بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 848 کیلو بایت

تعداد صفحات : 100

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها چكیده تحقیق :

موضوع پژوهش حاضر بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج با سابقة فعالیت امدادی آنهاست كه بدین منظور 25 امدادگری كه بیش از 4 سال سابقة فعالیت داشتند و 25 امدادگری كه كمتر از4 سال سابقة فعالیت داشتند به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب و افسردگی آنها با پرسشنامة افسردگی بك سنجیده شد و در این پژوهش یك فرضیه شكل گرفت : میزان افسردگی در امدادگران مردی كه بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند.

برای بررسی فرضیه فوق از آزمون t استیودنت استفاده شد و چون t بدست آمده (917%) در سطح (05%) و (01%) كوچكتر از t جدول است بنابراین فرضیة فوق رد و فرضیة صفر تایید می‌شود و این نتیجه بدست آمد كه بین میزان افسردگی امدادگرانی كه بیش از چهار سال سابقه دارند با امدادگرانی كه كمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد.

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول.......................... 1

مقدمه............................ 2

بیان مسئله....................... 4

اهمیت و ضرورت كار................ 5

فرضیه تحقیق...................... 5

تعریف نظری...................... 6

تعریف عملیاتی.................... 7

فصل دوم : سابقه پژوهش............ 8

استرس و سندرم فرسودگی............ 9

افسردگی......................... 10

افسردگی زیست - شیمیایی.......... 12

افسردگی واكنشی.................. 14

مدل سلیه از استرس.............. 16

افسردگی......................... 16

سرزنش خود....................... 17

نومیدی.......................... 18

ترحم به خود .................... 19

معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است 20

نظریه روانكاوی.................. 21

نظریه های یادگیری.............. 23

رویكرد شناختی................... 24

تعریف........................... 24

افسردگی واكنشی ................. 26

افسردگی درون زاد................ 27

افسردگی روان زاد................ 28

تشخیص و سنجش افسردگی............ 29

اختلال افسردگی عمده.............. 30

اختلال افسرده خلقی............... 31

علایم افسردگی.................... 33

چگونگی مقابله با افسردگی ....... 34

روش های درمان افسردگی........... 35

روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده 36

روش دو ستونی.................... 36

درمان كوتاه مدت................ 38

مشاوره و روان درمانی گروهی...... 39

چه عوامل روانی- اجتماعی در افسردگی دخیل هستند 39

چگونه كسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر 40

خسارت استرس..................... 42

روند استرس...................... 43

نشانه های هیجانی افسردگی........ 44

به هنگام افسردگی چه كاری باید انجام دهیم 47

دیدگاههای نظری درباره افسردگی .. 49

تعریف امدادگر................... 53

خصوصیات یا ویژگیهای امدادگر..... 53

تعریف كمكهای اولیه و امداد ..... 54

هدف ما از كمكهای اولیه.......... 54

تعریف عملیات نجات............... 55

تعریف دیگر امدادگر.............. 55

تعریف كمك های اولیه............. 55

بقیه ویژگی های یك امدادگر....... 55

حفظ آرامش در ارائه كمكهای اولیه. 56

وظایف امدادگر................... 58

نحوه مراقبت از خود.............. 59

كنترل استرس..................... 59

واكنش به استرسها................ 59

واكنش های دیررس................. 60

واكنش های شدید.................. 61

مروری بر سابقه پیشینه تحقیق..... 62


فصل سوم: طرح پژوهش.............. 70

طرح پژوهش ...................... 71

جامعه پژوهش..................... 72

نمونه پژوهش..................... 72

روش نمونه گیری.................. 73

ابزار پژوهش و روش جمع آوری اطلاعات 74

روش آماری....................... 75

فصل چهارم: آمار................. 76

مقدمه........................... 77

آمار توصیفی..................... 91

آمار استنباطی.................. 93

فرض صفر......................... 93

فرض خلاف......................... 93


فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری...... 94

بحث و نتیجه گیری................ 95

محدودیت های پژوهش .............. 97

پیشنهادات....................... 98

منابع و مآخذ................... 99

پیوست.......................... 103

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 35 کیلو بایت

تعداد صفحات : 72

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران

كلیات پژوهش

مقدمه:

بدون شك سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد. جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ كنند. بیماری و ناتوانی، روابط انسانی را مختل و در نتیجه احساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می سازد. پس طبیعی است كه علم طب با هدف دستیابی به اطلاعات جدید همواره در حفظ و بهبود سلامت جامعه تلاش میكند. حفظ سلامت جسمانی افراد یك جامعه معنی جلوگیری از شیوع یا ریشه كن ساختن بیماریهایی كه باعث از كار افتادن یا نابودی انسان می شوند.

همانطور كه بهداشت به عنوان وظیفه علم طب و در حیطه علوم پزشكی از اهمیت شایانی برخودار است و حفظ سلامت جسمانی افراد بدان وابسته است، بهداشت و سلامت روانی فرد فرد جامعه نیز مورد توجه خاص متخصصین و دست اندركاران قرار گرفته است. آنچه امروزه به عنوان بهداشت روانی[1] در جوامع مختلف مطرح است، در حقیقت یك رشته تخصصی در محدوده روان‌پزشكی محسوب می شود. اما آنچه در بدو امر باید بدان اشاره كرد این مسئله مهم است كه با توجه به تفاوتهای عمده‌ای كه بین بیمارهایی روانی و بیماریهایی جسمانی وجود دارد، بهداشت روانی در عملی ساختن اهداف خود با مشكلات فراوانی روبروست.

علائم رفتاری، هیجانی و شناختی ممكن است در پاسخ به حوادث پراسترس ایجاد شود یك یا چند عامل استرس‌زا می تواند زمینه ساز بیماریها و اختلالات روانپزشكی باشد. تعداد و شدت عامل استرس‌زا همیشه پیش بینی كننده ی شدت علائم و اختلال روانپزشكی نیست. عامل استرس‌زا ممكن است منفرد، متعدد، یا مداوم باشد. بیماری جسمی یكی از عوامل استرس‌زا می باشد كه در صورت مزمن شدن می تواند خطری برای بهداشت روانی فرد محسوب شود.

باید بدانیم كه خانواده، اجتماع و متخصصین رشته های مختلف طب همانند روانپزشكان در بهداشت روانی بیماران مبتلا به بیماریهای جسمانی نقش بسزایی دارند. برای مثال، خانواده و اجتماع با رعایت مورد پیشگیری كننده از ابتلا به بیماریهای جسمی (در حد امكان) و با حمایت عاطفی و اجتماعی از بیماران بعد از ابتلا به بیماریهای جسمانی و قبول و پذیرش بیماری به جای طرد آنان می توانند در زمینه بالا بردن بهداشت روان فدر یا حداقل متعادل نمودن آن نقش مفیدی ایفا كنند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 61 کیلو بایت

تعداد صفحات : 98

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

موضوع تحقیق: بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

چکیده ۴

« فصل اول ». ۵

مقدمه. ۶

طرح مساله و چارچوب نظری آن. ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۷

اهداف تحقیق : ۸

فرضیه های تحقیق : ۹

فرضیه اصلی : ۹

فرضیه های فرعی : ۹

متغیر ها در فرضیه کلی. ۹

تعاریف نظری.. ۱۰

تعاریف نظری : ۱۰

« فصل دوم ». ۱۲

ادبیات تحقیق. ۱۳

نظریه های مختلف در مورد اختلالات رفتاری: ۱۳

نظریه عوامل بیولوژیکی ( زیستی یا زیستی شناختی ) ۱۳

۳- نظریه رفتاری یا نظریه یادگیری : ۱۴

نظریه بوم شناسی لاکولوژیکال و جامعه شناسی : ۱۵

اختلالات رفتاری ( havioral Disorder) 15

اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان. ۱۶

تعریف اختلال رفتاری : ۱۷

اختلال در رفتار : ۱۸

اختلال رفتاری در بین نوجوانان : ۱۹

چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر شناخت گرایان : ۲۰

انواع اختلالات : ۲۰

طبقه بندی اختلالات بر اساس DS MIV.. 21

اختلالات افسردگی : peression. 21

افسردگی چیست ؟. ۲۱

آیا بدون فشار روانی دچار افسردگی می شوم ؟. ۲۳

علتهای افسردگی. ۲۴

چند نوع افسردگی وجود دارد ؟. ۲۵

اختلال وسواس.. ۲۷

اختلال وسواس فکری و عملی : ۲۹

ملاکهای تشخیصی مربوط به اختلال وسواس فکری و عملی. ۳۰

۱- اختلال شخصیتی پارانوئید : ۳۲

اختلال ضد اجتماعی : ۳۴

ملاکهای تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی : ۳۴

اصطلاح شناسی و مفاهیم : ۳۵

اصطلاحات مورد استفاده برای تعریف این حیطه : ۳۵

پرخاشگری : ۳۸

انواع پرخاشگری : ۳۸

نظریه زیستی پرخاشگری : ۳۹

کروموزوم های جنسی : ۳۹

انواع پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی : ۴۰

هیجان پذیری : ۴۲

بی قراری : ۴۳

روش درمان : ۴۴

گوشه گیری اجتماعی : ۴۴

تشخیص بالینی و ارزیابی گوشه گیری اجتماعی : ۴۵

دلبستگی ، بازداری و گوشه گیری اجتماعی : ۴۶

اختلال رفتاری : ۴۷

عوامل و زمینه اختلال رفتاری : ۴۷

زمینه فیزیولوژیکی : ۴۷

تاثیرات بیوشیمیایی. ۴۸

آسیب ساختاری.. ۴۹

تاثیرات بعدی.. ۴۹

زمینه های پویایی. ۵۰

زمینه های اجتماعی. ۵۱

یادگیری مشاهده ای.. ۵۲

سایر زمینه ها ۵۲

تفاوتهای مربوط به جنسیت.. ۵۳

دسته بندی اختلالات رفتاری.. ۵۴

گروهبندی بر اساس سبب شناسی. ۵۶

گروهبندی از دیدگاه روانپزشکان و پزشکان. ۵۷

گروهبندی اختلالات رفتاری کودکان توسط ترویج روانپزشکی : ۵۷

گروهبندی از دیدگاه های مختلف آموزش و پرورش : ۵۹

اختلالات رفتاری نوجوانان. ۶۰

اختلالات عاطفی : ۶۱

اختلالات جسمانی. ۶۱

اصول کلی رفتار درمانی اختلالات رفتاری : ۶۲

برآورد درصد شیوع اختلالات رفتاری : ۶۳

رابطه میزان شیوع کلی اختلالات رفتاری با عوامل جمعیت شناختی . ۶۳

مطالعات انجام شده اختلالات رفتاری در ایران و خارج. ۶۵

« فصل سوم ». ۶۷

«تعیین روش تحقیق». ۶۷

جامعه مورد مطالعه : ۶۸

حجم نمونه : ۶۸

روش نمونه گیری.. ۶۸

ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر. ۶۹

روش تحقیق. ۷۰

روش آماری.. ۷۱

« فصل چهارم ». ۷۲

«یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها». ۷۲

جدول ۱-۴ : نمرات خام آزمودنیها از آزمون اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران. ۷۳

جدول ۲-۴ : مقایسه اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران. ۷۶

جدول ۳-۴ : مقایسه هیجان پذیری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۷۷

جدول ۴-۴ : مقایسه وسواس در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۷۸

جدول ۳-۴ : مقایسه گوشه گیری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۷۹

جدول ۶-۴ : مقایسه رفتار پارانویایی در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۰

جدول ۷-۴ : مقایسه افسردگی در بین دختران و پسران. ۸۱

جدول ۸-۴ : مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۲

جدول ۹-۴ : مقایسه بیقراری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۳

جدول ۳-۴ : مقایسه رفتارهای ضد اجتماعی در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۴

«فصل پنجم». ۸۵

«بحث و نتیجه گیری». ۸۵

بحث و نتیجه گیری.. ۸۶

سایر یافته ها : ۸۷

پیشنهادات.. ۸۹

محدودیت ها : ۹۰

منابع. ۹۱

«ضمایم». ۹۳

«پرسش نامه اختلالات رفتاری». ۹۳

دستور اجرا : ۹۴

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر منطقه 1 قزوین که فرضیه های عنوان شده به دو دسته فرضیه های کلی که شامل رابطه بین اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران دارای تفاوت است و فرضیه های جزئی که شامل بررسی تفاوت بین هیجان پذیری –وسواس –گوشه گیری –پارانویا و افسردگی و پرخاشگری بی قراری و رفتار ضد اجتماعی بین دختران و پسران منطقه 1 قزوین پرداخته که جامعه آماری مورد مطالعه دو تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع راهنمایی است که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون اختلالات رفتاری بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه ها از روش tمتغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین دختران و پسران از لحاظ اختلالات رفتاری تفاوت معنی داری وجود دارد و همین طور بین تمام زیر مجموعه های اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران تفاوت های معنی داری وجود دارد . سطح معنی داری آن برابر05/ 0 < p است .
« فصل اول »
مقدمه
از روش تعلیم و تربیت انسان و زیانهایی که بر اثر فقدان یا نقصان آن دامنگیر فرد و جامعه می شود از سویی احتمال انحراف آن از مسیر صحیح در مدت رشد فرد از سوی دیگر ایجاب می کند که فعالیتهای مربوطه مورد توجه خاص و مداوم قرار گیرد و اثرات این فعالیتها جز در رفتار فرد قابل مشاهده نیست .
در عصری که ما زندگی می کنیم بروز مشکلات روانی و اختلالات رفتاری مخصوصاً برای نوجوانان و جوانان امری بدیهی است زیرا در این عصر روابط انسانی جای خود را به ماشین آلات و کامپیوتر داده اند و صمیمیت گذشته از بین رفته و هر کسی به فکر خودش است و نوجوانان بیشتر از همه دست خویش اختلالات رفتاری ناشی از تنهایی و تربیت غلط و عدم توجه می گردند با این وجود شناخت اختلالات و یافتن راه حل مبارزه با آنها چه از طرف اولیاء خانواده ها و چه از طرف مسئولین آموزشی نوجوانان ما و نسل آینده را در مقابل این مشکلات ایمن خواهد کرد و ما جامعه ای سالم با نوجوانانی موفق و سالم خواهیم داشت و در این پژوهش گوشه کوچکی از اختلالات و مشکلات نوجوانا مورد بررسی قرار می گیرد امید است که چراغی باشد سر راه آیندگان ( چکیده ای از مقدمات کتابهای مربوط به اختلالات رفتاری ) .
طرح مساله و چارچوب نظری آن
با توجه به اجتماعی بودن آدمی از لطحاظ زمینه های بهنجاری و نابهنجاری رفتارها مطاله رفتاری فرد و شناخت اختلالات رفتاری وی بسیار حائز اهمیت است . در پژوهش حاضر میزان اختلاات رفتاری بین دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی منطقه 1 قزوین مورد بررسی قرار می گیرد .
ساخت جمعیت کشور ما به گونه ای که نوجوانان و جوانان بیشترین قشر آن را تشکیل می دهند که شناخت تنوع و میزان اختلالات دانش آموزان در جهت برنامه ریزی ها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی کاری بس مهم است . منظور از اختلاات رفتاری آن دسته از رفتارهایی است که از دیدگاههای روان شناسی و جامعه شناسی بهنجار نمی باشد و مساله مورد تحقیق اختلالات رفتاری عبارتند از : هیجان پذیری وسواس ف تمایل به گوشه گیری ، رفتار و انکارپارانویایی ، افسردگی ، گرایش به پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی ، بی قراری ، گرایش رفتارهای ضد اجتماعی است .
اهمیت و ضرورت تحقیق :
زندگی آدمی به دوره هایی تقسیم می شود یکی از این دوره ها « نوجوانی » است که به اعتقاد اغلب دانشمنان و روان شناسان دوره مهم و حساس در زندگی هر فرد محسوب می شود حالتهای روانی ، احساسات شدید نوجوانی یکی از منابع خطرزا برای سلامتی فرد است که اختلالات رفتاری نشانگر نبودن سلامت روانی جسمی فرد است .
اساسی ترین راههای مقابله با مشکلات نوجوانان شناخت اختلاات رایج و شایع بین نوجوانان است . کار برای یافته های این پژوهش می توانند کلیه کسانی باشند که با نوجوانان سروکار دارند از جمله والدین ، مربیان ، مشاوران ، معلمان ، دست اندر کاران نظام آموزش و پرورش و تکوین شخصیت نوجوانا سهیم هستند پس شناخت انواع و میزان اختلالات رفتاری دانش آموزان بسیار مهم است تا در زمینه اطلاعات کافی نباشد تعلیم و تربیت و مجریان بی شک امور محوله موفق نخواهند شد .
اهداف تحقیق :
1- شناخت به موقع این اختلالات در بین دانش آموزان دبیرستانی و داشتن اطلاعات کافی در زمینه علل ایجاد این اختلالات و انواع آنها ، نحوه شناخت این اختلالات و درمان به موقع این اختلالات است .
2- ایجاد زمینه های پیشگیری از این اختلالات در مدارس .
3- با بالا بردن درک و آگاهی نوجوانان به رفتارهایشان و چگونگی برخورد با مشگلات .
فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی :
بین میزان و انواع اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی منطقه 1 قزوین تفاوت وجود دارد .
فرضیه های فرعی :
1- میزان هیجان پذیری در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
2 - میزان وسواس در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
3 - میزان گوشه گیری در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
4 - میزان پارانویایی در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
5 - میزان افسردگی در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
6 - میزان پرخاشگری در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
7 - میزان بی قراری در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
8 - میزان رفتار اجتماعی در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
متغیر ها در فرضیه کلی
متغیر مستقل : دو گروه دختران و پسران در دو گروه مستقل
متغیر وابسته : اختلالات رفتاری
تعاریف نظری
روان شناسان اجتماعی اختلالات رقتاری را ناشی از فشارهای اجتماعی و کمبود راههای مناسب برای تخلیه این فشار ها می دانند آنان اختلالات رفتاری را در واکنش طبیعی نسبت به فشارهای ناشی از مشکلات و مسائل اجتماعی می پندارند ( دکتر سیف نراقی و عزت ا... نادری ، 1374 ) .
اختلالات رفتاری الگوی تکراری و مستمر رفتاری است که در آن حقوق اسلامی دیگران هنجارها یا موازین اسلامی اجتماعی متناسب با سن فرد زیر پا گذاشته می شود ( همان منبع ) .
تعاریف نظری :
1- هیجان پذیری : در موقعیتها و حالتهای خاص دچار هیجان می شود .
2-وسواس ( absessions) تکرار ناخوانده افکار غیر منطقی که فرد احساس می کند کنترلی بر آنها ندارد .
3- گوشه گیری ( with drawal) : نوعی الگوی رفتاری شخص که با کناره جویی وی از کارکرد بهنجار زندگی روزمره و نیز با احساس ناکامیها . تنشها و نومیدیهایی همراه آن مشخص می گردد .
4-رفتار و انکارپارانویایی ( parnoins) : وابسته به پارانویا در طبقه بندی بیماریهای ( روانپزشکی ) پارانویا جز یکی از طبقات معیار و نوعی اختلال کارکردی محسوب می شود که از نشانه های ـن هذیان –حسادت ، هذیان بزرگ منشی .
5- افسردگی ( perperssion) : نوعی حالت غمگینی بسیار شدید که معمولاً با کندی افکار و حرکات و گاه نیز بی قراری ناراحت شده شخص می شود که در آن فرد احساس عدم کفایت ، احساس یاس ، نامیدی و غمگینی می کند .
6-پرخاشگری ( aggressiore) : معنی عام آن تحرک بیش از اندازه و آرام نگرفتن و دائماً در حال حرکت بودن است . معنی تلویحی آن نیز نشان دادن رفتارهایی است که هدف آن آسیب رساندن به افراد دیگر است .
7-بی قراری ( bestlessness) : حالتی که طی آن فرد مداماً واکنش نشان می دهد حالتی که فرد احساس آرامش و آرامیدگی ندارد .
8-گرایش به رفتارهای ضد اجتماعی ( antisocial) : توصیف کننده فردی است که رفتارش در رابطه با کارکرد گروه یا جامعه می گردد.

دانلود تحقیق

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 195 کیلو بایت

تعداد صفحات : 145

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد.جامعه آماری این تحقیق كلیه مدارس واقع در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد و نمونه مورد بررسی20 مدرسه است كه 27 درصد از مدارس جامعه آماری را شامل می شود. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه 129 سوالی که قسمتی از آن توسط سابقی(1384) و قسمت دیگر آن توسط خود محقق تهیه شده است استفاده گردیده. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی،درصد، میانگین) و آمار استنباطی(آزمون T) استفاده شده است و یافته های این تحقیق نشان می دهد كه 69 درصد معلمان كمتر از 12 سال سابقه كاری دارند، این مدارس از نظر فضاهای آموزشی، اداری، پشتیبانی، گردش، زیربنای ساخت و فضای باز محوطه مطابق و حتی بالاتر از استانداردهای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس كشور می باشد. از نظر همجواری مدارس با كاربری های سازگار وضعیت نسبتاً مطلوب می باشد. فضای پرورشی این مدارس پایین تر از استانداردهای لازم می باشد. و 95 درصد مدارس فاقد آزمایشگاه و وسایل كمك آموزشی بوده، در هیچكدام از مدارس كلاس تجربی، اتاق سمعی وبصری، اتاق كامپیوتر، سالن غذاخوری، سالن چند منظوره، بوفه وجود ندارد و70 درصد مدارس نیز فاقد كتابخانه می باشند. در هیچكدام از مدارس مربی بهداشت، مربی پرورشی و مربی ورزش وجود ندارد. اما با توجه به مشكلات یاد شده 96 درصد مدارس از كارآیی داخلی و برون داد مناسبی برخوردار بوده اند.

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات تحقیق

1-1 مقدمه ............................................................................................................................ 1

2-1 بیان مسأله ................................................................................................................... 2

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................................... 4

4-1 سوال‌های تحقیق ....................................................................................................... 7

5-1 هدف تحقیق ............................................................................................................ 10

6-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح .......................................................... 11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ........................................... 13

مقدمه................................................................................................................................ 14

1-2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی .............................................................. 15

1-1-2 اهداف اعتقادی............................................................................................ 15

2-1-2 اهداف اخلاقی ............................................................................................ 16

3-1-2 اهداف علمی و آموزشی ........................................................................... 16

4-1-2 اهداف فرهنگی، هنری ............................................................................. 16

5-1-2 اهداف اجتماعی ......................................................................................... 16

6-1-2 اهداف زیستی ............................................................................................. 17

7-1-2 اهداف سیاسی ............................................................................................ 17

8-1-2 اهداف اقتصادی .......................................................................................... 17

2-2 ویژگی‌های كودكان در دوره ابتدایی .................................................................. 17

3-2 مواد و برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ............................................................... 20

4-2 درون داده‌های نظام آموزش ابتدایی ................................................................. 22

1-4-2 منابع انسانی ................................................................................................ 22

2-4-2 منابع مادی نظام آموزش ابتدایی .......................................................... 23

1-2-4-2 منابع كالبدی ..................................................................................... 23

2-2-4-2 منابع تجهیزاتی ................................................................................. 25

3-4-2 منابع مالی .................................................................................................... 25

5-2 تاثیر امكانات و تجهیزات مدرسه بر دانش آموزان .......................................... 26

6-2 تاثیر امكانات و تجهیزات مدرسه بر معلم ......................................................... 28

7-2 تاثیر محیط بر فعالیت‌های نظام آموزشی.......................................................... 29

8-2 كلاس‌های درس چند پایه..................................................................................... 30

9-2 مشكلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس..................................................... 32

1-9-2 افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن ..................................................... 32

2-9-2 ترك تحصیل ........................................................................................... 34

3-9-2 نارسایی‌های یادگیری ویژه.................................................................... 35

10-2 مشكلات رفتاری دانش آموزان در مدارس..................................................... 37

1-10-2 ترس از مدرسه .................................................................................... 37

2-10-2 فرار از مدرسه ...................................................................................... 37

3-10-2 اختلال لجبازی و نافرمانی ................................................................ 38

4-10-2 رفتارهای نامناسب یا ناپخته ............................................................ 39

5-10-2 بیش فعلی همراه با كمبود توجه ................................................... 39

6-10-2 اضطراب ................................................................................................. 40

7-10-2 بی نظمی در سلوك ........................................................................... 41

11-2 مدارس و دانش آموزان موفق ........................................................................... 41

12-2 فضاهای آموزشی مدارس ................................................................................... 42

1-12-2 كلاس درس نظری ............................................................................. 42

2-12-2 كلاس درس تجربی............................................................................. 43

13-2 فضاهای پرورشی .................................................................................................. 45

1-13-2 كتابخانه .................................................................................................. 46

2-13-2سالن چند منظوره ............................................................................... 46

3-13-2 نمازخانه ................................................................................................. 47

4-13-2 اتاق فعالیت‌های پرورشی .................................................................. 47

5-13-2 اتاق بهداشت ركت‌های اولیه............................................................. 47

14-2 فضای اداری ........................................................................................................... 47

15-2 فضاهای پشتیبانی یا خدماتی ........................................................................... 49

1-15-2 سرویس‌های بهداشتی ....................................................................... 49

2-15-2 آبخوری دانش آموزان ........................................................................ 49

3-15-2 انبار نظافت و شستشو......................................................................... 49

4-15-2 انبار تجهیزات و وسایل....................................................................... 49

16-2 فضاهای گردش ..................................................................................................... 52

1-16-2 راهروها................................................................................................................ 52

2-16-2 پله‌ها..................................................................................................................... 52

17-2 فضاهای باز یا محوطه .......................................................................................... 53

1-17-2 فضای صف جمع و تفریح.................................................................. 53

2-17-2 فضای سبز، باغچه و درختكاری....................................................... 53

3-17-2 پاركینگ وسایل نقلیه........................................................................ 54

18-2 مكان یابی واحدهای آموزش.............................................................................. 57

1-18-2 كاربری‌های سازگار............................................................................... 57

2-18-2 كاربری‌‌های ناسازگار ........................................................................... 57

3-18-2 جهت یابی ............................................................................................. 57

4-18-2 شعاع دسترسی ................................................................................... 58

19-2 انجمن اولیا و مربیان ........................................................................................... 58

20-2 پیشینه تحقیق........................................................................................................ 61

فصل سوم : روش تحقیق....................................................................... 66

مقدمه ................................................................................................................................... 67

1-3 روش تحقیق............................................................................................................... 67

2-3 جامعه آماری.............................................................................................................. 67

3-3 نمونه و روش نمونه گیری...................................................................................... 67

4-3 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ....................................................................... 68

5-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.................................................................................. 69

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................. 70

تجزیه و تحلیل سوال 1.................................................................................................... 71

تجزیه و تحلیل سوال2...................................................................................................... 75

تجزیه و تحلیل سوال3...................................................................................................... 76

تجزیه و تحلیل سوال 4.................................................................................................... 77

تجزیه و تحلیل سوال 5.................................................................................................... 82

تجزیه و تحلیل سوال 6.................................................................................................... 85

بررسی و مقایسه كل سرانه‌ها و مقایسه با استانداردها................................................. 88

تجزیه و تحلیل سوال 7.................................................................................................... 89

تجزیه و تحلیل سوال8...................................................................................................... 91

تجزیه و تحلیل سوال9...................................................................................................... 91

تجزیه و تحلیل سوال10................................................................................................... 92

تجزیه و تحلیل سوال11................................................................................................... 93

تجزیه و تحلیل سوال 12................................................................................................. 95

تجزیه و تحلیل سوال 13................................................................................................. 96

تجزیه و تحلیل سوال 14................................................................................................. 96

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ....................................................... 98

1-5 مقدمه ......................................................................................................................... 99

2-5 بحث و نتیجه گیری ............................................................................................ 100

3-5 یافته‌های جانبی تحقیق....................................................................................... 100

4-5 محدودیت‌های پژوهش......................................................................................... 108

5-5 پیشنهادها................................................................................................................ 109

الف. پیشنهاد كاربردی.................................................................................................... 109

ب. پیشنهاد پژوهش....................................................................................................... 111

فهرست جداول صفحه

جدول (1-2) مواد درسی وساعات تدریس هفتگی در مدارس دوره دبستان ........................... 21

جدول (2-2) حداقل ، حداكثر میانگین تراكم دانش آموزان در كلاس........................................ 44

جدول (3-2) استاندارد های فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی روستایی......................................... 45

جدول (4-2) استانداردهای فضاهای پرورشی مدارس ابتدایی روستایی .......................................... 48

جدول (5-2) استانداردهای فضاهای اداری مدارس ابتدایی روستایی ................................ 50

جدول (6-2) استانداردهای فضاهای پشتیبانی یا خدماتی مدارس ابتدایی روستایی ................. 51

جدول (7-2) استانداردهای فضاهای گردش مدارس ابتدایی روستایی .............................. 54

جدول (8-2) تلخیص اطلاعات فضاهای بسته مدارس روستایی ........................................... 55

جدول (9-2) استانداردهای سطوح خارجی مورد نیاز به متر مربع در مدارس روستایی ............................ 56

جدول (10-2) شعاع دسترسی..................................................... 58

جدول (1-3) توزیع مدارس ابتدایی روستاهای فریدون شهر بر حسب منطقه وجنسیت در سال تحصیلی87-1386..................... 68

جدول (1-4) تعداد معلمان ونوع مدرك آن ها......................................................................................... 71

جدول (2-4) تعداد معلمان وسابقه آن ها..................................................................................................... 72

جدول (3-4) سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر كل......................................................... 75

جدول (4-4) سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر كل............................................................... 76

جدول (5-4) سرانه فضای اداری اتاق استراحت معلمان برای هر دانش آموز در مدرسه ودر كل........................... 77

جدول (6-4) سرانه فضای اداری (انبار داری) برای هر دانش آموز در مدرسه ودر كل.............................................. 79

جدول (7-4) سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در كل............................................................................................ 80

جدول (8-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هردانش آموز در عامل انبار وسایل نظافت وشستشو.......... 82

جدول (9-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل سرویس های بهداشتی.................... 82

جدول (10-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبخوری............................................. 83

جدول (11-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبدارخانه......................................... 83

جدول (12-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در كل............................................................... 84

جدول (13-4) سرانه فضای گردش برای هر دانش در كل................................................................................................ 86

جدول (14-4) مقایسه میانگین سرانه های موجود در استانداردهای مطلوب................................................................ 88

جدول (15-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در كل..................................................................... 89

جدول (16-4) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز دركل................................................................ 91

جدول (17-4) نور كلاس......................................................................................................92

جدول (18-4) رنگ كلاس ......................................................................................................92

جدول (19-4) رنگ اداری ..............................................................................................................92

جدول (20-4) رنگ راهرو ها............................................................................................................93

جدول (21-4) مربوط به جهت مدارس..................................................................................................................................... 94

جدول (22-4) مربوط به كاربری های سازگار........................................................................................................................ 94

جدول ( 23-4) مربوط به كاربری های ناسازگار...................................................................................................................... 94

جدول (24-4) مربوط به فراوانی پاسخ های افراد در مورد قابلیت گسترده شدن..................................................... 95

جدول (25-4) مربوط به وضعیت آزمایشگاه و وسایل كمك آموزشی مدارس............................................................. 96

جدول ( 26-4) وضعیت انجمن اولیاء و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهر ستان فریدون شهر................ 97

جدول (27-4) كارائی داخلی مدارس ابتدایی روستایی شهر ستان فریدون شهر........................................................ 98

فهرست نمودارها صفحه

نمودار(1-4) مربوط به تعداد معلمان ونوع مدرك آن............................................................................72

نمودار(2-4) مربوط به تعداد معلمان وسابقه آن ها ...............................................................................73

نمودار (3-4) مربوط به سرانه فضای آموزشی در هر مدرسه ..................................................................74

نمودار (4-4) مربوط به سرانه فضای پرورشی در هر مدرسه ...............................................................75

نمودار (5-4) مربوط به سرانه اداری (اتاق استراحت معلمان) ...............................................................77

نمودار (6-4) مربوط به سرانه فضای اداری (دفتر ) درهر مدرسه ........................................................78

نمودار (7-4) مربوط به سرانه فضای اداری در هر مدرسه ...................................................................79

نمودار (8-4) مربوط به سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی در هر مدرسه .............................................84

نمودار (9-4) مربوط به سرانه فضای گردش در هر مدرسه................................................................86

نمودار (10-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در كل ...........................................89

نمودار (11-4) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آ......................................................................90

نمودار (12-4) مربوط به فراوانی پاسخهای افراد در مورد قابلیت گسترده شدن...............................94

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 154 کیلو بایت

تعداد صفحات : 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

بیان مسئله:

كنترل میزان رشد جمعیت یكی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید. جمعیت دنیا در سال 1950 دو و نیم میلیارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال 2025 میلادی به 5/8 میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت 10 میلیونی 100 سال قبل اكنون به نزدیك به 7 برابر رسیده است[i].

كشور جمهوری اسلامی ایران كه در دوران سالهای اولیه انقلاب دارای رشد جمعیت بالا و در حدود7/2 (كه تا 4/3 نیز ذكر شده است)[ii] و در سالهای اخیر این میزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردی تا 2/1 نیز ذكر شده) كاهش یافت این كاهش رشد جمعیت ناشی از اجرای طرحها و برنامه های كنترل جمعیت در سالهای اخیر بوده است.

هرم سنی جمعیت ایران در سالهای اول بعد از انقلاب شكلی مخروطی با قاعده پهن به خود گرفت كه این شكل نشانگر رشد جمعیت بالا است و در سالهای بعد این رشد بسرعت كنترل و باعث تغییر در شكل نمودار فوق گردید بطوری كه اكنون یك ناحیه فرو رفته در قاعده مخروط را می توان بوضوح مشاهده كرد مشابه این تغییر را می توان در نمودار رشد جمعیت كشور های اروپایی و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهانی اول مشاهده نمود كه البته این تغییر شكل نمودار در اروپا در بین گروه جوانان و افراد میانسال (بویژه مردان ) و بدلیل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالی كه تغییر شكل مزبور در كشور ما ناشی از كنترل رشد جمعیت و تنظیم خانواده می باشد.

كشور ایران دارای جمعیت جوانی می باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود 35% جمعیت كشور را افراد زیر 18 سال تشكیل می دهند این آمار اهمیت تحقیق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر می نماید[iii].

براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوی سازمان ثبت احوال نشان می دهد كه 99 در صد از زنان كشور ما موفق به ازدواج می شوند و تنها یك درصد آنان تا پایان عمر خود موفق به ازدواج نمی شوند[iv].

شاخص دیگر میانگین طول مدت ازدواج است كه این رقم در جامعه ما بسیار بالا است.

الگوی ازدواج در ایران بر اساس باور مردم به این گونه است كه شوهر باید از زن بزرگتر باشد و میزان تفاوت سن حداقل 5 سال را لازم و این اختلاف سن را ضامن بقای خانواده ها می دانند.

همچنین طبق تحقیق انجام شده از سوی سازمان ثبت احوال میزان تفاوت سنی زن و مرد در كشور طی سالهای دهه 60 بین 8/4 تا 1/5 بوده است[v] اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز در یك طرح پیشنهادی سن قانونی ازدواج برای مردان 18 و برای زنان را 15 سال اعلام نمود.

آمار های موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربی نیز در همین حدود نشان می دهد تا به آنجا كه فرمول زیر را كه از دوران ارسطو باقی مانده است برای تعیین سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.

7+ (2/ سن مرد) = سن زن

نمودار شماره 1: نمایش میانگین سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوق

بر اساس این طرز تفكر و طبق فرمول فوق مشخص است كه با افزایش سن ازدواج میزان اختلاف سن زن و مرد نیز افزایش می یابد به گونه ای كه سن مناسب زن برای مرد 14 ساله معادل 14 سال و برای مرد 20 ساله معادل 17 سال و برای مرد 40 ساله معادل 27 سال و برای مرد 60 ساله معادل 37 سال خواهد بود.

نتیجه چنین تفكری در صورتی كه میزان رشد جمعیت همواره مثبت باشد آن است كه همیشه تعداد زنان در معرض ازدواج به مردان در معرض ازدواج بیشتر بوده است این موضوع تا كنون مشكل حادی را برای ازدواج زنان بوجود نیاورده لیكن این مشكل همیشه بطور مزمن خود را بروز داده است اگر چه تعدد زوجات باعث شده است تا ازدواج تعداد كمی از این بانوان نیز ممكن گردد.


[i] - علی اكبر رحمانی – رشد جمعیت و اهمیت آمار های حیاتی - فصلنامه جمعیت سازمان ثبت احوال كشور- پاییز و زمستان 1372

[ii] - دكتر محمد میرزایی - ملاحظات جمعیتی مرتبط با توسعه در ایران - فصلنامه جمعیت سازمان ثبت احوال كشور- شماره 10 – زمستان 1373

[iii] - سالنامه مركز آمار ایران 1379

[iv] - یدالله فرهادی و ارژنگ امیرخسروی – عدم تعادل در عرضه و تقاضای ا زدواج - فصلنامه جمعیت سازمان ثبت احوال كشور- پاییز و زمستان 1372

[v] - یدالله فرهادی و ارژنگ امیرخسروی – عدم تعادل در عرضه و تقاضای ا زدواج - فصلنامه جمعیت سازمان ثبت احوال كشور- پاییز و زمستان 1372

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

پایان نامه بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 49 کیلو بایت

تعداد صفحات : 106

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

چكیده تحقیق :

هدف از این تحقیق آن است كه به این پرسش پاسخی داده شود : كه آیا بین مردان بازنشسته و شاغل تفاوتی در میزان افسردگی دیده می شود یا خیر ؟

فرضیه تحقیق :

به این صورت مطرح شده است : میزان افسردگی در مردان بازنشسته ،‌از میزان افسردگی در مردان شاغل ، بیشتر است .

جامعه آماری در مورد پژوهش عبارت است :

از تحقیق روی 60 نفر (30 نفر شاغل و 30 نفر بازنشسته) كه با استفاده از روش نمونه گیری كه در دسترس است ، این انتخاب صورت گرفته است كه در شهر نظرآباد زندگی می كنند . برای اندازه گیری میزان افسردگی ، افراد مورد مطالعه از آزمون یك استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل از فرمول t استفاده شد ، كه معنی دار بودن تفاوت افسردگی دو گروه مورد بررسی قرار گیرد .

نتیجه بدست آنده از فرمول t ، فرضیه تحقیق را تایید كرد و نتیجه گرفته شد ، كه میزان افسردگی در مردان بازنشسته ، به علت بیكاری بیشتر از افراد شاغل است .

مقدمه :

پیری روز به روز مسئله بزرگی در كشورهای در حال پیشرفت و پیشرفته
می شود . بخصوص افراد پیرو طرز زندگی آنان اكثراً مسائل روانی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی پیش می آوردند .

دوران پیری از نظر بهداشت روانی بسیار حائز اهمیت است و از نظر پیشگیری باید بخاطر داشت كه معمول ترین بیماری های روانی در افراد پیر عبارتند از : پسیكوزهای پیری ، اختلالات روانی ناشی از اختلالات عروقی ، كمبود اكسیژن و از بین رفتن فعالیت های عادی در مغز كه با كم شدن روابط اجتماعی ، از دست دادن مسئولیت ، تربیت دختران و پسران ، ازدواج وجدان شدن آنها ، بازنشسته شدن و از دست دادن نزدیكان و اطرافیان توأم می گردد .

همچنین بروز بعضی از اختلالات روانی ، رفتاری ، شخصیتی ، حافظه و عدم قدرت زندگی به تنهایی ، احتیاج به حمایت دیگران و نظایر آن باعث شده است كه پیران را جزء بیماران روانی قلمداد و آنان را در بیمارستان روانی بستری نمایند .

با وجودی كه به عقیده بعضی ، مشكلات افراد مسن در نتیجه از بین رفتن اعمال طبیعی و عادی نسج و مغز است . ولی از دست دادن اعتماد به نفس ، ارتباط اجتماعی، مشكلات شغلی و حتی افراد خانواده یا فامیل مهمترین عامل هستند . شخص مسن اكثراً متوجه درون خود می شود و افسرده می گردد ، و دچار هذیان درباره كار دستگاههای گوارش می گردد .

احساس تنهایی می كند ، علاقه و خبرگی خود را كم كم از دست می دهد و در یك دایره معیوب قرار می گیرد ، كه همان عوارض پیری است . خودكشی در پیران اكثراً گول زننده و با روشهای خطرناك انجام می گیرد . در 80 درصد موارد ، بعلت افسردگی و در بقیه موارد بعلت ابتلاء به بیماری های غیر قابل علاج ، مسئله اقتصادی، تنهایی و غیره می باشد .

انسان در هر مقطع زمانی تابع گذشته ، حال ، و آینده است و تحت تاثیر متغیرهای دورنی و دنیای خارجی خود قرار دارد . بطوری كه پژوهش های متعدد اخیر، در مورد بیماری های شایع افسردگی نشان داده شده است ، كه ارتباط و پیوستگی نزدیكی بین وقوع بیماری روانی و استرس های زندگی وجود داشته و
متخصصان بالینی از دیرباز به رابطه مشكلات و حوادث یا ابتلاء به بیماری افسردگی پی برده اند .

پیشگیری از بروز این عارضه ، كه تمام فعالیت های روزمره و افكار و اعمال فرد رابه مخاطره انداخته و مقدار قابل ملاحظه ای از نیروهای انسانی برای مدتی نامعلوم از كارایی باز می دارد ، مستلزم درك و شناخت صحیح ، از مسئله مورد نظر و آگاهی از علل و عوامل مورد نظر و آگاهی از علل و عوامل ایجاد كننده آن می باشد در این تحقیق سعی شده ، شمه ای از مطالب مربوط به این بیماری ، مطرح و سپس به وجود یا عدم وجود رابطه افسردگی در شاغلین و بازنشستگان پرداخته شود .

پیشگیری :

موثر ترین پیشگیری شاید این باشد كه ، تغییراتی در سبك و روش زندگی و نگرش اجتماع ایجاد شود . فرد مسن فردی است قابل احترام ، و بایستی شغل مناسب و درخور استعداد داشته تا احساس كند كه هنوز فردی مفید برای جامعه است .

استفاده از گردش های تفریحی ، دیدن موزه ها ، مساجد ، كلیسا ، پاركها ، شركت در مسئولیت های خانوادگی مانند نگهداری و سرپرستی و حتی بازی با بعضی از حیوانات اهلی مانند : سگ ، گربه ، پرندگان ، دخالت دادن در كارهای دسته جمعی مانند : نظافت ، حمام كردن ، جمع و منظم كردن تخت خواب و اطلاق از جمله كارهایی است كه باعث پیدایش اعتماد به نفس و اجتماعی شدن مجدد می شود . مسئولیت های فوق ، باعث یادآوری خاطرات و تجربیات دوران فعالیت فرد در مراحل قبلی زندگی شده كه خود یك نوع روش درمانی است .

سالخوردگان سالم ترین مدیر ، راهنما ، مشاور و از بهترین متفكرین دنیا هستند . و می توان گفت : دنیا با تفكر سالمندان و حركت جوانان اداره می شود . و به افراد جوان ، بایستی آموزش داد كه با افراد پیر ، چه روشی داشته باشند و چگونه از تجربیات آنها استفاده كنند و همچنین آموخت ، كه روزی آنها نیز پیر خواهند
شد .

افراد باید در همان جوانی ، به یادگیری حرفه ای مخصوص و مورد علاقه بپردازند ، تا پشتوانه ای برای زندگی آینده بشود ، و با جرات تمام وارد مرحله طبیعی زندگی كه پیری است بشوند .

فعالیت های موقتی و متناسب ، دادن حقوق بازنشستگی مكفی و كمك به سایر افراد خانواده و به كار گماردن او به طور نیمه وقت و یا چند روز در هفته در سازمانها یا موسسات بعنوان مشاوره می تواند ، تضمینی باشد برای آینده نگری بهتر و پیشگیری از عوارض وخیم دوران پیری . (میلانی فر ، بهروز ، س 1375)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 181 کیلو بایت

تعداد صفحات : 134

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس

دسته بندی : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

قسمتی از متن :
در دنیای امروزه هیجانات ، تنش ها ، عصبیت ها وعوامل متعددی از این قبیل حاکم بر زندگی روزمره افراد هستند .

هر کدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند .محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحرانها ونگرانیها سوق دهد .

فهرست مطالب :
مقدمه
هدف تحقیق
فایده واهمیت تحقیق
بیان مساله
موضوع تحقیق
فرضیه
تعریف مفاهیم و واژه ها
تعریف عملیاتی اضطراب
تعریف عملیاتی افسردگی
تاریخچه اضطراب
تاریخچه افسرد گی
تعاریف و نظریه های اضطراب
تعاریف و نظریه های افسردگی
افسردگی از دیدگاه روان پویایی
افسردگی از دیدگاه رفتار گرایان
افسردگی ا زدیدگاه شناختی
افسردگی از دیدگاه اجتماعی
نظریه ملانی کلاین
نظریه کامرون
نظریه ادوارد بیبرنیک
نظریه الکساندر لوئی
انواع اضطراب
انواع افسردگی
ملاکهای تشخیص اضطراب DSMIV
ملاکهای تشخیص دوره افسردگی عمده DSMIV
درمان اضطراب
انواع درمانهای اختلالات افسردگی
انواع درمانهای افسردگی
جامعه آماری
آزمودنیها
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
خصوصیتهای آزمون افسردگی « بک »
روش نمره گذاری
تجزیه وتحلیل داده ها
افسردگی مدارس عادی
افسردگی مدارس استثنایی
اضطراب مدارس عادی
آزمون فرضیه
فرمول محاسبه واریانس
فرمول محاسبه t استودنت
خلاصه مراحل تحقیق
محدودیت ها
پیشنهادات
پرسشنامه آزمون
آزمون افسردگی بک
منابع

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:52 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 688 کیلو بایت

تعداد صفحات : 105

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:كلیات تحقیق .......................................................... 1

1-1 مقدمه ..........................................................................2

1-2 بیان مساله تحقیق .............................................................3

1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق ............................................4

1-4 اهداف تحقیق .....................................................................6

1-5 چارچوب نظری تحقیق ......................................................... 7

1-6 فرضیه های تحقیق ................................................................11

1-7 قلمرو تحقیق .................................................................. 12

1-8 تعاریف و مفاهیم واژه ها ....................................................... 13

1-9 متغیرهای تحقیق: .............................................................. 14

فصل دوم:ادبیات تحقیق ......................................................... 15

2-1 مقدمه ............................................................................ 16

2-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی ...............................................18

2-3 مراحل توسعه تعهد سازمانی .................................................. 21

2-4 اجزاء تعهد سازمانی ........................................................... 23

2-5 اهمیت تعهد سازمانی ........................................................ 27

(یك)

2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ............................................... 28

2-7 ابعاد تعهد سازمانی .......................................................... 30

2-8 دیدگاه‌های تعهد سازمانی .................................................. 32

2-9 مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی ............................................ 34

2-10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی ................. 40

فصل سوم:روش شناسی تحقیق ............................................... 42

3-1 مقدمه ............................................................................. 43

3-2 نوع تحقیق ............................................................... 44

3-3 جامعه آماری .............................................................. 45

3-4 حجم نمونه ................................................................ 46

3-5 روش نمونه گیری ....................................................... 47

3-6 شرح پرسشنامه .......................................................... 48

3-7 روایی پرسشنامه ........................................................ 49

3-8 اعتبار( پایایی )پرسشنامه ............................................. 50

فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) ....... 53

4-1 مقدمه ...................................................................... 54

4-2 آمار توصیفی ........................................................... 55

4-3 فرضیه 1 ................................................................. 59

4-4 فرضیه2 .................................................................... 60

4-5 فرضیه3 ................................................................... 61

(دو)

4-6 فرضیه 4 .................................................................. 63

4-7 فرضیه 5 .................................................................. 64

4-8 فرضیه6 .................................................................. 67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ............................. 68

5-1 نتیجه گیری .............................................................. 69

5-2 پیشنهادات ............................................................... 70

منابع و مآخذ ...................................................................... 72

ضمائم ............................................................................. 71

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:52 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 141 کیلو بایت

تعداد صفحات : 84

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

نقش و کارگر مدارس در آستانه هزاره ی سوم میلادی تغییر و جهش چشمگیری پیدا کرده است افزدن برایفای نقش سنتی مدارس مبنی بر تربیت افرادی فرهیخته مدارس عهده‌دار پرورش شهروندانی مسوؤل و رشد یافته و برخوردار از مهارت‌های اجتماعی و عاطفی نیز هستند (پلیتری[1]، 2006). از این‌رو توجّه جدّی و همه جانبه به عواملی كه بستر لازم جهت دستیابی به این هدف را فراهم می‌سازند، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بدین منظور توجّه جدّی به رشد عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان یكی از راهبردهای اساسی در نیل به این هدف بشمار می‌رود.

رویكرد یادگیری اجتماعی- عاطفی[2] مبتنی بر این باور است كه كلیة فرایندها و بخش‌های یك نظام آموزشی اعمّ از طرّاحی و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مدیران، معلّمان، كاركنان، و مطالب و موضوعات درسی می‌بایست در خدمت آموزش و بهبود مهارت‌های اجتماعی و عاطفی یادگیرندگان، ‌قرار گیرند. آموزش مهارت‌های هوش هیجانی «قطعه گمشده» آموزش‌های اجتماعی و هیجانی است که از ذهن بسیاری از معلمان مغفول مانده است. محیط اجتماعی مدرسه نمونه کوچکی از نظام اجتماعی جامعه تلقی می‌گردد. روابطی که دانش‌آموزان با معلمان و همسالان خود در مدارس برقرار می‌کنند، نقش اساسی در اکتساب نگرش‌ها، باورها و ارزش‌های بنیادین اجتماعی دارد و درک دانش‌آموزان را از جامعه و محیطی که در آن قرار دارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدرسه یکی از مهمترین بافت‌های یادگیری مهارت‌های هیجانی است. آموزش هیجانی می‌تواند از طریق گستره‌ای از تلاش‌ها مانند آموزش کلاسی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، جو و شرایط حمایتی مدرسه، و درگیر کردن دانش‌آموزان، معلمان و والدین در فعالیت‌های اجتماعی صورت گیرد. در صورتی که فرآیند اجتماعی شدن و رشد مهارت‌های هیجانی در محیط اولیه خانواده مطلوب نباشد، این امکان وجود دارد تا مدارس از طریق آموزش‌های ترمیمی به جبران این کاستی‌ها بپردازند. براین اساس بسیاری از مربیان و روانشناسان نسبت به توجه و توسعه آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی در مدارس تاکید کرده‌اند

فهرست مطالب

چکیده8

فصل اول : طرح تحقیق

1-1 : مقدمه 10

2-1 : بیان مسله 11

3-1 : اهمیت موضوع 13

4-1 : سوالات پژوهشی 13

5-1 : تعریف عملیاتی واژه ها 14

فصل دوم: پیشنه ی تحقیق

1-2 : اعتماد به نفس بیرونی 16

2-2 : بهترین راه برای تقویت اعتماد به نفس بیرونی16

3-2: اعتماد به نفس درونی 16

1-3-2 : تعریف عزت نفس 18

فصل سوم:روش تحقیق

1-3 : روش تحقیق 64

2-3 : جامعه آماری 64

3-3 : روش نمونه گیری 64

4-3 : ابزار سنجش 65

5-3 : روش جمع آواری اطلاعات 67

6-3 : روش تجزیه و تحصیل اطلاعات 67

فصل چهارم:نتایج تحقیق

1-4 : توزیع فراوان جنست70

2-4: شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری70

3-4 : شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری برای دختران و پسران 71

4-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری 72

5-4: بین عزت نفس و یادگیری در دانش آموزان پسر رابطه معکوس وجود دارد 72

6-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در پسران 72

7-4: بین عزت نفس و یادگیری دانش آموزان دختر رابطه معکوس وجود دارد73

8-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در دختران 73

9-4: آزمون T برای مقایسه میانگین عزت نفس دختران و پسران 74

10-4: آزمون T برای مقایسه میانگین یادگیری دختران و پسران 75

فصل پنجم :

1- 5 : نتیجه گیری و بحث 77

2-5 : محدودیت ها 78

3-5 : پیشنهادات 78

منابع و ماخذ 81

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:52 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 427 کیلو بایت

تعداد صفحات : 130

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران فهرست مطالب

مقدمه ۲
فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش ۵
۱- موضوع پژوهش ۵
۲- هدفهای پژوهش ۵
۳- امکان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن ۶
۴- سؤالهای پژوهش ۶
۵- فرضیه‎های پژوهش ۷
۶- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها ۷
خلاصه ۹
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق ۱۱
بخش اول :رضایت زناشویی ۱۲
تعریف رضایتمندی زناشویی ۱۳
ازدواج ۱۳
تعریف ازدواج ۱۳
فوائد ازدواج ۱۴
ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران کودکی ۱۵
افکار مسموم ۱۷
بهداشت روانی ۱۷
بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان ۱۹
مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق ۱۹
پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین ۲۰
طرز تفکر وعقاید وتمایلات ۲۰
طرز تلقی ونگرشها ۲۱
عقاید مذهبی ۲۲
اختلافات طبقاتی ۲۲
میزان تحصیلات ۲۲
توافق وطرز فکر درباره امورجنسی ۲۲
تولد فرزند ۲۳
تعداد فرزندان ۲۴
اخلاق ۲۴
دخالت اطرافیان وبستگان ۲۴
تفاوت سنی بین زن وشوهر ۲۵
رابطه با اولیا ۲۵
ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد ۲۶
۱- خست ۲۶
۲- عصبانیت ۲۶
۳- دورویی ۲۶
۴- دروغ ۲۶
۵- پنهان کاری ۲۶
۶- پرخاشگری وخشونت ۲۶
۷- لجاجت ۲۷
۸- خود بینی وتحقیر دیگری ۲۷
۹- بی‎انظباطی ۲۷
وجوهی از اختلافات زناشویی ۲۸
نیازهای احساسی زن ومرد ۲۸
چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود ۲۹
نیاز اساسی ازدواج موفق ۲۹
نقش زن در زندگی امروز ۳۱
زن در نقش همسری ۳۱
موقعیت زن در اسلام ۳۲
ازدواج از نظر اسلام ۳۲
سختگیری در مسئله ازدواج ۳۳
اهداف والای ازدواج در اسلام ۳۳
معیارهای انتخاب همسر ۳۵
خواستگاری ۳۶
مهریه ۳۶
جهیزیه ۳۷
عقد وعروسی ۳۷
حقوق زن وشوهر ۳۹
رفتار ۳۹
گفتار ۴۰
هدف زندگی ازدید قرآن ۴۰
اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم ۴۱
خانواده ۴۱
تیپهای خانواده ۴۲
خانواده متزلزل . ۴۳
خانواده متعادل ۴۳
خانواده متکامل ۴۳
ویژگیهای ارتباط سالم ۴۴
ویژگیهای ارتباط ناسالم ۴۴
توصیه‎هایی برای زن وشوهرها ۴۶
شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم ۴۶
طلاق ۴۷
خانواده گسسته ۴۸
اختلافات خانوادگی ۴۸
تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه ۴۹
انواع عوارض بعد از طلاق ۴۹
۱- طلاق روانی ۴۹
۲- طلاق قانونی ۴۹
۳- طلاق با مسئله اقتصادی ۵۰
۴- طلاق اجتماعی ۵۰
تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق ۵۰
بخش دوم:هوش ۵۲
تعریف هوش ۵۲
وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی ۵۴
هوش عملی وهوش نظری ۵۵
هوش واستعدادهای دیگر ۵۶
ماهیت عامل g 58
تست هوش چیست ۵۸
بهره هوشی (هوشبهر )چیست ۵۸
بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی ۶۰
ماهیت هوش ۶۱
الف- هوش بعنوان توان درک رابطه ۶۱
ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید ۶۲
پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری ۶۲
ت- هوش بعنوان قدرت وتفکر انتزاعی ۶۲
عوامل موثر در رشد هوش ۶۳
نقش محیط ووراثت در تشکیل هوش ۶۳
۱- وراثت وهوش ۶۳
۲- ازدواج میان خویشاوندان وهوش ۶۴
۳- هوش چگونه به ارث میرسد ۶۴
۴- محیط وهوش ۶۵
۵- نقش زمان در تشکیل هوش ۶۵
۶- عوامل محیطی موثر در رشد هوش ۶۶
آزمون استانداردشده هوش ۶۷
آزمونهای هوش ۶۸
آزمونهای گروهی ۶۹
آزمونهای فردی هوش ۷۰
دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش ۷۰
نظریه‎های معاصر هوش ۷۱
الف: نظریه‎های عاملی هوش ۷۲
نظریه دوعاملی اسپیرمن ۷۳
نظریه سلسله مراتبی ۷۳
نظریه چند عاملی ترستون ۷۵
نظریه سه بعدی گیلفورد ۷۶
نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال ۷۶
نظریه دوسطحی جنسن ۷۷
ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش ۷۸
نظریه شناختی پیاژه درباره هوش ۷۹
نظریه بازنمایی برونر ۸۱
مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج کشور
خلاصه ۹۰
فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع ۹۵
۱-انتخاب نمونه ۹۶
۱-۱- جامعه مورد بررسی ۹۶
۲-۱ روش نمونه گیری ۹۷
۳-۱ نمونه منتخب ۹۷
۲-ابزار وروش اجرای پژوهش ۹۷
۱-۱ ابراز پژوهش ۹۷
۲-۲ آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH 97
3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH 101
4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN 102
5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN 102
6-2 روش اجرای پژوهش ۱۰۳
۳-طرح پژوهش وروشهای آماری ۱۰۳
۱-۱- معرفی طرحهای پژوهش ۱۰۳
۱-۲-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها ۱۰۳
خلاصه ۱۰۴
فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج کمی ۱۰۵
۱-یافته‎های توصیفی ۱۰۶
۲-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها ۱۰۹
خلاصه ۱۱۱
فصل پنجم : بحث ونتایج کمی ۱۱۳
۱-بحث وبررسی درباره یافته‎ها ۱۱۴
۲-تفسیر نهایی ۱۱۵
۳-محدودیتهای پژوهش ۱۲۱
۴-پیشنهادات ۱۲۲
پیوستها ۱۲۳
جدول داده‎های خام ۱۲۴
جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان ۱۲۶
فهرست منابع ۱۲۸

منابع

۱٫اسکوئیلو،نادر –جمهری،فرهاد-طباطبایی ،عباس – کریمی ،یوسف (۱۳۷۲)- ماهیت وساختار هوش – نشر کیوان –تهران
۲٫انصاریان،حسین(۱۳۷۷)- نظام خانواده در اسلام- انتشارات ام ابیها –قم
۳٫اتکینسون،ریکال-سن،ریچارد- اتکینسون،ارنست- هیلگارد- براهنی وهمکاران (۱۳۷۵)- انتشارات رشد- تهران.
۴٫امینی ،ابراهیم(۱۳۶۴)- آئین همسرداری –انتشارات اسلامی .
۵٫بهرامی ،هادی (۱۳۷۷)- آزمونهای روانی (مبانی نظری وفنون کاربردی) – انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی – تهران
۶٫پاک نژاد ،سید رضا(۱۳۷۴)- ازدواج (مکتب انسان سازی جلد (۱)‌) – انتشارات اخلاق – تهران
۷٫پیاژه ،ژان – حبیب‎الله ربانی(۱۳۶۸)- انتشارات صفی‎علیشاه –تهران
۸٫پاشا شریفی ،حسن(۱۳۷۷)- اصول روان سنجی وروان آزمایی –انتشارات رشد – تهران
۹٫حسینی کازرونی،شهناز(۱۳۸۱)- آئین همسرداری – نشر ارمغان – تهران
۱۰٫دلاور ،علی (۱۳۸۱)-احتمالات وآمار کاربردی در روانشناسی وعلوم تربیتی – انتشارات رشد- تهران
۱۱٫ذوالفقار ،محبوبه (۱۳۸۰)-تحقیق کارشناسی ارشد در رشته مشاوره وراهنمایی ،بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با رضایت مندی زناشویی زنان کارمند وخانه‎دار –دانشگاه الزهراء ،دانشکده تربیتی وروانشناسی –تهران
۱۲٫ریاحی ،غلامحسین ،(۱۳۷۵)- الفبای خوشبختی –انتشارات سروا
۱۳٫سیاسی ،علی‎اکبر (۱۳۴۴)- هوش وخرد – ناشر کتابخانه ابن‎سینا –تهران
۱۴٫سادات ،محمد علی(۱۳۷۷)- راهنمای همسران جوان –انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی
۱۵٫شرفی،محمد رضا (۱۳۷۷)-خانواده متعادل (آناتومی خانواده)-انتشارات انجمن واولیاء ومربیان
۱۶٫شکـلتون ،کلــیو فلچر،ویویان – ترجمـه یوسـف کریمی ،فرهاد جمهری (۱۳۷۶)تفاوتهای فردی –انتشارات فاطمی –تهران
۱۷٫شریعتمداری ،علی (۱۳۷۷)- روانشناسی تربیتی –انتشارات امیرکبیر –تهران
۱۸٫شاملو،سعید(۱۳۷۸)بهداشت روانی – انتشارات رشد-تهران
۱۹٫فینچام ،فرانک-فرناندز،لیان-هامفریز،کیت- مهدی قراچه‎داغی(۱۳۷۹)- رابطه همسران
(راهنمایی برای زوجها ومشاوران امور زناشویی ) – انتشارات پیک بهار
۲۰٫قائمی ،علی (۱۳۶۸)-نقش مادر در تربیت – انتشارات امیری
۲۱٫قلی زاده،محمد (۱۳۶۳)-وظایف زناشوئی زن ومرد از نظر اسلام –انتشارات یاران
۲۲٫کامران ماوردیانی ،سیروس (۱۳۸۰)- تربیت وخوشبختی –انتشارات محمد فائز –تهران
۲۳٫گلمن،دانیل – حمیدرضا بلوچ (۱۳۷۹)- هوش عاطفی- انتشارات جیحون –تهران
۲۴٫گری،جان- مهدی قراچه داغی (۱۳۷۵)- مردان مریخی وزنان ونوسی(چگونه روابط زناشویی خود را بهبود بخشیم )- انتشارات البرز – تهران
۲۵٫میلانی فر،بهروز (۱۳۷۴)-بهداشت روانی –انتشارات نشر قومس- تهران
۲۶٫مشکینی ،علی – احمد جنتی (۱۳۵۹)-ازدواج در اسلام-انتشارات چاپخانه مهر – قم
۲۷٫میلانی فر،بهروز (۱۳۷۹)-روانشناسی کودکان ونوجوانان استثنایی – نشر قومس-تهران
۲۸٫نجاتی،حسین(۱۳۸۱)- روان شناسی زناشویی –انتشارات بیکران-تهران
۲۹٫نوروزی ،علی (۱۳۷۲)-چگونه خوشبخت شویم – انتشارات زرین
۳۰٫هجرتی ،محمد حسن(۱۳۸۰)-حقوق متقابل از دیدگاه امام علی (ع) – انتشارات آسمان آبی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، ۶۰نفر زن وشوهر (۳۰زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه ۴۷سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان ۹۹%دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،هردو در سطح اطمینان ۹۹%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد،بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

گستره علمی موضوع مورد پژوهش

در این فصل به بیان موضوع پژوهش و هدفهای پژوهش و همچنین اهمیت و ارزش تحقیق ، سؤالهای پژوهش و فرضیه‌های تحقیق پرداخته شده سپس تعاریف عملیاتی از متغیرها ارائه شده‌است . در انتهای فصل خلاصه‌ای از مطالب مطرح شده در فصل اول ارائه می‌شود.

۱-موضوع پژوهش

موضوع این پژوهش بررسی رابطة رضایت زناشویی و هوش همسران توسط تست رضایت زناشویی و تست پیشرونده ریون می‌باشد .

۲- هدفهای پژوهش

اولین هدف این پژوهش بررسی رابطة معنادار بودن رضایت زناشویی با هوش در مردان می‌باشد .

دومین هدف این پژوهش بررسی رابطة معنادار بودن رضایت زناشویی با هوش در زنان می‌باشد .

سومین هدف این پژوهش بررسی تفاوت معنادار بودن رضایت زناشویی مردان و زنان می‌باشد .

چهارمین هدف این پژوهش بررسی تفاوت معنادار بودن هوش مردان و زنان می‌باشد .

۳- امکان بررسی موضوع پژوهش و اهمیت آن

مفهوم ومقصود زناشویی وازدواج درطی قرنها وشرایط اقتصادی و اجتماعی وجغرافیایی و غیره پیوسته دستخوش تحول و تغییر بوده و با عوامل و نیازمندیهای گوناگون در‌آمیخته است . لیکن امروزه مفهوم زناشویی و ازدواج با شرایط قرن حاضر براساس محبت ، همکاری ،همدردی ، تفاهم و فداکاری متقابل و زندگی مشترک زن و مرد استوار است . عمده‌ترین اهدافی که تاکنون برای تحقیقات و مطالعات مختلفی که پیرامون موضوع خانواده صورت گرفته‌است مشخص نمودن ضرورت و اهمیت نقش خانواده در جوامع مختلف در جهت رشد و پیشرفت و اعتلای اهداف آرمانی آن جامعه بوده است . به عبارت دیگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی ، روان‌شناسی و غیره سعی نموده‌اند تا با ارائه راهکارهای جدید زمینه‌های تداوم و انسجام بیش از پیش خانواده را مهیا سازند . زیرا امروز دریافته‌اند که تنها در سایه امنیت و آرامش خانواده است که می‌توان فرزندانی سـالم و پـویـا تـربیت نمود و از آنـجا کـه زن در خـانـواده نـقش مهمـی در انسـجام و شکل‌گیری شخصیت افراد خانواده دارد و زمانی میتواند نقش خود را کاملتر انجام دهد که دارای رضایت‌مندی زناشویی بیشتری باشد . لذا رضایت زن در ازدواج موضو ع مورد مطالعه تحقیقات متعدد قرار گرفته است .

۴- سؤالهای پژوهش

آیا بین رضایت زناشویی با هوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین رضایت زناشویی با هوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد؟

آیا بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد؟

۵- فرضیه‌های پژوهش

بین رضایت زناشویی با هوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد .

بین رضایت زناشویی با هوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد .

بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد .

بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد .

۶-متغیرها و تعریف عملیاتی آنها

متغیر پیش بینی کننده : در این پژوهش متغیر پیش بینی کننده هوش است . آلفرد بینه معتقد است که هوش توانایی فرد در قضاوت ،ادراک و استدلال درست است (اسکوئیلر و همکاران ،۱۳۷۲ ، ص ۱۱ ) .

در این پژوهش متغیر هوش از طریق ماتریسهای پیشرونده ریون بزرگسالان ،۶۰سؤالی سربهای (آ،

ب ، ت ، د ، ج ) اندازه‌گیری خواهدشد . جدول ۱-۱ تفسیر کیفی معادلهای هوشبهر آزمون ماتریسهای پیشرو را نشان می‌دهد .

جدول۱-۱ تفسیر کیفی معادلهای هوشبهر آزمون ماتریسهای پیشرو

معادل هوشبهر

طبقه بندی از لحاظ هوش

۱۴۹یا بیشتر

۱۴۸-۱۲۵

۱۲۴-۱۱۳

۱۱۲-۸۹

۸۸-۷۷

۷۶-۶۵

۶۴یا کمتر

حدود نابغه

بسیار ممتاز

ممتاز

متوسط

کودن(پایین تر از متوسط)

عقب مانده مرزی

عقب مانده

متغیر پیش بینی شونده : در این پژوهش متغیر پیش‌بینی شونده رضایت زناشویی‌است.

الیس معتقد است که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی ، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است موقعی که همه جنبه‌های ازدواجشان را در نظر بگیرند . رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهرمحسوب می‌شود(ذوالفقار، ۱۳۸۰،ص ۶۴).

در این پژوهش رضایت زناشویی متغیری است که بوسیله پرسشنامه رضایت زناشویی (ENRICH) ، ۴۷ سؤالی فرم تجدید نظر شده اندازه‌گیری خواهد شد . پس از بدست آوردن نمره خام ، نمره‌ها را با استفاده از جدول نرم به نمرة t تبدیل می‌کنیم که در آن میانگین برابر ۵۰ و انحراف معیار ۱۰ می باشد.

· نمره‌های کمتر از۳۰ نشانگر نارضایتی شدید همسران از روابط زناشویی است .

· نمره‌های بین ۳۰ تا ۴۰ نشانگر عدم رضایت از روابط زناشویی همسران اسـت .

· نمره‌های بین۴۰ تا۶۰ نشانگر رضایت نسبی و متوسط از روابط زناشویی همسران است .

· نمره‌های بین۶۰ تا۷۰ نشانگر رضایت زیاد همسران از روابط زناشویی است .

· نمره‌های بالاتر از ۷۰ نشانگر رضایت فوق‌العاده از روابط زناشویی بین همسران است .

متغیر مزاحم :وضعیت اقتصادی ،مسائل فرهنگی ،مشکلات اجتماعی که به علـت محــدودیــت

زمانی و مکانی کنترل نشده‌اند بنابراین تعمیم نتایج این پژوهش با احتیاط باید صورت گیرد .

خلاصه

در این فصل ، ابتدا موضوع پژوهش که عبارت است از بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران ، بیان شد . اهداف این پژوهش ، بررسی رابطة معنادار بودن رضایت زناشویی با هوش در مردان و در زنان می‌باشد . همچنین بررسی تفاوت معنادار بودن رضایت زناشویی و هوش در مردان و زنان می‌باشد ، عنوان گردید . با توجه به وجود پرسشنامه (ENRICH) برای سنجش رضایت زناشویی و ماتریس‌های پیشرونده ریون برای سنجش هوش ، بررسی موضوع پژوهش امکان پذیر است . هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیر هوش بر رضایت زناشویی است و افزایش آگاهی به جوانان در حال ازدواج ، به منظور حفظ نظام خانواده و ایجاد آرامش و تربیت فرزندان سالم و صالح و جلوگیری از طلاق اهمیت خود را آشکار می‌کند سؤالهای پژوهش عبارت بودنداز :

۱- آیا بین رضایت زناشویی با هوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد؟

۲- آیا بین رضایت زناشویی با هوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد؟

۳- آیا بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد؟

۴- آیا بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد؟

فرضیه‌های پژوهش عبارت بود از :

۱- بین رضایت زناشویی با هوش در مردان رابطه معناداری وجود دارد.

۲- بین رضایت زناشویی با هوش در زنان رابطه معناداری وجود دارد .

۳- بین رضایت زناشویی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد .

۴- بین هوش مردان و زنان تفاوت معناداری وجوددارد .

متغیرهای پیش‌بینی کننده این پژوهش هوش است و آلفرد بینه معتقد است که هوش توانایی فرد در قضاوت ، ادراک و استدلال درست است . و تعریف عملیاتی هوش نمره‌ای است که آزمودنی از طریق ماتریس‌های پیشرونده ریون بزرگسالان ، ۶۰ سؤالی بدست می‌آورد . متغیر پیش‌بینی شونده این پژوهش رضایت زناشویی است و الیس معتقد است که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی ، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است موقعی که همة جنبه‌های ازدواجشان را در نظر بگیرند . رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک خصوصیت فردی زن وشوهر محسوب می‎شود. تعریف عملیاتی رضایت زناشوئی نمره‎ای است که آزمــودنی از طــریق پرسشنامه رضایت زناشویی ، ۴۷ سؤالی بدست می‌آورد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:52 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات