پایان نامه رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 67 کیلو بایت

تعداد صفحات : 129

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیفهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه ۱
موضوع پژوهش ۲
بیان مسئله ۲
هدف پژوهش ۵
فرضیه پژوهش ۶
اهمیت مساله ۶
متغیرهای تحقیق ۹
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۹
تعریف رنگ ۹
تعریف عملیاتی شخصیت ۱۱

فصل دوم: ادبیات (پیشینه) تحقیق
بخش اول: رنگ ها
مقدمه ۱۳
تاریخچه رنگ ۱۶
منشاء و اهمیت رنگ ۱۷
صفات رنگ ۱۸
روانشناسی رنگها ۲۰
تاثیرات رنگها بر روی احساس و فکر و روان انسان ۲۲
رنگهای اصلی و کمکی ۲۴
جنبه های عاطفی شخصیت ۲۵
رنگهای کمکی ۲۶
پیشینه پژوهش (آزمایش لوشر) ۲۷
رنگ قرمز ۲۹
رنگ زرد ۳۰
رنگ نارنجی ۳۳
رنگ آبی ۳۳
رنگ سبز ۳۶
رنگ بنفش ۳۷
رنگ قهوه ای ۴۰
رنگ خاکستری ۴۱
رنگ سیاه ۴۲
تداعی رنگ و نماد گرایی رنگ ۴۴
بخش دوم- شخصیت و انواع آن
تاریخچه ای از نظریه های شخصیت ۴۸
ریشه و معنای واژه شخصیت ۴۹
تعریف شخصیت ۵۰
انواع شخصیت ۵۲
سنخ شناسی یونگ ۵۴
نظریه آیزنیک ۵۶
جنبه های توصیفی شخصیت از دیدگاه آیزنیک ۵۷
بعد درون گرایی- برون گرایی ۶۰
روان نژندان ۶۳
روان پریشان ۶۴
عوامل سببی ۶۵
فصل سوم: طرح پژوهش
جامعه تحقیق ۶۸
نمونه تحقیق ۶۸
روش نمونه گیری ۶۸
ابزار تحقیق ۶۸
اعتبار (پایایی) ورودی پرسشنامه شخصیت آیزنیک ۷۰
نحوه طرح و اجرا آزمون ۷۰
شیوه آماری مورد استفاده ۷۱
فصل چهارم: بیان و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده های آماری ۷۳
جدول شماره ۲ ۷۴
تفسیر و نتیجه کلی جدول شماره ۲ ۷۵
فصل پنجم: خلاصه، بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق ۷۸
توصیه هایی برای پژوهشهای بعدی ۷۹
محدودیت های پژوهش ۸۰
تحلیل و نتایج کلی تحقیق ۸۱
فهرست منابع فارسی ۸۳
پیوست
پرسشنامه آیزنک ۸۷
جدول تبدیل نمره خام به رتبه درصدی آیزنک ۹۱

فهرست منابع فارسی:

(کتب و مقالات):
۱- آلبرز، جوزف: تاثیر متقابل رنگها، عربعلی شروه، نشر نی، تهران ۱۳۶۸
۲- آیسنک، هـ . جی: واقعیت و خیال در روان شناسی، محمدنقی براهنی، نشر روز، تهران ۱۳۶۵٫
۳- آیزینک، هانس: تعبیر و رویا و سه مقالة دیگر، محمدنقی براهنی، انتشارات پیام، تهران ۱۳۵۲٫
۴- آیزینک، هانس: هوده و بیهوده در روان شناسی، ژیلا صدیقی (تحقیق) دانشگاه تهران، ۴۸-۱۳۴۷٫
۵- اتکینسون، ریتا. ل، زمینه روان شناسی، محمدنقی براهنی و همکاران، انتشارات رشد، تهران ۱۳۶۷، ج ۱٫
اتکنیسون، ریچارد، س
هیلگارد، ارنست
۶- اتکنسیون، ریتا، ل: زمینه روان شناسی، محمدنقی براهنی و همکاران، انتشارات رشد، تهران ۱۳۶۸، ج ۲٫
اتکنیسون، ریچارد، س
هیلگارد، ارنست
۷- ایتن، یوهانس: عناصر رنگ، حسن ملجائی، انتشارات پارت، تهران ۱۳۶۷٫
۸- ایتن، یوهانس: کتاب رنگ، محمدحسین حلیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران ۱۳۶۹
۹- بست، جان، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، حسن پاشا شریفی، نرگس طالقانی، انتشارات رشد، تهران ۱۳۷۱٫
۱۰- پژوهی پاد، مجید: نمادها و علائم تصویری (تحقیق)، مجتمع دانشگاهی هنر، تهران، ۱۳۶۷-۶۸٫
۱۱- داعی، صفر: روشهای تحقیق و آمار در روان شناسی و علوم انسانی، انتشارات پیوند، تهران ۱۳۶۶٫
۱۲- سیاسی، علی اکبر: نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی، انتشارات دانشگاه تهران،‌ تهران ۱۳۷۰٫
۱۳- شاملو،‌ سعید: مکتب ها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت، انتشارات رشد، تهران، ۱۳۷۰٫
۱۴- طباطبایی، غلامرضا: فصلی در نور و رنگ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران ۱۳۶۶٫
۱۵- فراری، آنا اولیوریو: نقاشی کودکان و مفاهیم آن، عبدالرضا صرافان، ناشر مترجم، تهران ۱۳۶۸٫
۱۶- کپس، جئورگی: زبان تصویر، فیروزه مهاجر، انتشارات سروش، تهران ۱۳۶۸٫
۱۷- کلاین برگ، اتو: روان شناسی اجتماعی، علی محمد کاردان، موسسه انتشارات فرانکلین، تهران ۱۳۴۲، ج ۱٫
۱۸- لوچر، ماکس: روان شناسی رنگها، ویدا ابی زاده، ناشر جمال الحق، تهران ۱۳۷۰٫
۱۹- لوچر، ماکس: روان شناسی و رنگها، منیر روانی پور، سازمان انتشارات فتحی، تهران ۱۳۶۸٫
۲۰- مان، نرمان، ل. اصول روان شناسی، محمود ساعتچی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۶، ج ۱٫
۲۱- مای لی، ر: ساخت، پدید آئی و تحول شخصیت، محمود منصور، انتشارت دانشگاه تهران، تهران ۱۳۶۸٫
۲۲- مکتبهای روان شناسی و نقد آن، انتشارات سمت، تهران ۱۳۶۹، ج ۱٫
۲۳- منصور، محمود: لغت نامه روان شناسی، نشر ژرف، تهران ۱۳۶۵٫
دادستان، پریرخ راد، مینا
۲۴- موسوی، بهروز: نور و رنگ (جزوة درسی) دانشکدة هنرهای تزئینی، تهران ۱۳۵۴٫
۲۵- هومن، حیدرعلی: پایه های پژوهش در علوم رفتاری، نشر سلسله، تهران ۱۳۶۶٫

مقدمه

انسان دارای حسی است به نام بینایی، که این عمل را جز چشمهای او چیز دیگر میسر نمی گردند. جهان هستی را بوسیلة این دو عضو کوچک پیچیده و حساس می توانیم ببینیم جهانی که تمام اجزا و اشیای آن مشخصه ای به نام رنگ دارند.

هنگامیکه چشمان، بسته‌اند، جز سیاهی و تاریکی چیزی وجود ندارد ولی به محض گشودن آنها دنیا پراز رنگهای مختلف تصویر وارونه پردة حساس اتاق تاریک چشمانمان می گردد و عمل دیدن انجام می پذیرد در واقع اگر رنگهای مختلف تصویر نداشت. چرا که همانگونه که صدا اعصاب شنوایی را تحریک می‎کند و عمل شنیدن بوقوع می پیوندد و به دنبال آن عکس العمل در فرد بوجود می آید، رنگ نیز پس از تأثیر و تحریک اعصاب گیرنده خود موجب دیدن و مهمتر از آن سبب ایجاد دخالت انگیختگی در فرد می‎شود.

روانشناسی و فیزیولوژی رنگها و نحوه تأثیر آنها در حالتهای رفتاری و روانی افراد از مباحث بسیار مهمی اند که در زمینه رنگها قابل طرح و بررسی اند.

هر رنگی به مقتضای خاصیت خود به نوعی در روان انسان اثر می گذارد. که بی ربط به رفتارهای اجتماعی روانی او نیست. انتخاب رنگ اتاق، کتاب، میز، لباس و … همیشه موردتوجه آدمی بوده و کسی می خواهد رنگ دیوارهای اتاقش کرم باشد یا دیگری سبز کم رنگ و …

اینها همه گویایی تأثیر رنگ در انسان اند. بطوریکه هر فردی بنا به مسایل درونی خود به رنگی انس دارد و آن را می پسندد.

موضوع پژوهش:

رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

بیان مسئله:

پدیده رنگ از جمله پدیده های طبیعی است که شناخت آن تاریخی بس کهن داشته و در طول تاریخ تکامل بشر مطرح بوده است، این شناخت در جهت کاربرد رنگ برای زیبا جلوه دادن هر چه بیشتر و بهتر نمودن محیط زندگی است، از این رو مطالعات و پژوهشهای بسیاری از گذشته تا حال در مورد رنگ صورت گرفته و در دو قرن اخیر شناخت علمی نسبت به آن افزایش یافته است.

با شناخت علمی پدیده رنگ، مساله ترجیح رنگها بر یکدیگر مطرح گردید، پژوهشهای صورت گرفته دربارة ترجیح رنگها، از نظر روان شناسی جنبة علمی داشته و با دیدگاههایی چون نظریه های زیباشناسان که ترجیح رنگها را جزء ذاتی آنها دانسته و اساساً امری ذهنی تلقی می کنند توافق نظر ندارند و با تأکید بر ذهنیت این امر، تحقیق در این زمینه را بی مورد می دانند.

آنچه مسلم است عوامل در ارتباط با ترجیح رنگ مطرح می گردد که به طور اختصار می‎توان به این گونه بیان کرد:

۱- عوامل فیزیکی، شامل عواملی است که به فیزیک نو مربوط بوده و در رویت رنگها و ترجیح رنگی بر رنگ دیگر مؤثر هستند. برای نمونه می‎توان از طول موج و تواتر آنها نام برد.

۲- عوامل فیزیولوژیکی، این دسته از عوامل شامل فیزیولوژی چشم گیرنده های نور، تارها و سیستم عصبی هستند.

۳- عوامل فرهنگی- اجتماعی، از جمله این عوامل می‎توان از ارزشهای فرهنگی، طبقه اجتماعی، پدیده های جمعی مانند مد، نامگذاری رنگها در فرهنگهای مختلف و نمادگرایی نام برد.

۴- عوامل فردی که می‎توان از حالات و واکنش های هیجانی، خصایص و ویژگیهای و شخصیتی فرد نام برد که با ساختار شخصیتی فرد در ارتباط هستند.

با توجه به این که، هر فرد دارای صفات، خصوصیات رفتاری و ویژگی های شخصیتی منحصر به فرد است و با داشتن زندگی اجتماعی و گروهی با بسیاری دیگر از افراد، همنوائی دارد. انسان جهت داشتن رفتاری نسبتاً ثابت در پیرامون تعامل های خود، نیاز به تماس و برخوردهایی با محیط داخلی و خارجی خود دارد. فرد با اعمال محرکهائی از خارج متاثر گشته و نسبت به آن واکنش نشان می‎دهد و به همین ترتیب در اثر کنش و واکنش هائی که در درون فرد، متشکل از یادگیریهای گذشته، نگرش و منطق و استدلالی که از آن بهره مند است، مجموعه ای پویا ونسبتاً ثابت از رفتار پدید می‌‌ آید که بدان شخصیت فرد اطلاق می گردد.

در پژوهش حاضر، موضوع مورد بررسی در ارتباط با ترجیح رنگ وخصوصیات شخصیتی افراد است که با پرسشنامه شخصیتی(جهت سنجش بعد درون گرا -برون گرا) و سوالهایی در مورد ترجیح رنگ است که تشکیل مرحله ای از مراحل پژوهش را می دهند.

بر اساس پرسشنامه یاد شده و سوال بیان شده در مورد ترجیح رنگ، اساساً رابطه بین شخصیت و رنگ بررسی و به سوال زیر پاسخ داده می شود که:

۱- آیا بین ترجیح رنگ و شخصیت افراد رابطه وجود دارد؟

هدف پژوهش:

در اجتماع امروزی کمتر کسی یافت می‎شود که به اهمیت رنگ و اثر عمیق آن روی انسان تردید داشته باشد. هر کدام از رنگها به تفاوت سردی و گرمی یا خنثی بودن، تأثیر روانی مشخصة خود را روی انسان ایجاد می‎کند با وجود خصوصیات فوق العاده ای که رنگ دارد غالب اشخاص نسبت به آن کم توجه و یا کاملاً بی تفاوت هستند. شناخت قدرت رنگ به انسان در حل پاره ای مشکلات کمک قابل توجهی نموده است به طبیعت نگاه کنیم تا متوجه شویم چگونه با عوض شدن فصول، رنگها نیز تغییر می‎کند و پیوسته ترکیبات زیبایی بوجود می آورند. معیار انسان در تمیز یک ترکیب رنگی زیبا، طبیعت است.

طبیعت منبع الهام در فراگیری هماهنگیهای صحیح و زیبا است. رنگهای هیجان انگیز بهاری در مقابل با رنگهای سرد و آرام زمستانی در احساس کاملاً متفاوت در انسان برمی انگیزند. (لوچه، ۱۳۷۰، صفحه ۳۰)

علیرغم خصوصیات گوناگون رنگ، این پدیده از قواعدی پیروی می‎کند که شناخت آنها می‎تواند در بهره گیری مناسب از رنگ کمک و راهنمای مؤثر می‎باشد. با فراگیری چنین قواعدی استفاده از رنگهای مختلف آسان گشته، می‎توان محیط زندگی را به مکانی دلپذیر برای زیستن تبدیل نمود.

با توجه به توضیحات فوق هدف از این پژوهش سعی در بررسی علاقمندی افراد نسبت به رنگی خاص و تیپهای شخصیتی در این زمینه می‎باشد.

امید است که بتوانیم با این پژوهش گامی مؤثر در شناخت رنگ و اهمیت آن در زندگی روزمره و عادی افراد بردارم. (ویدا ابی زاده، ۱۳۷۲، ص ۱۱)

فرضیه پژوهش:

پژوهش فوق دارای فرضیه زیر است:

- بین انتخاب رنگ و شخصیت افراد رابطه وجود دارد.

اهمیت مساله:

رنگ نیز مانند هوا و آب بخشی از دنیای ماست. هیچ چیز بدون رنگ بدون شکل مادی قابل رویت نیست، نه معماری و نه هنر و نه طراحی و …

رنگ پدیده ای آنچنان وسیع است که تلاش برای شناسایی آن در یک پاراگراف به نظر عجولانه می‎آید. زیرا رنگ با اغلب فعالیتهای بشری در تماس است و در واقع مواردی که رنگ در آن نقش نداشته باشد نادر است. فیزیک، زیست شناسی، پدیده های ادراکی و بالخصوص روان شناسی و … همه و همه با رنگ در ارتباط هستند.

انتخاب رنگ بعنوان یکی از راههای شناخت انسان موضوعی مورد اختلاف و بحث انگیز است. (کارکیا، فرزانه، ۱۳۷۵، ص ۵۰)

به این دلیل ساده که انسانها شبیه هم نیستند این موضوع تا حدی بحث انگیز می نماید.

حتی دوقلوهای همسان که از نظر فیزیولوژیکی کاملاً به هم شبیه هستند نیز دارای شخصیت های متفاوتی می باشند. هر قدر که اشخاص شکاک وناباوری وجود داشته باشند ولی با افزایش تدریجی بیماریهای روانی در سراسر دنیا، روشها و نظریه های جدیدی برای تشخیص بیماریها ابداع می‎شود که رنگ را نیز شامل می‎شود.

(کارکیا، فرزانه، ۱۳۷۵٫ ص۶۱)

با توجه به واکنش عمومی نسبت به رنگ ها باید گفت که دوست داشتن یک یا تمام رنگها برای انسان کاملاً طبیعی و بهنجار است، در عوض رو کردن، انکار مطلق با تردید در محتوای هیجانی رنگ خصیصه ای است که ما را به انسانهای آزرده،سرخورده و افسرده رهنمون می‎کند. از سوی دیگر شور و نشاط بیش از اندازه نسبت به رنگ نشانه اختلال روانی و مزاج دمدمی و علایق متفاوت تو شخصیتی متزلزل است باید به خاطر داشت که پسند رنگ در طول زمان قابل تغییر است واگرنظر فرد نسبت به رنگ تغییر کند نشانه تغییر و تحول در شخصیت اوست. این حالت در درون گراها بیشتر از برون گراها اتفاق می افتد. (کارکیا، فرزانه،۱۳۷۵، ص۶۶)

بنابراین انتخاب رنگهای اصلی- فرعی- گرم و سرد می‎تواند نمادی از شخصیت فرد می‎باشد بطوریکه انتخاب یک رنگ گرم یا یک رنگ اصلی و یا رنگ سرد ویا یگ رنگ فرعی، شخصیت فرد را بیان می نماید و انسان را در گروهی خاص از تیپ های شخصیتی قرار می‎دهد.

تغییر خلق در طی سالیان نظرات فرد را نسبت به رنگها تغییر می‎دهد وهمچنین قرار گرفتن در شرایط محیطی مختلف نیز تأثیر بسزایی در انتخاب رنگ دارد.

بین انتخاب رنگ و شخصیت هر فردی که تحت تأثیر عوامل مختلف وجود دارد وهمچنین پختگی شخصیت نیز موجب تغییر رنگ می‎شود به ما یاری می رساند که هر چه بهتر به بررسی شخصیت و تیپ های مختلف از طریق انتخاب رنگ بپردازیم واطلاعات دقیقی از میزان علاقه مندی تیپ های مختلف شخصیتی به رنگ سرد و گرم اصلی و فرعی داشته باشیم.

متغیرهای تحقیق:

شخصیت هر فرد که با استفاده از پرسشنامه شخصیت آیزنک اندازه گیری شده (متغیر مستقل)

و همچنین انتخاب رنگ که ۷ رنگ ارائه شده در پرسشنامه که عبارت بودند از:آبی، خاکستری، سبز، زرد، قرمز، سیاه، قهوه ای (متغیر وابسته)

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:

انتخاب رنگ: انتخاب رنگ یعنی اینکه فرد از بین رنگها، بیشتر به چه رنگی علاقه دارد و کدام رنگ را بر دیگر رنگها ترجیح می‎دهد.

رنگهای سرد: این رنگها جزو رنگهای آرام وملایم هستند و کمتر از رنگهای دیگر خود را نشان می دهند که شامل: آبی،آبی مایل به بنفش و بنفش و… می باشد.

رنگهای گرم: این رنگها جزو رنگهای شادی آور وتحریک آمیز بوده وبیشتر از سایر رنگها خود رانشان می دهند که شامل: قرمز، زرد، نارنجی و…می‎باشد.

تعریف رنگ:

رنگ، صنعتی طبیعی در اشیاء است که آنرا در تاریکی نمی توان دید.

رنگ شدیداً با نور ارتباط دارد و زیبایی چیزها از رنگشان مدد می‎گیرند، زیبایی رنگ شکوفه‌ها، آسمان، پرندگان و حشرات شاهد آن است و یکی از مهمترین عناصری است که می‎تواند عواطف و احساسات را منتقل نماید.

پاره ای از معانی روان شناسی و فیزیولوژیکی رنگها (به نقل از لوچر، ۱۳۷۰، ۱۰۶)

خاکستری: گوشه گیری،عدم فعالیت و بی تفاوتی

آبی: نیاز به آرامش کامل و خوشنودی خاطر و علاقه زیاد به دوستان و نزدیکان

سبز: پشت کار و استقامت، قدرت اراده و غرور و بلند پروازی

قرمز: پیشرفت بلامانع، امید به حل مشکلات زندگی

بنفش: روحیه شاعرانه و رومانتیک، دوستدار هنر و زیبایی، متکی بودن بر دیگران

قهوه ای: نیاز شدید به آسایش جسمی و روحی، فعال، علاقه بسیار زیاد به خانواده

سیاه: بی علاقگی به زندگی، نفی هر چیز، بدبینی، ناباوری و لجاجت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان

تحقیق رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 79 کیلو بایت

تعداد صفحات : 59

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

چکیده ۴
مقدمه ۷
بیان مسئله ۹
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۲
فرضیه ها ۱۲
اهداف تحقیق ۱۳
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۵
۱ . ۲ ) پیشینۀ نظری تحقیق ۱۸
مناسبات اجتماعی ۱۸
۱ ) آموزش در خانواده ۱۹
۲ ) تحرک اجتماعی ۱۹
۳ ) نیاز به موقعیت و ایدئولوژی و حمایت های اجتماعی ۲۰
محرومیّت و انگیزه نیاز به موفّقیت در کارکردهای اجتماعی ۲۲
ضرورت خارحی و دگرگونی اجتماعی ۲۳
نقطه مقابل (احساس کهتری و بیماری) ۲۵
کارکردهای ملّی ۳۱
وضع اجتماعی دانشجویان ۳۲
تحقیقات انجام گرفته ۳۴
روش تحقیق ۳۹
جامعه ۴۰
حجم نمونه ۴۰
ابزار جمع آوری اطلاعات ۴۰
روش گردآوری اطلاعات ۴۱
تجزیه و تحلیل داده ها ۴۴
فروانی پاسخ های حمایت اجتماعی در سه گزینه ۴۸
نمودار کلی سلامت روانی در ۴ گزینه از نظر دانشجویان ۴۹
نتیجه گیری ۵۱
ملاحظات و مشکلات تحقیق ۵۳
پیشنهادات ۵۵
منابع و مآخذ ۵۷
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) 58

منابع و مآخذ :

- اروشون و همکاران، ۱۳۷۶ ، روان شناسی اجتماعی ( حسین شکرکن)، تهران، رشد ؛

- اتوکلاین برگ، ۱۳۷۲ ، روان شناسی اجتماعی ، علی محمد کاردان، تهران، رُز ؛

- دلاور علی، ۱۳۷۶ ، روش های آماری در علوم تربیتی، تهران، پیام نور ؛

- حجتی، محمد باقر، ۱۳۷۸ ، اسلام و تعلیم و تربیت، تهران، فرهنگ اسلامی ؛

- سروش ، عبدالکریم، ۱۳۷۴ ، تهران، باران ؛

- گی، روشنه، ۱۳۷۶ ، تغییرات اجتماعی، منصور وثوقی، تهران، نی ؛

- محمود، منصور، ۱۳۵۸ ، احساس کهتری، تهران ، رشد ؛

- محمودی، محمدعلی، ۱۳۸۳ ، جوانان و مناسبات نسلی، تهران، جهاد دانشگاهی.

چکیده

تحقیق رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر که در این تحقیق به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است.

دارای ابعاد و میدان گسترده و وسیعی است. زیرا حمایت های اجتماعی دارای ابعاد و زیر مجموعه های گوناگون است.آیا حمایت اقتصادی والدین و نهادها و حتی خود دانشگاه (در قالب وام دانشجویی) حمایت اجتماعی بحساب نمی آید؟

آیا حمایت های اجتماعی مثل احترام به نقد و نظر و انتظارات آنها و علایق آنها حمایت اجتماعی نبست؟

پس حمایت های اجتماعی شامل حمایت های اقتصادی ، علمی و آموزشی ، اجتماعی ، عاطفی و ارتباطی و همه گونه پشتیبانی و حمایت از دانشجویان را شامل می گردد و سلامت روانی هم در واقع شاخص و میزانی است که در این تحقیق GHQ است. که در ۲۸ سئوال با سه گزینه بلی – خیر و تا حدی آمده است و شامل شاخص ها و برآوردهای متنوعی از اوضاع و احوال فردی و ذهنی و عصبی و غیره است که در ۲۸ سئوال ذکر شده است و در فصل چهارم داده های بدست آمده نیز تحلیل شده است.

در فصل اول این تحقیق به بیان مساله در همین موارد و نیز اهمیت و ضرورت تحقیق و اینکه چه ضرورتی برای ارتباط دادن حمایت های اجتماعی و سلامت روانی وجود دارد چه نتایج و تبعاتی از این ارتباط حاصل می شود ، آمده است.

در تعیین و ارائه اهداف به حمایت های اجتماعی منطقه ای و حمایت های ملی و سلامت روانی در اثر حمایت های اجتماعی آمده است .

با تعیین فرضیه سلامت روانی و حمایت های اجتماعی به متغیرهای مختلف تحقیق اشاره شده است و به تعریف مفاهیم و اصطلاحات اشاره شده است.

در فصل دوم به مبانی نظری و تئوری از جمله مناسبات اجتماعی و آموزش در خانواده و تحرکات اجتماعی و نیاز به موقعیت و حمایت های اجتماعی و کارکردهای اجتماعی و انگیزه نیاز به موفقیت و ضرورت های خارجی و دگرگونی های اجتماعی اشاره شده است و به مفاهیم کهتری و مهتری و تاثیر آنها در سلامت روانی اشاره شده است.

در ادامه به تحقیقات مرتبط با موضوع در کشور و استان اشاره شده است.

در فصل سوم به روش تحقیق و جامعه و حجم نمونه و روش نمونه گیری توام با ابزار گردآوری اطلاعات و روش گرد آوری اطلاعات آمده است.

و در فصل چهارم با تجزیه تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها پرداخته شده است و رابطه معنی داری یافته ها و همبستگی آنها اشاره شده است.

و در فصل پنجم با ذکر و بیان نتیجه گیری و ذکر محدودیت ها و مشکلات و پیشنهادات تحقیق حاظر به پایان برده شده است.

مقدمه :

از ویژگی ها و خصوصیات دائمی و فطری بشر نیازمند بودن موجود انسانی است، از ابتدای توّلد، نیاز به مراقبت، نیاز بهداشت، نیاز به امنیت و در کودکی و نوجوانی، نیاز به آموزش و نیاز به تربیت و نیاز به تغذیه نیاز به ورزش و حرکات و در جوانی نیاز به ازدواج، استقلال، شغل از جمله از مهمترین نیازهای ذکر شده تا اواخر دوره جوانی است. امّا آنچه امروزه بخصوص در نظام های سیستمی و سازمانی و متمرکز ضرورت دارد. حمایت های اجتماعی و سیاسی و … است. که جوانان و افراد سخت به آن نیاز دارند.

اگر دانشجو درس می خواند، اگر دانشجو صاحب فکر و ایده ای است یا اگر دانشجویی درصدد انتقاد سازنده است، اگر دانشجویی از سبک و شیوه درسی اسنادی به هر؟ دلیل گریزان است اگر دانشجویی به سیستم آموزشی انتقاد دارد و اگر دانشجویی در نوع روابط سازمانی اشکال می گیرد، باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد. تا ضمن ابراز عقیده و همراه ساختن دیگران فضای مسموم را پاک و دیگران را حداقل نجات دهد و گمراهان و موارد خلاف و حتّی روشهای غلط اصلاح گردند. و روز به روز شاهد برطرف برطرف شدن ابرهای ظلم و تبعیض و ناکارآمدی و تجلّی عدالت و شایسته سالاری و صداقت باشیم.

در غیر این صورت دانشجو اگر حمایت نشود و یا حتی خدای ناکرده تهدید شود سلامت روانی و بهداشت روانی فرد از هم گسیخته و مختل می گردد.

با این مقدمه در این تحقیق قصد بررسی تأثیرات و کارکردهای حمایت های اجتماعی اعم از حمایت مالی، حمایت آموزشی، حمایت اداری، حمایت گروهی در تشکیل انجمن ها و جمعیت ها و گروه ها حمایت های سیاسی از جمله آزادی گفتمان و ابراز عقیده و نظر، آزادی روزنامه و جراید و نشرّیه و بولتن، آزادی متینگ و جلسه، آزادیهای فردی در نحوۀ استفاده از کتاب و فکر و عقیده و باور و نگرش و گرایش تا آنجا که به آرمان ها و ایدئولوژی و قانون اساسی پذیرفته شده قریب به اتفاق مردم لطمه وارد نشود.

در غیر اینصورت دانشجو اگر حمایت نشود و یا حتّی خدای ناکرده تهدید شود سلامت روانی و بهداشت روانی فرد از هم گسیخته و مختل می گردد.

با این مقدمه در این تحقیق قصد بررسی تأثیرات و کارکردهای حمایت های اجتماعی اعم از حمایت مالی، حمایت آموزشی، حمایت اداری، حمایت گروهی در تشکیل انجمن ها و جمعیّت ها و گروه ها حمایت های سیاسی از جمله آزادی گفتمان و ابراز عقیده و نظر، آزادی روزنامه جراید و نشریّه و بولتن، آزادی متینگ و جلسه، آزادیهای فردی در نحوۀ استفاده از کتاب و فکر و عقیده و باور و نگرش و گرایش تا آنجا که به آرمان ها و ایدئولوژی و قانون اساسی پذیرفته شده قریب به اتفاق مردم وارد نشود. در این تحقیق ضمن بررسی دقیق و همه جانبه حمایت های اجتماعی در عصر حاضر به نقش حمایت ها در تأمین بهداشت روانی دانشجویان پرداخته ایم. و بدیهی است، در مقابل عدم حمایت و یا تهدید و تحدید باعث انباشت خواسته ها و انتظارات و نظرات و ایده ها و آراء و نگرش ها در ذهن افراد شده که گاهاً به صورت انتقادهای خصمانه و ایرادگیری های شدید و خصمانه و دشمن و خصومت ریشه ای با نظام خوران می کند.

و در این تحقیق تکیه و دامنه عمده تحقیق تأثیر حمایت های مختلف اجتماعی بر سلامت روانی دانشجویان تبیین شده است.

بیان مسئله :

در اجتماعات و جوامع امروزی بهداشت و سلامت روانی از ارجحیّت و اولّویت خاصّی برخوردار است. چرا که در گذشته بسته بودن زندگی مردم و محدودیت های شکل زندگی قومی و قبیله ای و گروهی بصورت پراکنده و عدم نیاز اقوام و گروه های دیگر به یکدیگر مگر فقط در مبادلات اقتصادی محدود، و نیز زندگی ایستا و تکراری کشاورزی و دامداری و یا حداکثر حرفه ای محدود و ابتدایی آنها باعث روابطی ساده و کم زنگ و در عین حال صمیمی و محبت آمیز و شناخته شده و آرام بود[۱].

امّا امروزه رشد و توسعه و تنوع مؤسسات گوناگون که هر روز شاهد تولّد و خودنمایی آنها سیستم و نیز پیچیدگی کارهای مختلف و گرفتاری انسانها در قوانین و مقررات پیچیده که محصول همین روابط متعدّد است، همواره احساس کمبود وقت و فشار روانی و عدم موفقیت و عدم حمایت از طرف دیگران و انواع اختلالات ناشی از آن مثل افسردگی، اضطراب، عصیّیت و تنش و غیره می نمائیم. که شهر تهران با حجم جمعیت و ترافیک و پیچیدگی کارها و آلودگی های صوتی و هوا و … تا حدّی مبین این ادّعاست.

امّا طیفی از گروه های ذکر شده در ایران دانشجویان هستند، دانشجویان با توجه به احساسات تند و انتظارات آنی، توقّعات فراوان و انرژی فوق العاده از طرفی و نیز حسّ استقلال و صداقت و یکرنگی در اظهارات و بیانات و نگران از آینده تحصیلی و شغلی و ازدواح و تهیه مسکن و اتومبیل و امکانات دیگر در صدد تحلیل مسایل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اداری و … جامعه هستند[۲].

اوّلین نمود اعتراض و انتقادی دانشجویان در خود دانشگاه از نحوۀ آموزش ها نحوۀ اداره کلاسها، نحوۀ سرویس دهی اداری، نحوۀ ارائه خدمات غذایی، نحوۀ برخورد مسئولان با دانشجویان، نحوۀ اجرای مصوبات دانشگاه و اعتراض به کیفیّت ها و کمیت ها و حتّی گاهی اعتراض به مغایرت برنامه ها و سازماندهی ها و نظارت ها با اصول و مبانی قانون اساسی و منوّیات مقام عظمی رهبری و یا احکام اولیه و ثانویه اصول و فروع دینی و یا اعتقادات و باورهای دینی شکل می گیرد. و در برابر این قبیل افکار و رفتارها و بینش ها و نگرش ها و گرایش ها دو نوع برخورد می توان اتخاذ کرد.

الف ) ایجاد بسترهای پاسخگویی و جلب مشارکت خود آنها در نحوۀ اداره دانشگاه.

ب ) عدم توجّه به مباحث ذکر شده و تهدید دانشجویان به اخراج و انفصال و …

مسلّم است. در صورت نخست دانشجویان با اطمینان از اعتماد گروه مسئولین و اساتید و کارکنان قضایی نوعی احساس یگانگی و خودمانی در خود می بینند و با کمک به برنامه ها و کاستی ها و حتّی مشارکت های مختلف عمومی و اجتماعی و سیاسی کمک دست مسئولین قرار می گیرند.


[۱] . منصور، احساس کهتری، رشد، تهران، ۱۳۵۸ ، تا ص ۶

[۲] . گی، روشه، تغییرات اجتماعی، منصور وثوقی، انتشارات نی، تهران ، چ ۷ ، ۱۳۷۶ ، ص ۲۰۷

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 88 کیلو بایت

تعداد صفحات : 108

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۷
بیان مسأله ۸
سؤال مسئله ۹
اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
اهداف تحقیق ۱۰
فرضیه تحقیق ۱۰
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۱۱
پیشینه وادبیات تحقیق ۱۲
مقدمه ۱۳
تعریف خشم ۱۴
علل و ریشه های خشم ۱۴
علل شخصیتی ۱۶
تظاهرات خشم ۱۷
عملکردهای رایج پیرامون خشم ۱۸
علل بروز پرخاشگری ۱۸
۱-خشونت خانوادگی ۱۹
۲-گسستگی کانون خانواده ۱۹
۳-وجود تضاد در دستورهای والدین ۲۰
۴-ناهماهنگی در پی گیری یک روش تربیتی ۲۰
۵-فشار روانی (استرس ) ۲۱
۶-عدم تشویق رفتارهای مناسب ۲۱
۷-تشویق رفتارهای نامناسب ۲۲
۸-اختلاف والدین ۲۲
۹-کمبود محبت ۲۳
۱۰_ تنبیه و سهل گیری ۲۴
والدین و کودکان پرخاشگر ۲۵
چرا کودک پرخاشگر می شود ۲۶
تربیت منفی والدین ۲۷
تربیت مثبت والدین ۲۸
راه کارهای مناسب کاهش خشم ۳۰
نتیجه گیری ۳۲
عوامل موثر بر پرخاشگری و ناسازگاری ۳۳
۱-عوامل خانوادگی ۳۳
۲-خستگی ۳۴
عوامل اجتماعی ۳۴
عوامل آموزشی ۳۵
عصبانیت ۳۶
احساس گناه ۳۶
نارضایتی ۳۷
بی کفایتی ۳۷
غمزدگی و افسردگی ۳۸
قربانی بودن ۳۸
احساس در دام بودن ۳۹
درگیر بودن ۳۹
توصیه های مهم برای کاستن ناسازگاری و پرخاشگری کودکان ۴۰
مجازات نمادین ۴۰
مقررات و انتظارات را مشخص و روشن بیان کنید ۴۱
چگونه تنبیه کنید ۴۲
با طفل جر و بحث نکنید و چانه نزنید ۴۳
جدی باشید ۴۵
به جای این باید جدی باشید ۴۵
زیاده از حد گوش نکنید ۴۶
منطقی باشید ۴۷
یک رای و محکم باشید ۴۷
روشهای مجازات ۴۸
تعریف پرخاشگری ۵۱
انواع پرخاشگری ۵۳
علل و انگیزه های پرخاشگری ۵۶
۱-نظریة زیستی پرخاشگری ۵۶
کروموزومهای جنسی و پرخاشگری ۵۸
بلوغ جنسی و پرخاشگری ۵۹
۲٫ نظریة ناکامی – پرخاشگری ۶۰
درستی و نا درستی نظریه ناکامی – پرخاشگری ۶۱
۳٫ نظریة یادگیری اجتماعی ۶۲
پرخاشگری چگونه یاد گرفته می شود ؟ ۶۶
نقش رسانه ها ی گروهی و فیلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری ۶۷
آیا پرخاشگری همواره زیان آور است یا فایده هایی نیز دارد ؟ ۶۹
کنترل پرخاشگری ۷۱
از خود بیگانگی انسان امروز ۷۲
جامعه مورد مطالعه ۷۴
حجم نمونه ۷۴
روش نمونه گیری ۷۴
ابزار اندازه گیری تحقیق ۷۴
روش آماری مربوط به زمینه ۷۵
روش تحقیق ۷۶
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۷۷
بحث و نتیجه گیری ۸۵
محدودیت ها ۸۶
پیشنهادات ۸۷
منابع و مآخذ ۸۸

منابع و مآخذ

- آزاد – حسین – آسیب روانی – انتشارات رشد تهران ۱۳۸۴
- بهادری – احمد – نظریه های روان درمانی – انتشارات باران تهران ۱۳۸۵
- پوررجبلی – مصطفی – پرخاشگری و کودکان – انتشارات نور تهران ۱۳۸۴
- سعیدی راد – بهمن – اختلالات روانی –انتشارات راهبرتهران۱۳۸۳
- ستوده- هدایت الله- روان شناسی اجتماعی – انتشارات بهارتهران۱۳۸۵
- شاملو- سعید-سلامت روانی- انتشارات ارجمند- تهران۱۳۸۴
- شعاری نژاد-علی اکبر- روان شناسی رشد-انتشارات ارسبادان تهران ۱۳۸۵
- رحیمیان – حوریه بانو – پرخاشگری و روشهای درمانی – انتشارات سحت –تهران ۱۳۸۵
- دعوی نژاد – بهادر – اختلالات رفتاری- انتشارات فرهنگیان – تهران ۱۳۸۵
- محمدی – سید یحیی – نظریه های روان درمانی – انتشارات سحت –تهران ۱۳۸۶
- ی – منیره – پرخاشگری – انتشارات – تهران ۱۳۸۳
- لطف آبادی – حسین- (۱۳۸۵) . روان شناسی شخصیت، تهران، انتشارات نور
- نوروزی- ابراهیم- (۱۳۸۳) پرخاشگری و راهکارهای آن، تهران، انتشارات بهار.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرستان قزوین است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان ضعیف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و همین بین پرخاشگری مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفاوت وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان است که ۹۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغییر مستقل و ضریب بهم بستگی استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابه معنی داری وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت وجود ندارد.

مقدمه

هر کودکی وقتی بداند که والدین او به آنچه می گویند عمل می کنند بهتر رفتار خواهد کرد . رفتار به خصوصی که انجام آن مجاز نیست باید با ترتیب به خصوصی دنبال شود مقررات شما باید روشن و فهم آنها ساده باشد .در این صورت کودک شما می داند که توقعات شما چیست و چه مقرر شده است شما تا به حال روی مقررات اولیه مصمم شده اید و آنها را با سادگی و واقع بینی با طفل خود در میان گذاشته اید . قانون تازه ای در خانه مقرر شده است از حالا به بعد تو اجازه نداری که کسی را کتک بزنی و اگر این کار را تکرار کنی با حبس شدن در اتاقت مجازات خواهی شد که پرخاشگری یکی از پدیده های مهم روانی – اجتماعی است که قسمت اعظم تاریخ مدون انسان پیرامون آن رقم خورده است . برخی سپده دم تاریخ را با بیان قتل هابیل آلوده به پرخاشگری و خشونت می دانند . کواکسلی بر اساس پژوهشهای انجام شده خود می نویسد : از ۵۶۰۰ سال قبل تا امروز بشر فقط ۲۹۲ سال در صلح و صفا گذرانیده و بقیه را در جنگ و ستیز بوده است . پرخاشگری را رفتاری تعریف کرده اند که هدف آن صدمه زدن به خود یادگیری باشد آنچه در این تعریف حائز اهمیت است ، قصد و نیت رفتار کننده است : یعنی آسیب رسانیدن تصادفی به شخص دیگر پرخاشگری نیست مثلاً اگر توپ فوتبال سهواً به بازیکن دیگر اصابت کند ، پرخاشگری نیست اما اگر فردی مخصوصاً بازیکنان را با پا بزند، هل بدهد ، تنه بزند و یا فحاشی کند ، پرخاشگری است . قدیمی ترین علت شناخته شده برای پرخاشگری حول محور این نظریه می چرخد که انساتها از نظر ماهیت زیست شناختی برای پرخاشگر برنامه ریزی شده اند و نخستین و معروفترین نظریه در این باره مربوط به زیگموند فروید را می توان نام برد فروید کلیه اعمال آدمی را با دو غریزه زندگی و مرگ تحلیل می کند و می گوید غریزه مرگ هم باید به شکلی تخلیه شود ( ستوده – ۲۲۱ سال ۳۸۵ )

بیان مسأله

زیست شناسان بر این باورند بیشترین تغییراتی که هنگام پرخاشگری در بدن و اعمال آن روی می دهد ، همانهایی که هنگام به کار افتادن امیال جنسی به وقوع می پیوندد در واقع باید گفت که همانطور که میل جنسی ، جانور نر را به جنب و جوش می اندازد ” او را متجاوز ” تند یا پرخاشگر می سازد ، انسان هم از این قاعده مستثنی نیست البته پرخاشگری انسان در این مورد غالباً با نوازش و نرمش اثر بهتری دارد و اینکه آیا پرخاشگری پاسخی به نا کامی است به باور جان دالسر و همکارانش ، پرخاشگری همیشه پیامد نا کامی است و ناکامی همیشه منجر به پرخاشگری می شود هیچ یک نمی توانند بدون دیگری صورت گیرند و هر چیزی که مانع رسیدن به هدف شود نا کامی را سبب می گردد و گاهی محیط مدرسه و محل آموزشی می تواند تاثیر بسزایی در پرخاشگری کودک داشته باشد و گاهی هم روابط نا درست والدین و روحیه ستیزه جویی در بین والدین تاثیر منفی بر روی دانش آموزان می گذارد و این باعث می شود که حتی در پیشرفت تحصیلی و در رسیدن به موفقیت تحصیلی تاثیر منفی بگذارد. و افراد ناکام همیشه با کلمات یا رفتار پرخاشگرانه واکنش نشان نمی دهند ؛ بلکه افرادی طیف وسیعی از واکنشها را نسبت به نا کامی از خود بروز می دهند

سؤال مسئله

آیا بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

بر خلاف آنچه در بادی امر به نظر می رسد ، پرخاشگری همیشه ناپسند و زیان آور نیست بلکه اگر از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشکلات زندگی و ترقی و تعالی و آسایش آدمی باشد ، نه تنها سودمند است بلکه ضرورت نیز دارد البته اشکال بزرگی در این جا وجود دارد این است که نمی توان میان پرخاشگری ناپسند و زیان آور و آنهایی که برای زندگی ضرورت دارد و سودمند است ، حری معین کرد و خط فاصلی کشید ولی در عین حال نشان می دهد که انگیزه ای او را به سوی استقلال ، که جزء ضروری و با ارزش رشد است رهبری کند بلکه اعمال آدمی را با دو غریزه زندگی و مرگ تحلیل می کند می گوید غریزه مرگ هم باید به شکلی تخلیه شود یا به بیرون به صورت پرخاشگری و دیگر و یا به درون به صورت اعمال خود تخریبی و خودکشی و به همین دلیل امید است با ارائه پژوهشهای انجام شده بتوانیم از میزان پرخاشگری والدین کاسته تا تأثیر منفی بر روی دانش آموزان دارد ننماید.

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر عبارتند از بررسی پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جزء اول دبستان است و اینکه آیا پرخاشگری والدین می تواند در پیشرفت تحصیلی نقشی داشته باشد یا نه و آیا روابط والدین با فرزندان خود باید شده و سنجیده باشد یا نه و از طرف دیگر آیا پرخاشگری در بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی با هم متفاوت است یا نه به این صورت که هر چقدر سن دانش آموزان بالا می رود پرخاشگری هم بیشتر می شود.

فرضیه تحقیق

بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان مقطع ابتدایی رابطه وجود دارد .

پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع دوم ابتدایی بیشتر از مقطع پنجم ابتدایی است.

پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی بیشتر از مقطع چهارم ابتدایی است

پرخاشگری در بین دانش آموزان ضعیف بیشتر از دانش آموزان ممتاز است .

متغییر مساله تحقیق

پرخاشگری متغییر وابسته

پیشرفت تحصیلی متغیر مستقل

دانش آموزان مقطع دوم و سوم و چهارم و پنجم : متغییر کنترل شده

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

پرخاشگری عبارتند از صدمه زدن به خود یا گیری باشدو آنچه حائز اهمیت است ، قصد ونیت رفتارکننده یعنی آسیب رسانیدن و رفتاری که به دیگران آسیب می رساند و به معنی در لغت به معنای ستیزه و تندی کردن آمده و معادل انگلیسی آن Aggression است اما در اصطلاح یک واکنش عمومی و پدیده نابهنجار اجتماعی است که به قصد آزار کسی یا آسیب رساندن به چیزی ابراز می شود. و در کل یک رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد به منظور صدمه زدن به دیگری انجام پذیرد.

و بالاخره عبارتند از نمره آزمودنی که از آزمون پرخاشگری بدست آورده است .

پیشرفت تحصیلی عبارتند از مؤفقیت و عرصه های آموزشی و تحصیلی دانش آموزان که جمع نمرات بدست آمده در یک سال تحصیلی به عنوان معدل یا میانگین به حساب می اید که در صورت مؤفقیت به آن پیشرفت تحصیلی در حد بالا عنوان می شود .

مقدمه

” پرخاشگری ” در لغت به معنای ستیزه و تندی کردن آمده [۱]و معادل آن در زبان انگلیسی واژه Aggression است [۲] اما در اصطلاح روان شناسی پرخاشگری یک واکنش عمومی و پدیده نابهنجار اجتماعی است که به قصد آزار کسی یا آسیب رساندن به چیزی ابزار می شود.[۳] آن چه در این تعریف حائز اهمیت است قصد و نیت رفتار کننده می باشد یعنی یک رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد ، به منظور صدمه زدن به دیگری انجام پذیرد . [۴]

بنابراین پرخاشگری به فردی اطلاق می شود که تمایل به حمله کردن و مبارزه طلبی دارد . [۵]صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی در مورد پرخاشگری به دو دسته تقسیم شده اند : فروید ( واضع مکتب روانکاوی ) و لورنز (Lornez - جانور شناس اتریشی ) و گروهی دیگر آن را یک رفتار دفاعی آموخته شده و اکتسابی می دانند همچون بندورا (Bandura ) اما محققان با در نظر گرفتن جنبه های مختلف این قضیه به دو نتیجه گیری دست یافته اند :

۱- پرخاشگری نتیجه تعامل پیچیده بین تمایلات و پاسخ های آموخته شده است .

۲- پرخاشگری در انسان ، حتی اگر هم ذاتی باشد ، به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی قرار دارد . [۶]

این دیده هنگامی بروز می کند که کودک یا نوجوان در رسیدن به هدف خود به مانع برخورد کند و نتواند به آسانی و آرامی آن را از بین برد [۷] بنابراین رفتار و عملکرد خود را به صورت : ایجاد مزاحمت برای دیگران ، جنگ و ستیز با همسالان بر هم زدن محیط ، خراب کردن اشیا و وسایل دیگران و .. . بروز می کند .[۸]

تعریف خشم

خشم بنابر تعریف برانگیخته شدن عواطف جریحه دار شده است . اگر چه نقطه آغاز این برانگیختی عواطف و احساسات ماست اما دامنه تاثیر آن به فکر و بدن ما نیز سرایت می کند . به عبارت دیگر خشم همه ابعاد وجود ما را در بر می گیرد.

علل و ریشه های خشم

علل فیزیکی : عدم تعادل هورمونی می توند منجر به خشم شود . پر کاری غده تیروئید و ترشح بیش از حر هورمون تیرکسی از عوامل رایج بروز خشم و عصبیت است . خانم ها در دوران قاعدگی به غلت بر هم خوردن تعادل هورمونی در معرض عصبانیت قرار می گیرند . ازجمله عوامل دیگر رایج می توان به خستگی اشاره کرد . هر چه سطح خستگی شخص بیشتر باشد امکان تجلی خشم فراتر می رود .

شایان ذکر است زیگموند فروید خشم را یکی از گرایشات (Drive ) ذاتی می داند. برای فروید خشم جزیی از تار و پود وجود ماست . ما همانگونه که در حالت طبیعی با دست و پا به دنیا می آییم با خشم نیز زاده می شویم .

تحقیقی که به این بخش از مقاله اختصاص یافته است،تمرکز ویژه‌ایی بر خشونت در تلویزیون و بازیهای ویدئویی خواهد داشت.تقریباً این تحقیق‌ صرفاً درخصوص بازیهای اینترنتی خشونت‌آمیز وتأثیر ناشی از آن برکودکان به عمل آمد،اما اگر شخص ماهیت تعاملی(برهم کنشی)این بازیها را در نظر گیرد،صرفاً ممکن است ارتباطی وجود داشته باشد.مطالعه کلیدی نشان دادکه ارتباط میان خشونت در رسانه‌ها توسط شخصی بنام دکتر ارون (Eron) ارائه گردیده است.وی گروهی از افراد جوان را برای مدت ۲۲سال مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه دست یافت که افرادی که بیشتر به تلویزیون تماشا می کنند در سن هشت سالگی قریب به یقین خشن بوده،در سن۳۰ سالگی،مرتکب جنایات هولناک بیشتری شده و درهنگام مشروب خواری پرخاشگرتر و تهاجمی‌تر بوده و کودکان خود را بطور بیرحمانه‌تری نسبت به دیگران تنبیه می‌نمایند.با انجام تحقیقات دیگر،مطالعات دکتر ارون(Eron)تکرار گردیده و نتایج مشابه به دست آمد.طی تحقیقات بعدی،برندن سنتروال(Brandon Centerwall)،جنایتکاران جوان محکوم به زندان را که مرتکب جرائم خشونت آمیز شده بودند را مورد مطالعه اجمالی قرار داد.

تحقیقی که به این بخش از مقاله اختصاص یافته است،تمرکز ویژه‌ایی بر خشونت در تلویزیون و بازیهای ویدئویی خواهد داشت.تقریباً این تحقیق‌ صرفاً درخصوص بازیهای اینترنتی خشونت‌آمیز وتأثیر ناشی از آن برکودکان به عمل آمد،اما اگر شخص ماهیت تعاملی(برهم کنشی)این بازیها را در نظر گیرد،صرفاً ممکن است ارتباطی وجود داشته باشد.مطالعه کلیدی نشان دادکه ارتباط میان خشونت در رسانه‌ها توسط شخصی بنام دکتر ارون (Eron) ارائه گردیده است.وی گروهی از افراد جوان را برای مدت ۲۲سال مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه دست یافت که افرادی که بیشتر به تلویزیون تماشا می کنند در سن هشت سالگی قریب به یقین خشن بوده،در سن۳۰ سالگی،مرتکب جنایات هولناک بیشتری شده و درهنگام مشروب خواری پرخاشگرتر و تهاجمی‌تر بوده و کودکان خود را بطور بیرحمانه‌تری نسبت به دیگران تنبیه می‌نمایند.با انجام تحقیقات دیگر،مطالعات دکتر ارون(Eron)تکرار گردیده و نتایج مشابه به دست آمد.طی تحقیقات بعدی،برندن سنتروال(Brandon Centerwall)،جنایتکاران جوان محکوم به زندان را که مرتکب جرائم خشونت آمیز شده بودند را مورد مطالعه اجمالی قرار داد.


[۱] – معین ، ۱۳۷۱ ، ج۱ ، ص ۷۲۷

[۲] -براهنی ، ۱۳۸۴ف ص۴۲

[۳] - هنری ماسن ، ۱۳۷۳ ، یاسایی ، ص ۴۲۶

[۴] - کریمی ، ۱۳۸۰ ،ص ۲۰۶

[۵] - فرقانی رئیسی ، ۱۳۸۲، ص ۸۱

[۶] - کریمی ، ۱۳۸۰ ، ص ۲۱۳

[۷] – شعاری نژاد ، ۱۳۷۳ ، ص ۴۵۰

[۸] – نجاتی ، ۱۳۷۲ ، ص ۳۲۱

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران

تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 120 کیلو بایت

تعداد صفحات : 115

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دخترانفهرست مطالب

مقدمه ۷
بیان مسأله ۹
اهداف تحقیق ۱۰
اهمّیت وضرورت تحقیق ۱۰
فرضیه تحقیق ۱۱
تعاریف عملیاتی ونظری واژه ها ومفاهیم ۱۱
هوش هیجانی (تعریف نظری ) ۱۱
وسواس (تعریف نظری ) ۱۱
تعریف عملیاتی هوش هیجانی ۱۲
تعریف عملیاتی وسواس ۱۲
هوش هیجانی را بشناسیم ۱۴
۱- مهارتهای درون فردی شامل ۱۵
۲- مهارتهای میان فردی شامل ۱۵
۳- سازگاری شامل ۱۶
۴-کنترل استرس شامل ۱۶
۵- خلق عمومی شامل ۱۶
چگونه می توان در هوش هیجانی پیشرفت کرد ؟ ۱۶
مؤلفه های هوش هیجانی ۱۹
سنجش برای هوش هیجانی ۲۱
هوش هیجانی EI 22
اهمیت اندازه گیری هوش هیجانی ۲۴
تعریف وپیشینه هوش هیجانی ۲۵
پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی ۲۷
اختلال وسواس – بی اختیاری ۲۹
۱ – تعریف ۲۹
۲٫ شکل گیری وسواس در جریان تحول ۳۳
۲-۱ رفتارهای آیینی دوره‌ی اول و دوم کودکی ۳۳
۲-۲ رفتارهای آیینی و وسواس – بی‌اختیاری دوره‌ی سوم یا مرحله نهفتگی ۳۴
۲-۳ وسواس ـ بی‌اختیاری در دوره‌ی نوجوانی ۳۶
الف ) وسواسها و رفتارهای بی‌اختیار ۳۷
ب ) فکر وسواسی ۳۸
۳٫ ضوابط تشخیصی اختلال وسواس – بی‌اختیاری براساس DSM IV 39
3-1 توصیف ضوابط تشخیصی اختلال وسواس – بی‌اختیاری ۳۹
۴٫ دیدگاههای نظری درباره‌ی اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری ۴۱
۴-۱ دیدگاه روان – پویشی ۴۲
۴-۲ دیدگاه شناختی – رفتاری ۴۸
ب) موضوع گیری شنخاتی – رفتاری ۴۹
۴-۳ الگوی زیست‌شناختی اختلالهای وسواس – بی‌اختیاری ۵۲
جامعه مورد مطالعه ۵۷
حجم نمونه ۵۷
روش نمونه گیری ۵۷
پرسش نامه شخصیت مینه سوتای m.m.p.i 58
هوش هیجانی ۵۹
لزوم آماده سازی آزمون هوش هیجانی ۶۰
معرفی آزمون هوش هیجانی بار – اُن ۶۰
مشخصات آزمون هوش هیجانی بار- اُن ۶۱
مراحل هنجاریابی در اصفهان ۶۳
در مرحله دوم اجراء تحلیل اطلاعات در حیطه های زیر انجام پذیرفت ۶۴
آزمون نهایی در سومین مرحله اجرا ۶۵
سایر اطلاعات در رابطه با آزمون ۷۱
نتیجه گیری از تحلیل ۷۱
گروه های هدف ۷۱
نحوۀ نمره گذاری ۷۲
روش تحقیق ۷۲
روش آماری مربوط به فرضیه ۷۳
مقدمه فصل چهارم ۷۵
بحث ونتیجه گیری ۸۵
پیشنهادات ۸۷
محدودیت های تحقیق ۸۷
ضمائم ۸۷
منابع مأخذ ۹۸

منابع مأخذ

۱٫ آزاد ، حسین – آسیب روانی (۱ ) – انتشارات رشد – ۱۳۸۴- تهران
۲٫ آزاد ، حسین – آسیب روانی ( ۲ ) – انتشارات رشد – ۱۳۸۵- تهران
۳٫ بیانی ، احمد – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات نور – ۱۳۸۳- تهران
۴٫ پیرزاده ، صنوبر – وسواس و روش درمانی – انتشارات بهار – ۱۳۸۵- تهران
۵٫ سعیدی ، روح الّله – هوش هیجانی – انتشارات ارجمند – ۱۳۸۴- تهران
۶٫ دلاور ، علی – آمار استنباطی – انتشارات رشد – ۱۳۸۵- تهران
۷٫ دلاور ، علی – روش تحقیق در علوم انسانی – انتشارات رشد – ۱۳۸۵- تهران
۸٫ کریمی ، یوسف – روان شناسی شخصیت – انتشارات نی – ۱۳۸۴- تهران
۹٫ کاووسی ، تورج – مسائل روانی وسواس – انتشارات باران – ۱۳۸۵ – تهران
۱۰٫ گوهری ، فرهاد – سلامت روانی – انتشارات راهرو – ۱۳۸۰ – تهران
۱۱٫ محمدی – سید یحیی – انگیزش و هیجان – انتشارات سمت – ۱۳۸۴ – تهران
۱۲٫ مهرآور ، یاسر – هیجان طلبی – انتشارات اردشیر- ۱۳۸۵ – تهران

مقدمه :

مفهوم هیجانی موضوعی است که مورد توجه دانشمندان وفلاسفه قدیم بوده است وحتی داروین شواهدی یافت که در آن همراه با تکامل دستگاه عصبی مرکزی ،حالات هیجانی نظیر: ترس ،خشم ولذّت جلوه گر می شود .(اتکسیون ۱۹۸۶؛ براهنی ۱۳۸۰)

ولی بررسی علمی ودقیق آن به دهه ی گذشته بر می گردد که ابتدا در سال ۱۹۹۰پیتر سالوی هوش هیجانی را مطرح کرد و آن را به صورت توجه به هیجان ها وکاربرد مناسب آنها در روابط انسانی ،درک احوال خود ودیگران ،خویشتن داری وتسلّط بر خواسته های آن ،همدلی با دیگران واستفاده مثبت از هیجانها در تفکروشناخت مطرح کردند بعد گلمن ۱۹۹۵ هوش هیجانی را به عنوان یکی از مؤلفه های سلامت روان معرفی کردند وبر این باور بود که برای ارتقاءسلامت روان افراد باید مؤلفه های هوش هیجانی را در افراد پرورش داد. هم چنین اون بار آن نیزبا طرح نظر خود تحت عنوان بهره هیجانی آن را عبارت از قابلیت ها ومهارت هائی می دانند که بر روی توانایی فرد برای مقابله مؤثر با احتیاجات محیط وفشارهای آن اثر می گذارد بطور خلاصه گفته می شود که میزان هوش nافراد ،ضامن موفقیت آنها در درازمدت وکل زندگی نمی باشد بلکه ویژگیهای دیگری برای برقراری ارتباطات مناسب انسانی وموفقیت در زندگی لازمست که هوش هیجانی نامیده شود وطرفداران اصلی روان شناسی انسان گرایانه در این دهه گودون آلبورت ،آبراهام مازلو و کارل راجرز عقیده دارند که یکی از احتیاجات ضروری وجنسی انسان این است که نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشد هیجان های خود را مستقیماًتجزیه نماید واز نظر هیجانی رشد کند. (هرمان ۱۹۹۲به نقل از سالوی وهمکاران ۱۹۵۸)

در حیطه روان شناسی اندیشمندان بزرگ از طرفی به علّت شناسی دردهای روانی انسان واز طرف دیگر به طرح روش هایی برای بهره مندی انسان از ظرفیت کامل خود در جهت اختلالات رفتاری به خصوص ضعف روانی ووسواس که توضیحاتی شده که همه در جای خود مقبول وهریک تکامل بخش ویا حداقل همپوش نظریه های پیشگام شده است .

بیان مسأله

تجارب هیجانی از دیر باز به عنوان متدی مرکزی درمانگری در نظر گرفته شده است ودرماندگی هیجانی عمده ترین عامل انگیزش برای جستجو درمان است .بر همین اساس نظم جویی عاطفی ،اختلال های عاطفی ،پیوند هیجانی وفرایند تحول نظم جویی عواطف از مباحث مورد توجه روان درمانگران است امروز این امر مورد قبول قرار گرفته است که تنظیم عواطف وطرح یابی زیست شناختی کاملاً وابسته بهم هستند (شور -۱۹۹۴)در دهه های اخیر با تأثیر هیجان در کارکرد شخصیت وسلامت روان تأکید فراوانی شده است ومطالعات روزافزونی به منظور بررسی اینکه افراد چگونه با حوادث هیجانی واسترس زا او کنار می آیند وتأثیرات ضمن این روش ها بر سلامت جسمی ودور از اختلالات رفتاری ماند ضعف روانی ووسواس می شود .(پروین ۱۹۹۶)

در این باره می گوید :دیدگاه غالب این است که هیجاناتی که توسط افراد تجربه می شود ونیز چگونگی کنار آمدن افراد از نظر هیجانی قسمت مهمّی از شخصیت آنها را تشکیل می دهد ودارای تأثیر مهمی بر روی وسواس دارد . انسان ها در موقعیت های متفات واکنش های گوناگون از خود نشان می دهد اما با وجود تمام این تفاوتها ،راهی که برای کنترل واداره هیجانات خود انتخاب می کنند باید از نظر اجتماعی مناسب ومقبول باشد ،اگر چنین نباشد اثراتی که رفتارهایشان به دنبال خواهد داشت می تاند ویرانگر باشد سالووی ومایر (۱۹۹۰-۱۹۸۹)با طرح مفهوم تازه هوش هیجانی که براساس نظریات گاردند درباره استعداد های فردی شکل گرفته بود پاسخ قابل قبولی برای این سئوال مطرح نموده است . وبراساس این نظریه انسان دارای توانایی های قابل پرورش است که می تواند اورا برای مقابله با شرایط زندگی آماده کند .(سید محمدی ۱۳۸۲)

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی ووسواس در بین دانش آموزان مقطع سوّم دبیرستان یا حدود سنی ۱۷ساله شهر ابهر است واینکه آیا هوش هیجانی افراد ووسواس در اعمال وافکار می تواند با هم رابطه داشته باشد وآیا وسواس عملی یا فکری در هوش هیجانی تأثیر مثبت یا منفی دارد . واینکه آیا هوش هیجانی در بین دختران بیشتر از پسران است ویا وسواس در بین دختران وپسران دارای تفاوت است یا نه .

اهمّیت وضرورت تحقیق

باید گفت که بیشتر مهارتهادر اثر تعلیم وتربیت پیشرفته می شود واحتمال دارد که این موضوع حداقل برای بعضی از مهارتهای هوش هیجانی صحیح باشد . مهارتهای هوش هیجانی در منزل وبا تعامل خوب والد وفرزند شروع می شود والدین به فرزندان خود یاد می دهند که هیجانهای خود را تشخیص داده وآنها را نامگذاری کنند ولی اگر غیر از این باشد ممکن است این نشان ندادن هیجانها در فرزندان باعث اختلالات رفتاری در فرزندان شود به این شکل که فرزندان ما به خاطر سرکوب شدن این هیجانات دست به اعمالی می زنند مانند وسواس که خواه به صورت عملی است وهواه به صورت فکری ویا حتی سیتری ونشان دادن بیماریهای مانند سردرد ودل ودرد وامثال اینها که امید است با انجام این پژوهشها بتوانیم میزان ای عوامل را از زندگی نوجوانان بکاهیم وهمین طور روش درستی در ایجاد هیجان فرزندانمان بیابیم . وهمین طور آیا بین هوش هیجانی وجنسیت در بین آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد یا نه .

فرضیه تحقیق

بین هوش هیجانی ووسواس در بین دختران رابطه وجود دارد .

بین هوش هیجانی دختران وپسران تفاوت معنی داری وجود دارد .

بین وسواس دختران وپسران تفاوت معنی داری وجود دارد .

هوش هیجانی ← متغییر وابسته

وسواس ← متغییر مستقل

جنسیت ← متغییر کنترل شده

تعاریف عملیاتی ونظری واژه ها ومفاهیمهوش هیجانی (تعریف نظری ):

عبارت است از توانایی شناخت ،درک وتنظیم هیجانها واستفاده از آنها در زندگی است وهمین طور هوش هیجانی برای بیان کیفیت ودرک احساسات افراد ،همدردی با احساسات دیگران وتوانایی اداره مطلوب خلق وخو به کار برد .

وسواس (تعریف نظری ):

یکی از اختلالات روانی است که گاهی اوقات با اعمال مستمر و پی در پی مانند دست شستن و راه رفتن وگاهی هم به صورت وسواس فکری واینکه کاری را انجام نداده ومدام ومستمر کاری را انجام دادن وفکر کردن مُداوم .

تعریف عملیاتی هوش هیجانی :

عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از آزمون هوش هیجانی بدست آورده است.

تعریف عملیاتی وسواس :

عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از آزمون وسواس بدست آورده است .

هوش هیجانی را بشناسیم

هوش هیجانی (EQ)همان توانایی شناخت ،درک وتنظیم هیجان ها واستفاده از آنها در زندگی است . اولین بار در سال ۱۹۹۰روان شناسی به نام «سالوی »اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت ودرک احساسات افراد ،همدردی با احساسات دیگران وتوانایی اداره مطلوب خلق وخو به کاربرد . در حقیقت این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش ودیگران واستفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است . به عبارتی عاملی است که به هنگام شکست ،در شخص ایجاد انگیزه می کند وبه واسطه داشتن مهارتهای اجتماعی بالا منجر به برقراری رابطه خوب با مردم می شود تئوری هوش هیجانی دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عؤامل مؤثر بر موفقیت وهمچنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی را فراهم می کند که تکمیل کننده علوم شناختی ،علوم اعصاب ورشد کودک است قابلیتهای هیجانی برای تدبیر ماهرانه روابط با دیگران بسیار حائز اهمیت است .

روان شناسی به نام «گلمن »اظهار می دارد که هوش هیجانی وشناختی در بهترین شرایط تنها ۲۰ درصد از موفقیتها را باعث می شود و۸۰درصد از موفقیتها به عوامل دیگر وابسته است وسرنوشت افراد در بسیاری از موفقیتها در گرو مهارتهایی که هوش هیجانی را تشکیل می دهند . در واقع هوش هیجانی عدم موفقیت افراد با ضریب هوش بالا وهمچنین موفقیت غیر منتظره افراد دارای هوش متوسط را تعیین می کند . یعنی افرادی با داشتن هوش عمومی متوسط وهوش هیجانی بالا خیلی موفقتر از کسانی هستند که هوش عمومی بالا وهوش هیجانی پایین دارند . پس هوش هیجانی پیش بینی کننده موفقیت افراد در زندگی ونحوه برخورد مناسب با استرسها است .

این هوش بنا به نظر «بار – اون » مؤلفه به شرح زیر دارد که ۱۵ عامل در آن مؤثر هستند . افراد تعداد بیشتری از این مؤلفه ها را در خود بیابند هوش هیجانی بالاتری دارند .

۱- مهارتهای درون فردی شامل :

à خود آگاهی هیجانی (بازشناسی وفهم احساسات خود )

à جرأت (ابراز احساسات ،عقاید ،تفکرات ودفاع از حقوق شخصی به شیوه ای سازنده )

à خود تنظیمی (آگاهی ،فهم ،پذیرش واحترام به خویش )

à خود شکوفایی (تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوه خویشتن )

à استقلال (خود فرمانی وخود کنترلی در تفکر وعمل شخصی ورهایی از وابستگی هیجانی )

۲- مهارتهای میان فردی شامل :

روابط میان فردی (آگاهی ،فهم ودرک احساسات دیگران ،ایجاد وحفظ روابط رضایت بخش دو جانبه که به صورت نزدیکی هیجانی ووابستگی مشخص می شود .)

تعهد اجتماعی (عفو مؤثر وسازنده گروه اجتماعی خود بودن ،نشان دادن خود به عنوان یک شریک خوب )همدلی (توان آگاهی از احساسات دیگران ،درک احساسات وتحسین آنها )

۳- سازگاری شامل :

مسأله گشایی (تشخیص وتعریف مسائل /همچنین ایجاد راه کارهای مؤثر )

آزمون واقعیت (ارزیابی مطابقت میان آنچه به طور ذهنی وآنچه به طور عینی ،تجربه می شود )

انعطاف پذیری (تنظیم هیجان ،تفکر ورفتار به هنگام تغییر موقعیت وشرایط )

۴-کنترل استرس شامل :

توانایی تحمل استرس ومقاومت در برابر وقایع نامطلوب وموقعیت های استرس زا )

کنترل تکانه (ایستادگی در مقابل تکانه یا انکار تکانه )

۵- خلق عمومی شامل :

شادی (احساس رضایت از خویشتن شاد کردن خود ودیگران )

خوش بینی (نگاه به جنبه های روشن زندگی وحفظ نگرش مثبت حتی در مواجهه با ناملایمات )

چگونه می توان در هوش هیجانی پیشرفت کرد ؟

باید گفت بیشتر مهارتها در اثر تعلیم وتربیت پیشرفته می شود واحتمال دارد که این موضوع حداقل برای بعضی از مهارتهای هوش هیجانی صحیح باشد . مهارتهای هوش هیجانی در منزل وبا تعامل خوب والد وکودک شروع می شود . والدین به کودکان یاد می دهند که هیجانهای خود را تشخیص داده و آنها را نامگذاری کنند . به عنوان نمونه ،من الان ناراحت هستم ،خوشحالم ،عصبانی ام . پس وقتی از رفتار برادرش شکایت می کند ومی گرید من از او متنفرم ،می توان او را این گونه بازگویی کرد ؛به نظر می رسد رفتار برادرت خیلی تو را عصبانی کرده ،هم نشان داده اید که احساس کودک خود را درک کرده اید وهم الگوی مناسبی برای بیان احساسات فراهم ساخته اید .یکی دیگر از راه های پیشنهادی برای پرورش هوش هیجانی ایجاد یک محیط امن عاطفی است به گونه ای که کودکان بتوانند با آزادی وامنیت خاطر درباره احساساتشان با والدین گفت وگو کنند . پس باید به آنها نشان داد که به احساسات آنها توجه شده ونظریات آنها با صبر و حوصله شنیده می شود . حتی اگر نظریات کودکان مورد قبول والدین نیست بهتر است با استدلال خواهی آنها را توجیه کنند ودر مواردی که آسیب کودک را مورد حمله قرار می دهد بهتر است به جای اینکه بگویند« بالاخره خودت رابه کشتن می دهی »این عبارت را بگویند «من می ترسم به خودت آسیب برسانی »واگر اشتباهی از جانب والدین رخ داد باید از کودکان عذر خواهی کنند تا عملاًآموخته باشند که پذیرش اشتباهات واحساس تأسف امری طبیعی است . عدم رعایت این موارد وعدم ابراز ناراحتی وحتی خشم توسط والدین ممکن است باعث شود بعضی اوقات کودکان دچار اختلالاتی شوند که در آن از احساسات خود دور شوند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی

مقاله در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 63 کیلو بایت

تعداد صفحات : 100

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی

با تشكر فراوان از استاد گرانقدر:

جناب آقای دكتر اعظمی كه راهنما و استاد من در نگارش این تحقیق بودند.

چكیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش هیجانی رضایت زناشویی می پردازد.جامعه آماری این پژوهش از كلیه معلمان زن متاهل مقطع راهنمایی شهرستان كرج در سال ۸۶-۸۵ می باشد.نمونه این پژوهش به صورت خوشه ای مرحله ای انتخاب شده كه شامل ۲۴۰ نفر می باشد.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه می باشد.
۱- پرسشنامه هوش هیجانی سریاشیرینگ كه توسط منصوری در یاران و هنجار یابی شده است.
۲- پرسشنامه رضایت زناشویی هادسون.
بعد از جمع آوری اطلاعات و داده ها آن ها از طریق روش های آماری (توصیفی و استنباطی) همچون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و ضریب تعیین رگرسیون و .. مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفت. كه نتایج حاكی از آن است كه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در معلمان زن متاهل مقطع راهنمایی نواحی ۴ گانه ی كرج رابطه وجود دارد.همچنین در خلال این پژوهش رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت شغلی هم بررسی شده است كه نتایج نشانگر وجود رابطه بین آن ها می باشد.

فصل اول
كلیات پژوهش

مقدمه:
طرفداران اصلی روان شناسی انسان گرایانه در این دهه گورن آلبورت، آبراهام مازلو و كارل راجرز عقیده دارند كه یكی از احتیاجات ضروری و مبرم انسان این است كه نسبت به خودش احساسا خوبی داشته باشد هیجان های خود را مستقیما تجربه نماید و از نظر هیجانی رشد كند.

در حیطه روانشناسی اندیشمندان بزرگ از طرفی به علت شناسی دردهای روانی انسان و از طرف دیگر به طرح روش هایی برای بهره مندی انسان از ظرفیت كامل خود در جهت سلامت عمومی پرداخته اند كه همه در جای مقبول و هر یك تكامل بخش و یا حداقل مپوش نظریه های خود بوده است.فروید به عنوان چهره ی معروف، روان شناسی نیروی اول معتقد است هسته مركزی روان نژدی یا نورتیك اضطراب است. اضطراب یك ترس دورنی شده است ترس از این كه مبادا تجارب درد آور گذشته یادآوری شوند.(شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۳)
هدف از روان درمانی در این دیدگاه ایجاد سلامت عمومی است.سلامت عمومی دو جنبه دارد یكی هدف از آن سازگاری با محیط بیرونی دیگری سازش با محیط درونی، محیط مجموعه عوامل و امكاناتی است مواجهه می تواند از آن میان برای توسعه ی توانایی های خود به منزله ی یك انسان آزاده دست به انتخاب بزند (با باترسون، ۱۹۹۶، به نقل از شفیع آبادی، ۱۳۸۴)

در سراسر جریان روانكاوی در درجه ی اول بر روش سازش احساسات و عواطف تاكید می كند این احساسات شامل، اضطراب، خصومت و عشق و رنجش و …. و امثال این ها می شود به مرور كه احساسات روشن تر می شوند دفاع های كه آن ها را از نظر به دور می دارند نیز واضح تر می شوند و به مرور كه مراجع پذیرش بیشتری را از جانب درمانگر احساس می كند.عشق و علاقه او به خودش افزایش می یابد، می تواند احساسات خود را تحمل كند و از دست زدن به دفاع هایی كه دیگر برای كنترل احساسات لزومی ندارد، بپرهیزد (شفیع آبادی، ۱۳۷۹)
به عقیده مازلو (۱۹۷۰)بزرگترین كشف فروید این است كه علت عمده بیماری های روانی به ترس از دانش درباه خویشتن، درباره هیجان ها، تكانش ها، خاطرات، استعدادها و … به طور كلی این نوع ترس دفاعی است به این مفهوم كه نوعی حمایت از عزت نفس ما و از عشق و احترام به خودمان به شمار می رود ما گرایش داریم كه از هر نوع دانشی كه بتواند باعث شود كه خودمان بدمان بیاید یا احساس حقارت كنیم.(مازسو، رضوانی، ۱۳۸۴)
ازدواج فرآیندی است كه از كنش متقابل بین زن و مرد كه برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و مراسمی برای برگزاری زناشویی خود برپا داشته اند و به طور كلی عمل آن ها مورد پذیر

ش قانون قرار گرفته است و این فرایند ازدواج نام دارد.هم چنین ازدواج ارتباط را می سازد كه در مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی دارای تمامیتی است بی نظیر به عبارت دیگر ارتباطات انسانی دیگر یك بعد از ابعاد حیات را می پوشانند در حالی كه زوجیت دارای ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی و نیز روانی است به عبارت دیگر همزیستی زوجین در درون خانواده آنان را چنان در گردونه ارتباطات مختلف ازدواج قرار می دهد كه به هیچ وجه قابل مقایسه با هیچ یك از ارتباطات انسانی نیست.
نه تحصیلات نه تجربه و نه معلومات و نه هوش، هیچ یك نمی توانند تعیین كند كه چرا یك نفر م را هر روز در محیط كار، خانه، كلیسا، مدرسه و در محله خود می بینیم. ما مردم با هوش و تحصیل كرده را می بینیم كه موفق نیستند در حالی كه عده كمی بدون مهارت ها یا خصوصیات بارز بسیار موفق هستند.ما از خودمان می پرسیم چرا؟ (اسپرینگ استیون ساحل آرام ۱۳۸۴) پاسخ این سؤال تقریبا همیشه به مفهومی به نام هوش هیجانی بر می گردد یا این كه شناسایی و اندازه گیری هوش هیجانی از هوش شناختی یا تجربه فرد بسیار دشوارتر است و نیز نمی تون آن را در سابقه كاری قید كرد، نمی توان قدرت آن را انكار كرد.مدت هاست كه دیگر هوش هیجانی یك راز نیست.مدت هاست مردم درباه هوش هیجانی حرف می زنند اما قادر نبوده اند آن را كنترل و از آن استفاده كنند.ما بیشترین قسمت از انرژی خود برای خود – بهبودی را به كسب معلومات، تجربه، هوش شناختی، و تحصیلات اختصاص می دهیم.این كار زمانی عالی می شود كه بتوانیم هیجان های خود، هیجان های دیگران و تاثیر عمقی را كه بر زندگی روزمره ما دارند به طور كامل درك كنیم.(اسپرینگ استیون ی ساحل آرام ۱۳۸۴)
فاصله زیادی بین محبوبیت هوش هیجانی به عنوان یك مفهوم و كاربرد آن در جامعه دو علت دارد.
علت اول: این است كه مردم آن را متوجه نمی شوند و نمی فهمند.آن ها هوش هیجانی را اغلب با اجتماعی بودن اشتباه می گیرند. دومین علت: این است كه آن ها فكر می كنند انسان ها هوش

هیجانی را یا به طور كامل دارند یا اصلا ندارند.با درك هوش هیجانی و پی بردن به این كه چگونه می توانیم آن را در زندگی به كار بگیریم خواهیم توانست از تمام هوش، تحصیلات و تجربه هایی كه در طول سالیان اندوخته ایم استفاده كامل ببریم. (اسپرینگ استیون ی ساحل آرام ۱۳۸۴).

بیان مسئله:
شواهد فراوانی گواهی آن است كه زوج ها در جامعه امروزی برای برقراری فقط روابط صمیمی و درك و احساسات از جانب همراهانشان به مشكلات متعدد و فراگیری دچارند.بدیهی است كه كمبودهای موجود در كفایت های عاطفی و هیجانی در كنار عوامل متعدد دیگر از قبیل عوامل اقتصاد و فرهنگی اجتماعی اثرات نامطلوبی بر زندگی می گذارد، كه می توان به كمبودهایی د

ر توانایی، خودآگاهی خویشتن داری، همدلی، توانایی تسكین دادن یكدیگر اشاره كرد.در حقیقت این معضل سبب پریشانی روابط زناشویی آن ها شده و احساس رضایت و خشنودی از زندگی آن ها را كاهش می دهد. به طور منطقی هر چه نارضایتی از زندگی مشترك بیشتر شود احتمال ناسازگاری و جدایی بیشتر می شود كه همین مساله یكی از دلائل مراجعه فراوان درمان جویان، به مراكز مشاوره بهداشت روانی می باشد.(میر خشتی، ۱۳۷۵).
به دلیل اهمیت رضایت زناشوی از یك سو بدون هوش هیجانی باید نحوه ی عملكرد هوش هیجانی از دیدگاه گلمن (۱۹۹۵) اشاره كرد:
۱- شیوه عقلانی
۲- شیوه هیجانی
زندگی انسان ناشی از تعامل كاركرد این دو عامل است.به جای نادیده گرفتن هیجانات شخصی باید به طور هوشمندانه با آن ها مواجهه شد و خود را برای پایداری در مقابله با ناكامی برانگیخت و حالان روحی و خلقی خود را تنظیم كرد و ارضای نیاز را به تعویق انداخت و از غرق شدن تفكر در مسائل ناراحت كننده اجتناب كرد و با دیگران همدردی كرد.(گلمن. پارسا ۱۳۸۲). پژوهش های متعددی در مورد رضایت مندی زناشویی براساس موارد شغلی و تحصیلی، اجتماعی، فرزند پروری صورت گرفته است.

عوامل متعددی نیز می توانند در رضایت زناشویی دخالت كرده و آن را تشدید نمایند:
۱- سازگاری با شریك زندگی: افرادی كه دوره كودكی خود را با محبوبیت سپری كرده اند توانایی سازگاری بیشتری با دیگران و بینش اجتماعی لازم را دارا می باشند.
۲- سازگاری جنسی: برآورده كردن نیازهای جنسی یكدیگر.د و یكی از علل طلاق است.
۴- سازگاری با بستگان همسر: باید یاد بگیرند به پدر و مادر و خواهر و برادران یكدیگر احترام بگذارند (احمدوند ۱۳۸۴).
و آیا هیجانات نقشی در حفظ روابط زناشویی دارند و آیا همسرانی كه از هوش هیجانی پایینی برخوردارند احساس رضایتمندی و خشنودی از زندگی زناشویی خود دارند.
اهمیت پژوهش:
در زندگی مشترك غالبا هنگام مواجهه با مشكلات، احساس ناكامی، تحقیر و .. احساسات هیجانات به جای عقل و منطق به همسران غالب می كند لذا شناخت و هدایت هیجانات برای حفظ روابط زناشویی بسیار مهم است كه عوامل متعددی نیز می تواند در رضایت زناشویی دخالت كرده و آن را تشدید نماید وقتی یك زوج در چرخه ی فراینده ی انتقاد قرار گرفتن در موضع دفاعی، خاموشی گزیدن افكار منفی و پذیرش مكرر درماندگی هیجانی اسیر می شوند این چرخه به خودی خود منعكس كننده این واقعیت است كه در توانایی خودآگاهی، خویشتن داری، همدلی و تسكین دادن به خود و به یكیدگر اختلالی وجود دارد.بدین ترتیب اهمیت پرورش مهارت ها و توانایی های هیجانی با مراجعه به آمار رو به رشد طلاق و اختلافات ناشویی بیشتر آشكار می گردد.(برنشتاین، ی عابدی نائینی ۱۳۸۰) اگر چه تاكید بر تاثیر هوش هیجانی در احساس رضایت زناشویی به معنای نادیده انگاشتن عوامل دیگری هم چون مسائل بیوتكنولوژی، اثرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیست اما برای سلامت ارتباطات عاطفی و هیجانی زوجین و سلامت روانی خانواده و مقابله بسیاری از مشكلات اساسی خانواده و كاستن آمار طلاق در جامعه توجه به راهبردهای اكتسابی در جهت پرورش قابلیت های هیجانی ضروری می نماید.

اهداف پژوهش:
اهداف كلی: سنجش رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی
اهداف اختصاصی پژوهش:
۱- بررسی رابطه میزان خودآگاهی و رضایت زناشویی
۲- بررسی رابطه میزان كنترل و رضایت زناشویی

۳- بین خود كنترلی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.
۴- بین همدلی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.
۵- بین مهارت های اجتماعی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد.

تعریف مفاهیم و اصطلاحات:
تعریف نظری:
۱- هوش هیجانی :EQ: عبارت است از توانایی شناخت درك و تنظیم احساسات و هیجانات خود و دیگران، تمیز دادن میان احساسات و استفاده از آن در جهت هدایت افكار و اعمال خود (سالودی و مایر ۱۹۸۹).
۲- رضایت زناشویی: احساس عینی از خشنودی و رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر (هاوكینز ۱۹۶۸).
تعریف عملیاتی:
۱- هوش هیجانی: منظور از هوش هیجانی نمره ای است كه آزمودنی از كل آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ كسب می كند.
۲- رضایت زناشویی: منظور از رضایت زناشویی نمره ای است كه آزمودنی از آزمون رضایت زناشویی هادسون كسب می كند.

فصل دوم
ادبیات پژوهش

تاریخچه هوش هیجانی:
همراه با شروع قرن جدید جوامع با معضلات اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی مواجه می باشند.نظر غالب كارشناسان به آن است كه برای حل بسیاری از مشكلات موجود شهروندانی نیاز است كه تنها دارای قابلیت های خردمندانه باشند.بلكه به همان نسبت دارای مهارت های اجتماعی و هیجانی قابل توجه نیز می باشند.تشخیص اهمیت مهارت های اجتماعی و توان كنار آمدن موثر با یكدیگر افراد، موجبات علاقمندی افزون به مفهوم هوش هیجانی را فراهم آورده است.
هم چنین دلیل دیگری فزاینده به این مفهوم، مربوط به تئوری هایی است كه مفهوم گسترده تری را برای هوش در نظر می گیرند.طی سال های اخیر بیشتر تئوری های مربوط به هوش بینه وسیمون ۱۹۱۱۶، كارؤل ۱۹۹۳، اسپیرمن ۱۹۲۳ و تورستون ۱۹۳۸ و كسلر ۱۹۵۸، برتری عامل عمومی (g) را در راس قرار داده اند (برودی و ۱۹۹۲ و كارول ۱۹۹۷) در بسیاری از تست های هوش

عامل مشتركی است.امروزه تئوری های تستی هوش گرچه كاملا تغییر یافته اند ولی متفق القول هوش را فعالیت ذهنی هدفمندی می داند كه كاربرد آن در حل موثر مشكلات، قدرت
اینك تعداد زیادی از منتقدان اظهار می دارند كه نقطه نظرات تستی هوش تاكید زیاد از حدی بر توانایی عقلانی فرد دارند.(ویلیامز ۱۹۹۷، وگی ۱۹۷۱، واسترنبرگ ، وواگنر ۱۹۹۳) در این راستا، ادواردثرندایك در نظریه خود تحت عنوان هوش اجتماعی مفهوم گسترده تری از هوش را مطرح ساخت و آن را توانایی درك و هدایت افراد در جهت عملكرد عاقلانه در روابط انسانی

تعریف كرد (ثرندایك۱۹۲۰).
نظریه پردازان جدیدتر به روشنی اظهار داشتند تعاریف قبلی هوش توجه لازم به توانا

یی درك اوضاع اجتماعی ندارند.آن ها مدعی هستند كه این توانایی های اجتناعی در تمام ابعاد رفتار هوشمندانه دارای اهمیتی هم چون توانایی های كلامی و مهارت های منطقی و ریاضی می باشند.هوارد گاردنر در ۱۹۸۳ نقطه نظر خود را تحت عنوان هوشمندی چندگانه مطرح می سازد گاردنر فراتر از نظریه دو عاملی و كسلر (۱۹۵۸) به نظریه سه عاملی كارون (۱۹۹۳) نظریه هوش هفت عاملی خود را مطرح ساخت و هوش درون فردی را تعیین دقیق حالات و احساسات درونی خود هوش بیرون فردی را به عنوان درك احساسات دیگران معرفی كرد. بسیاری از نظریه پردازان از نقطه نظرات توسعه یافته گاردنر در زمینه هوش پیروی كرده اند، مانند داس ، نالگیری ، كربی ۱۹۹۴، فئورستاین ، هافمن ۱۹۹۷،كافمن ۱۹۹۳، به نقل قول از فئی فر ۲۰۰۱، گلمن ۱۹۹۵، مایر وسالوی ۱۹۹۰).
پیتر سالووی و جان هایر (۱۹۸۹) برای اولین بار واژه هوش هیجانی را در مقالات علمی خود طرح ساختند.سپس روان شناسان دیگری مفهوم هوش هیجانی را مورد بحث و تحقیق قرار داده اند.
به طور مثال مایر، سالووی و گاراسو (۲۰۰۰) در مفهوم سازی از هوش هیجانی بر عناصر شناختی و تاثیری كه هیجانات بر قضاوت و حافظه دارند تاكید نموده اند.
گلمن (۱۹۹۵) مایر (۲۰۰۰) واسكات، مائولوف (۱۹۹۹) هوش هیجانی را به عنوان یك استعداد و هم به عنوان یك ویژگی معرفی كرده اند.
آوریل و نانلی ، به طرح نظریه خلاقیت هیجانی بر ارزش رضایت هیجانی ، در خلال خلاقیت تاكید می كنند.سارنی در نظریه شایستگی هیجانی با تاكید مضاعف بر نقش بافت اجتماعی بر كاركردهای هیجانی آن و خود اثر بخش به بحث در زمینه هوش هیجانی پرداخته و شایستگی هوش هیجانی را لازمه پیشرفت اجتماعی می دانند – بار- اون (۱۹۹۹) با طرح مدل چند عامل

ی برای هوش هیجانی و آن را مجموعه از استعدادها توانایی ها و مهارت هایی می دانند كه افراد را در جهت سازگاری مؤثر با محیط و كسب و كار موفقیت در زندگی آماده می كند و این توانایی ها در طول زمان تغییر نموده و رشد می یابد كه با روش های آموزشی قابل اصلاح و بهبود است.

با این وجود اغلب پژوهش های علمی در زمینه هوش هیجانی براساس تئوری ها مایر وسالووی، گلمن بار- اون می باشد.
تئوری هوش هیجانی سالووی و مایر:
تئوری هوش هیجانی نظریه مایر وسالووی تنها بازتاب یك توانایی یا یك خصیصه نیست بلكه تلفیقی از چند توانایی استدلالی و هیجانی ممتاز است و نسبت به هوش اجتماعی توجه بیشتری از زندگی بهره مندی از محیط اساسی هیجانی و فرو نشاندن مشكلات شخصی و اجتماعی افراد دارد.افرادی با هوش هیجانی بالا در داشتن رضایت بیشتر از زندگی بهره مندی از محیط خانوادگی كه مشوق یادگیری احساسات و درك زیبایی در آنهاست و شریك شدن در احساسات اطرافیان، نسبت به دیگران متفاوتند.و معمولا افرادی با انگیزه، منظم، خونگرم، موفق و خوشبین هستند (مایر وسالووس، دی پائولو، ۱۹۹۵، ۱۹۹۰) هوش هیجانی توانایی و ظرفیت دریافت، فهم، تنظیم هیجانی را به عنوان یك استعداد هوشمندانه تلقی می كنند و استدلالی كه برای هیجانات اهمیت قایل شود.و از هیجانات در جهت ایجاد انگیزش و برنامه ریزی برای رسیدن به موفقیت استفاده می كنند.(مایر وسالووی ۴ و ۱۹۹۷ و p).

مفاهیم اساسی هوش هیجانی:
ادراك هیجانی: به توانایی شناخت دقیق و درست هیجانات در خود و دیگران و تمیز قایل شدن بین ابراز هیجانات واقعی از هیجانات نادرست و غیر واقعی (ریانه كار) اشاره دارد.
تنظیم هیجانی به توانایی تنظیم موثر و تعدیل نشدن هیجانات و مدیریت آن در خود و دیگرر و آسیب زا را به صورتی سازگار و انطباق تبدیل كند.
شناخت هیجانی: توانایی فهم هیجانات و استفاده صریح و صادقانه، انعطاف پذیر و ابتكاری از هیجانات موقعیت های اجتماعی است كه در جهت حفظ انگیزه های مثبت برای رسیدن به اهداف به كار می رود.
تئوری هوش هیجانی گلمن:
گلمن در پاسخ به این سؤال كه چرا برخی از افراد هوشمند (از نظر هوش عمومی) درمقابل هیجانات لجام گسیخته و تكانه های سركش از پا در می آیند و یا به طرز حیرت آوری در بحران های زندگی خصوصی و عاطفی خود تسلیم شكست می شوند.مفهوم هوش هیجانی را مطرح می سازد.به نظر او مهارت ها و توانایی های هوش هیجانی تعیین می كند كه چگونه می توان از سایر استعدادهای خود از جمله هوش شناخت به بهترین صورت استفاده نمود.
مولفه های گلمن:
۱- خود آگاهی
۲- خود كنترلی
۳- همدلی
۴- مهارت های اجتماعی
۵- خود انگیزی
خود آگاهی: خود آگاهی یعنی احساس احساسات و قبول آن ها و …

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پیشر

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 88 کیلو بایت

تعداد صفحات : 92

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق ارشد رشته روانشناسی: بررسی رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی

این بدان معناست که هدف، خلقت موجودی خدا گونه بوده است که دارای صفات و خصوصیاتی باشد تا خلیفه خدا روی زمین شود و برای تربیت انسانها از میان خود آنها راهنمایانی برگزید تا راه راست را به انسانها نشان دهند. نقش تربیتی این راهنمایان به گونه ای بوده که انسانها در تمامی ابعاد وجودیشان رشد کنند. با مشاهده زندگی گذشتگان خواهیم دید که معمولاً زندگی افراد جامعه به سه بخش تقسیم می&zwnj شده است. قسمت اول کار و مشغله روزانه که جهت تأمین معاش خانواده بوده است و قسمت دیگر را خواب و استراحت و تجدید قوای جسمی جهت شروع روزی نو و ادامه کار و تلاش روزانه تشکیل می&zwnj داده است و بین این دو زمان، زمان سومی نیز مشاهده می&zwnj شود که در آن افراد نه کاری انجام می&zwnj دادند و نه در خواب بودند. البته این زمان بسیار کوتاه بود و به مرور زمان مدت آن افزایش یافته است. این مدت زمان از روز را اوقات فراغت (Leisure times) نام نهادند. در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان، اوقات فراغت بخش مهم و جدانشدنی از برنامه&zwnj های تربیتی جوانان محسوب می&zwnj شود و هر اجتماعی با توجه به این نکته تا چه میزان از تحولات صنعتی و اجتماعی عصر حاضر تأثیر پذیرفته است، از ساعات فراغت به فراخور وضع و موقعیت خویش و بر اساس تواناییهای اقتصادی خود و نیز اعتقادات و درک ویژه ای که از اوقات فراغت دارند، بهره می&zwnj گیرند. واضح است که کم توجهی به این موضوع موجب می&zwnj شود که افراد نتوانند اوقات بیکاری خود را به نحو مطلوب و دلخواه سپری کنند و از نقش سازنده ای که این ساعات در پرورش شخصیت و تکمیل دانش و معلومات دارند بهره ببرند. یکی از اقشار جامعه، جوانان هستند و آنها سرشار از انرژی جوانی می&zwnj باشند که این انرژی باید به گونه ای مورد بهره برداری قرار گیرد (سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۱).

جهت دادن صحیح به بهره برداری از انرژی جوانان و برآوردن نیازهای آنها، مستلزم برنامه ریزی واقع بینانه و صحیح زمانی است تا بدین ترتیب از اتلاف وقت و انرژی این قشر جولگیری به عمل آید. امروزه استفاده بهینه از وقت و زمان، مهمترین مسأله در کشورهای مترقی جهان می&zwnj باشد ولی متأسفانه در کشور ما توجه چندانی به وقت و زمان نمی شود و با از دست دادن این عنصر بسیار مهم، لطمه&zwnj های زیادی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و آموزشی و پرورشی و… به کشورمان وارد می&zwnj شود، زیرا مدیریت زمان کمتر دیده می&zwnj شود. پس برای افزایش بهره وری، مخصوصاً در واحدهای آموزشی بهتر است از مدیریت زمان (Time management) استفاده شود و این برنامه ریزی زمانی به کارمندان و محصلان از قبیل دانش آموزان و دانشجویان آموزش داده شود (براتی، ۱۳۸۴).

امروزه این اعتقاد وجود دارد که ریشه بسیاری از اضطرابها و فشارهای روحی انسان عصر حاضر، کمبود وقت یا از دست دادن زمان است. قرن حاضر به دلیل گسترش شبکه اطلاع رسانی و تهاجم و انفجار اطلاعات، به عنوان &laquo عصر سرعت&raquo شناخته شده است و بشر امروز برای دور نماندن از قافله و زمان خویش و کسب اطلاعات به ناچار، به تلاش مستمر و بی وقفه می&zwnj پردازد. این تلاش، بدون برنامه ریزی زمانی موجب استرس و فشار روانی می&zwnj شود (فراست، ۱۳۷۱).

به نظر پژوهشگر، احتمال دارد که مدیریت زمان که استفاده بهینه از وقت برای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، با در نظر گرفتن اولویت&zwnj ها و اوقات فراغت فرد است، با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی فرد رابطه داشته باشد.

بیان مسأله :

با در نظر گرفتن اینکه یکی از ویژگیهای عصر کنونی، سرعت ارتباطات است، به همین دلیل توجه به مسئله اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و جهت دادن به برنامه&zwnj های زمانی آن امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. به عبارت دیگر مسئله کنونی، نداشتن برنامه ریزی زمانی صحیح در اوقات فراغت آنها می&zwnj باشد (علیمرادیان، ۱۳۶۸).

با توجه به وقت آزادی که در بین ساعات شبانه روز نوجوانان و جوانان مشاهده می&zwnj شود، این تحقیق انجام گرفت تا معلوم گردد که برای گذراندن اوقات فراغت به طرز صحیح، چگونه می&zwnj توان از مدیریت زمان بهره برد. لذا محقق با توجه به مطالعات مقدماتی که در این زمینه انجام داده است بر آن است تا با گردآوری اطلاعات دقیق&zwnj تر، از طریق اجرای یک تحقیق غیر آزمایشی از نوع همبستگی، رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت را با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی مشخص نماید.

طبق تعریف سازمان طی جوانان، افرادی که دارای سنین ۱۵ تا ۲۹ سال می&zwnj باشند، جوان محسوب می&zwnj شوند. ایران به عنوان یکی از کشورهای مدیترانه شرقی دارای جمعیت جوان است.

بانک جهانی در سال ۲۰۰۰، جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور ما را معادل ۱/۳۲ درصد کل جمعیت گزارش نموده است (سازمان ملی جوانان، ۱۳۸۱).

لذا با عنایت به خصوصیات و استعدادهای بالقوه این گروه سنی در جهت شکوفایی جامعه فردا، لازم است وضعیت سلامت روان این قشر شناسایی شود و رابطه آن با سایر عوامل به درستی مورد بررسی قرار گیرد (همان منبع ).

بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان برای استفاده بهینه از اوقات فراغت خود، مدتها قبل و نزدیک به زمان امتحانات خود برنامه ریزی صحیح زمانی نمی کنند و یا از مدیریت زمان اطلاعی ندارند. برخی نیز به رغم اطلاع محدود، از آن استفاده نمی کنند. به نظر پژوهشگر، رابطه نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با سایر متغیرها باید بررسی شود تا اقدامات لازم و ضروری در پژوهشهای بعدی انجام گیرد.

از طرفی آموزش و پرورش، به دلیل آموزش و تعلیم نیروهای مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه در تمامی کشورهای دنیا اهمیت به سزایی دارد. در بحث آموزش و پرورش مفاهیم پیشرفت تحصیلی و افت تحصیلی به میان می&zwnj آید. از پیشرفت تحصیلی، به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت در نظام آموزش و پرورش، مفهوم &laquo انجام تکالیف و موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص &raquo یا &laquo موفقیت دانش آموزان در امر یادگیری مطالب درسی&raquo ، مستفاد می&zwnj شود. وجه مخالف پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی است که یکی از معضلات نظام آموزشی می&zwnj باشد که خود را به شیوه&zwnj های گوناگون مانند عدم موفقیت دانش آموزان در دستیابی به اهداف مقاطع تحصیلی مربوطه، مردودی و تکرار پایه&zwnj های تحصیلی، ترک تحصیل زودرس و بیکاری و بلاتکلیفی نشان می&zwnj دهد (پورشافعی، ۱۳۷۰).

با توجه به اضطراب و استرس ناشی از دروس و امتحانات مدارس و دانشگاهها در بین نوجوانان و جوانان لزوم یک برنامه ریزی صحیح زمانی، یا به عبارتی مدیریت زمان جهت استفاده بهینه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، از اهمیتی ویژه برخوردار است.

این پژوهش به طور کلی تلاش دارد که رابطه بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت را با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی مشخص نماید و می&zwnj کوشد که به طور اخص آشکار سازد که چه رابطه ای بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با سلامت روان جوانان وجود دارد ؟ و اینکه آیا بین نحوه مدیریت زمان در اوقات فراغت با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه وجود دارد ؟ یا خیر؟

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئاله

اهداف تحقیق

فرضیه&zwnj های تحقیق

سوال های تحقیق

ضرورت و اهمیت تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهشی

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه

پیشرفت تحصیلی : تعریف، معیارها و عوامل تاثیر گذار

معیارهای پیشرفت تحصیلی

تعریف بهزیستی و مولفه&zwnj های آن

ویژگی های افراد شاد

رویکرد های نظری به بهزیستی

روش&zwnj های ارزیابی بهزیستی

عوامل و همبسته&zwnj های بهزیستی

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری اوقات فراغت

مقدمه

تعریف های اوقات فراغت

اوقات فراغت از دیدگاه اسلام

اوقات فراغت از نظر فیلسوفان و جامعه شناسان

سابقه علمی پیشینه تحقیق در ایران و خارج از کشور

پیشنه تحقیق در مورد مدیریت زمان در اوقات فراغت در ایران

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمایی والفجر منطقه 18 تهران در

بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمایی والفجر منطقه 18 تهران در سال تحصیلی 81 – 80

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 58 کیلو بایت

تعداد صفحات : 33

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق در مورد رابطه بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش اموزان و دانشجویان

چکیده :

بطور کلی می توان گفت که یکی از دلایل تقلب در نزدیک دانش آموزان اضطراب است لذا بدین جهت دست به این تحقیق دست زدیم مطالبی که پی می آید خواننده را در فرایند این پژوهش بیشتر آشنا خواهد نمود. وشما را با دلایل و راه حلهای اجرای آگاه خواهد نمود، راه کارهایی جهت کاهش این مسئله ارائه خواهد داد در ضمن در بیشت مواقعدیده شده که توقع بیش حد والدین و اطرافیان ویا رقابت های نا صحیح بین دانش آموزان باعث تقلب می شود و دلیل دیگر عدم توانی فرد در یاد گیری و همچنین عدم تدریس خوب این عوامل را بیشتر تجدید می کند با شناسایی این عوامل وبا تکیه به تجربه های فردی وعلمی ودانشهای روز و کمک گرفتن از نظریات روانشناسان مختلف راه حلهای ارایه شده و تا حدزیادی این تحقیق نتیجه مثبت داشته که امیدوارم در مسایل آموزشی مورد استفاده قرار کیرد
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه بین مولفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه 4 تهران

بررسی رابطه بین مولفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه 4 تهران

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 336 کیلو بایت

تعداد صفحات : 104

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رابطه بین مولفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار منطقه 4 تهران

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان «بررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده با سلامت عمومی زنان باردار» صورت گرفته است، لذا هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه مذکور بوده است. همچنین از جمله اهداف فرعی تحقیق نیز می توان به بررسی رابطه بین مؤلفه­های محیط خانواده با سلامت عمومی، و همچنین بررسی رابطه مؤلفه­های محیط خانواده با مؤلفه های سلامت عمومی اشاره کرد.

در این پژوهش محقق درصدد آزمون این فرضیه اصلی بود که بین محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد. با توجه به اینکه محیط خانواده دارای 10 مؤلفه می باشد محقق به بررسی این رابطه به تفکیک هر مؤلفه پرداخته است. همچنین با توجه به اینکه پرسشنامه سلامت عمومی نیز دارای چهار مؤلفه می باشد محقق در نهایت به عنوان یافته های جنبی پژوهش به بررسی رابطه مؤلفه های محیط خانواده با هر یک از مؤلفه های سلامت عمومی پرداخته است.

این تحقیق از نظر موضوعی و مکانی پیرامون وضعیت سلامت عمومی زنان باردار متأثر از محیط خانواده در منطقه 4 شهر تهران انجام شد.

از نظر روش، نیز تحقیق از نوع تحقیق همبستگی- رگرسیونی بود، چرا که محقق اولاً در صدد یافتن روابط معنادار بین متغیرها و مؤلفه های درگیر در پژوهش بوده و ثانیاً در پی یافتن اینکه کدامیک از مؤلفه های محیط خانواده، سلامت عمومی زنان باردار را بیشتر تبیین می کنند.

جامعه تحقیق را تعدادی از زنان باردار منطقه 4تهران شکیل می دهد. با توجه به نوع طرح تحقیق مورد استفاده، محقق صرفاً 60 نفر را به طور تصادفی ساده انتخاب کرده و جزو نمونه تحقیق در نظر گرفته است.

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محیط خانواده 60 سؤالی (موس و موس) و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر(فرم 28 سوالی) استفاده شد. گرچه ابزارهای مورد استفاده با توجه به شواهد موجود، از روایی و پایایی کافی برخوردار هستند ولی در عین حال محقق نسبت به بررسی ضریب پایایی پرسشنامه ها و مولفه های آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اقدام نمود.

پس از جمع آوری پرسشنامه­ها، اطلاعات مورد نظر در جدول اطلاعات کلی ثبت و با استفاده از کامپیوتر و نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج آن در دو بخش روش های توصیفی و استنباطی گزارش شده است. به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش و تعیین مؤلفه­های معنادار در سلامت عمومی زنان باردار از همبستگی پیرسون تک متغیری و آزمون معناداری مربوط به آن، تحلیل رگرسیون چندگانه به روشهایEnter وStepwise Forward ، و آزمون معناداری ضرایب همبستگی چندگانه استفاده شده است.

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول کلیات پژوهش... 1

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش.... 6

اهداف پژوهش.... 7

اهداف اصلی.. 7

اهداف فرعی.. 7

فرضیه‌های تحقیق.. 8

فرضیه اصلی.. 8

فرضیه‌های فرعی.. 8

متغیرهای پژوهش.... 8

تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش (عملیاتی و مفهومی) 9

فصل دوم پیشینه پژوهش... 11

مقدمه. 12

بخش اول: سلامت عمومی.. 12

سلامت عمومی و تعاریف آن.. 12

نشانه‌های سلامت عمومی.. 18

مدل بیماری روانی و سلامت عمومی.. 18

رویکردهای مختلف روانشناسی و سلامت عمومی.. 21

الف) رویکرد روان تحلیل‌گری.. 21

ب) رویکرد رفتارگرایی.. 22

ج) رویکرد انسان‌نگری.. 22

بخش دوم : خانواده و محیط خانواده 23

خانواده و اهمیت آن در نظریه های روان شناختی.. 23

تأثیر خانواده بر رشد شخصیت... 25

- نظریه اسناد. 29

تأثیر محیط‌های ارتباطی خانواده بر رفتار اعضای خانواده 32

سنجش محیط خانواده 37

مقیاس محیط خانواده 38

نقش سلامت عمومی در ثبات خانواده 39

عوامل خانوادگی موثر در سلامت عمومی.. 40

شیوه‌های ارتباطی موجود در خانواده 40

مهارتهای زندگی اعضای خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده 40

اقتصاد خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده 41

ازدواجهای مناسب در تامین سلامت عمومی خانواده 42

بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 42

فصل سوم روش اجرای پژوهش... 45

مقدمه. 46

روش اجرای پژوهش.... 46

جامعه پژوهش.... 46

نمونه و روش نمونه‌گیری.. 46

ابزار اندازه‌گیری و روش گردآوری دادهها 47

الف) پرسشنامه سلامت عمومی گلد برگ... 47

شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه گلدبرگ... 47

روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی.. 48

ب) مقیاس محیط خانواده 51

روایی و پایایی مقیاس محیط خانواده 52

روایی.. 52

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 54

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 55

مقدمه. 56

روشهای آماری توصیفی.. 56

روشهای آماری استنباطی.. 61

فرضیه اصلی.. 61

فرضیه‌های فرعی.. 61

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 77

مقدمه. 78

بحث و نتیجه گیری.. 78

فرضیه اول.. 78

فرضیه دوم. 78

فرضیه سوم . 79

فرضیه چهارم . 79

فرضیه پنجم.. 79

فرضیه ششم.. 80

فرضیه هفتم.. 80

فرضیه هشتم.. 80

فرضیه نهم.. 81

فرضیه دهم.. 81

نتایج فرضیات... 81

محدودیت های تحقیق.. 84

پیشنهادات تحقیق.. 85

منابع فارسی.. 87

منابع لاتین.. 91

ضمائم پرسشنامه. 93

فهرست جداول

جدول 1-2: ابعاد سلامت روان شناختی و اجتماعی.. 16

جدول 1-3: ضریب پایایی پرسشنامه سلامت عمومی و مولفه های آن.. 50

جدول 2-3: ضریب پایایی مقیاس محیط خانواده و مؤلفههای آن.. 53

جدول 1-4: شاخصهای آمار توصیفی پرسشنامه محیط خانواده 57

جدول 2-4: شاخصهای آمار توصیفی خرده مقیاسها و نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) 59

جدول 3-4: همبستگی بین نمره کل سلامت عمومی با خرده مقیاسهای محیط خانواده 63

جدول 4-4: رگرسیون چندگانه بین متغیرهای کلیه پیش بین با سلامت عمومی.. 67

جدول 5-4: رگرسیون چندگانه بین متغیرهای پیش بین معنادار با سلامت عمومی.. 69

یافته های جنبی پژوهش.... 70

جدول 4-6: همبستگی بین خرده مقیاسهای سلامت عمومی با خرده مقیاسهای محیط خانواده 71

جدول 7-4: نتایج تحلیل رگرسیون با روش Enter به تفکیک هر کدام از خرده مقیاسهای سلامت عمومی 73

جدول 8-4: نتایج تحلیل رگرسیون با روش Forward stepwise به تفکیک هر کدام از خرده مقیاسهای سلامت عمومی 75

فهرست نمودارها

نمودار 1-4: مقایسه میانگین های خرده مقیاس های محیط خانواده 58

نمودار 2-4: مقایسه میانگین های خرده مقیاس های سلامت عمومی..65

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 64 کیلو بایت

تعداد صفحات : 92

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سئوالات تحقیق
فرضیه ها
تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم
تاریخچه فشار روانی
تعاریف و نظریه های فشار روانی
علل استرس
عوامل موثر در تشدید فشار روانی
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی
ارزشیابی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی
تحقیقات انجام در داخل و خارج
فصل سوم
مقدمه
جامعه
نمونه و نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روائی و اعتبار مقایس سنجش احساس فشار روانی
روش تحقیق
یافته های پژوهش

فصل چهارم
جداول
فصل پنجم
نتیجه گیری
پیشنهادات
محددیت ها
منابع

منابع و مآخذ

۱- آزاد، حسین،(۱۳۷۲)،‌آسیب روانی، تهران، انتشارات بعثت.
۲-‌ احمدی، احمد،(۱۳۷۱)، روانشناسی نوجوانان و جوانان ، تهران، انتشارات تومه.
۳-‌ پارسا، محمد، (۱۳۷۵)، نظریه‌های یادگیری و آموزشی، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
۴-‌ پاول، تروورجی و انرایت، سیمون جی، بخشی‌پور رودسری و صبوری مقدم، حسن،(۱۳۸۰)، فشار روانی، اضطراب و راههای مقابله با آن، مشهد، شرکت بهنشر.
۵-‌ جعفری مررخه، فرامرز، (۱۳۷۹)، بررسی رابطه بین رضایت از انتخاب رشته تحصیلی با پیشرفت تحصیلی.
۶-‌ زندی‌پور، طیبه، (۱۳۸۳)، برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی، تهران، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
۷-‌ ‌‌سالمی، شهلا،( ۱۳۷۵)، بررسی تاثیر پاره‌ای از متغیرهای اجتماعی و اقتصادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم نظام جدید شهر تهران.
۸-‌ سمپوزیم، استرس،(۱۳۷۲)
۹-‌ ‌سیف، علی‌اکبر،(۱۳۷۳)، اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی، انتشارت آگاه، تهران
۱۰-‌ ‌شاملو، سعید، (۱۳۷۸)، بهداشت روانی، تهران، انتشارات رشد
۱۱ـ شفیع‌آبادی، عبدالله، (۱۳۸۳)، راهنمائی تحصیلی و شغلی، تهران، انتشارات
۱۲-‌ طالب‌زاده، علیرضا، (۱۳۸۲)، نشریه پیوند، ماهنامه آموزشی پیوند.
۱۳-‌ علیزاده، مریم‌گل، (بهمن ۱۳۸۳)، ماهنامه موفقیت.
۱۴-‌ گروسی، اعظم، (۱۳۷۸)، بررسی رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی.
۱۵-‌ مرتضوی‌زاده، سیدحشمت‌ا..،‌(مهر ۱۳۸۲)، نشریه ماهنامه آموزشی پیوند ، شماره ۲۸۸
۱۶- مقدم، بدری، (۱۳۷۹)، کاربرد روانشناسی در آموزشگاه (روانشناسی آموزشگاهی )، تهران ، انتشارات سروش.
۱۷-‌ موسویان، میترا،(۱۳۷۴) ترنسندنتال، مدیتیشن و تاثیر آن بر کاهش فشارهای عصبی.
۱۸- نریمانی، محمد، (۱۳۸۲)، اضطراب و راههای مقابله با آن، اردبیل، انتشارات نیک‌آموز.
۱۹-‌ نظری، مرتضی، (۱۳۷۴)، عوامل موفقیت در تحصیل، تهران، انتشارات مدرسه.
۲۰-‌ هیلگارد، واتکینسون،(مترجم براهنی، محمد تقی و همکاران، ۱۳۷۲)، زمینه‌روانشناسی‌جلد ۲، انتشارات رشد.‌

چکیده تحقیق:

در این تحقیق به بررسی رابطة بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه پرداخته‌ایم. نمونة تحقیق ۳۷۲ نفر ( ۱۹۱ نفر دختر و ۱۸۱ پسر ) از دانش‌آموزان مذکور را شامل می‌شود، که در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ مشغول به تحصیل بوده‌اند. روش این تحقیق توصیفی و از نوع میدانی بوده و ابزار جمع‌آوری اطلاعات،‌برای متغیر فشار روانی، پرسشنامة اورسولا مارکهام است که احساس فشار روانی را می‌سنجد. برای گردآوری اطلاعات متغیر پیشرفت تحصیلی، ضمن مراجعه به کارنامه‌های تحصیلی دانش‌آموزان درسال تحصیلی۸۷-۸۶ ، معدل آنان ثبت شده است. داده‌های به دست آمده با استفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل گردیده و فرضیه‌های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از آن می‌کند که میزان فشار روانی دختران بیشتر از میزان فشار روانی پسران است. همچنین میزان پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از میزان پیشرفت تحصیلی پسران است. ولی رابطه‌ای بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی دختران دیده نشده، همچنین بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی پسران رابطة معناداری مشاهده نشده است. اثر متقابل جنس و پایه ‌های تحصیلی بر روی فشار روانی دانش‌آموزان نیز معنی‌دار نیست.

بیان مسأله:

همه معلمین در طول زندگی حرفه‌ای خود همواره با دانش آموزانی مواجه شده‌اند که علیرغم شروع خوب و مناسب فعالیتهای تحصیلی و کسب مدارج ممتاز و عالی در پایه‌های تحصیلی با افت عملکرد تحصیلی مواجه شده‌اند. و برای کمک به این دسته از دانش‌آموزان، دنبال علت و راهکار می‌گردند. والدین آنها نیز برای جلوگیری از افت هرچه بیشتر آنها طالب راهکارهای عملی هستند. حتی گاهی خود دانش‌آموزان نیز با مراجعه به مشاورین از وضعیت تحصیلی خود رضایت نداشته و ابراز ترس و نگرانی می‌کنند و افت تحصیلی و شکست تحصیلی، مسائل فردی و شخصی زیادی برای یادگیرنده ایجاد می‌کند، مسائلی از قبیل مشکلات عاطفی، روانی مانند استرس. در تحقیق موجود، محقق سعی دارد بداند که آیا رابطه‌ای بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر وجود دارد؟ و اگر رابطه‌ای وجود دارد، این رابطه تا چه حد و چگونه است؟


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 457 کیلو بایت

تعداد صفحات : 96

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشوییچکیده:

سابقه و هدف یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده های رضایتمندی در رابطه ی زناشویی، وجود عشق در باطه و کیفیت آن است. در این پژوهش به بررسی رابطه اجزاء عشق بر اساس نظریه ی استرنبرگ با رضایتمندی زوجی پرداخته شده است.

مواد و روش، این پژوهش بر روی 80 فرد متاهل ساکن شهر قوچان و یا روش نمونه گیری در دسترس برای عشق انجام شد.

ابزار مود استفاده ، پرسشنامه رضایتمندی زوجی انریچ (ENRICH)، پرسشنامه مقایس استربرگ برای عشق بود.

یافته ها:

فرض اساسی این پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین عشق ورزی و رضایتمندی زناشویی تائید گردید و فرض دیگر نشان داد که رابطه معناداری بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی وجود ندارد.

و نتایج بررسی های دیگر نشان داد که بین اجزاء عشق، صمیمیت؛ هوس و تعهد رابطه ی معناداری وجود دارد که بالاترین همبستگی در نمرات مقیاس تعهد سپس صمیمیت و در آخر مقیاس هوس یا رضایت مندی زناشویی مشاهده گردید.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه 1

بیان مسئله 2

اهمیت و ضرورت پژوهش 4

اهداف پژوهش 5

سؤالات و فرضیات تحقیق 5

سؤالات تحقیق 5

فرضیه های تحقیق 5

تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها 6

الف) تعریف نظری 6

ب)تعریف عملیاتی 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

پیشینه 7

رضایتمندی زناشوئی 7

تعریف رضایت مندی زناشوئی و پیامدهای آن 7

عوامل موثر بر رضایتمندی زناشوئی 9

نظریه فروید 13

تعریف عشق ازدیدگاه فروید 14

تجلی غریزه زندگی در عشق 15

نظریه یونگ 17

تعریف عشق از دیدگاه یونگ 19

تئوری جبران در دیدگاه یونگ به چه معناست 19

عشق رومانتیک 19

عشق انسانی 20

عشق و من 20

نظریه فروم 21

تعریف عشق از دیدگاه فروم 22

عناصر عشق دردیدگاه فروم 23

انواع عشق: فروم عشق را چهار نوع می داند 24

انواع عشق دروغین دردیدگاه فروم 26

عشق واقعی یا زایا و مولد دردیدگاه فروم به چه معناست 27

نظریه مزلو 27

تعریف عشق ازدیدگاه مزلو 28

تفاوت میان دو عشق دردیدگاه مزلو 28

مشخصات عشق بین دو جنس دردیدگاه مزلو 29

قابلیت دوست داشتن و دوست داشته شدن 30

جنسیت در عشق خود شکوفا 30

پرستاری، مسئولیت،اشتراک نیازها 30

صفا، نشاط در رابطه عشق سالم 31

فردیت عشقی در افراد سالم 31

حسن سلیقه در عشق افراد سالم 31

نظریه آیزنگ 32

تعریف عشق ازدیدگاه آیزنگ 32

نظریه شوستروم 34

انواع عشق: شوستروم (1362) معتقد است که عشق صور متعدد دارد 34

عشق در انسان خویشتن ساز دردیدگاه شوستروم 36

نظریه سالیوان 36

تعریف عشق ازدیدگاه سالیوان 36

نظریه استنبرگ 37

تعریف عشق از دیدگاه استنبرگ 37

تئوری های عشق دردیدگاه استنبرگ 38

دیدگاه سه بعدی عشق 38

مراحل حصول عشق 39

سبک عشق 40

یافته های پژوهشی در خصوص موضوع 41

الف- یافته های پژوهشی داخلی 41

ب- پژوهش های خارجی در رابطه با موضوع 51

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش 55

جامعه آماری پژوهش 55

حجم نمونه 55

روش نمونه گیری 55

ابزار پژوهش 55

روایی و اعتبار ابزارها 55

روش اجرا 56

روش های تجزیه و تحلیل داده ها 56

فصل چهارم : یافته های پژوهش

یافته ها 57

آمار توصیفی 57

آماراستنباطی 63

فصل پنجم : نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 67

بحث بر اساس فرضیات پژوهش 67

محدودیت های پژوهش 69

پیشنهادات 70

منابع 71

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات