقیق نشان داده است که آنان در تکلیف خود عملکرد بهتری دارند، کمتر تحت نفوذ دیگران قرار می گیرند. برای مهارتها و پیشرفتهای شخصی خود ارزش والاتری قایلند و نسبت به قرینه های محیطی که می توانند برای هویت رفتار خود از آنها استفاده کنند، هشیار ترند.افراد دارای جایگاه بیرونی نیز دارای ویژگیهایی هستند، آنها معتقدند رفتارها یا مهارتهایشان در تقدیسهایی که دریافت می کنند اثری ندارد. در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده ای نمی بینند.

آنان به جایگاه مهار زندگی خود، در زمان حال وآینده، باور چندانی ندارد.

در ضمن باید اضافه نمود که افراد دارای جایگاه درونی برای قبول مسئولیت اعمال خود آمادگی بیشتر نسبت به افراد دارای جایگاه مهار بیرونی دارند. تحقیقات مقدماتی حایک از آن است که افراد دارای جایگاه مهار درونی از بهداشت روانی بهتری برخوردارند.(فیروز[5]1976) (کریمی، 1375)

راتر نیز مانند اسکینر و بندورا[6] اعتقاد دارد که بیشتر رفتارها آموختنی است. اما تا این نظر اسکینر، که رفتار صرفا به وسیله عوامل بیرونی شکل داده میشود. مخالف است.

راتر برای تبیین رفتار، به بیرون و درون ارگانیزم، یا هر دو توجه دارد: یعنی هم به تقویتهای بیرونی و هم به فرآیندهای شناختی درونی.

به نظ راتر از آنجا که هر یک از ما در یک زمینه روانشناختی به صورتی یگانه واکنش نشان میدهیم، یک تقویت یکسان ممکن است. برای آن فرد ارزش یکسانی نداشته باشد، به بعبارتی، تجربه های درونی ما در تعیین اثرات تجربه های بیرونی دارای اهمیت فراوانی هستند.

ارزیابیها از نظریه راتر، عمدتا مثبت بوده و از تجربی بودن روش او، و روش عینی بودن مفاهیم ارائه شده او، تمجید شده است. اما گروهی از روانشناسان، کاربرد روشهای ذهنی چون و فنون فرافکن، و دور شدن زیاد و افراطی او از دیدگاه رفتاری، جز نقاط صنعت نظریه راتر قلمداد کرده اند.(کریمی،1375

1- internal and external locus of control

[2] -Forcedchice

[3] -nowiki

[4] -stricklnd

[5] – Pharws

[6] – bandara

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:48 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات