مقاله در مورد حسابداری مدیریت

مقاله در مورد حسابداری مدیریت

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 15 کیلو بایت

تعداد صفحات : 16

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله در مورد حسابداری مدیریت

چکیده:
حسابداری مدیریتی همانطور که توسط NAA تشریح می شود ، شیوه ای در شناسایی ، اندازه گیری ، گرد آوری ، تحلیل ، آماده سازی و ارتباطی با اطلاعات مالی می باشد که مدیریت آن را به منظور برنامه ریزی ، برآورد و کنترل یک سازمان به کار می برد . آن استفاده ای مناسب از منابع سازمان را تضمین می نماید . حسابداری مدیریتی ، مسئولیت آماده سازی گزارشات مالی را برای گروه های غیر مدیریتی مثل آژانس های قانونی و مقام های مالیاتی ، ایجاد می نماید . به طور ساده می توان گفت که حسابداری مدیریتی ، حسابداری است برای طرح ریزی ، کنترل ، فعالیت های تصمیم گیری برای یک سازمان .

فهرست:
یک نقطه نظر : نقش حسابداری مدیریتی
حسابداری مالی در برابر حسابداری مدیریتی
حسابداری هزینه ای در برابر حسابداری مدیریتی
کار مدیریت
کنترلر شیب
مفاهیم هزینه ، شرایط و طبقه بندی
طبقه بندی هزینه ها
هزینه های نقش مدیریتی
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم
هزینه های محصولی و هزینه های دوره ای
هزینه های برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری

تعاریف و انواع بودجه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آموزش نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌

آموزش نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 19 کیلو بایت

تعداد صفحات : 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نحوه ارائه سیستمهای مالی رو میتونید طبق استانداردهای حسابداری ۱ بخونید . . . حتما حتما فایل زیر را دانلود کنید

هدف‌ این‌ استاندارد تجویز مبنایی‌ برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یك‌ واحد تجاری‌ به منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه‌ با صورتهای‌ مالی‌ دوره‌های‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهای‌ مالی‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌ می‌باشد. برای‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌، در این‌ استاندارد ملاحظات‌ كلی‌ درخصوص‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌، رهنمودهایی‌ درباره‌ ساختار آنها و حداقل‌ الزامات‌ درخصوص‌ محتوای‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ شده‌ است‌. چگونگی‌ شناخت‌، اندازه‌گیری‌ و افشای‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ خاص‌ در سایر استانداردهای‌ حسابداری‌ ارائه‌ می‌شود.

۳ . صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ (كه‌ از این‌ پس‌ صورتهای‌ مالی‌ نامیده‌ می‌شود) برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ استفاده‌كنندگانی‌ تهیه‌ می‌شود كه‌ در موقعیت‌ دریافت‌ گزارشهای‌ متناسب‌ با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ خاص‌ خود نیستند. صورتهای‌ مالی‌ به طور جداگانه‌ یا همراه‌ با سایر گزارشها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ می‌شود. مفاد این‌ استاندارد برای‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌ نیز كاربرد دارد.

۷ . مسئولیت‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با هیأت‌مدیره‌ یا سایر اركان‌ اداره‌كننده‌ واحد تجاری‌ است‌.

۹ . صورتهای‌ مالی‌ باید وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ را به نحو مطلوب‌ ارائه‌ كند . تقریباً در تمام‌ شرایط‌، اعمال‌ مناسب‌ الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ همراه‌ با افشای‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در صورت‌ لزوم‌، منجر به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به نحو مطلوب‌ می‌شود .

۱۰ . هر واحد تجاری‌ كه‌ صورتهای‌ مالی‌ آن‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود باید این‌ واقعیت‌ را افشا كند. در صورتهای‌ مالی‌ نباید ذكر كرد كه‌ این‌ صورتها طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ شده‌ است‌، مگراینكه‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مزبور مفاد تمام‌ الزامات‌ مندرج‌ در استانداردهای‌ مربوط‌ رعایت‌ شده‌ باشد.

۱۱ . بكارگیری‌ نامناسب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، از طریق‌ افشا در یادداشتهای‌ توضیحی‌، جبران‌ نمی‌شود.

۱۲ . در موارد بسیار نادر، چنانچه‌ مدیریت‌ واحدتجاری‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد كه‌ رعایت‌ یكی‌ از الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، صورتهای‌ مالی‌ را گمراه‌كننده‌ می‌سازد و بنابراین‌ انحراف‌ از آن‌ به منظور دستیابی‌ به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به نحو مطلوب‌ ضروری‌ است‌، باید موارد زیر را افشا كند :

الف . این‌ مطلب‌ كه‌ بنا به‌ اعتقاد مدیریت‌ واحد تجاری‌، صورتهای‌ مالی‌، وضعیت‌ مالی‌، عملكرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ واحد تجاری‌ را به نحو مطلوب‌ منعكس‌ می‌كند،

ب‌ . تصریح‌ اینكه‌ صورتهای‌ مالی‌ از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌ مطابق‌ با استانداردهای‌ حسابداری‌ می‌باشد، به استثنای‌ انحراف‌ از الزامات‌ یك‌ استاندارد حسابداری‌ كه‌ به منظور ارائه‌ مطلوب‌ صورتهای‌ مالی‌ انجام‌ گرفته‌ است‌،

ج‌ . استانداردی‌ كه‌ الزامات‌ آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌، ماهیت‌ انحراف‌ شامل‌ شیوه‌ حسابداری‌ مقرر در استاندارد، اینكه‌ چرا كاربرد شیوه‌ مقرر در استاندارد صورتهای‌ مالی‌ را گمراه‌كننده‌ می‌سازد و شیوه‌ حسابداری‌ بكار گرفته‌ شده‌، و
د . اثر مالی‌ انحراف‌ بر سود یا زیان‌ خالص‌، داراییها، بدهیها و حقوق ‌ صاحبان‌ سرمایه‌ در هر یك‌ از دوره‌های‌ مورد گزارش‌.

۱۳ . برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به نحو مطلوب‌، رعایت‌ موارد زیر الزامی‌ است‌:
الف. انتخاب‌ و اعمال‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ طبق‌ مفاد بند ۱۷،
ب . ارائه‌ اطلاعات‌ شامل‌ رویه‌های‌ حسابداری‌، به گونه‌ای‌ كه‌ اطلاعات‌، مربوط‌، قابل‌ اتكا، قابل‌ مقایسه‌ و قابل‌ فهم‌ باشد، و
ج‌ . ارائه‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در مواردی‌ كه‌ رعایت‌ الزامات‌ مقرر در استانداردهای‌ حسابداری‌ برای‌ درك‌ اثر معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ خاص‌ بر وضعیت‌ مالی‌ و عملكرد مالی‌ واحد تجاری‌ توسط‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ كافی‌ نباشد.

۱۴ . در موارد نادر ممكن‌ است‌ كاربرد الزامات‌ یك‌ استاندارد حسابداری‌ به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ گمراه‌كننده‌، منجر شود. این‌ امر تنها در مواردی‌ روی‌ می‌دهد كه‌ شیوه‌ مقرر در استاندارد مورد نظر به وضوح‌ نامناسب‌ باشد، به گونه‌ای‌ كه‌ نتوان‌ از طریق‌ كاربرد الزامات‌ آن‌ استاندارد یا به وسیله‌ افشای‌ اطلاعات‌ اضافی‌، به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به نحو مطلوب‌ دست‌ یافت‌. این‌ موضوع‌ كه‌ كاربرد شیوه‌ دیگر نیز می‌تواند به‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ به نحو مطلوب‌ منجر شود، به تنهایی‌ برای‌ توجیه‌ انحراف‌ از شیوه‌ مقرر، مناسب‌ نیست‌.
رویه‌های‌ حسابداری‌
۱۷ . مدیریت‌ واحد تجاری‌ باید رویه‌های‌ حسابداری‌ را به گونه‌ای‌ انتخاب‌ و اعمال‌ كند كه‌ صورتهای‌ مالی‌ با تمام‌ الزامات‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد. در صورت‌ نبود استاندارد خاص‌، مدیریت‌ باید رویه‌ها را به گونه‌ای‌ تعیین‌ كند تا اطمینان‌ یابد صورتهای‌ مالی‌ اطلاعاتی‌ را فراهم‌ می‌آورد كه :
الف . به‌ نیازهای‌ تصمیم‌گیری‌ استفاده‌كنندگان‌ مربوط‌ است‌، و
ب‌ . قابل‌ اتكاست‌ به گونه‌ای‌ كه‌ :
۱ . وضعیت‌ مالی‌ و عملكرد مالی‌ واحد تجاری‌ را صادقانه‌ بیان‌ می‌كند،
۲ . منعكس‌ كننده‌ محتوای‌ اقتصادی‌ و نه‌ فقط‌ شكل‌ حقوق ی‌ معاملات‌ و سایر رویدادهاست‌،
۳ . بیطرفانه‌ یعنی‌ عاری‌ از تمایلات‌ جانبدارانه‌ است‌،
۴ . محتاطانه‌ است، و
۵ . از تمام‌ جنبه‌های‌ با اهمیت‌، كامل‌ است‌.

۱۸ . رویه‌های‌ حسابداری‌ راه‌كارهای‌ ویژه‌ای‌ است‌ كه‌ واحد تجاری‌ برای‌ تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ انتخاب‌ می‌كند. راه‌كارهای‌ مزبور كه‌ در استانداردهای‌ حسابداری‌ مشخص‌ شده‌اند برای‌ اعمال‌ اصول‌ مندرج‌ در مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ در مورد اقلام‌، معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مالی‌ و بویژه‌ موارد زیر ایجاد شده‌ است :
الف. اندازه‌گیری‌ و تجدید اندازه‌گیری‌ داراییها و بدهیها در مواردی‌ كه‌ مبالغ‌ مربوط‌ از اهمیت‌ نسبی‌ برخوردار است‌، و
ب‌ . نحوه‌ و زمان‌ شناخت‌ تغییرات‌ در داراییها و بدهیها در صورتهای‌ عملكرد مالی‌.
اهمیت‌ و تجمیع‌
۲۷ . تمام‌ اقلام‌ با اهمیت‌ باید به طور جداگانه‌ در صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ شود. مبالغ‌ كم‌ اهمیت‌ باید با مبالغ‌ دارای‌ ماهیت‌ یا كاركرد مشابه‌ جمع‌ شود و نیازی‌ به‌ ارائه‌ جداگانه‌ آنها نیست‌.

۲۸ . صورتهای‌ مالی‌ حاصل‌ پردازش‌ تعداد زیادی‌ معاملات‌ و سایر رویدادهاست‌ كه‌ با تجمیع‌ آنها در گروههای‌ مختلف‌ براساس‌ ماهیت‌ یا كاركرد، سازمان‌ می‌یابد. ارائه‌ اطلاعات‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ای‌ كه‌ تشكیل‌ دهنده‌ اقلام‌ اصلی‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ یا در یادداشتهای‌ توضیحی‌ است‌، آخرین‌ مرحله‌ از فرایند تجمیع‌ و طبقه‌بندی‌ است‌. چنانچه‌ یك‌ قلم‌ اصلی‌ به تنهایی‌ با اهمیت‌ نباشد در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ یا در یادداشتهای‌ توضیحی‌، با اقلام‌ اصلی‌ دیگر جمع‌ می‌شود. اهمیت‌ یك‌ قلم‌ ممكن‌ است‌ به اندازه‌ای‌ نباشد كه‌ ارائه‌ جداگانه‌ آن‌ را در صورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ توجیه‌ كند، اما افشای‌ جداگانه‌ آن‌ را در یادداشتهای‌ توضیحی‌ ایجاب‌ كند.

۲۹ . در این‌ استاندارد، اطلاعاتی‌ با اهمیت‌ تلقی‌ می‌شود كه‌ عدم‌ افشای‌ آن‌ بر تصمیمات‌ اقتصادی‌ استفاده‌كنندگان‌ كه‌ بر مبنای‌ صورتهای‌ مالی‌ اتخاذ می‌شود، مؤثر واقع‌ شود. اهمیت‌ به اندازه‌ و ماهیت‌ قلمی‌ بستگی‌ دارد كه‌ در شرایط‌ خاص‌ در مورد حذف‌ آن‌ قضاوت‌ می‌شود. برای‌ اتخاذ تصمیم‌ درباره‌ اهمیت‌ یك‌ قلم‌ یا جمع‌ اقلام‌، هم‌ اندازه‌ و هم‌ ماهیت‌ آن‌ قلم‌ یا اقلام‌ ارزیابی‌ می‌شود. متناسب‌ با شرایط‌، ممكن‌ است‌ یكی‌ از دو عامل‌ یادشده‌ تعیین‌ كننده‌ باشد. برای‌ مثال‌، داراییهایی‌ كه‌ ماهیت‌ و كاركرد مشابه‌ دارند با یکدیگر جمع‌ می‌شود، حتی‌ اگر مبالغ‌ تك‌ تك‌ آنها قابل توجه‌ باشد. با وجود این‌، اقلام‌ عمده‌ كه‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ یا كاركرد با یکدیگر متفاوت‌ است‌ جداگانه‌ ارائه‌ می‌شود.

تهاتـر
۳۱ . داراییها و بدهیها نباید با یکدیگر تهاتر شود مگر اینكه‌ تهاتر آنها طبق‌ استاندارد حسابداری‌ دیگری‌ الزامی‌ یا مجاز باشد.
۳۲ . اقلام‌ درآمد و هزینه‌ باید تنها زمانی‌ تهاتر شود كه‌ :
الف . یك‌ استاندارد حسابداری‌ تهاتر مزبور را الزامی‌ یا مجاز كرده‌ باشد، یا
ب‌ . درآمدها و هزینه‌های‌ غیرعملیاتی‌ كه‌ از معاملات‌ و رویدادهای‌ واحد یا مشابه‌ حاصل‌ می‌شود، با اهمیت‌ نباشد. چنین‌ مبالغی‌ باید طبق‌ مفاد بند ۲۷ این‌ استاندارد با یکدیگر جمع‌ شود.

۳۳ . گزارش‌ جداگانه‌ هر دو گروه‌ داراییها و بدهیها، و درآمدها و هزینه‌های‌ با اهمیت‌، ضروری‌ است‌. تهاتر اقلام‌ در ترازنامه‌ یا صورت‌ سود و زیان‌ موجب‌ كاهش‌ توان‌ درك‌ معاملات‌ انجام‌ شده‌ و ارزیابی‌ جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ واحد تجاری‌ توسط‌ استفاده‌كنندگان‌ می‌شود مگر در مواردی‌ كه‌ تهاتر منعكس‌كننده‌ محتوای‌ معامله‌ یا رویداد مربوط‌ باشد. گزارش‌ خالص‌ داراییها یعنی‌ داراییها پس‌ از كسر اقلام‌ كاهنده‌ مربوط‌ از قبیل‌ ذخیره‌ كاهش‌ ارزش‌ موجودیهای‌ مواد و كالا، ذخیره‌ مطالبات‌ مشكوك‌الوصول‌ و استهلاك‌ انباشته‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود، تهاتر نیست‌.

۳۴ . تهاتر دو یا چند قلم‌ دریافتنی‌ و پرداختنی‌ تنها زمانی‌ مناسب‌ است‌ كه‌ توان‌ واحد تجاری‌ برای‌ تسویه‌ حساب‌ از طریق‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌ یا عدم‌ پرداخت‌ و الزام‌ دیگری‌ به‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌، تضمین‌ شده‌ باشد. این‌ تضمین‌ مستلزم‌ وجود حق‌ قانون ی‌ تهاتر است‌ و اینكه‌ چنین‌ حقی‌ در صورت‌ ناتوانی‌ دیگری‌ در ایفای‌ تعهد همچنان‌ برقرار باشد. در غیر این‌ صورت‌ معمولاً این‌ امكان‌ وجود دارد كه‌ واحد تجاری‌ به‌ ایفای‌ تعهد ملزم‌ شود، بدون‌ آنكه‌ بتواند به‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ دارایی‌ دست‌ یابد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلودجزوه امار موسسه پارسه(محسن طورانی)

دانلودجزوه امار موسسه پارسه(محسن طورانی)

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 6.751 مگا بایت

تعداد صفحات : 288

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودجزوه امار موسسه پارسه(محسن طورانی)

مناسب برای داوطلبان کنکور ارشد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه اماراستنباطی

جزوه اماراستنباطی

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 1.117 مگا بایت

تعداد صفحات : 63

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه اماراستنباطی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه امار مناسب برای امتحان وکنکور کارشناسی حسابداری و اقتصاد

جزوه امار مناسب برای امتحان وکنکور کارشناسی حسابداری و اقتصاد

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 869 کیلو بایت

تعداد صفحات : 106

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

انلودجزوه اماروکاربردان درمدیربت

این جزوه کل سرفصل های مورد نیاز حسابداری رودربرمیگیره که درسه بخش اماده شده.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلودجزوه امارواحتمالات

دانلودجزوه امارواحتمالات

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 587 کیلو بایت

تعداد صفحات : 50

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلودجزوه امارواحتمالات

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزیره حسابداری نوین

جزیره حسابداری نوین

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 72 کیلو بایت

تعداد صفحات : 80

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزیره حسابداری نوین

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و 2

حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و 2

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 750 کیلو بایت

تعداد صفحات : 135

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و 2
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقررات سبد اوراق بهادار

مقررات سبد اوراق بهادار

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 3.536 مگا بایت

تعداد صفحات : 314

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقررات سبد اوراق بهادار

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:49 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقررات تحلیلگری بازار سرمایه

مقررات تحلیلگری بازار سرمایه

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 2.583 مگا بایت

تعداد صفحات : 148

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقررات تحلیلگری بازار سرمایه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 10:49 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات