DHCP & DNS

DHCP & DNS

دسته بندی : شبکه های کامپیوتری

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 730 کیلو بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این فایل مقدمه ای بر DHCP و DNS میباشد.همچنین درباره پروتکل ها،ساختار دامنه،جایگاه سرویس دهنده و سرویس گیرنده و کاربرد حوزه ها نیز بحث شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

انواع نوشیدنی و دمنوش

انواع نوشیدنی و دمنوش

دسته بندی : عمومی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.554 مگا بایت

تعداد صفحات : 28

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در این فایل با طرز تهیه بیش از 10نوع نوشیدنی سرد و گرم آشنا می شوید.همچنین دستور تهیه چند نوع نوشیدنی مفید به همراه خواص انها نیز آمده است که برای فصول پاییز و زمستان گزینه های مناسبی هستند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

سیستم داروخانه

سیستم داروخانه

دسته بندی : فناوری اطلاعات

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 3.774 مگا بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این تحقیق شرح کامل سیستم نرم افزاری داروخانه میباشد که شامل کدنویسی،دستورات select,delete,update و... میباشد.همچنین فایل DataBase آن نیز موجود است.این تحقیق در درس های پایگاه داده و بانک اطلاعات کاربردی بسیار کارآمد است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ترجمه و نفسیر سوره تغابن

ترجمه و نفسیر سوره تغابن

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 32 کیلو بایت

تعداد صفحات : 18

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این فایل شامل و تفسیر سوره تغابن به همراه آیات سوره است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ارزیابی عملکرد سامانه اتوبوسرانی تندرو)BRT) شهر اصفهان به روش کارت امتیازی متوازن

ارزیابی عملکرد سامانه اتوبوسرانی تندرو)BRT) شهر اصفهان به روش کارت امتیازی متوازن

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2.509 مگا بایت

تعداد صفحات : 117

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله پژوهشی 4

1-3 اهمیت موضوع پژوهش 45

1-4 اهداف پژوهش 6

1-5 سوالات پژوهش 6

1-6 روش پژوهش 7

1-7 اصطلاحات و تعاریف 7

1-7-1 ارزیابی عملکرد 8

1-7-2 کارت امتیازی متوازن 8

1-7-3 تکنیک اسوات 8

1-7-4 سامانه اتوبوسرانی تندرو 8

1-7-5 مدل کانو 9

1-8 خلاصه فصل 9

فصل دوم:

2-1 مقدمه 10

2-2 پیشینه پژوهش 9

2-3 ارزیابی عملکرد 14

2-3-1 تاریخچه اندازه گیری عملکرد 14

2-3-2 تعاریف ارزیابی و ارزیابی عملکرد 20

2-3-3 عوامل موثر در ارزیابی عملکرد 22

2-3-4 مزایای نظام ارزیابی عملکرد 22

2-3-4-1- برای سازمان 23

2-3-4-2- برای ارزیابی کننده 23

2-3-4-3- برای ارزیابی شونده 23

2-3-5 اثرات نهایی ارزیابی عملکرد 24

2-3-6- چالش های ارزیابی عملکرد 25

2-3-7- مدیریت عملکرد 25

2-3-8- برخی از مفاهیم الزامی در مسیر ارزیابی عملکرد 25

2-3-8-1- معیار های ارزیابی (شاخص ها) 25

2-3-8-2- موجود بودن داده‌های لازم 26

2-3-9 معیار های ارزیابی عملکرد سازمان 26

2-3-10 مدل‌های ارزیابی عملکرد 26

2-4 تشریح مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان مدل محوری 27

2-4-1- کارت امتیازی متوازن و تاریخچۀ مختصر آن 27

2-4-2- انواع کارت امتیازی متوازن 28

2-4-2-1-کارت امتیازی متوازن نسل اول 28

2-4-2-2 کارت امتیازی متوازن نسل دوم 29

2-4-2-3-کارت امتیازی متوازن نسل سوم 29

2-4-3 چشم انداز BSC برای ارزیابی و تحول سازمانی 31

2-4-3-1 چشم انداز مشتری 31

2-4-3-1-1 مزیت عملیاتی (operational excellenc): 32

2-4-3-1-2 رهبری محصول Product leadership: 32

2-4-3-1-3 رابطه صمیمی با مشتری (Costumer Intimacy): 32

2-4-3-2 چشم انداز فرآیند داخلی (Internal Process Perspective): 32

2-4-3-3 چشم انداز رشد و یادگیری 33

2-4-3-4 چشم انداز مالی 33

2-4-3-5 چشم انداز محیط زیست 34

2-4-3-6 چشم انداز ایمنی و امنیت 34

2-4-4 ضرورت های اندازه گیری عملکرد و نیاز به BSC 34

2-6 دیدگاه کانو در مورد کیفیت 36

2-6-1 کیفیت اساسی 37

2-6-2 کیفیت عملکرد 37

2-6-3 کیفیت انگیزشی 38

2-6-4 نحوه تحلیل جدول کانو 38

2-6 پیشینه تحقیقات 39

2-6-1 پیشینه تحقیقات داخلی 39

2-6-2 پیشینه تحقیقات خارجی 42

2-6-3 پیشینه شرکت اتوبوسرانی 43

2-6-3 خلاصه فصل 40

فصل سوم :

3-1 مقدمه 46

3-2 روش تحقیق 47

3-3 جامعه آماری 48

3-4 روش نمونهگیری 48

3-4-1 حجم نمونه آماری 49

3-5 روش جمع‌آوری اطلاعات 50

3-5-1 اجزای پرسشنامه رضایت مسافران 51

3-5-2 اجزای پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان 52

3-5-3 روایی و پایایی پرسشنامه 53

3-5-3-1- روایی پرسشنامه ها 53

3-5-3-2- پایایی پرسشنامه 53

3-6- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 54

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 55

3-8 قلمرو پژوهش 51

3-8-1 قلمرو موضوعی 51

3-8-2 قلمرو مکانی 51

3-8-3 قلمرو زمانی 51

3-8 خلاصه فصل 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه 58

4-2 یافته‌های توصیفی 58

4-2-1-آمار توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی مسافران 58

4-2-1-1- جنسیت مسافران 58

4-2-1-2- نوع شغل مسافران 59

4-2-1-3- سن مسافران 60

4-2-1-4- سطح تحصیلات مسافران 61

4-2-1-5- مالکیت وسیله شخصی مسافران 62

4-2-1-6- نوع سفر مسافران تا قبل از BRT 63

4-3-2- آمار توصیفی ویژگی‌های جمعیـت شناختی کارکنان 64

4-3-2-1- سن کارکنان 64

4-3-2-2-تحصیلات کارکنان 65

4-3-2-3-میزان سابقه کارکنان 66

4-3-3-اطلاعات توصیفی مربوط به مناظر 67

4-3-3-1-منظر مشتری 67

4-3-3-2- منظر رشد و یادگیری 68

4-3-3-3-منظر ایمنی و امنیت 69

4-4- یافته‌های پژوهش و آزمون های مربوطه 69

4-4-1- منظر مالی 69

4-4-2- منظر مشتری 72

4-4-3- منظر فرآیندهای داخلی 74

4-4-4- منظر رشد و یادگیری 75

4-4-5- منظر ایمنی و امنیت 76

4-4-6 منظر محیط زیست 78

4-5- استراتژی تعیین شده در اتوبوسرانی 79

4-5-1- روش تجزیه و تحلیل SWOT 79

4-5-1-1-گام نخست: عوامل داخلی موثر بر اتوبوسرانی تندرو 80

4-5-1-2-گام دوم: عوامل خارجی موثر بر سامانه اتوبوسرانی تندرو 81

4-5-1-3- گام سوم: تجزیه و تحلیل 82

4-5-2 تعیین استراتژی برای اهداف کلان سازمان اتوبوسرانی 82

4-5-3 نقشه راهبردی سامانه اتوبوس های تندرو 84

4-6- تعیین نوع اهداف راهبردی بر اساس مدل کانو (انگیزشی، عملکردی، اساسی) 85

فصل پنجم: گزارشات و نتیجه گیری

5-1 مقدمه ............................................... 81

5-2 ننتیج پژوهش.......................................... 81

5-2-1...................... نتایج به دست آمده از آمار توصیفی 82

5-2-1-1نتایج به دست آمده از آمار توصیفی مسافران.......... 82

5-2-1-2نتایج بدست آمده از آمار توصیفی كاركنان........... 82

5-2-2........ نتایج به دست آمده از آمار استنباطی سوالات تحقیق 83

5-2-2-1 نتایج بدست آمده در منظر مالی..................... 83

5-2-2-2 نتایج بدست آمده در منظر مشتری.................... 83

5-2-2-3 نتایج بدست آمده در منظر فرآیند های داخلی......... 83

5-2-2-4 نتایج بدست آمده در منظر رشد و یادگیری ........... 83

5-2-2-5 نتایج بدست آمده در منظر ایمنی و امنیت............ 84

5-2-2-1 نتایج بدست آمده در منظر زیست محیطی............... 84

5-2-3........................................... نتایج تحقیق 85

5-3 موانع و محدودیت های تحقیق............................ 86

5-4 پیشنهادات ........................................... 88

5-4- 1 پیشنهادات كاربردی ارائه شده برای سازمان اتوبوسرانی 88

5-4-2.............................. پیشنهادات برای پژوهش آتی. 89

پیوست ها................................................. 93

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1 روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد............... 5

جدول 1-2 ابعاد موفقیت کارت امتیازی متوازن و ویژگی‌های گروه. 7

جدول 1-3 بخش بندی مدل کانو........................ 8

جدول 2-1 معیارهای غیر مالی........................ 16

جدول 2-2 بخش بندی مدل کانو........................ 36

جدول 2-3 ارزیابی مدل کانو.......................... 38

جدول 3-1 طیف لیکرت................................ 48

جدول 3-2 متغیرها و تعداد سوالات مربوط به هر متغیر در پرسشنامه رضایت مسافران............................................. 49

جدول 3-3 متغیرها و تعداد سوالات مربوط به پرسشنامه رضایت شغلی رانندگان ‌BRT.................................................... 49

جدول 3-4 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش........ 51

جدول 3-5 نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال متغیرها.................................................... 52

جدول 4-1 توزیع فراوانی مسافران بر اساس جنسیت....... 55

جدول4-2 توزیع فراوانی نوع شغل مسافران............. 56

جدول 4-3 توزیع فراوانی سن مسافران.................. 57

جدول 4-4 سطح تحصیلات مسافران........................ 58

جدول 4-5 توزیع فراوانی مالکیت وسیله شخصی مسافران.. 59

جدول 4-6 توزیع فراوانی نوع سفر مسافران تا قبل از BRT 60

جدول4-7 توزیع فراوانی سن کارکنان................... 61

جدول 4-8 توزیع فراوانی سطح تحصیلات کارکنان.......... 62

جدول4-9 توزیع فراوانی میزان سابقه کاری کارکنان..... 63

جدول 4-10 میانگین و انحراف معیار پرسشنامه رضایت مسافران از منظر مشتری 64

جدول 4-11 میانگین و انحراف معیار پرسشنامه رضایت مسافران از منظر رشد و یادگیری............................................. 65

جدول 4-12 میانگین و انحراف معیار پرسشنامه رضایت مسافران از منظر ایمنی و امنیت............................................... 66

جدول 4-13 جدول درصد تحقق شاخص‌های منظر مالی......... 67

جدول 4-14 جدول درصد تحقق شاخص‌های منظر مشتری........ 68

جدول 4-15 نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای برای منظر رضایت مشتری 69

جدول 4-16 جدول درصد تحقق شاخص‌های منظر فرآیندهای داخلی 71

جدول 4-17 جدول درصد تحقق شاخص‌های منظر رشد و یادگیری 72

جدول 4-18 جدول درصد تحقق شاخص‌های منظر ایمنی و امنیت 73

جدول 4-19 نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای برای منظر ایمنی و امنیت 73

جدول 4-20 جدول درصد تحقق شاخص‌های منظر محیط زیست.... 74

جدول4-21 نقاط قوت اتوبوسرانی....................... 76

جدول 4-22 نقاط ضعف اتوبوسرانی...................... 76

جدول4-23 فرصت های سازمان اتوبوسرانی................ 77

جدول4-24 تهدیدات سازمان اتوبوسرانی................. 78

جدول 4-25 جدول تفکیکی اهداف کلان و راهبردی.......... 80

جدول 4-26 ارتباط میان اهداف فرآیند های داخلی ، رشد و یادگیری،

مالی با اهداف منظر های مشتری، محیط زیست، ایمنی و امنیت 82

جدول 4-27 ماتریس ارزیابی کانو...................... 82

جدول 4-28 تقسیم بندی اهداف براساس مدل کانو........ 83

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل 1-1 کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم ارزیابی عملکرد 6

شکل 1-2 عوامل موثر در شکل‌گیری BRT................. 9

شکل 2-1 چهار چشم انداز استراتژیک سازمان در ارزیابی عملکرد 31

شکل 2-2 تعاریف سه گانه کانو از کیفیت ............. 36

شکل4-1 نمودار توزیع فراوانی جنسیت.................. 55

شکل4-2 نمودار توزیع فراوانی نوع شغل مسافران........ 56

شکل 4-3 نمودار توزیع فراوانی سن مسافران........... 57

شکل4-4 سطح تحصیلات مسافران......................... 58

شکل 4-5 نمودار توزیع فراوانی مالکیت وسیله شخصی مسافران 59

شکل 4-6 نمودار توزیع فراوانی نوع سفر مسافران تا قبل از BRT 60

شکل 4-7 نمودار توزیع فراوانی سن کارکنان............ 61

شکل 4-8 نمودار توزیع فراوانی سطح تحصیلات کارکنان... 62

شکل 4-9 نمودار توزیع فراوانی میزان سابقه کاری کارکنان 63

شکل 4-10 نمودار تار عنکبوتی عوامل استراتژیک........ 78

شکل 4-11 اهداف کلان سازمان اتوبوسرانی............... 79

شکل 4-12 نقشه راهبردی سامانه تندرو اتوبوسرانی...... 81

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود کارگاه آموزشی ازدواج،همه چیز درباره خواستگاری و ازدواج بدانید

دانلود کارگاه آموزشی ازدواج،همه چیز درباره خواستگاری و ازدواج بدانید

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 28.316 مگا بایت

تعداد صفحات : 100

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود کارگاه آموزشی ازدواج،همه چیز درباره خواستگاری و ازدواج بدانید

آیا نیاز به آموزش در زمینه مشاوره پیش از ازدواج دارید؟

آیا می خواهید یه خواستگاری بروید؟

آیا آمادگی ازدواج را دارید؟

آیا اعتماد به نفس برای ازدواج را دارید؟

آیا توانایی یک زندگی مشترک را دارید؟

آیا ازدواج گذینه مناسبی برای شماست؟

بهترین انتخاب چه انتخابی است؟

چه ملاک هایی برای ازدواج مهم است

همه و همه در این مجموعه 3 ساعتی صوتی با خرید مبلغ ناچیز دیگر نگران مسائل قبل از ازدواج و خواستگاری نباشید

تمام این مجموعه سه ساعتی با قیمت ناچیز 5 هزار تومان

با شنیدن این مجموعه سه ساعته اعتماد بنفس واقعی را به خود باز گردانید

تنها با اعتماد به نفس پیش از ازدواج و آموزش ازدواج تنها مبلغ ناچیزی فاصله دارید پس هم اکنون پرداخت و دانلود کنید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آموزش پر درآمد تعمیرات لامپ کم مصرف متنی به همراه فایل ویدئویی

آموزش پر درآمد تعمیرات لامپ کم مصرف متنی به همراه فایل ویدئویی

دسته بندی : برق

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 23.779 مگا بایت

تعداد صفحات : 100

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

شغلی مخصوص:

خانم و آقا ، دخًتر و پسر ، پیر و جوان

و همه ی افراد جویای کار !!!

و.

(از همین امروز شروع به کار کنید!!)

واژه ی ( بیکاری ) را برای همیشه از ذهنتان خارج کنید !!

آموزش کامل تعمیر لامپ کم مصرف در عرض 2 ساعت


پرفروش ترین و محبوبترین فایل در فروشگاه اینترنتی

hvh

تفاوت ما ، پاسخ کامل به سوالات فنی شمادر این مجموعه ها می باشد

این فایل شامل دو مجموعه آموزش تعمیر لامپ کم مصرف به صورت pdf+به همراه دو فایل ویدئویی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همه و همه در یک پکیج شگفت انگیز به قیمت 3000 تومان

فایل تصویری و ویدئویی آموزش کامل و تضمینی تعمیر انواع لامپ کم مصرف با تصاویر گام به گام مراحل آموزش و با ساده ترین زبان ممکن ، برای یادگیری عموم مردم فقط و فقط در عرض 2 ساعت

درآمد مستقل را تجربه کنید

چرا این شغل ، شغلِ مناسبی است؟؟

چون دستمزدی بسیار بالا دارد

چون نیازی به سرمایه اولیه نیست

چون نیازی به ابزار گران قیمت نیست

چون نیازی به تحصیلات دانشگاهی ندارد

چون نیازی به هیچ تخصصی در برق ندارد

چون نیازی به اجاره کردن مغازه ندارد

و...

قیمت تعمیر هر لامپ بر حسب وات را هم میتوانید مشاهده کنید(کمی تأمل کنید):

تعمیر کم مصرف 200 وات 25،000 تومان

تعمیر کم مصرف 150 وات 20،000 تومان

تعمیر کم مصرف 105 وات 17،000 تومان

تعمیر کم مصرف 90 وات 13،000 تومان

تعمیر کم مصرف 70 وات 10،000 تومان

تعمیر کم مصرف 60 وات 8000 تومان

تعمیر کم مصرف 50 وات 6000 تومان

تعمیر کم مصرف 40 وات 5000 تومان

تعمیر کم مصرف 32 وات 3500 تومان

تعمیر کم مصرف 25 وات 3000 تومان

gnbv

روش پرداخت: شما می توانید به صورت آنلاین از طریق تمامی کارت های عضو شتاب مبلغ مذکور را از طریق فرم زیر واریز کنید و با ارسال اطلاعات واریز، لینک این محصول را به صورت خودکار از طریق همین صفحه دریافت کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

فصل 4 پایان نامه با نرم افزار لیزرل(تحلیل آماری با لیزرل)

فصل 4 پایان نامه با نرم افزار لیزرل(تحلیل آماری با لیزرل)

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 284 کیلو بایت

تعداد صفحات : 42

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این فایل فوق العاده، فصل 4 یک تحقیق عالی رشته مدیریت یعنی همان فصل تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از تحقیق میباشد که به صورت کامل در اختیار شما قرار می گیرد، که میتواند به عنوان یک نمونه کامل و استاندارد، با قابلیت ویرایش در فرمت WORD ، بسیار در تدوین تحقیق شما راهگشا باشد؛ مشابه اینچنین فایلی که فصل تحلیل آماری یک تحقیق با نرم افزار لیزرل را در اختیار شما قرار دهد را در کمتر جایی میتوانید بیابید. ضمنا تمامی خروجی نرم افزار لیزرل در فایلی جداگانه در همین پکیج در اختیار شما قرار میگیرد. که با داشتن این فایل ها میتوانید این فصل تحقیق را به راحتی انجام داده و از هزینه های زیاد جلوگیری کنید.

در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. آماره‌های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین می باشد و در سطح استنباطی نیز از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه 18 و بسته نرم افزاری LISREL نسخه 8.54 تحت ویندوز می باشند.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها

پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 102 کیلو بایت

تعداد صفحات : 277

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

باسلام. این مجموعه یکی از بهترین و جامع ترین نمونه تحقیق های رشته جامعه شناسی در قالب پاورپوینت در مجموع 277 اسلاید منحصر به فرد میباشد. امید هست مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مجموعه 7 نرم افزار بازدیدکننده سایت(افزایش ترافیک)،بهبود الکسا و پیج رنک سایت شما

مجموعه 7 نرم افزار بازدیدکننده سایت(افزایش ترافیک)،بهبود الکسا و پیج رنک سایت شما

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 8.237 مگا بایت

تعداد صفحات : 1

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آیا شما مدیر یک سایت یا وبلاگ هستید؟

آیا بعد از ماهها تلاش هنوز بازدیدکنندگان سایت یا وبلاگ شما به حد مورد نظرتان نرسیده؟

آیا شما فروشنده هستید؟

آیا تولید کننده محصول خاصی می باشید؟

یا جزو خدمات دهندگانی مثل مدیران هتلها، شرکتها و موسسات فرهنگی و خدماتی یا … در هر صورت فرقی نمی کند آنچه مهم است خواستار افزایش بازدید وبسایت خود هستید افزایش بازدید سایت یا به عبارتی ترافیک وب سایت برای هر صاحب سایت و یا وبلاگ یک امر بسیار ضروری می باشد.بدون ترافیک وب سایت ما هیچ مشتری و خریداری نخواهیم داشت.متاسفانه ترافیک وب سایت فقط به سمت سایت ما هدایت نمی شود و باید برای داشتن آن به صورت منسجم و مداوم کار و تلاش انجام دهیم

این نرم افزارها از قابلیت بازدید خود کار یا (Automatic Visitors) بر خوردار است.

یعنی میتواند به صورت خودکار با ایپی هایی که در داخل آن وجود دارد از آدرسی که کاربر وارد میکند بازدید کند .

شما اگر در سایت هایی که با نام های بازدید کننده وبازدید با پرداخت هزینه دیدن کرده باشد

مثلا باید برای هزار بازدید 1000 تومان پرداخت کنید .وفقط آدرسی که مورد تایید آن سایت باشد را میتوانید استفاده کنید . اما این نرم افزارها اینگونه نیست هر آدرسی که شما به ان بدهید حتی اگر پاپ اپ داشته باشد وموارد دیگر... نیازی به تایید گرفتن نیست شما خودتان با ایپی های متفاوت از سایتتان بازدید میکنید وفقط برای خرید نرم افزار هزینه پرداخت میکنید نه برای هر یه تعداد بازدید که نرم افزار انجام میدهد.

همین حالا سایت های خود را دگرگون کنید

و با مبلغ ناچیز در صفحات اول گوگل خود را ببینید

تنها کافیست نرم افزار ها را خریداری کنید و آدرس سایت خود را وارد کنید مابقی کار ها را نرم افزار خود به خود انجام می دهد

با مبلغ اندک بدون حتی دانش فنی سایت خود را در اوج ببینید

فاصله شما تا موفقیت فقط مبلغ ناچیزی است

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات