مبانی نظری مدیریت بحران، بحران

مبانی نظری مدیریت بحران، بحران

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 117 کیلو بایت

تعداد صفحات : 47

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مدیریت بحران، بحران

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

- تعریف بحران :

بحران از ریشه یونانی در معنای جوركردن، قضاوت، لحظه حساس و مشاجره گرفته شده است. بحران به معنای تغییر ناگهانی است كه در جریان یك بیماری پدید می‌آید و صفت ویژه آن معمولاً بروز حوادث و وخامت است. در معنای مجازی، شرایط و اوضاع یا دورانی خطرناك و فاقد اطمینان را می‌رساند. بحران، حالت و فرایندی است كه با آن تعادل ناپدید می‌شود و از انتقالی نسبتاً اجتناب ناپذیر به سوی شرایط و اوضاعی دیگر خبر می‌دهد(لاوروس، 2003: 386).

...........................

- ویژگی­های بحران :

بحران ها دارای ویژگیهای زیر می‌باشند(کومبز، 2007):

1- بحران عموماً غیر قابل پیش بینی است ( یعنی نمی‌توان پیش بینی كرد كه كی و در كجا اتفاق می‌افتد)

2- بحران ها آثار مخربی دارند و مردمی‌كه تا قبل از بحران نیازمند كمك نبودند به محض وقوع بحران نیازمند كمك می‌شوند.

..................

- مراحل یك بحران :

هر بحران دارای مراحلی بشرح زیر می­باشد(میرزایی، 1391):

احساس خطر نمودن مانند رانندگی نمودن – كار در كارخانه و دستگاههای پر خطركه ممكن است برای هر یك از افراد سازمان و یا برای هر سازمان اتفاق بیفتد از طرفی تغییر عقاید بسیار سخت تغییر پیدا می نماید لذا درك خطرات در مواقعی دشوار است لذا كارهایی كه سود و زیان آگاهانه وغیر آگاهانه دارند همانند ایمنی غذا و سلامتی در محیط استفاده از مواد شیمیایی منبع اطلاعات مواد مصرف كننده­ای كه ایجاد گیجی می نماید و مسایل زیستمحیطی از مواردی هستند كه ایجاد بحران می نمایند همچنین هیجان از بین عوامل تغییر بحران بسیار قوی است كه شامل هیجانات عمومی – هیجانات حقوقی – رسانه های گروهی – فرمولهای سیاسی می­باشند.

................

- انواع بحران :

بحرانها انواع مختلفی دارند، از نظر اهمیت، بحرانها را می­توان به صورت زیر طبقه­بندی نمود(رمضانی، 1389):

.......................

- تعریف بحران سازمانی :

مفهوم بحران می­تواند به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی رابطه سازمان بامحیط یا تعریفی از خصوصیت محیطی باشد که سازمان مجبور است به صورت مستمر از آناگاهی داشته باشد. در هر یک از این دو نگرش، انجام مسائل بحران در یک دیدگاه مدیریتاستراتژیک به بهترین وجه قابل درک است(بوث، 1993: 64).

.............

انواع بحران سازمانی :

برای اینکه بتوان بحرانها را شناسایی و تفکیک کرد بهتر استکه آنها را دسته­بندی کرده و مبناهایی را برای تفکیک آنها در نظر گرفت.

الف ـ طبقه­بندی بحرانها از لحاظ ناگهانی بودن یا تدریجی بودن آنها:

بعضی از بحرانها بهصورت ناگهانی و یک دفعه بهوجود می­آیند و اثرات ناگهانی بر محیط درونی و بیرونی سازمان می­گذارند. به این بحرانها، بحرانهای ناگهانی می­گویند.

.....................

ب ـ طبقه­بندی بحران از دیدگاه «پارسونز»:

............

ج ـ طبقه­بندی بحرانها از دیدگاه «میتراف»:

...............

د) طبقه بندی بحران ها با توجه چگونگی بوجود آمدن آنها :

.................

- مدیریت بحران :

...................

چرخه مدیریت بحران :

.................

- نظریه های مدیریت بحران :

هیچ الگوی واحدی که بتواند تحقیق در خصوص موضوع مدیریت بحران را راهنمایی کند وجود ندارد محققان تمایلدارند هر کدام بر یک عنصر خاص از اجزای فرایند مدیریت بحران تمرکز کنند، میتراف و همکاران25 ، (1987) بر حسابرسی بحران، نلسون ـ هارچلر26 (1986) بر تیم‌های مدیریت بحران، ترویت و کلی 27(1989) بر برنامه‌های مدیریت بحران، ریلی 28(1987) بر آمادگی درمقابل بحران، اشریدر 29 (1990) بر یادگیری از وقایع ناگوار، پاوچانت و میتراف30(1992)بر فعالیتهایی لازم برای آمادگی در مقابل بحران و نیز عهدنامه سازمانی برای مقابله با بحرانها تمرکز کردند و تحقیقهایی را انجام دادند. در هر صورت باید فرایندی ازمدیریت بحران مطرح شود که همة عناصر فوق را در بر داشته باشد چون هر کدام از آنهاقسمت مهمی‌از مدیریت بحران سازمانی هستند.

................

- نظریه تعادل در مدیریت بحران :

...................

- نظریه مدیریت شناور(جزیره­ای) :

...............

مدل های مدیریت بحران:

الف- مدل بارنت31

بارنت در مدل خود وظایف و عواملی که سازمان را قادر به استفاده مناسب از مدیریت بحران کند را تشریح می­کند(شکل 2-3). در این مدل ابتدا نویسنده چهار عامل را که در مقابل مدیریت بحران وجود دارد را نشان می­دهد(بودرئوکس32، 2006: 8):

..................

- شش گام موثر در مدیریت بحران:

...............

- لزوم سیاست گذاری و برنامه ریزی كلان در مدیریت بحران :

..............

مهمترین اقدامات در مواجهه با بحران :

...............

منابع

الوانی، مهدی(1384). مدیریت عمومی. چاپ بیست و پنجم. تهران: نشر نی.

بابای اهری، مهدی، (مدیریت بحران سازمانی)، کمال مدیریت، شماره 4و5.1384.

بابایی اهری، مهدی(1383). مدیریت بحرانهای سازمانی. کمال مدیریت. شماره 4 و 5.

بالاغفاری، ع؛ علی­گل­بندی، ک(1388). مدیریت ثبت اسناد ضروری پزشکی. ساری: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

....................

......................

Boudreaux, Brian(2006). “Exploring a Multi4Stage model of crisis management: utilities, hurricanes, and contingency”, Journalism and Communications, May.

Brent, W. Ritchie(2003). “Chaos, Crises and Disasters: a strategic Approach to crisis Management in th Tourism Industry”; Tourism Management Journal ; University of Canberra, Australia.

Brian Boudreaux,(2006)”Exploring a Multi-Stage model of crisis management: utilities, hurricanes, and contingency”, Journalism and Communication, May.

…………………..

………………………

……………………

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری عملکرد کارکنان سازمان

مبانی نظری عملکرد کارکنان سازمان

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 35 کیلو بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری عملکرد کارکنان سازمان


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

عملکرد کارکنان

2-3-1- جایگاه نیروی انسانی
نیروی انسانی مهمترین عامل تولید در شركتهای تولید تلقی می شود. به طوری كه تحقیق اهداف شركت با میزان و چگونگی فعالیت او مرتبط است . وظایف و مسئولیتهای نیروی انسانی را می توان در سطح مدیریت و كاركنان (عملیات ) دسته بندی كرد كه اهمیت و اثرگذاری اجرای وظایف و مسئولیتها در سطح مدیریت به مراتب از سطح كاركنان بیشتر است . زیرا ضمانت تداوم فعالیت شركت به میزان قابل توجهی به نحوه اجرای مسئولیت مدیران بستگی دارد. بنابراین آنچه كه مدیران انجام می دهند تاثیر قابل توجهی بر عملكرد شركت دارد.
ذكر نكات فوق ، انكار یا تكذیب تاثیر فعالیت كاركنان بر عملكرد شركت نیست بلكه بررسی میزان تاثیر آنها بر عملكرد مدنظر بوده است .تجربه تاریخی بسیاری از شركتهای موفق و ناموفق نشان می دهد كه موفقیت وشكست بسیاری از آنها به نحوه عملكرد نیروی انسانی بستگی دارد. جملگی گواهی براهمیت جایگاه نیروی انسانی در مجموعه عوامل موثر بر فعالیتهاست (رضاییان، 1372).

2-3-2- عوامل موثر بر عملکرد و بهره‎وری کارکنان

عوامل موثر بر عملکرد و بهره وری‎ ‎، به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم‎بندی شده‎اند (سیروتا و ملتزر[1]، 2006).

2-3-2-1- عوامل درونی

این عوامل از درون سازمان، نهاد یا هر واحد دیگری بر بهره‎وری تاثیر می‎گذارند. این عوامل را می‎توان به دو دسته جداگانه عوامل سخت و عوامل نرم گروه‎بندی كرد.

عوامل سخت: شامل مواردی چون كالا، كارخانه و تجهیزات آن، نوع تكنولوژی و موارد انرژی می‎باشد كه هر چند تغییرشان در كوتاه مدت مشكل است ولی اگر بتوان به نحو موثر و كارآ از آنها استفاده نمود، موجب افزایش بهره‎وری می‎شود همان‎گونه كه پیش از این گفته شد اكثر امور دولت، ماهیت خدماتی دارند، بنابراین ذكر این عوامل كافی بوده و بحث بیشتر، ضروری به نظر نمی‎رسد.

عوامل نرم: عواملی هستند كه تا حد زیادی كنترل آن به دست مدیر بوده و با تغییر آن می‎توان بهره‎وری را بهبود بخشید عواملی مانند نیروی انسانی، انگیزش، آموزش مدیریت و روش‎های كار در این دسته جای می‎گیرند كه در زیر به تشریح مختصر آنها می‎پردازیم:

نیروی انسانی: نیروی انسانی همه افراد (كارگر، كارمند، مهندس، مدیر، كارشناس، تكنیسین) را شامل می‎شود امور دولت توسط بازوهای اداری و اجرایی انجام می‎شود و این بازوها به وسیله مجموعه‎ای از افراد (مدیر، كارگر، كارشناس و غیره) عمل می‎كند. پس می‎توان گفت مهمترین ركن نظام اداری و اجرایی، نیروی انسانی است و توان دولت‎ها به میزان و چگونگی استفاده از این نیرو بستگی دارد. استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمندترین و بزرگترین ثروت هر جامعه، به صورت مسئله‎ای حایز اهمیت، مورد توجه دولت‎ها بوده است. به عبارت دیگر، كارآیی و ثمربخشی خدمات عمومی و تامین و رفع حوایج و نیازهای جامعه، ‌به دلیل رشد فزاینده نقش و قلمرو دولت‎ها و تا حد قابل توجهی به نحوه اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است (شیخ الاسلامی، 1377: 48).


[1] - Sirota and Meltzae

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری صادرات خدمات فنی و مهندسی

مبانی نظری صادرات خدمات فنی و مهندسی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 217 کیلو بایت

تعداد صفحات : 60

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری صادرات خدمات فنی و مهندسی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه


2-1- خدمات فنی و مهندسی

از آنجا كه تعریف دقیق هر واژه به تبیین صحیح آن واژه و مباحث مرتبط كمك شایانی می‌كند، لازم است تعریف جامع و قانونی از این موضوع داشته باشیم. بر اساس ماده (1) آئین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، «صادرات خدمات فنی و مهندسی» عبارت است از: «صادرات مجموعه فعالیت‌های هدفدار مهندسی، تداركات، اجرا، ساخت، تعمیر كالا و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، نصب و راه اندازی، نظارت و آموزش‌های مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیت‌های نرم افزاری (مدیریت، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیك)، مطالعات توسعه و نظایر آن‌ها به نحوی كه صدور كالای صرف‌محسوب نشود». برابر تعریف فوق، صادرات خدمات فنی و مهندسی دامنة گسترده‌ای از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد، لذا در صورتی می‌توان از پتانسیل‌های فراوان موجود در تمامی این زمینه‌ها به نحوی هماهنگ استفاده كرد كه امكان هماهنگی و سازماندهی داخلی برای انجام عملیات فنی و مالی در خارج از كشور از طریق اعمال حمایت‌های اداری، مالی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی- قانونی كارآمد، جامع و هدفمند پشتیبانی شود.

چهار ویژگی اصلی خدمات عبارت است از:

1- ناملموس بودن: یعنی نمی توان آن‌ها را قبل از خرید لمس كرد یا دید؛ لذا مدیریت مناسب در بازاریابی خدمات باید سعی در قابل لمس كردن خدمات قابل ارائه خود كند و یا منافع حاصل از كاربرد این خدمات را از طریق روش‌های اطلاع رسانی نظیر تصاویر، مجلات و غیره به مشتریان اعلام كند. (سعادت و همکاران، 1385).

.............

2-2-1- تاریخچه خدمات فنی و مهندسی در جهان

............

2-2-2- تاریخچه خدمات فنی و مهندسی در ایران

..................

2-2-3- صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال های اخیر

.................

2-2-4- سهم ایران از صادرات خدمات فنی و مهندسی در جهان

................

2-3- رقابت جهانی و مزیت رقابت ملی

..................

2-4- مزایای صدور خدمات فنی و مهندسی

...............

2-4-1) ارز آوری

بررسی­های علمی ثابت کرده است رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با رشد صادرات آنها ارتباط مستقیم دارد. مهمترین دلیل این است که صادرات جزیی از تقاضای کل جامعه محسوب شده و با اثر مستقیم و تکاثری بر روی تولید داخلی، نیاز به افزایش سرمایه­گذاری دارد. همچنین رشد صادرات سریعاً منابع تولیدی را از بخش­های کم بازده به بخش­های پر بازده متنقل و بهره گیری از صرفه جویی­های ناشی از مقیاس را امکان­پذیر می­نماید. رشد صادراتع در نهایت، به رشد سریع بهره­وری نیز می­انجامد.

.................

تحقیقات و پژوهش­های انجام شده در زمینه امور اجتماعی در تمام موارد حکایت از این دارد که یکی از مهمترین زمینه­های بروز پدیده­ی بزه اجتماعی و تعارض به حقوق دیگران فقر و بیکاری است. بدیهی است که برداشتن گامی هرچند کوچک در این راستا نه تنها باعث کاهش حجم بیکاری خواهد شد بلکه اگر با دیدی کلان به موضوع نگریسته شود خواهیم دید که در کاهش میزان بزه اجتماعی ناشی از بیکاری تاثیری مستقیم خواهد داشت. آمار ارائه شده توسط معاونت خدمات صادراتی و بازاریابی وزارت بازرگانی نشان می­دهد که کشور ترکیه طی سال­های 1997 تا 1999، برای 38 هزار نیروی کار ترک در اجرای تحقیق­های فنی و مهندسی خویش در دیگر کشورها ایجاد اشتغال کرده است (جلالی، 2012).

.............

2-4-6) برتری صدور خدمات نسبت به کالا

.............

از این رو فاکتورهای متعددی وجود دارد که باعث برتری صادرات خدمات نسبت به کالا می­شود تا جایی که می­توان گفت علیرغم کم بودن حجم ریالی صادرات این بخش در حال حاضر اهمیت آن بسیار بیشتر از صادرات دیگر بخش­ها است. «صدور خدمات غالباً به خاطر تأثیر قابل توجهی که بر صدور کالاهای کارخانه­ای باقی می­گذارد، اهمیت بسیار دارد به طوری که گفته می­شود، صدور یک واحد خدمات می­تواند به صدور چهار واحد کالا منجر شود» (اسدی و همکاران، 1383).

...........

2-5- ساختار صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور

..................

2-5-1- ساختار دولتی

..................

2-5-2- ساختار غیر دولتی

......................

2-5-3- شرکت­های فعال در امر صادرات

....................

2-5-4- قوانین حمایتی

.......................

2-6- الزامات صادرات خدمات فنی و مهندسی

....................

2-6-1- بازاریابی[1]

...............

2-6-2- رعایت استانداردهای جهانی

اگرچه استاندارد از بستر کالا بوجود آمد، اما تکنیک­ها و سری­های مختلف آن تقریباً همه­ی جنبه­های زندگی را در بر گرفته است. خدمات نیز از این قاعده مستثنی نیستند، خصوصاً خدمات فنی و مهندسی که ظرافت­های خاص خود را دارد. اصولاً هر کشور برای خود دارای یک استاندارد با مشخصات و ضوابط خاص خود می­باشد. اما سری­های مختلف استاندارد نیز در سطح جهان بوجود آمدهد است که جنبه بین المللی به خود گرفته­اند و دریافت نشان آنها حتی در داخل کشور می­تواند از عوامل مؤثر بر میزان فروش باشد. بعنوان مثال Iso یا سازمان بین المللی استانداردسازی که یک سازمان غیر دولتی است و حتی وابسته به سازمان ملل متحد هم نیست، استانداردهای مختلفی را برای تولیدات مختلف تدوین کرده است. این استانداردها حتی بهداشت، ایمنی، حفظ محیط زیست و ... را در بر می­گیرد، با اینکه هیچ قدرتی برای تحمیل کاربرد آنها وجود ندارد. اما شرکت­ها و سازمان­های گوناگون با تلاش برای کسب استانداردها خود را ملزم به رعایت آنها می­کنند، چرا که رعایت استاندارد، جایگاه اعتماد مشعری را نسبت به هر شرکت بالاتر می­برد (فیرمپونگ و می[2]، 2007).

...............

2-6-3- کیفیت

....................

از سوی دیگر خدمات فنی و مهندسی بخاطر دارا بودن جنبه­های متعدد و متفاوت از قبیل امور طراحی، اجرا، ساخت تجهیزات پیچیده، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و ... از شاخص­های مختلف کیفیت برخوردار است. لذا ارائه کیفیت مطلوب به مشتریان در عرصه­ی صادرات خدمات فنی و مهندسی از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است (رضامند و جلالی، 2012).

...........

2-6-4- سیاست خارجی قوی

..............

2-6-5- توانایی­های فنی و تکنولوژیکی

.........

2-6-6- تخصص

............

2-6-7- حمایت­های مالی و مقرراتی از سوی دولت

..................

2-6-8- حمایت­های غیر دولتی

....................

2-6-9- نمایشگاه­ها[3]

...............

2-6-10- آموزش

................

2-7- موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور

موانعی که در حال حاضر در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی، وجود دارد را می­توان به دو گروه عمده تقسیم­بندی کرد:

مشکلات درون سازمانی

مشکلات برون سازمانی

در ابتدا مفهوم هر یک را بررسی کرده و سپس مواردی از هرکدام شرح داده می­شود:

..................

منابع:

ابراهیمی نژاد، م و شاکری، ا. 1388. مروری بر نقش فرهنگ در موفقیت تحقیق های صدور خدمات فنی و مهندسی. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تحقیق، 11 صفحه.

ابراهیمی، ا. 1384. ویژگی های شركت موفق پیمانكار تحقیق های صنایع نفت و گاز. اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازار های جهانی، 7 صفحه.

...............

..................

................

Ahmed, Z.U., Craig, J.C., Baalbaki, I., & Hadadian, T.V. (2004). Export barriers and firm internationalization: A study of Lebanese entrepreneurs. Journal of Management and World Business Research, 1(1), 11-22.

Arnold, Jens, Beata Javorcik, and Aaditya Mattoo (2007), "Does services liberalization bene_t manufacturing _rms ? Evidence from the Czech Republic," World Bank Policy Research Working Paper.

……………

……………

…………………..


[1] - Marketing

[2]- Firmpong and Mmeih

[3] - Exhibitions

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک، رقابت، استراتژی

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک، رقابت، استراتژی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 358 کیلو بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک، رقابت، استراتژی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

خلاصه ای از کار:

برنامه ریزی استراتژیک[1]

برنامه ریزی استراتژیک برخورد نظام یافته با یک وظیفه بزرگ و یک مسوولیت روزافزون در قلمرو مدیریت عمومی است تا به نحوی که موفقیت مستدام موسسه را تضمین و از پیشامدهای ناگهانی پیشگیری کند، شرکت را با بستر حرکت خود (محیط) ارتباط دهد. برنامه ریزی استراتژیک، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه­ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد، تعریف شده است. همان گونه که از این تعریف استنباط می شود در برنامه ریزی استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تاکید می شود: هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای. فرایند برنامه ریزی استراتژیک در برگیرنده سه مرحله می شود: تدوین استراتژی[2]، اجرای استراتژی[3] و ارزیابی استراتژی[4] (آرمسترانگ و کاتلر، 1386).

........

- استراتژی

استراتژی ها، ابزاری هستند که شرکت می تواند........

- فسلفه استراتژی

.....

- اصول و قواعد رقابت:

.........

- مدل های تدوین استراتژی

مدل فیلیپس برای تدوین استراتژی منابع انسانی

....

مدل LENS

....

مدل نقاط مرجع استراتژیك

......

مدل مدیریت استراتژیك مزیت كاركنان (تئوری سیستم‌ها)

......

مدل مبتنی بر فرهنگ سازمانی

....

.....

منابع:

آرمسترانگ، گری و فیلیپ کاتلر، علی پارساییان (مترجم). ناشر: جهان نو - ، .1386.

غفاریان، وفا و کیانی، غلامرضا. 1380. برنامه ریزی استراتژیك فرصت استراتژی پارادایم. تهران: نشر فرا.

........

.............

قیمت 5000 تومان


[1] - Strategic Management

[2] - Development Strategy

[3] - Implementation

[4] - Assessment Strategy

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی

مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 33 کیلو بایت

تعداد صفحات : 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

خلاصه ای از کار:

- مفاهیم بهره‎وری

مفهوم بهره‎وری برای حصول به نتیجه‎ای بهتر درگذران زندگی، ایجاد آسایش در مقابل استفاده از كار و نیروی فكر و ابزار، قدمتی به اندازه حیات انسان هوشمند بركره خاك دارد. به سخن دیگر هر تصمیم مبتنی برعقل و شعور كه منجر به فعالیت یا تلاشی شود، بهره‎وری را به عنوان مفهومی جهت كسب نتیجه بهتر در نظر دارد و ارتقاء آن، یعنی بهتر زیستن كیفیت بالاتر زندگی (ابطحی، 1382: 37).

..............

- مفهوم شناسی بهره وری

...............

- عوامل مؤثّر در بهره‌وری

مشخّص است که تمام عوامل مؤثّر در افزایش بهره‌وری (درونی و بیرونی)، به یک اندازه و در یک زمان نمی‌توانند باعث افزایش بهره‌وری شوند؛ چرا که بعضی اثر کوتاه‌مدّت دارند و بعضی دیگر در بلندمدّت جواب می‌دهند و باعث افزایش بهره‌وری می‌شوند. به طور کلّی، عوامل مؤثّر بر بهره‌وری را از نظر زمان عملکرد، به دو دسته: 1. عوامل کوتاه‌مدت و 2. عوامل بلندمدت، تقسیم می‌کنند.

...............

- نظام‌های ارتقای بهره‌وری

................

- موانع بهره‌وری

...............


- عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

................

- عوامل موثر بر بهره‎وری

این عوامل از درون سازمان، نهاد یا هر واحد دیگری بر بهره‎وری تاثیر می‎گذارند. این عوامل را می‎توان به دو دسته جداگانه عوامل سخت و عوامل نرم گروه‎بندی كرد.

عوامل سخت: شامل مواردی چون كالا، كارخانه و تجهیزات آن، نوع تكنولوژی و موارد انرژی می‎باشد كه هر چند تغییرشان در كوتاه مدت مشكل است ولی اگر بتوان به نحو موثر و كارآ از آنها استفاده نمود، موجب افزایش بهره‎وری می‎شود همان‎گونه كه پیش از این گفته شد اكثر امور دولت، ماهیت خدماتی دارند، بنابراین ذكر این عوامل كافی بوده و بحث بیشتر، ضروری به نظر نمی‎رسد.

..................

- بهروری در جهان امروز

.............

منابع

...................

قیمت 12000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 40 کیلو بایت

تعداد صفحات : 25

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

خلاصه ای از کار:

- تعریف سرمایه انسانی و تاریخچه آن

در یک دهه اخیر مدیریت سازمان ها تشخیص داده اند که در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و اثربخش، منابع انسانی از بالاترین اهمیت برخوردار است. در دنیایی که دانش و ارتباط با مشتریان بیش از پیش اهمیت یافته است، سرمایه انسانی که نشان دهنده حجم دانش، مهارت های فنی، خلاقیت و تجربه سازمان می باشد، اهمیت فزاینده ای می یابد و به همین نحو نیروی کار نه به عنوان دارایی های هزینه بردار، بلکه به عنوان دارایی های مولد تلقی می شوند (هندریکس[1]، 2002: 122).....

- مفهوم شناسی سرمایه انسانی

.......

- اهمیت سرمایه انسانی

......

- اهمیت دادن به توسعه سرمایه انسانی در ایران

....

- طبقه بندی مفاهیم سرمایه انسانی

.......

- تقسیم بندی سرمایه انسانی

.....

- اهمیت سنجش سرمایه انسانی

......

- عناصر هشتگانه ی سرمایه انسانی

.......

- نظریات و دیدگاه ها در مورد سرمایه انسانی

نظریه سرمایه انسانی از عقاید «آدام اسمیت» نشأت می گیرد هنگامی که بهبود مهارت کارکنان (مثلا از طریق آموزش) را به عنوان یک منبع اصلی در ارتقاء درآمد افراد مطرح می کند . از دیدگاه اسمیت ، افزایش مهارت یکی از عوامل اساسی است که تفاوت دریافتی و بهره وری را توضیح می دهد. در اوایل دهه 1960 ، مفهوم سرمایه انسانی وارد ادبیات اقتصاد شد . این زمانی بود که شولتز (1961) در سخنرانی خود در افتتاحیه انجمن اقتصاد امریکا ، هزینه های آموزشی را به عنوان یک نوع سرمایه گذاری تعبیرنمود. توسعه منابع انسانی با رویكرد جهانی مبتنی‌بر دانش و بیکر (1964) ، در کتاب خود تحت عنوان سرمایه انسانی ، نظری تشکیل سرمایه های انسانی را توسعه داد و روش تحلیل بازدهی سرمایه گذاری را ارائه نمود ........

- انواع سرمایه انسانی:

- سرمایه عقلانی

.......

- سرمایه هیجانی

.......

- سرمایه اجتماعی

.....

نظریه‌های سرمایه اجتماعی

........

- کارکردهای سرمایه اجتماعی

..........

عناصر و مولفه‌های سرمایه اجتماعی

................

منابع:

ابطحی، سیدحسین و كاظمی، بابك. 1382. بهره وری. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. چاپ چهارم. صص 34-42.

.......


[1] - Hendricks

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری برد و باخت، خلق و خوی ورزشکاران، ترشح هورمون ها

مبانی نظری برد و باخت، خلق و خوی ورزشکاران، ترشح هورمون ها

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 43 کیلو بایت

تعداد صفحات : 21

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری برد و باخت، خلق و خوی ورزشکاران، ترشح هورمون ها

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه


- برد و باخت و ترشح هورمون ها

امروزه در جهان ورزش برنده ها و بازنده ها اغلب با دهم هایی از ثانیه یا فقط یک شوت و یا یک خطای بحرانی از یکدیگر جدا می شوند و در سطوح بالای رقابتی سطح مهارت اغلب برابر و یکسان است. در نتیجه آنچه که سبب تمایز ورزشکاران موفق از کمتر موفق می شود، مهارت های روانشناختی است (گیل، 2000). تاکنون متغیرهای روانشناختی بسیاری شناسایی شده اند که بر موفقیت و شکست ورزشکاران اثرگذار بوده‌اند و یکی از متغیرهایی که در تحقیقات روانشناسی ورزشی توجه ویژه به آن شده است، حالات خلقی است. حالات خلقی در روانشناسی ورزش به عنوان یک عامل اثرگذار در اجرای ورزشی تلقی شده است و در راستای پیش بینی هر چه بهتر و دقیق تر عملکرد ورزشکاران مورد استفاده قرار می گیرد (بیدای و همکاران[1]، 2000).

خلق یک استعداد عاطفی است که آکنده از گرایش های هیجانی و غریزی است و به حالت های روانی ما جنبه مطبوع یا نامطبوع می دهد و بین دو قطب لذت و درد نوسان دارد و به طور کلی حالات خلقی پاسخ روانی به یک محرک محیطی و دوره ای است که فرد تلاش می کند با نیازهای محیطی سازگار شود (استیرلینگ و کر[2]، 2006). .........

- مکانیزم فعال شدن سلول‌های قشر فوق کلیوی

مطالعات متعددی بروی زنان و مردان نشان داده است که عوامل روانی و جنس نسبت به عوامل بیولوژیکی در رابطه با پاسخ به فشارهای روانی از اهمیت بیشتری برخوردارند. پاسخ به استرس برای بقاء انسان و حیوان به منظور تضمین دستگاه حفاظتی بدن لازم است. در اثر استرس فیزیکی و روانی کاتکولامین‌ها بلافاصله از بخش مرکزی غدد فوق کلیوی ترشح و باعث افزایش ضربان قلب وگاهی منجربه سکته قلبی می‌شوند (اولف[3]، 2004)...........

- ریتم شبانه روزی ترشح گلوکوکورتیکوئیدها

.....

كورتیزول

کورتیزول که به عنوان یک تنظیم کننده پاسخ‌ایمنی بدن شناخته شده است هورمونی است که توسط بخش قشری غدد فوق کلیه ترشح می‌شود. ‌این هورمون قوی با نام‌های، گلوکوکورتیکوئید[4] و هیدروکورتیزول[5] و نام ساده کورتیزول شناخته شده است. مهمترین عمل کورتیزول اعمال متابولیک آن است (لاک و برتون[6]، 2000). ......

- کورتیزول آزاد در بزاق و اندازه گیری آن

کورتیزول آزادبزاقی[7] یا غیر متصل به پروتئین ناقل نشانه شکل فعال بیولوژیکی هورمون در گردش است و غلظت آن عملا[SP]ًمستقل از تغییرات پروتئین‌های ناقل است. روش‌های گوناگونی برای تخمین بخش آزاد هورمون در سرم به کار می‌رود، اما ‌این روش‌ها مشگل و گران قیمت است و بطور وسیع مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. اندازه‌گیری کورتیزول بزاقی یک روش بسیار علمی، راحت، و بی زحمت برای اندازه‌گیری بخش آزاد هورمون می‌باشد.......

- اثر ‌ایمونولوژیک کورتیزول

.......

- اثر کورتیزول بر سلول‌های خونی

.......

مطالعات داخلی و خارجی

آگویلار و همکاران (2013) به بررسی تستسترون ،کورتیزول و اضطراب در بازیکنان هاکی پرداخته است. هدف این مطالعه دسترسی به تغییر در سطوح تستسترون و کورتیزول پس از پیروزی و شکست در بازیکنان مرد هاکی در طول یک تورنمنت مهم می باشد. همانگونه که انتظار می رفت کورتیزول افراد شکست خورده به شدت کاهش یافت و کورتیزول افراد پیروز به تدریج افزایش یافت. ..........

منابع:

....................


[1] - Beedie et al.

[2] - Stirling and Kerr

[3] - Ulf

[4]- Glococorticoide

[5]- Hydrocortisol

[6] - Lac and Berthon

[7] - Salivary cortisol

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوز

ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 190 کیلو بایت

تعداد صفحات : 65

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین دارای 65 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر احتمالی نیاسین در مقادیر رایج برای كاهش دادن لیپیدهای سرمی و نیز مقادیر بالا بر شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اكسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیك بوده است. به این منظور 24 سر موش صحرایی ماده از نژاد Dawley - Sprague به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم و به شرح زیر درمان شدند؛ گروه 1: (كنترل) جیره غذایی معمولی، گروه 2: به مدت 15 روز با جیره پر چرب حاوی 20% روغن آفتابگردان، 2% كلسترول و 5/0% اسید كولیك و پس از آن تا روز 40 با جیره حاوی 10% روغن آفتابگردان، 1% كلسترول و 25/0 % اسید كولیك، تغذیه شدند. گروه 3: جیره پر چرب (نظیر گروه 2)+ نیاسین 200 میلی گرم بر كیلو گرم روزانه بصورت خوراكی با گاواژ (دوزاژ رایج) و گروه 4: جیره پر چرب (نظیر گروه 2)+ نیاسین با دوزاژ بالا (300 میلی گرم بر كیلو گرم) روزانه خوراكی با گاواژ. لازم به ذكر است كه تجویز نیاسین از روز 15 آغاز و تا پایان روز 40 ادامه یافت. در روز 15 از موش ها خونگیری و میزان كلسترول تام و تری گلیسرید سرمی اندازه گیری شد. در پایان دوره، خونگیری مجدد انجام و استخوان های ران راست و چپ خارج شد. درصد خاكستر استخوان ران چپ تعیین و از استخوان های ران راست به منظور اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپر اكسید دیسموتاز و نیز میزان MDA استفاده شد. در ضمن میزان كلسترول تام و تری گلیسرید و PINP و CTX در سرم اندازه گیری شد.

مصرف جیره پرچرب موجب هیپركلسترولمی واضح در روز 15 گردید كه در پایان دوره نیز مشهود بود. هرچند میزان تری گلیسرید سرمی تفاوت معنی داری میان گروهها نشان نداد. مصرف نیاسین در گروه های 3 و 4 موجب كاهش میزان كلسترول تام شد و حتی توانست آن را به سطح گروه كنترل برساند. میزان PINP و CTX و درصد خاكستر استخوان تفاوت معنی داری در بین گروهها نداشت. فعالیت آنزیم سوپر اكسید دیسموتاز در گروه 2 در مقایسه با كنترل افزایش و میزان MDA كاهش یافت. تجویز نیاسین در گروههای 2 و 3 موجب افزایش فعالیت آنزیم سوپر اكسید دیسموتاز در مقایسه با گروه 2 شد و در ضمن نیاسین در دوزاژ رایج توانست كاهش محسوسی در میزان MDA نسبت به گروه 2 ایجاد نماید. در كل از مطالعه حاضر چنین بر می آید كه تجویز نیاسین در دوزاژ رایج اثرات مطلوب قابل توجهی بر پارامترهای تنش اكسیداتیو در استخوان موشهای صحرایی هیپركلسترولمیك دارد؛ بدون اینكه تاثیر محسوسی بر شناساگرهای متابولیسم استخوان داشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و هدف ......................................................................................................................................... 1

فصل دوم: كلیات ...................................................................................................................................................... 3

1-2- هیپرلیپیدمی .......................................................................................................................................... 3

1-1-2- تشخیص هیپرلیپیدمی .............................................................................................................. 3

2-1-2- عوامل خطر برای هیپرلیپیدمی ............................................................................................... 3

3-1-2- نشانه های بالینی ....................................................................................................................... 4

4-1-2-چگونگی آسیب رساندن به بدن ............................................................................................... 4

5-1-2- انواع هیپرلیپیدمی ..................................................................................................................... 5

1-5-1-2- اولیه ............................................................................................................................ 5

2-5-1-2- ثانویه ........................................................................................................................... 5

6-1-2- تشخیص ...................................................................................................................................... 6

1-6-1-2- میزان كلسترول تام ................................................................................................ 6

2-6-1-2- میزان LDL-c .......................................................................................................... 6

3-6-1-2- میزان تری گلیسرید .............................................................................................. 7

4-6-1-2- میزان ……………………………………………………………….. HDL-c 7

5-6-1-2- میزان بدون HDL-c ............................................................................................. 7

6-6-1-2- آزمون آپولیپو پروتئین B100 .............................................................................. 7

7-6-1-2- CRP با حساسیت بالا (hs-CRP) ...................................................................... 8

8-6-1-2- لیپو پروتئین a .......................................................................................................... 8

9-6-1-2- آزمون آپولیپو پروتئین A1 .................................................................................... 9

10-6-1-2- آزمون های ژنتیكی ............................................................................................. 9

7-1-2- ملاحظات قبل از درمان ......................................................................................................... 9

8-1-2- درمان ......................................................................................................................................... 9

1-8-1-2- تغییر در سبك زندگی ........................................................................................ 9

2-8-1-2- دارو درمانی ........................................................................................................... 10

2-2- متابولیسم استخوان ............................................................................................................................. 18

1-2-2- تنظیم متابولیسم استخوان .................................................................................................... 19

1-1-2-2- تعادل بین كلسیم و فسفر .................................................................................... 19

2-1-2-2- هورمون رشد ............................................................................................................. 20

3-1-2-2- هورمون تیروئید ....................................................................................................... 20

4-1-2-2- استروژن و آندروژن ............................................................................................... 21

5-1-2-2- كورتیزول و گلوكوكورتیكوئیدهای مرتبط ....................................................... 21

6-1-2-2- فشار مكانیكی ......................................................................................................... 21

7-1-2-2- وضعیت تغذیه ( لپتین) ........................................................................................ 22

2-2-2- شناساگرهای متابولیسم استخوان ....................................................................................... 22

1-2-2-2- شناساگرهای ساخت استخوان .............................................................................. 22

2-2-2-2- شناساگرهای تحلیل استخوان ............................................................................. 22

3-2-2- اختلالات متابولیسم استخوانی ............................................................................................... 23

1-3-2-2- استئوپوروز ................................................................................................................ 23

4-2- تنش اكسیداتیو .................................................................................................................................... 25

1-3-2- شناساگرهای تنش اكسیداتیو ................................................................................................ 25

فصل سوم: مواد و روش كار ............................................................................................................................... 27

1-3- وسایل و مواد مورد استفاده ............................................................................................................... 27

2-3- طرح آزمون ........................................................................................................................................... 29

3-3- روش كار ................................................................................................................................................ 29

1-3-3- خونگیری ..................................................................................................................................... 29

2-3-3- درمان با نیاسین ........................................................................................................................ 30

3-3-3- برداشت استخوان ران راست و چپ ...................................................................................... 30

4-3-3- تعیین وزن و درصد خاكستر استخوان های ران چپ ....................................................... 30

5-3-3- اندازه گیری كلسترول تام ....................................................................................................... 30

1-5-3-3- آماده سازی نمونه ها ................................................................................................ 30

2-5-3-3- اندازه گیری كلسترول تام با استفاده از كیت كلسترول ................................... 31

6-3-3- اندازه گیری تری گلیسرید سرم ............................................................................................ 31

1-6-3-3- آماده سازی نمونه ها ................................................................................................ 31

2-6-3-3- اندازه گیری تری گلیسرید با استفاده از كیت تری گلیسرید .......................... 31

7-3-3- اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپر اكسید دیسموتاز ................................................................ 32

1-7-3-3- آماده سازی نمونه ها ................................................................................................ 32

2-7-3-3- اندازه گیری فعالیت آنزیم ......................................................................................... 33

8-3-3- اندازه گیری آنزیم مالون دی آلدهید (MDA) ..................................................................... 35

1-8-3-3- آماده سازی نمونه ها .................................................................................................. 35

2-8-3-3- اندازه گیری .................................................................................................................. 35

9-3-3- اندازه گیری میزان PINP ......................................................................................................... 36

1-9-3-3- اماده سازی نمونه ها .................................................................................................... 36

2-9-3-3- اندازه گیری میزان PINP با روش الیزا ............................................................ 36

10-3-3- اندازه گیری میزان CTX .................................................................................................... 38

11-3-3- آنالیز اماری داده ها ............................................................................................................. 39

فصل چهارم: نتایج ................................................................................................................................................. 40

1-4- پارامترهای لیپیدی سرم ................................................................................................................. 40

1-1-4- میزان كلسترول تام سرم ...................................................................................................... 40

2-1-4- میزان تری گلیسرید سرم ....................................................................................................... 41

2-4- شناساگرهای متابولیسم استخوان .................................................................................................. 41

1-2-4- میزان PINP و CTX سرم .................................................................................................... 41

3-4- پارامترهای تنش اكسیداتیو ............................................................................................................. 42

1-3-4- میزان فعالیت آنزیم SOD و میزان MDA ..................................................................... 42

4-4- میزان درصد خاكستر .......................................................................................................................... 42

5-4- وزن موش ها در اول و پایان دوره .................................................................................................... 43

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ........................................................................................................................ 44

فهرست منابع و مآخذ ............................................................................................................................................ 48

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-4- ......................................................................................................................................................... 40

جدول 2-4- ......................................................................................................................................................... 41

جدول 3-4- ......................................................................................................................................................... 41

جدول 4-4- ........................................................................................................................................................ 42

جدول 5-4- ........................................................................................................................................................ 42

جدول 6-4- ........................................................................................................................................................ 43

فصل اول

مقدمه و هدف

نیاسین (ویتامین B3 یا اسید نیكوتینیك) در مقادیر فارماكولوژیك موجب كاهش میزان كلسترول و تری گلیسریدها و افزایش میزان HDL-c سرمی می شود (Villines و همكاران، 2012) و لذا به عنوان یكی از پركاربرد ترین داروها در درمان دیس لیپیدمی و آترواسكلروز به شمار رفته و به عبارتی یك داروی كاهنده لیپید با طیف اثر وسیع و نسبتا ایمن است (Kamanna and Kashyap، 2008). هرچند مهم ترین عارضه در درمان با نیاسین، ایجاد حالت گرگرفتگی[1] است، اما پژوهشهای اندكی كه در زمینه تاثیر این دارو بر پارامترهای استخوانی صورت پذیرفته است؛ نشان از اثرات نامطلوب آن بر استخوان دارد. از جمله این كه مصرف نیاسین در مقادیر بالا به عنوان یك مكمل غذایی در مرغها همراه با ایجاد عوارض استخوانی و افزایش احتمال شكستگی در استخوان تیبیا بوده است (Johnson و همكاران، 1992؛1995). همچنین در پ‍‍ژوهش انجام شده توسط اخوان طاهری، تجویز نیاسین در دوز كاهنده لیپید آن (200 میلی گرم بر كیلوگرم)، سبب شدت گرفتن استئوپوروز القا شده با گلوكوكورتیكوئید در استخوان ران موش های صحرایی شد به گونه ای كه موجب كاهش تعداد ترابكول ها و افزایش فاصله آنها در ناحیه متافیز گردید ( اخوان طاهری، 1390).

تنش اكسیداتیو نقش قابل توجهی در بیماری های استخوانی مانند استئوپوروز دارد. در پژوهش انجام شده توسط Muthusami و همكاران در سال 2005، نشان داده شد كه ایجاد استئوپوروز در موشهای صحرایی به دنبال برداشت تخمدان، همراه با اختلال در سیستم آنتی اكسیدان استخوان
می باشد. همچنین نقش تنش اكسیداتیو در استئوپوروز القا شده با ویتامین A در موش صحرایی نیز بخوبی نشان داده شده است (Fahmy and Soliman، 2009). یكی از روش های غیر تهاجمی برای ارزیابی تغییرات استخوانی، ارزیابی شاخص های متابولیسم استخوان است كه در بر گیرنده شناساگرهای مربوط به ساخت و شناساگرهای مربوط به تحلیل استخوان می شوند. PINP (پروپپتید انتهای N پروكلاژن نوع 1) یك شناساگر اختصاصی برای تعیین ساخت استخوان و CTX (تلوپپتید انتهای C كلاژن تیپ 1) یك شناساگر اختصاصی تحلیل استخوان است. این دو شناساگر امروزه بیش از دیگر شناساگرها در ارزیابی روند بیماری و پاسخ به درمان كاربرد دارند (Vasikaranو همكاران، 2011).


1-flushing

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس»با بهره‏گیری ازمدل تحلیلی SWOT

ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس»با بهره‏گیری ازمدل تحلیلی SWOT

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 500 کیلو بایت

تعداد صفحات : 116

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس»با بهره‏گیری ازمدل تحلیلی SWOTدارای 172 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

چکیده:

ایجاد مناطق آزاد تجاری یکی از راهبردهای برنامه ریزی های ملی و منطقه ای است که به منظور افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، جذب گردشگر، دستیابی به منابع جدید و در یک کلام، هموار کردن مسیرتوسعه ملی- منطقه ای، در سالهای اخیر در کشور ما بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

استفاده از این راهبرد به عنوان اهرم توسعه در سالهای اخیر در کشور ما توجه بسیاری را به خود جلب كرده است كه به همین علت، امروزه لازم است در مطالعات آکادمیک و مستقل، به ارزیابی میزان موفقیت این مناطق در دستیابی به شاخص های توسعه پرداخت.

تحقیق حاضر به روش موردی و با استفاده از تکنیک های مختلفی از جمله مطالعات اکتشافی، مصاحبه با اشخاص مطلع، استفاده از آمار و ارقام، استفاده از نقشه، صحبت با مردم محلی و روزنامه نگاران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و در نهایت با استفاده از روش تحلیل کیفی (SWOT) سعی در ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس» داشته است. در این تحقیق نظر بر این است که اگر چه منطقه آزاد ارس در امر توسعه صادرات، صادرات مجدد و جذب گردشگر اقداماتی انجام داده اما این منطقه هنوز به بسیاری از شاخص های توسعه منطقه­ای دست نیافته است؛به ویژهدرزمینه استفاده از نیروهای متخصص و به کارگیری پتانسیل های بالقوه اش با مشکلات بسیاری مواجه است. در تحقیق پیش رو گزارش حاصل از مدل تحلیلی SWOT، به ارزیابی هر یک از شاخص های توسعه در این منطقه خواهد پرداخت.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه:.. 1

فصل اول.. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1 بیان مسأله.. 2

2-1 ضرورت و اهمیت موضوع.. 4

3-1 سؤالات و فرضیات تحقیق.. 4

1-3-1 سؤالات تحقیق.. 4

2-3-1 فرضیات تحقیق.. 5

4-1 اهداف تحقیق.. 5

5-1 روش گردآوری اطلاعات و داده‏ها.. 5

6-1 روش تجزیه و تحلیل داده‏ها.. 6

7-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی.. 6

فصل دوم.. 8

مروری بر ادبیات نظری.. 8

1-2 توسعه.. 8

مقدمه.. 8

1-1-2 مفاهیم توسعه.. 12

2-1-2 ابعاد توسعه.. 15

3-1-2 شاخص‏های توسعه.. 18

4-1-2 نهادگرایی و توسعه.. 22

5-2-1 توسعه و جهانی شدن.. 26

2-2 منطقه آزاد.. 32

1-2-2 تاریخچه و شكل‏گیری مناطق آزاد.. 32

2-2-2 دیدگاه‌های نظری ایجاد مناطق آزاد.. 39

3-2-2 تجربیات بین‌المللی و دیدگاه‏های سازمان‏های جهانی ایجاد مناطق آزاد.. 41

4-2-2 ویژگی‏های مناطق آزاد.. 46

5-2-2 آثار ایجاد مناطق آزاد.. 47

6-2-2 هدف‏ها، خط مشی‌ها و پارامترهای مهم در توسعه مناطق آزاد 49

7-2-2 مراحل توسعه مناطق آزاد.. 50

3-2 برنامه‏ریزی توسعه منطقه‏ای.. 51

1-3-2 تئوری هسته و پیرامون.. 52

فصل سوم.. 56

روش تحقیق.. 56

1-3. روش مطالعه موردی.. 56

1-1-3. انواع مطالعه موردی.. 56

2-1-3. دستور کار در تحقیق موردی.. 58

3-1-3. جمع‏آوری داده در تحقیق موردی.. 59

4-1-3. منابع جمع‏آوری داده در تحقیق موردی.. 60

2-3. مدل تحلیلی SWOT. 68

1-2-3. جمع آوری اطلاعات در تحلیل SWOT. 69

2-2-3. ارزیابی محیط.. 70

3-2-3. ارزیابی داخلی.. 72

4-2-3. تکنیک‏های تحلیلی SWOT. 73

فصل چهارم.. 76

تجزیه و تحلیل.. 76

1-4. زمینه‏های قانونی منطقه آزاد.. 76

1-1-4. اهداف مناطق آزاد.. 78

2-1-4. تاریخچه مناطق آزاد.. 80

3-1-4. تاریخچه مناطق آزاد در ایران.. 82

2-4. زمینه‏های قانونی منطقه آزاد ارس.. 84

3-4. ویژگی‏های کالبدی منطقه آزاد ارس.. 88

1-3-4. ویژگی‏های طبیعی و محیط زیست.. 88

2-3-4. ویژگی‏های جغرافیایی.. 89

3-3-4. ویژگی‏های جمعیتی.. 96

4-4. امکانات و تأسیسات زیربنایی.. 98

1-4-4. تأسیسات زیربنایی.. 99

2-4-4. امکانات سایت های موجود در منطقه آزاد ارس.. 105

3-4-4. امکانات مذهبی.. 110

4-4-4. آموزش عالی.. 112

5-4-4. حمل و نقل.. 115

5-4. صنعت، تولید و ارزش‏افزوده.. 118

6-4. گردشگری.. 123

1-7-4. امکانات گردشگری.. 128

8-4. تجارت و بازرگانی.. 130

1-8-4. واردات و تجارت داخلی.. 130

2-8-4. صادرات و ترانزیت.. 132

9-4. مصاحبه با صاحب‌نظران.. 134

10-4. جمع بندی و ارائه جدول SWOT. 139

فصل پنجم.. 145

نتیجه‏گیری و پیشنهادات.. 145

1-5 . نتیجه گیری.. 145

منابع.. 149

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:52 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه

بررسی ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1.754 مگا بایت

تعداد صفحات : 112

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی ارزیابی سمیت گوسیپول بر دو رده مشتق از سلولهای بنیادی بافت بیضه دارای 112صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد


فهرست مطالب

چکیده فارسی..........................................................................................................................................................................1.

فصل اول: مقدمه............................................................................................................................................................3.

بیضه.........................................................................................................................................................................................4.

سلولهای سرتولی......................................................................................................................................................................4.

سلولهای ژرمینال......................................................................................................................................................................5.

اسپرماتوسیت اولیه....................................................................................................................................................................5.

سلولهای بنیادی ...................................................................................................................................................................... 5.

اسپرماتوگونی(گونه ای از سلولهای بنیادی در انسان).................................................................................................................8.

سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی در موش....................................................................................................................................9.

رده سلولی رده سلولی GC1-spg ..........................................................................................................................................10.

محیط کشت مناسب برای GC1-spg......................................................................................................................................10.

رده سلولی SFTF-PI43.......................................................................................................................................................11.

محیط کشت مناسب برای SFTF-PI43.................................................................................................................................11.

ناباروری................................................................................................................................................................................11.

ناباروری در جنس مذکر........................................................................................................................................................12.

ناباروری در جنس مونث....................................................................................................................................................... 12.

عوامل ایجاد کننده ناباروری:

الف- ژنتیکی: .......................................................................................................................................................................13.ب- شرایط محیطی:...............................................................................................................................................................13.تاثیر سموم بر روی باروری.....................................................................................................................................................14.سموم گیاهی..........................................................................................................................................................................15.گوسیپول...............................................................................................................................................................................16.بررسی تاثیرات گوسیپول بر روی حیوانات وانسان...................................................................................................................20.سمیت عمومی........................................................................................................................................................................20.اثر گوسیپول بر روی حیوانات.................................................................................................................................................21.1- نشخوارکنندگان:الف- گاو..............................................................................................................................................................................21.ب- گوسفند..........................................................................................................................................................................22.2- غیرنشخوارکنندگان:الف- خوک..........................................................................................................................................................................22.ب- خرگوش.........................................................................................................................................................................23.ج- سگ................................................................................................................................................................................24.د- ماهی.................................................................................................................................................................................24.جدید ترین یافته ها از اثرات گوسیپول....................................................................................................................................25.

تاثیر گوسیپول بر روی انسان...................................................................................................................................................26.

کشت سلول...........................................................................................................................................................................26.

پیشینه تحقیق..........................................................................................................................................................................27.

فصل دوم: روش کار..................................................................................................................................................31.

مواد

تهیه رده های سلولی...............................................................................................................................................................32.

شرایط نگهداری رده های سلولی...........................................................................................................................................32.

محیط کشت RPMI-1640.................................................................................................................................................32.

سرم جنینی گاو (fbs)............................................................................................................................................................33.

Pbs......................................................................................................................................................................................33.

Penstrep.............................................................................................................................................................................34.

DMSO...............................................................................................................................................................................34.

Trypsin EDTA................................................................................................................................................................35.

Trypan Blue sain............................................................................................................................................................35.

روش کار

پاساژ سلولی...........................................................................................................................................................................36.

ساخت محیط کشت کامل......................................................................................................................................................38.

چگونگی تهیهBack up .......................................................................................................................................................39.

احیای سلول ها...................................................................................................................................................................... 39.

کاشت رده سلولی:

1- تعیین زمان دو بررابر شدن سلولی......................................................................................................................................39.

2- کاشت­رده­سلولی­در پلیت 24 خانه.....................................................................................................................................41.

تهیه محلول گوسیپول.............................................................................................................................................................42.

بررسی سمیت سلولی..............................................................................................................................................................43.

تعیین سمیت گوسیپول به روش آزمون MTT........................................................................................................................43.

آزمون MTT........................................................................................................................................................................44.

بررسی سمیت با استفاده از تریپان بلو......................................................................................................................................47.

روش آماری..........................................................................................................................................................................48.

فصل سوم: یافته ها

بررسی سمیت گوسیپول در رده سلولی GC1-spg با تست MTT.........................................................................................50.

بررسی سمیت گوسیپول در رده سلولی SFTF-pI43با تست MTT.......................................................................................52.

بررسی سمیت گوسیپول در رده سلولی GC1-spgو SFTF-pI43با تست تریپان بلو.............................................................55.

شمارش سلولی برای تخمین زمان دو برابر شدن .....................................................................................................................60.

IC50گوسیپولدر دو رده سلولی...........................................................................................................................................61.

فصل چهارم: .....................................................................................................................................................................62.

بحث و نتیجه گیری................................................................................................................................................................63.

فصل پنجم..........................................................................................................................................................................70.

مشکلات................................................................................................................................................................................71.

پیشنهادات..............................................................................................................................................................................72.

تقدیر وتشکر..........................................................................................................................................................................73.

منابع...................................................................................................................................................................................... 74.

چکیده انگلیسی......................................................................................................................................................................87.


فهرست جداول

جدول شماره 1-3 : نتایج آزمون MTT پس از مجاورت ردههای سلولی GC1-spg با غلظتهای مختلف گوسیپول...............50.

جدول شماره 2-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول در با گروه کنترل در رده سلولی GC1-SPG توسط آزمونMTT........51.

جدول شماره 3-3 : نتایج آزمون MTT پس از مجاورت ردههای سلولی SFTF-pI43 با غلظتهای مختلف گوسیپول............53.

جدول شماره4 -3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول رده سلولی SFTF-pI43توسط آزمونMTT ..............54.

جدول شماره 5-3 : میانگین درصد حیات سلول های SFTF-PI43و GC1-SPG پس از مجاورت با گوسیپول به روش رنگ‌آمیزی تریپان بلو............................................................................................................................................................56.

جدول شماره 6-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپولرده سلولی GC1-SPG با استفاده از روش رنگ آمیزی تریپان بلو....................................................................................................................................................................57.

جدول شماره 7-3 : مقایسه آماری سمیت گوسیپول با گروه کنترل در رده سلولی SFTF-pI43 با استفاده از روش رنگ آمیزی تریپان بلو...............................................................................................................................................................................59.


فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-3 : درصدحیات سلولهای GC1-spg در مجاورت باغلظتهای توسط آزمون MTT.........................................52.

نمودار شماره 2-3 : در صد حیات سلولهای SFTF-PI43 در مجاورت با غلظتهای گوسیپول توسط آزمون MTT.....................55.

نمودار شماره 3-3 : در صد حیات سلولهای GC1-spgپس از مجاورت با غلظتهای گوسیپول به روش تریپان بلو.....................58.

نمودار شماره 4-3 : درصد حیات سلولهای SFTF-PI43 پس از مجاورت با غلضتهای گوسیپول بهروش آزمون تریپان بلو.......60.

نمودار شماره 5-3 : نحوه محاسبه زمان تقریبی دوبرابر شدن رده سلولی GC1-spg..................................................................60.

نمودار شماره 6-3 : نحوه محاسبه زمان دو برابر شدن در رده سلولی SFTF-PI43....................................................................61.

نمودار شماره 7-3 : تعیین IC50گوسیپول توسط آزمون MTT در دو رده سلولی....................................................................61.


فهرست تصاویر

تصویر شماره 1-1 : طرحی از تکثیر اسپرماتوگونی ها و بازسازی سلولهای بنیادی در جوندگان..........................................10.

تصویر شماره 2-1 :گیاه پنبه دانه........................................................................................................................................16.

تصویر شماره 3-1 : ساختار گوسیپول.................................................................................................................................18.

تصویر شماره 1-2 : نمایی از سلولهای GS1-spg..............................................................................................................37.

تصویر شماره 2-2 : نمایی از سلولهای، SFTF-PI43 ........................................................................................................37.

تصویر شماره 3-2 : نحوه کشت سلولها در پلیتهای 24 خانه................................................................................................41.

تصویر شماره 4-2 : پودر گوسیپول استیک اسید .............................................................................................................43.

تصویر شماره 5-2 : غلظتهای مختلف گوسیپول..................................................................................................................43.

تصویر شماره 6-2 : غلظتهای مختلف گوسیپول برای انجام آزمون MTT .........................................................................46.

تصویر شماره 7-2 : اضافه شدن MTT بعد از24 ساعت به چاهکهای پلیت.........................................................................46.

.


چكیده

ارزیابی سمیت گوسیپول بر روی دو رده سلول های بنیادی بافت بیضه

سابقه وهدف:

گوسیپول یک ترکیب پلی فنلی استخراج شده از گیاه پنبه دانه است. در حال حاضر این گیاه به عنوان مکمل غذایی برای تغذیه نشخوار کنندگان استفاده می شود. بعضی از مطالعات حاکی از آن است که مصرف بیش از اندازه گوسیپول، باعث اختلال در فرآیند اسپرماتوژنزیس می شود. با توجه به اینکه ممکن است این ماده بر روی سلولهای ژرمینال تاثیر بگذارد، لذا در این پژوهش، به بررسی اثر آن بر روی دو رده سلول بنیادی بافت بیضه موش GC1-spg (حیوان غیرنشخوار کننده ) و بافت بیضه گوسفند SFTF-PI43 (حیوان نشخوار کننده) پرداخته شد.

روش کار:

سلولهای GC1-spg و SFTF-PI43، در محیط کشت RPMI1640 به همراه 10% FBSو همچنین پنی سیلین و استرپتومایسین کشت داده شدند. سپس از هر رده سلولی، تعداد 104x5 سلول در چاهک های دو پلیت 24 خانه کاشته شد. پس از تهیه محلول گوسیپول اسید استیک در 4 غلظت 25/1، 5/2، 5 و 10 میکرومولار به مدت 24ساعت با رده­های سلولی ذکر شده مجاورت پیدا کرده و انکوبه شدند. به منظور بررسی اثر گوسیپول استیک اسید بر روی رشد سلولها، از روش MTT asseyو همچنین جهت بررسی حیات سلولی از روش رنگ آمیزی Trypan Blue استفاده گردید. آنالیز داده­ها توسط آزمون یک طرفه ANOVA و T-Test با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.

یافته­ها:

در این مطالعه، میزان سمیت گوسیپول، در غلضتهای 5/2، 5 و 10 میکرومولار نسبت به گروه کنترل، در هر دو رده سلولی دیده شد، که از نظر آماری معنی دار بود (P<oo1). میزان سمیت گوسیپول در غ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:52 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات