پایان نامه برق: اصول طراحی آنتنهای حلقوی

پایان نامه برق: اصول طراحی آنتنهای حلقوی

دسته بندی : برق

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 222 کیلو بایت

تعداد صفحات : 91

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق برق: اصول طراحی آنتنهای حلقوی

تحقیق برق: اصول طراحی آنتنهای حلقوی

(دانلود متن کامل تحقیق)

1- آنتن حلقوی …………………………………………………………………………9

1-1- حلقۀ کوچک ………………………………………………………………….. 9

2-1- دو قطبی مغناطیسی کوتاه . معادل یک حلقله ………………………………. 13

3-1- میدانهای دور دو قطبی کوچک و دو قطبی کوتاه ………………………….16

4-1- مقایسه میدانهای دور حلقه کوچک و دو قطبی کوتاه ………………………20

5-1- آنتن حلقه ای . حالت کلی ………………………………………………….. 21

6-1- پترن های میدان دور آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت ………. 26

7-1- حلقه کوچک به عنوان یک حالت خاص …………………………………… 30

8-1- مقاومت تشعشع حلقه ها ……………………………………………………… 31

9-1- خاصیت جهتی آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت …………….. 37

10-1- جدول فرمول های حلقه ……………………………………………………. 39

11-1- آنتهای حلقوی مربعی ………………………………………………………. 40

12-1- آنتهای حلقوی دایروی …………………………………………………….. 53

13-1- حلقه ی دایروی حامل یک جریان ثابت ………………………………….. 61

فصل دوم

2- آنتهای حلقوی کوچک …………………………………………………………. 65

1-2- دوگانگی ……………………………………………………………………… 66

2-2- آنتن حلقوی کوچک ………………………………………………………… 71

فصل سوم

3- آنتهای یاگی یودا ……………………………………………………………….. 77

منابع و مأخذ ………………………………………………………………….91

شناخت اولیه دارایی ثابت مشهود

1- یک قلم دارایی ثابت زمانی به عنوان دارایی شناسایی می شود که :

الف) جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد،

ب) بهای تمام شده دارایی برای واحد تجاری، به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد.

2- دارایی هایی ثابت غالباً بخش عمده ای از دارایی هایی واحد تجاری را تشکیل می دهد و بنابراین در ارائه وضعیت مالی تجاری حائز اهمیت است. به علاوه، شناخت مخارج به عنوان دارایی یا هزینه، می تواند بر عملکرد مالی واحد تجاری تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.

3- در تعیین این مطلب که آیا یک قلم دارایی ثابت واحد اولین معیار شناخت است، واحد تجاری باید بر مبنای شواهد موجود در زمان شناخت اولیه دارایی ثابت، میزان اطمینان مرتبط با جریان منافع اقتصادی آتی آن را ارزیابی کند. وجود اطمینان کافی در رابطه با ورود جریان منافع اقتصادی آتی به درون واحد تجاری نیازمند حصول اطمینان از دریافت مزایای آتی دارایی و قبول مخاطرات مربوطه توسطه واحد تجاری است. این اطمینان تنها زمانی حاصل می شود که مخاطرات و مزایای دارایی به واحد

تجاری منتقل شده باشد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:48 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه ارائه روش جدید جهت حذف نویز آكوستیكی در یك مجرا

پایان نامه ارائه روش جدید جهت حذف نویز آكوستیكی در یك مجرا

دسته بندی : برق

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 7.176 مگا بایت

تعداد صفحات : 101

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق ارائه روش جدید جهت حذف نویز آكوستیكی در یك مجرا

چكیده

تاكنون برای حذف نویزهای آكوستیكی از روش های فعال[1] و غیر فعال[2]استفاده شده است. برخلاف روش غیر فعال می‌توان بوسیله‌ی روش فعال، نویز را در فركانس های پایین (زیر 500 هرتز)، حذف و یا كاهش داد. در روش فعال از سیستمی استفاده می شود كه شامل یك فیلتر وفقی است. به دلیل ردیابی خوب فیلتر [3]LMS در محیط نویزی، الگوریتم FXLMS[4] بعنوان روشی پایه ارائه شده است. اشكال الگوریتم مذكور این است كه در مسائل كنترل خطی استفاده می شود. یعنی اگر فركانس نویز متغیر باشد و یا سیستم كنترلی بصورت غیرخطی كار كند، الگوریتم فوق به خوبی كار نكرده و یا واگرا می شود.

بنابراین در این تحقیق، ابتدا به ارائه ی گونه ای از الگوریتم FXLMS می پردازیم كه قابلیت حذف نویز، با فركانس متغیر، در یك مجرا و در كوتاه‌ترین زمان ممكن را دارد. برای دستیابی به آن می توان از یك گام حركت وفقی بهینه () در الگوریتم FXLMS استفاده كرد. به این منظور محدوده ی گام حركت بهینه در فركانس های 200 تا 500 هرتز را در داخل یك مجرا محاسبه كرده تا گام حركت بهینه بر حسب فركانس ورودی به صورت یك منحنی اسپلاین مدل شود. حال با تخمین فركانس سیگنال ورودی به صورت یك منحنی اسپلاین مدل شود. حال با تخمین فركانس سیگنال ورودی بوسیله ی الگوریتم MUSIC[5] ، را از روی منحنی برازش شده، بدست آورده و آن را در الگوریتم FXLMS قرار می‌دهیم تا همگرایی سیستم در كوتاه‌ترین زمان، ممكن شود. در نهایت خواهیم دید كه الگوریتم FXLMS معمولی با گام ثابت با تغییر فركانس واگرا شده حال آنكه روش ارائه شده در این تحقیق قابلیت ردگیری نویز با فركانس متغیر را فراهم می آورد.

همچنین‌به دلیل‌ماهیت غیرخطی سیستم‌های‌ANC ، به ارائه‌ی نوعی شبكه‌ی عصبی‌ RBF TDNGRBF ) [6] ( می‌پردازیم كه توانایی مدل كردن رفتار غیرخطی را خواهد داشت. سپس از آن در حذف نویز باند باریك فركانس متغیر در یك مجرا استفاده كرده و نتایج آن را با الگوریتم FXLMS مقایسه می كنیم. خواهیم دید كه روش ارائه شده در مقایسه با الگوریتم FXLMS، با وجود عدم نیاز به تخمین مسیر ثانویه، دارای سرعت همگرایی بالاتر (3 برابر) و خطای كمتری (30% كاهش خطا) است. برای حذف فعال نویز به روش TDNGRBF، ابتدا با یك شبكه ی GRBF به شناسایی مجرا می‌پردازیم. سپس با اعمال N تاخیر زمانی از سیگنال ورودی به N شبكه ی GRBF (با تركیب خطی در خروجی آنها)، شناسایی سیستم غیرخطی بصورت بر خط امكان پذیر می شود. ضرایب بكار رفته در تركیب خطی با استفاده از الگوریتم [7]NLMS بهینه می شوند.

[1] -Active

[2] -passive

[3] -Least mean square

4- Filter- x LMS

5 -Multiple signalclassification

6 -Time Delay N- Generalized Radial Basis Function

[7] -Normalized LMS

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این تحقیق در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:48 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه صندلی چرخدار الكتریكی (مهندس برق)

پایان نامه صندلی چرخدار الكتریكی (مهندس برق)

دسته بندی : برق

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 326 کیلو بایت

تعداد صفحات : 156

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق صندلی چرخدار الكتریكی 156 ص

عنوان صفحه

فصل اول- مقدمه

فصل دوم- بررسی صندلی چرخدار

مقدمه

1-2- اجزاء صندلی چرخدار

1-1-2- سیستم رانش

3-1-2- چرخها

4-1-2- اسكلت بندی

2-2- انواع صندلی چرخدار

3-2- ابعاد استاندارد صندلی چرخدار

4-2-پارامترهای مهم در انتخاب صندلی چرخدار

5-2-نكات مهم در انتخاب صندلی چرخدار

6-2-مشخصات صندلی چرخدار الكتریكی

1-6-2-روشهای هدایت صندلی چرخدار الكتریكی

2-6-2-روشهای هدایت صندلی چرخدار الكتریكی

7-2-موارد استفاده از صندلی چرخدار

8-2-موارد عدم استفاده از صندلی چرخدار

خلاصه

فصل سوم- انتخاب ادوات مورد نیاز

مقدمه

1-3-صندلی چرخدار

2-3- موتور الكتریكی

1-2-3-باتریك نیكل- كادمیوم

2-3-3- باتری سرب- اسید

4-3- مدار كنترل سرعت

5-3- انتخاب المال سوئیچ

6-3- انتخاب وسیله هدایت

خلاصه

فصل چهارم- طراحی كنترل كننده

مقدمه

1-4- پروتكل هدایت صندلی بر اساس حركت صندلی چرخدار

2-4- رابطه بین سرعت خط

3-4- بررسی دینامیك ثابت صندلی چرخدار

4-4- بررسی كنترل حلقه بسته

4-5- روشهای كنترل صندلی چرخدار الكتریكی

1-5-4- كنترل كننده های قابل تنظیم

2-5-4- كنترل با سنسورها یا همكار

3-5-4- كنترل تحمل پذیر خطا

6-4- سازگاری الكترومغناطیسی

فصل پنچم

مقدمه

روشهای ساخت مدار

1-5-پیاده سازی به روش آنالوگ

1-1-5- كنترل كننده PWM

2-1-5- محاسبه جریان گیت ماسفت

3-1-5- انتخاب فركانس برشگری

4-1-5- استخراج پارامترهای موتور ANCN7152

5-1-5- ساختن ولتاژ منفی از ولتاژ مثبت

2-5- پیاده سازی به روش دیجیتال

1-2-5- روشهای سنجش شارژ باتری

2-2-5- ساخت منبع تغذیه منفی

خلاصه

فصل ششم- نتایج آزمایشات

فصل هفتم- نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای ادامه كار

مراجع

ضمیمه (1)- نرم افزار هدایت صندلی چرخدار

ضمیمه (2)- برنامه ثبت و تحلیل داده ها برای تعیین

ضمیمه (3)- گاتالوگ موتور ANCN7152

ضمیمه (4)- گاتالوگهای 8951 و TL494

فهرست شكلها

شكل صفحه

شكل (2-1): نمودار ابعاد اساسی صندلی چرخدار

شكل (1-3): تصاویر تقربی صندلی چرخدار از زوایای مختلف

شكل (2-3): نمای چرخ عقب و متعلقات آن

شكل (3-3) نیروهای وارد شده به محور چرخ

شكل (4-3): نیروهای وارد شده به صندلی چرخدار در سطح شیبدار

شكل (5-3): برشگر كاهنده با بار اهمی

شكل (6-3): تقسیم بندی برشگرها

شكل (7-3): برشگر كلاس B

شكل (8-3): برشگر كلاس C

شكل (9-3): برشگر كلاس D

شكل (10-3): برشگر كلاس E

شكل (11-3): كنترل دو جهته دور موتور DC با رله SPDT

شكل (12-3): نمای مداری GTO

شكل (13-3): نمای مداری ماسفت كانال N

شكل (14-3): نمای مداری IGBT

شكل (1-4): چرخهای صندلی عقب صندلی چرخدار

شكل (2-4): نیروهای وارد شده به مركز جرم

شكل (3-4): دستگاه مختصات صندلی چرخدار

شكل (4-4): دیاگرام بلوكی سیستم صندلی چرخدار الكتریكی با كنترل انسان

شكل (5-4): سینماتیك صندلی چرخدار

شكل (6-4): دیاگرام بلوكی دیاگرام بلوكی كامل شده شكل (4-4)

شكل (1-5): جمع كننده و تفریق كننده آنالوگ

شكل (2-5): پیاده سازی تابع قدر مطلق با پل دیودی

شكل (3-5): یكسوساز نیم موج ایده آل

شكل (4-5): یكسوساز تمام موج ایده آل

شكل (5-5): نحوه تضعیف سیگنال خروجی جمع كننده

شكل (6-5): نحوه تضعیف سیگنال خروجی تفریق كننده

شكل (7-5): نحوه بافر كردن خروجی جوی استیك

شكل (8-5): تراشه TL494

شكل (9-5): جریانهای كشیده شده توسط گیت هنگام روشن شدن

شكل (10-5): روشن شدن ماسفت با مقاومت

شكل (11-5): روشن شدن ماسفت با مقاومت ترانزیستور

شكل (12-5): مدار تحریك ماسفت

شكل (13-5): ولتاژ و جریان سوئیچ در حال روشن شدن

شكل (14-5): روشن پاسخ پله برای استخراج

شكل (15-5): اعمال ولتاژ پله به موتور

شكل (16-5): پاسخ پله به موتور

شكل (17-5): مدار معادل الكتریكی برای موتور DC

شكل (18-5): پاسخ فركانس جریان آرمیچر و سرعت موتور

شكل (19-5): تنظیم دوره كار توسط TL494

شكل (20-5): ساخت منبع تغذیه منفی

شكل (21-5): شكل موجهای رگولاتور باك- بوست

شكل‌ (22-5): تنظیم فركانس و دوره كار توسط IC 555

شكل (23-5): نمای شماتیك مدار دیجیتال

شكل (24-5): نمودار گردشی برنامه نرم افزاری

شكل (25-5): تبدیل ولتاژ به جریان

شكل (26-5):ساخت منبع تغذیه منفی در مدار دیجیتال

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:48 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

دسته بندی : برق

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 145 کیلو بایت

تعداد صفحات : 230

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق به همراه تمام ضمائم : تحقیق ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

فهرست

عنوانصفحه

×پیشگفتار1

×نتایج قانونمند و استاندارد شده5

×گزینش و جداسازی سلول35

×تولید داربست‏های پلیمری: قالب گیری حلال72

×تولید داربست‏های پلیمری: لایه سازی غشاء84

×تولید داربست‏های پلیمری: انجماد – خشك سازی106

×تولید داربست‏های پلیمری: اشكال كامپوزیت پلیمر- سرامیك121

×تولید داربست‏های پلیمری: جداسازی فاز142

×تولید داربست‏های پلیمری: پلیمریزاسیون (بسپارش)162

×تولید داربست‏های پلیمری: پردازش اسفنج گازی176

×بر هم كنش‏های سلولی سطح مصنوعی: بیومواد خود مجتمع192

×بر هم كنش‏های سلولی سطح مصنوعی: چسبندگی سلول هدف216

پیش گفتار

یكی از معضلات بزرگی كه علم پزشكی از دیرباز با آن درگیر بوده است، ارائه درمانی قطعی برای بازسازی بافت های از كار افتاده و یا معیوب است. متداول ترین شیوه در درمان این نوع بافت ها، روش سنتی پیوند است كه خود مشكلات عدیده ای را به دنبال دارد. از جمله این مشكلات می توان به كمبود عضو اهدائی، هزینه بالا و اثرات جانبی حاصل از پیوند بافت بیگانه Allograft)) كه مهمترین آنها همان پس زنی بافت توسط بدن پذیرنده است اشاره كرد. این محدودیت ها دانشمندان را بر آن داشت تا راه حلی مناسب برای این معضل بیابند.

مهندسی بافت با عمر حدوده 1 ساله خود روشی نوید بخش در تولید گزینه های بیولوژیكی برای كاشتنی ها (Implants) و پروتزها ارائه كرده و وعده بزرگ تهیه اندام های كاملاً عملیاتی برای رفع مشكل كمبود عضو اهدائی را می دهد. اهداف مهندسی بافت فراهم سازی اندام های كارآمد یا جایگزین های قسمتی از بافت برای بیمارانی با ضعف یا از كارافتادگی اندام و یا بیماری های حاد است كه این امر با استفاده از روش‌های درمانی متنوع اندام مصنوعی- زیستی تحقق می یابد. بنا به تعریف، مهندسی بافت رشته ای است كه از تركیب علم بیولوژی مواد و علم مهندسی یا به عبارتی Biotech جهت بیان ارتباطات ساختاری بافت های فیزیولوژیكی و طبیعی پستانداران در راستای توسعه روش های نوین ترمیم بافت و جایگزین سازی بافت، توسعه یافته است. مهندسی بافت شامل مباحثی نظیر تركیبات نوین سلول ها، بیومواد غیرسلولی، داروها، فرآورده های ژنی یا ژن هایی می باشد كه قابل طراحی، تشخیص و ساخت بوده و امكان رهایش آنها به طور همزمان یا ترتیبی به عنوان عامل های درمانی میسر باشد. اگرچه داروها یا بیومواد غیر سلولی به مواد بسیاری اطلاق می گردد اما درمان های منهدسی بافت در واقع منحصر به فرد هستند.

داربست مهندسی بافت

در مهندسی بافت، سلول ها بر روی یك بستر از جنس پلیمر زیست تخریب پذیر بسیار متخلخل استقرار یافته، رشد و تكثیر می یابند. روند رشد این سلول ها در جهت بازسازی بافت در سه بعد است. یكی از اساسی ترین قسمت های مهندسی بافت، داربست های زیست تخریب پذیر هستند كه تحت نام Scaffold شناخته می شوند. این داربست ها در حقیقت بستری متخلخل با ساختاری شبیه به ماتریس برون سلولی بافت (ECM) هستند كه رشد سلول را به سمت تشكیل بافت مورد نظر جهت می دهند. از آنجا كلیه سلول های بدن به غیر از سلول های سیستم خون رسانی و بافت های جنینی خاص بر روی ECM رشد می كنند، ایجاد یك بستر مصنوعی در محیط in vitro بسیار اهمیت دارد. با رشد سلول ها بر روی داربست، داربست تخریب می شود. جنس این داربست ها پلیمر و در بعضی موارد كامپوزیت پلیمر- سرامیك است. پلیمر های متداول مورد استفاده در مهندسی بافت در جدول 1 آورده شده است.

پر استفاده ترین پلیمر ها در مهندسی بافت پلیمرهای خانواده پلی- هیدروكسی اسید شامل PGA , PLA و PLGA هستند كه به طور گسترده به عنوان داربست مورد استفاده قرار می گیرند. داربست های كامپوزیت پلیمر-سرامیك در موارد ارتوپدی استفاده شده و از مهمترین سرامیك های به كار رفته در آنها می توان به تری كلسیم فسفات، تتراكلسیم فسفات و هیدوركسی آپاتیت اشاره كرد. علت به كارگیری سرامیك ها در داربست، افزایش استحكام پلیمر، چسبندگی به استخوان و قابلیت تحرك رشد درون استخوان است. بهینه ترین كامپوزیت در این مورد تركیب PLGA و هیدروكسی آپاتیت شناخته می شود.

مكانیزم تخریب PGA , PLA و كوپلیمر های آنها بر اساس هیدرولیز تصادفی باندهای استری زنجیره پلیمری است. محصول نهایی این تخریب آب و است كه به آسانی از بدن دفع می شوند. یك داربست ایده آل باید دارای تخلخل مناسب برای انتشار مواد غذایی بوده و امكان پاكسازی مواد زائد را داشته و دارای پایداری مكانیكی مناسبی جهت تثبیت و انتقال بار باشد. علاوه بر این، شیمی سطح ماده باید چسبندگی سلول و علامت دهی داخل سلولی (intracellular signaling) را به نحوی ارتقاء دهد كه سلول ها فنوتیپ طبیعی خودشان را بروز دهند. برای رشد سریع سلول، داربست باید دارای میكروساختار بهینه باشد، فاكتورهای مهم یك داربست عبارتند از اندازه خلل و فرج، شكل و مساحت ویژه سطح. خلل و فرج موجود در داربست در حقیقت مسیرهای غذارسانی سلول ها و دفع پسماندهای سلولی هستند. برای مثال خلل و فرج بهینه برای رشد سلولهای فیبروبلاست درون رست ، خلل و فرج مناسب برای بازسازی پوست یك پستاندار بالغ 30-350 , 20-125 برای بازسازی استخوان است. بنابراین هدف اصلی در ساخت داربست، كنترل دقیق اندازه خلل و فرج و تخلخل است. مورد دیگر نحوه ایجاد چسبندگی مناسب سلول به سطح داربست است كه در این مورد هم شیوه های متفاوتی به كار برده می شود، یكی از ساده ترین شیوه ها به كارگیری رشته های كوچك پپتیدی در پروتئین های ECM است كه به عنوان واسطه مسئولیت چسبندگی سلول به بیومواد را بر عهده دارند. اجزاء گوناگون سرم قابل حل (پروتئین ها، پپتیدها) و رشته RGD برای تسهیل چسبندگی سلول شناخته شده اند.

روش های ساخت داربست

از آنجا كه ECM بافت های مختلف باهم تفاوت دارد، داربست های مصنوعی به كار رفته برای هر بافت نیز با هم فرق می‌كند. تهیه داربست هایی با ماتریس های مختلف نیازمند به كارگیری روش های ساخت متفاوتی است كه هر یك شیوه و كاربرد منحصر به خود را دارد. از جمله این روش ها می توان به
Melt Casting , Freeze Drying , Membrane Lamination , Solvent Casting

Gas Foaming , Polymerization, Phase Separation

اشاره كرد. شكل داربست یا به عبارتی Morphology آن باید دقیقاً شبیه بافت معیوب باشد. برای شبیه سازی شكل داربست با قسمت ناقص اندام (defect) از شیوه های كامپیوتری همانند CAD استفاده می شود. داربست پردازش شده بر اساس این الگو مورفولوژی دقیقی از ناحیه معیوب بافت خواهد داشت.

در ذیل خلاصه ای از روش های مهم ساخت داربست آمده است.

قالب گیری حلال (Solvent Casting)‍: قالب گیری حلال یك روش ساده برای تولید داربست مهندسی بافت است. در این روش پلیمر در یك حلال مناسب حل شده و در قالب ریخته می شود. سپس حلال حذف گردیده و حالت پلیمر را در شكل مورد نظر حفظ می‌كند. این شیوه به شكل های قابل حصول محدود می شود. غالباً تنها طرح های قابل شكل‌گیری در این روش صفحات صاف و لوله ها هستند. البته با قراردادن صفحات صاف روی هم نیز می توان به اشكال پیچیده تر دست یافت. در این شیوه می توان با شستن ذراتی مانند كریستال های نمك كاشته شده درون پلیمر كه Progen خوانده می شود، داربست را به صورت متخلخل درآورد. مزیت اصلی قالب گیری حلال سادگی ساخت بدون احتیاج به تجهیزات خاص است. همچنین از آنجا كه عمل ساخت در دمای اتاق انجام می گیرد نرخ تخریب پلیمر زیست تخریب پذیر به روش قالب گیری حلال كمتر از فیلم های قالب گرفته شده از طریق تراكم خواهد بود. عیب اصلی قالب گیری حلال باقی ماندن احتمالی حلال سمی درون پلیمر است. برای رفع این عیب باید به پلیمر اجازه داد تا كاملاً خشك شده و سپس با استفاده از خلاء حلال باقی مانده را خارج نمود. عیب دیگر این روش احتمال تغییر یافتن ماهیت پروتئین و دیگر مولكول های موجود در پلیمر به واسطه استفاده از حلال است. (شكل 2)

لایه سازی غشاء (Membrane Lamination): لایه سازی غشاء روش های درمانی از طریق سلول های كپسوله شده برای رهایش گسترده ای از محصولات به دست آمده از مولكول های كوچك (برای مثال، دوپامین، انكفالین ها) تا محصولاتی با ژن های بسیار بزرگ (مانند فاكتورهای رشد، ایمیونوگلوبولین ها) را در بر می گیرد. رهایش مواد فعال در مناطق خاصی از بدن به طور سنتی توسط كپسول های پلیمری تخریب پذیر و غیر تخریب پذیر كه حاوی یك یا چند دارو هستند احاطه شده است. در این حوزه مواد در حین ساخت با یك ماتریس پلیمری تركیب شده و سپس بعد از مدت زمانی مشخص از میان ماده (diffusion) و یا در خلال تخریب ماده (erusion) آزاد می شوند. در این جا كنترل مناسب كنتیك های آزاد شده از اهمیت خاصی برخوردار است. یك مثال در این مورد كنتیك های رها شده مرتبه صفر به دست آمده از میله های كوپلیمر استات اتیلن- ونیل (EVAc) به كار رفته در رهایش عامل های شیمی درمانی در مغز است. در طول دو دهه اخیر محققان تلاش كرده اند كه مواد را از ناقل های رهایش هیبریدی زیست مصنوعی (bioartificial) كه شامل لایه های غشا بر سطح اجزاء سلولی كپسوله شده كه درون غشا هستند آزاد كنند. كاربرد و هدف اصلی سلول های كپسوله شده، درمان دردهای مزمن بیماری پاركینسون و دیابت نوع I، همچنین ناتوانی های دیگر ناشی از افت ترشح عملكرد سلول است كه با كاشت اندام یا درمان های دارویی به طور كامل قابل مداوا نیستند. كپسوله كردن بافت عموما به دو شكل انجام می گیرد: لایه بندی غشا میكروكپسوله و ماكرو متخلخل در میكرو كپسوله سازی یك یا چند سلول با پراكندگی‌های كروی فراوان (با قطر 100-300 nm) كپسوله می شوند. در ماكرو كپسوله سازی تعداد زیادی از سلول ها یا توده های سلولی در یك یا چند كپسول نسبتاً بزرگ كاشته می شوند. مزیت روش دوم، پایداری شیمیایی و مكانیكی و سادگی بازیافت در صورت نیاز است. اولین دستگاهی كه به این روش تأئیدیه ایالت متحده را كسب كرده است دستگاهی به نام كبدیار (Liver assist)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:48 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه اصول کار با لیزر(برق)

پایان نامه اصول کار با لیزر(برق)

دسته بندی : برق

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 1.253 مگا بایت

تعداد صفحات : 147

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق اصول کار با لیزر(برق)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول

اصول کار لیزر……………………………………………………………………………………….

گسیل خودبه خود،گسیل القایی و جذب…………………………………………………………

1-1-گسیل خود به خود……………………………………………………………………………………

1-2-گسیل القایی…………………………………………………………………………………………….

1-3-جذب……………………………………………………………………………………………………….

1-4-مبانی نظری لیزر…………………………………………………………………………………….

1-5-طرحهای دمش………………………………………………………………………………………….

فصل دوم

آناتومی پوست………………………………………………………………………………………….

2-1-لایه اپیدرمس…………………………………………………………………………………………..

2-2-لایه کرنیوم……………………………………………………………………………………………..

2-3-لایه لوسیدم…………………………………………………………………………………………….

2-4-لایه دانه ای……………………………………………………………………………………………..

2-5-لایه اسپینوزدم………………………………………………………………………………………..

2-6-لایه رشد………………………………………………………………………………………………….

2-7-ذرات ملانین…………………………………………………………………………………………….

2-8-چه قسمتهایی از پوست را می تواند لیزردرمانی شود؟………………………………

فصل سوم

برهمکنش لیزر(نور) با بافت……………………………………………………………………..

3-1-بازتابش و شکست…………………………………………………………………………………..

3-2-جذب……………………………………………………………………………………………………….

3-3-پراکندگی…………………………………………………………………………………………………

3-4-محیط مرکب…………………………………………………………………………………………….

3-5-انتقال فوتون……………………………………………………………………………………………

3-6-شبیه سازی مونت کارلو………………………………………………………………………….

3-7-آسیب حرارتی لیزر برروی بافت………………………………………………………………

3-8-تئوری توصیف فرآیند آهنگین آسیب……………………………………………………….

فصل چهارم

کاربردهای لیزر دربیماری های پوست………………………………………………………

4-1-لیزردر درمان لکه ها………………………………………………………………………………..

4-2-لیزر در درماتولوژی……………………………………………………………………………….

4-3-جوان سازی پوست توسط لیزرco2…………………………………………………………

4-4-جوان سازی پوست توسط سیستم غیرتخریبیIPL …………………………………

4-5-تاریخچه استفاده لیزردر درمان موهای زائد……………………………………………..

4-6- مکانیسم های درمان موهای زائد بوسیله لیزر………………………………………….

4-7- فهرست کاربرد های لیزر در بیماریهای پوست و جراحی پلاستیک…………….


فصل پنجم

مقاله های شده در زمینه کاربرد لیزر در پوست………………………………………

5-1-طرح های فیزیکی-روانی نقشه های اذراکی از احساس درد و حرارت بوسیله موضعی کردن لیزرco2 بر روی پوست……………………………………………………………………………………………………..

5-1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………….

5-1-2-نتایج………………………………………………………………………………………………….

5-1-3-بحث وگفتگو………………………………………………………………………………………..

5-1-4-روشهای تجربی…………………………………………………………………………………..

5-2- شبیه سازی FE تولید شده توسط انتشار امواج صوتی سطحی در پوست..

5-2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………….

5-2-2- تحلیل المان محدود……………………………………………………………………………..

5-2-3- شبیه سازی درونی…………………………………………………………………………….

5-2-4- نتایج…………………………………………………………………………………………………

5-2-5- بحث…………………………………………………………………………………………………..

5-3- اتوفلورسانسی که توسط لیزر تحریک شده (LIAF) به عنوان متدی برای براورد استحکام پوست که باعث جلوگیری از ایجاد زخم های دیابتی می شود…………………………………………….

5-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………

5-3-2- روش ها……………………………………………………………………………………………..

5-3-3-نتایج………………………………………………………………………………………………….

فصل ششم

فهرستی از کاربردهای انواع لیزر در پزشکی…………………………………………………….

فصل هفتم

ایمنی لیزر……………………………………………………………………………………………..

7-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………

7-2-خطرات لیزر………………………………………………………………………………………

7-3-خطرات چشمی……………………………………………………………………………………

7-4-خطرات پوستی………………………………………………………………………………….

7-5-خطرات مربوط به لیزرهای پرتوان…………………………………………………….

7-6-استانداردهای ایمنی لیزر وطبقه بندی خطرات آن………………………………..

7-7-محاسبات لیزرواندازه گیری……

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

پایان نامه بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

دسته بندی : علوم پایه

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 17.423 مگا بایت

تعداد صفحات : 107

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

فهرست

عنوانصفحه

چكیده

فصل اول _ مقدمه

1-1 معرفی و بیان مسئله پژوهش

1-2 هورمونهای استروئیدی

1-2-1 محل ترشح هورمونهای جنسی زنانه

1-3 مکانیسم عمل استروژن

1-4 استروژن و سیستم عصبی

1-4-1 استروژن و نوروترانسمیترها

1-4-2 استروژن و سیستم کولینرژیک

1-4-3 استروژن و سیستم سرتونرژیک

1-4-4 استروژن و سیستم کاتیکولامینرژیک

1-5 استروژن و خلق و خوی

1-6 استروژن و

1-7 استروژن و گر گرفتگی

1-8 اثرات استروژن بر حافظه و یادگیری

1-9 استروژن و محافظت عصبی و بیماری آلزایمر

1-10 استروژن و بیماری پارکینسون

1-11 استروژن و درد

1-12 اپیوئیدها

1-12-1 گیرنده های اپیوئیدی

1-12-2 طبقه بندی اپیوئیدها

1-12-3 مکانیسم های سلولی عمل اپیوئیدها

1-13 بی دردی

1-14 پیامد های مصرف اپیوئیدها

1-15 مکانیسم های نورو شیمیائی تحمل نسبت به اپیوئیدها

1-16 نیتریک اکساید

1-16-1 سنتز و حذف نیتریک اکساید

1-16-2 مهار کننده آنزیم نیتروکساید سنتتاز

1-17 اعمال فیزیولوژیک نیتریک اکساید

1-18 اثرات هورمونهای گنادی بر سیستم های مرکزی تولید کننده نیتریک اکساید

1-19 اثر تنظیمی هورمونهای استروئیدی تخمدانی بر تولید نیتریک اکساید

21

1-17-1 شکل ظاهری معده21

1-17-2 سطوح معده22

1-18 عروق خونی معده23

1-18-1 شرائین معده23

1-18-2 وریدهای معده23

1-19 عصب رسانی معده24

1-20 غدد معدی24

1-21 فعالیت حرکتی معده25

1-22 فعالیت الکتریکی و انقباضات معده26

1-23 ارتباط معده و دوازدهه27

1-24 تنظیم تخلیه معده28

1-25 نحوه ترشح اسید معده29

1-26 کنترل غلظت اسید معده31

1-27 مکانسیم سلولی آگونیستهای سلول پاریتال31

1-28 آنتاگونیستهای ترشح اسیدمعده32

1-29 کنترل in vivo میزان ترشح اسید33

1-29-1 مرحله سری33

1-29-2 مرحله معدی33

1-29-3 مرحله روده ای33

1-30 تحریک ترشح اسیدمعده34

1-31 مهار ترشح اسید معده34

فصل دوم _ روش کار

2-1 مواد و روشها36

2-2 نحوه تجزیه و تحلیل داده هاو روش آماری37

2-3 روشهای عصاره گیری38

2-3-1 روش خیساندن39

2-3-2 روش تراوش39

2-3-3 روش هضم40

2-3-4 روش جوشاندن40

2-3-5 روش سوکسیله41

2-4 روش بیهوشی42

2-5 روش انجام آزمایش43

2-6 روش اندازه گیری اسید نمونه44

3-7 ترانسدیوسر48

فصل سوم _ نتایج

3-1 داده های مربوط به ترشح اسیدمعده49

3-2 داده ها یمربوط به فعالیت حرکتی معده62

فصل چهارم _ بحث و نتیجه گیری

4-1 نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر ترشح اسیدمعده83

4-2 نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر حرکات معده85

4-2-1 اثر بر فشار داخل معده85

4-2-3 اثر بر دامنه انقباضات85

4-2-3 اثر بر فرکانس انقباضات86

پیشنهادات88

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه کارشناسی کامپیوتر درباره طراحی سایت پروژه های دانشجویی

پایان نامه کارشناسی کامپیوتر درباره طراحی سایت پروژه های دانشجویی

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 1.957 مگا بایت

تعداد صفحات : 60

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق کارشناسی کامپیوتر درباره طراحی سایت تحقیق های دانشجویی

پیشگفتار

وب یکی از مهمترین و در عین حال جوان ترین سرویس های اینترنت است که در مدت زمانی کوتاه توانسته است در کانون توجه تمامی استفاده کنندگان اینترنت قرار بگیرد و منشاء تحولات عمده ای در حیات بشریت باشد. در گذشته از وب صرفا” به منظور عرضه اطلاعات استفاده می گردید و کاربران از آن به عنوان یک کنابخانه الکترونیکی بزرگ و در جهت یافتن اطلاعات مورد نیاز خود استفاده می کردند. وضعیت فعلی وب نسبت به گذشته دستخوش تحولات فراوانی شده است و هم اینک از آن به عنوان بستر ارتباطات ، مبادله اطلاعات ، عملیات تراکنشی نظیر فعالیت های تجاری ، اجتماعی ، سیاسی ، آموزشی و فرهنگی استفاده می گردد .
نرم افزار و دنیای برنامه نویسی یکی ازعرصه هائیاست که بدون شک بیشترین تاثیر را از اینترنت پذیرا بوده است ( پرداختن به مقوله تاثیر اینترنت بر دنیای برنامه نویسی و یا تاثیر نرم افزار بر اینترنت خود بحث مفصلی است ). شرکت های عظیم نرم افزاری با لحاط نمودن جایگاه برجسته اینترنت ، اقدام به ارائه تکنولوژی ها و معماری های متفاوتی در جهت طراحی و پیاده سازی برنامه های کامپیوتری با بهره گیری از زیرساخت اینترنت نموده اند .

به منظور پاسخ به خیل عظیم نیازهای موجود با توجه به تسهیلات ارائه شده توسط اینترنت ، نسل جدیدی از برنامه های کامپیوتری با نام “برنامه های وب ” مطرح و در این رابطه تاکنون تکنولوژی های متفاوتی توسط شرکت های عظیم نرم افزاری ارائه شده است.

با دارا بودن مجموعه ای گسترده از اشیاء که دارای اینترفیس های ساده برنامه نویس ASP.net باشند و بهره گیری از یک محیط شده شی گراء ، امکان پردازش های ساده تا پیچیده را با حداقل کد ممکن فراهم می نماید.

چکیده:

این تحقیق به منظور دسترسی دانشجویان به تحقیق های قبلی و توسعه آنها و جلوگیری از دوباره کاری طراحی شده است که در آن هر استاد می تواند لیست عناوین تحقیق های ارائه شده خود را وارد نماید و دانشجویان با مشاهده عناوین تحقیق ها عنوان مورد نظر خود را انتخاب نمایند. همچنین امکان جستجو و دستیابی به نتایج تحقیق های قبلی جهت استفاده از تجربیات قبلی وجود دارد.

برقراری ارتباط بین دانشجویان واساتید از طریق پیغام نیز از امکاناتی است که در این سایت قرار داده شده است.

در طراحی تحقیق معماری سایت را مطابق با معماری معروف سه لایه٬ در نظر گرفته ایم، یعنی ساختار نرم‌افزار سایت از لایه‌های نمایش ٬ موتور اصلی نرم افزار٬ و ارتباط با پایگاه داده ها تشکیل شده است.

صفحات سایت از طریق روش code behind برنامه نویسی شده اند به این صورت که کد هایی از آن که باید در سمت سرور اجرا شوند در یک فایل جداگانه ذخیره شده اند.

در این تحقیق از امکانات جدید ASP.NET 2.0 نظیر MasterPage٬ کنترل های login Themes ، کنترل های لازم به منظور ایجاد منو و treeview و رویکرد جدید به data grid و غیره استفاده شده است.

مقدمه

محیط برنامه نویسی ASP.NET بیش از بیست و پنج زبان نظیر VB.NET ، سی شارپ و Jscript.NET را حمایت می نماید. به عنوان یک محیط شی گراء ، فریمورک دات نت بیش از 4500 کلاس را ارائه می نماید که از آنان به منظور انجام عملیات متفاوتی در ارتباط با اسناد XML ، دستیابی به داده ، تولید تصاویر ، مونیتورینگ ، ثبتتراکنش ها و سایر عملیات دیگر استفاده می گردد . کلاس ها مجموعه ای گسترده از اشیاء ، خصلت ها و متدها را ارائه می نمایند که می توان از آنان به منظور پیاده سازی برنامه های وب قدرتمند استفاده بعمل آورد.
علیرغم این که کدها می گردند ، ASP.NET به صورت اتوماتیک هر گونه تغییر در کدها را تشخیص و به صورت پویا اقدام به فایل های مورد نیاز نموده و آنان را برای استفاده مجدد به منظور پاسخگوئی به درخواست هائی آتی ، ذخیره می نماید . پویا ، این اطمینان را ایجاد می نماید که برنامه بهنگام بوده و کد شده با سرعت مناسبی اجراء می گردد. در زمان درخواست یک صفحه و ترحمه آن برای اولین مرتبه ، یک تاخیر کوتاه را شاهد خواهیم بود . پاسخ به درخواست های آتی از طریق نتایج شده و یا نسخه های Cache شده صفحات انجام خواهد شد و نتایج با سرعت بمراتب بیشتری برای سرویس گیرندگان ارسال می گردد .
با توجه به ویژگی های منحصربفرد ASP.NET ، تاکنون از آن به منظور پیاده سازی برنامه های وب در سایت های معتبر متعددی استفاده شده است .

در ASP.NET 2.0 انجام هر کاری با سهولت بمراتب بیشتری نسبت به گذشته انجام می شود.
صفحات master ، ویژگی themes و skins ، ارائه امکانات مناسب در جهت حمایت از دستگاه های سرویس گیرنده متفاوت ، ارائه چهل و پنج کنترل سرویس دهنده جدید شامل کنترل های سرویس دهنده پیشرفته منبع داده ، کنترل های navigation ، کنترل های login ، کنترل های web part ، کنترل های لازم به منظور ایجاد منو و treeview ، رویکرد جدید به data grid ، ارائه امکانات و ابزارهای لازم در جهت مدیریت بهینه برنامه ها ، حمایت از پردازنده های 64 بیتی ، کاهش حجم کد نوشته شده به میزان هقتاد درصد ، نمونه هائی از امکانات و پتانسیل های جدید ASP.NET 2.0 می باشد.
با استفاده از ASP.NET 2.0 پیاده کنندگان برنامه های وب می توانند کارهای پیچیده متعددی را بدون نیاز به نوشتن کد انجام دهند .

كه ASP.NET 2.0 صد‌درصد با ASP.NET 1.xسازگار است. بنابراین می‌توانیم برنامه ASP.NET 1.xخود را بدون حتی یك خط تغییر در سورس كد روی سروری كه برای اجرای ASP.NET 2.0 تنظیم شده است، اجرا كنیم. شكل 1 نمایی از پنجره تنظیمات یك سایت روی IIS 6.0را نشان می‌دهد كه امكان تغییر دادن فناوری‌ASP.NETرا از نسخه یك به دو و یا برعكس فراهم می‌كند.

این tab ویژه، پس از نصب NET Framework 2.0روی ویندوز سرور، به سایر Tabها در پنجره تنظیمات سایت افزوده می‌شود. برای آزمودن ادعای فوق، كافی است پنجره تنظیمات سایتی كه هم‌اكنون با ASP.NET 1.xنوشته‌اید را باز كنید و آن را روی نسخه دوم ASP.NET تنظیم كنید و دوباره سایت را اجرا نمایید. همه چیز مانند قبل بدون تغییر قابل‌مشاهده خواهد بود.

برخی ویژگی‌های پلتفرم ASP.NET 2.0

فایل‌های موسوم به <تحقیق> در ویژوال استودیوی 2005 حذف شده‌اند و اكنون همه چیز در فایل solutionهر تحقیق قرار دارد. بنابراین مدیریت تحقیق‌های ASP.NET اكنون آسان‌تر از گذشته است و سایت‌ها می‌توانند به سادگی از مكان فیزیكی فعلی خود باز شوند.
در محیط Visual Web Developer 2005یا Visual Studio 2005، یعنی محیطی كه برنامه‌هایASP.NET 2.0 داخل آن نوشته می‌شوند، دو روش برای اجرای سایت‌ها و صفحات داینامیك وجود دارد. روش اول همان روش قدیمی است. به این ترتیب كه یك وب‌سایت روی IIS تعریف می‌كنید و سپس هنگام تعریف یك تحقیق جدید، آدرسHTTP آن سایت را به ویژوال استودیو می‌دهید تا فایل‌های تحقیق را آنجا بگذارد. در این صورت هنگام بازكردن و اجرای سایت، این صفحات روی آدرس HTTP سایت مربوطه باز می‌شوند. در این حالت شما برای آزمایش كاركرد سایتی كه درست كرده‌اید، نیازمند اجرای وب سرور IISهستید.

در روش دوم كه روش جدیدی در ASP.NET 2.0است نیازی به وجود IISنیست. این روش به صورت پیش‌فرض روی ویژوال استودیوی 2005 تنظیم شده و هنگام آزمایش و مشاهده یك صفحه داینامیك در حالت اجرا، یك وب سرور كوچك روی یك پورت تصادفی خاص (روی http://localhost) اجرا می‌شود و صفحات سایت به كمك آن قابل اجرا و مشاهده خواهند بود. (شكل 2)
این روش سه مزیت دارد كه عبارتنداز:
‌‌●‌‌نیازی به نصب IISنیست. بنابراین می‌توان كار برنامه‌نویسی را روی یك ویندوز دسكتاپ (مثلاً اكس‌پی) انجام داد. ضمناً نیازی به نصب نسخه استاندارد SQL Server هم نیست؛ زیرا ویژوال استودیو به روش مشابهی می‌تواند به كمك یك نرم‌افزار كوچك‌تر به نام SQL Server2005 Express Editionكه همراه ویژوال استودیو نصب می‌شود، نیاز به وجود یك پایگاه اطلاعاتی را تأمین كند.

‌‌●‌‌ عدم نیاز به فایل‌های موسوم به <تحقیق>. هر سایتی می‌تواند از محل فیزیكی خودش به آسانی باز شود؛ زیرا اجباری در وابسته كردن تحقیق به یك IPخاص نیست.

●‌ امنیت بیشتر در محیط برنامه نویسی. عدم نیاز به ‌IIS برای تست صفحات عملاً به این معنا است كه می توانید اصلاً IIS‌را نصب نكنید و همانطور که می‌دانید هرچه تعداد سرویس‌های درحال اجرا روی یك سیستم كمتر باشد، امنیت آن بیشتر است. ضمن این‌كه اجرای سایت روی یک پورت تصادفی از localhostامكان حدس‌زدن URLصفحات تحقیق را برای هكرها دشوار می‌سازد.

ویژوال استودیوی 2005 بر خلاف نسخه 2003 همه روش‌های دسترسی به یك سایت راه دور را به صورت مناسب و آسان در اختیار برنامه‌نویس می‌گذارد. بنابراین برای اینکه سایت تحقیق خود را از طریق ‌FTP یا از طریق شبكه (فایل سیستم) آپلود كنید، ابزار قدرتمندی برای این منظور در اختیار شماست. شكل 3 نمایی از ابزار Copy Web Site را نشان می‌دهد. به كمك این ابزار می‌توانید تحقیق خود را مستقیماً به سایت مقصد آپلود كنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه کامپیوتر درباره طراحی سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان

پایان نامه کامپیوتر درباره طراحی سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 602 کیلو بایت

تعداد صفحات : 96

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق کامپیوتر درباره طراحی سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان

مقدمه

در دنیای امروز که رفته رفته تمامی اعمالی که بشر انجام می دهد به صورت مجازی و از طریق اینترنت به منظور سهولت کار انجام می شود ، سایت های اینترنتی خود را به عنوان یکی از نیاز های انسان روز به روز بیشتر پیدا می کنند و هر شرکت ، نهاد ، مجموعه و هر شخصی برای نمایاندن خود به دیگران و گام برداشتن در جهت پیشرفت خویش ، نیازمند در اختیار داشتن وب سایتی می باشد .

امروزه سایت های اینترنتی در حال جایگزین شدن به جای مغازه ها و بازار های فیزیکی و تبلیغات مختلف می باشند چرا که بشر امروزه به درستی معنی وقت طلاست را درک می کند و از تلف کردن وقت در رفت و آمد های مکرر و بی مورد به سطوح آمده است .

اما نکته ای که در این میان خود نمایی می کند و بیش از پیش به چشم میآید لزوم حفظ مفهوم حفاظت اطلاعات در چهار چوب الکترونیکی جدید است و اینکه استفاده از امکاناتی که نهادی که سایتی را در اینترنت جهت استفاده ی عده ای خاص قرار می دهد ؛ فقط محدود به همان عده باشد . به عبارتی دیگر اجازه ی استفاده از آن امکانات را خود آن سایت برای کاربران تعیین کند .

در چنین شرایطی است که نیاز به مجوز ها تحت وب ( ( Web Permissionsاحساس می شود. به همین منظور بر آن شدم تا این مفهوم نسبتا تازه را در قالب مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان پیاده سازی نمایم .

در طراحی این سایت علاوه بر پیاده سازی مفهوم Permission ها ، موارد دیگری از جمله برنامه نویسی های جاوا ، صفحات داینامیکی که متون آن های از بانک اطلاعاتی فراخوانی می شود و پیکر بندی آنها با استفاده از زبان های Server Side صورت می پذیرد و … نیز استفاده شده که هر یک در جای خود جای بحث دارد که به اختصار در مورد آنها در ادامه توضیح داده خواهد شد .

فصل اول : طراحی سایت ها

1-1) تاریخچه ی سایت های اینترنتی :

در اولین روزهای تاسیسوبدستورات HTML بسیار ساده بود، ولی هنگامی که Web، شروع به پیشرفت نمود، طراحان خواستار کنترل بیشتری شده و در نتیجه مجموعه دستورات مورد نیاز تهیه گردید.سپس از آنجاییکه صفحات وب، بهتر است به صورت دینامیک و متحرک باشند، طراحان نیز خواستار ارتباط بین بینندگان سایت و صاحبان آن شدند، در نتیجه استفاده از دستورات HTML به تنهایی نیاز آنها را برطرف نکرد و سپس شرکت Netscape برای ایجاد و کنترل ارتباط بین صاحبان سایت و بینندگان آن در صفحات Web از JavaScript کمک گرفت.

با به وجود آمدن جاوا سکریپت بسیاری از نیاز هایی که طراحان سایت به دنبا آن بودند بر طرف شد جاواسکریپت که امروزه به عنوان یکی از قدرتمند ترین زبان های Client side مورد استفاده قرار می گیرد در بسیاری از موارد کاربرد داشت و جوابگو بود اما نکته ای که در مورد این زبان و زبان های مشابه ای که به مرور زمان برای کاربرد های مختلفی به وجود آمدند ، همچون VBSCRIPT , DHTML , …این بود که به واسطه ی اینکه ای کامپایل این زبان ها در سمت کاربر انجام می شد از طرفی Source کامل برنامه در اختیار کاربر قرار می گرفت و از آن مهم تر اینکه برنامه هایی که در سمت کاربر کامپایل می شوند – Client Side – کاملا وابسته به سیستم کاربر می شوند و اکر خطایی در کامپیوتر کاربر وجود داشته باشد عملکرد سایت را تحت تاثیر قرار می دهد ( به عنوان مثال بسیاری از منو ها و پروگرام های جاوا در صورتی که Java Virtual Machine نصب نباشد قابل نمایش نمی باشند و … ) این دلایل و مواردی از این دست طراحان را بر این امر واداشت که تا در پی آن باشند که برنامه هایی طراحی کنند که در سمت سرور اجرا شده و نتیجه ی آن به صورت کد های Generate شده Html برای کاربر ارسال گردد ( Server Side ) .

از سوی دیگر نیاز به پایداری اطلاعات و استفاده از بانک های اطلاعاتی برای حفظ داده های مورد نیاز این ضرورت را به وجود آورد که برنامه های تحت وب بتوانند با بانک اطلاعاتی ارتباط برقرار کنند .

زبان هایی که امروزه قدرتمندانه تحت عنوان زبان های سرور ساید خودنمایی می کنند محدود به PHP و ASP و ASP.Net می باشند که هر یک به نوبه ی خود طیف وسیعی از سایت های پویای طراحی شده را به خودش اختصاص می دهد کاربرد ها و توانایی های متفاوتی دارند .

از آنجایی که در طراحی وب سایت مربوطه از ASP استفاده شده در ادامه ی این فصل فقط به اختصار توضیحاتی در مورد ASP به همراه مابقی ابزار ها و زبان های استفاده شده ذکر خواهد شد .

1-2) HTML

1-2-1) مقدمه ای بر HTML

یک فایل HTML چیست؟

 • HTML را “اچ تی ام ال” و یا اچتمل بخوانید.
 • HTML برگرفته از حروف اول Language Markup Text Hyper میباشد.
 • یک فایل HTML فایلی از نوع text میباشد که متشکل از markup tag ها میباشد.
 • مرورگر یا Browser از روی markup tag ها می فهمد که چگونه باید صفحه را نمایش بدهد.
 • یک فایل HTML باید دارای انشعاب htm و یا html باشد.
 • یک فایل HTML فایلی از نوع text میباشد که با هر ادیتور ساده ای قابل ایجاد است.
 • وظیفه اصلی تگ های اچتمل ( markup tags ) بیان چگونگی نمایش اطلاعات میباشد.

ساختن یک فایل Html

Notepad را باز کرده و متن زیر را در آن تایپ میکنیم:

<html>

<head>

<title>Title of page</title>

</head>

<body>

This is my first html page. <b>This text is bold</b>

</body>

</html>

سپس فایل را با نام مثلا test.html در درایو C: ذخیره می کنیم .

برای دیدن فایل اچتمل بالا در مرورگر یا Brower ( معمولا اینترنت اکسپلورر و یا نتسکیپ نویگیتور ) کافی است که از روی منوی File/Open file فایل بالا را از روی محل ذخیره شده باز کنیم . یکی از مهمترین وظایف مرورگرها نمایش صفحات اچتمل میباشد، چه این صفحات روی کامپیوتر ذخیره شده باشند و یا اینکه از اینترنت خوانده شوند. با کلیک روی این لینک فایلی شبیه فایل ذخیره شده از روی وب سرور توسط مرورگرتان خوانده شده و سپس نمایش داده خواهد شد

توضیح مثال بالا

اولین تگ مثال بالا تگ <html> میباشد. از روی این تگ، مرورگر نوع متن یعنی اچتمل بودنش را یافته و از روی <html/> انتهای متن اچتمل را میبابد.

متن بین تگ <head> و تگ <head/> اطلاعات شناسنامه ای یا “Header information” متن اچتمل بوده و نمایش داده نخواهند شد. در این مثال با کمک تگهای <title> و <title/> تیتر و یا Title صفحه که در این مثال عبارت “Title of page” میباشد در بالای مرورگر نمایش داده خواهد شد.

متن بین تگ <body> و انتهای آن یعنی تگ <body/> تنها اطلاعاتی است که توسط مرورگرنمایش داده خواهند شد.

متن بین تگ <b> و انتهای آن یعنی تگ <b/> بصورت Bold و یا توپر نمایش داده خواهند شد.

فایل htm یا html ؟

اغلب مرورگرها هر دو نوع انشعاب را به خوبی میشناسند ولی ترجیحا به هنگام ذخیره فایلهای اچتمل از html استفاده کنید.( استفاده از انشعابهای سه حرفی مانند htm مربوط به قدیم و سیستم عاملهائی چون DOS بودند.)

1-2-2) عناصر ( Elements )

تگ های اچتمل (HTML Tags)

 • با کمک تگ های اچتمل عناصر و یا Elements ساخته میشوند.
 • در زبان اچتمل حدود 80 عنصر تعریف شده است.
 • تگ های اچتمل بوسیله دو نویسه (char) > و < ساخته میشوند.
 • تگ های اچتمل معمولا بصورت زوج ظاهر میشوند، مانند <b>test</b>
 • تگ اول در یک زوج تگ مثلا <b> تگ شروع و تگ دوم مثلا <b/> تگ پایانی نام دارد.
 • متن بین تگ اول و تگ دوم در یک زوج تگ محتوای عنصر یا element content نامیده میشود، مثلا “test”
 • تگ های اچتمل را میتوانید بوسیله حروف لاتین کوچک (lower case) و یا بزرگ (upper case) نوشت و case sensitive نیستند. برای مثال دو تگ <b> و <B> معادل هم هستند ولی شدیدا توصیه میشود که به خاطر سازگاری با XHTML از حروف کوچک استفاده شود.

عناصر اچتمل (HTML Elements)

مثال بخش مقدمه را در نظر بگیرید:

<html>

<head>

<title>Title of page</title>

</head>

<body>

This is my first html page. <b>This text is bold</b>

</body>

</html>

*** نمونه ای از یک عنصر اچتمل:

<b>This text is bold</b>

عنصر اچتمل بالا با تگ <b> شروع شده و با تگ <b/> پایان می یابد. محتوای این عنصر عبارت “This text is bold” است. لازم به ذکر است که کاربرد تگ <b> نمایش توپر یا bold متون است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع شبکه

پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع شبکه

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 1.945 مگا بایت

تعداد صفحات : 111

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق رشته کامپیوتر با موضوع شبکه

پیشگفتار

با رشد روز افزون IT ، آشنایی با شبکه های کامپیوتری به منظور نصب و راه اندازی این شبکه ها در محیط های صنعتی، اداری، آموزشی و … ، تبدیل به یک ضرورت اجتناب ناپذیر شده است.

فصل اول

آشنایی با تجهیزات شبکه

در این قسمت از تحقیق قصد داریم با اهداف ، ویژگی ها و وظایف تجهیزات مورد استفاده در شبکه های مدرن کامپیوتری از قبیل هاب ها ، سویچ ها ، روترها ، دروازه ها ، CSU/DSU ، کارت های شبکه ، نقاط دسترسی بی سیم و مودم ها آشنا شویم.

هر یک از این دستگاه ها ، نقش ویژه ای را در یک شبکه بازی می کنند. اگرچه فقط بزرگترین و پیچیده ترین شبکه های مدرن کامپیوتری از همه این تجهیزات بهره گیری می نمایند.

ما بحث خود را با معرفی تجهیزاتی از شبکه که ساده ترین و رایج ترین ابزار مورد استفاده در شبکه های امروزی هستند آغاز می کنیم.

تکرار کننده ها

اصولاً به طور سنتی هر بحثی از عناصر شبکه ، منجر به معرفی تکرار کننده ها می گردد اما امروزه تکرار کننده ها کمتر در شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرند . تکرار کننده ها در گذشته برای افزایش طول مفید کابل مورد استفاده قرار می گرفتند واغلب در پیکربندی های شبکه مبتنی بر کابل کواکسیال مورداستفاده قرارمی گرقتند. از آنجایی که شبکه های کواکسیال تقریباً از رده خارج می باشند و از آنجایی که وظایف تکرار کننده ها اکنون به عهده تجهیزاتی همچون هاب ها و سویچ ها گذاشته شده است امروزه به ندرت از تکرار کننده ها استفاده می گردد.

هاب ها

هاب ها ساده ترین تجهیزات شبکه های کامپیوتری هستند وسادگی آنها در هزینه و قیمت پایین آنها منعکس می گردد . هاب های کوچک با 4 یا 5 درگاه دارای هزینه کمتر از 50 دلار هستند. با کمک کابل های مربوطه این تجهیزات یک شبکه کوچک را ایجاد می نمایند. هاب ها با پورت های بیشتر برای شبکه هایی که به ظرفیت بیشتری نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرند.

کامپیوترها از طریق کابل زوج به هم تابیده به یک هاب متصل می گردند علاوه بر پورت ها برای متصل کردن کامپیوتر ها حتی یک هاب خیلی ارزان معمولاً دارای یک پورت با نام پورت upink می باشد که امکان اتصال این هاب به هاب دیگر را فراهم نموده و سبب ایجاد شبکه های بزرگتر می گردد.

توکن رینگ و MSAU ها

هاب ها و سویچ ها هردو در شبکه های اترنت مورد استفاده قرار می گیرند .

شبکه های توکن رینگ که امروزه کم و بیش کاربرد دارند از دستگاه های مخصوصی به نام MSAU ( Multi Station Access Unit ) برای ایجاد یک شبکه استفاده می کنند. در برخی موارد ، MSAUها به عنوان سویچ های توکن رینگ مطرح می باشند ، اما به دلیل روشی که تکنولوژی توکن رینگ استفاده می نماید، این دستگاه ها کار بسیار متفاوتی را نسبت به هاب ها و سویچ ها به انجام می رسانند.

اغلب هاب ها به عنوان تجهیزات اکتیو در نظر گرفته می شوند زیرا قبل از انتقال سیگنال دریافتی به همه پورت های روی دستگاه آن را باز تولید می نمایند برای انجام این کار، هاب به یک منبع تغذیه نیاز دارد. هاب های کوچک Workgroup معمولاً از یک آداپتور توان خارجی استفاده می کنند اما دستگاه های بزرگتر دارای منبع تغذیه داخلی هستند. هاب های غیر فعال نیازی به منبع تغذیه ندارند زیرا آنها سیگنال را باز تولید نمی نمایند.

جدای این باز تولید سیگنال، وظیفه اصلی یک هاب دریافت داده ها از یکی از دستگاه های متصل به هاب و انتقال آن به همه پورت های دیگر روی هاب می باشد. این روش عملکرد خیلی مؤثر می باشد زیرا در اغلب موارد داده ها فقط برای یکی از دستگاه های متصل به هاب مدنظر می باشد. شکل 3 نحوه عملکرد هاب را نشان می دهد.

بواسطه عدم کفایت سیستم هاب و تقاضای دایماً رو به افزایش عرض باند بیشتر ، هاب ها بسیار کند عمل نموده و یقیناً بوسیله سویچ ها جایگزین خواهد گردید .

سوئیچ ها

به طور سطحی یک سوئیچ بسیار شبیه به یک هاب می باشد، اما به طور قابل توجهی گرانتر از آن است .

دلیل اصلی برای قیمت بالای آن این است که سوئیچ ها کارهای خیلی بیشتری را نسبت به هاب هاانجام داده و مزایای بسیار بیشتری نسبت به آنها دارند . شکل 4 مثالی از یک سوئیچ اترنت 32 پورت را نشان می دهد. همانند هاب ها، کامپیوترها از طریق کابل زوج به هم تابیده به سوئیچ متصل می شوند.برای ایجاد شبکه های بزرگتر همانند هاب ها ، از چندین سوئیچ می توان استفاده نمود . علیرغم تشابه آنها و اتصالات فیزیکی مشابه به کامپیوتر ها ، سوئیچ مزیت های عملیاتی قابل توجهی را نسبت به هاب ها ارائه می کنند

یک سوئیچ به جای انتقال داده­ها به همه درگاههای خود، داده­ها را فقط به درگاهی که سیستم مقصد به آن متصل می باشد، منتقل خواهد کرد سوئیچ به آدرس MAC دستگاه متصل به خود نگاه کرده و پورت مناسب را تعیین می­کند. یک آدرس MAC یک شماره منحصر به فرد می باشد که در داخل هر کارت شبکه برنامه ریزی می شود. با انتقال داده­ها فقط به سیستمی که داده مذکور به آن آدرس دهی شده است. سوئیچ مقدار ترافیک روی هر پیوند شبکه را به میزان قابل توجهی کاهش می دهید در واقع سوئیچ داده­ها را بین پورتهای خود کانالیزه می کند.

درشبکه­های اترنت هنگامی که دو دستگاه ارتباطی، قصد ارسال همزمان داده­ها را دارند. امکان برخورد بین داده­های ارسال شده روی محیط ارسال وجود دارد. چنین برخوردهایی سبب می­گردد تا عملکرد شبکه تضعیف گردد.

با کانالیزه نمودن داده­ها فقط روی خطوط ارتباطی که می­بایست آنرا دریافت کنند، سوئیچ­ها تعداد برخوردهایی را که روی یک شبکه رخ می دهد کاهش می دهند. در نتیجه سوئیچ­ها عملکرد قابل توجهی نسبت به هایها ارائه می­نمایند.

روشهای سوئیچنیگ

سوئیچ­ها از سه روش برای کار با داده­هایی که دریافت می­کنند، استفاده می­نمایند :

 • Cut through :

در یک پیکره بندی Cut through ، سوئیچ به محض دریافت بسته داده آن را انتقال می دهد هیچ فرایند بررسی خطائی روی بست هاجرا نمی­گردد، بنابراین بسته داده خیلی سریع از داخل سوئیچ منتقل می شوند.

عیب روش cut through آن است که از آنجائی که تمامیت بسته داده مورد بررسی قرار نمی­گیرد، سوئیچ می تواند خطاها را روی شبکه منتشر کند.

 • Store forward :

در یک پیکره بندی Store forward سوئیچ در انتظار دریافت بسته نشسته و قبل از دریافت کامل بسته شروع به انتقال آن نمی یایند. در این روش از تکنیک های بررسی پایه استفاده می گردد.

 • Fragment – free :

با بهره گیری از مزایای سرعت سوئیچینگ Fragment– free، سوئیچینگ Fragment – free کار خود را با خواندن فقط بخشی از بسته داده که مابین تعداد fragments یک واحد ارسال داده می باشد، کار خود را انجام می دهد. هنمانطور که می توان انتظار داشت فرایند Store and forward زمانی بیشتر را نسبت به Cut though نیاز دارد اما این روش قابل اعتمادتر می باشد. بعلاوه تاخیر ایجاد شده بوسیله سوئیچینگ Store and forward با اندزه بسته افزایش می­یابد. تاخیر ایجاد شده بوسیله سوئیچینک Cut though معمولاً در مورد همه بسته­های داده یکسان است. ( زیرا قفط بخش آدرس بسته خوانده می شود و این قسمت در همه بسته­های داده دارای اندازه یکسان می باشد. تفاوت در تاخیر بین این دو پروتل خیلی زیاد می باشد

به طور متوسط سوئیچنیگ Cut though سی برابر سریع تر از سوئیچینگ Store and forward می باشد.

تاخیر

زمان لازم برای انتقال داده­ها بیندو مکان، تاخیر نام دارد. هر چه تاخیر بیشتر باشد زمان مورد نیاز برای ارسال برای داده­ها بیشتر خواهد بود. ظاهرا به نظر می رسد که سوئیچینگ انتخاب مناسب­ تری است اما سوئیچ­های امروزی به اندازه کافی سرعت داشته و برای استفاده از سوئیچینگ Store and forward مناسب می باشد. در برخی از سوئیچ­های قابل مدیریت، شما می ­توانید روش سوئیچینگ را انتخاب کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع سیستمهای امنیتی شبكه

پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع سیستمهای امنیتی شبكه

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 843 کیلو بایت

تعداد صفحات : 68

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق رشته کامپیوتر با موضوع سیستمهای امنیتی شبكه

موسسه آموزش عالی علامه طبرسی

عنوان تحقیق پایانی:

امنیت شبکه

استاد راهنما:

سركار خانم مهندس هاشمی

دانشجو:

میلاد جانه

رشته:

نرم افزار کامپیوتر

1 مقدمه

این متن به بررسی انواع سیستمهای امنیتی و بررسی نقاط ضعف و قوت هر کدام می‌پردازد. در این بخش مقدماتی در مورد امنیت پروتکها و انواع حملات بیان می‌شود و بخشهای بعدی به بررسی دقیق انواع فایروال (فیلتر، NAT و پراکسی) و سیستمهای تهاجم یاب می‌پردازد. سپس سه نمونه از نرم افزارهای مفید امنیتی Snort, IPF) و SAINT) معرفی می‌گردد.

1-1 انواع حملات

در این قسمت یک سری از روشهای متدول برای جمله به شبکه‌های کامپیوتری توضیح داده می‌شود و در مورد هر کدام مشخصات و نحوه شناسایی آن حمله بیان شده است. این حملات در چهار دسته عمده تقسیم بندی شده اند:

 • حملات رد سرویس یا DoS
 • حملات استثماری
 • حملاتی که به منظور بدست آوردن اطلاعات صورت می‌گیرند.
 • حملاتی که سرویسدهی روی شبکه را دچار مشکل می‌کنند.

1-1-1 حملات رد سرویس

این نوع حملات با ایجاد یک بار زیاد و غیر عادی روی سرورها باعث از کار افتادن سرویسهای ارائه شده توسط آنها می‌شوند. از آنجا که انجام دادن این نوع حمله ساده است. لذا بیشتر متداول می‌باشد. این قسمت بیشتر این حملات را توضیح می‌دهد:

Ping of Death

این حمله از طریق بسته‌های ICMP صورت می‌گیرد. حجم بسته‌های ICMP به 64KB محدود می‌شود و بسته‌هایی که در سر آیند آنها حجم بسته بیشتر از این مقدار بیان شده (در حالیکه نیست) ممکن است در سمت گیرنده مشکلاتی ایجاد کنند چون بسیاری از سیستم عاملها کنترل دقیقی روی بسته‌های معیوب ندارند. این نوع حمله نبستاً قدیمی است و امروزه تمام سیستم عامل‌ها قادر به تشخیص آن می‌باشند.

Teardrop

این حمله از طریق Fragment‌های IP صورت می‌گیرد. یک Fragment شامل اطلاعاتی است که بیان می‌کند چه قسمتی از بسته داخل آن قرار دارد. بسیاری از سیستمها ممکن است با گرفتن Fragment‌هایی که متعلق به یک بسته بوده و با هم تناقض دارند (یک قسمت از بسته در دو Fragment قرار داشته باشد) دچار مشکل شوند. این نوع حمله نیز قدیمی است.

UDP Flooding

این حمله با استفاده از سرویسهای chargen , echo صورت می‌گیرد. با فرستادن یک درخواست جعلی از طرف یک سرویس echo برای یک سرویس chargen می‌توان به راحتی حجم زیادی از ترافیک را روی شبکه ایجاد کرد.

SYN Fooding

این حمله با فرستادن SYN پروتکل TCP صورت می‌گیرد. برای یک سرور دریافت یک بسته SYN به معنی گرفتن فضایی از حافظه برای آن ارتباط و فرستادن یک بسته ACK در پاسخ می‌باشد. فضای حافظه تخصیص داده شده تا زمان timeout یا بسته شدن ارتباط باقی می‌ماند. اگر تعداد زیادی بسته SYN فرستاده شود موجب اتلاف قسمت عمده ای از حافظه می‌شود، هر چند فرستادن بسته‌های ACK نیز زمان و پردازش زیادی لازم دارد. این حمله در نهایت سرور را به وضعیتی می‌کشاند که قادر به قبول ارتباط جدید نمی باشد. از آنجا که فرستنده بسته SYN در این حمله منتظر پاسخ نمی ماند می‌تواند بسته‌ها را قبل از فرستاندن تغییر دهد و هر بار یک آدرس تصادفی بجای آدرس فرستنده آنها قرار دهد. در این صورت تشخیص حمله بسیار مشکل می‌شود.

Land Attack

این حمله شبیه SYN Fooding می‌باشد. در این حمله یک بسته SYN برای سرور ارسال می‌شود که آدرس فرستنده و گیرنده آن هر دو آدرس خود سرور است. سرور پس از دریافت این بسته پاسخ آن را برای خودش می‌فرستد که نتیجه ای مشابه SYN Fooding به همراه دارد.

Smurf Attack

این حمله از طریق بسته‌های ICMP صورت می‌گیرد. در این حمله یک بسته ICMP Reqest داخل شبکه فرستاده می‌شود که آدرس reply آن آدرس broadcast شبکه می‌باشد. چنین بسته‌هایی معمولاً ترافیک بالایی داخل شبکه ایجاد می‌کنند.

Fragle Atack

این حمله شبیه Smurf Attack است ولی بجای بسته‌های ICMP از بسته‌های UDP استفاده می‌کند.

E-mail Bombs

این نوع حمله شامل فرستادن نامه‌های بزرگ بطور مداوم برای یک سیستم است. از آنجا که سمت فرستنده و گیرنده دارای بار نسبتاً مساوی هستند از این روش کمتر می‌توان بعنوان یک DoS واقعی استفاده کرد.

Malfrmed Attacks

بسیاری از سرویسها هنگام دریافت بسته‌هایی که دارای خطا می‌باشند با مشکل مواجه می‌شوند چون کنترل دقیق روی بسته‌های معیوب ندارند و این بسته‌ها باعث ایجاد مشکل در برنامه سرور می‌شوند. یک تقسیم بر صفر یا سرریز بافر می‌تواند سرور را از کار بیندازد یا سبب دسترسی افراد غیر مجاز به آن شود. هر سرویسی ممکن است در معرض این حمله قرار بگیرد چون در هر لحظه امکان پیدا شدن یک bug در برنامه مربوطه وجود دارد. بیشترین مواردی که از این حمله مشاهده شده بر روی سرویسهای وب و پست الکترونیکی بوده است.

حملات استثماری

این نوع حملات بیشتر برای بدست آوردن کنترل مستقیم روی یک ماشین انجام می‌شود. مهمترین این حملات از قرار زیر می‌باشند:

حدس زدن Password

بسیاری از سرورها برای ارائه سرویس نیاز به احراز هویت کاربران از طریق Password دارند. برنامه‌هایی وجود دارند که یک سری کلمات (اسامی، کلمات dictionary، اعداد، …) را بطور اتوماتیک تست می‌کنند تا به یک Password معتبر دسترسی پیدا کنند.

Trojan Horse

Trojan Horse به برنامه ای گفته می‌شود که اغلب توسط یک مهاجم روی سیستم نصب می‌شود و اطلاعاتی در مورد سیستم به خارج از شبکه می‌فرستد یا راهی برای دسترسی غیر مجاز به سیستم فراهم می‌کند که به آن backdoor می‌گویند. Trojan Horse معمولاً برنامه کوچکی است که به سادگی نصب می‌شود و از دید کاربر نیز پنهان می‌ماند.

Buffer Overrun

اکثر سرورها برای رسیدگی به درخواستهایی که از شبکه دریافت می‌کنند فضایی از حافظه را به عنوان بافر اختصاص می‌دهند. اغلب برنامه‌ها حجم این بافر را به یک مقدار ثابت محدود می‌کنند یا به بسته‌های رسیده اطمینان کرده و اندازه بسته‌ها را از روی اطلاعات سر آیند آنها استخراج می‌کنند. این پدیده معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که طول یک بسته از مقدار در نظر گرفته شده برای بافربیشتر باشد یا اطلاعات غلط در مورد طول خود به برنامه بدهد. برای مثال اگر طول یک بسته 256 بایت باشد ولی در اطلاعات غلط در مورد طول خود معرفی شده باشد 240 بایت بسته داخل بافر قرار می‌گیرد و 16 بایت اضافی در یک مکان دیگر از حافظه نوشته می‌شود و منجر به از بین رفتن اطلاعات آن قسمت حافظه می‌شود. در این حالت با قرار دادن کد ماشین در 16 بایت آخر بسته ممکن است بتوان این کد را روی سرور اجرا کرده کنترل سرور را بدست آورد.

1-1-2 حملاتی که به منظور بدست آوردن اطلاعات صورت می‌گیرند

این نوع حملات هیچگونه صدمه ای به سیستم نمی زنند و تنها برای بدست آوردن اطلاعات جهت حملات بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهمترین اطلاعاتی که یک مهاجم می‌تواند بدست آورد در مورد آدرس سیستمهای داخل شبکه، سیستم عامل روی آنها، پورتهای باز این سیستمها و کاربران روی آنها می‌باشد. برای پیدا کردن آدرسهای داخل شبکه از نرم افزار‌هایی استفاده می‌شود که برای یک دسته از آدرسها پیغام TCMP Request می‌فرستد. با دریافت پاسخ این بسته‌ها سیستمهای موجود در داخل شبکه شناسایی می‌شوند و هر کدام از این آدرسها برای حملات بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرند. قبل از حمله باید اطلاعات خاصی در مورد هر سیستم بدست آورد که این اطلاعات می‌تواند شامل سیستم عامل، پورتهای باز و کاربران معتبر روی آن سیستم باشد. برنامه‌هایی تحت عنوان Port Scanner وجود دارند که می‌توانند با فرستادن بسته‌های خاصی به سیستم اطلاعاتی در مورد پورتهای باز، سرویسهای موجود روی سیستم و سیستم عامل آنها بدست بیاورند. Port Scanner‌ها انواع مختلف دارند و بعضا از روشهایی استفاده می‌کنند که به سختی قابل تشخیص می‌باشند. برای تشخیص نام کابران روی سیستم نیز می‌توان از سرویسهایی نظیر Finger استفاده کرد. سرویسFinger در سیستم عاملهای مبتنی بر Unix اطلاعات مفیدی در مورد کاربران ارائه می‌کند ولی از این سرویس برای پیدا کردن نام کاربران معتبر نیز می‌توان استفاده کرد.

1-1-3 حملاتی که سرویس‌دهی روی شبکه را دچار مشکل می‌کنند

این نوع حملات بر روی سرورهای شبکه اعمال می‌شود و آنها را وادار می‌کند اطلاعات اشتباه به سرویسگیرها بدهند. این حملات معمولا راه را برای حملات بعدی باز می‌کند. دو نمونه از این حملات عبارتند از:

DNS Cache Pllution

از آنجایی که سرورهای DNS هنگام رد و بدل کردن اطلاعات با سرورهای دیگر از مکانیزم امنیتی خاصی استفاده نمی کنند مهاجمین می‌توانند با دادن اطلاعات غلط به سرور DNS آنها را وادار کنند اطلاعات اشتباه به سرویسگیرها بدهند. سپس سرویسگیرها از همین اطلاعات غلط استفاده می‌کنند. در این حالت بجای وصل شدن به یک سایت خاص ممکن است به سایت مهاجمین وصل شوند.

Email جعلی

تولید نامه‌های جعلی از طریق سرور پست الکترونیکی کار بسیار ساده است چون هیچ مکانیزم امنیتی خاصی برای احراز هویت کاربران استفاده نمی شود. این کار به سادگی پیگربندی اشتباه یک سرویسگیر می‌باشد. با ارسال نامه‌های جعلی برای کاربران از طرف اشخاص مورد اطمینان آنها می‌توان باعث نصب یک Trojan Horse روی سیستم آنها، ارسال اطلاعات محرمان در پاسخ نامه، یا اتصال کاربران به یک سایت خاص شد.

1-2 امنیت پروتکلها

در این قسمت یک سری پروتکلهای متداول که بر پایه IP کار می‌کنند از لحاظ امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. از آنجا که هر کدام از این پروتکلها برای ارائه یک سرویس بکار می‌روند، دو اصطلاح پروتکل و سرویس معمولاً بجای یکدیگر بکار می‌روند. میزان آسیب پذیری یک سرویس یا پروتکل با پاسخ داده به سئوالات زیر مشخص می‌شود:

 • سرویس مربوطه چقدر پیچیدگی دارد؟
 • این سرویس چگونه می‌تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد؟
 • چه اطلاعاتی در مورد شبکه توسط سرویس افشا می‌شود؟
 • چه مقدار دیالوگ با سرویسگیر انجام می‌شود؟
 • سرویس تا چه حد قابلیت پیکربندی و برنامه نویسی دارد؟
 • چه سرویسهای دیگری بر پایه این سرویس قرار گرفته اند؟
 • این سرویس چه مکانیزمی برای احراز هویت سرویسگیرها استفاده می‌کند؟

1-2-1 پیچیدگی سرویس

سرویسهای پیچیده خیلی زودتر از سرویسهای ساده مورد تهاجم قرار می‌گیرند. سرویس echo یک سرویس ساده است که تمام کاراکترهای ارسالی از طرف سرویسگیر را دوباره برای وی می‌فرستد. این سرویس بیشتر برای مقاصد تست مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقابل سرویس پست الکترونیکی یک سرویس پیچیده می‌باشد که نامه‌های الکترونیکی را رد و بدل می‌کند. بسیاری از سرویسهای مرتبط با این سرویس مانند IMAP, POP نیاز به احراز هویت کاربر قبل از ارائه سرویس به وی دارند، هر چند در مقابل سرویس SMTP نامه‌ها را بدون توجه به فرستنده آنها (هر کاربری که باشد، حتی یک کاربر قلابی) ارسال می‌کند. اگر اطلاعات مربوط به password کاربران افشا گردد، مکانیزم امنیتی و احراز هویت فریب داده شود، یا حتی خود سرویس به گونه ای مورد تهاجم واقع می‌شود که اطلاعات محرمانه شبکه را به بیرون منتشر کند، هر کدام از این شرایط امنیت شبکه در معرض خطر بزرگی قرار گرفته است.

1-2-2 سوء استفاده از سرویس

یک سرویس می‌تواند به خودی خود یک سرویس ساده و بی خطر باشد، ولی می‌تواند در مقاصد مخرب نیز مورد استفاده قرار گیرد. سرویس chargen یک سرویس UNIX برای تولید مداوم کارکترهای ASCII می‌باشد. این سرویس از آنجا که کاراکترهای تصادفی تولید می‌کند برای تست نرم افزار‌های شبکه یک ابزار قدرتمند می‌باشد. این سرویس می‌تواند به سادگی مورد سوء استفاده قرار گیرد. برای مثال فرض کنید که یک بسته SYN با آدرس فرستند تحریف شده برای این سرویس فرستاده شود. در مقابل سرویس سیل عظیمی از کاراکتر را برای کسی که آدرس وی بجای آدرس فرستند در بسته قرار دارد فرستاده خواهد شد. در این حالت ایجاد کننده این بار ترافیکی بدون اینکه هزینه‌های مصرف کرده باشد جریان بسته‌ها را بین دو آدرس دلخواه ایجاد می‌کند.

1-2-3 اطلاعات ارائه شده توسط سرویس

بعضی سرویسها در عمل بسیار ساده اند ولی می‌توانند برای شبکه خطرناک باشند. سرویس finger برای راحتی کاربران UNIX طراحی شده است. این سرویس یک سری اطلاعات در مورد account‌های موجود در سیستم ارائه می‌کند. مهاجمین می‌توانند از این سرویس برای پیدا کردن account‌های فعال سیستم استفاده کنند. پیدا کردن نام یک account معتبر می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای حمله به سیستم باشد.

1-2-4 میزان دیالوگ با سرویسگیر

امن کردن یک سرویس با دیالوگ ساده به مراتب راحتتر از امن کردن سرویسی است که نیاز به دیالوگهای پیچیده با سرویسگیر دارد. برای مثال سرویس HTTP (در نسخه‌های اولیه و بدون در نظر گرفتن ASP, CGI و موارد مشابه) یک پروتکل ساده است که در آن سرویسگیر تقاضای یک سری منابع را به سرور می‌دهد و سرور نیز بدون توجه به وضعیت ارتباط موجود در صورت امکان منابع در خواست شده را برای سرویسگیر تهیه می‌کند. (این ارتباط بصورت Stateless است). امن کردن یک ارتباط Stateful به مراتب مشکلتر است. مخصوصاً اگر سرویس نیاز به احراز هویت سرویسگیر نیز داشته باشد و درخواستها و پاسخهای بین سرور و سرویسگیر موجب تغییر در وضعیت ارتباط شود.

1-2-5 قابلیت پیکربندی سرویس

هر اندازه سرویس قابل پیکربندی و برنامه ریزی باشد امکان بروز اشتباه در این تنظیمات بیشتر می‌شود و در نتیجه امکان پیدا شدن bug‌های مختلف در آن بسیار زیاد است. از این رو سرورهایی مانند Exchange Server و Internet Information Server (یا هر وب سروری که امکان اجرا کردن برنامه‌هایی را برای تولید صفحات HTML در آن وجود داشته باشد) ممکن است دارای مشکلات امنیتی باشند که همه آنها در حال حاضر شناخته شده نیستند و به مرور زمان پدید می‌آیند.

1-2-6 نوع مکانیزم احراز هویت استفاده شده توسط سرویس

سرویسهایی که نیاز به احراز هویت سرویسگیر دارند از دو طرف در معرض خطرات امنیتی قرار دارند: اول اینکه خود مکانیزم استفاده شده ممکن است ضعیف باشد و این امر باعث سوء استفاده از سرویس می‌شود. دوم اینکه اغلب کاربران از یک password برای سرویسهای مختلف استفاده می‌کنند و در صورت لو رفتن password یک سرویس سایر سرویسها نیز در معرض خطر قرار می‌گیرند. یک نمونه بارز این خطر سرویس POP است. این سرویس اغلب از password‌های خود سیستم برای احراز هویت کاربران استفاده می‌کند و بسیاری از سرورهای POP امکان رد و بدل کردن password‌ها بطور امن را ندارند. در صورت لو رفتن یک password سرویس POP کل سیستم در معرض تهدیدهای امنیتی قرار می‌گیر

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات