پاورپوینت عوامل مؤثر بر پذیرش بانكداری الكترونیك در میان مشتریان بانك ملت استان اردبیل

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:48 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت تبیین وفاداری مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانکهای تجاری شهرستان اردبیل

پاورپوینت تبیین وفاداری مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانکهای تجاری شهرستان اردبیل)

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 614 کیلو بایت

تعداد صفحات : 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بیان مسئله

توسعه روزافزون فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، دستاوردهای فراوانی را برای جامعه بشری به ارمغان آورده است و تاثیر شگرفی بر زندگی مردم و نیز رفتار و مناسبات اجتماعی آنان گذارده است. کیفیت خدمات و وفاداری مشتری از مباحث استراتژیک برای سازمانهای خدماتی به شمار می روند. ارائه ی خدمات با کیفیت بالا برای بقاء و سودآوری سازمانها ضروری است. نیاز به درك و ارتقاء کیفیت خدمات با توجه به مزایایی که ارائه ی خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتریان جدید، ایجاد رضایتمندی پایدار در مشتری و غیره برای سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در دنیای رقابتی امروز ارائه ی خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمانهای خدماتی به خصوص بانکها می باشد. بانکها موظفند به عنوان موسسات خدمت رسانی به نحو موثری در تحقق نیازهای مشتریان گام برداشته و خود را با نیازهای جامعه هماهنگ سازند.

بنابراین مسئله پژوهش، تبیین وفاداری مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی در بانکهای تجاری شهرستان اردبیل می باشد.

اهداف اصلی تحقیق

شناسایی و تاثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری مشتریان بانکهای تجاری شهرستان اردبیل.

اهداف فرعی تحقیق

1- شناسایی و تاثیر بعد کارآیی بر وفاداری مشتریان بانکهای تجاری شهرستان اردبیل.

2- شناسایی و تاثیر بعد پاسخگویی بر وفاداری مشتریان بانکهای تجاری شهرستان اردبیل.

3- شناسایی و تاثیر بعد قابلیت دسترسی بر وفاداری مشتریان بانکهای تجاری شهرستان اردبیل.

4- شناسایی و تاثیر بعد امنیت بر وفاداری مشتریان بانکهای تجاری شهرستان اردبیل.

مدل پیشنهادی تحقیق برگرفته از مدل مفهومی (,2010 Chunlin Liu , Tianxiang Sheng)

تحقیق حاضر تحت عنوان تبیین وفاداری مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی می باشد که در آن ابعاد کارایی، پاسخگویی، قابلیت دسترسی، امنیت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و همچنین وفاداری مشتری به عنوان متغیر وابسته بکار رفته شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:48 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملت (مطالعه موردی بانک م

پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملت (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان .....)

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 682 کیلو بایت

تعداد صفحات : 26

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بیان مسئله

توسعه روزافزون فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، دستاوردهای فراوانی را برای جامعه بشری به ارمغان آورده است و تاثیر شگرفی بر زندگی مردم و نیز رفتار و مناسبات اجتماعی آنان گذارده است. کیفیت خدمات و وفاداری مشتری نسبت به پذیرش آن از مباحث استراتژیک برای سازمانهای خدماتی به شمار می روند. ارائه ی خدمات با کیفیت بالا برای بقاء و سودآوری سازمانها ضروری است. نیاز به درك و ارتقاء کیفیت خدمات با توجه به مزایایی که ارائه ی خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتریان جدید، ایجاد رضایتمندی پایدار در مشتری و غیره برای سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در دنیای رقابتی امروز ارائه ی خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمانهای خدماتی به خصوص بانکها می باشد. بانکها موظفند به عنوان موسسات خدمت رسانی به نحو موثری در تحقق نیازهای مشتریان گام برداشته و خود را با نیازهای جامعه هماهنگ سازند.

بنابراین مسئله پژوهش، پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی درمیان مشتریان بانک ملت شهرستان اردبیل می باشد

اهداف تحقیق

•اهداف اصلی تحقیق

شناسایی عوامل موثر بر پذیرش خدمات الکترونیک در میان مشتریان بانک ملت شهرستان اردبیل.

•اهداف فرعی تحقیق

1- شناسایی و تاثیر بعد کارآیی بر پذیرش خدمات الکترونیک در میان مشتریان بانک ملت شهرستان اردبیل.

2- شناسایی و تاثیر بعد پاسخگویی بر پذیریش خدمات الکترونیک در میان مشتریان بانک ملت شهرستان اردبیل.

3- شناسایی و تاثیر بعد قابلیت دسترسی بر پذیریش خدمات الکترونیک در میان مشتریان بانک ملت شهرستان اردبیل.

4- شناسایی و تاثیر بعد امنیت بر پذیریش خدمات الکترونیک در میان مشتریان بانک ملت شهرستان اردبیل.

.

.

.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:48 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مضرات قلیان و علل گرایش جوانان به آن ( مطالعه موردی شهرستان پارس آباد )

مضرات قلیان و علل گرایش جوانان به آن ( مطالعه موردی شهرستان پارس آباد )

دسته بندی : علوم اجتماعی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 68 کیلو بایت

تعداد صفحات : 23

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده:

هر جامعه بسته به وضع موجود خود تعریفی از سلامت اجتماعی دارد و ویژگی هایی را برای جامعه سالم بر می شماردکه شهرستان پارس آباد مغان نیز مستثنی از این قضیه نمی باشد . جامعه شهرستان پارس آباد مغان راجامعه ای از قشر جوان و نوجوان تشکیل می دهند که هر جمعی از جوان برای گذراندن اوقات فراقت خود کار و برنامه مشخصی را انجام میدهد . هدف از این پژوهش دستیابی به علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان پارس آباد مغان به قهوه خانه ها و به سمت و سوی دخانیات است.که با مراجعه به قهوه خانه ها و پیوستن به جمع جوانان و مشاهده های پژوهشگر محقق گردیده است. که عللی چون بیکاری، نداشتن تفریح سالم و رایگان، نبود آرامش و امنیت خانوادگی، حضور در جمع دوستان.برآورد گردید. و راه کارهایی در این مقاله برای داشتن جامعه ای سالم ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی : دخانیات ، مضرات قلیان ، علل گرایش جوانان ، آسیب اجتماعی

Reffrenc:
Each community defined depending on the status quo of social health and healthy community features for you Shmardkh Parsabad city is not exempt from it. Parsabad Rajamh city community of young people and adolescents up to the crowd of young people to spend their leisure time doing the work and schedule. The purpose of this research is to achieve the tendency of young people to coffee shops and city Parsabad towards tobacco which go to coffee houses and adhering to the youth and other researchers has been achieved. That factors such as unemployment, lack of recreation and free, the lack of peace and security, family gathering was Dvstan.bravrd. And solutions will be presented in this article for a healthy society.


مقدمه:

مواد سمی قلیان نه تنها کمتر از سیگار نیست بلکه بعضی مواد خطرناك از جمله قیر یادوده (سرطان زا)، مونواکسیدکربن (آلاینده) و نیکوتین(ایجاد کننده وابستگی)موجود در دوره آن از سیگار بیشتر است با مصرف قلیان بیش از 600 ماده سمی و مهلک وارد ریه فرد مصرف کننده و اطرافیان خواهد شدودر صنعت تنباکو،مرغوبترین آن در اختیار کارخانه های سیگارسازی قرار می گیردو تفاله های تنباکو جهت قلیان مورد استفاده قرار می گیرد.مقدار تنباکوی مصرفی در یک وعده قلیان کشیدن معدل مصرف 20 تا 50 نخ سیگار است و به همین دلیل با افزایش سطحنیکوتین خون،مصرف کننده به ظاهر تفننی برای رفع نیاز خود به روش سهل تری که همان مصرف سیگار است روی میآورد.بنابراین اعتیاد در قلیان کشی با روی آوردن به استعمال سیگار و اعتیاد به مصرف سیگار نمایان می شود.درقلیان،نامرغوب بودن تنباکو،درجه حرارت بالا،تولیدگاز منواکسیدکربن ناشی از سوختن ناقص ذغال آتشدان(احساس گیجیبعد از مصرف تنباکو که افراد نشانه مرغوب بودن تنباکو می دانند در واقع از گاز منواکسیدکربن می باشد)مکش های ریویعمیق و رطوبت حاصل از آب باعث بروز بیماری های ریوی، سرطان های مختلف از جمله سرطان لب،ریه،معده و مثانه میگردد. . تنباکو های تحت عناوین میوه ای،عطری و اسانس دار نه تنها بی ضرر نیستندبلکه عوارض به مراتب بیشتری نسبت بهتنباکوی ساده دارند زیرا مواد آروماتیک(ترکیبات حلقه ای) موجود در آنها بر اثر حرارت زیاد خاصیت سرطان زائی و سمیفوق العاده ای پیدا میکنند.به علاوه مزه و طعم مناسب و سهولت مصرف این گونه تنباکوها نسبت به تنباکوهای معمولی باعث( گرایش بیشتر نوجوانان و جوانان به مصرف و ایجاد وابستگی به آنها خواهد شد.

روش شناسی و یافته های تحقیق

در این مقاله با مطالعه تحقیقات و پژوهشهای انجام گرفته در علل گرایش نوجوانان و جوانان به قلیان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله شیوه های ارتقاء مهارتهای ارتباطی مدیران و فرماندهان مرزبانی

مقاله شیوه های ارتقاء مهارتهای ارتباطی مدیران و فرماندهان مرزبانی

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 42 کیلو بایت

تعداد صفحات : 13

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده

همه ما در محیط كارمان از فرصت‌های یكسانی برخورداریم. اما تنها كسانی مسیر ترقی را به سرعت طی خواهند كرد كه به «مهارت‌های ارتباطی» مجهز باشند. چنین افرادی، قدرت بیان خوبی دارند؛ خود را به درستی مطرح می‌كنند؛ در شرایط مختلف و یا افراد مافوق، همتراز و زیردستی ارتباطی مناسب و مؤثر برقرار می‌كنند.

در این پژوهش راه ها و روشهای ارتقاء مهارت ارتباطی فرمانده ان و فرماندهان مرزبانی مورد بررسی قرار گرفته و در تحقیقی که به صورت میدانی صورت پذیرفته نتایج در ارتباط رو در رو به عنوان یكی از مهارت های ارتباطی فرماندهان و فرماندهان شرح و آموزش داده می شود.

كلیدواژه : مهارت های فرماندهی ؛ مهارت های ارتباطی ؛ ارتباط رو د ررو ، مرزبانی

Abstract

We all enjoy the same opportunities in our work environment. But the only people who will progress quickly through the "communication skills" are necessary. Such people, have good verbal skills, accurately suggest, in different conditions or superiors, peers, and subordinates establish appropriate and effective communication.

Keywords: leadership skills, communication skills, relationship between the two Rrv, border

1- مقدمه

به سادگی می توان اذعان داشت که بخش اعظم رفتارهای انسان، تحت تأثیر حضور دیگران قرار می گیرد و حاصل عوامل اجتماعی است.

از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، بسیار طبیعی است که رفتار او از دیگران اثر بپذیرد و از حضور دیگران تأثیر پذیرد؛ این مسئله آنچنان بدیهی است که می توان به جرأت ادعا کرد که رفتارهای ما، حتی در تنهایی، تحت تأثیر دیگران قرار دارد. بسیاری از الگوهای رفتاری نظامیان نیز تحت تأثیر جامعه و عوامل اجتماعی شکل گرفته و می گیرند. به طوریکه گفته شده: «انسان موجودی روانی ـ اجتماعی است و رفتار او در وضعیتهای اجتماعی، تحت تأثیر دو وجه ویژگیهای روانی و هویت اجتماعی شکل می گیرد.

به عبارت دیگر در یک سیستم اجتماعی مانند سازمان که اجزای آن را افراد انسان تشکیل می دهد رفتار هر فرد نتیجه تعامل میان ابعاد جامعه شناختی و روان شناختی آن سازمان و محیط اجتماعی اش است. یعنی سازمان به منزله سیستم اجتماعی تلقی می شود.»

بنابراین هر سیستم اجتماعی مانند سازمان نظامی، پدیده ای اجتماعی ـ روانی است.

بعضی از فرماندهان آن قدر مهارت‌های ارتباطی را خوب می‌دانند و به شیوه‌ای مؤثر به كارمی‌گیرند كه شخصیتشان همانند یك آهن‌ربا همه را به خود جذب می‌كند! شما چطور؟

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروژه درس روستا

پروژه درس روستا

دسته بندی : معماری

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 26.574 مگا بایت

تعداد صفحات : 43

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نام روستا و موقعیت آن

پیشینه تاریخی

اطلاعات جمعیتی

میزان مرگ و میر و زاد و ولد

سطح سواد

مشخصات اقلیمی

دسترسی ها

کالبد روستا و . . .

. .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نو

دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 2.046 مگا بایت

تعداد صفحات : 25

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش)

دسته: مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 25 اسلاید

طراحی با شکلهای بسیار زیبا

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل پنجم این کتاب با عنوان “مفاهیم ریسک و بازده " بوده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد:

مفاهیم ریسک و بازده

بازده (Return) چیست؟

بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار

اجزای بازده

ریسک(Risk) چیست؟

منابع ریسک

انواع ریسک

اندازه گیری ریسک و بازده

اندازه گیری بازده

اندازه گیری ریسک

رابطه ریسک و بازده

ضریب بتا(Beta)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه تنظیم شرایط محیطی

جزوه تنظیم شرایط محیطی

دسته بندی : جزوات درسی

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 1.191 مگا بایت

تعداد صفحات : 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه تنظیم شرایط محیطی

تعاریف:

فضای معماری

دمای نقطه شبنم،رطوبت مخصوص ، رطوبت نسبی ، رطوبت مطلق ، گرمای محسوس ، گرمای نهان ، فشار بخار آب ، انواع جو زمین و . . .

اصطلاحات و تعاریف مهم مربوط به رطوبت هوا

تاثیرات جو زمین و تابش خورشید بر یکدیگر و بر اقلیم و انواع لایه های جو زمین

فضاهای زندگی و موقعیت آنها

انتقال حرارت و مسائل مربوطه

محاسبه نفوذ هوا از دیواره ها و مسائل مربوطه

انواع سیستم های تهویه و ...

.

.

.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:47 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و ن

دانلود پاورپوینت بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 1.005 مگا بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: دانلود پاورپوینت بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز تهرانی و نوربخش)

دسته: مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 17 اسلاید

طراحی با شکلهای بسیار زیبا

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل سوم این کتاب با عنوان “ بازارهای اوراق بهادار " بوده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد:

اهمیت بازارهای مالی

وظایف بازارهای مالی

بازارهای اولیه (Primary Market)

موسسات تأمین سرمایه (Investment Banker)

فرایند عرضه اولیه عرضه اوراق بهادار

بازارهای ثانویه (Secondary Market)

ساختار بازارهای ثانویه

طبقه بندی بازارهای مالی

شاخص های بازار (Market Indexes)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق در مورد جریان برق و الکتریسیته

تحقیق در مورد جریان برق و الکتریسیته

دسته بندی : برق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 56 کیلو بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اختراع برق جهان را متحول کرد به گونه ای که اگر الان برق وجود نداشته باشد زندگی تا حد مرگ سخت و طاقت فرسا می شود. پس باید در مصرف ان نیز صرفه جویی کنیم. در این تحقیق به بررسی کامل پیشینه برق اختراع برق و تولید و مصرف برق می پردازیم. این تحقیق یکی از از بزرگترین و جامع ترین تحقیق ها در رمینه بحث برق می باشد که در حاضر موجود می باشد و نمونه مشابه ان وجود ندارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:46 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات