پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 1.088 مگا بایت

تعداد صفحات : 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن

محتوای فایل :

1) کلیه دیاگرام ها و نمودار های uml

2) کلیه dfd دیاگرام ها

3) نمودار ERD

4) توضیحات تحقیق

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 8:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه شخصیتی آیزنک ویژه بزرگسالان

پرسشنامه شخصیتی آیزنک ویژه بزرگسالان

دسته بندی : پرسشنامه

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 32 کیلو بایت

تعداد صفحات : 10

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آزمون شخصیتی آیزنک (ویژه بزرگسالان)

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ)

مشخصات آزمون:

دامنه سنی: 16 سال به بالا

میزان تحصیلات آزمودنی: پنجم دبستان

نوع سؤال: دو گزینه ای بلی/ خیر

تعداد سؤال: 57 سؤال

زمان لازم جهت اجرا: بین10 تا 15 دقیقه

هنجارها: هنجاریابی ایرانی

نوع روایی: همگرایی برای بیماران روانی 55% است

نوع اعتبار: از طریق بازآزمایی بین 48% تا 86% گزارش شده است

محتوای فایل دانلودی :

1- پرسشنامه 75 سوالی

2- روایی و پایایی

3-نحوه اجرا و نمره گذاری

4- شیوه تفسیر

5- متغیرهای مورد اندازه گیری

6- منابع

برخی از سوالات :

سوال بلی خیر

1

آیا شغلی را دوست دارید که در آن با اشخاص زیادی در تماس و معاشرت باشید ؟

2

آیا بدون کمک و دلسوزی دوستان غالب افسرده و غمگین هستید ؟

3

آیا سرگرمیهای دسته جمعی را به سرگرمیهای انفرادی ترجیح می دهید ؟

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 8:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی كودكان کلاس چهارم شهر تهران

بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی كودكان کلاس چهارم شهر تهران

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 113 کیلو بایت

تعداد صفحات : 73

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی كودكان کلاس چهارم شهر تهران

فهرست مطالب

عنوان صحفه

چكیده ...................................................................................................................1

فصل اول: كلیات تحقیق .............................................................................................. 2

مقدمه ...................................................................................................................3

بیان مسئله .............................................................................................................4

اهداف تحقیق ...........................................................................................................4

اهمیت و ضرورت تحقیق ..............................................................................................4

فرضیه تحقیق ............................................................................................................5

متغیرهای تحقیق ........................................................................................................5

واژه ها و مفاهیم و تعاریف عملیاتی ..................................................................................5

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ...................................................................................7

پرخاشگری ................................................................................................................8

تعریف پرخاشگری ........................................................................................................9

انواع پرخاشگری .........................................................................................................10

انواع دیگر رفتار پرخاشگرانه............................................................................................ 11

علل وانگیزه های پرخاشگری ..........................................................................................12

نظریه زیستی پرخاشگری ..............................................................................................12

كروموزم های جنسی و پرخاشگری ..................................................................................14

بلوغ جنسی و پرخاشگری .............................................................................................14

نظریه ناکامی – پرخاشگری ...........................................................................................15

درستی و نادرستی نظریه ناکامی – پرخاشگری ..................................................................16

نظریه یادگیری اجتماعی ...............................................................................................17

پرخاشگری چگونه یادگرفته می شود ................................................................................20

بازی های رایانه ای و پرخاشگری .....................................................................................21

نقش رسانه های گروهی و فیلم های تلویزیونی درآموزش پرخاشگری ........................................ 22

آیا پرخاشگری همواره زیان آور است یا فایده هایی نیز دارد؟ .....................................................24

كنترل پرخاشگری ........................................................................................................25

شیوع افسردگی شدید ................................................................................................26

اختلال دو قطبی .........................................................................................................29

دیس تایمی و سیكلو تایمی ...........................................................................................31

دیس تایمی یا افسرده خویی مزمن ..................................................................................31

سیكلو تایمی یا افسرده خویی ادواری ...............................................................................31

ابعاد اختلالات خلقی ....................................................................................................32

سیكوتیك در برابر نوروتیك ...............................................................................................32

افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی .................................................................34

افسردگی قطبی .........................................................................................................39

نظریه های مربوط به افسردگی ........................................................................................41

نظریه های زیست شناختی.............................................................................................41

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی .....................................................................................44

الگتروشوك درمانی .......................................................................................................47

شبکه ارتباطی عصبی-بدنی و انتقال دهنده آن .................................................................... 48

نظریه های روان یویایی ..................................................................................................49

درمان افسردگی از نقطه نظر یادگیری ................................................................................52

نظریه شناختی ...........................................................................................................56

نظریه شناختی بك درباره افسردگی ..................................................................................57

اسناد (نسبت دادن) و بی پناهی در افسردگی ....................................................................57

بی پناهی آموخته شده اولیه............................................................................................58

فصل چهارم: روش تحقیق................................................................................................59

جامعه آماری ..............................................................................................................61

حجم نمونه ................................................................................................................62

روش نمونه گیری .........................................................................................................62

ابزار اندازه گیری (اعتبار و روانی آنها) .................................................................................62

روش آماری مربوط به فرضیه ها ........................................................................................63

روش تحقیق ..............................................................................................................63

فصل چهارم: یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها .......................................................................64

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها .....................................................................................67

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ...............................................................................70

بحث و نتیجه گیری .......................................................................................................71

محدودیت ها ..............................................................................................................71

پیشنهادات ................................................................................................................72

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری و افسردگی در بین دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی شهر تهران كه فرضیه عنوان شده عبارتند از اینكه بین پرخاشگری و افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی شهر تهران است که 70 نفر بصورت روش نمونه گیری طبقه ای و به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده كه پرسشنامه های افسرگی و پرخاشگری بر روی آنها اجرا گردیده است كه بعد از اجرای پرسشنامه در بین آزمودنی ها و بدست آوردن نمرات خام از طریق روش آماری ضریب هم بستگی آمار را بدست آورده كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین افسردگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 0/05<pاست.

واژگان کلیدی:افسرگی، پرخاشگری، شهر تهران، چهارم ابتدایی.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 8:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروژه هیدرولیک و پنوماتیک

پروژه هیدرولیک و پنوماتیک

دسته بندی : مکانیک

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 4.723 مگا بایت

تعداد صفحات : 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

به علاوه واردی که ذکر شد، در این فایل مدل سه بعدی سیلندر به کار رفته در این تحقیق به همراه فایل نقشه های آن، موجود می باشد.

تعریف تحقیق

سکویی به ابعاد 7m×26m موجود است که وزن آن 3 تن می باشد.

بر روی این سکو،جعبه تجهیزاتی به جرم 8 تن قرار گرفته است.در بالای جعبه مکانیزم دورانی به جرم 2 تن وجود دارد که ابتدا توسط دو جک هیدرولیک به اندازه 90 cm از سطح جعبه بلند می شود و سپس با دو سرعت متفاوت 3 rpm و 6 rpm شروع به حرکت می کند.به این ترتیب که نیمی از مسیر خود را با سرعت 3 rpm و نیم دیگر را با 6 rpm حرکت می کند.

زمان سوییچ بین دو سرعت کمتر از 5 ثانیه می باشد.مرکز جرم در حدود 1.5 m فاصله شعاعی از محور دوران دارد و از محل تکیه گاه 1 m فاصله دارد.

سکوی مورد نظر می تواند 60 cm از زمین فاصله بگیرد و تراز شود و قابلیت تراز شدن در شیب 5 طولی و عرضی را دارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 8:02 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت و گزارش جوشکاری انفجاری

پاورپوینت و گزارش جوشکاری انفجاری

دسته بندی : مکانیک

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 11.101 مگا بایت

تعداد صفحات : 22

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جوشکاری انفجاری یکی از روش های نوین و خاص جوشکاری می باشد که برای جوش صفحات غیر هم جنس و فلزات غیر آهنی و آهنی کاربرد دارد. این فایل مربوط به تحقیق کلاسی درس تکنولوژی جوشکاری می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 8:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

طراحی مدل ماکتی موتور مولد انرژی

طراحی مدل ماکتی موتور مولد انرژی

دسته بندی : مکانیک

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 22.685 مگا بایت

تعداد صفحات : 69

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

طرحی که پیش رو دارید، یک مدل دقیق و بسیار زیبا از یک مولد قدرت با ابعاد 4.3 در 1.5 متر می باشد که براساس مدل واقعی آن طراحی شده است ولی داخل آن خالی است و صرفا طرح پیش رو مدل خارجی نمونه می باشد که برای پرینت سه بعدی بسیار مناسب می باشد. این طرح با استفاده از نرم افزار solidworks طراحی گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 8:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

طراحی یک سیلندر هیدرولیک در سالیدورک

طراحی یک سیلندر هیدرولیک در سالیدورک

دسته بندی : مکانیک

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 5.76 مگا بایت

تعداد صفحات : 22

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ابعاد سیستم حدود 400 در 100 میلیمتر باشد که تمامی قیود و آب بندها برای آن اعمال گردیده است. این سیستم در نرم افزار solidworks مدل شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 8:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 16 کیلو بایت

تعداد صفحات : 4

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه سنجش خلاقیت دکتر سلطانی

پرسشنامه خلاقیت سلطانیدارای۴۰گویه استکه توسطدکتر سلطانی تدوین گردیده است. نحوه ی پاسخگویی به آن از طیف لیکرت چهار گزینه ای از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف می باشد.

محتوای فایل :
1- مقدمه و تاریخچه
2-شیوه نمره گذاری
3-روایی و پایایی پرسشنامه
4- پرسشنامه 40 سوالی
تعدادی از سوالات :
  1. تازگی و بدیع بودن مسائل و موضوعات و کار محوله برای من جالب و راضی کننده است.
  2. پیچیدگی مسائل و موضوعات و کار ، توجه من را به خود جلب می کنند و از این بابت احساس رضایت می کنم.
  3. ...
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 8:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

سمینار کاربرد امواج مافوق صوت (التراسونیک) در فرآیندهای نوین تولید

سمینار کاربرد امواج مافوق صوت (التراسونیک) در فرآیندهای نوین تولید

دسته بندی : مکانیک

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2.22 مگا بایت

تعداد صفحات : 44

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

استفاده از نوسانات مافوق صوت (التراسونیک) یکی از روش هایی است که امروزه در علوم مختلف کاربرد دارد و تلفیق آن با سایر فرآیندهای نوین و سنتی می تواند در بهینه سازی این فرآیندها اثر مهمی داشته باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 8:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی فرآیند کشش سیم

بررسی فرآیند کشش سیم

دسته بندی : مکانیک

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 7.769 مگا بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کشش یک فرآیند فلز کاری است که از نیروی کششی برای کشیدن فلز استفاده میکند.این فرآیند در دو دسته طبقه بندی میشود.

1-کشش ورق های فلزی

2-کشش سیم،مفتول و لوله

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 8:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات