پاورپوینت تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی؛ منطقه آزاد تجاری و صنعتی

پاورپوینت تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی؛ منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 1.273 مگا بایت

تعداد صفحات : 26

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بیان مسأله

همانطور که بخش خدمات به سمت دوره خدمات الکترونیک حرکت می‌کند، سازمانهای خدماتی با بهره‌گیری از ابتکارات توانمندسازی و مدیریت دانش به سازمانهای مبتنی بر دانش تبدیل می‌شوند و موفقیت سازمانهای خدماتی تا حد زیادی بستگی به آنها دارد. در این تحقیق تلاش می‌شود عوامل کلیدی در اجرای مدیریت دانش و توانمندسازی در سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین شناسایی گردیده...

منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس خداآفرین در استان آذربایجان شرقی و شمال غرب ایران واقع شده ‌است. این منطقه که در مجاورت سه کشور جمهوری خودمختار نخجوان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان قرار گرفته، دارای وسعت ۵۱000 هکتار است. منطقهٔ آزاد ارس در ۱۳۷ کیلومتری شهر تبریز ـ که یکی از قطب‌های عمدهٔ دانشگاهی و صنعتی ایران است ـ قرار داشته و با شهر تهران نیز ۷۶۱ کیلومتر فاصله دارد. با توجه به مطالب ذکر شده در مورد عنوان پژوهش این سؤال به وجود می‌آید که بکارگیری مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین چه تأثیری بر عملكرد كاركنان خواهد داشت؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

اگر چه بسیای از سازمانها پرسنل را در بسیاری از مهارتهای مدیریتی یا كار تیمی آموزش می‌دهند، ولی هنوز در نوآوری مستمر دچار مشكل هستند. سازمانها ممكن است در بهره‌برداری كردن از دانش موجود در كوتاه‌مدت مؤثر باشند، اما ایجاد دانش و یادگیری بلندمدت كمتر اتفاق می‌افتد. مهارتهای ایجاد دانش بسیار مهم هستند، بخصوص اینكه برای ایجاد فرآیندها و محصولات جدید یا ارتقای دانش موجود مورد نیاز هستند. علت وجودی یك سازمان ایجاد دانش به طور مستمر است. بر خلاف همه صحبتها دربارة مدیریت دانش فهم كمی در مورد اینكه سازمانها واقعاً چگونه دانش را ایجاد و مدیریت می‌كنند، وجود دارد

اهداف تحقیق

سنجش میزان تأثیر توانمندسازی بر بهبود عملكرد كاركنان.

سنجش میزان تأثیر مدیریت دانش بر بهبود عملكرد كاركنان.

سنجش میزان تأثیر تفویض اختیار بر بهبود عملكرد كاركنان.

سنجش میزان تأثیر تشویق و اعطاء پاداش بر بهبود عملكرد كاركنان.

سنجش میزان تأثیر اجرای نظام پیشنهادات بر بهبود عملكرد كاركنان.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:59 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه¬ی موردی منطقه¬ی آزاد تجاری و ص

پایان نامه تأثیر مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان در سازمان (مطالعه¬ی موردی منطقه¬ی آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین)

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 659 کیلو بایت

تعداد صفحات : 108

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده 1

فصـل اول: كلیـات تحقیـق

1ـ1) مقدمه. 2

1-2) بیان مساله. 4

1ـ3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1ـ4) اهداف تحقیق.. 6

1ـ5) سؤالات تحقیق.. 6

1 ـ 6) فرضیه‌های تحقیق.. 6

1 ـ 7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژه‌های كلیدی.. 7

1- 8) قلمرو تحقیق.. 9

1ـ8ـ1) قلمرو زمانی تحقیق.. 9

1ـ8ـ2) قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

1ـ8ـ3) قلمرو مكانی تحقیق.. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2ـ1) مقدمه. 11

2-2) مدیریت دانش... 12

2-2-1) داده، اطلاعات، دانش و خرد. 12

2-2-2) انواع دانش... 14

2-2-2-1) انواع دانش از نظر نوناکا 14

2-2-2-2) انواع دانش از نظر ماشلوپ... 15

2-2-3) تعاریف مدیریت دانش... 16

2-2-4) اهداف مدیریت دانش... 18

2-2-5) راهبردهای مدیریت دانش... 18

2-2-6) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ... 19

2-2-7) الزامات اجرایی مدیریت دانش... 19

2-2-8) کارایی مدیریت دانش... 21

2-2-9) فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش... 22

2-2-10) اهمیت نیاز به مدیریت دانش در سازمان های دولتی.. 22

2-2-11) عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی.. 23

2-2-12) چرخة مدیریت دانش... 24

2-2-12-1) خلق دانش... 24

2-2-12-2) ذخیره دانش... 27

2-2-12-3) تسهیم دانش... 27

2-2-12-4) کاربرد دانش... 28

2-2-13) اصول و فرایندها مدیریت دانش... 28

2-2-14) مدلهای مدیریت دانش... 35

2-2-14-1) فرآیندهای مدیریت دانش نوناکا 35

2-2-14-2) مدل تلفیقی فرایندهای مدیریت دانش دالکیر. 36

2-2-14-3) مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش پروبست و همکاران. 36

2-2-14-4) مدل گاپا و لایر. 38

2-2-14-5) مدل گالاگان. 39

2-2-14-6) مدل جاشاپارا 39

2-2-14-7) مدل زعفریان و همکاران. 39

2-2-14-8) مدل پک من.. 40

2-2-15) فرایندهای مدیریت دانش مورد استفاده در این تحقیق.. 41

2-2-15-1) دانش‌آفرینی.. 41

2-2-15-2) جذب دانش... 42

2-2-15-3) سازماندهی دانش... 42

2-2-15-4) انتشار دانش... 42

2-2-15-5) ذخیره و نگهداری دانش... 42

2-2-15-6) کاربرد و بهره‌گیری دانش... 42

2-2-16) سرمایة فرهنگی.. 43

2-2-17) مدیریت دانش در منابع انسانی.. 44

2-2-18) مدیریت دانش در مقابل مدیریت اطلاعات... 44

2-3) توانمندسازی.. 46

2-3-1) ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها 47

2-3-2) اهداف توانمندسازی کارکنان. 48

2-3-3) رویکردهای توانمندسازی.. 49

2-3-3-1) رویکرد ساختاری.. 49

2-3-3-2) رویکرد روانشناختی.. 49

2-3-4) متغیرهای مرتبط با توانمندسازی روانشناختی.. 51

2-3-5) عوامل مؤثر بر توانمندسازی.. 51

2-3-6) ابعاد توانمندسازی روانشناختی.. 52

2-3-7) مدل توانمندسازی گائو. 56

2-3-8) مدل توانمندسازی مگ لاگان و نل.. 56

2-3-9) مدل توانمندسازی نولر. 56

2-3-10) استراتژیهای توانمندسازی.. 57

2-3-10-1) استراتژی افزایش آگاهی جمعی از طریق داستان گویی.. 57

2-3-10-2) استراتژی آموزش مهارتهای حل مساله. 57

2-3-10-3) استراتژی آموزشهای مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع. 58

2-4) پیشینة تحقیق.. 58

2-4-1) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 58

2-4-2) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 64

فصل سوم: روش تحـقیـق

3ـ1) مقدمه. 67

3-2) روش تحقیق.. 67

3 ـ3) جامعه و نمونة آماری.. 68

3ـ4) ابزار گردآوری داده‌ها 68

3-5) روائی و پایائی ابزار سنجش... 72

3-5-1) روائی ابزار سنجش... 72

3-5-2) پایائی ابزار سنجش... 72

3ـ6) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

4ـ1) مقدمه. 74

4-2) توصـیف آماری شاخصهای جمعیت شناختی پرسشنامه. 76

4 ـ3) توصـیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیرهای تحقیق.. 78

4-3-1) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر توانمندسازی.. 78

4-3-2) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر مدیریت دانش... 78

4-3-3) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر تفویض اختیار. 79

4-3-4) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر تشویق و اعطاء پاداش... 79

4-3-5) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر اجرای نظام پیشنهادات... 79

4-3-6) توصیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر بهبود عملكرد كاركنان. 80

4-4) تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق) 81

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5ـ1) مقدمه. 86

5 ـ2) بحث و نتیـجه‌گیری.. 86

5ـ3) پیشنهادها 87

5 ـ 4) محدودیت‌ها و مشكلات تحقیق.. 89

منابع. 90

پیوست... 95


فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (2-1): تعاریف مختلف دانش... 13

جدول (2-2): چهار نوع تعامل بین دانش... 25

جدول (2-3): حالتهای چهارگانة تبدیل دانش در مدل نوناكا 26

جدول (2-4): انواع فرآیندهای مدیریت دانش... 34

جدول (2-5): تفاوت بین مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش... 45

جدول (2-6): مقایسه رویكرد ساختاری توانمندسازی با رویكرد روانشناختی.. 50

جدول (2-7): نظرات مختلف درباره ابعاد توانمندسازی.. 52

جدول (2-8): مدل توانمندسازی نولر. 57

جدول (3-1): پایایی متغیرهای تحقیق.. 72

جدول ( 4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال جنسیت... 76

جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال میزان تحصیلات... 77

جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر توانمندسازی.. 78

جدول (4-4): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر مدیریت دانش... 78

جدول (4-5): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر تفویض اختیار. 79

جدول (4-6): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر تشویق و اعطاء پاداش... 79

جدول (4-7): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر اجرای نظام پیشنهادات... 79

جدول (4-8): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونه آماری به متغیر بهبود عملكرد كاركنان. 80

جدول (4- 9): نتایج آزمون كولموگوروف - اسمیرنوف... 80

جدول (4-10): آزمون فرضیة اصلی.. 81

جدول (4-11): آزمون فرضیة اصلی.. 82

جدول (4-12): آزمون فرضیة فرعی.. 82

جدول (4-13): آزمون فرضیة فرعی.. 83

جدول (4-14): آزمون فرضیة فرعی.. 84

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (4‌- 1): درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال جنسیت... 76

نمودار (4‌-2): درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال میزان تحصیلات... 77

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل (2-1): سلسله مراتب دانش... 14

شکل (2-2): فرآیندهای مدیریت دانش... 35

شکل (2-3): مدل تلفیقی فرایندهای مدیریت دانش... 36

شکل (2-4): مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش... 38

شکل (2-5): ابعاد توانمندسازی.. 53


چكیده

امروزه سازمانها دریافته‌اند كه هیچ چیز بــــه اندازه دانایی نمی‌تواند آنها را در دنیای رقابتی امروز پایدار نگه دارد، لذا بیش از هر چیز كاركنان سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایة سازمان مورد توجه قرار گرفته‌ و مدیریت دانش بعنوان ابزاری كه می‌تواند دانایی موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در كل سازمان اشاعه دهد، اهمیت یافته است. لذا تحقیق حاضر كه با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین انجام گرفته است، به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال است که بکارگیری مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خداآفرین چه تأثیری بر عمكرد كاركنان خواهد داشت؟ به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آمارة آزمون t، برای هر یك از متغیرهای تحقیق پرسشنامه‌های استاندارد لاوسون (ستجش شاخصهای مدیریت دانش)، اسپریتزر (سنجش شاخصهای توانمندسازی) و آزاده‌دل و همكاران (سنجش شاخصهای بهبود عملكرد كاركنان) و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در اختیار کلیة كاركنان و مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس خدا آفرین به تعداد 140 نفر قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد كه؛

فرضیه اصلی 1: توانمندسازی موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.

فرضیه اصلی 2: مدیریت دانش موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.

فرضیه فرعی 1: تفویض اختیار موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.

فرضیه فرعی 2 : تشویق و اعطاء پاداش موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.

فرضیه فرعی 3 : اجرای نظام پیشنهادات موجب بهبود عملكرد كاركنان گردیده است.

واژه‌های كلیدی: مدیریت دانش، توانمندسازی، بهبود عملكرد كاركنان، اقتصاد دانایی محور


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:59 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت تناسبات در معماری

دانلود پاورپوینت تناسبات در معماری

دسته بندی : معماری

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 4.241 مگا بایت

تعداد صفحات : 54

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت تناسبات در معماری

این پاورپوینت در 54 اسلاید می باشد. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است.

حجم فایل: 4.14 MB

لینک خلاصه فایل:
http://s3.picofile.com/file/8214328026/kholase_tanasob_memari.rar.html

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:59 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت انقلاب صنعتی و تحول آن در معماری

دانلود پاورپوینت انقلاب صنعتی و تحول آن در معماری

دسته بندی : معماری

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 5.045 مگا بایت

تعداد صفحات : 36

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت انقلاب صنعتی و تحول آن در معماری

این پاورپوینت در 36 اسلاید می باشد. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است.

حجم فایل: 4.92 MB

لینک خلاصه فایل:
http://s3.picofile.com/file/8214324568/kholase_enghelab_sanati.rar.html

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:59 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت نورپردازی در فضاهای آموزشی

دانلود پاورپوینت نورپردازی در فضاهای آموزشی

دسته بندی : معماری

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 13.198 مگا بایت

تعداد صفحات : 105

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت نورپردازی در فضاهای آموزشی

نورپردازی مناسب برای مدارس و موسسات آموزشی
این پاورپوینت در 105 اسلاید می باشد. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است.
به همراه کتاب pdf و متن شده کتاب در 27 صفحه فایل word
شده از کتاب Good Lighting for Schools and Educational Establishments

حجم فایل: 12.8 MB

لینک خلاصه فایل:
http://s3.picofile.com/file/8214321350/kholase_noorpardazi_amoozeshi.rar.html

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:58 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت مسجد جامع عتیق شیراز

دانلود پاورپوینت مسجد جامع عتیق شیراز

دسته بندی : معماری

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 3.689 مگا بایت

تعداد صفحات : 36

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت مسجد جامع عتیق شیراز

این پاورپوینت در 36 اسلاید می باشد. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است. همراه با فایل word در 24 صفحه

حجم فایل: 3.60 MB

لینک خلاصه فایل:
http://s3.picofile.com/file/8214319084/kholase_masjed_atigh_shiraz.rar.html

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:58 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت پی های نواری و گسترده

دانلود پاورپوینت پی های نواری و گسترده

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 2.493 مگا بایت

تعداد صفحات : 36

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت پی های نواری و گسترده

این پاورپوینت در 36 اسلاید می باشد. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است.

حجم فایل: 2.43 MB

لینک خلاصه فایل:
http://s6.picofile.com/file/8214317592/kholase_pey_navari_gostarde.rar.html

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:58 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله افسردگی و علائم آن

مقاله افسردگی و علائم آن

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 732 کیلو بایت

تعداد صفحات : 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:58 ] [ احمد احمد ]
[ ]

نقشه کاربری اراضی استان اردبیل

نقشه کاربری اراضی استان اردبیل

دسته بندی : جغرافیا

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 937 کیلو بایت

تعداد صفحات : 1

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

راهنمای استفاده:

این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی با پسوند "shp" + قابل ویرایش در نرم افزار GIS

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:58 ] [ احمد احمد ]
[ ]

نقشه کاربری اراضی استان چهار محال و بختیاری

نقشه کاربری اراضی استان چهار محال و بختیاری

دسته بندی : جغرافیا

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 1.198 مگا بایت

تعداد صفحات : 1

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

راهنمای استفاده:

این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد.

محتوای فایل:

لایه پولیگونی با پسوند "shp" + قابل ویرایش در نرم افزار GIS

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:58 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات