دانلود پاورپوینت تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین

دانلود پاورپوینت تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 73 کیلو بایت

تعداد صفحات : 27

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: دانلود پاورپوینت تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین

دسته: مدیریت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید:27 اسلاید

این فایل در زمینه تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مدیریت علمی/سنتی:نخستین روند مدیریت متداول

روند روابط انسانی:آغازگر جنبش انسان گرایان

روند دوگانه علم مدیریت/نظریه تصمیم گیری و جنبش انسان گرائی

نظریه عمومی سیستمها و روند سیستم در مدیریت

سیستمهای اجتماعی

ویژگی و كاربرد نظریه سیستمها در مدیریت

ویژگیهای برجسته سیستمهای اجتماعی

الزامهای عملیاتی سیستمهای اجتماعی

نظریۀ اقتضایی

تحول های مدیریت و ”پارادایم“در حال شكل گیری

زمینه برجسته فعالیتهای سازمان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن كدام است؟

دانلود پاورپوینت بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن كدام است؟

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 68 کیلو بایت

تعداد صفحات : 32

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: دانلود پاورپوینت بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن كدام است؟

دسته: مدیریت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید:32 اسلاید

این فایل در زمینه” بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن “می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

تاریخچۀ OD

هدف OD

تعریف OD

ویژگیهای مدل پژوهش عملی OD

شباهت بهبود سازمان و بهبود مدیریت

تفاوت بهبود سازمان و بهبود مدیریت

ویژگیها و شالوده های فرآیند OD

OD بعنوان یك فرآیند تعاملی مداوم

OD یك استراتژی هنجاری-دوباره آموزی

استراتژیهای تغییر OD
1- استراتژی تجربی-عقلایی

2- استراتژی هنجاری-دوباره آموزی

ویژگیها و شالوده های فرآیند OD
2- مفروضات و ارزشها

سیستمهای فرعی سازمان

اجزای تشكیل دهندۀ سیستم سازمانی با توجه به سه ویژگی OD و ارتباط آنها با یكدیگر

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

استراتژیهای تغییر و تحول سازمان

استراتژیهای تغییر و تحول سازمان

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 135 کیلو بایت

تعداد صفحات : 66

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: استراتژیهای تغییر و تحول سازمان

دسته: مدیریت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 66 اسلاید

این فایل در زمینه استراتژیهای تغییر و تحول سازمان می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

الگوی عمومی تحول

ویژگیهای هر برنامه تحول

استراتژیهای تحول:سطح خرد

استراتژیهای 4 گانه تحول

استراتژیهای ساختاری

استراتژیهای تكنولوژی

شمائی از الگوی غنی كردن شغل

استراتژی وظیفه ای

استراتژی رفتاری

الگوی سه مرحله ای تغییر (كرت لوین)

الگوی فرآیند یادگیری (الگوی مراحل تغییر)

مراحل فرعی فرآیند درونی ساختن

الگوی انتقال یادگیری

تغییرهای رفتاری:نمونه ای از الگوهای كاربردی

كانونهای بهبود كیفیت

ایستادگی در برابر تغییر

رویارویی با ایستادگی در برابر تغییر

پذیرش تغییر و رابطه آن با مشاركت

استراتژیهای تحول:سطح كلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه)

مقایسه انواع تحولهای بنیادی سازمان

الگوی تحول مبتنی بر برنامه

الگوی بهبود و بازسازی سازمان(بوبس)

ویژگیهای بوبس

فنون بوبس

سطح فرد:فن بهبود مهارتهای ارتباطی-الگوی پنجرۀ جو-هری

الگوی پنجرۀ جو-هری

سطح گروه:فن تشكیل گروه

انواع وابستگی وظیفه ای

ویژگیهای پژوهش مبتنی بر بازیافت

مراحل 6 گانۀ شبكه بوبس

هماهنگی اجرائی فنون بوبس:نمودار تحلیل مسیر

استراتژیهای تحول:سطح كلان (روندهای نوین و در حال تكوین)

روندهای نوین و در حال تكوین

سیستمهای فنی اجتماعی(الگو)

مدیریت كیفیت جامع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

استراتژیهای تحول در سطح كلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه)

استراتژیهای تحول در سطح كلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه)

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 99 کیلو بایت

تعداد صفحات : 32

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: استراتژیهای تحول در سطح كلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه)

دسته: مدیریت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 33 اسلاید

این فایل در زمینه” استراتژیهای تحول در سطح كلان (استراتژیهای تحول مبتنی بر برنامه)” می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تحولهای بنیادی سازمان

مقایسه انواع تحولهای بنیادی سازمان

فعالیتهای اصلی استراتژیهای مبتنی بر برنامه

الگوی تحول مبتنی بر برنامه

الگوی بهبود و بازسازی سازمان(بوبس)

ویژگیهای بوبس

فنون بوبس

سطح فرد:فن بهبود مهارتهای ارتباطی-الگوی پنجرۀ جو-هری

الگوی پنجرۀ جو-هری

سطح گروه:فن تشكیل گروه

انواع وابستگی وظیفه ای

سطح میان گروهی: پژوهش مبتنی بر بازیافت

سطح سازمان:شبكه بوبس Grid O.D

مراحل 6 گانۀ شبكه بوبس

هماهنگی اجرائی فنون بوبس:نمودار تحلیل مسیر

روندهای نوین و در حال تكوین

سیستمهای فنی اجتماعی(الگو)

مدیریت كیفیت جامع Total Quality Management(TQM)

اصول 14 گانۀ پیشنهادی دمینگ در رابطه با TQM

سیستمهای كار كارساز High-performance Systems

مقایسه مبانی مدیریت سنتی و سیستمهای كار كارساز

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت استراتژیهای تحول در سطح خرد

دانلود پاورپوینت استراتژیهای تحول در سطح خرد

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 70 کیلو بایت

تعداد صفحات : 28

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: دانلود پاورپوینت استراتژیهای تحول در سطح خرد

دسته: مدیریت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید:28 اسلاید

این فایل در زمینه استراتژیهای تحول در سطح خرد می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

استراتژیهای 4 گانه تحول

استراتژیهای ساختاری

استراتژیهای تكنولوژی

شمائی از الگوی غنی كردن شغل

استراتژی وظیفه ای

استراتژی رفتاری

الگوی سه مرحله ای تغییر (كرت لوین)

الگوی فرآیند یادگیری (الگوی مراحل تغییر)

مراحل فرعی فرآیند درونی ساختن

الگوی انتقال یادگیری

تغییرهای رفتاری:نمونه ای از الگوهای كاربردی

كانونهای بهبود كیفیت

ایستادگی در برابر تغییر

رویارویی با ایستادگی در برابر تغییر

پذیرش تغییر و رابطه آن با مشاركت

نكاتی قبل از انتخاب الگوی مناسب رویارویی با ایستادگی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک

دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 499 کیلو بایت

تعداد صفحات : 23

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک

دسته: مدیریت (مدیرت بازاریابی- مدیریت استراتژیک- مدیرت اجرایی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید 23 اسلاید

این فایل در زمینه " روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک "می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

شرایط خاص صنایع و شرکت‌های داخلی

مدل‌های نسل اول برنامه‌ریزی استراتژیک

شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت مدل‌ تدوین استراتژی برای شرکت‌های ایرانی

سنجش مدل‌های نسل اول در قبال عوامل کلیدی موفقیت

سنجش مدل‌های نسل اول در قبال عوامل کلیدی موفقیت

مدل مطلوب برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های ایرانی

مدل ‌CMS

مدل مطلوب برنامه‌ریزی استراتژیک

نقشه راهنمای مدل ‌CMS

مراحل مدل ‌CMS در برنامه‌ریزی استراتژیک

مراحل مدل ‌CMS در برنامه‌ریزی استراتژیک

سوابق اجرای مدل CMS در شرکت‌های ایرانی

تغییر شرایط

مدل‌های نسل دوم برنامه‌ریزی استراتژیک

شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت مدل‌ تدوین

استراتژی برای شرکت‌های ایرانی

سنجش مدل‌های نسل دوم در قبال فاکتورهای بحرانی موفقیت

شرایط و محیط سازمان‌های داخل کشور در آن زمان

مدل جدید ‌HCMS ابزاری قدرتمند برای برنامه‌ریزی استراتژیک

نقشه راهنما (Road Map) مدل ‌HCMS ابزاری قدرتمند برای مدیریت استراتژیک

سوابق اجرای مدل HCMS در شرکت‌های ایرانی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اور

پایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 435 کیلو بایت

تعداد صفحات : 102

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود
تحقیق بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته: حسابداری- مدیریت مالی
فرمت:word ( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 102
این فایل شامل تحقیق با عنوان بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و شامل بخشهای زیر است:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف علمی
1-4-2- اهداف کاربردی
1-5- مساله اصلی تحقیق
1-6- فرضیه تحقیق
1-7- قلمرو تحقیق
1-7-1- قلمرو زمانی
1-7-2- قلمرو مکانی
1-7-3- قلمرو موضوعی
1-8- تعاریف واژه ها
1-9- ساختار تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مبانی نظری تحقیق
2-1-1- ساختار سرمایه
2-1-1-1- مفهوم ساختار سرمایه
2-1-1-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه
2-1-1-2-1- عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه
2-1-1-2-2- عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
2-1-1-3- تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه
2-1-1-4- معیارهای ساختار سرمایه
2-1-1-5- نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه
2-1-1-5-1- نظریه سود خالص
2-1-1-5-2- نظریه سود خالص عملیاتی
2-1-1-5-3- نظریه سنتی
2-1-1-5-4- نظریه مودیلیانی و میلر
2-1-1-5-5- تئوری توازی ایستا
2-1-1-5-6- تئوری ترجیحی
2-1-1-6- ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی
2-1-1-7- کنترل نهایی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه
2-1-2-عدم تقارن اطلاعاتی
2-1-2-1- تئوری عدم تقارن اطلاعاتی
2-1-2-2- معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی
2-1-2-3- مفهوم شکاف قیمتی
2-1-2-4- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
2-1-2-4-1- هزینه پردازش سفارش
2-1-2-4-2- هزینه نگهداری موجودی
2-1-2-4-3- هزینه انتخاب نادرست
2-1-2-5- شیوه های بازارسازی و تعادل در بازار
2-2-پیشینه تحقیق
2-2-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور
2-2-2- پژوهش های انجام شده در سایر کشورها
2-2-3- خلاصه تحقیقات انجام شده
2-3- چارچوب مفهومی تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- طرح مسئله تحقیق
3-3- تدوین فرضیه تحقیق
3-4- روش تحقیق
3-5- جامعه آماری تحقیق
3-6- روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه
3-7- قلمرو تحقیق
3-8- روش گردآوری اطلاعات
3-9- ابزار تحقیق
3-10- متغیرهای مورد مطالعه تحقیق
3-10-1- متغیر مستقل
3-10-2- متغیر وابسته
3-10-3- متغیر کنترلی
3-11- مدل تحقیق
3-12- ماهیت و منابع داده ها برای تحلیل اقتصادسنجی
3-12-1- انواع داده ها
3-13- مزایای استفاده از داده های ترکیبی یا پنل
3-14- روش اقتصادسنجی داده های تابلویی
3-14-1- انتخاب روش اثر ثابت یا تصادفی
فصل چهارم: تصریح مدل و برآورد مدل
4-1- مقدمه
4-2- آمار توصیفی
4-3- آزمون فرضیه و نتایج آن
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه
5-3- خلاصه و نتیجه گیری
5-4- پیشنهادات تحقیق
5-5- محدودیت های تحقیق .
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست‌ها
پیوست الف : نام کامل شرکت ها
پیوست ب : آمار توصیفی داده ها به تفکیک سال
پیوست ج : مدل ها و آزمون های آماری
پیوست چ: چکیده انگلیسی

فهرست جداول
جدول 2-1 خلاصه تحقیقات انجام شده
جدول 3-1 متغیرهای تحقیق
جدول 4-1 آمار توصیفی داده ها
جدول 4-2 نتایج تخمین معادله اول
جدول 4-3 نتایج تخمین معادله دوم
فهرست نمودارها
نمودار 2-1 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص
نمودار 2-2 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود عملیاتی خالص
نمودار 2-3 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی
نمودار 2-4 بازارهای گردشی و غیرگردشی برای یک دارایی مالی
نمودار 2-5 تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
نمودار 2-6 بازار کم عرض و کم عمق
نمودار 2-7 مدل مفهومی تحقیق

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی،

پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 691 کیلو بایت

تعداد صفحات : 134

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

دسته: حسابداری- مدیریت مالی

فرمت:word ( قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 134 صفحه

این فایل شامل تحقیق آماده جهت دفاع در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مدیریت مالی با عنوان بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران بوده و شامل بخشهای زیر است:

فصل اول: کلیات و طرح تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- تبیین و تشریح موضوع

1-3- اهداف تحقیق

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق

1-5- قلمرو تحقیق

1-5-1- قلمرو موضوعی

2-5-1- قلمرو زمانی

1-5-3- قلمرو مکانی

1-6- فرضیه های تحقیق

1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه

2-2- اواخر دهه ی 80 میلادی و افزایش استثناها

2-3- استثناهای مالی

2-4- از مالی استاندارد تا مالی رفتاری

2-5- مالی رفتاری

2-5-1- حوزه های مالی رفتاری

2-5-1-1- محدودیت در آربیتراژ

2-5-1-2- روانشناسی شناختی

2-6- تمایلات رفتاری در سرمایه گذاران

2-6-1- تصمیمات شهودی

2-6-2- چارچوب تصمیم

2-6-3- تورش های شناختی

2-7- انتقادات وارده بر مالی رفتاری

2-8- مالی رفتاری و توضیح پدیده شتاب و معکوس

2-9- استراتژی های معاملاتی

2-9-1- استراتژی شتاب

2-9-1-1- منابع بالقوه سودهای شتاب

2-9-1-2- سودهای شتاب و تاثیرات تقدم- تاخر

2-9-2- شتاب صنعت

2-9-3- مدل های رفتاری تشریح کننده شتاب و معکوس

2-9-4- مبانی روانشناسی و استراتژی شتاب

2-9-5- فرضیه چرخه عمر شتاب

2-10- استراتژی معاملاتی معکوس

2-11- مقایسه شتاب و معکوس

2-12- مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده

2-12-1- مطالعات خارجی

2-12-2 مطالعات داخلی

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- جامعه آماری

3-3- نمونه آماری

3-4- روش جمع­آوری اطلاعات

3-5- روش تحقیق

3-6- مراحل انجام کار

3-7- نحوه محاسبه متغیرها

3-7-1- متغیر نرخ حجم معامله

3-7-2- بازده واقعی

3-7-3- بازده بازار

3-7-4- بازده غیرعادی

3-7-5- بازده تجمیعی غیرعادی

3-7-6- میانگین بازده هر پرتفوی

3-7-7- متغیرهای توضیحی

3-7-8- ریسک مقطعی

3-7-9- اثر تقدم-تاخر

3-7-10- الگوی سری زمانی

3-8- جزئیات مراحل انجام آزمون­های آماری مورد استفاده

3-8-1- آزمون تی- استیودنت

3-8-2- تحلیل واریانس(ANOVA)

3-8-3- آزمون فیشر

3-8-5- رگرسیون خطی

3-8-5-1- ماهیت مساله خودهمبستگی

3-8-5-2- تخمین OLS در حالت وجود خودهمبستگی

3-8-5-3- تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی

3-8-5-4- آزمون دوربین- واتسون

3-8-5- 5- نحوه عملکرد جمله AR و MA

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه

4-2- متغیر حجم معامله

4-3- محاسبه بازده شتاب و معکوس

4-4- مراحل و نتایج آزمون فرضیه ها

4-4-1- آزمون فرضیه اول

4-4-1- 1- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(ریسک مقطعی)

4-4-1- 2- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(ریسک مقطعی)

4-4-2- آزمون فرضیه دوم

4-4-2-1) نتایج پس از رفع خود­همبستگی حجم بالا(اثر تقدم-تاخر)

4-4-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(اثر تقدم- تاخر)

4-5- سایر یافته های تحقیق

4-5-2) آزمون فرضیه چهارم

4-5-2-1) نتایج پس از رفع خود­همبستگی حجم بالا(الگوی سری زمانی)

4-5-2-2) نتایج پس از رفع خود­همبستگی حجم متوسط(الگوی سری زمانی)

4-5-3) آزمون فرضیه پنجم

4-3-3-1) نتایج پس از رفع خود همبستگی حجم بالا(مدل کلی)

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه

5-2- مروری بر مساله و خلاصه تحقیق

5-3- نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق

5-4- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده

5-5- پیشنهاد برای استفاده کنندگان از این تحقیق

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

منابع و مآخذ

فهرست جدول­ها و نمودارها

عنوان

جدول­ها

جدول4-1- آزمون كولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن

جدول4-2- آزمون مقایسه میانگین­ها به منظور بررسی وجود بازده شتاب

جدول4-3- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-4- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-5- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-6: تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-7: تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم

جدول4-8- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-9- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-10- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-11- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-12- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم

جدول4-13- میانگین بازده شتاب گروه های حجم معامله

جدول4-14-آنالیز واریانس(ANOVA) برای مقایسه میانگین حجم های معامله

جدول4-15- نتایج آزمون توکی

جدول4-16- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-17- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-18- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-19- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-20- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم

جدول 4-21- تخمین رابطه میان بازده شتاب و همه متغیرهای توضیحی(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی

جدول 4-22- تخمین رابطه میان بازده شتاب و همه متغیرهای توضیحی(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی

جدول 4-23- تخمین مدل کلی(OLS) حجم معامله متوسط

شکل­ها

نمودار2-1- تئوری انتظار

شکل2-2- فرضیه چرخه عمر شتاب

نمودار 3-1- تنوع صنعتی سهام موجود در نمونه

نمودار4-1- مقایسه حجم معامله در گروه بندی­های حجم معامله

نمودار 4-2- مقایسه بازده شتاب در گروه­بندی­های حجم معامله

پ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آموزش html به روش ساده و روان

آموزش html به روش ساده و روان

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 151 کیلو بایت

تعداد صفحات : 40

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه آموزش html به زبان ساده و روان

اگر میخواهید سایت و وبلاگ خودتان را طراحی کنید از این آموزش استفاده کنید

اصول نوشتن صفحاتHTML

ایجاد متن های متحرک در صفحه HTML

استفاده از موزیک در صفحه

نوشتن متن ها به صورت ضخیم، مورب، زیر خط دار و خط خورده

نوشتن سر فصلها و پاراگراف در HTML

کار کردن با فونتها و رنگ و اندازه آنها

کاراکترهای ویژه، علامتهایی که نمی توان آنها را با صفحه کلید تایپ کرد

ایجاد پیوند به دیگر صفحات با HTML

مشاهده صفحات لینک شده در پنجره جدید

وارد کردن تصاویر در صفحات HTML

تغییر رنگ پیش فرض متن در صفحه

تغییر رنگ لینکهای صفحه در حالات مختلف

وارد کردن تصاویر در صفحات HTML

آموزش قرار دادن یک تصویر در زمینه صفحه

ساختن لینک با استفاده از تصاویر

ساختن لینک برای آدرس ایمیل،

آموزش نحوه ساختن چک باکس برای استفاده در فرمهای html

آموزش نحوه ساختن دکمه های رادیو در فرمهای html

کادر کلمه عبور و فیلدهای مخفی در طراحی فرمهای HTML

آشنایی با متا تگها و موارد استفاده آنها در HTML

تغییر مسیر بازدید کنندگان پس از مدت مشخص با HTML

تنظیم قلم مورد استفاده برای متن در HTML

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

دسته بندی : پرسشنامه

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 17 کیلو بایت

تعداد صفحات : 2

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان
این پرسشنامه حاوی 10 سوال جهت سنجش مهارت سیاسی فرد در سازمان در دو بعد زیر می باشد:
مهارت شبکه ای: 1 تا 5
هوشیاری اجتماعی:6 تا 10
تعداد سوالات: 10
فرمت: word
طیف مورد استفاده: 5 درجه ای لیکرت

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازماناین پرسشنامه حاوی 10 سوال جهت سنجش مهارت سیاسی فرد در سازمان در دو بعد زیر می باشد:

مهارت شبکه ای: 1 تا 5هوشیاری اجتماعی:6 تا 10

تعداد سوالات: 10

فرمت: word

طیف مورد استفاده: 5 درجه ای لیکرت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات