پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 7 کیلو بایت

تعداد صفحات : 3

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک دارای 8جلسه و3صفحه می باشد
تعداد جلسات آموزشی: 8 جلسه
تعداد صفحه (B lotus 14): 3 صفحه

توضیحات: آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک به صورت 8 جلسه گروهی 45 دقیقه ای برگزار شد. در طی هر جلسه تکنیک های خاصی به صورت قلم و کاغذی به افراد آموزش داده می شد. تکنیک های آموزش داده شده در هر جلسه به عنوان تکنیک خانگی تا جلسه بعد ارائه و در ابتدای جلسه بعدی پس از مرور تکالیف خانگی و بر طرف کردن اشکالات، تکنیک جدید آموزش داده می شد. توضیحات بیشتر درباره این درمان در پیوست شماره آمده است.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:42 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه

پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 8 کیلو بایت

تعداد صفحات : 3

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه دارای 10جلسه و3صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش
تعداد جلسات آموزشی: 10 جلسه
تعداد صفحه (B lotus 14): 3 صفحه

توضیحات: برای آموزش مهارت رفتار جرات مندانه 10 جلسه یک ساعته در نظر گرفته شده است.آموزش مهارت ها در هر جلسه با استفاده از الگودهی، ایفای نقش، بازخورد دادن، تمرین و تکرار و دیگر تکلیف های شناختی و رفتاری انجام می شود. در پایان هرجلسه متناسب با مباحث مطرح شده تکالیفی برای خارج از جلسات داده خواهد شد.در ابتدای هر جلسه تکالیف بررسی شده و بازخورد داده خواهد شد (فتی و همکاران 1385،سازمان بهداشت جهانی.1385).
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:41 ] [ احمد احمد ]
[ ]

زندگی نامه حضرت مهدی

زندگی نامه حضرت مهدی

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 138 کیلو بایت

تعداد صفحات : 96

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

زندگینامه:

نام:همنام پیامبر(محمد)

پدرومادر:امام حسن عسکری ونرجس

شهرت:مهدی موعود،امام عصر،صاحب الزمان،بقیه الله،قائم،...

کفالت پدر:به طورمخفی بسربرد.

فهرست مطالب

دوران زندگی:درچهاربخش

انتظارچیست؟

وعده های ظهور امام زمان (عج ) در شعر و كلام اندیشمندان

امام منتظر و اعلام قیامت

امام زمان (عج) در دعای امام رضا علیه السلام

آثار غیبت

انتظارفرج

امام مهدی (عج) در رویات

مهدى در روایات شیعه

زمینه سازان ظهور

امام مهدی از سخن معصومین(ع)

انتظار

شناخت

آثارانتظار

انتظارواقعی

نقش انتظارفرج درسازندگی انسان

نقش انتظارفرج درسازندگی جامعه

جهان پس ازظهورحضرت مهدی(عج)

ظهوردجال

دوران زندگی:درچهاربخش

1-دروران کودکی درپنج سال تحت سرپرستی پدردرپشت پرده خفاء،تا ازگذنددشمنان کحفوظ بماندوهناگامی که درسال 260پدرش شهیدشد،مقام امامت به اومحول گردید.

2-غیبت صغری:از سال260هـ.ق شروع شدودرسال 329که حدود7سال میشودپایان یافت(اقوال دیگزی نیز گفته شده است).

3-غیبت کبری:ازسال 329شروع شد،وتاوقتی که خدابخواهدظهورکند،ادامه یافت.

4-دوران درخشان ظهورآن حضرت وحکومت خهانی او.

انتظارچیست؟

یكی از وظایف منتظران راستین ظهور مصلح بزرگ جهانی، این است كه هرگونه ابهام و تردید را از دل ناامیدان و منكران بزدایند و شور و نشاط و امید را جایگزین آن گردانند.

وعده های ظهور امام زمان (عج ) در شعر و كلام اندیشمندان :

وعده های تحقق دولت عدل الهی، انتظار و ثواب منتظران و بعضی از وظایف آنها در دوران پرآشوب و آكنده از ظلم و ستم روزگار غیبت امام زمان علیه السلام در شعر و كلام بعضی اندیشمندان به وضوح دیده می شود كه به نوعی امید را در قلوب ایجاد می نمایند. در این مطلب به بعضی از آن موارد اشاره ای گذرا می شود:

1. خواجه نصیرطوسی، در كتاب كشف المراد آورده

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:41 ] [ احمد احمد ]
[ ]

نیازسنجی فرهنگی دانش¬آموزان پسر دوره متوسطه در منطقه 16 شهر تهران

نیازسنجی فرهنگی دانش¬آموزان پسر دوره متوسطه در منطقه 16 شهر تهران

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 499 کیلو بایت

تعداد صفحات : 150

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در منطقه 16 شهر تهران

چکیده

موضوع تحقیق پیش رو با درک وضعیت در حال دگرگون فرهنگی جامعه و نیاز به بازنگری نیازهای فرهنگی در حوزه دانش آموزان شکل گرفت. مسأله‌ی اساسی تحقیق حاضر این بود که دانش­آموزان با پیشینه طبقاتی مختلف وارد مدرسه می­شوند و این پایگاه طبقاتی فرصت­های و تهدیدهای مختلفی را در عرصه فرهنگی به همراه دارد . در چنین شرایطی مدرسه چگونه می­تواند نیازهای مختلف فرهنگی دانش­آموزان را برطرف کند و همچنین رابطه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش­آموز با نیازهای فرهنگی‌شان چیست. برای درک نیازهای فرهنگی دانش­آموزان و جایگاه مدرسه در خصوص آن نظریه­های مختلفی مرور شد که از بین آن­ها نظریه بوردیو به عنوان چارچوب تئوریک این تحقیق قرار گرفت. بر اساس نظریه بوردیو دانش­آموزان با پایگاه­های مختلف اقتصادی و اجتماعی وارد مدرسه می­شوند و همین پایگاه طبقاتی است که جایگاه فرهنگی دانش­آموز را در مدرسه تعیین می­کند زیرا فرهنگ حاکم بر مدرسه فرهنگ طبقه متوسط و مسلط جامعه است در چنین شرایطی دانش­آموزانی که از سطح طبقاتی پایینی برخوردارند نسبت به فرهنگ مدرسه(اعم از الگوهای زبانی معلمان، نوع برخورد با معلم، مدیر ) و مسلط نیستند و همین عدم توجه به جایگاه­های مختلف فرهنگی دانش­آموز موجب عقب ماندگی آن­ها می­شود. برای بررسی موضوع حاضر از روش پیمایش در دو سطح توصیفی و تبیینی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه دانش­آموزان پسر دبیرستانی منطقه 16 تهران بود و روش نمونه­گیری در این تحقیق به صورت خوشه­ای انتخاب گردید، همچنین تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 388 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده­های در این تحقیق پرسشنامه بسته بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نیازهای عینی فرهنگی دانش‌آموزان شامل: 1. امکانات ورزشی2. تورهای گردشگری3. کلاس‌های زبان، کامپیوتر4. کتاب‌های مختلف و نیز نمایشگاه در زمینه آثار هنرمندان می باشد. همچنین نیازهای ذهنی فرهنگی دانش‌آموزان شامل موارد زیر است؛ 1-نیاز به مهارت‌های ارتباطی به فرهنگ مدرسه و سیستم آموزشی،2- نیاز به تقویت اعتماد به نفس و خود اثربخشی تحصیلی، 3-نیاز به رفع استرس تحصیلی 4-نیاز به درک آینده و دورنمای تحصیلی بهتری را دارند. نتایج فرضیات نیز نشان می‌دهد که بین نیازهای فرهنگی دانش‌آموزان و هر یک از متغیرهای(نوع مدرسه، پایه تحصیلی، شغل والدین، تحصیلات والدین و به طور کلی پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان) رابطه معنی‌داری وجود دارد.

فهرست عناوین

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه................................................................................................................................. 1

1-2-طرح مسأله............................................................................................................................ 2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................................... 5

1-4-اهداف تحقیق:........................................................................................................................ 7

1-5-سؤال تحقیق:.......................................................................................................................... 7

1-6-فرضیه­های تحقیق:.................................................................................................................... 8

1-7-روش انجام تحقیق:................................................................................................................... 8

1-8- قلمرو زمانی و مكانی تحقیق:....................................................................................................... 8

1-9- محدودیت­های تحقیق:.............................................................................................................. 9

1-10- ابزار گردآوری اطلاعات:...................................................................................................... 10

1-11-تعریف مفاهیم.................................................................................................................... 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مروری بر تحقیقات انجام شده.................................................................................................... 12

2-2- مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق.................................................................................................. 21

2-2-1-فرهنگ.......................................................................................................................... 21

2-2-2-برنامه­ ریزی فرهنگی............................................................................................................ 24

2-2-3-الگوهای سیاست­گذاری فرهنگی در ایران................................................................................. 26

2-2-3-1-یكسان سازی فرهنگی........................................................................................................ 28

2-2-3-2-تكثرگرایی فرهنگی........................................................................................................... 29

2-2-3-3-وحدت در تكثرفرهنگی...................................................................................................... 29

2-2-4-نیاز سنجی....................................................................................................................... 31

2-2-4-1-نیاز و نیازسنجی فرهنگی..................................................................................................... 31

2-2-4-2-سطوح نیاز سنجی............................................................................................................ 32

2-2-4-3-فرایند نیاز سنجی.............................................................................................................. 32

2-2-4-4-اهداف نیاز سنجی............................................................................................................ 33

2-2-4-5-انواع نیاز سنجی............................................................................................................... 33

2-2-4-6-ضرورت و اهمیت نیاز سنجی................................................................................................ 34

2-2-4-7-جایگاه نیاز سنجی............................................................................................................ 35

2-2-4-8-الگوها و مدل­های نیازسنجی................................................................................................. 36

مقدمه....................................................................................................................................... 37

2-3-1-مبانی مفهومی و نظری نظام آموزش و پرورش................................................................................. 38

2-3-1-1-دیدگاه کارکردگرائی:....................................................................................................... 38

2-3-1-2-دیدگاه انتقادی............................................................................................................... 39

نظریه پردازان پارادایم انتقادی آموزش و پرورش...................................................................................... 41

2-3-1-2-1-برنشتین: قالب­های زبانی.................................................................................................. 41

2-3-1-2-2-ایلیچ: برنامه پنهان.......................................................................................................... 42

2-3-1-2-3-بوردیو: بازتولید فرهنگی.................................................................................................. 43

2-3-2-مروری بر مفاهیم مرتبط با نظام آموزش و پرورش.......................................................................... 44

2-3-2-1-معنای فرهنگ مدرسه......................................................................................................... 44

2-3-2-2-طبقه اجتماعی و آموزش:.................................................................................................... 46

الف - هزینه تحصیل:....................................................................................................................... 47

ب - انتظارات والدین:..................................................................................................................... 48

پ - زمینه فرهنگی:......................................................................................................................... 48

ت- مشکلات زبانی:....................................................................................................................... 49

ث- نگرش معلمان:......................................................................................................................... 49

ج - آزمون هوش و روش­های تربیتی:..................................................................................................... 50

برابری فرصت­های آموزشی:............................................................................................................... 51

2-3-3-مبانی مفهومی و نظری "نیاز"................................................................................................. 54

مقدمه........................................................................................................................................ 54

2-3-3-1-سلسله مراتب نیازهای مازلو............................................................................................... 56

نظریات لین(Lin)........................................................................................................................... 61

2-3-3-2-نظریه هنری ماری............................................................................................................. 62

2-3-3-3-نظریه کرونباخ................................................................................................................ 64

2-3-4-کاربرد نظریه سرمایه فرهنگی برای شناخت نیازهای فرهنگی............................................................... 65

مقدمه........................................................................................................................................ 65

2-3-4-1-سرمایه‌ی فرهنگی............................................................................................................. 66

2-3-4-2-سرمایه‌ی‌ِ فرهنگی از نظر پی‌یر بوردیو....................................................................................... 69

2-3-4-3-سرمایه فرهنگی از نظر دی ماجیو............................................................................................ 77

2-3-4-4-سرمایه‌فرهنگی از نظر اریکسون.............................................................................................. 79

2-3-5-چارچوب نظری................................................................................................................. 83

2-3-6-مدل مفهومی................................................................................................................... 86

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

|مقدمه...................................................................................................................................... 87

3-1-روش تحقیق........................................................................................................................ 87

3-2- سطح مشاهده (واحد تحلیل)..................................................................................................... 88

3-3 جامعه آماری........................................................................................................................ 88

3-4 نمونه آماری......................................................................................................................... 89

3-5 روش نمونه‏گیری.................................................................................................................... 90

3-6 ابزار اندازه‏گیری.................................................................................................................... 92

3-7 آزمون مقدماتی پرسشنامه.......................................................................................................... 92

3-8-مقیاس‌سازی........................................................................................................................ 93

3-9-شاخص سازی...................................................................................................................... 93

3-10- داده‌آمایی........................................................................................................................ 94

3-11- هم‌جهت سازی گویه‌ها......................................................................................................... 95

3-12- پردازش داده‌های گمشده...................................................................................................... 95

3-13 تعریف نظری و عملیاتی كردن مفاهیم.......................................................................................... 95

3-14 چگونگی سنجش................................................................................................................ 102

3-15 روایی و اعتبار................................................................................................................... 103

3-16-روش‌های تجزیه و تحلیل داده‏ها............................................................................................. 105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه..................................................................................................................................... 106

بخش اول: ویژگی­های اقتصادی اجتماعی پاسخگویان.............................................................................. 106

1-1-4 سن پاسخگویان................................................................................................................ 107

2-1-4 سطح تحصیلات پاسخگویان................................................................................................. 107

3-1-4 رشته تحصیلی پاسخگویان.................................................................................................... 108

4-1-4 نوع مدرسه پاسخگویان....................................................................................................... 108

5-1-4 شغل پدر پاسخگویان.......................................................................................................... 109

6-1-4 شغل مادر پاسخگویان......................................................................................................... 109

7-1-4 تحصیلات پدر پاسخگویان................................................................................................... 110

8-1-4 تحصیلات مادر پاسخگویان.................................................................................................. 111

9-1-4 درآمد تقریبی خانواده دانش­آموز........................................................................................... 111

10-1-4 مالکیت منزل مسکونی دانش­آموز......................................................................................... 112

11-1-4 داشتن اتومبیل................................................................................................................ 112

12-1-4 پایگاه اجتماعی- اقتصادی................................................................................................. 113

بخش دوم:یافته­های توصیفی........................................................................................................... 114

1-2-4. میزان اهمیت و عملکرد فعالیت­های فرهنگی در بین دانش­آموزان..................................................... 114

2-2-4. میزان اهمیت و عملکرد فعالیت­های هنری در بین دانش­آموزان........................................................ 115

3-2-4. میزان اهمیت و عملکرد فعالیت­های تفریحی در بین دانش­آموزان...................................................... 116

4-2-4. میزان اهمیت و عملکرد فعالیت­های آموزشی در بین دانش­آموزان.................................................... 117

5-2-4 – ارزش بیرونی برای نقش تحصیلی......................................................................................... 118

6–2 – 4 – ارزش درونی برای نقش تحصیلی...................................................................................... 119

7– 2 – 4 – تسلط به فرهنگ مدرسه................................................................................................ 120

8– 2 – 4 – اضطراب در مدرسه..................................................................................................... 121

9–2 – 4 – مقتضیات نقش تحصیلی................................................................................................. 122

بخش سوم:آمار استنباطی............................................................................................................... 124

3-4-آزمون فرضیات تحقیق.......................................................................................................... 125

فرضیه 1) بین نوع مدرسه دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد.................................................. 125

فرضیه 2) بین سطح تحصیلات دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی، رابطه وجود دارد................................................... 125

فرضیه 3) بین رشته تحصیلی افراد نمونه و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد................................................... 126

فرضیه 4) بین سن دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد........................................................... 127

فرضیه 5) بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد................................. 127

فرضیه 6) بین شغل والدین دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد................................................. 128

فرضیه 7) بین تحصیلات والدین دانش­آموزان و نیازهای فرهنگی آن­ها رابطه وجود دارد........................................... 128

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1-مقدمه............................................................................................................................. 130

5-2-نتایج توصیفی..................................................................................................................... 131

5-3- نتایج استنباطی.................................................................................................................... 132

5-4-پیشنهادات تحقیق................................................................................................................. 133

5-5-پیشنهادات تحقیق برای محققان آتی........................................................................................... 134

5-6- پیشنهادهاو راهكارها از نگاه پژوهشگر.............................................................................. 135

منابع....................................................................................................................................... 137

فهرست جداول

جدول شماره 1-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب سن........................................................ 107

جدول شماره 2-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب سال‏تحصیلی.............................................. 107

جدول شماره 3-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب رشته ‏‏تحصیلی............................................ 108

جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب نوع مدرسه............................................... 108

جدول شماره 5-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب شغل پدر.................................................. 109

جدول شماره 6-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب شغل مادر................................................. 110

جدول شماره 7-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر........................................... 110

جدول شماره 8-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر.......................................... 111

جدول شماره 9-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب درآمد خانوار............................................ 112

جدول شماره 10-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب نوع مالکیت خانواده................................... 112

جدول شماره 11-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب مالکیت اتومبیل........................................ 113

جدول شماره 12-4: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی............................ 113

جدول شماره 13-4. میانگین­های به­دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامه­های فرهنگی......... 115

جدول شماره 14-4. میانگین­های به­دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامه­های هنری............ 116

جدول شماره 15-4. میانگین­های به­دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدارس در برنامه­های تفریحی......... 117

جدول شماره 16-4. میانگین­های به­دست آمده برای اهمیت و ارزیابی نوع عملکرد مدرسه در برنامه­های آموزشی........ 118

شکل ( 1-4): نمودار توزیع فراوانی میزان پیوند اجتماعی.......................................................................... 119

جدول(17-4): توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان ارزش بیرونی نقش تحصیلی برای دانش­آموزان........................... 119

شکل(2-4 ): نمودار توزیع فراوانی میزان ارزش درونی برای نقش تحصیلی..................................................... 120

جدول( 18-4): توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان ارزش درونی نقش تحصیلی................................................ 120

شکل(3-4): نمودار توزیع فراوانی میزان تسلط به فرهنگ مدرسه................................................................. 121

جدول( 19-4 ): توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان تسلط به فرهنگ مدرسه.................................................... 121

شکل (4-4 ): نمودار توزیع فراوانی میزان اضطراب در مدرسه.................................................................... 122

جدول (20-4 ): توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان اضطراب در مدرسه......................................................... 122

شکل (5-4 ): نمودار توزیع فراوانی مقتضیات نقش تحصیلی...................................................................... 123

جدول(21-4 ): توزیع مطلق و نسبی میزان مقتضیات نقش تحصیلی.............................................................. 123

جدول6-23 آزمون تفاوت میانگین نمره نیازهای فرهنگی جوانان برحسب وضعیت شغلی افراد............................... 125

جدول 23-4 آزمون تفاوت میانگین نمره نیازهای فرهنگی برحسب سطوح تحصیلی افراد نمونه............................... 126

جدول 24-4 آزمون تفاوت میانگین نمره نیازهای فرهنگی دانش­آموزان برحسب رشته تحصیلی............................. 127

جدول 25-4 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و ابعاد نیازهای فرهنگی........................................... 129

جدول شماره 1-5 نیازهای فرهنگی دانش­آموزان در بخش برنامه­های فرهنگی.................................................. 131

جدول شماره 2-5 نیازهای فرهنگی دانش­آموزان در بخش برنامه­های هنری..................................................... 131

جدول شماره 3-5 نیازهای فرهنگی دانش­آموزان در بخش برنامه­های تفریحی.................................................. 131

جدول شماره 4-5 نیازهای فرهنگی دانش­آموزان در بخش برنامه­های آموزشی................................................. 132

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:41 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 732 کیلو بایت

تعداد صفحات : 150

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان

فهرست مطالب

عنوان

چکیده..........................................................................................................................................................................

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه.............................................................................................................................................................................

1-1. بیان مساله...........................................................................................................................................................

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................................

1-3. اهداف تحقیق....................................................................................................................................................

1-3-1. هدف اصلی..................................................................................................................................................

1-3-2. اهداف فرعی................................................................................................................................................

1-4. سوالات تحقیق..................................................................................................................................................

1-4-1. سوال اصلی تحقیق......................................................................................................................................

1-4-2 . سوالات فرعی تحقیق................................................................................................................................

1-5. فرضیات تحقیق.................................................................................................................................................

1- 6. قلمرو تحقیق....................................................................................................................................................

1-6-1. قلمرو زمانی..................................................................................................................................................

1-6-2 . قلمرو مکانی................................................................................................................................................

1-7 . چارچوب نظری تحقیق...................................................................................................................................

1-8 . تعریف اصطلاحات و واژه ها........................................................................................................................

1-9 . مدل تحقیق.......................................................................................................................................................

1-10. متدولوژی تحقیق...........................................................................................................................................

فصل دوم :ادبیات تحقیق

بخش اول : مفاهیم نظری در مورد بانکداری الکترونیک

2-1-1. ویژگی های بانكداری الكترونیكی.............................................................................................................

2-1-1-1. سرعت....................................................................................................................................................

2-1-1-2.درستی(صحت).......................................................................................................................................

2-1-1-3. تجربه ( مهارت) مشتری......................................................................................................................

2-1-2. انواع بانكداری الكترونیك..........................................................................................................................

2-1-2-1.بانکداری خانگی......................................................................................................................................

2-1-2-2.بانکداری از راه دور................................................................................................................................

2-1-2-3. بانکداری اینترنتی...................................................................................................................................

2-1-2-4. تلفن بانک...............................................................................................................................................

2-1-2-5. بانکداری از طریق تلویزیون بانکی......................................................................................................

2-1-2-6. خودپرداز................................................................................................................................................

2-1-3. تاریخچه بانكداری الكترونیك در جهان ..................................................................................................

2-1-3-1. تاریخچه دولت الکترونیک...................................................................................................................

2-1-4. تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران....................................................................................................

2-1-4-1. دولت الکترونیک در ایران.....................................................................................................................

2-1-4-2. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی........................................................................................................

2-1-4-3. بررسی اثرات دولت الکترونیک...........................................................................................................

2-1-4-3-1. سطح کلان(دولت)...........................................................................................................................

2-1-4-3-2. سطح خرد(سازمان ها- کارکنان ومدیریت)...................................................................................

2-1-5. سطوح بانكداری الكترونیك.......................................................................................................................

2-1-5-1. بانكداری الكترونیكی مصرف کننده ( در سطح مشتری)...................................................................

2-1-5-2. بانكداری الكترونیكی بین بانکی...........................................................................................................

2-1-6. ادوار بانكداری مدرن...................................................................................................................................

2-1-6-1. دوره اول: اتوماسیون پشت باجه..........................................................................................................

2-1-6-2. دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه .......................................................................................................

2-1-6-3. دوره سوم: متصل كردن مشتریان به حساب هایشان..........................................................................

2-1-6-4. دوره چهارم یكپارچه سازی سیستم ها و مرتبط كردن مشتری با عملیات بانكی.............................

2-1-7. مقایسه بانكداری الكترونیكی با بانكداری سنتی.......................................................................................

2-1-8. ضرورت های گسترش بانكداری الكترونیكی..........................................................................................

2-1-8-1. افزایش كارایی مبادلات.........................................................................................................................

2-1-8-2. صرفه های مقیاس کوچک تر...............................................................................................................

2-1-8-3. تقلیل هزینه های اولیه و تغییر موانع ورود به بازار...........................................................................

2-1-9. تجارت الكترونیك.......................................................................................................................................

2-1-9-1. مبادله الكترونیكی داده ها......................................................................................................................

2-1-9-2. مدل فرآیند تجاری در تجارت الكترونیك...........................................................................................

بخش دوم: مفاهیم نظری عوامل پذیرش بانکداری الکترونیک

2-2-1. مروری بر مطالعات و وضعیت موجود سایر کشورها..............................................................................

2-2-2. مروری بر مطالعات و وضعیت موجود در ایران.......................................................................................

2-2-3. ادراك از مفید بودن و سهولت استفاده .....................................................................................................

2-2-4. سهولت ( راحتی- آسایش).........................................................................................................................

2-2-4-1. تاثیر سهولت استفاده از تكنولوژی بر پذیرش بانكداری الكترونیكی..............................................

2-2-5. ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانكداری الكترونیكی.............................................................

2-2-5-1. مشتری مداری و بانكداری الكترونیكی...............................................................................................

2-2-5-2. رضایت مشتریان....................................................................................................................................

2-2-5-3. وفاداری مشتریان...................................................................................................................................

2-2-5-4. مزایای مشتریان وفادار..........................................................................................................................

2-2-6.کیفیت............................................................................................................................................................

2-2-6-1. اهمیت کیفیت خدمت به مشتری .......................................................................................................

2-2-6-2. مزایای ناشی از كیفیت...........................................................................................................................

2-2-6-3. سنجش كیفیت ......................................................................................................................................

2-2-6-4. انتظار قبلی مشتری.................................................................................................................................

2-2-6-5. كیفیت واقعی .........................................................................................................................................

2-2-6-6. كیفیت ادراك شده ................................................................................................................................

2-2-7. مدل و مقیاس كیفیت خدمت به مشتری...................................................................................................

2-2-7-1. اجزای مقیاس كیفیت بر اساس مدل سروكوال...................................................................................

2-2-7-2. مزایای بكار گیری سروكوآل................................................................................................................

2-2-7-3. انتقادهایی بر علیه سروكوال.................................................................................................................

2-2-8. مفهوم کیفیت خدمات.................................................................................................................................

2-2-9. عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات........................................................................................................

2-2-9-1. افزایش انتظارات مشتریان.....................................................................................................................

2-2-9-2. فعالیت رقبا..............................................................................................................................................

2-2-9-3. عوامل محیطی......................................................................................................................................

2-2-9-4. ماهیت خدمت به مشتری.....................................................................................................................

2-2-9-5. عوامل درون سازمانی............................................................................................................................

2-2-10. مفهوم کیفیت خدمات الكترونیكی...........................................................................................................

2-2-11.کیفیت خدمات در بانكداری الكترونیكی..................................................................................................

2-2-12. بانكداری الكترونیكی و نقش آن در كیفیت خدمات..............................................................................

2-2-13. امنیت..........................................................................................................................................................

2-2-13-1. امنیت در بانكداری الكترونیك...........................................................................................................

2-2-13-2. مساله امنیت در بانكداری موبایل.......................................................................................................

2-2-13-3. امنیت سرور.........................................................................................................................................

2-2-13-4. امنیت رسانه انتقال...............................................................................................................................

2-2-13-5. امنیت سمت كاربر...............................................................................................................................

2-2-14. خود اثر بخشی استفاده از رایانه..............................................................................................................

2-2-15. ریسک ادراکی...........................................................................................................................................

2-2-16. اعتماد مشتری............................................................................................................................................

2-2-16-1. اهمیت اعتماد.......................................................................................................................................

2-2-16-2. مشخصات اعتماد................................................................................................................................

2-2-16-3. عوامل موثر بر اعتماد..........................................................................................................................

2-2-16-3-1. متغیرهای فردی..............................................................................................................................

2-2-16-3-2. متغیرهای مربوط به سازمان..........................................................................................................

2-2-16-3-3. متغیرهای زیر ساختی....................................................................................................................

2-2-17. تصویر ذهنی..............................................................................................................................................

2-2-17-1. عوامل موثر بر تصویر ذهنی..............................................................................................................

2-2-18. اینترنت.......................................................................................................................................................

2-2-18-1.گستره اینترنت......................................................................................................................................

2-2-18-2. میزان دسترسی و کیفیت اینترنت.......................................................................................................

2-2-19. پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه.............................................................................................................................................................................

3-1 . روش تحقیق.....................................................................................................................................................

3-2. جامعه آماری .....................................................................................................................................................

3-3. حجم نمونه و روش نمونه گیری.....................................................................................................................

3-4. ابزار پژوهش.....................................................................................................................................................

3-5. روایی پرسشنامه.................................................................................................................................................

3-6. پایایی پرسشنامه ................................................................................................................................................

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها..........................................................................................................................

3-8. روش گردآوری داده ها.....................................................................................................................................

3-9. روش تجزیه وتحلیل داده ها............................................................................................................................

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ............................................................................................................................................................................

4-1. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی...........................................................................................................................

4-2. آمار توصیفی سوالات پرسشنامه.......................................................................................................................

4-3. بررسی روابط بین فرضیه های تحقیق.............................................................................................................

4-4. بررسی تاثیر عوامل دموگرافیک......................................................................................................................

4-4-1. بررسی رابطه بین جنسیت و پذیرش بانکداری الکترونیکی.....................................................................

4-4-2. رابطه بین سن و پذیرش بانکداری الکترونیک..........................................................................................

4-4-3. رابطه بین تحصیلات و پذیرش بانکداری الکترونیکی.............................................................................

4-4-4. رابطه بین میزان درآمد و پذیرش بانکداری الکترونیکی...........................................................................

4-5. تجزیه و تحلیل مدل تحقیق.............................................................................................................................

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه.............................................................................................................................................................................

5-1. نتیجه گیری از فرضیه های پژوهشی...............................................................................................................

5-2. نتایج یافته های تحقیق......................................................................................................................................

5-3. مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیق مشابه دیگر...............................................................................................

5-4 . محدودیت های تحقیق....................................................................................................................................

5- 5. پیشنهادهای تحقیق...........................................................................................................................................

5-6. پیشنهادهایی به مدیران......................................................................................................................................

منابع فارسی...................................................................................................................................................................

منابع لاتین.....................................................................................................................................................................

چکیده

در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان كاشان می پردازیم. تعداد 322 نفر از مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند. روش تحقیق به صورت نظری و پیمایشی می باشد که ابزار گردآوری پرسشنامه و نمونه گیری از نوع تصادفی و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است . نتایج بدست آمده از این تحقیق به شرح زیر است:

متغیرهای امنیت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، ارائه اطلاعات ، کیفیت ارتباط اینترنتی و مفید بودن به ترتیب بالاترین تأثیر رگرسیونی را روی متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی دارند.

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیک ، کیفیت ارتباطات اینترنتی ، امنیت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، لذت ادارکی ، مفید بودن ، ارائه اطلاعات.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:40 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 813 کیلو بایت

تعداد صفحات : 150

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

(مورد مطالعه در شركت‌های پالایش نفت كشور)

چكیده:

سیستم اطلاعات حسابداری [1] به عنوان یكی از منابع تامین كننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق به بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری[2] پرداخته شده است.هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری در شركت های پالایش نفت كشور است. در ادامه وضعیت موجود سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت ارزیابی می شود تا میزان تاثیر آن بر ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری تعیین گردد. در این تحقیق سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت به عنوان یك متغیر مستقل و ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری (مربوط بودن، قابل اتكا بودن، قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن) را به عنوان متغیرهای وابسته این تحقیق مد نظر بوده است. تحقیق حاضر تحقیقی كاربردی است.و بر اساس روش وماهیت در طبقه بندی تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از منابع كتابخانه ای، سایت های اینترنتی و پرسشنامه استفاده شده است در این تحقیق از روش نمونه گیری استفاده شده است و تعداد 80پرسشنامه توزیع و 64 عدد نیز دریافت گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آن از نرم افزار spss و آزمون t استفاده گردیده است.

نتایج این تحقیق بیانگر آن است كه سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم نشان داده است كه این سیستم توانایی لازم برای بالا بردن ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری را داراست.

مقدمه:

سیستم اطلاعات حسابداری عبارت است از كلیه اجزای مرتبط با هم كه در امر جمع آوری اطلاعات با هدف برنامه ریزی، كنترل و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری نقش دارند. امروز اطلاعات مرتبط و قابل اتكا منبع ارزشمند برای اتخاذ تصمیمات كوتاه مدت و تاكتیكی است كه در عملیات روزمره سازمان جاری می باشد. سیستم های اطلاعات حسابداری نقش بسیار مهمی در تهیه اطلاعات با ویژگی های كیفی بالا جهت تصمیم گیری را ایفاد می نماید. این سیستم ها بایستی به گونه ای مناسب و متناسب با سازمان یا شركت انتخاب گردد به گونه ای كه بتواند نیازهای مرتبط به آن سازمان یا شركت را جهت تصمیم گیری های مناسب برآورده نماید. در صنعت بزرگی همچون صنعت نفت در كشور، سیستم های اطلاعات حسابداری و سیستم‌های اطلاعات مالی در كمك به تصمیم گیری نقش حیاتی ایفا می كند.تا بتواند زمینه را جهت ایجاد اطلاعات با ویژگی های كیفی مانند قابل اتكا بودن، مربوط بودن، قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن را فراهم نماید. در ادامه در فصل دوم به ادبیات تحقیق پرداخته تا ماهیت سیستم های اطلاعات حسابداری در صنعت نفت در ایجاد اطلاعات با ویژگی‌های كیفی حسابداری آشكار شود.

چكیده: 3

مقدمه: 3

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 3

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 3

3-1 - بیان مسئله تحقیق. 3

4-1 - چهارچوب نظری تحقیق: 3

5-1- ضرورت تحقیق. 3

6-1 فرضیه‌های تحقیق. 3

7-1- اهمیت تحقیق. 3

8-1 اهداف تحقیق. 3

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی: 3

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 3

2-2 . سیستم چیست ؟ 3

1-2-2 سیستم اطلاعات حسابداری. 3

2-2-2 هدف از مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری. 3

3-2-2 فن آوری اطلاعات و استراتژی شركت.. 3

1-3-2-2- وظایف مدیران در رابطه با سیستم های اطلاعاتی حسابداری. 3

2-3-2-2 ارزش اطلاعات.. 3

3-3-2-2 تصمیم گیری. 3

4-3-2-2- تصمیم گیری واطلاعات.. 3

5-3-2-2 - انواع تصمیم گیری. 3

3-2- ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری. 3

1-3-2- خصوصیات كیفی مرتبط با محتوای اطلاعات.. 3

1-1-3-2- ارزش پیش بینی كنندگی و تایید كنندگی. 3

2-1-3-2- انتخاب خاصه 3

3-1-3-2- قابل اتكا بودن. 3

4-1-3-2- بیان صادقانه 3

5-1-3-2- رجحان محتوا بر شكل. 3

6-1-3-2 بی طرفی. 3

7-1-3-2- احتیاط. 3

8-1-3-2- كامل بودن. 3

2-3-2- خصوصیات كیفی مرتبط باارائه اطلاعات.. 3

1-2-3-2- قابل مقایسه بودن. 3

2-2-3-2- ثبات رویه 3

3-2-3-2- قابل فهم بودن. 3

4-2-3-2- ادغام و طبقه بندی اطلاعات.. 3

5-2-3-2- توان استفاده كنندگان. 3

4-2- محدودیتهای حاكم بر خصوصیات كیفی اطلاعات مالی. 3

1-4-2- موازنه بین خصوصیات كیفی. 3

2-4-2- به موقع بودن. 3

3-4-2- منفعت و هزینه 3

5– 2 روشها و عناصر سیستم های اطلاعاتی. 3

1-5-2 فعالیتهای تجاری و نیازهای اطلاعاتی. 3

2-5-2 پردازش معاملات : مدارك و رویه ها 3

3-5-2 گردآوری داده های معامله در قالب مدرك مثبته 3

4-5-2- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر روزنامه 3

5-5-2 - انتقال رویدادها به دفاتر كل. 3

6-5-2 - تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری. 3

7-5-2 - صورتهای مالی. 3

8-5-2 طبقه بندی نوع اطلاعات.. 3

6-2- مفاهیم فن آوری اطلاعات.. 3

1-6-2 - سخت افزار رایانه ها 3

2 -6 -2 - اندازه رایانه ها 3

3-6-2- واحد پردازش مركزی. 3

4-6-2- دستگاههای ورودی. 3

5-6-2- دستگاههای خروجی. 3

6-6-2- نرم افزار رایانه 3

7-6-2 - نرم افزار سیستمی. 3

8-6-2 - نرم افزارهای كاربردی. 3

7-2 سیستم های خبره ( هوشمند ) 3

1-7-2 بعضی از تعاریف سیستم های خبره 3

2-7-2. مزایای سیستم های خبره 3

3-7-2 سیستم های خبره و هوش مصنوعی. 3

4-7-2 - نتیجه گیری و تحلیل های كلی در مورد سیستم های خبره 3

8-2- بانكهای اطلاعاتی. 3

1-8-2 - گردش سیستمی و فیزیكی داده 3

3-8-2 - زبانهای سیستم مدیریت بانك اطلاعات.. 3

4-8-2- بانكهای اطلاعاتی رابطه ای. 3

5-8-2- شرایط اساسی مدل داده رابطه ای. 3

9-2 - تجارت الكترونیكی و انواع آن. 3

1-9-2- مبادله الکترونیکی داده های مالی. 3

2-9-2- تاثیر تجارت الکترونیکی. 3

3-9-2 - انواع شبکه 3

4-9-2- اجرای سیستم ارتباطات داده ای. 3

5-9-2 - نرم افزارهای ارتباطی. 3

10-2- کنترل سیستم های اطلا عاتی حسابداری. 3

1-10-2-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری. 3

2-10-2- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی. 3

3-10-2 - کنترلهای مرحله ایجاد سیستمهای کاربردی ، کنترلهای مرحله اجرا ، و کنترلهای حفاظت و ایمنی 3

4-10-2 . دامنه کاربرد روشهای حسابرسی در مراکز خدمات کامپیوتری. 3

1-4-10-2- تفکیک وظایف کارکنان. 3

2-4-10-2- مجاز بودن عملیات.. 3

3-4-10-2- ثبت فعالیت ها 3

4-4-10-2 - دسترسی به داراییها 3

5-10-2 - شناخت کلی مرکز خدمات کامپیوتری و روشهای عملیاتی عمومی. 3

1-5-10-2تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های حسابرسی. 3

2-5-10-2 اخذ فایلهای اطلاعاتی مورد نیاز برای رسیدگی. 3

2-5-7-2- حفاظت مناسب از اسناد و مدارک و داراییها 3

11-2- سیستم جامع حسابداری صنعتی. 3

1-11-2- مقدمه و تاریخچه 3

2-11-2- مشخصات كلی سیستم حسابداری صنعتی. 3

3-11-2-زیرسیستم‌ها 3

4-11-2- جداول و پارامترها 3

5-11-2- جدول محصولات و تولیدات.. 3

6-11-2- تبدیل شاخص اندازه‌گیری محصولات و تولیدات.. 3

7-11-2- جدول مبانی سرشكن‌سازی. 3

8-11-2-ارتباطات برونی واحدها 3

9-11-2-ارتباطات درونی واحدها 3

10-11-2-گزارشهای سیستم حسابداری صنعتی. 3

12-2- سیستم حسابداری تداركات و امور كالا. 3

1-12-2- مراحل اجرائی تأمین كالای مورد نیاز. 3

1-1-12-2- تقاضای خرید كالا. 3

2 -1-12-2- سفارش خرید داخلی/ خارجی. 3

3-1-12-2- رسید كالا به انبار. 3

4-1-12-2- نقل و انتقالات كالا. 3

2-12-2- تعیین قیمت كالا. 3

3-12-2- تعدیل موجودی كالا. 3

13-2- سیستم یكنواخت محاسبات كاركنان. 3

1-13-2- استخدام، انتقال و اخراج كاركنان. 3

2-13-2- نمودار عملكرد سیستم حقوق. 3

3-13-2- كسورات كارمندان. 3

4-13-2- وام كاركنان. 3

5-13-2- شرح گزارشات خروجی. 3

14-2 سیستم جامع بودجه صنعت نفت.. 3

1-14-2 روش تنظیم بودجه و كنترل هزینه‌های سرمایه‌ای. 3

2-14-2 منشاء هزینه 3

3-14-2 گزارشات هزینه‌های جاری. 3

2- گزارشات خلاصه ریزهزینه‌ ماهیانه 3

4-14-2 گزارشات خلاصه مقایسه بودجه و هزینه‌های جاری. 3

5-14-2 شرح كدها و جداول پارامتر. 3

15-2- پیشینه داخلی وخارجی تحقیق. 3

1-15-2-پیشینه خارجی تحقیق. 3

2-15-2-پیشینه داخلی تحقیق. 3

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 3

2-3-روش تحقیق. 3

3-3 مدل تحقیق. 3

4-3- جامعه مطالعاتی. 3

5-3- شیوه گرد آوری اطلاعات.. 3

6-3- معرفی روش نمونه گیری. 3

7-3- برآورد حجم نمونه : 3

8-3- معرفی ابزار اندازه گیری. 3

9-3- پایایی ابزار اندازه گیری. 3

10-3- روایی ابزار سنجش : 3

11-3- روش تجزیه و تحلیل آماری مشاهدات : 3

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 3

2-4 تجزیه و تحلیل مشاهدات با استفاده از تكنیك های آمار توصیفی. 3

3-4 بررسی توصیفی متغیر " تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت " بر" مربوط بودن اطلاعات حسابداری " 3

4-4- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت بر"قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداری " 3

5-4- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت بر "قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری " 3

6-4- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت بر"قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری " 3

7-4- تجزیه و تحلیل استنباطی : 3

8-4- فرضیه شماره یك : 3

9-4- فرضیه شماره دو : 3

10-4- فرضیه شماره سه : 3

11-4- فرضیه شماره چهار : 3

12-4- فرضیه اصلی : 3

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 3

2-5 - ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها 3

1-2-5- نتایج فرضیه اصلی. 3

2-2-5- نتایج فرضیه فرعی اول. 3

3-2-5- نتایج فرضیه فرعی دوم 3

4- 2-5- نتایج فرضیه فرعی سوم 3

4- 2-5- نتایج فرضیه فرعی چهارم 3

3-5- نتیجه گیری كلی تحقیق. 3

4-5- پیشنهادها 3

1-4-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 3

2-4-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 3

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 3

منابع لاتین: 3

چکیده انگلیسی: 3

جدول 1-1 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تحقیق. 3

جدول 1-2 زیر سیستم های حسابداری صنعتی. 3

جدول 2-2 مبانی سرشكن سازی محصولات.. 3

جدول 3-2 ارتباطات برونی واحد ها 3

جدول 4-2 فعالیت های درونی واحدها 3

جدول 5-2 گزارشهای سیستم حابداری صنعتی. 3

جدول 6-2 شرح كدها 3

جدول 1 -3 متغیرها و شماره گویه های پرسشنامه 3

جدول 2-3 آزمون آلفای كرونباخ. 3

جدول 3-3 بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق به تفكیك متغیرها 3

جدول 4-3 نرمال بودن توزیع مشاهدات.. 3

جدول1-4 آمارتوصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی مربوط بودن اطلاعات حسابداری. 3

جدول 2-4 : كمی نمودن طیف لیكرت.. 3

جدول 3-4 درصد فراوانی طیف لیكرت.. 3

جدول 4-4 آمارتوصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی قابل اتكا بودن بودن اطلاعات حسابداری 3

جدول 5-4 :كمی نمودن طیف لیكرت.. 3

جدول 6-4 درصد فراوانی طیف لیكرت.. 3

جدول7-4 آمارتوصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی قابل مقایسه بودن بودن اطلاعات حسابداری 3

جدول 8-4 كمی نمودن طیف لیكرت برای مولفه قابل مقایسه بودن. 3

جدول 9-4 توزیع فراوانی. 3

جدول10-4 آمارتوصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری 3

جدول 11-4 :كمی نمودن طیف لیكرت.. 3

جدول 12-4 توزیع فراوانی. 3

جدول 13-4 آماره های توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری. 3

جدول 14-4 جدول آماره آزمون t تك نمونه ای متغیر مربوط بودن. 3

جدول 15-4 آماره های توصیفی متغیر " وجود تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت بر"قابل اتكا بودن اطلاعات 3

جدول 16-4 آماره آزمون t تك نمونه ای متغیر قابل اتكا بودن. 3

جدول 17-4 آماره توصیفی تاثیر متغیر تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت بر "قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری 3

جدول 18-4 آماره آزمون تك نمونه ای متغیر قابل مقایسه بودن. 3

جدول 19-4 آماره های توصیفی متغیر تاثیر بین سیستم مالی و یكنواخت نفت بر"قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری 3

جدول 20-4 آماره آزمون t تك نمونه ای متغیر قابل فهم بودن. 3

جدول 21-4 آماره های توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی كیفی اطلاعات حسابداری 3

جدول 22-4 :آماره آزمون t تك نكونه ای متغیر ویژگی كیفی اطلاعات حسابداری. 3

جدول 23-4 خلاصه تجزیه و تحلیل داده ها 3

نمودار 1-2 سیستم اطلاعات حسابداری و زیر سیستمهای مربوط اصلاح شده بر اساس نظریات جدید . 3

نمودار 2-2 خصوصیات كیفی اطلاعات حسابداری. 3

نمودار 3-2 حوزه های هوش مصنوعی. 3

نمودار 1-2 (سیستم عملكرد حقوق) 3

نمودار 1-3 مدل تحقیق. 3

نمودار1-4 توزیع فراوانی متغیر تاثیر سیستم مالی نفت بر ویژگی قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداری 3

نمودار 2-4 نمودار توزیع فراوانی. 3

نمودار 3-4 نمودار توزیع فراوانی. 3

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:40 ] [ احمد احمد ]
[ ]

راه آهن

راه آهن

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 3.668 مگا بایت

تعداد صفحات : 52

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این مجموعه شامل مطالب کامل و جامعی از :
حمل و نقل
تاریخچه حمل و نقل
دسته بندی سیستم های حمل و نقل
تقسیم بندی سیستم های حمل و نقل زمینی
تراموا
قطار سبک شهری
می باشد که به توضیح وبررسی تفصیلی ، کیفی ، نموداری هر بخش می پردازد.

این مجموعه شامل مطالب کامل و جامعی از :حمل و نقلتاریخچه حمل و نقلدسته بندی سیستم های حمل و نقلتقسیم بندی سیستم های حمل و نقل زمینیترامواقطار سبک شهریمی باشد که به توضیح وبررسی تفصیلی ، کیفی ، نموداری هر بخش می پردازد.

مطالب هر بخش کامل بوده ودر قالب فایل پاورپوینت و قابل ویرایش میباشد.

فهرست مطالب :

حمل و نقل

تاریخچه حمل و نقل

دسته بندی سیستم های حمل و نقل

تقسیم بندی سیستم های حمل و نقل زمینی

تراموا

قطار سبک شهری

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:40 ] [ احمد احمد ]
[ ]

انبار داری

انبار داری

دسته بندی : ایمنی صنعتی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 826 کیلو بایت

تعداد صفحات : 24

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در کارخانه ساره فنر بیشترین فضا را به ترتیب انبار مواد اولیه ، انبار محصول ، انبار کیفی و انبار مواد شیمیایی به خود اختصاص داده است .
انبار مواد اولیه شامل : مفتول ، اقلام مصرفی ( سنگ ، ساچمه و ... ) و ...
انبار مواد شیمیایی شامل : رنگ ، مواد آبکاری و ...
چیدمان ثابت :
مخصوص یک سری شرکت های خاص فضایی در نظر گرفته می شود که همیشه محصولات به آن شرکت ها ارسال می شود .
( مانند سابکو ، سازه گستر )
در انبار محصولات شرکت صنعتی امید فنر از فضای ارتفاع و فضای زمین برای استقرار استفاده می شود

این فایل در قالب پاورپوینت به صورت مرحله به مرحله مفاهیم انبار داری ، انواع انبار داری , نحوه ی چیدمان و معایب و مزایای انواع انبار داری را بیان می کند.

این فایل قابل ویرایش بوده و برای دانشجویان رشته ی مدیریت و صنایع بسیار مفید و کاربردی می باشد.

در کارخانه ساره فنر بیشترین فضا را به ترتیب انبار مواد اولیه ، انبار محصول ، انبار کیفی و انبار مواد شیمیایی به خود اختصاص داده است .
انبار مواد اولیه شامل : مفتول ، اقلام مصرفی ( سنگ ، ساچمه و ... ) و ...
انبار مواد شیمیایی شامل : رنگ ، مواد آبکاری و ...
چیدمان ثابت :مخصوص یک سری شرکت های خاص فضایی در نظر گرفته می شود که همیشه محصولات به آن شرکت ها ارسال می شود .( مانند سابکو ، سازه گستر )در انبار محصولات شرکت صنعتی امید فنر از فضای ارتفاع و فضای زمین برای استقرار استفاده می شود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:40 ] [ احمد احمد ]
[ ]

زندگی پس از مرگ

زندگی پس از مرگ

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 47 کیلو بایت

تعداد صفحات : 57

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

حالت روح..................................................................................................................

موفق سؤال و جواب....................................................................................................

مرحله پس از سؤال فرشته ها......................................................................................

اشكال و حل...............................................................................................................

نفخه صور...................................................................................................................

وای بر حال جهنمی ها................................................................................................

موفق میزان سنجش اعمال...........................................................................................

موقف حساب.............................................................................................................

موقف نامه های عمل..................................................................................................

موقف صراط...............................................................................................................

نكاتی پیرامون عالم بهشت و دوزخ.............................................................................

مرحله ظاهر شدن باطنها..............................................................................................

حالت روح

روح پس از مفارقت از بدن جسمانی و عنصری ، كاملا" به بدن برزخی و قالب مثالی تعلق میگیرد . تفضیل مطلب این كه سنت الهی چنین است كه در جهان خلقت ، بین مراتب لطیف و ثقیل ، حد وسطی قرار داده شده است . این موجود وسطی ، نه از نظر لطافت و نازكی مثل مرتبه اول است و نه در سنگینی و كثافت چون مرتبه آخر . یك رو به بالا دارد و رویی به پایین و آن دو مرحله را به هم مرتبط می سازد . این مقطع وسط را (( برزخ )) می گویند .

جهت روشن شدن موضوع به ذكر دو مثال می پردازیم :

هر درختی را كه مشاهده می كنیم یك مرتبه از مرحله دانه به مرحله درخت بودن نرسیده است . اول ، حبه را می كارند ، رشد می كند و درخت می شود ، شاخ و برگ و گل می دهد و سپس از آن گل ، میوه پدید می آید . بین مرحله حبه و میوه وجود درخت ، فاصله است . لذا می توانیم درخت را برزخ این دو مرحله بدانیم

پس در صقع عالم كبیر هم این مبنا رعایت شده است و موجودات برزخی ، رابط بین روح مطلق و جسم مطلق اند. انسان هم به عنوان موجود عالم هستی همین گونه است یعنی روحی دارد و بدنی . این بدن كثیف و مزبله با روح شریف علوی و عالی مقام و دارای شأن « نفخت فیه من روحی» خیلی فاصله دارد

پس چگونه باید این نفس شریف آسمانی و كبوتر عالم قدس را با بدن عنصری و مادی مرتبط كرد ؟ باید بین روح لطیف انسان و بدن مادی او یك بدن دیگری نیز وجود داشته باشد كه لطیف تر از بدن عنصری باشد و آن بدن برزخی یا قالب مثالی است كه از اول تكون و خلقت با ما هست . الان هم كه حیات داریم روح ما علاقه و تعلق اولیه اش به آن بدن برزخی است و به واسطه او با بدن عنصری مرتبط می شود. اما چرا بدن مثالی و واسطه ای مخفی و پنهان است و آنچه دیدنی می باشد مادی است ؟

علتش آن است كه ما دائما" سرگرم به دنیاییم و اشتغالات مفرط داریم .كثرت مشاغل مادی و سرگرمی های عالم طبیعی ، مانع از این است كه انسان به خود برسد و به حقیقت خویش پی برد اما گاهی كه مشغله و گرفتاری كم می شود آن بدن برزخی نمایان می گردد . مثلا" به هنگام خواب ، چون مقداری از عوالم مادی بركناریم آن بدن نمایان می شود . با آن بدن خواب می بینیم ، می رویم و می آییم ، حرف می زنیم . در غیر خواب نیز اگر قادر شویم روح را از اشتغال به بدن مادی منصرف كنیم و به قول ابن سینا باز هم ممكن است روح به بدن مثالی توجه بیشتری كند و حرف بزند و بعضی چیزها را نیز بیان كند اما عملی شدن این كار عمدتا وقتی است كه بدن طبیعی به كلی از كار بیفتد و روح از آن مفارقت كند لذا باید تعلق آن به بدن مثالی قوی تر بشود زیرا الان هم تعلق وجود دارد ولی تعلقی ضعیف . پس اگر روح ابتدا به بدن مثالی تعلق نداشته باشد بعدا" هم نمی تواند به آن تعلق گیرد . این است كه ائمه اطهار _ علیهم السلام _ فرموده اند : ارواح مومنین و شیعیان ما پس از ارتحال و مفارقت از این عالم ، به بدن مثالی تعلق می گیرد و سپس در غرفه های بهشتی جای می‌گیرند .

امام صادق (ع) در اصول كافی می فرماید : « ان ارواح المومنین فی حجرات فی الجنه یا كلون طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه و انجزلنا ما وعدتنا و الحق آخرنا باولنا»

یعنی : مومنین و پیروان ما پس از مردن ، روحهایشان با آن بدن مثالی در حجره ها و غرفه های بهشت ، منزل می گیرند ، از غذاهای آن بهشت می خورند و از آبهای آن می نوشند و ضمنا" عرض می كنند كه بارالها این كم است و ما بهشت عالم آخرت و نعیم ابدی و دائمی را می خواهیم . بارالها روز قیامت را به پای دار و مارا به محشر و كبرا وارد كن و آنچه را در دنیا به ما وعده دادی به انجام برسان .

دقت كنید كه این بهشت عالم برزخ است ولی مومنین ، آن بهشت اصلی و اخروی را می خواهند . آنجا چیزهایی دارد كه اینجا نیست . مثلا" در آخرت ، حوریه است ولی شاید در برزخ نباشند . این است كه می گویند : خدایا ما آن بهشت را می خواهیم . خدایا ! عجالتا" به این جایگاه رسیده ایم اما رفقا و دوستان و عقب مانده های قافله را هم به ما برسان . یعنی به همین جایی كه اكنون هستیم آنان را نیز برسان .

در حدیث دیگری آمده است : وقتی مومنی رحلت می كند روحش به حلقه و محفل مومنین كه در بهشت برزخی اند وارد می شود و آنها از وی می پرسند كه رفقا و دوستان دنیوی ما مثلا" فلان كس ، فلان همسایه ، در چه حالیست ؟ اگر او بگوید كه زنده است ، امیدوار می‌شوند كه ان‌شا‌ءالله به سعادت خواهد رسید و به آنها ملحق خواهد شد و اگر بگوید مدتهاست از دنیا رفته ، افسوس و اندوه می خودند كه آه ! سقوط كرده و بدبخت شده است زیرا اگر خوشبخت و سعادتمند بود در محفل ما وارد می شد . معلوم می شود آن بیچاره به جای بدی رفته است .

موقف سوال و جواب

پس از قبض روح و دفن میت ، نوبت به ملكی به نام (( رومان )) كه لقبش (( فتان القبور )) است می رسد . اولین فرشته ای كه بر انسان فرود می آید اوست . در صحیفه سجادیه مباركه دعایی است راجع به سلام ودرود و تحیت به فرشتگان . زیرا ما باید قبل از مردن با آنها آشنایی داشته باشیم كه بعد از مرگ و انتقال به عالم برزخ ، سرو كار انسان با آنان زیاد خواهد بود . حداقل یك سوره قرآن و حمد قرائت كنید و به ایشان

هدیه نمایید

این صحیفه ، همچنان پیچیده برگردن وی تا روز رستاخیز می ماند . روز قیامت كه فرا رسید، باز شده و جلو چشم انسان قرار می گیرد . البته این فرشته ، مأمور عذاب نیست و فقط همین كار مذكور را به جا می آورد . پس از خروج این ملك ، دو فرشته دیگر به نامهای (( نكیر)) و((منكر)) یا ((بشیر)) و ((مبشر)) وارد می شوند . نكیر و منكر با قیافه ای قبیح و ترسناك بر بدكاران و گناهكاران نازل می شوند و بشیر و مبشر با چهره ای زیبا و خوش بر مومنین و دارندگان عمل صالح وارد می گردند و انیس و مونس میت می شوند . این دو ملك ، حسب مورد رو به میت كرده و می پرسند : ((من ربك )) خدای تو كیست ؟ كه را می پرستیدی ؟ آیا می تواند بگوید من معرفت الله پیدا نكرده ام ؟ اگر بگوید پروردگار من كسی است كه پدر و مادرم آن را می پرستیدند

، قبول نمی كنند . اگر بگوید خدایی را كه در آسمانهاست می پرستیدم ؛ اشتباه است . زیرا خدا كه تنها در آسمان نیست بلكه در همه جا وجود دارد . باید بگوید : (( خدا و رب من آن خدایی است كه جلالش ، جلیل و مقامش ، منیع است . مجد و عظمت كبریایی اش تمام عالم هستی را فرا گرفته ؛ آن پروردگاری است كه دست فكرو عقل بشر به این آسانی ها به جلال ربوبیتش و عظمت و مجد كبریایی وی نمی رسد .)) آری تا اندازه ای این پاسخ پذیرفته می شود .سئوال دوم : ((من نبیك )) است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:39 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد Word بررسی ساختار شبکه های ATM

دانلود فایل ورد Word بررسی ساختار شبکه های ATM

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 671 کیلو بایت

تعداد صفحات : 97

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 97 صفحه
چکیده
دستگاه خودپرداز (ATM) یکی از ابزارهای ارتباطی است که به کاربران یک موسسه مالی امکان دسترسی به تبادلات مالی در محیطهای عمومی و بدون نیاز به نیروی انسانی یا کارمند بانک را فراهم می آورد.در بسیاری از دستگاههای خودپرداز پیشرفته، کاربر از طریق وارد کردن یک کارت پلاستیکی که دارای نوار مغناطیسی میباشد و یا کارت هوشمند پلاستیکی مجهز به تراشه که در بردارنده شماره کارت انحصاری و اطلاعات امنیتی نظیر تاریخ انقضاء کارت یا شماره شناسایی کارت میباشد، شناسایی می شود. امنیت لازم در این رابطه از طریق وارد نمودن شماره شناسه شخصی (PIN) توسط کاربر، فراهم می گردد. با استفاده از دستگاه خودپرداز، کاربران قادر خواهند بود برای برداشت وجه نقد یا بررسی وضعیت موجود حساب بانکی خود و همچنین خرید شارژ اعتباری تلفن همراه، به حساب بانکی خود دسترسی یابند.خودپرداز (ATM) با نامهای دیگری نیز شناسایی میشود که این نامها متناسب با نقاط مختلف جغرافیایی در جهان متفاوت میباشند تقریبا در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، دستگاه های خودپرداز بانکی وجود دارد و از این دستگاه ها به عنوان ابزاری بسیار مناسب استفاده می شود. از مزایای این دستگاه ها صرفه جویی در زمان است که در هر زمان و مکانی می توان از آنها استفاده نمود. البته این بستگی به نحوه مدیریت سیستمهای بانکی و شرافت کاری نیز دارد. در این تحقیق سعی شده که هم از نظر فنی و هم از نظر ظاهری به بررسی و تحلیل کلی سیستمهای ATM پرداخته خواهد شد.

کلید واژه : دستگاه های خودپرداز بانکی ، ATM ، معماری ، ساختار ، لایه بندی ، پروتکل

فهرست مطالب
چکیده ج‌
مقدمه ش‌
فصل اول : کلیات
۱-۱- ATM چیست؟ 2
۱-۲- روند کار ATM ها ( دستگاههای خودپرداز ) 2
۱-۳- نحوه عملکرد کلی ATM ها ۲
۱-۴- قسمت های دستگاه خود پرداز 4
۱-۵- تولید کنندگان خودپرداز 5
۱-۶- بازاریابی و نصب ATM 5
۱-۷- قابلیتهای و مزایای استفاده از خود پردازها ۵
فصل دوم : معماری شبکه های ATM
مقدمه 7
۲-۱- ATMو بانكداری الكترونیكی 7
۲-۲- ATMواموربانكی 8
۲-۳- پروتکل امنیتی در بکارگیری ATM 9
۲-۴- معماری ATM 9
۲-۵- مد انتقال آسنکرون یا ATM 11
۲-۶- مفهوم ATM 12
۲-۷- شبکه های مبتنی بر ATM 14
۲-۸- اجزاء ساختار شبکه ATM و مشخصات آن 15
۲-۹- دورنمای ATM 17
۲-۱۰- همایش ATM 17
۲-۱۱- فرمت سلول ATM 17
۲-۱۱-۱- عنوان سلول UNI (UNI Cell Header) 18
۲-۱۱-۲- عنوان سلول NNI (NNI Cell Header ) 21
۲-۱۲-مقایسه پکت ATM با پکت IP4 و IP6 21
۲-۱۳- انواع روشهای انتقال اطلاعات 24
۲-۱۴-مقایسه شبکه ATM با اترنت گیگابیت 25
۲-۱۵- شبکه های اتصال گرا : ATM , Frame , Relay , X.25 25
۲-۱۶- اتصالات منطقی ATM 26
۲-۱۷- استفاده های اتصال کانال مجازی 28
۲-۱۸- خصوصیات مسیر مجازی _ کانال مجازی 28
۲-۱۹- سیگنالینگ کنترل 29
۲-۲۰- انواع ارتباطات ATM 30
۲-۲۱- شناسه های ارتباطی 31
فصل سوم : لایه های شبکه در ATM
مقدمه 34
۳-۱- شبکه‌های بسیار سریع 34
۳-۲-رده بندی ATM ها ۳۵
۳-۳- مشخصه‌های فنی ATM 35
۳-۴- سلول ATM و سرآیند آن 36
۳-۴-۱- لایه‌های مدل ATM 37
۳-۴-۲- لایه فیزیکی 37
۳-۴-۳- لایه ATM 37
۳-۴-۴- لایه تطبیق 38
۳-۵- مشخصه های تکنولوژی ATM 39
۳-۵-۱- تکنولوژی قابل اطمینان 39
۳-۵-۲- قابلیت اطمینان بالا 40
۳-۵-۶- امنیت تضمین شده 40
۳-۵-۷- پهنای باند کاملاً اختصاصی 40
۳-۵-۸- ظرفیت بالا 40
۳-۵-۹-کاهش هزینه راه اندازی 41
۳-۶- ارتباط شبکه های اینترنت و ATM 41
۳-۶-۱- اینترنت بی سیم 42
۳-۷- عناصر یک سیستم مخابراتی در دستگاه های خود پرداز ATM 42
فصل چهارم : مزایای ، معایب و افزایش امنیت در ATM های جدید
مقدمه 46
۴-۱- خودپردازهای مشکل ساز 46
۴-۲- معایب خودپردازها را می توان به دو دسته تقسیم كرد: ۴۷
۴-۳- بررسی مسائل امنیتی شبكه‌های ATM 48
فصل پنجم : بررسی کارتهای ATM
مقدمه 51
۵-۱- تاریخچه كارت های اعتباری ATM 52
۵-۲- انواع كارت های اعتباری ATM 53
۵-۲-۱- انواع كارت ATM از لحاظ شیوه تسویه 53
۵-۲-۲- انواع كارت های ATM از لحاظ فناوری ساخت 54
۵-۲-۳- انواع كارت به لحاظ گسترده جغرافیایی كاربرد 55
فصل ششم : پروتکل GMPLS در ارسال Pocket ها در ATM
۶-۱- مرور بر تاریخچه و کاربرد MPLS در خودرپردازها ۵۹
۶-۲- سیر تکاملی MPLS و سابقه وعملكرد MPLS 61
۶-۳- تكامل MPLS به GMPLS جهت استفاده در ATM های جدید 63
۶-۴- خلاصه ای ازسری پروتكل های GMPLS 64
۶-۵-پیامدهای GMPLS در شبکه های بیسیم ATM ها و تحلیل آنها ۶۷
۶-۶-تنوع سوئیچینگ برچسب های تعمیم یافته وتوزیع آن 69
۶-۷- ایجاد LSP درشبكه های ATM GMPLS-Based 70
۶-۷-۱-تنوع ارسال در ATM ها (Forwarding Diversity‌ ) 71
۶-۷-۲-ساختار (configuration) 72
۶-۷-۳- Suggested Label 72
۶-۷-۴- Bidirectional LSP LSP‌ دوجهته 73
۶-۷-۴-۱- مقیاس پذیری FA-LSP 73
۶-۶-در شبکهTDM-LSP 74
۶-۷-۵- LSP سلسله مراتبی (Hierarchical LSP;) 74
۶-۷-۶- Link bundling 75
۶-۸- مزایای پروتكهایGMPLS 76
۶-۸-۱- قابلیت اطمینان( Reliability ) 76
۶-۸-۲- استفاده موثرمنابع 78
۶-۸-۳- لینكهای شماره گذاری نشده 78
۶-۹- پیامد های GMPLS 78
۶-۹-۱- امنیت 79
۶-۹-۲- Interworking 79
۶-۹-۳-تعادل شبكه 80
۶-۱۰-سیستمهای مدیریت شبكه های ATM 80
۶-۱۱- معماری مخابراتی ATM 80
۶-۱۲- مدولاسیون QAM 83
۶-۱۳- مودم QAM: 84
۶-۱۳-۱- بخش فرستنده 84
۶-۱۴- بخش گیرنده 89
۶-۱۵-دمدولاتور I-Q 89
۶-۱۵-محاسبه احتمال خطا: ۹۰
۶-۱۶- محاسبه احتمال خطا برای مدولاسیون ۱۶QAM: 91
۶-۱۷- محاسبه احتمال خطا برای۶۴QAM: 92
نتیجه گیری و پیشنهادات 94
منابع و ماخذ 95


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:39 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات