مقاله در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی

مقاله در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 63 کیلو بایت

تعداد صفحات : 100

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی

با تشكر فراوان از استاد گرانقدر:

جناب آقای دكتر اعظمی كه راهنما و استاد من در نگارش این تحقیق بودند.

چكیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش هیجانی رضایت زناشویی می پردازد.جامعه آماری این پژوهش از كلیه معلمان زن متاهل مقطع راهنمایی شهرستان كرج در سال ۸۶-۸۵ می باشد.نمونه این پژوهش به صورت خوشه ای مرحله ای انتخاب شده كه شامل ۲۴۰ نفر می باشد.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه می باشد.
۱- پرسشنامه هوش هیجانی سریاشیرینگ كه توسط منصوری در یاران و هنجار یابی شده است.
۲- پرسشنامه رضایت زناشویی هادسون.
بعد از جمع آوری اطلاعات و داده ها آن ها از طریق روش های آماری (توصیفی و استنباطی) همچون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و ضریب تعیین رگرسیون و .. مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفت. كه نتایج حاكی از آن است كه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در معلمان زن متاهل مقطع راهنمایی نواحی ۴ گانه ی كرج رابطه وجود دارد.همچنین در خلال این پژوهش رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت شغلی هم بررسی شده است كه نتایج نشانگر وجود رابطه بین آن ها می باشد.

فصل اول
كلیات پژوهش

مقدمه:
طرفداران اصلی روان شناسی انسان گرایانه در این دهه گورن آلبورت، آبراهام مازلو و كارل راجرز عقیده دارند كه یكی از احتیاجات ضروری و مبرم انسان این است كه نسبت به خودش احساسا خوبی داشته باشد هیجان های خود را مستقیما تجربه نماید و از نظر هیجانی رشد كند.

در حیطه روانشناسی اندیشمندان بزرگ از طرفی به علت شناسی دردهای روانی انسان و از طرف دیگر به طرح روش هایی برای بهره مندی انسان از ظرفیت كامل خود در جهت سلامت عمومی پرداخته اند كه همه در جای مقبول و هر یك تكامل بخش و یا حداقل مپوش نظریه های خود بوده است.فروید به عنوان چهره ی معروف، روان شناسی نیروی اول معتقد است هسته مركزی روان نژدی یا نورتیك اضطراب است. اضطراب یك ترس دورنی شده است ترس از این كه مبادا تجارب درد آور گذشته یادآوری شوند.(شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۳)
هدف از روان درمانی در این دیدگاه ایجاد سلامت عمومی است.سلامت عمومی دو جنبه دارد یكی هدف از آن سازگاری با محیط بیرونی دیگری سازش با محیط درونی، محیط مجموعه عوامل و امكاناتی است مواجهه می تواند از آن میان برای توسعه ی توانایی های خود به منزله ی یك انسان آزاده دست به انتخاب بزند (با باترسون، ۱۹۹۶، به نقل از شفیع آبادی، ۱۳۸۴)

در سراسر جریان روانكاوی در درجه ی اول بر روش سازش احساسات و عواطف تاكید می كند این احساسات شامل، اضطراب، خصومت و عشق و رنجش و …. و امثال این ها می شود به مرور كه احساسات روشن تر می شوند دفاع های كه آن ها را از نظر به دور می دارند نیز واضح تر می شوند و به مرور كه مراجع پذیرش بیشتری را از جانب درمانگر احساس می كند.عشق و علاقه او به خودش افزایش می یابد، می تواند احساسات خود را تحمل كند و از دست زدن به دفاع هایی كه دیگر برای كنترل احساسات لزومی ندارد، بپرهیزد (شفیع آبادی، ۱۳۷۹)
به عقیده مازلو (۱۹۷۰)بزرگترین كشف فروید این است كه علت عمده بیماری های روانی به ترس از دانش درباه خویشتن، درباره هیجان ها، تكانش ها، خاطرات، استعدادها و … به طور كلی این نوع ترس دفاعی است به این مفهوم كه نوعی حمایت از عزت نفس ما و از عشق و احترام به خودمان به شمار می رود ما گرایش داریم كه از هر نوع دانشی كه بتواند باعث شود كه خودمان بدمان بیاید یا احساس حقارت كنیم.(مازسو، رضوانی، ۱۳۸۴)
ازدواج فرآیندی است كه از كنش متقابل بین زن و مرد كه برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و مراسمی برای برگزاری زناشویی خود برپا داشته اند و به طور كلی عمل آن ها مورد پذیر

ش قانون قرار گرفته است و این فرایند ازدواج نام دارد.هم چنین ازدواج ارتباط را می سازد كه در مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی دارای تمامیتی است بی نظیر به عبارت دیگر ارتباطات انسانی دیگر یك بعد از ابعاد حیات را می پوشانند در حالی كه زوجیت دارای ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی و نیز روانی است به عبارت دیگر همزیستی زوجین در درون خانواده آنان را چنان در گردونه ارتباطات مختلف ازدواج قرار می دهد كه به هیچ وجه قابل مقایسه با هیچ یك از ارتباطات انسانی نیست.
نه تحصیلات نه تجربه و نه معلومات و نه هوش، هیچ یك نمی توانند تعیین كند كه چرا یك نفر م را هر روز در محیط كار، خانه، كلیسا، مدرسه و در محله خود می بینیم. ما مردم با هوش و تحصیل كرده را می بینیم كه موفق نیستند در حالی كه عده كمی بدون مهارت ها یا خصوصیات بارز بسیار موفق هستند.ما از خودمان می پرسیم چرا؟ (اسپرینگ استیون ساحل آرام ۱۳۸۴) پاسخ این سؤال تقریبا همیشه به مفهومی به نام هوش هیجانی بر می گردد یا این كه شناسایی و اندازه گیری هوش هیجانی از هوش شناختی یا تجربه فرد بسیار دشوارتر است و نیز نمی تون آن را در سابقه كاری قید كرد، نمی توان قدرت آن را انكار كرد.مدت هاست كه دیگر هوش هیجانی یك راز نیست.مدت هاست مردم درباه هوش هیجانی حرف می زنند اما قادر نبوده اند آن را كنترل و از آن استفاده كنند.ما بیشترین قسمت از انرژی خود برای خود – بهبودی را به كسب معلومات، تجربه، هوش شناختی، و تحصیلات اختصاص می دهیم.این كار زمانی عالی می شود كه بتوانیم هیجان های خود، هیجان های دیگران و تاثیر عمقی را كه بر زندگی روزمره ما دارند به طور كامل درك كنیم.(اسپرینگ استیون ی ساحل آرام ۱۳۸۴)
فاصله زیادی بین محبوبیت هوش هیجانی به عنوان یك مفهوم و كاربرد آن در جامعه دو علت دارد.
علت اول: این است كه مردم آن را متوجه نمی شوند و نمی فهمند.آن ها هوش هیجانی را اغلب با اجتماعی بودن اشتباه می گیرند. دومین علت: این است كه آن ها فكر می كنند انسان ها هوش

هیجانی را یا به طور كامل دارند یا اصلا ندارند.با درك هوش هیجانی و پی بردن به این كه چگونه می توانیم آن را در زندگی به كار بگیریم خواهیم توانست از تمام هوش، تحصیلات و تجربه هایی كه در طول سالیان اندوخته ایم استفاده كامل ببریم. (اسپرینگ استیون ی ساحل آرام ۱۳۸۴).

بیان مسئله:
شواهد فراوانی گواهی آن است كه زوج ها در جامعه امروزی برای برقراری فقط روابط صمیمی و درك و احساسات از جانب همراهانشان به مشكلات متعدد و فراگیری دچارند.بدیهی است كه كمبودهای موجود در كفایت های عاطفی و هیجانی در كنار عوامل متعدد دیگر از قبیل عوامل اقتصاد و فرهنگی اجتماعی اثرات نامطلوبی بر زندگی می گذارد، كه می توان به كمبودهایی د

ر توانایی، خودآگاهی خویشتن داری، همدلی، توانایی تسكین دادن یكدیگر اشاره كرد.در حقیقت این معضل سبب پریشانی روابط زناشویی آن ها شده و احساس رضایت و خشنودی از زندگی آن ها را كاهش می دهد. به طور منطقی هر چه نارضایتی از زندگی مشترك بیشتر شود احتمال ناسازگاری و جدایی بیشتر می شود كه همین مساله یكی از دلائل مراجعه فراوان درمان جویان، به مراكز مشاوره بهداشت روانی می باشد.(میر خشتی، ۱۳۷۵).
به دلیل اهمیت رضایت زناشوی از یك سو بدون هوش هیجانی باید نحوه ی عملكرد هوش هیجانی از دیدگاه گلمن (۱۹۹۵) اشاره كرد:
۱- شیوه عقلانی
۲- شیوه هیجانی
زندگی انسان ناشی از تعامل كاركرد این دو عامل است.به جای نادیده گرفتن هیجانات شخصی باید به طور هوشمندانه با آن ها مواجهه شد و خود را برای پایداری در مقابله با ناكامی برانگیخت و حالان روحی و خلقی خود را تنظیم كرد و ارضای نیاز را به تعویق انداخت و از غرق شدن تفكر در مسائل ناراحت كننده اجتناب كرد و با دیگران همدردی كرد.(گلمن. پارسا ۱۳۸۲). پژوهش های متعددی در مورد رضایت مندی زناشویی براساس موارد شغلی و تحصیلی، اجتماعی، فرزند پروری صورت گرفته است.

عوامل متعددی نیز می توانند در رضایت زناشویی دخالت كرده و آن را تشدید نمایند:
۱- سازگاری با شریك زندگی: افرادی كه دوره كودكی خود را با محبوبیت سپری كرده اند توانایی سازگاری بیشتری با دیگران و بینش اجتماعی لازم را دارا می باشند.
۲- سازگاری جنسی: برآورده كردن نیازهای جنسی یكدیگر.د و یكی از علل طلاق است.
۴- سازگاری با بستگان همسر: باید یاد بگیرند به پدر و مادر و خواهر و برادران یكدیگر احترام بگذارند (احمدوند ۱۳۸۴).
و آیا هیجانات نقشی در حفظ روابط زناشویی دارند و آیا همسرانی كه از هوش هیجانی پایینی برخوردارند احساس رضایتمندی و خشنودی از زندگی زناشویی خود دارند.
اهمیت پژوهش:
در زندگی مشترك غالبا هنگام مواجهه با مشكلات، احساس ناكامی، تحقیر و .. احساسات هیجانات به جای عقل و منطق به همسران غالب می كند لذا شناخت و هدایت هیجانات برای حفظ روابط زناشویی بسیار مهم است كه عوامل متعددی نیز می تواند در رضایت زناشویی دخالت كرده و آن را تشدید نماید وقتی یك زوج در چرخه ی فراینده ی انتقاد قرار گرفتن در موضع دفاعی، خاموشی گزیدن افكار منفی و پذیرش مكرر درماندگی هیجانی اسیر می شوند این چرخه به خودی خود منعكس كننده این واقعیت است كه در توانایی خودآگاهی، خویشتن داری، همدلی و تسكین دادن به خود و به یكیدگر اختلالی وجود دارد.بدین ترتیب اهمیت پرورش مهارت ها و توانایی های هیجانی با مراجعه به آمار رو به رشد طلاق و اختلافات ناشویی بیشتر آشكار می گردد.(برنشتاین، ی عابدی نائینی ۱۳۸۰) اگر چه تاكید بر تاثیر هوش هیجانی در احساس رضایت زناشویی به معنای نادیده انگاشتن عوامل دیگری هم چون مسائل بیوتكنولوژی، اثرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیست اما برای سلامت ارتباطات عاطفی و هیجانی زوجین و سلامت روانی خانواده و مقابله بسیاری از مشكلات اساسی خانواده و كاستن آمار طلاق در جامعه توجه به راهبردهای اكتسابی در جهت پرورش قابلیت های هیجانی ضروری می نماید.

اهداف پژوهش:
اهداف كلی: سنجش رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی
اهداف اختصاصی پژوهش:
۱- بررسی رابطه میزان خودآگاهی و رضایت زناشویی
۲- بررسی رابطه میزان كنترل و رضایت زناشویی

۳- بین خود كنترلی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.
۴- بین همدلی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.
۵- بین مهارت های اجتماعی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

تعریف مفاهیم و اصطلاحات:
تعریف نظری:
۱- هوش هیجانی :EQ: عبارت است از توانایی شناخت درك و تنظیم احساسات و هیجانات خود و دیگران، تمیز دادن میان احساسات و استفاده از آن در جهت هدایت افكار و اعمال خود (سالودی و مایر ۱۹۸۹).
۲- رضایت زناشویی: احساس عینی از خشنودی و رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر (هاوكینز ۱۹۶۸).
تعریف عملیاتی:
۱- هوش هیجانی: منظور از هوش هیجانی نمره ای است كه آزمودنی از كل آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ كسب می كند.
۲- رضایت زناشویی: منظور از رضایت زناشویی نمره ای است كه آزمودنی از آزمون رضایت زناشویی هادسون كسب می كند.

فصل دوم
ادبیات پژوهش

تاریخچه هوش هیجانی:
همراه با شروع قرن جدید جوامع با معضلات اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی مواجه می باشند.نظر غالب كارشناسان به آن است كه برای حل بسیاری از مشكلات موجود شهروندانی نیاز است كه تنها دارای قابلیت های خردمندانه باشند.بلكه به همان نسبت دارای مهارت های اجتماعی و هیجانی قابل توجه نیز می باشند.تشخیص اهمیت مهارت های اجتماعی و توان كنار آمدن موثر با یكدیگر افراد، موجبات علاقمندی افزون به مفهوم هوش هیجانی را فراهم آورده است.
هم چنین دلیل دیگری فزاینده به این مفهوم، مربوط به تئوری هایی است كه مفهوم گسترده تری را برای هوش در نظر می گیرند.طی سال های اخیر بیشتر تئوری های مربوط به هوش بینه وسیمون ۱۹۱۱۶، كارؤل ۱۹۹۳، اسپیرمن ۱۹۲۳ و تورستون ۱۹۳۸ و كسلر ۱۹۵۸، برتری عامل عمومی (g) را در راس قرار داده اند (برودی و ۱۹۹۲ و كارول ۱۹۹۷) در بسیاری از تست های هوش

عامل مشتركی است.امروزه تئوری های تستی هوش گرچه كاملا تغییر یافته اند ولی متفق القول هوش را فعالیت ذهنی هدفمندی می داند كه كاربرد آن در حل موثر مشكلات، قدرت
اینك تعداد زیادی از منتقدان اظهار می دارند كه نقطه نظرات تستی هوش تاكید زیاد از حدی بر توانایی عقلانی فرد دارند.(ویلیامز ۱۹۹۷، وگی ۱۹۷۱، واسترنبرگ ، وواگنر ۱۹۹۳) در این راستا، ادواردثرندایك در نظریه خود تحت عنوان هوش اجتماعی مفهوم گسترده تری از هوش را مطرح ساخت و آن را توانایی درك و هدایت افراد در جهت عملكرد عاقلانه در روابط انسانی

تعریف كرد (ثرندایك۱۹۲۰).
نظریه پردازان جدیدتر به روشنی اظهار داشتند تعاریف قبلی هوش توجه لازم به توانا

یی درك اوضاع اجتماعی ندارند.آن ها مدعی هستند كه این توانایی های اجتناعی در تمام ابعاد رفتار هوشمندانه دارای اهمیتی هم چون توانایی های كلامی و مهارت های منطقی و ریاضی می باشند.هوارد گاردنر در ۱۹۸۳ نقطه نظر خود را تحت عنوان هوشمندی چندگانه مطرح می سازد گاردنر فراتر از نظریه دو عاملی و كسلر (۱۹۵۸) به نظریه سه عاملی كارون (۱۹۹۳) نظریه هوش هفت عاملی خود را مطرح ساخت و هوش درون فردی را تعیین دقیق حالات و احساسات درونی خود هوش بیرون فردی را به عنوان درك احساسات دیگران معرفی كرد. بسیاری از نظریه پردازان از نقطه نظرات توسعه یافته گاردنر در زمینه هوش پیروی كرده اند، مانند داس ، نالگیری ، كربی ۱۹۹۴، فئورستاین ، هافمن ۱۹۹۷،كافمن ۱۹۹۳، به نقل قول از فئی فر ۲۰۰۱، گلمن ۱۹۹۵، مایر وسالوی ۱۹۹۰).
پیتر سالووی و جان هایر (۱۹۸۹) برای اولین بار واژه هوش هیجانی را در مقالات علمی خود طرح ساختند.سپس روان شناسان دیگری مفهوم هوش هیجانی را مورد بحث و تحقیق قرار داده اند.
به طور مثال مایر، سالووی و گاراسو (۲۰۰۰) در مفهوم سازی از هوش هیجانی بر عناصر شناختی و تاثیری كه هیجانات بر قضاوت و حافظه دارند تاكید نموده اند.
گلمن (۱۹۹۵) مایر (۲۰۰۰) واسكات، مائولوف (۱۹۹۹) هوش هیجانی را به عنوان یك استعداد و هم به عنوان یك ویژگی معرفی كرده اند.
آوریل و نانلی ، به طرح نظریه خلاقیت هیجانی بر ارزش رضایت هیجانی ، در خلال خلاقیت تاكید می كنند.سارنی در نظریه شایستگی هیجانی با تاكید مضاعف بر نقش بافت اجتماعی بر كاركردهای هیجانی آن و خود اثر بخش به بحث در زمینه هوش هیجانی پرداخته و شایستگی هوش هیجانی را لازمه پیشرفت اجتماعی می دانند – بار- اون (۱۹۹۹) با طرح مدل چند عامل

ی برای هوش هیجانی و آن را مجموعه از استعدادها توانایی ها و مهارت هایی می دانند كه افراد را در جهت سازگاری مؤثر با محیط و كسب و كار موفقیت در زندگی آماده می كند و این توانایی ها در طول زمان تغییر نموده و رشد می یابد كه با روش های آموزشی قابل اصلاح و بهبود است.

با این وجود اغلب پژوهش های علمی در زمینه هوش هیجانی براساس تئوری ها مایر وسالووی، گلمن بار- اون می باشد.
تئوری هوش هیجانی سالووی و مایر:
تئوری هوش هیجانی نظریه مایر وسالووی تنها بازتاب یك توانایی یا یك خصیصه نیست بلكه تلفیقی از چند توانایی استدلالی و هیجانی ممتاز است و نسبت به هوش اجتماعی توجه بیشتری از زندگی بهره مندی از محیط اساسی هیجانی و فرو نشاندن مشكلات شخصی و اجتماعی افراد دارد.افرادی با هوش هیجانی بالا در داشتن رضایت بیشتر از زندگی بهره مندی از محیط خانوادگی كه مشوق یادگیری احساسات و درك زیبایی در آنهاست و شریك شدن در احساسات اطرافیان، نسبت به دیگران متفاوتند.و معمولا افرادی با انگیزه، منظم، خونگرم، موفق و خوشبین هستند (مایر وسالووس، دی پائولو، ۱۹۹۵، ۱۹۹۰) هوش هیجانی توانایی و ظرفیت دریافت، فهم، تنظیم هیجانی را به عنوان یك استعداد هوشمندانه تلقی می كنند و استدلالی كه برای هیجانات اهمیت قایل شود.و از هیجانات در جهت ایجاد انگیزش و برنامه ریزی برای رسیدن به موفقیت استفاده می كنند.(مایر وسالووی ۴ و ۱۹۹۷ و p).

مفاهیم اساسی هوش هیجانی:
ادراك هیجانی: به توانایی شناخت دقیق و درست هیجانات در خود و دیگران و تمیز قایل شدن بین ابراز هیجانات واقعی از هیجانات نادرست و غیر واقعی (ریانه كار) اشاره دارد.
تنظیم هیجانی به توانایی تنظیم موثر و تعدیل نشدن هیجانات و مدیریت آن در خود و دیگرر و آسیب زا را به صورتی سازگار و انطباق تبدیل كند.
شناخت هیجانی: توانایی فهم هیجانات و استفاده صریح و صادقانه، انعطاف پذیر و ابتكاری از هیجانات موقعیت های اجتماعی است كه در جهت حفظ انگیزه های مثبت برای رسیدن به اهداف به كار می رود.
تئوری هوش هیجانی گلمن:
گلمن در پاسخ به این سؤال كه چرا برخی از افراد هوشمند (از نظر هوش عمومی) درمقابل هیجانات لجام گسیخته و تكانه های سركش از پا در می آیند و یا به طرز حیرت آوری در بحران های زندگی خصوصی و عاطفی خود تسلیم شكست می شوند.مفهوم هوش هیجانی را مطرح می سازد.به نظر او مهارت ها و توانایی های هوش هیجانی تعیین می كند كه چگونه می توان از سایر استعدادهای خود از جمله هوش شناخت به بهترین صورت استفاده نمود.
مولفه های گلمن:
۱- خود آگاهی
۲- خود كنترلی
۳- همدلی
۴- مهارت های اجتماعی
۵- خود انگیزی
خود آگاهی: خود آگاهی یعنی احساس احساسات و قبول آن ها و …

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پیشر

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 88 کیلو بایت

تعداد صفحات : 92

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق ارشد رشته روانشناسی: بررسی رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی

این بدان معناست که هدف، خلقت موجودی خدا گونه بوده است که دارای صفات و خصوصیاتی باشد تا خلیفه خدا روی زمین شود و برای تربیت انسانها از میان خود آنها راهنمایانی برگزید تا راه راست را به انسانها نشان دهند. نقش تربیتی این راهنمایان به گونه ای بوده که انسانها در تمامی ابعاد وجودیشان رشد کنند. با مشاهده زندگی گذشتگان خواهیم دید که معمولاً زندگی افراد جامعه به سه بخش تقسیم می&zwnj شده است. قسمت اول کار و مشغله روزانه که جهت تأمین معاش خانواده بوده است و قسمت دیگر را خواب و استراحت و تجدید قوای جسمی جهت شروع روزی نو و ادامه کار و تلاش روزانه تشکیل می&zwnj داده است و بین این دو زمان، زمان سومی نیز مشاهده می&zwnj شود که در آن افراد نه کاری انجام می&zwnj دادند و نه در خواب بودند. البته این زمان بسیار کوتاه بود و به مرور زمان مدت آن افزایش یافته است. این مدت زمان از روز را اوقات فراغت (Leisure times) نام نهادند. در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان، اوقات فراغت بخش مهم و جدانشدنی از برنامه&zwnj های تربیتی جوانان محسوب می&zwnj شود و هر اجتماعی با توجه به این نکته تا چه میزان از تحولات صنعتی و اجتماعی عصر حاضر تأثیر پذیرفته است، از ساعات فراغت به فراخور وضع و موقعیت خویش و بر اساس تواناییهای اقتصادی خود و نیز اعتقادات و درک ویژه ای که از اوقات فراغت دارند، بهره می&zwnj گیرند. واضح است که کم توجهی به این موضوع موجب می&zwnj شود که افراد نتوانند اوقات بیکاری خود را به نحو مطلوب و دلخواه سپری کنند و از نقش سازنده ای که این ساعات در پرورش شخصیت و تکمیل دانش و معلومات دارند بهره ببرند. یکی از اقشار جامعه، جوانان هستند و آنها سرشار از انرژی جوانی می&zwnj باشند که این انرژی باید به گونه ای مورد بهره برداری قرار گیرد (سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۱).

جهت دادن صحیح به بهره برداری از انرژی جوانان و برآوردن نیازهای آنها، مستلزم برنامه ریزی واقع بینانه و صحیح زمانی است تا بدین ترتیب از اتلاف وقت و انرژی این قشر جولگیری به عمل آید. امروزه استفاده بهینه از وقت و زمان، مهمترین مسأله در کشورهای مترقی جهان می&zwnj باشد ولی متأسفانه در کشور ما توجه چندانی به وقت و زمان نمی شود و با از دست دادن این عنصر بسیار مهم، لطمه&zwnj های زیادی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و آموزشی و پرورشی و… به کشورمان وارد می&zwnj شود، زیرا مدیریت زمان کمتر دیده می&zwnj شود. پس برای افزایش بهره وری، مخصوصاً در واحدهای آموزشی بهتر است از مدیریت زمان (Time management) استفاده شود و این برنامه ریزی زمانی به کارمندان و محصلان از قبیل دانش آموزان و دانشجویان آموزش داده شود (براتی، ۱۳۸۴).

امروزه این اعتقاد وجود دارد که ریشه بسیاری از اضطرابها و فشارهای روحی انسان عصر حاضر، کمبود وقت یا از دست دادن زمان است. قرن حاضر به دلیل گسترش شبکه اطلاع رسانی و تهاجم و انفجار اطلاعات، به عنوان &laquo عصر سرعت&raquo شناخته شده است و بشر امروز برای دور نماندن از قافله و زمان خویش و کسب اطلاعات به ناچار، به تلاش مستمر و بی وقفه می&zwnj پردازد. این تلاش، بدون برنامه ریزی زمانی موجب استرس و فشار روانی می&zwnj شود (فراست، ۱۳۷۱).

به نظر پژوهشگر، احتمال دارد که مدیریت زمان که استفاده بهینه از وقت برای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، با در نظر گرفتن اولویت&zwnj ها و اوقات فراغت فرد است، با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی فرد رابطه داشته باشد.

بیان مسأله :

با در نظر گرفتن اینکه یکی از ویژگیهای عصر کنونی، سرعت ارتباطات است، به همین دلیل توجه به مسئله اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و جهت دادن به برنامه&zwnj های زمانی آن امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. به عبارت دیگر مسئله کنونی، نداشتن برنامه ریزی زمانی صحیح در اوقات فراغت آنها می&zwnj باشد (علیمرادیان، ۱۳۶۸).

با توجه به وقت آزادی که در بین ساعات شبانه روز نوجوانان و جوانان مشاهده می&zwnj شود، این تحقیق انجام گرفت تا معلوم گردد که برای گذراندن اوقات فراغت به طرز صحیح، چگونه می&zwnj توان از مدیریت زمان بهره برد. لذا محقق با توجه به مطالعات مقدماتی که در این زمینه انجام داده است بر آن است تا با گردآوری اطلاعات دقیق&zwnj تر، از طریق اجرای یک تحقیق غیر آزمایشی از نوع همبستگی، رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت را با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی مشخص نماید.

طبق تعریف سازمان طی جوانان، افرادی که دارای سنین ۱۵ تا ۲۹ سال می&zwnj باشند، جوان محسوب می&zwnj شوند. ایران به عنوان یکی از کشورهای مدیترانه شرقی دارای جمعیت جوان است.

بانک جهانی در سال ۲۰۰۰، جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور ما را معادل ۱/۳۲ درصد کل جمعیت گزارش نموده است (سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۱).

لذا با عنایت به خصوصیات و استعدادهای بالقوه این گروه سنی در جهت شکوفایی جامعه فردا، لازم است وضعیت سلامت روان این قشر شناسایی شود و رابطه آن با سایر عوامل به درستی مورد بررسی قرار گیرد (همان منبع ).

بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان برای استفاده بهینه از اوقات فراغت خود، مدتها قبل و نزدیک به زمان امتحانات خود برنامه ریزی صحیح زمانی نمی کنند و یا از مدیریت زمان اطلاعی ندارند. برخی نیز به رغم اطلاع محدود، از آن استفاده نمی کنند. به نظر پژوهشگر، رابطه نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با سایر متغیرها باید بررسی شود تا اقدامات لازم و ضروری در پژوهشهای بعدی انجام گیرد.

از طرفی آموزش و پرورش، به دلیل آموزش و تعلیم نیروهای مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه در تمامی کشورهای دنیا اهمیت به سزایی دارد. در بحث آموزش و پرورش مفاهیم پیشرفت تحصیلی و افت تحصیلی به میان می&zwnj آید. از پیشرفت تحصیلی، به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت در نظام آموزش و پرورش، مفهوم &laquo انجام تکالیف و موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص &raquo یا &laquo موفقیت دانش آموزان در امر یادگیری مطالب درسی&raquo ، مستفاد می&zwnj شود. وجه مخالف پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی است که یکی از معضلات نظام آموزشی می&zwnj باشد که خود را به شیوه&zwnj های گوناگون مانند عدم موفقیت دانش آموزان در دستیابی به اهداف مقاطع تحصیلی مربوطه، مردودی و تکرار پایه&zwnj های تحصیلی، ترک تحصیل زودرس و بیکاری و بلاتکلیفی نشان می&zwnj دهد (پورشافعی، ۱۳۷۰).

با توجه به اضطراب و استرس ناشی از دروس و امتحانات مدارس و دانشگاهها در بین نوجوانان و جوانان لزوم یک برنامه ریزی صحیح زمانی، یا به عبارتی مدیریت زمان جهت استفاده بهینه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، از اهمیتی ویژه برخوردار است.

این پژوهش به طور کلی تلاش دارد که رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت را با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی مشخص نماید و می&zwnj کوشد که به طور اخص آشکار سازد که چه رابطه ای بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان جوانان وجود دارد ؟ و اینکه آیا بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه وجود دارد ؟ یا خیر؟

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئاله

اهداف تحقیق

فرضیه&zwnj های تحقیق

سوال های تحقیق

ضرورت و اهمیت تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهشی

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه

پیشرفت تحصیلی : تعریف، معیارها و عوامل تاثیر گذار

معیارهای پیشرفت تحصیلی

تعریف بهزیستی و مولفه&zwnj های آن

ویژگی های افراد شاد

رویکرد های نظری به بهزیستی

روش&zwnj های ارزیابی بهزیستی

عوامل و همبسته&zwnj های بهزیستی

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری اوقات فراغت

مقدمه

تعریف های اوقات فراغت

اوقات فراغت از دیدگاه اسلام

اوقات فراغت از نظر فیلسوفان و جامعه شناسان

سابقه علمی پیشینه تحقیق در ایران و خارج از کشور

پیشنه تحقیق در مورد مدیریت زمان در اوقات فراغت در ایران

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمایی والفجر منطقه 18 تهران در

بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمایی والفجر منطقه 18 تهران در سال تحصیلی 81 – 80

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 58 کیلو بایت

تعداد صفحات : 33

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق در مورد رابطه بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش اموزان و دانشجویان

چکیده :

بطور کلی می توان گفت که یکی از دلایل تقلب در نزدیک دانش آموزان اضطراب است لذا بدین جهت دست به این تحقیق دست زدیم مطالبی که پی می آید خواننده را در فرایند این پژوهش بیشتر آشنا خواهد نمود. وشما را با دلایل و راه حلهای اجرای آگاه خواهد نمود، راه کارهایی جهت کاهش این مسئله ارائه خواهد داد در ضمن در بیشت مواقعدیده شده که توقع بیش حد والدین و اطرافیان ویا رقابت های نا صحیح بین دانش آموزان باعث تقلب می شود و دلیل دیگر عدم توانی فرد در یاد گیری و همچنین عدم تدریس خوب این عوامل را بیشتر تجدید می کند با شناسایی این عوامل وبا تکیه به تجربه های فردی وعلمی ودانشهای روز و کمک گرفتن از نظریات روانشناسان مختلف راه حلهای ارایه شده و تا حدزیادی این تحقیق نتیجه مثبت داشته که امیدوارم در مسایل آموزشی مورد استفاده قرار کیرد
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه بین مولفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه 4 تهران

بررسی رابطه بین مولفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه 4 تهران

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 336 کیلو بایت

تعداد صفحات : 104

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رابطه بین مولفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه 4 تهران

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان «بررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده با سلامت عمومی زنان باردار» صورت گرفته است، لذا هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه مذکور بوده است. همچنین از جمله اهداف فرعی تحقیق نیز می توان به بررسی رابطه بین مؤلفه­های محیط خانواده با سلامت عمومی، و همچنین بررسی رابطه مؤلفه­های محیط خانواده با مؤلفه های سلامت عمومی اشاره کرد.

در این پژوهش محقق درصدد آزمون این فرضیه اصلی بود که بین محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد. با توجه به اینکه محیط خانواده دارای 10 مؤلفه می باشد محقق به بررسی این رابطه به تفکیک هر مؤلفه پرداخته است. همچنین با توجه به اینکه پرسشنامه سلامت عمومی نیز دارای چهار مؤلفه می باشد محقق در نهایت به عنوان یافته های جنبی پژوهش به بررسی رابطه مؤلفه های محیط خانواده با هر یک از مؤلفه های سلامت عمومی پرداخته است.

این تحقیق از نظر موضوعی و مکانی پیرامون وضعیت سلامت عمومی زنان باردار متأثر از محیط خانواده در منطقه 4 شهر تهران انجام شد.

از نظر روش، نیز تحقیق از نوع تحقیق همبستگی- رگرسیونی بود، چرا که محقق اولاً در صدد یافتن روابط معنادار بین متغیرها و مؤلفه های درگیر در پژوهش بوده و ثانیاً در پی یافتن اینکه کدامیک از مؤلفه های محیط خانواده، سلامت عمومی زنان باردار را بیشتر تبیین می کنند.

جامعه تحقیق را تعدادی از زنان باردار منطقه 4تهران شکیل می دهد. با توجه به نوع طرح تحقیق مورد استفاده، محقق صرفاً 60 نفر را به طور تصادفی ساده انتخاب کرده و جزو نمونه تحقیق در نظر گرفته است.

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محیط خانواده 60 سؤالی (موس و موس) و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر(فرم 28 سوالی) استفاده شد. گرچه ابزارهای مورد استفاده با توجه به شواهد موجود، از روایی و پایایی کافی برخوردار هستند ولی در عین حال محقق نسبت به بررسی ضریب پایایی پرسشنامه ها و مولفه های آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اقدام نمود.

پس از جمع آوری پرسشنامه­ها، اطلاعات مورد نظر در جدول اطلاعات کلی ثبت و با استفاده از کامپیوتر و نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج آن در دو بخش روش های توصیفی و استنباطی گزارش شده است. به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش و تعیین مؤلفه­های معنادار در سلامت عمومی زنان باردار از همبستگی پیرسون تک متغیری و آزمون معناداری مربوط به آن، تحلیل رگرسیون چندگانه به روشهایEnter وStepwise Forward ، و آزمون معناداری ضرایب همبستگی چندگانه استفاده شده است.

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول کلیات پژوهش... 1

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش.... 6

اهداف پژوهش.... 7

اهداف اصلی.. 7

اهداف فرعی.. 7

فرضیه‌های تحقیق.. 8

فرضیه اصلی.. 8

فرضیه‌های فرعی.. 8

متغیرهای پژوهش.... 8

تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش (عملیاتی و مفهومی) 9

فصل دوم پیشینه پژوهش... 11

مقدمه. 12

بخش اول: سلامت عمومی.. 12

سلامت عمومی و تعاریف آن.. 12

نشانه‌های سلامت عمومی.. 18

مدل بیماری روانی و سلامت عمومی.. 18

رویکردهای مختلف روانشناسی و سلامت عمومی.. 21

الف) رویکرد روان تحلیل‌گری.. 21

ب) رویکرد رفتارگرایی.. 22

ج) رویکرد انسان‌نگری.. 22

بخش دوم : خانواده و محیط خانواده 23

خانواده و اهمیت آن در نظریه های روان شناختی.. 23

تأثیر خانواده بر رشد شخصیت... 25

- نظریه اسناد. 29

تأثیر محیط‌های ارتباطی خانواده بر رفتار اعضای خانواده 32

سنجش محیط خانواده 37

مقیاس محیط خانواده 38

نقش سلامت عمومی در ثبات خانواده 39

عوامل خانوادگی موثر در سلامت عمومی.. 40

شیوه‌های ارتباطی موجود در خانواده 40

مهارتهای زندگی اعضای خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده 40

اقتصاد خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده 41

ازدواجهای مناسب در تامین سلامت عمومی خانواده 42

بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 42

فصل سوم روش اجرای پژوهش... 45

مقدمه. 46

روش اجرای پژوهش.... 46

جامعه پژوهش.... 46

نمونه و روش نمونه‌گیری.. 46

ابزار اندازه‌گیری و روش گردآوری دادهها 47

الف) پرسشنامه سلامت عمومی گلد برگ... 47

شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه گلدبرگ... 47

روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی.. 48

ب) مقیاس محیط خانواده 51

روایی و پایایی مقیاس محیط خانواده 52

روایی.. 52

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 54

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 55

مقدمه. 56

روشهای آماری توصیفی.. 56

روشهای آماری استنباطی.. 61

فرضیه اصلی.. 61

فرضیه‌های فرعی.. 61

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 77

مقدمه. 78

بحث و نتیجه گیری.. 78

فرضیه اول.. 78

فرضیه دوم. 78

فرضیه سوم . 79

فرضیه چهارم . 79

فرضیه پنجم.. 79

فرضیه ششم.. 80

فرضیه هفتم.. 80

فرضیه هشتم.. 80

فرضیه نهم.. 81

فرضیه دهم.. 81

نتایج فرضیات... 81

محدودیت های تحقیق.. 84

پیشنهادات تحقیق.. 85

منابع فارسی.. 87

منابع لاتین.. 91

ضمائم پرسشنامه. 93

فهرست جداول

جدول 1-2: ابعاد سلامت روان شناختی و اجتماعی.. 16

جدول 1-3: ضریب پایایی پرسشنامه سلامت عمومی و مولفه های آن.. 50

جدول 2-3: ضریب پایایی مقیاس محیط خانواده و مؤلفههای آن.. 53

جدول 1-4: شاخصهای آمار توصیفی پرسشنامه محیط خانواده 57

جدول 2-4: شاخصهای آمار توصیفی خرده مقیاسها و نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) 59

جدول 3-4: همبستگی بین نمره کل سلامت عمومی با خرده مقیاسهای محیط خانواده 63

جدول 4-4: رگرسیون چندگانه بین متغیرهای کلیه پیش بین با سلامت عمومی.. 67

جدول 5-4: رگرسیون چندگانه بین متغیرهای پیش بین معنادار با سلامت عمومی.. 69

یافته های جنبی پژوهش.... 70

جدول 4-6: همبستگی بین خرده مقیاسهای سلامت عمومی با خرده مقیاسهای محیط خانواده 71

جدول 7-4: نتایج تحلیل رگرسیون با روش Enter به تفکیک هر کدام از خرده مقیاسهای سلامت عمومی 73

جدول 8-4: نتایج تحلیل رگرسیون با روش Forward stepwise به تفکیک هر کدام از خرده مقیاسهای سلامت عمومی 75

فهرست نمودارها

نمودار 1-4: مقایسه میانگین های خرده مقیاس های محیط خانواده 58

نمودار 2-4: مقایسه میانگین های خرده مقیاس های سلامت عمومی..65

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 64 کیلو بایت

تعداد صفحات : 92

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سئوالات تحقیق
فرضیه ها
تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم
تاریخچه فشار روانی
تعاریف و نظریه های فشار روانی
علل استرس
عوامل موثر در تشدید فشار روانی
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی
ارزشیابی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی
تحقیقات انجام در داخل و خارج
فصل سوم
مقدمه
جامعه
نمونه و نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روائی و اعتبار مقایس سنجش احساس فشار روانی
روش تحقیق
یافته های پژوهش

فصل چهارم
جداول
فصل پنجم
نتیجه گیری
پیشنهادات
محددیت ها
منابع

منابع و مآخذ

۱- آزاد، حسین،(۱۳۷۲)،‌آسیب روانی، تهران، انتشارات بعثت.
۲-‌ احمدی، احمد،(۱۳۷۱)، روانشناسی نوجوانان و جوانان ، تهران، انتشارات تومه.
۳-‌ پارسا، محمد، (۱۳۷۵)، نظریه‌های یادگیری و آموزشی، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
۴-‌ پاول، تروورجی و انرایت، سیمون جی، بخشی‌پور رودسری و صبوری مقدم، حسن،(۱۳۸۰)، فشار روانی، اضطراب و راههای مقابله با آن، مشهد، شرکت بهنشر.
۵-‌ جعفری مررخه، فرامرز، (۱۳۷۹)، بررسی رابطه بین رضایت از انتخاب رشته تحصیلی با پیشرفت تحصیلی.
۶-‌ زندی‌پور، طیبه، (۱۳۸۳)، برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی، تهران، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
۷-‌ ‌‌سالمی، شهلا،( ۱۳۷۵)، بررسی تاثیر پاره‌ای از متغیرهای اجتماعی و اقتصادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم نظام جدید شهر تهران.
۸-‌ سمپوزیم، استرس،(۱۳۷۲)
۹-‌ ‌سیف، علی‌اکبر،(۱۳۷۳)، اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی، انتشارت آگاه، تهران
۱۰-‌ ‌شاملو، سعید، (۱۳۷۸)، بهداشت روانی، تهران، انتشارات رشد
۱۱ـ شفیع‌آبادی، عبدالله، (۱۳۸۳)، راهنمائی تحصیلی و شغلی، تهران، انتشارات
۱۲-‌ طالب‌زاده، علیرضا، (۱۳۸۲)، نشریه پیوند، ماهنامه آموزشی پیوند.
۱۳-‌ علیزاده، مریم‌گل، (بهمن ۱۳۸۳)، ماهنامه موفقیت.
۱۴-‌ گروسی، اعظم، (۱۳۷۸)، بررسی رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی.
۱۵-‌ مرتضوی‌زاده، سیدحشمت‌ا..،‌(مهر ۱۳۸۲)، نشریه ماهنامه آموزشی پیوند ، شماره ۲۸۸
۱۶- مقدم، بدری، (۱۳۷۹)، کاربرد روانشناسی در آموزشگاه (روانشناسی آموزشگاهی )، تهران ، انتشارات سروش.
۱۷-‌ موسویان، میترا،(۱۳۷۴) ترنسندنتال، مدیتیشن و تاثیر آن بر کاهش فشارهای عصبی.
۱۸- نریمانی، محمد، (۱۳۸۲)، اضطراب و راههای مقابله با آن، اردبیل، انتشارات نیک‌آموز.
۱۹-‌ نظری، مرتضی، (۱۳۷۴)، عوامل موفقیت در تحصیل، تهران، انتشارات مدرسه.
۲۰-‌ هیلگارد، واتکینسون،(مترجم براهنی، محمد تقی و همکاران، ۱۳۷۲)، زمینه‌روانشناسی‌جلد ۲، انتشارات رشد.‌

چکیده تحقیق:

در این تحقیق به بررسی رابطة بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه پرداخته‌ایم. نمونة تحقیق ۳۷۲ نفر ( ۱۹۱ نفر دختر و ۱۸۱ پسر ) از دانش‌آموزان مذکور را شامل می‌شود، که در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ مشغول به تحصیل بوده‌اند. روش این تحقیق توصیفی و از نوع میدانی بوده و ابزار جمع‌آوری اطلاعات،‌برای متغیر فشار روانی، پرسشنامة اورسولا مارکهام است که احساس فشار روانی را می‌سنجد. برای گردآوری اطلاعات متغیر پیشرفت تحصیلی، ضمن مراجعه به کارنامه‌های تحصیلی دانش‌آموزان درسال تحصیلی۸۷-۸۶ ، معدل آنان ثبت شده است. داده‌های به دست آمده با استفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل گردیده و فرضیه‌های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از آن می‌کند که میزان فشار روانی دختران بیشتر از میزان فشار روانی پسران است. همچنین میزان پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از میزان پیشرفت تحصیلی پسران است. ولی رابطه‌ای بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی دختران دیده نشده، همچنین بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی پسران رابطة معناداری مشاهده نشده است. اثر متقابل جنس و پایه ‌های تحصیلی بر روی فشار روانی دانش‌آموزان نیز معنی‌دار نیست.

بیان مسأله:

همه معلمین در طول زندگی حرفه‌ای خود همواره با دانش آموزانی مواجه شده‌اند که علیرغم شروع خوب و مناسب فعالیتهای تحصیلی و کسب مدارج ممتاز و عالی در پایه‌های تحصیلی با افت عملکرد تحصیلی مواجه شده‌اند. و برای کمک به این دسته از دانش‌آموزان، دنبال علت و راهکار می‌گردند. والدین آنها نیز برای جلوگیری از افت هرچه بیشتر آنها طالب راهکارهای عملی هستند. حتی گاهی خود دانش‌آموزان نیز با مراجعه به مشاورین از وضعیت تحصیلی خود رضایت نداشته و ابراز ترس و نگرانی می‌کنند و افت تحصیلی و شکست تحصیلی، مسائل فردی و شخصی زیادی برای یادگیرنده ایجاد می‌کند، مسائلی از قبیل مشکلات عاطفی، روانی مانند استرس. در تحقیق موجود، محقق سعی دارد بداند که آیا رابطه‌ای بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر وجود دارد؟ و اگر رابطه‌ای وجود دارد، این رابطه تا چه حد و چگونه است؟


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 457 کیلو بایت

تعداد صفحات : 96

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشوییچکیده:

سابقه و هدف یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده های رضایتمندی در رابطه ی زناشویی، وجود عشق در باطه و کیفیت آن است. در این پژوهش به بررسی رابطه اجزاء عشق بر اساس نظریه ی استرنبرگ با رضایتمندی زوجی پرداخته شده است.

مواد و روش، این پژوهش بر روی 80 فرد متاهل ساکن شهر قوچان و یا روش نمونه گیری در دسترس برای عشق انجام شد.

ابزار مود استفاده ، پرسشنامه رضایتمندی زوجی انریچ (ENRICH)، پرسشنامه مقایس استربرگ برای عشق بود.

یافته ها:

فرض اساسی این پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین عشق ورزی و رضایتمندی زناشویی تائید گردید و فرض دیگر نشان داد که رابطه معناداری بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی وجود ندارد.

و نتایج بررسی های دیگر نشان داد که بین اجزاء عشق، صمیمیت؛ هوس و تعهد رابطه ی معناداری وجود دارد که بالاترین همبستگی در نمرات مقیاس تعهد سپس صمیمیت و در آخر مقیاس هوس یا رضایت مندی زناشویی مشاهده گردید.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه 1

بیان مسئله 2

اهمیت و ضرورت پژوهش 4

اهداف پژوهش 5

سؤالات و فرضیات تحقیق 5

سؤالات تحقیق 5

فرضیه های تحقیق 5

تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها 6

الف) تعریف نظری 6

ب)تعریف عملیاتی 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

پیشینه 7

رضایتمندی زناشوئی 7

تعریف رضایت مندی زناشوئی و پیامدهای آن 7

عوامل موثر بر رضایتمندی زناشوئی 9

نظریه فروید 13

تعریف عشق ازدیدگاه فروید 14

تجلی غریزه زندگی در عشق 15

نظریه یونگ 17

تعریف عشق از دیدگاه یونگ 19

تئوری جبران در دیدگاه یونگ به چه معناست 19

عشق رومانتیک 19

عشق انسانی 20

عشق و من 20

نظریه فروم 21

تعریف عشق از دیدگاه فروم 22

عناصر عشق دردیدگاه فروم 23

انواع عشق: فروم عشق را چهار نوع می داند 24

انواع عشق دروغین دردیدگاه فروم 26

عشق واقعی یا زایا و مولد دردیدگاه فروم به چه معناست 27

نظریه مزلو 27

تعریف عشق ازدیدگاه مزلو 28

تفاوت میان دو عشق دردیدگاه مزلو 28

مشخصات عشق بین دو جنس دردیدگاه مزلو 29

قابلیت دوست داشتن و دوست داشته شدن 30

جنسیت در عشق خود شکوفا 30

پرستاری، مسئولیت،اشتراک نیازها 30

صفا، نشاط در رابطه عشق سالم 31

فردیت عشقی در افراد سالم 31

حسن سلیقه در عشق افراد سالم 31

نظریه آیزنگ 32

تعریف عشق ازدیدگاه آیزنگ 32

نظریه شوستروم 34

انواع عشق: شوستروم (1362) معتقد است که عشق صور متعدد دارد 34

عشق در انسان خویشتن ساز دردیدگاه شوستروم 36

نظریه سالیوان 36

تعریف عشق ازدیدگاه سالیوان 36

نظریه استنبرگ 37

تعریف عشق از دیدگاه استنبرگ 37

تئوری های عشق دردیدگاه استنبرگ 38

دیدگاه سه بعدی عشق 38

مراحل حصول عشق 39

سبک عشق 40

یافته های پژوهشی در خصوص موضوع 41

الف- یافته های پژوهشی داخلی 41

ب- پژوهش های خارجی در رابطه با موضوع 51

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش 55

جامعه آماری پژوهش 55

حجم نمونه 55

روش نمونه گیری 55

ابزار پژوهش 55

روایی و اعتبار ابزارها 55

روش اجرا 56

روش های تجزیه و تحلیل داده ها 56

فصل چهارم : یافته های پژوهش

یافته ها 57

آمار توصیفی 57

آماراستنباطی 63

فصل پنجم : نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 67

بحث بر اساس فرضیات پژوهش 67

محدودیت های پژوهش 69

پیشنهادات 70

منابع 71

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 48 کیلو بایت

تعداد صفحات : 50

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت

مقدمه :

دلبستگی واژه بسیار مرسوم و آشنایی است، که در زندگی همۀ انسانها در همه ادوار زندگی اعم از مرد و زن و شهری و روستایی، سیاه و سفید پولدار و فقیر و با سواد و کم سواد و ... به چشم می خورد.

دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی است که افراد متناسب با نوع ارتباط با یکدیگر و میزان حمایت ها و کمک ها و وابستگی هایی که به یکدیگر دارند در آنها پدید می آید.

دلبستگی در اشخاص و افراد مختلف و نیز میزان و نوع روابطی که با هم دارند، از شدت و ضعف قابل توجهی برخوردار است.

گاهی دلبستگی ها آنچنان اهمیت پیدا می کنند که اگر کوتاهی و یا اهمال و غفلتی انجام گیرد، اتفاقاً به خشم و نفرت تبدیل می شود. کودکی که در دوره ای شدیداً به کمک و سرپرستی نیاز دارد و به مادر دلبسته و وابسته است از طرف مادر مورد بی مهری و قهر و بی توجهی عاطفی قرار گیرد، در این صورت، این عدم اعتماد جای خود را به خشم و قهر می دهد.

دلبستگی[1] در چرخۀ تکامل هرچه از پایین به بالا درنظر بگیریم از میزان رفتارهای غریزی و حیوانی کاسته شده و به رفتارهای عاطفی و شناختی و ادراکی افزوده می شود. (بیرامی، 1378 ، ص 45 )

سازو کار بررسی دلبستگی با توجه به این بحث اظهار شده یک مطالعه زمانی و دوره ای را می طلبد که جان بالبی[2] بهترین مفهوم و تبیین دلبستگی را از منظر اتولوژیک (تکاملی) پرداخته است.

چنانچه رفتار کودک چند روزه رفتارهایی نه از نوع یادگیری و نه حاصل سیاق و سایق هستند. بلکه بازتابی و بازتاب هایی از مکیدن و چنگ زدن و گریستن و خندیدن هستند که حتی همین رفتارها مادر و اطرافیان را به سوی حمایت از کودک وادار می کند، پس از همان ساعات اولیه تولد دلبستگی بین نژاد و کنسل های انسانی برقرار می گردد. اما همانطور که اظهار شد، این دلبستگی ها ابتدا شکل بازتابی و غریزی و به تدریج به اشکال متعالی تر و عمیق تر و اداراکی تر و عاطفی تر و شناختی تر تبدیل می یابد. در این تحقیق ارتباط و تأثیر دلبستگی در انگیزه پیشرفت انسانی را در کل مورد بحث و تحقیق قرار داده ایم


[1] Attach ment

[2] Bowlby

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان

پایان نامه بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 61 کیلو بایت

تعداد صفحات : 83

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان فهرست مطالب

چکیده ۶
مقدمه ۸
بیان مسئله ۱۰
اهداف تحقیق ۱۱
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۲
فرضیه تحقیق ۱۳
سوالات تحقیق ۱۳
تعریف عملیاتی ۱۳
یشینه ی تحقیق ۱۵
خلاقیت چیست؟ ۱۷
تفکر خلاق ۲۱
عوامل موثر در خلاقیت ۲۲
ویژگی های افراد خلاق ۲۵
ویژگی های دانش آموزان خلاق ۲۶
چگونه می توان خلاقیت را دردانش آموزان پرورش داد؟ ۲۷
هوش و خلاقیت ۲۹
خلاقیت و پیشرت تحصیلی ۳۰
شخصیت چیست؟ ۳۱
فرآیندهای اصلی در رشد شخصیت ۳۲
نظریه فروید در مورد شخصیت ۳۷
ساختار شخصیت از نظر یونگ ۳۸
سخن های شخصیتی در نظریه یونگ ۳۹
نظریه آیزنگ درباره شخصیت ۴۳
روش های سنجش شخصیت ۴۵
جامعه آماری ۴۹
حجم نمونه ۴۹
روش اجرای آزمون ۴۹
ابزار نمونه گیری ۵۰
نمونه آماری و رو ش نمونه گیری ۵۱
روش آماری و تجزیه تحلیل داده ها ۵۲
روش جمع آوری اطلاعات ۵۲
توزیع فراوانی شخصیت بر حسب خلاقیت ۵۵
نتیجه ۵۵
بحث و نتیجه گیری ۵۷
محدودیت ها ۵۷
پیشنهادات ۵۸
منابع ۵۹
پیوست ۶۱

منابع:

۱) افروز، غلامعلی (۱۳۷۱)، مباحثی در روانشناس تربیت کودکان و نوجوانان، (تهران انجمن اولیاء و مربیان) ص ۱۰۳٫

۲) افروز، غلامعلی (۱۳۶۵)، دانش آموزان تیزهوش و خلاق، مجله پیوند، شماره ۱۸، دی ماه

۳) افروز، غلامعلی (۱۳۷۶)، روانشناسی تربیتی کاربردی، تهران، انجمن اولیاء و مربیان.

۴) افروز، غلامعلی (۱۳۸۰)، ویژگی های شخصیتی و خلاقیتهای ذهنی، نشریه آموزشی بزرگسالان.

۵) افروز، غلامعلی (۱۳۷۰)، دانش آموزان تیزهوش و خلاق نشریه پیوند، شماره ۸۸، انجمن اولیاء و مربیان.

۶) کریمی، یوسف (۱۳۸۰)، روانشناس شخصیت، موسسه منتشر و ویرایش، تهران.

۷) قرائنی مقدم، امام اله (۱۳۷۵)، مدیریت آموزشی، انتشارات ابجد، تهران.

۸) سیف، علی اکبر (۱۳۷۹)، روانشناسی پرورش، انتشارات آگاه، تهران.

۹) شریعتمداری، علی (۱۳۷۲)، روانشناسی تربیتی، موسسه انتشارات امیر کبیر، تعران.

۱۰) شالچیان، طاهره (۱۳۶۵)، چگونه می توان نسلی متفکر و خلاق را تربیت کرد، مجله ماهنامه، تربیت، شماره ۲، ص ۶۱-۵۹٫

۱۱) مفاخری، نیره (۱۳۶۵)، رابطه خلاقیت با پیشرفت تحصیلی، انتشارات دانشگاه تهران.

۱۲) مفیدی، فرخنده (۱۳۷۲)، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

چکیده:

ما دراین پ‍ژوهش به دنبال بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی (برونگرا، درونگرا) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر هستیم.و فرض ما در این پژوهش این است که بین خلاقیت و شخصیت افراد رابطه ی معنی داری وجود دارد.

برای بررسی فرضیه مورد نظر و آزمون متغیرهای پژوهش که شامل خلاقیت و شخصیت برونگرا و درونگرا است از آزمون شخصیت آیزنگ (بزرگسالان) که شامل ۵۷ سؤال است و بر روی ۱۲۰ دانش اموز دختر شهرستان ابهر اجرا شده و برای خلاقیت نیز از آزمون خلاقیت عابدی استفاده شد.همچنین برای آزمون فرضیه از روش استفاده شده است که محاسبه شده (۱۴/۹) بزرگتر از جدول در سطح معنی دار ۰٫۰۱ (۶۳/۶) است بنابراین فرض صفر رد می شود و نتیجه می گیریم که بین خلاقیت و وی‍ژگی های شخصیتی رابطه معناداری وجود دارد.

مقدمه:

بررسی اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و در ایران، به خوص در پنج سال دوم (طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران) اراده و تعقل خویش منطقی و خلاق بیندیسد و به جای وابستگی و استفاده از دست آوردهای اقتصادی و فرهنگی دیگران، مولد دانش، تکنولوژ‍ی و فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل، فعال و خلاق در عصر دانایی باشند.این موضوع اخیراً توجه بسیاری از دانشمندان و مسئولان کشورهای مختلف به ویژه ممالک در حال توسععه را به خود جلب کرده است به نحوی که تغییر نظام آموزش و پرورش از نظری صرف به نظری توام با عمل پرورش افراد پویا و خلاق به جای افراد ایستا مورد توجه خاص قرار گرفته است.شناسایی و به عرصه ظهور رسانیدن برخی از استعدادهای انسانی که تاثیرات عمیقی بر جامعه می گذارد از جمله خالاقیت تفکر، مساله یابی از مهم ترین اهداف آموزش و پرورش این قرن خلاقیت است که یکی از ویژگی های ممتاز انسان به شمار می رود و همین وی‍گی است که انسان را از ماشین و حیوان متمایز می سازد و یکی از عوامل پویایی و تکامل فرهنگی و صنعتی است.پیشرفت های سریع در عرصه ی تکنولوژی و وابستگی انسان به تکنولوژی خودکار توجه به نظام آموزشی را بیشتر می کند. در چنین وضعیتی نظام آموزشی زمانی می تواند در رسالتش موفق گردد که قادر به تربیت دانش آموزان خلاق اشد.گرچه برای آموزش خلاقت راهکار ثابتی وجود ندارد اما شناسای عومال موثر بر آن محیط هایی را که خلاقیت را بهتر رشد و شکوفا می سازد می تواند برنامه ریزان نظام آموزشی را طراحی فعالیت ها به ان ویژگی انسان یاری دهد.و با توجه به این که خلاقیت امری اکتسابی است و به شخصیت فرد بستگی دارد بنابراین آگاهی از تفاوت های شخصیتی می تواند ما را در شناخت و ژرورش افراد خلاق یاری دهد وقتی قبول کردیم انسان ها در ویژگی ها و خصوصیات ذاتی و اکتسابی با هم تفاوت دارند در پی آن نخواهیم بود که از همه انتظارات یکسان داشته باشم و با توجه به این که تفاوعت های فردی و شخصیتی، جوامع و به خصوص متخصصین و صاحبان امر باید تلاش کنند تا افراد خلاق و خصوصیات بارز آن ها را شناسایی کنند و در پروررش این گونه استعداد ها بکوشند تا در آینده شکوفایی این افراد، به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند.

بیان مسئله:

یکی از مسائلی که از دیرباز ذهن اندیشمندان، روانشناسان و دانشمندان علوم انسانی را به خود مشغول نموده، چگونگی رشد و پرورش خلاقیت و ابتکار عمل در دانش آموزان، نوجوانان و جوانان می باشد.اصولا یکی از شاخه های رشد و ابتکار هر کشوری شکوفایی و تجلی خلاقیت و ابتکار عمل به عنوان زیر ساخت آن جامعه می باشد.جوامعی که بتوانند خلاقیت نسل جوان را احیا و شکوفا سازند از میزان قابل توجه توسعه، رشد و شکوفایی عمل برخوردار خواهند شد و بالعکس به هر میزان که خلاقیت، پرورش و تعالی و شکوفا نشود رکورد عملی، صنعتی و فرهنگی را باید برا ی آن جامعه انتظار داشت.

یکی از مهم ترین هدف های آموزش و پرورش ، تربیت دانش آموزان خلاق است زیرا خلاقیت عامل کلیدی کلیه پیشرفت های بشری بو.ده و خواهد بود بنابراین در سیاست گزاری های آموزشی خلاقیت پرورش افراد خلاق از اولویت خاصی برخوردار می گردد.خلاقیت از موضوعاتی است که در تحقیقات عملی کمتر مورد توجه قرار گرفته است دلایل این غفلت را می توان در موارد زیر:

۱٫ وجود عقاید سنتی مبتنی بر ارثی بودن و بی تاثیر بودن تربیت بر آن.

۲٫ کم بودن افرادی که دارای قوه خلاقیت هستند در سطح جامعه

۳٫ اعتقاد به این که افراد باهوش در زندگی موفق تر از افراد خلاق هستند و در نتیجه نبودن رغبت به پرورش افراد خلاق.

اهداف تحقیق:

بیان اهداف تحقیق جزء لاینفک در هر تحقیقی است برا یان که اهداف تحقیق به صورت عینی تر بیان شوند به دو دسته تقسم می شوند:

۱- اهداف کلی: که به صورت کلی و آرمانی بیان می شوند.

۲- اهداف فرعی: که به صورت عینی بیان می شوند.

اهداف کلی این تحقیق عبارتند از:

هدف کلی بررسیی روابط بین خلاقیت و و یژگی های شخصیتی (درون گرایی – برون گرایی) دانش آموزان دختران مقطع متوسطه

همچنین اهداف فرعی عبارتنداز:

بررسی رابطه خلاقیت با برون گرایی دانش آموزان

برسی رابطه خلاقیت با درون گرایی دانش آمزان

بررسی میزان خلاقیت در دانش آموزان

اهمیت و ضرورت تحقیق:

محیط های آموزشی وظیفه دارند شرایط لازم برای پرورش و ایجاد فکر خلاق و رشد تواناییهای دانش آموزان را فراهم می کنند، روش های سنتی آموزش و یادگیری به رشد و توانایی ها و ایجاد تفکر خلاق کمک نمی کند.

دانش آموزان برای یادگیری نیاز به محیط مناسبی دارند که با آن در تعامل باشند و با کمک گرفتن از آن به ابداع، نوآوری دست بزنند وو توانایی های بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کنند در طول دوره ابتدایی رکورد و کاهش قابل توجهی توانایی های خلاقیت کاملا محسوس است.بخشی از این مشکل مربوط به عوامل ساختاری مدرسه یعنی مدیر و معلمان که تعامل مابین آن ها جوی را در مدرسه حاکم می کند که خیلی از مسایل را تحت الشعاع می گیرد.

بی توجهی قابل چشم گیری به جو مدرسه انجام می گیرد، از طرفی دیگر خلاقیت ممتاز ترین توانایی های شناختی انسان است.

خلاقیت سبب می شود افراد قادر باشند خودررا با تغییرات در آینده وفق دهند.

شرایط متغییر زندگی هر لحظه فرد را در برابر مساله ای قرار می دهد که داشتن آفرینندگی نوآور و قدرت حل مسئله می تواند او را در سازگاری با محیط یاری دهد نگاه واقع بینانه به آینده در زمینه شتاب تغییرات تکنولوژی و اجتماعی ایجاب می کند که آموزش و پرورش در روش های آموزشی و اهداف خود تجدید نظر نمایند و مسایلی نظیر تفکر خلاق، کارگروهی تلفیق مواد درسی جایگزین.

فرضیه تحقیق:

دانش آموزان برون گرا نسبت به دانش آموزان درون گرا خلاق تر هستند.

سوالات تحقیق:

۱- آیا بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درون گرایی) رابطه وجود دارد؟

۲- آیا بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (برون گرایی) رابطه وجود دارد؟

تعریف عملیاتی:

خلاقیت: نمره ای که فرد در آزمون خلاقیت می گیرد

فرد خلاق: فردی که در آزمون خلاقیت عابدی از [۸۵] پایین تر است.

برون گرا: فردی که در آزمون شخصیت آیزنگ نمره بالاتر از [۵۰] کسب نماید.

درون گرا: فردی که در آزمون شخصیتی آیزنگ نمره کمتر از [۵۰] کسب نماید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی رابطه پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان رشته برق و مكانیك

پایان نامه بررسی رابطه پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان رشته برق و مكانیك

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 119 کیلو بایت

تعداد صفحات : 120

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی رابطه پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان رشته برق و مكانیك

فهرست مطالب


چکیده
فصل اول
(کلیات تحقیق)
مقدمه
اهمیت ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
بیان مسئله
فرضیه های تحقیق
متغیرهای تحقیق
پذیرش اجتماعی
ویژگیهای شخصیتی
فصل دوم
(پیشینه و ادبیات تحقیق)
منابع فصل دوم
دو نقش اساسی جامعه پذیری
جامعه پذیری انتظاری
عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری
ساز و کارهای جامعه پذیری
طبقه اجتماعی
نظریه های جامعه پذیری
نظریه های جامعه شناختی جامعه پذیری
مید رشد خود را سه مرحله نشان می دهد
نظریه های روان شناختی جامعه پذیری
تضاد میان سه بخش شخصیت
فرهنگ و شخصیت
تعریف فرهنگ
عناصر اصلی فرهنگ
ویژگیهای فرهنگ
مفهوم شخصیت
تأثیر فرهنگ در شخصیت
شخصیت اساسی یا پایه
فرهنگ و بیماری
بررسی هشیاری
بررسی رفتار
بررسی ناهوشیار
بررسی علمی شخصیت
تعریفهای شخصیت
ویژگیهای منحصر به فرد
ذهنیت در نظریه های شخصیت
سؤالهایی درباره ماهیت انسان
فصل سوم
(روش تحقیق)
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه،روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
آزمون ویژگیهای شخصیتی مینه سوتا
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه ها
فصل چهارم
(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه فصل چهارم
فصل پنجم
(بحث و نتیجه گیری)
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مآخذ


چکیده :


هدف از تحقیق حاضر برسی پذیرش اجتماعی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان رشته های برق ومکانیک دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد وفرضیه های جزئی اینکه بین افسردگی هیپوکندریا ،هیستری ،پارانویا ،انحرافات اجتماعی ،وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در دو گروه مکانیک وبرق که حجم نمونه بدست آمده ۱۰۰نفر است که آزمون ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی بر روی آن اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه تحقیق از روش آماری ضریب همبستگی پیرسن استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد وسطح معنی داری آن برابر ۵%است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی رابطه امكانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر

پایان نامه بررسی رابطه امكانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 71 کیلو بایت

تعداد صفحات : 125

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی رابطه امكانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر

فهرست مطالب :

چكیده

فصل اول :

مقدمه

بیان مسأله

اهداف تحقیق

اهمیت ضرورت

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

اعاریف عملیاتی

فصل دوم :

در مورد فرایند شناختی و عوامل افت تحصیلی

كه در فصل دوم امده است

فصل سوم

جامعه اماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش آماری مربوط به فرضیه ها

روش تحقیق

فصل چهارم

جدول 1-4 : نمرات خام آزمودنی ها از ازمون افت تنحصیلی

جدول 2-4 نتایج تفاوت آزمودنی ها در افت تحصیلی

جدول 3-4 : نتایج تفاوت تفریحات در دانش آموزان روستایی و شهری

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

ضمائم

منابع و مأخذ

چكیده :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افت تحصیلی در بین دانش آموزان روستائی و شهری شهرستان ابهر و روستاهای عمید آباد است كه فرضیه های عنوان شده كه بین دانش آموزان روستائی و شهری از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد و آیا امكانات بالا و عدم امكانات در دانش آموزان شهری و روستائی باعث افت می شود یا نه همینطور آیا عدم تفریحات در دانش آموزان روستائی و تفریحات در دانش آموزان شهری از لحاظ افت تحصیلی تفاوت دارد یا نه كه جامعه آماری عنوان شده دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان كه در حدود 500 نفر است كه از این 500 نفر 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند كه پرسشنامه افت تحصیلی كه دارای 50 سؤال است كه دارای گزینه های بله و خیر است و نمرات خام ان جمع نمرات جوابهای بله است و بعد از آن از روش آماری t متغیر مسائل استفاده شده كه نتایج ان به این صورت بوده است كه افت تحصیلی در دانش اموزان روستایی بیشتر از دانش آموزان شهری است البته هم از لحاظ عدم امكانات كافی و هم به علت تفریحات سالم می باشد و سطح معنی داری آن برابر 05/0 = α است .

مقدمه :

یكی از شاخص های توسعة كشورهای همگانی شدن آموزش و پرورش و تعمیم آموزش اجباری است . در ممالك پیشرفته سعی می شود آموزش رسمی از سنین پایین تر شروع می شود و اجباری و همگانی بودن آن در سنین بالاتری را شامل می گردد . در فرلانسه كودكان 2 تا 5 ساله از آموزش پیش دبستانی اختیاری برخوردارند و گروههای فشار سعی در اجباری كردن آن دارند و پایان آموزش اجباری ، 16 سالگی ( پایان دورة اول متوسطه ) در نظر گرفته شده است . ( مشایخ ، 1376 ) با اینكه در كشور ما آموزش رسمی و اجباری از شش سالگی و اول دبستان شروع می شود ولی هنوئز همة بچه های لزم التعلیم را تحت پوشش قرار نداده است و محاسبات گذر تحصیلی در مقطع ابتدائی نشانگر این واقعیت است كه شمار خروجی ها برابر با عدة ورودی ها نیست و توسعه در كشور ما از این لحاظ كم تر تحقق یافته است .

برای توسعه همه جانبة جوامع ، اگر آموزش و پرورش نقش اول را نداشته باشد حداقل پایین تر از سازمانهای دیگر قرار نمی گیرد . اگر در تولید گندم ، سیمان ، آهن ، مرغ و سایر اقلام مصرفی افت تولید نشان داده شود بلافاصله سازمانهای مربوط و به ویژه مردم عكس العمل نشان می دهند اگر اتومبیل فقط یك ماه چند در صد كمتر تولید شود همة رسانا ها خبر پراكنی كرده جامعه را از تعادل خارج می سازند می توان گفت كه افت تولید اقلام مصرفی خیلی سریع در جامعه قابل مشاهده است اما در آموزش و پرورش همواره افت تحصیلی و ركورد وجود داشته است و ضربه های جبران ناپذیری به كشور وارد شده است ولی به دلیل تدرییجی بودن و آشكار نبودن نتایج آن یا متوجه قضیه نیستیم و یا به عمد از كنارش می گذریم .

آمارها نشان می دهد كه در برنامة 5 سالة اول ( گلشن فومنی ، 1375 ، ص 160 ) 517 میلیارد ریال هزینه دانش آموزانی شد كه پایه های تحصیلی را تكرار كردند .

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش میزان افت تحصیلی را تنها در سال تحصیلی 81-80 در پایة ابتدائی 4% راهنمایی 12 % ، دبیرستان 30 % ( روزنامه همشهری ، 21/1/81 ) و مردودی های سال تحصیلی 82-81 را در مقاطع ابتدائی ، راهنمایی و اول متوسطه به ترتیب 194120 ، 431949 و 407342 نفر اعلام كرد . به عبارت دیگر آموزش و پرورش در سال یاد شده در ابتدائی 8/2 درصد ، راهنمایی 1/9 دذرصد و اول دبیرستان 27 درصد ، فقط بابت مردودی ، افت داشته است . ( روزنامه ایران ، 27/1/83 )

لازم است این پرسش مطرح شود كه دانش آموزانی كه پارسال در مدرسه ثبت نام كرده بودند امسال به چه سرنوشتی دچار شده اند ؟ چند اتفاق امكان تحقق دارد : عده كثیری از آنها صرف آن ها صرف نظر از كیفیت تحصیلات ، ارتقاء یافته اند ، شماری مردود و همان پایه را تكرار می كنند و در نهایت عده ای به دلائل مختلف مدرسه را ترك كرده اند . كدام یك ار این ها افت تحصیلی تلقی می شود .

تعریف و مفهوم افت تحصیلی

اصطلاح افت یا اتلاف در آموزش و پرورش از زبان اقتصاد دانان گرفته شده است . اگر محصول نهایی این نهایی این نهاد ، نیروی انسانی باشد ، افت ، آن قسمت از سرمایه و موا اولیه است كه در تولید نیروی نیروی انسانی نتیجه مطلوب ر نداده است .

( گلشن فومنی ، 1375 ، ص 159 ) افت تحصیلی موارد متعددی از قیبیل مردودی ، ترك تحصیل ، و غیره ر در بر می گیرد . در اینجا منظور كاهش عملكرد دانش آموزان از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است ، بطوری كه اگر بین استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزان فاصله ای وجود داشته باشد این فاصله نشان از افت تحصیلی دارد و بهترین شاخص آن مقایسه عملكرد قبلی و فعلی دانش آموز است .

مفهوم افت یا شكست تحصیلی بسیار گسترده تر و واقعی تر از اعداد و ارقامی است كه اعلام می شود و آن عدم استفاده از ظرفیت نا محدود یادگیری و قوه ابتكار دانش آموزان است كه با آن متولد می شوند و فقط در سال های اول عمر اجازه استفاده از آن ها داده می شود و سپس سیستم های آموزشی به فراخور سیاست ها ، برنامه ها و خط مشی ها این توانایی ها را به شدت تضعیف می كنند .


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات